Nieuws en archief Nieuws en archief
Nieuw(s)
 • Zie fotoboek: Koffie in coronatijd.
 • Oproepje:
  Wie wil er meedoen met de autodienst op zondagmorgen?
  We hebben al een paar vrijwilligers maar willen er graag nog een paar bij.
  Inlichtingen bij Dries Zwakenberg tel. 050-3062070
 • Afwezigheid koster
  De taken van Marjan worden gedeeltelijk overgenomen door Elly en Annet. De
  werkgroepen zijn gevraagd om tijdens de geplande vergaderingen zelf koffie te zetten
  en het Oldenhuis schoon achter te laten.
 

Afkondigingen en mededelingen.

Afkondigingen 20-septenber-2020

Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom. In deze dienst gaat ds Harm Jan Meijer voor en speelt Arie van Ballegooien op het orgel.  

Zoals aangegeven in het gebruiksplan waarin we de richtlijnen van de RIVM volgen, zal er in deze dienst geen gemeentezang zijn. Er mag wel gezongen worden door hen die op de voorste banken hebben plaatsgenomen.

De kerkenraad is verheugd jullie te kunnen vertellen dat op donderdag 10 september, tijdens de kerkenraadvergadering de beroepingscommissie een voordracht heeft gedaan voor een predikant voor onze gemeente. De kerkenraad heeft deze voordracht overgenomen en nodigt jullie allemaal uit voor een gemeentevergadering met verkiezing door stemgerechtigden, op donderdag 24 september om 19.30 uur, hier in dit kerkgebouw.
U kunt de gemeentevergadering thuis meeluisteren via www.kerkenomroep.nl  Dit gebeurt in een beveiligde omgeving met een gebruikersnaam en inlogcode. Deze kunt u opvragen bij Piet Ritzema. 
Ook kunt u in een kleine setting meeluisteren in het Oldenhuis.

De bloemen van vandaag gaan met de hartelijke groet namens de gemeente naar Pie Bloem. We hebben zaterdag een bos bloemen laten bezorgen bij Martin Buurlage en Babbet Nienhuis -  Buurlage. Babbet en Martin zijn vorige week zaterdag 12 september getrouwd. Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk.

De eerste collecte van deze zondag is voor zending van kerk in actie en de tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente. Er wordt gecollecteerd bij het verlaten van het kerkgebouw.

Wensen we elkaar een gezegende viering toe.Afkondigingen 13-septenber-2020

Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom. In deze dienst gaat Casper Smits voor en speelt Rolf Wassens op het orgel.  

Zoals aangegeven in het gebruiksplan waarin we de richtlijnen van de RIVM volgen, zal er in deze dienst geen gemeentezang zijn. Er mag wel gezongen worden door hen die op de voorste banken hebben plaatsgenomen.

Op zondag 20 september zullen we afscheid nemen van de vertrekkende ambtsdragers en zal de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers plaatsvinden.
De dienst begint om 9.30 uur.
De volgende mensen hebben hun taken neergelegd en overgedragen.
Mariëlle Zijlstra – van der Veen                 jeugdouderling
Lien Wouda – van Houten                        pastoraal medewerker voor sectie 4
Lidy Luinstra                                              pastoraal medewerker voor sectie 5
Lidy kan volgende week niet aanwezig zijn i.v.m. afscheid en bevestiging van ambtsdragers in de gemeente waar zij kerkelijk werker is. Lidy had haar taak afgelopen januari 2020 neergelegd.

De nieuwe ambtsdragers zijn
Germa Kauw Zwakenberg                             jeugd ouderling
Anneke Alkema - Guldemond                        pastoraal medewerker voor sectie 4
Aly de Graaf - Fokkinga                                  pastoraal medewerker voor sectie 5

De kerkenraad is verheugd jullie te kunnen vertellen dat afgelopen donderdag 10 september, tijdens de kerkenraadvergadering de beroepingscommissie een voordracht heeft gedaan voor een predikant voor onze gemeente. De kerkenraad heeft deze voordracht overgenomen en nodigt jullie allemaal uit voor een gemeentevergadering met verkiezing door stemgerechtigden, op donderdag 24 september om 19.30 uur, hier in dit kerkgebouw. Deze week zullen de uitnodigingen op papier worden bezorgd.

