Informatie Informatie

Deze informatiepagina bevat o.a

 


 Adresgegevens:

  • Kerkstraat 11, Sauwerd,    tel :0503061916 (Oldenhuis)
  • Torenweg,  Adorp (in beheer van S.O.G.K.)
  • Valgeweg, Klein Wetsinge  (in beheer van S.O.G.K.)

 

Predikant  (Vacant):

....
Kerkstraat 13, 9771BD Sauwerd 
Tel. : 0503061236
Email : ....

Scriba:

Titia Bijma
Lindenlaan 21, 9771 AL Sauwerd
Tel: 06-20363636
Email : scriba_pknsauwerd@hotmail.nl

 

Boekhouder:

Dhr. P. Ritzema, Schoolstraat 9, 9771BJ,  Sauwerd.

Koster:

Mevr. M.C. van der Veen-Schaap.
E-mail : marjanveenschaap@hotmail.com
tel. 050-3061805
Hulpkoster: Dhr.  B.Ozinga, Tuinbouwstr. 9, 9771 BL Sauwerd.
 

Coördinator preekrooster:

Mevr. L. Poelman, Burchtweg 2, 9771BB Sauwerd.


Bloemen in de kerk
           Coördinatie:
            Mw. M. Koopman.

Autodienst.

Contact persoon: Bert Ozinga,
Tuinbouwstraat 9, Sauwerd
tel. 050-3061747 / 06-23536818

Beamteam

Coördinator: Liesbeth Poelma-Kamminga
Leden:  Rianne Westra
             Jasper Poelma
             Ivo Poelma
  Ruth Huinder
 
We zijn nog opzoek naar nieuwe leden.

 

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de boekhouder van de kerk Piet Ritzema, Schoolstraat 9 te Sauwerd. Dit is ook het adres voor het inleveren van de verjaardagszakjes en overige financiële zaken.

Leden administratie
Bert Ritzema, De Graslanden2, Sauwerd. E-mail: b.s.ritzema@home.nl ???

 


Routebeschrijving

Zo komt u in Adorp /Sauwerd /Wetsinge.
Vanuit Groningen op de ringweg afslag Lauwersoog nemen via de N361. U komt dan door achtereenvolgens langs Adorp dan Sauwerd, en tenslotte Klein- en Groot Wetsinge.

Onderstaand kaartje geeft een indruk van de ligging, van de dorpjes onderling.

 

De banner boven aan de pagina's geeft een overzicht van Klein Wetsinge met de kerk en  molen.


Koppelingen

 Sybrand's weblog:
www.godinfragmenten.wordpress.com

Stichting Voedselbank 'Het Hogeland'
www.voedselbankhethogeland.nl

Regionale evangelisatie:
www.kerkenactiviteiten.nl

Kerk in Actie:
www.kerkinactie.nl

De website van de PKN kerken in nederland:
www.pkn.nl

 ICCO en Kerk in Actie Over het kyoto-verdrag.
www.klimaatbelofte.nl

Een landelijke Jeugddiensten Hyves site:
http://jeugddienstennl.hyves.nl/

 

Verschillende protestants-christelijke organisaties hebben samen deze site gemaakt zoals de PKN, NCRV, VU e.a. en vertolken dus een brede interkerkelijke wereld.
protestant.nl/

Oecumenische Raad van Kerken in Nederland.
http://www.raadvankerken.nl/

Website van de raad van kerken in Groningen en Drente, met dagelijks nieuws.
http://www.prvk.nl/

Iedere dag in dichtvorm een Bijbelwoord.
http://www.gospelwords.nl

Bijbelcursus over psalmen
http://www.meeroverdebijbel.nl

Pastorale Supervisie Noord Nederland.
http://www.psnn.nu

App Bible-fit: brug tussen bijble en dagelijks leven
http://www.bible-fit.nl

De bijbel in gewone taal.
http://www.bijbelingewonetaal.nl

Stuurgroep Regionale Evangelisatie:
http://www.kerkenactiviteiten.nl

PR digitaal leerhuis
www.kerkenisraelnoord.nlEen interessante wandeling.

Harry Vos heeft (ongeveer in 2009) deze mooie wandelroute met allerlei wetenswaardigheden rond Wetsinge en Sauwerd gemaakt. Je moet acrobatreader hebben om deze koppeling te kunnen gebruiken. Klik hier.
Zeker aan te raden voor nieuwe inwoners.

 


HET kerkblad van onze gemeente, heet  Kerkbericht De Schakel
Kopij bij voorkeur in digitale vorm naar:  kerkberichtdeschakel@hotmail.nl

Abonnement 10.00 € per jaar. Opgave via bovenstaande mail.

Kerkbericht De Schakel geeft een maandelijks overzicht van de activiteiten binnen de Protestantse kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan andere (religieuze) onderwerpen en (regionale) bijeenkomsten.


Redactie:  A. Trox 
Samenstelling : Mw. B. van Wijk
Coördinator bezorging: N.N.
Financiën & Abonnementen: Boekhouder

Af en toe vind u hier wel eens wat informatie uit het kerkblad.Groninger kerkbode

Het kerkelijk nieuws van de gehele provincie verschijnt wekelijks in de Protestantse Kerkbode. De kosten van een abonnement bedragen ca. € 102,00 per jaar. Voor informatie en/of opgave voor een abonnement kunt u zich wenden tot: Dekker Creative Media & Druk. Hortensiastraat 10,8922 HD Leeuwarden.
Tel: 0582330000
 


Privacy-reglement. 

De kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd (AWS) hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy, hier kunt u  lezen hoe we dat denken te doen, dit is het algemeen reglement, en dit de verklaring die ieder gemeentelid verzocht wordt in te vullen, met daarbij een toelichting.
Voor die gelden voor de website zie:  Website privacy 

U dient een programma of App te hebben op uw computer/tablet/telefoon om een pdf-bestand te kunnen lezen, b.v. de acrobat-reader.

Laatste aanpassing deze pagina :  29-december-2019
 
terug