Nieuws en 'archief' Nieuws en 'archief'
Op deze pagina kunt u de laatste berichten van de kerkenraad, de afkondigingen en eventuele andere mededelingen vinden.
 

Nieuws 

  • Denkt U aan de juiste tijd van dienst op 29mei?

Afkondigingen en mededelingen


Afkondigingen van zondag 22 mei 2022  
Goedemorgen gemeente, Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Adorp-Wetsinge-Sauwerd heten we iedereen van harte welkom.
In deze dienst gaat ds Oosterdijk voor en speelt Arie van Wijk op het orgel.

Komende donderdag is het Hemelvaartsdag. Om 9.30 uur is er een ochtendgebed en om 10.30 uur begint de Kliederkerk, een viering voor kinderen samen met hun ouders, grootouders of verzorgers.
Zondag 29 mei begint de kerkdienst om 9.30 uur en niet om 11.00 uur zoals in de Schakel stond. Voorganger is dan Sytske Dijkgraaf-Nijdam.
De kerkenraad is verheugd te kunnen vertellen dat op zondag 5 juni, Eerste Pinksterdag, Germa Kauw-Zwakenberg en Anne Noor van Wijk belijdenis hopen af te leggen van hun geloof.
De bloemen gaan met de hartelijke groet van de gemeente naar Jolien en Patrick Arends. We wensen jullie samen met Fedor en Jula veel woonplezier in jullie nieuwe huis aan de Molenstreek 7 in Klein Wetsinge.

De eerste collecte van deze week gaat naar het Ziekenhuispastoraat en de tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente. Er wordt gecollecteerd bij de uitgang. U kunt uw bijdrage ook overmaken via GIVT of de bank.

Wensen we elkaar een gezegende viering toe.


Afkondigingen van zondag 15 mei 2022  
Goedemorgen gemeente, Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Adorp-Wetsinge-Sauwerd heten we iedereen van harte welkom.
In deze dienst gaat Casper Smits voor en speelt Mirjam Haag op het orgel.   


De bloemen gaan met de hartelijke groet van de gemeente naar Klaas en Aagje Arwert.
In het Oldenhuis ligt een kaart voor Feitze en Emmy Datema uit Leens. Zij zijn vandaag 60 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd.

De eerste collecte van deze week gaat naar Binnenlands diaconaat en de tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente. U kunt uw bijdrage ook overmaken via GIVT of de bank.

Wensen we elkaar een gezegende viering toe.


Afkondigingen van zondag 8 mei 2022  
Goedemorgen gemeente, Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Adorp-Wetsinge-Sauwerd heten we iedereen van harte welkom.
In deze dienst waarin we het Heilig Avondmaal vieren gaat ds Gertine Blom voor en speelt Arie van Wijk op het orgel.  


De bloemen gaan met de hartelijke groet van de gemeente naar Alie de Graaf.
We wensen je veel woonplezier in Winsum.

De eerste collecte van deze week gaat naar Kerk in Actie Noodhulp en de tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente. U kunt uw bijdrage ook overmaken via GIVT of de bank.

Wensen we elkaar een gezegende viering toe.


Afkondigingen van zondag 1 mei 2022  
Goedemorgen gemeente, Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Adorp-Wetsinge-Sauwerd heten we iedereen van harte welkom.
In deze dienst gaat dhr Dijkgraaf voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.  


Een mededeling vanuit het dorp;
Morgenavond 2 mei zal er in Ubbegaheem een lezing worden gehouden door Jan Anne Veldman. “Sauwerd en Adorp in oorlogstijd”
2 jaar geleden zou deze lezing al plaatsvinden in het kader van het 75 jaar bevrijdingsfeest. Door de pandemie is het uitgesteld. De lezing begint om 19.30 uur.Een berichtje vanuit Klein Wetsinge: Marieke en Bram Hogendoorn zijn afgelopen dinsdag weer opa en oma geworden. Bij Teunis en Marjolein is een zoon geboren. Hartelijk gefeliciteerd met dit mooi nieuwe leven.

De bloemen van vandaag gaan met de hartelijke groet van de gemeente naar Jannie Boer in Adorp.
Ook gaat er een boeket met de felicitaties van de gemeente naar Luuk Balt.

De eerste collecte van deze week is voor Hospice Groningen en de tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente. U kunt uw bijdrage ook overmaken via GIVT of de bank.

Wensen we elkaar een gezegende viering toe.
----
terug