Nieuws en archief Nieuws en archief
Nieuw(s)
  • Beroepings activiteiten staan voortaan onder "Organistatie" > "Predikant" > "Beroepingswerk"
  • Het nieuws staat nu als proef niet meer aan de rechter kant, maar heeft nu een eigen pagina onder de menu pagina "Home".
  • Voor tablet-bezitters blijkt het moeilijk om het submenu van de kerkdiensten aan te klikken, het kan nu ook vanuit het menu "kerkdiensten" 
  • Op de home page staan tegenwoordig de nieuwste mededelingen van de kerkenraad. (m.i.v. 1-juni niet meer wekelijks).

Oudere mededelingen.

Afkondigingen 28-juni-2020

Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad van de protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd wil ik iedereen welkom heten die meeluistert naar deze dienst. Welkom aan iedereen hier in het kerkgebouw, fijn dat jullie aanwezig zijn bij de proefronde van de viering met in achtneming van de Corona afspraken. In deze dienst gaat Casper Smits uit Winsum voor en speelt Rolf Wassens op het orgel.

Vanaf volgende week, zondag 5 juli willen we de kerkdeuren weer openen voor een gezamenlijke dienst. Om dit mogelijk te maken is een gebruiksplan geschreven waarbij we de richtlijnen van het RIVM volgen. In het Kerkbericht de schakel van juli-augustus vindt u de afspraken uit dit plan m.b.t. de kerkdiensten. Deze zullen ook terug te vinden zijn op de website van onze gemeente.

We brengen wekelijks een bloemengroet bij mensen namens onze gemeente. Gisteren is er een boeket bezorgd bij Jan en Anneke van der Schans als felicitatie voor hun 50-jarige huwelijksjubileum.
Het boeket bloemen dat vandaag in de kerk staat zal worden bezorgd bij de nieuwe bewoners van de pastorie: Jantina van der Broek en haar beide dochters. Jullie worden van harte welkom geheten in ons dorp.
 

De eerste collecte van deze zondag is voor de diaconie en de tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente. Er wordt gecollecteerd bij het verlaten van het kerkgebouw. Degene die meeluistert kan de collectebijdrage inleveren in de brievenbus van de kerk onder vermelding van het doel.

Wensen we elkaar een gezegende viering toe.


Afkondigingen 21-juni-2020
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad van de protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd wil ik iedereen welkom heten die meeluistert naar deze dienst. In deze dienst gaat kandidaat mevrouw Alexandra Matz voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.

Vanaf zondag 5 juli willen we de kerkdeuren weer openen voor een gezamenlijke dienst. Om dit mogelijk te maken is een gebruiksplan geschreven waarbij we de richtlijnen van het RIVM volgen. In het Kerkbericht de schakel van juli-augustus vindt u de afspraken uit dit plan m.b.t. de kerkdiensten. Deze zullen ook terug te vinden zijn op de website van onze gemeente.

Aankomende zondag gaan we proefdraaien. Dit betekent dat we het naar binnen begeleiden van de kerkgangers gaan oefenen. Hiervoor worden enkele gemeenteleden vanuit onze drie wijken uitgenodigd.

We brengen wekelijks een bloemengroet bij mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Gisteren zijn er bloemen bezorgd met een hartelijke groet namens de gemeente bij Yvonne en Menno Pol. Het tweede boeket is bezorgd bij Frits en Joke Kruizinga, vergezeld met de felicitaties voor hun 45-jarig huwelijksjubileum.
 

De eerste collecte van deze zondag is voor het werelddiaconaat en de tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente. U kunt uw bijdrage inleveren in de brievenbus van de kerk onder vermelding van het doel.

Wensen we elkaar een gezegende viering toe.

 

Afkondigingen 14-juni-2020
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad van de protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd wil ik iedereen welkom heten die meeluistert naar deze dienst. In deze dienst gaat ds. Harm Jan Meijer uit Roden voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.

Vanaf zondag 5 juli willen we de kerkdeuren weer openen voor een gezamenlijke dienst. Om dit mogelijk te maken is een gebruiksplan geschreven waarbij we de richtlijnen van het RIVM volgen. In het Kerkbericht de schakel van juli-augustus vindt u de afspraken uit dit plan m.b.t. de kerkdiensten. Deze zullen ook terug te vinden zijn op de website van onze gemeente.

