woensdag 20 april 2022

Gemeenteavond 2022

Locatie: 
 Kerk Sauwerd
Tijdstip: 
 19.30

Aan de gemeenteleden van de Protestantse gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd,

U bent van harte uitgenodigd voor de gemeenteavond op woensdag 20 april 2022,
aanvang 19.30 uur, in ons kerkgebouw.

Het thema is:  Groen kerk zijn
Hoe kleurt ons geloof ons handelen?

Jaarverslag op papier, digitaal of niet.
We willen zorgvuldig met papier om gaan en om die reden vragen wij jullie een keuze
te maken òf jullie het jaarverslag willen ontvangen en zo ja, in welke vorm: als
papieren versie of digitaal?
U kunt dit aangeven bij de scriba: e-mailadres scriba_pknsauwerd@hotmail.nl
Telefoon 06 20363636

Geef dit uiterlijk maandag 11 april a.s. door!

Tijdens de jaarvergadering zal een presentatie worden gehouden. Vooraf kunt u
vragen over het jaarverslag inleveren. Deze vragen zullen dan in de presentatie
zoveel mogelijk worden beantwoord.
De vragen over het jaarverslag kunnen tot 17 april worden ingeleverd bij Piet
Ritzema of bij de scriba.

Met een hartelijke groet,
Namens de kerkenraad,
Dries Zwakenberg, voorzitter

terug