Bevestiging Bevestiging

EEN BIJZONDERE DIENST

De dienst op zondagmiddag 11 oktober was een bijzondere dienst, een
feestelijke dienst. Onze nieuwe predikant ds. Paul Sybrand van Dijk deed zijn intrede.

Dominee Schuur leidde het gedeelte van de intrede, daarna nam ds. Van Dijk de leiding van de dienst over en ging hij ons voor in de dienst van het Woord. Hij stond met ons stil bij het verhaal van de rijke jongeling, die van Jezus hoorde dat hij alles moest verkopen en de opbrengst aan de armen moest geven. Nog tijdens de dienst verwelkomden de kinderen van de Kindernevendienst onze nieuwe predikant met een bijzonder boeket bloemen dat zij zelf hadden gemaakt en zongen zij ds.Van Dijk toe. Na de dienst was er gelegenheid om ds. Van Dijk toe te spreken.

De voorzitter van de kerkenraad, de heer P. Stuut sprak woorden van welkom namens de kerkenraad en de gemeente; hij sprak een woord van dank aan het adres van de beroepingscommissie; hij dankte de vertegenwoordigers van gemeenten uit de regio, en daar hoorde ook de vertegenwoordiging bij van de Vrijgemaakt Gereformeerde kerk uit Sauwerd, voor hun aanwezigheid, de vertegenwoordigers van de christelijke basisschool in Sauwerd, de vertegenwoordiging van de classis Winsum en de vertegenwoordigers van de burgerlijke gemeente Winsum en de hoofdredacteur van de Protestantse Kerkbode.

Daarna kwam een tweetal vertegenwoordigers van de Prot. gemeente Hekelingen c.a. aan het woord. Zij hadden voor ds. Van Dijk en zijn partner nog enkele verrassingen in petto, die in een wat cabaretachtige sfeer werden aangeboden. Daarna kwam een vertegenwoordiging van onze beroepingscommissie aan het woord, die in het kort schetste hoe het beroep tot stand gekomen was, van hen kreeg onze dominee de Bijbel in het Gronings aangeboden.
Tenslotte bedankte ds. Van Dijk voor de gesproken woorden. Daarna kon de gemeente met onze dominee en zijn partner kennismaken.

Wij hopen samen met onze nieuwe dominee een goede tijd te hebben. Wij kunnen in ieder geval terugzien op een bijzonder en feestelijk begin.

 

Ds. H. Schuur
 

terug