We brengen wekelijks een bloemengroet bij mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Gisteren zijn er bloemen bezorgd met een hartelijke groet namens de gemeente bij Greta Schaap. Het tweede boeket is bezorgd bij Siegrid Hoekstra, eveneens met de hartelijke groet namens ons allen.
 
De eerste collecte van deze zondag is voor dorpskernen en de tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente. U kunt uw bijdrage inleveren in de brievenbus van de kerk onder vermelding van het doel.

Wensen we elkaar een gezegende viering toe.Afkondigingen 7-juni-2020

Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad van de protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd wil ik iedereen welkom heten die meeluistert naar deze dienst. In deze dienst gaat Jasper Dijkman uit Sauwerd voor en speelt Lien Boer op het orgel.

We brengen wekelijks een bloemengroet bij mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Gisteren zijn er bloemen bezorgd met een hartelijke groet namens de gemeente bij Pia Deemter, zij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Het tweede boeket is bezorgd bij Janet Bolt, eveneens met de hartelijke groet namens ons allen.
De collecte van deze zondag is voor het Hospice in Groningen.
De tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente. U kunt uw bijdrage inleveren in de brievenbus van de kerk onder vermelding van het doel.

Een bericht van de diaconie: De spaardoosjes van Kerk in actie uit de 40 dagentijd zullen komende weken door de leden van de werkgroep diaconie bij u thuis worden opgehaald. Zet u het voor hen klaar?

Wensen we elkaar een gezegende viering toe.
 

Afkondigingen 31-mei-2020

Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad van de protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd wil ik iedereen welkom heten die meeluistert naar deze dienst. Het is vandaag Pinksteren, het feest van het vuur en de inspiratie. Het is daarom zo mooi dat we deze viering samen met de PKN kerk uit Baflo mogen vieren.
In deze dienst gaat Marleen Stokroos uit Sauwerd voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel. De extra muzikale ondersteuning zal worden verzorgd door Annemiek en Bert Westra.

We brengen wekelijks een bloemengroet bij mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Gisteren zijn er bloemen bezorgd met een hartelijke groet namens de gemeente bij Minie Maringa in de Twaalf Hoven. Het tweede boeket is bezorgd bij Dorien Blok, eveneens vergezeld van de hartelijke groeten namens ons allen.
Op 27 mei j.l. is de vader van ds. Roel Knijff overleden. Namens de gemeente sturen we hem en zijn vrouw Renate een condoleancekaart. Hoe verdrietig is het als we afscheid moeten nemen van iemand die ons dierbaar is. We wensen de familie heel veel sterkte en Gods nabijheid.
De collecte van deze zondag is voor kerken in Marokko: de Pinksterzendingscollecte. De kerk groeit in dit islamitische land. Dankzij uw bijdrage kan Kerk in actie de kerk in Marokko ondersteunen om predikanten op te leiden en hulp te bieden aan migranten.
De tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente.
Op de laatste zondag van de maand wordt er extra gecollecteerd voor de voedselbank.
U kunt uw collecte inleveren in de brievenbus van de kerk, waarbij u op de envelop aangeeft voor welk doel uw donatie is. 
U mag uw bijdrage ook overmaken. De landelijke doelen kunnen via de website van PKN Nederland worden gedoneerd.

Een bericht van de diaconie: De spaardoosjes van Kerk in actie zijn iets langer bij u thuis blijven staan door het coronavirus. Na de Pinksteren willen de leden van de werkgroep Diaconie het spaardoosje bij u komen ophalen. Ze u het voor hen klaar?

Graag geef ik nu het woord aan de ouderling van dienst van de PKN kerk uit Baflo, Roel Meijer. Wensen we elkaar een gezegende viering toe.
31-mei-2020
Vanuit de kerkenraad 

Lieve mensen,
We hebben de afgelopen weken jullie via deze nieuwsbrieven op de hoogte gebracht van ontwikkelingen binnen onze gemeente en de noodmaatregelingen m.b.t. het coronavirus. Het volgende bericht zal over enkele weken worden geplaatst. We hopen jullie dan meer te kunnen vertellen over het hervatten van de diensten in ons kerkgebouw.
In de maand juni blijven we uitzendingen maken die te beluisteren zijn via
www.kerkomroep.nl 

Morgen op zondag 31 mei 2020 vieren wij Pinksteren. Het feest van het vuur en de inspiratie.
Hoe prachtig is het dat we een gezamenlijke viering hebben met de PKN kerk uit Baflo.
De uitzending is om 10.00 uur. De liturgie staat op de website.

