Informatie Informatie

Deze informatiepagina bevat o.a


Digitale ondersteuning.

Ook binnen de kerk wordt er al meer kennis van de computer verwacht b.v.

  • Kerkdienst luisteren via Kerkdienst gemist
  • Website of facebooksite van de kerk bekijken
  • Collectegeld digitaal overmaken
  • GIVT installeren
  • Website van een collectedoel bekijken.
  • Voor de Nieuwsbrief aanmelden
  • Adventskalender bestellen

Vindt u dit lastig of heeft u hierbij hulp nodig? Wij willen u graag helpen. Geef zelf
aan dat u graag geholpen wilt worden met uw computer. Dit kan bij uw pastoraal
medewerker, bij een lid van de werkgroep diaconie of bij iemand anders die u helpt of
het voor u doorgeeft aan de werkgroep Diaconie. Wij komen u dan graag helpen.
 


 Adresgegevens:

  • Kerkstraat 11, 9771BD Sauwerd,    tel :0503061916 (Oldenhuis)
  • Torenweg,  Adorp (in beheer van S.O.G.K.)
  • Valgeweg, Klein Wetsinge  (in beheer van S.O.G.K.)

 

Predikant 

Ds. G. Blom
Kerkstraat 13, 9771BD Sauwerd 
Tel. : 0503061236
Werkdagen:  dinsdag, woensdag en vrijdag.
Email : GertineBlom@gmail.com

Scriba:

Titia Bijma
Lindenlaan 21, 9771 AL Sauwerd
Tel: 06-20363636
Email : scriba_pknsauwerd@hotmail.nl

 

Boekhouder:

Dhr. P. Ritzema, Schoolstraat 9, 9771BJ,  Sauwerd.

Koster:

De functie van koster wordt nu door meerdere vrijwillgers vervuld.
Zij hebben een groepsmail : kosterpknsauwerd@gmail.com
Ans Nanninga (06 47984001) doet de organisatie van het Oldenhuis s.v.p. tijdig wijzigingen melden.

       
Medewerker
Telefoon
     
  Ans Nanninga  (coördinator) 0647984001
  Elly van Dijken 0641456422
  Bert Zwakenberg* 0631371937
  Anneke Zwakenberg* 0640651490
  Getty Bijsterveld 0630469823
  Annemiek Westra 0620778036
  Annet Oosterhof 0643533923
*Bert en Anneke doen de kosterdienst samen
 

Coördinator preekrooster:

Mevr. L. Poelma, Burchtweg 2,  9771BB Sauwerd.


Bloemen in de kerk
           Coördinatie:
           Mw. M. Koopman.

Autodienst.

Contact persoon: Dries Zwakenberg
Paddepoelsterweg 8,  Groningen
tel. 050-3062070

Beamteam

Coördinator: Liesbeth Poelma-Kamminga
Leden:  Rianne Westra
             Jasper Poelma
             Ivo Poelma
  Ruth Huinder
 
We zijn nog opzoek naar nieuwe leden.

 

Leden administratie
Bert Ritzema, De Graslanden2, Sauwerd. E-mail: b.s.ritzema@home.nl 
 

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de boekhouder van de kerk Piet Ritzema, Schoolstraat 9 te Sauwerd. Dit is ook het adres voor het inleveren van de verjaardagszakjes en overige financiële zaken.

U kunt ook uw collecte of andere giften geven met de Givt app op een telefoon, dat is anoniem en aftrekbaar voor de belasting.


 


Routebeschrijving

Zo komt u in Adorp /Sauwerd /Wetsinge.
Vanuit Groningen op de ringweg afslag Lauwersoog nemen via de N361. U komt dan door achtereenvolgens langs Adorp dan Sauwerd, en tenslotte Klein- en Groot Wetsinge.
Voor de PKN-kerk slaat u in Sauwerd na de rotonde de eerste weg links in, en daarna de eerste weg rechts.

Onderstaand kaartje geeft een indruk van de ligging, van de dorpjes onderling.

 

De banner boven aan de pagina's geeft een overzicht van Klein Wetsinge met de kerk en  molen.


Koppelingen

vromevrouwen.nl 
Vrome vrouwen in het verleden en nu. Door  Ds. G. Blom

Elke werkdag een podcast "Blijf kalm met een psalm"
https://www.mijnkerk.nl/blijf-kalm-met-een-psalm-podcast/ 

Gertine's blog in de 40dagen tijd: 
gertineblom.com/category/dagelijks-gebed/


Sybrand's weblog:
www.godinfragmenten.wordpress.com

Stichting Voedselbank 'Het Hogeland'
www.voedselbankhethogeland.nl

Kerk in Actie:
www.kerkinactie.nl

De website van de PKN kerken in nederland:
www.pkn.nl

Oecumenische Raad van Kerken in Nederland.
http://www.raadvankerken.nl/


App Bible-fit: brug tussen bijble en dagelijks leven
http://www.bible-fit.nl

De bijbel in gewone taal.
http://www.bijbelingewonetaal.nl

Kerk en Israël Noord
www.kerkenisraelnoord.nl

Kerkdienst gemist
https://kerkdienstgemist.nlEen interessante wandeling.

Harry Vos heeft (ongeveer in 2009) deze mooie wandelroute met allerlei wetenswaardigheden rond Wetsinge en Sauwerd gemaakt. Je moet acrobatreader hebben om deze koppeling te kunnen gebruiken. Klik hier.
Zeker aan te raden voor nieuwe inwoners.

 


HET kerkblad van onze gemeente, heet  Kerkbericht De Schakel
Kopij bij voorkeur in digitale vorm naar:  kerkberichtdeschakel@hotmail.nl

Kerkbericht De Schakel geeft een maandelijks overzicht van persoonlijke zaken en de activiteiten binnen de Protestantse kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan andere (religieuze) onderwerpen en (regionale) bijeenkomsten.

Abonnement 10.00 € per jaar. Opgave via bovenstaande mailadres.

Redactie:  A. Trox 
Samenstelling : Mw. B. van Wijk
Correctiewerk: Marjan van der Veen, Tanja Huinder. 
Coördinator bezorging: N.N.

Financiën & Abonnementen: Boekhouder

Af en toe vind u hier wel eens wat informatie uit het kerkblad: 

(maar nu even niet smiley )Groninger kerkbode

Het kerkelijk nieuws van de gehele provincie verschijnt 2 wekelijks in de Protestantse Kerkbode. Hier staan onze algemene medelingen en organisatorische zaken  De kosten van een abonnement bedragen ca. € 102,00 per jaar. Voor informatie en/of opgave voor een abonnement kunt u zich wenden tot: Dekker Creative Media & Druk. Hortensiastraat 10,8922 HD Leeuwarden.
Tel: 0582330000
 


Privacy-reglement. 

De kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd (AWS) hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy, hier kunt u  lezen hoe we dat denken te doen, dit is het algemeen reglement, En die gelden voor de website zie:  Website privacy 

U dient een programma of App te hebben op uw computer/tablet/telefoon om een pdf-bestand te kunnen lezen, b.v. de acrobat-reader.

Laatste aanpassing deze pagina : 28-juni-2022
 
terug