Privacyverklaring

Dit privacystatement Is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van Protestantse gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd. Zie het privacy tab blad 'Informatie' voor het algemene regelement van onze kerkelijke organisatie.

Protestantse gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd
Kerkstraat 11
Sauwerd

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Protestantse gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Protestantse gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier Op de website aan Protestantse gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd verstrekt. Protestantse gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom zijn deze gegevens nodig

Protestantse gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en /of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Beveiliging en bewaartermijnen

De Protestandse gemeente Adorp-Wetsinge-Sauwerd (AWS) hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en foto's op de website. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk Is toegestaan, wettelijk verplicht Is en/of noodzakelijk Is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard Is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen met Anderen

De Protestantse gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig Is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Foto's van een activiteit die heeft plaats gevonden in het kader van de kerk vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Foto bijschriften bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.
 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Protestantse gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Protestantse gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen Of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens In te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie Of verwijdering sturen naar de scriba of webbeheerder  (zie voor (mail) adressen de informatiepagina. Er zal zo snel mogelijk, maar gewoonlijk binnen vier weken, op uw verzoek worden gereageerd.