Voorganger: Marleen Stokroos uit Sauwerd
Organist: Dirk Stavenga
Muziek: Bert en Annemiek Westra 


Samen in de naam van Jezus: Opwekking 167    
https://www.youtube.com/watch?v=G5TjoSk6xMw

Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan,
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
Samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis.
'T Werk van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt,
En de Geest doorbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
Naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
Mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
Breng ik U mijn dank en eer.
'T Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!


Delen en vieren van ons geloof
De protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd heeft wekelijks een viering. Het gaat hierbij om uitzendingen via www.kerkomroep.nl Hierbij zijn overeenkomend de richtlijnen van de RIVM een minimaal aantal mensen betrokken. De gemeente luistert vanuit huis.

In de maand juni 2020 hebben we de volgende vieringen.
  7 juni                  Aanvang 9:30                    Jasper Dijkman
14 juni                  Aanvang 9:30                    ds. Harm Jan Meijer    
21 juni                  Aanvang 9:30                    Alexandra Matz (predikant in opleiding)
28 juni                  Aanvang 9:30                    Casper M. Smits, Winsum

Afscheid
Op 28 juni wordt er afscheid genomen van enkele kinderen uit de kindernevendienst, omdat zij na de zomervakantie naar de middelbare school gaan. Dit afscheid zal plaatsvinden tijdens een speciale kindernevendienst activiteit. Hiervoor krijgen de kinderen nog een uitnodiging.

Kinderlied: Liefde, blijdschap, vrede                  
https://www.youtube.com/watch?v=cZs25QyXEP4
 
Refrein
Liefde, blijdschap, vrede, goedheid en ook trouw.

Wil de Heer je geven, door de Heil'ge Geest in jou.
 
Het is vaak moeilijk om goed te doen en echt voor God te leven.
Daarom heeft de Heer, als hulp voor ons zijn Heil'ge Geest gegeven.
Refrein

Waar je ook bent, of wat je ook doet, Hij wil je steeds weer leren.
Om door je hele doen en laten heen de Vader te vereren.
Refrein

 Wanneer Gods Geest je leven leidt, dan zul je pas gaan merken
 dat zijn aanwezigheid je vrede geeft, en altijd zal versterken.
RefreinWe wensen iedereen fijne pinksterdagen en Gods zegen voor de komende tijd. Pas goed op jezelf en op elkaar.           

Namens de kerkenraad, Titia Bijma 
 
 

 
22-mei-2020

Vanuit de kerkenraad 

Lieve mensen,
Afgelopen donderdag hebben we Hemelvaart gevierd. Een bijzondere feestdag zo midden in de week, 30 dagen na Pasen en 10 dagen voor Pinksteren, zo ergens tussenin. We hoorden over de 40 dagen tijd, de tijd tussen Pasen en Pinksteren, een tijd die nodig is om weer klaar te staan. Een tijd van inkeer en van besef, een tijd waarin je een pas op de plaats doet. Zo wordt er ook gekeken naar de tijd van vandaag.  
 
Veertig dagen, veertig nachten.
Tijd van waken, tijd van wachten.
Jezus is er niet.


Zonder hem; alleen gebleven.
Niet meer samen kunnen leven.
Wat een groot verdriet.

En tóch… komt die dag, dat de hemel – hoog hierboven
als een wonder van geloven naar de aarde komen zal.


En dan… wát een dag, bloeit de tuin in duizend kleuren.
Zullen mensen niet meer treuren.
Is er vrede overal.
 
Samenkomsten in ons eigen kerkgebouw
We kijken er naar uit om elkaar weer echt te ontmoeten in Gods huis! Het zal echter niet meer zo zijn als we voor de start van de coronacrisis gewend waren. We zijn op dit moment bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om het kerkgebouw, vanaf 1 juli (dit is onder voorbehoud van wat de regering aangeeft) weer toegankelijk te maken voor gezamenlijke vieringen. Hiervoor moet een gebruiksplan worden geschreven. We zullen hierbij de richtlijnen van de RIVM hanteren. U wordt van deze ontwikkelingen op de hoogte gehouden.  


