College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft op hoofdlijnen de volgende taken:

  • het opstellen van de begroting en de jaarrekening van de gemeente;
  • de geldwerving (actie kerkbalans);
  • het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente;
  • het beheren van de goederen van de gemeente;
  • het verzorgen van het geformuleerde personeelsbeleid in het beleidsplan en de begroting;
  • het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die met een arbeidsovereenkomst in de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;
  • het bijhouden van de ledenadministratie van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek;
  • het beheren van de archieven van de gemeente;
  • het beheren van de verzekeringspolissen.

Het CvK vergadert in principe op de eerste werkmaandag van de maand van 19.30-22.00 uur in ’t Oldenhuis.

Het CvK bestaat uit de volgende leden:

Annet Oosterhof,  voorzitter / ouderling-kerkrentmeester
Piet Ritzema, secretaris/ penningmeester / boekhouder
Elly van Dijken,  ouderling-kerkrentmeester / notulist
Gettie Bijsterveld, lid
Bert Zwakenberg, lid
Fred Neumann, lid

Als u vragen hebt op het gebied van het kerkrentmeesterlijk terrein, dan kunt u zich tot één van bovenstaande CvK-leden wenden. Ons adres is: Kerkstraat 11, 9771 BD Sauwerd

De boekhouder is Piet Ritzema
Schoolstraat 9, 9771BJ Sauwerd
E-mail :   p.ritzema@home.nl

De bankrekeningnummers van de kerk zijn:
NL58 RABO 03008 01637  (RABO)
NL89 RABO 03737 28492   (SKG)
 
Andere bankrekeningnummers:
Kerkbericht de Schakel   :  NL88  RABO 03008 54641
 

Het is al lang geleden dat de diakenen met het collectezakje ‘rond gingen’ voor de wekelijkse collectegelden. Er zijn nog steeds mogelijkheden om mee te kunnen doen aan de collecten maar als werkgroep diaconaat en college van kerkrentmeesters, zien we dat de opbrengsten het afgelopen zijn teruggelopen.

Onlangs hebben we de overstap gemaakt naar kerkdienstgemist.nl en deze organisatie heeft een samenwerking met GIVT. Het logo van GIVT is te zien als je kerkdienstgemist.nl opstart, rechts onder in het scherm. GIVT biedt de mogelijkheid om online collectegeld over te maken.

Onze gemeente gebruikt Givt als aanvullende geefmogelijkheid voor de collecte.
Givt is een app waarmee je altijd en overal mee kan doen aan de collecte. Of je nu thuis meekijkt vanaf de bank, of geen contant geld bij je hebt tijdens de kerkdienst.
Met Givt kan je gewoon blijven geven. Open de app, kies hoeveel je wilt geven, kies hoe je wil geven en klaar!
Geven met Givt via een QR-code werkt als volgt:
Om een gift via de Givt-app te kunnen afronden is het noodzakelijk om uw account in de app volledig te hebben geconfigureerd.1. Open de Givt-app
2. Druk 2x op de knop “+ Collecte toevoegen”, zodat u in totaal 3 collectes in uw beeldscherm zichtbaar hebt (of 3 als het de laatste zondag van de maand is).
3. Kies het bedrag dat u per collecte wilt geven en druk op “Volgende” – De volgorde van de collectes zoals zichtbaar op uw scherm komt overeen met de volgorde van collectes zoals tijdens de dienst wordt afgekondigd door de predikant.
4. Kies vervolgens voor de tweede optie in je scherm: “QR-code (geef door middel van een QR-code)”
5. Scan de hiernaast afgebeelde QR-code met je camera (Let op! Het kan zijn dat de app toestemming vraagt voor toegang tot je camera. Druk op OK om verder te gaan)
6. Druk tot slot op “Volgende” om de gift te voltooien
 
Geven zonder QR code in de buurt? Ook dan kan!
Volg de onderstaande stappen als u geen QR code kunt scannen.
Om een gift via de Givt-app te kunnen afronden is het noodzakelijk om uw account in de app volledig te hebben geconfigureerd.

1. Open de Givt-app
2. Druk 2x op de knop “+ Collecte toevoegen”, zodat u in totaal 3 collectes in uw beeldscherm zichtbaar hebt.
3. Kies het bedrag dat u per collecte wilt geven en druk op “volgende” – De volgorde van de collectes zoals zichtbaar op uw scherm komt overeen met de volgorde van collectes zoals tijdens de dienst wordt afgekondigd door de predikant.
4. Kies vervolgens voor de derde optie, “Geven uit de Lijst”
5. Vul de naam of plaats van de kerk in bij het zoekbalkje (Type Sauwerd in om onze gemeente “PKN gemeente AWS Sauwerd” zichtbaar te krijgen)
6. Selecteer onze gemeente (“PKN gemeente AWS Sauwerd”) en toets onder in je scherm op “Geven”.
7. Druk tot slot op “Volgende” om de gift te voltooien.

Download de app

Je download de Givt-app in Google Play of in de App Store. Kijk voor meer informatie over Givt op www.givtapp.net.
Klik op één van de onderstaande iconen om de app te downloaden en te installeren. (Aleen mogelijk indien u deze pagina heeft geopend op uw mobiele telefoon of tablet)terug