Pastorie bij de kerk in Sauwerd Pastorie bij de kerk in Sauwerd

De pastorie gezien vanuit de schoolstraat.

 

De pastorie vanuit de schoolstraat gezien.

 

 


De geschiedenis van de pastorie.

De aanleiding tot de bouw van de pastorie, was het beroep dat in 1922 uitgebracht werd op Ds D. Van der Meulen van Reitsum. Deze aarzelde sterk of hij het beroep zou aannemen en vroeg een week uitstel. Hij legde de kerkenraad daarbij de vraag voor of er voor hem geen betere pastorie beschikbaar gesteld zou kunnen worden. Er werd hem toen in het vooruitzicht gesteld de bestaande pastorie te verbouwen of de woning van Roelf Datema Sr., door vererving uit de familie Lugtenborg in zijn bezit gekomen, te kopen. Deze woning die vroeger de pastorie van Ds J. Teeves was geweest, was door Datema te koop aangeboden. Ds Van der Meulen verklaarde met deze woning genoegen te nemen en nam het beroep aan.
Maar toen een grote financiële actie in de gemeente op gang kwam om deze woning te kopen bleek de animo in de gemeente daarvoor te gering te zijn. Datema wilde zijn huis ruilen voor de oude pastorie en daarbij F. 5000, toe ontvangen. Maar de gemeente voelde veel meer voor een nieuwe pastorie. De kerkenraad besloot toen de gemeente hierin te volgen. Er werd een plan opgemaakt, dat maximaal F. 9000.- mocht kosten maar uiteindelijk op F. 11000,- werd begroot. Lukas Drewes was de architect en de aannemers Rustema van Baflo en Heerema van Winsum werden de bouwers.
Toen de bouw gereed was bleken te totale bouwkosten te zijn opgelopen tot ruim F. 15000,-. De oude pastorie werd voor F.5000,- verkocht aan A. Wester landbouwer op de Winsumermeeden.

Voor de nieuwe pastorie behoefde geen bouwterrein te worden aangekocht; het terrein waarop de kerk stond bood nog voldoende mogelijkheden en moest alleen worden opgehoogd. Dat dit bouwterrein nog vrij was, was toevallig want een paar jaar eerder zag het er naar uit dat er een school op zou worden gebouwd.  ¹


 De huidige situatie.

 


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende foto van de pastorie gemaakt op de laatste Koninginnedag.
Met dank aan Lies Eldering.

 

 

 

 

 

¹
De historie hier vermeld komt uit het boek Kerk en School in Sauwerd ISBN 90-70287-66-8 Uitgeverij Profiel Bedum.

terug