 

Delen en vieren van ons geloof
De protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd heeft wekelijks een viering. Het gaat hierbij om uitzendingen via
www.kerkomroep.nl Hierbij zijn overeenkomend de richtlijnen van de RIVM een minimaal aantal mensen betrokken. De gemeente luistert vanuit huis.

Zondag 31 mei 2020
Volgende week zondag 31 mei is het Pinksteren. We hebben op die dag een gezamenlijke uitzending van de viering met de PKN kerk uit Baflo. Deze viering wordt vanuit het kerkgebouw in Sauwerd opgenomen, waarbij een vertegenwoordiging van beide gemeentes aanwezig zal zijn. De uitzending is om 10.00 uur.    Uitzending via www.kerkomroep.nl    De liturgie komt op de website.

Voorganger: Marleen Stokroos uit Sauwerd
Organist: Dirk Stavenga
Muziek: Bert en Annemiek Westra  


Afkondigingen 24-mei-2020

Welkom
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad van de protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd wil ik iedereen welkom heten die meeluistert naar deze dienst. In deze dienst gaat Casper Smits uit Winsum voor en speelt Rolf Wassens op het orgel.

Volgende week zondag 31 mei is het Pinksteren. We hebben op die dag een gezamenlijke uitzending van de viering met de PKN kerk uit Baflo. Deze viering wordt vanuit het kerkgebouw in Sauwerd opgenomen, waarbij een vertegenwoordiging van beide gemeentes aanwezig zal zijn. De uitzending is om 10.00 uur.

We brengen wekelijks een bloemengroet bij mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Gisteren zijn er bloemen bezorgd met een hartelijke groet namens de gemeente bij Ansje en Willem Holwerda in Adorp. Het tweede boeket is bezorgd bij Harm van Dijken met de hartelijke groet van ons allen.De collecte van deze zondag is voor de Rudolphstichting. De Rudolphstichting schept ruimte voor uit huis geplaatste kinderen en jongeren. Door het ontwikkelen van vernieuwende projecten in de jeugdzorg.
De tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente.

In het kerkbericht de schakel staat informatie over de collectes. U kan uw collecte bonnen inleveren in een envelop voorzien van het doel, waarna het in de brievenbus van de kerk kan worden gedaan. U mag uw bijdrage ook overmaken. De landelijke doelen kunnen via de website van PKN Nederland worden gedoneerd.


Wensen we elkaar een gezegende viering toe.


 
20-mei-2020
Vanuit de kerkenraad  (20-mei-2020)
 
Welkom
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad van de protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd wil ik iedereen welkom heten die meeluistert naar deze dienst. Een speciaal welkom voor gemeenteleden van de PKN kerk in Baflo die meeluisteren.  In deze dienst gaat Marleen Stokroos voor en speelt Arie van Ballegooien op het orgel.

A.s. zondag  24 mei is de uitzending van de dienst om 9.30 uur en gaat Casper Smits uit Winsum voor.

Met de Pinksteren op zondag 31 mei hebben we een gezamenlijke uitzending van de viering met de PKN kerk uit Baflo. Deze viering wordt vanuit het kerkgebouw in Sauwerd opgenomen, waarbij een vertegenwoordiging van beide gemeentes aanwezig zal zijn. De uitzending is om 10.00 uur.

De collecte van deze week is voor het werelddiaconaat. Deze collecte is bedoeld om straatkinderen in Oeganda op te vangen, hun familie op te sporen en hen terug te brengen in hun geboorteregio. Daar krijgen de kinderen hulp, zodat ze weer naar school kunnen. De tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente.
In het kerkbericht de schakel staat informatie over de collectes. U kan uw collecte bonnen inleveren in een envelop voorzien van het doel, waarna het in de brievenbus van de kerk kan worden gedaan. U mag uw bijdrage ook overmaken. De landelijke doelen kunnen via de website van PKN Nederland worden gedoneerd.


Wensen we elkaar een gezegende viering toe.

Vanuit de Kerkenraad

Lieve mensen,
De weken tussen Pasen en Pinksteren zijn weken van onzekerheid, hoop en verwachting.
A.s. donderdag is het Hemelvaart, een dag waarin altijd het afscheidsgevoel en het gemis aanwezig is. Een lied van bemoediging:


 
 

Ik zal er zijn    https://youtu.be/f4RgXZAEiQg

 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.


Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.


De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.


‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.


O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.


