Kliederkerk Kliederkerk
Wat was het fijn om op Hemelvaartsdag samen te ontdekken, vieren en eten. We hebben gekliederd met vingerverf, wolken gemaakt, kaarsen versierd, nagedacht over waar we God (in) kunnen zien, en heel veel bellen geblazen. Jezus is gestorven, opgestaan, weggegaan en... komt weer terug. Dat is onze hoop. We geloven dat God onder, boven, voor en achter ons is. Ga in vrede, ga in liefde, ga met God, tot de volgende keer!
terug