WELKOM WELKOM

bij de Protestantse gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd. .   

Zaterdag 28 maart 2020

Vanuit de kerkenraad 
 
Lieve mensen,
Afgelopen maandag heeft minister-president Rutte de maatregelen rond het virus corona aangescherpt. Het gevoel van verbondenheid wordt sterker. Hoe prachtig is het dat de klokken van hoop en troost nogmaals klinken op woensdag 1 april. We merken echter ook dat de roep naar verantwoordelijkheid nemen groter wordt. Hierbij wordt gedacht aan de verantwoordelijkheid voor jezelf maar ook en vooral voor de ander.

Binnen onze gemeente hebben we veel vrijwilligers met verschillende taken. Hier zijn we heel dankbaar voor. Het uitvoeren van al die taken is niet eenvoudig in deze tijd.
We moeten daarom vooral kijken naar wat kan en wie hier energie en tijd voor heeft. Het is van groot belang dat we onze eigen gezondheid in de gaten houden en ook de grenzen aangeven van wat we kunnen.
We hebben allemaal te maken met een verandering in ons ritme en in onze balans. Het is niet eenvoudig om deze terug te vinden, omdat je nu met zoveel andere regels, zaken en mensen te maken hebt. Bij het samen de schouders eronder zetten, kijken we naar alle mensen die willen en kunnen helpen.

Graag willen we jullie via deze weg op de hoogte houden van de ontwikkelingen in onze gemeente. Bij het Kerkbericht de Schakel die u komende week in de brievenbus zult ontvangen, zal een extra bericht vanuit de kerkenraad zijn toegevoegd. Hierin vindt u de aandachtspunten waaraan we op dit moment werken. Daarbij zal ook aangegeven worden wie op dit moment die taak op zich neemt. Hiermee willen we iedereen duidelijkheid geven, waar je terecht kunt met vragen, maar ook met ideeën.

We vinden het van groot belang dat onze pastorale zorg voor elkaar, onze dorpsgenoten en naasten doorgaat. Hiervoor zoeken we wegen die passen bij de richtlijnen die zijn gegeven door het RIVM.
Afgelopen zondag hebben we een gebedsviering kunnen beluisteren via de kerkomroep. Er waren landelijk technische problemen, waardoor de uitzending niet rechtstreeks te beluisteren was.
Dit is heel logisch daar het beluisteren op afstand op dit moment de enige manier is om elkaar te ontmoeten in een viering. Morgen, zondag 29 maart, wordt de dienst uitgezonden om 9.30 uur.
https://www.kerkomroep.nl
Er is geen samenkomst. U kunt hier vanuit huis naar luisteren, dit kan ook op een later tijdstip.


Vriendelijke groet en Gods zegen,
Namens de kerkenraad, Titia Bijma
Eerste aanspreekpunt in de tijd waarin we geen eigen predikant hebben is de scriba.
Bij pastorale zorg en overlijden kunt u contact opnemen met:
Titia Bijma 0620363636  Weblog

Onze vorige predikant, Ds. van Dijk  die in juni 2019 afscheid genomen heeft bezit een weblog over mens en God, puttend uit de christelijke traditie.

In onze tijd wordt gezegd, dat het grote verhaal over God niet meer bestaat.
Dat is, denk ik wel waar, ervan uitgaande dat er ooit wel een groot verhaal is geweest.
De verschrikkelijke vergissing die veel denkers daarbij maken is dat ze God -het woord God- daarmee als overbodig wegzetten.
Die vergissing lijkt mij verschrikkelijk, omdat met die beweging blindheid bestaat voor de religiositeit die de hele samenleving doortrekt.
Daarmee bedoel ik niet zozeer de spiritualiteit van New Age, maar vooral de veel minder grijpbare spiritualiteit van de post-moderne autonome mens.
Door na te denken over het spreken uit de christelijke traditie, hoop ik ook helder te krijgen wat onze samenleving drijft en bij elkaar houdt.

Als het je aardig lijkt om te volgen wat ik aan het doen ben-
en mij lijkt het meer dan aardig als je dat doen zou, en ook zou willen reageren dan kun je me op deze link vinden


Over ons.

Hieronder staan de foto's van onze kerken. Elke zondag vind in één van deze kerken een kerkdienst plaats, meestal in Sauwerd.
Bovendien vinden er diensten plaats op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste kerstdag en oudjaarsavond. Op stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie in het menu (links bij Kerkdiensten) voor de juiste tijden.


 

 

De (oorspronkelijk) hervormde kerk in Adorp

 

 


De (oorspronklijk) hervormde kerk in Wetsinge. Nu eigendom van de Stichting Oude Groniner Kerken.

 

  De (oorspronkelijk) gereformeerde kerk in Sauwerd, met links de pastorie, en rechts het Oldenhuis.

 

 

 

 


Het interieur van de kerk in Sauwerd.

 

Drie wanden zijn voorzien van een bijbelse afbeelding. De schilderijen  zijn van de schilder Aizo Betten (1938-2014) uit Warffum. Aizo was lid van de kunstenaarskring "de Ploeg"en heeft veel naam gemaakt als kunstenaar.

 

 

Pagina laatst aangepast op 21-februari-2020

 

terug