De bloemen van vandaag gaan met de hartelijke groet namens de gemeente naar Johan Kooistra. We hebben deze week een kaart gestuurd met de hartelijke groeten namens ons allen aan Harm van Dijken. Hij verblijft momenteel in de Twaalf Hoven.

De eerste collecte van deze zondag is voor het JOP en de tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente. Er wordt gecollecteerd bij het verlaten van het kerkgebouw.

Wensen we elkaar een gezegende viering toe.Afkondigingen 6-september-2020

Welkom
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom. In deze dienst gaat Jasper Dijkman en speelt Jenne Jan Kwant op het orgel.  

Zoals aangegeven in het gebruiksplan waarin we de richtlijnen van de RIVM volgen, zal er in deze dienst geen gemeentezang zijn. Er mag wel gezongen worden door hen die op de voorste banken hebben plaatsgenomen. Er zal voldoende geventileerd worden tijdens de dienst. 

Vanmiddag heeft de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt een openluchtdienst aan de Onstaheerd in Sauwerd. Aanvang is 14.15 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd. Graag zoveel mogelijk een eigen stoel meenemen. Houdt rekening met de weersomstandigheden.

Volgende week zondag 13 september is de startzondag van het nieuwe seizoen. Het thema van dit jaar is Bloeien in Gods licht.
Op zondag 20 september zullen we afscheid nemen van de vertrekkende ambtsdragers en zal de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers plaatsvinden.
Beide vieringen beginnen om 9.30 uur.


De bloemen van vandaag gaan met de hartelijke groet namens de gemeente naar Marjan van der Veen. Het tweede boeket is voor Dries en Ada Zwakenberg met de felicitaties voor hun 30 jarige huwelijksjubileum.

De eerste collecte van deze zondag is voor Stichting Help Afrika, op de beamer wordt u hier verder over geïnformeerd, de tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente. Er wordt gecollecteerd bij het verlaten van het kerkgebouw.

Wensen we elkaar een gezegende viering toe.


Afkondigingen 30-augustus-2020

Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom. In deze dienst gaat Marleen Stokroos en speelt Arie van Wijk op het orgel.  

Zoals aangegeven in het gebruiksplan waarin we de richtlijnen van de RIVM volgen, zal er in deze dienst geen gemeentezang zijn. Er mag wel gezongen worden door hen die op de voorste banken hebben plaatsgenomen. Er zal voldoende geventileerd worden tijdens de dienst. 

De bloemen van vandaag gaan met de hartelijke groet namens de gemeente naar Mw. A. D. en Dhr. A. de L. 

Een blij bericht uit Coevorden. Afgelopen dinsdag 25 augustus is Gijsbert Willem Oldewening geboren. Zoon van Annet Zwakenberg en Tim Oldewening, kleinzoon van Anneke en Bert Zwakenberg. Van harte gefeliciteerd met de geboorte van Gijs. We wensen jullie Gods zegen toe.

De eerste collecte van deze zondag is voor Diaconie, de tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente en de derde collecte is voor de Voedselbank. Er wordt gecollecteerd bij het verlaten van het kerkgebouw.

Wensen we elkaar een gezegende viering toe.

 

Afkondigingen 23-augustus-2020

Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom. In deze dienst gaat dhr M. Bonzino voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.  

Zoals aangegeven in het gebruiksplan waarin we de richtlijnen van de RIVM volgen, zal er in deze dienst geen gemeentezang zijn. Er mag wel gezongen worden door hen die op de voorste banken hebben plaatsgenomen. Er zal voldoende geventileerd worden tijdens de dienst. 


De bloemen van vandaag gaan met de hartelijke groet namens de gemeente naar Piet van Eizenga


De eerste collecte van deze zondag is voor de arme kant van Winsum, de tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente. Er wordt gecollecteerd bij het verlaten van het kerkgebouw.

Wensen we elkaar een gezegende viering toe.

terug