Tekst: Hans Maat
Muziek: Kinga Bán en Adrian Roest
© 2013 Stichting Sela Music

 
Delen en vieren van ons geloof
De protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd heeft wekelijks een viering. Het gaat hierbij om uitzendingen via www.kerkomroep.nl Hierbij zijn overeenkomend de richtlijnen van de RIVM een minimaal aantal mensen betrokken. De gemeente luistert vanuit huis.

Zondag 17 mei 2020      
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending via
www.kerkomroep.nl                     De liturgie staat op de website.
Voorganger: ds. Gerbrand Seggers                       
Muzikale begeleiding: Lien Boer (orgel)  


Kindernevendienst
Op zondag 17 mei organiseert de kindernevendienst een Pannenkoekenparty. De kinderen hebben een uitnodiging gekregen.
De kindernevendienst is dan van 11.30 -13.00 uur.
Locatie: Burchtweg 16
We houden ons aan dezelfde regels die we op de basisschool ook hanteren. Dit is volgens de richtlijnen van het RIVM.


We hebben een Hemelvaartsdag 21 mei 2020
Uitzending via
www.kerkomroep.nl                     De liturgie komt op de website.
Aanvang: 9.30 uur.
Voorganger: Marleen Stokroos uit Sauwerd
organist: Arie van BallegooienZondag 24 mei 2020
Uitzending via
www.kerkomroep.nl                     De liturgie komt op de website.
Aanvang: 9.30 uur.
Voorganger: Casper Smits uit Winsum
organist: Rolf Wassens 


Enkele woorden voor de komende week:   Gebaseerd op de woorden van R.B. Ward


Ik wens jullie moed om hartelijk te blijven, te midden van mensen die soms koud en hard zijn.
Ik wens jullie bemoediging om in jezel
f te geloven en ook wel eens een nederlaag om nooit overmoedig te worden.
Ik wens jullie vreugde al de dagen van je leven, maar ook wat pijn om die blijdschap te waarderen.
Ik wens jullie troost die je droefheid mildert en humor die je leert te relativeren.
Ik wens jullie moed om alle tegenslagen sereen te dragen.
Ik wens jullie veel zon en ook wat storm die pit geven aan het leven.
Ik wens jullie de bui van milde regen die geneest en nieuw leven brengt.
Ik wens jullie vrede met alle mensen maar ook in het diepste hoekje van je hart.
Ik wens jullie een onwankelbaar vertrouwen om in de goedheid van het leven te geloven.
Wat ik jullie nog meer kan wensen, is een diepe liefde die alles zinvol maakt.
 
Gods zegen voor de komende week.
                                                                                                                            

Namens de kerkenraad, Titia Bijma
 
10-mei-2020

Lieve mensen,

We volgen het nieuws rond veranderingen in de genomen maatregelingen op de voet. Hoe mooi is het vooruitzicht dat we weer kunnen samenkomen in ons eigen kerkgebouw. Dit gaat nog wel even duren, maar het zal zeker weer zover komen. Tot die tijd blijven we de diensten verzorgen zoals we dit de afgelopen weken hebben gedaan. We houden jullie via deze nieuwsbrieven, het Kerkbericht de Schakel en ons YouTubekanaal op de hoogte.

Een lied ter bemoediging:
https://youtu.be/wHH6_qXk4N4

Breng ons samen
 
U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

 
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

 
U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

 
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

 
Delen en vieren van ons geloof
De protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd heeft wekelijks een viering. Het gaat hierbij om uitzendingen via www.kerkomroep.nl Hierbij zijn overeenkomend de richtlijnen van de RIVM een minimaal aantal mensen betrokken. De gemeente luistert vanuit huis.
Het samen vieren en delen van ons geloof en onze verwachtingen van de Heer, is van wezenlijk belang om onze dagelijkse voeding en de inspiratie voor de week die voor je ligt te ontvangen.

Zondag 10 mei 2020      
Aanvang: 9.30 uur
Uitzending via
www.kerkomroep.nl                    De liturgie staat op de website.
Voorganger: Jasper Dijkman                    
Muzikale begeleiding: Dirk Stavenga (orgel)  

De online kindernevendienst is te volgen via het YouTube kanaal van onze kerk.
https://www.youtube.com/channel/UCKUwI_MeLaP5x5CXe4u3RDA
Het kinderlied van deze week  Ga met God en Hij zal met je zijn - liedboek 416 https://youtu.be/ssUHnhFDnzc           

U laat niet los wat Uw hand begon.

