De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst. De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst.

Op deze pagina staat gewoonlijk een eenvoudige samenvatting van de liturgie van aanstaande zondag. Om de complete liturgie te printen  klik hier.
Er moet dan wel een PDF lees programma op uw computer/PC/Tablet/telefoon staan, zoals b.v. de Acrobat PDF reader).Liturgie slotzondag 3 juli
Thema: Bouwen aan Gods Koninkrijk

OPENING

Welkom en mededelingen

Openingslied 975, couplet 1 en 3 (Jezus roept hier mensen samen)

Bemoediging en groet

Gebed

Inleiding thema

Kinderlied: Elly en Rikkert, Samen (YouTube)
https://www.youtube.com/watch?v=WsGNnNmZ3mA

DIENST VAN AFSCHEID EN BEVESTIGING

Inleiding

Afscheid

Bevestiging

Aanvaarding in de gemeente

v.   Gemeente, aanvaard deze pastoraal medewerker in uw midden. Houd hem hoog in uw gebeden, schenk hem uw vertrouwen en ga samen met hem de weg naar het Koninkrijk.
  1. Lof zij aan Christus!

Lied 970 couplet 1,3,4,5 (Vlammen zijn er vele)

DIENST VAN HET WOORD

Bijbellezing: Lucas 10:1-11  (Zie helemaal onderaan de bladzijde)

Lied: Zoek eerst het koninkrijk (Hemelhoog 88)

Zoek eerst het koninkrijk van God,
en zijn gerechtigheid.
En dit alles ontvangt u bovendien. Hallelu, halleluja.

Refrein: Halleluja, halleluja,
halleluja, hallelu, halleluja.
Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja.

Refrein: Halleluja, halleluja,
halleluja, hallelu, halleluja.

Bid en u zal gegeven zijn,
zoek en gij zult Hem zien.
Klop en de deur zal voor u open gaan. Hallelu, halleluja.

Refrein: Halleluja, halleluja,
halleluja, hallelu, halleluja.

Verwerking ‘Bouwen aan Gods Koninkrijk’
  1. Knutselen
  2. In gesprek
  3. Nadenken

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: 756 couplet 1,2,4,6 (Laat komen, Heer, uw rijk)

Zegen met gezongen amen

Lied 425: Vervuld van uw zegen

Na afloop tijd voor ontmoeting in de tuin van familie Zijlstra-van der Veen en een leuke puzzelspeurtocht!

Neem zelf, als je kunt, bord/bestek mee en iets lekkers!

----

Het te lezen bijbelgedeelte

1 De Heer koos 72 leerlingen uit. Hij stuurde hen twee aan twee op weg, naar alle plaatsen waar hij zelf ook heen wilde gaan. 2 Hij zei tegen de leerlingen: ‘Het goede nieuws moet overal verteld worden. Maar er zijn te weinig mensen om dat te doen. Vraag daarom aan God of hij meer mensen stuurt. Dan kan het goede nieuws overal verteld worden. 3 Ga nu op weg! Maar let op, want het zal gevaarlijk zijn voor jullie. Net zo gevaarlijk als het voor lammetjes is om tussen wolven te lopen. 4 Neem geen geld mee, en ook geen tas of schoenen. En groet niemand onderweg.’

5 Jezus zei verder: ‘Als je een huis binnengaat, zeg dan eerst: ‘Ik wens dit huis vrede.’ 6 Als daar iemand woont die vrede wil, dan komt daar ook vrede. Maar als daar niet zo iemand woont, dan komt daar geen vrede. 7 En ga niet steeds naar een volgend huis, maar blijf in het huis waar je ontvangen wordt. Eet en drink wat de mensen je geven. Daar hebben jullie recht op, want jullie werken hard.

8 Als je in een stad komt waar je welkom bent, kun je eten wat de mensen je geven. 9 Maak daar de zieke mensen beter en zeg tegen hen: ‘Gods nieuwe wereld is dichtbij.’

10 Maar soms ben je niet welkom in een stad. Dan moet je de straat op gaan en zeggen: 11 ‘We vegen het stof van jullie stad van onze voeten. Want jullie hebben de verkeerde keus gemaakt. Maar denk erom: Gods nieuwe wereld is dichtbij.’

terug