woensdag 10 februari 2021

Online koffie drinken (laatste mogelijkheid voor aanmelden)

Locatie: 
 Thuis

Online – koffiedrinken

Helaas zitten we voorlopig nog steeds in een lockdown. Dit houdt in dat wij
niet fysiek naar de kerk kunnen. Daarom willen wij kijken of er behoefte is om
on-line met elkaar koffie te drinken.


Wat is de bedoeling?
De bedoeling is om na afloop van een kerkdienst met gemeenteleden na te praten via het online platform ‘Teams’. Als kerk hebben wij een eigen ‘Teams’ account. Met dit account kunnen wij een afgezonderde omgeving creëren, waarin we met elkaar kunnen napraten. Teams wordt ook ingezet binnen scholen gemeenschappen en
zorginstellingen, veel van jullie zullen hier dus al bekend mee zijn.

Hoe kan ik deelnemen?
Om deel te nemen aan een online-koffiemoment moet u uw e-mailadres doorgeven aan de scriba. Het mailadres van de scriba is: scriba_pknsauwerd@hotmail.com Voorafgaand aan het online-koffiemoment krijgt u van de scriba een e-mail toegestuurd. In deze e-mail staan de exacte aanwijzingen die u moet volgen om terecht te komen in de online-koffiekamer. Mocht u er toch niet uitkomen, dan kunt u altijd bellen naar: 06-40095736. Dan kan ik (Germa Kauw) u verder proberen te helpen.

Is dit AVG proof?
We hebben gekeken of het video bellen via teams AVG proof is. De gegevens worden, via Teams videobellen, wel versleuteld, maar dit gebeurt niet met een zo geheten end- to- end versleuteling. Dit houdt in dat het risico bestaat dat onbevoegden mee kunnen luisteren met het gesprek, ook kunnen de gespreksgegevens worden
verzameld en geanalyseerd. We hebben navraag gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens, wanneer we
videobellen lopen we vrijwel altijd dit risico. Lijkt het u gezellig om aan te sluiten bij een online- koffiemoment? Geef u dan op voor 10 februari.


Het eerste online-koffiemoment zal plaatsvinden op zondag 14 februari,
opgave is noodzakelijk.

terug