Jeugdraad

Jeugdraad
Zie onderaan deze pagina voor nieuws in de corona tijd.


JEUGDRAAD

De jeugdraad is een overkoepelend orgaan van al het
jeugdwerk dat binnen onze gemeente plaatsvindt. Met de jeugd
bedoelen we iedereen van 0 – 25 jaar. Eens in de twee maanden
komt dejeugdraad bijeen om alle activiteiten te bespreken, te evalueren en op elkaar af te stemmen en voor een stukje verdieping in het jeugdwerk. 

Dit alles met de kernwaarden van de jeugdraad als basis:

Basis, vertrouwen, geloof, een thuis, erbij horen en jezelf zijn.


Samenstelling bestuur

Voorzitter en jeugdwerker:   Tanja Huinder
Secretaris:   Mariëlle Zijlstra
Jeugdouderling: Mariëlle Zijlstra
predikant: Vacant

namens de commissies:
Kindernevendienst: Germa zwakenberg
JOC: Hidde Boer
Oppassdienst: ??
Cateches": ??
 


PKN KIND!
 
Oppasdienst
Iedere zondagmorgen is er in het Oldenhuis oppasdienst voor de kinderen van 0 jaar tot 4 jaar.
 

Kindernevendienst
Iedere zondag is er voor de kinderen van de basisschool kindernevendienst. De kindernevendienst staat onder leiding van één of twee volwassenen. In de kindernevendienst luisteren we naar het Bijbelverhaal en werken dit uit aan de hand van een spelletje, knutselwerkje, kringgesprek, zingen, rollenspel etc. Tijdens de adventsperiode en in de veertigdagentijd wordt er aan een speciaal project gewerkt.
 

Leden van de cie kindernevendienst. 

Germa Zwakenberg voorzitter kndl  
Alieke v. Straaten roostermaker kndl  
Ruth Huinder   kndl  
Hanna Corzaan   kndl  
Jolien Wind   kndl  
Judith Visser   kndl  
Tanja Nienhuis (jeugdraad) kndl  
Hilma Brinhuizen      
Rianne Westra      


*) kndl = kinder nevendienst leider.

Leden:   Rianne Wester, Ruth Huinder


 

Basiscatechese !

Samen-bijbel-jij-
-nieuw-lezen-
luisteren-praten-
discussie-
gezelligheid-God-

Geloof-lachen-
ontmoeting-Jezus-
welkom-vragen-
open-eerlijkBinnenkort begint de basiscatechese weer!! Ik nodig je van harte uit om met elkaar na te denken over allerlei vragen rondom God, geloof en jou!  Natuurlijk mag jij dingen die jou bezig houden in de groep gooien.

De basiscatechese voor groep 7/8 wordt gegeven op de laatste zondagavond van de maand van  19:15-20:00u bij de familie Westra Molenstreek 3, Klein Wetsinge.

Wanneer je bent verhinderd stuur dan even een berichtje.
 
Voor de juiste data zie de "Aktiviteitenkalender".PKN JONG!
 
Catechese
Vanaf oktober starten we weer met catechese voor alle jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Catechese is de plek waar de bijbel open gaat. Waar we samen leren over ons geloof en vooral over wat het betekent om christen te zijn. We behandelen daarom geen stoffige onderwerpen, maar hebben het over zaken die er ook nu nog, of juist nu, echt toe doen. Tijdens catechese leren we vooral ook heel veel van en over elkaar. Het is de plek waar je echt jezelf kunt zijn en op een open manier kan praten over God, de kerk en je geloof.
Dit seizoen starten we weer met twee groepen: een groep voor jongeren van 12-14 jaar en een groep voor jongeren van 15-18 jaar.

JOC

Het JOC is er voor alle jongeren tussen de 12 en 20 jaar oud. Door middel van leuke en gezellige activiteiten leren we elkaar beter kennen. Voor sommige activiteiten zal de groep worden opgesplitst. 
Sommige activiteiten doen we als hele groep samen.                   Vanuit het JOC worden ook inhoudelijke avonden georganiseerd. Tijdens deze avonden gaan we op een ontspannen en leuke manier met elkaar in gesprek. Zo leren we elkaar nog beter kennen!

De commissie die al deze activiteiten organiseert bestaat uit jongeren zelf. De activiteiten worden voornamelijk georganiseerd op de vrijdagavond. Vaste activiteiten die ook dit jaar zeker terug gaan komen zijn Sirkelslag YOUNG (voor de jongeren van 12 tot 16 jaar), waarbij wij als jongerengroep gaan strijden tegen jongerengroepen van andere kerken door heel Nederland en de broodmaaltijd die we als jongeren samen organiseren voor de oudere gemeenteleden.

Leden JOC
Hidde Boer, Bob Brinhuizen, Johan Korendijk, Herman Ritzema, Lisa Korendijk.Gespreksgroep 18+
De laatste jaren was er geen gespreksgroep voor de 18+ jongeren. Binnen onze kerk is dit een vrij kleine groep jongeren. Juist daarom zij we blij met het initiatief om toch van start te gaan met een gespreksgroep.
In de wereld van nu word je als kerkganger haast als speciaal gezien.  Er zijn maar weinig jongeren die naar de kerk gaan. Dan praat je er ook niet zo gemakkelijk over met anderen. Er zijn zoveel vragen en dingen waar je tegen aan loopt, die je graag wilt delen met anderen.  Situaties waar je met leeftijdsgenoten over wilt praten/discussiëren. Tijdens de gespreksavonden gaan we met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen die ons aanspreken. Dit is een redelijk ontspannen manier waarop wij met elkaar willen nadenken en praten over hedendaagse onderwerpen. We spreken één keer in de zes weken af en wisselen van locatie.

Wanneer je dit leest, je bent minimaal 18 jaar en denkt ‘hé, dit is net iets voor mij’, voel je dan welkom om contact op te nemen met Germa Zwakenberg (06 40095736) of Marjan Koopman en Annet Oosterhof (050-3061378 of a.oosterhof7@kpnplanet.nl). Meestal komen we op een vrijdagavond bij elkaar en beginnen we om half acht.
 Tijdens de zomermaanden is er geen kindernevendienst en geen kinderoppasdienst. Oppas kan worden aangevraagd.
Er zijn twee activiteiten gepland voor de basisschooljeugd. Volg de aankondigingen op onze
facebookpagina.
Zondag 25 juli 2020 11.00 – 12.30 uur
Zondag 16 augustus 2020 11.00 – 12.30 uur

Gewijzigd 28-juni-2020

terug