U leidt Uw volk voorbij de horizon.
Uw Woord blijft waar, dwars door de woestijn,

en eens zal het vrede zijn.          
                                                                                              refrein van:
Shalom voor de wereld: Gerald Troost

We staan weer voor een nieuwe week. We gaan op pad en hebben allemaal onze eigen gedachten hierbij. Open je ogen zodat je ziet, open je oren zodat je hoort, open je hart om te voelen, open je handen om te geven want er zal je ook gegeven worden. Zorg goed voor elkaar.
We wensen iedereen een goede week en Gods zegen.

Namens de kerkenraad, Titia Bijma

 
 
03-mei-2020
Vanuit de kerkenraad 

Lieve mensen,
 
Wachten tot ik slaap
elke avond laat.
Wachten 's morgens vroeg
tot de wekker gaat.
 
Wachten op 't perron,
wachten op de trein
en bij de wc
tot-ie vrij zal zijn.
 
Wachten bij de bieb,
want die is nog dicht.
Wachten op de stoep
op het groene licht.
 
Eigenlijk stellen deze voorbeelden van wachten op dit moment niet zoveel voor nu we met z’n allen vol spanning wachten op de overwinning van het coronavirus (*) en ons leven weer gewoon kan worden. Er moet veel gewacht worden en het wachten valt zwaar.
Zo is er het wachten dat heel natuurlijk is; een plant groeit nu eenmaal niet sneller als je eraan gaat trekken. Sommige dingen in het leven hebben gewoon even tijd nodig. En dan is er het stille en tegelijk aandachtige wachten, zoals het waken bij iemand die ernstig ziek is. Of het actieve wachten, zoals Jezus’ leerlingen dat meemaken in de tijd na Pasen. De periode van Hemelvaart en Pinksteren:
 
De leerlingen van Jezus,
ze zitten bij elkaar.
Heel stil. Verdrietig.
Dagen en nachten.
En ze wachten en wachten
op wat er komen gaat.
 

Het is geen passief afwachten en bij de pakken neerzitten, maar een heel actief vooruit durven dromen, en hopen.

EEN TOEKOMST VOL VAN HOOP
https://www.sela.nl/liederen/190/een-toekomst-vol-van-hoop.html
 
In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
 
Ook al zijn er duizend vragen,    
al begrijpen wij U niet,             
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet.   
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
 
U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.                  
  
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Tekst: Hans Maat, muziek: Adrian Roest. © 2019 Stichting Sela Music
 
Onze vieringen
Het is op dit moment nog niet duidelijk, hoe en wanneer er weer samenkomsten mogen worden georganiseerd in ons kerkgebouw. Tot 1 juni zijn de diensten als uitzendingen via kerkomroep.nl georganiseerd. Wij houden u via deze nieuwsbrieven op de hoogte van de mogelijkheden die we wel hebben.

Delen en vieren van ons geloof
Als protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd willen we de vieringen van de zondag zo mogelijk voortzetten. Het samen vieren en delen van ons geloof en onze verwachtingen van de Heer, is van wezenlijk belang om onze dagelijkse voeding en de inspiratie voor de week die voor je ligt te ontvangen. Het gaat hierbij om uitzendingen via
www.kerkomroep.nl
Hierbij zijn overeenkomend de richtlijnen van de RIVM een minimaal aantal mensen betrokken. De gemeente luistert vanuit huis.

Zondag 3 mei 2020                         aanvang: 9.30 uur                           Uitzending via
www.kerkomroep.nl
De liturgie staat op de website.

Voorganger: mevr. B de Beaufort                          
Muzikale begeleiding: Lien Boer (orgel)  

De online kindernevendienst is te volgen via het YouTube kanaal van onze kerk.
https://www.youtube.com/channel/UCKUwI_MeLaP5x5CXe4u3RDA
Het kinderlied van deze week  Ga met God en Hij zal met je zijn - liedboek 416 https://youtu.be/ssUHnhFDnzc           

Het is inderdaad een bijzondere week geweest. Het vieren van Koningsdag in de vorm van woningdag. Het thuisgevoel, het samen zijn in een kleine sociale kring. De kleine dingen met elkaar mogen delen, er voor elkaar mogen zijn. We wachten nog steeds op het sein dat alles weer anders mag zijn. Dat alles weer ‘gewoon’ mag worden. Morgen is het 4 mei de dag van herdenken, een dag van bezinning. De dag erna 5 mei, de dag waarop we de vrijheid mogen vieren. Ook dit zal dit jaar heel anders gaan.
Laten we onze ogen en oren open houden, dat we elkaar blijven zien en er voor de ander blijven zijn. Zorg goed voor elkaar.

