Bevestiging Bevestiging
Paul-Sybrand van Dijk  


De bossen van mijn jeugd waren prachtig. Ze maakten de wereld echter ook klein. De bomen onttrokken, waar je ook maar keek, elke ruimte aan je blik. De horizon zag je nergens. En zo nodigden zij als vanzelf om op pad te gaan. Om de kleine kring te verlaten, op zoek naar open plekken. De kleine wereld zei mij, dat er mogelijkheden moesten zijn die ik tot dan nog niet kende.
En nog duurt die tocht. Soms verbaas ik mij er over, hoe ik gaandeweg toch weer kringen ben gaan trekken. Lijnen om mijn standpunt heen, vanwaar de wereld overzichtelijk lijkt en veilig. Maar binnen die kringen blijven sommige mogelijkheden onontgonnen. En daarmee blijf ik zelf deels onontgonnen.
God is die op weg roept. Het vertrouwde achter te laten en daarheen te gaan, waar het onvermoede op jou wacht. Mijn veiligheid is niet de kleine kring. Daar ligt mijn dood. Mijn veiligheid is God die mijn leven zoekt.
Israël, van wie ik deze manier van leven wil leren, het volk Israël zoals dat verschijnt in de boeken die wij Oude Testament noemen, dat volk heeft steeds het verhaal van Abraham verteld. Hoe hij op weg ging. “Naar het land dat Ik u wijzen zal.” Achteraf blijkt de overwinning van je angsten een bevrijding te zijn.
Wij, mensen van de weg, vertellen elkaar in het voetspoor van het Joodse volk het verhaal van Jezus. Hij gaat ons voor tot over de horizon. De horizon van mijn eigen gelijk doorbreekt hij. De horizon van mijn clubje doorbreekt hij. De horizon van mijn stelsels, bezittingen, patronen, doorbreekt Hij. Op weg!
Wat je zult zien, wanneer je uit het bos de wijde vlakte opgaat? Dat weet je pas, op het moment zelf. Het komt je tegemoet. De Bijbel heeft er wel woorden voor: Koninkrijk van God, Beloofd land, Kanaän. Wat ik ervan begrijp is: dat ik niet meer opgesloten zal zijn in mijzelf. Niet meer eenzaam “ik”, maar mens-met-jou. Mens-met-God . Verzoend.
“Abraham, Abraham”, riep God. Er is een uitleg die zegt: tweemaal jouw naam. Eenmaal voor de mens die jij achterlaat. Eenmaal voor de mens die jij zult worden.
En Abraham antwoordde : “Hier ben ik.”

Adres informatie  etc. staat onder "Informatiepagina"
 
terug