We wensen iedereen een goede week en Gods zegen.

Namens de kerkenraad, Titia Bijma

 
25 april 2020
 
Vanuit de kerkenraad 

Lieve mensen,

De tijd tussen Pasen en Hemelvaart
In de verhalen van de evangelisten die over de tijd tussen Pasen en Hemelvaart vertellen staat één ding vast. Datgene wat zij in deze tijd hebben ervaren, is niet makkelijk onder woorden te brengen. Aan de ene kant is de ervaring die ze met de verrezen Heer hebben opgedaan zo sterk, dat ze in hele lijfelijke termen over zijn aanwezigheid spreken. Aan de andere kant worden er woorden gebruikt die op een andere verschijningsvorm van Jezus duiden. Er is daarom veel onzekerheid.

Ook wij voelen in deze tijd onzekerheid. Maandag jl. zijn de nieuwste aanpassingen aangegeven van de noodmaatregelingen rond het virus Corona. Opnieuw veranderingen en de afgelopen tijd is onze wereld al zo veranderd. Er wordt gesproken over het nieuwe normaal, maar we weten niet hoe dat er precies uitziet.

Hoe mooi is dan het cadeau van onze Heer. Zijn liefde voor ons heeft ons nieuw leven gebracht. Wij kennen de verhalen van Jezus lijden, opstanding, hemelvaart en daarna de uitstorting van de geest. Deze zekerheid geeft ons het vertrouwen om Hem te volgen. Zo mogen wij onze handen in zijn handen leggen. Zijn liefde is zo overtuigend, dat ondanks in deze onzekere tijd, waarvan wij niet weten hoe en wanneer het weer anders is, we Hem mogen zien als de rots waarop wij kunnen bouwen.

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.
 
Psalm 62:1 (Liedboek 2013)

Onze vieringen
Het is op dit moment nog niet duidelijk, hoe en wanneer er weer samenkomsten mogen worden georganiseerd in ons kerkgebouw. Tot 1 juni zijn de diensten als uitzendingen via kerkomroep.nl georganiseerd. Wij houden u via deze nieuwsbrieven op de hoogte van de mogelijkheden die we wel hebben.

Delen en vieren van ons geloof
Als protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd willen we de vieringen van de zondag zo mogelijk voortzetten. Het samen vieren en delen van ons geloof en onze verwachtingen van de Heer, is van wezenlijk belang om onze dagelijkse voeding en de inspiratie voor de week die voor je ligt te ontvangen. Het gaat hierbij om uitzendingen via
www.kerkomroep.nl
Hierbij zijn overeenkomend de richtlijnen van de RIVM een minimaal aantal mensen betrokken. De gemeente luistert vanuit huis.

Zondag 26 april 2020                     aanvang: 9.30 uur                           Uitzending via
www.kerkomroep.nl
De liturgie staat op de website.

Voorganger: Mark de Jager                      
Muzikale begeleiding: Jenne Jan Kwant (piano)


Ook deze week is er een online kindernevendienst
https://www.youtube.com/channel/UCKUwI_MeLaP5x5CXe4u3RDA
Het kinderlied van deze week  Ga met God en Hij zal met je zijn - liedboek 416 https://youtu.be/ssUHnhFDnzc
 
Pasen is een nieuw begin                           https://www.youtube.com/watch?v=gSxyGKlIfh4


(Refr.)  Pasen is een nieuw begin
’t begin van nieuwe dromen
Het is nog klein, Het is nog pril
Maar wie het ziet, Ziet het verschil
De zomer zal weer komen


Dan bloeit de tuin als een roos
Een zee van mooie kleuren
De bloemen komen uit de knop
En geven jou hun geuren                                           (Refr.)

Dan bloeit de tuin als een roos

Een hoop vol beeld voor velen
Wie in het donker zat verstopt
Zal in het zonlicht delen                                              (Refr.)

Dan bloeit de tuin als een roos

Voor wie dat kan geloven
Wat in de grond verborgen zat
Komt dan met kracht naar boven                           (Refr.)


Het wordt een bijzonder week, waarin wederom veel dingen anders zullen zijn dan we gewend waren. We wensen jullie allen een fijne zondag, een goede week en Gods zegen.

Namens de kerkenraad, Titia Bijma

 
Zaterdag 18 april
Lieve mensen,

Een week nadat we het lijdensverhaal van Jezus hebben gevolgd en zijn opstanding hebben gevierd, willen we nogmaals de paasvreugde samen met jullie delen. De jeugd van onze kerk heeft dit in een filmpje prachtig weergegeven. Jezus zijn boodschap van liefde, hoop, vertrouwen en samen delen komt hierin prachtig naar voren.  
https://www.youtube.com/watch?v=ggrm5ZIr1Mc

Mag het Licht van Pasen weerspiegelen in uw ogen
Mag het Licht van deze wereld weerschijnen in uw hart
Mag God u zegenen met het licht van Pasen

Delen en vieren van ons geloof
Als protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd willen we de vieringen van de zondag zo mogelijk voortzetten. Het samen vieren en delen van ons geloof en onze verwachtingen van de Heer, is van wezenlijk belang om onze dagelijkse voeding en de inspiratie voor de week die voor je ligt te ontvangen. Het gaat hierbij om uitzendingen via www.kerkomroep.nl
Hierbij zijn overeenkomend de richtlijnen van de RIVM een minimaal aantal mensen betrokken. De gemeente luistert vanuit huis.

Zondag 19 april 2020                      aanvang: 9.30 uur                           Uitzending via www.kerkomroep.nl
Deze dienst is voorbereid door: ds Nekeman. Hij kan zelf niet aanwezig zijn en heeft de dienst overgedragen aan Jasper Dijkman.
Voorganger: Jasper Dijkman                    
muzikale begeleiding: Jenne Jan Kwant (piano) Marith Visser (gitaar en zang) Lieke Vos (zang)
Ga met God!
We nodigen jullie uit om thuis te zingen of te lezen lied 416 (Liedboek 2013) en zo met elkaar in geloof verbonden te zijn als één gemeenschap.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Vriendelijke groet
Namens de kerkenraad, Titia Bijma
zaterdag 11 april 2020


Lieve mensen,

We ontmoeten elkaar nu al enkele weken op verschillende manieren en via andere wegen. We voelen de onzekerheid, wat lijkt op wandelen in de nacht. Zo passend in deze tijd. We weten niet wat er nog wacht. Je zou door zorgen haast vergeten dat straks het Paasfeest 'Vreugde' is. Van angst haast niet meer weten dat 't licht komt na de duisternis.

De zon in deze dagen
schijnt triest en hoopvol
tegelijk

tijden van verbondenheid
de lijdensweek, de klok staat stil,...
staat stil, hij zwijgt 

de kruisweg
verandert in een weg
naar het paradijs:

het wachten is op Pasen

Delen en vieren van ons geloof
Als protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd willen we de vieringen van de zondag zo mogelijk voortzetten. Het samen vieren en delen van ons geloof en onze verwachtingen van de Heer, is van wezenlijk belang om onze dagelijkse voeding en de inspiratie voor de week die voor je ligt te ontvangen. Het gaat hierbij om uitzendingen via www.kerkomroep.nl
Hierbij zijn overeenkomend de richtlijnen van de RIVM een minimaal aantal mensen betrokken. De gemeente luistert vanuit huis.

Vanuit onze gemeente, protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
Zondag 12 april 2020      Pasen
Voorganger       Casper Smits                     organist Arie van Ballegooien


Marleen Stokroos gaat voor in de PKN kerk van Baflo. Willen jullie een bekende stem horen, zij heeft ons van harte uitgenodigd mee te luisteren en te vieren.
Stille Zaterdag   11 april                                 Aanvang uitzending 21.00 uur
Pasen zondag   12 april                                 Aanvang uitzending 10.00 uur
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1207-Protestantse-gemeente-Baflo-ca

ds Huibert van Noort heeft ons van harte uitgenodigd voor de uitzending van de paasviering van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt in Sauwerd.
Pasen zondag 12 april om 9.00 uur 
Er komt een link naar de uitzending op de website van GKV De Hoeksteen
https://www.gkvdehoeksteen.nl/nieuws/

- Via de televisie zijn er uitzendingen waar u naar kunt kijken en mee kunt doen.


De uitzendingen van de komende zondagen
We zijn blij te kunnen vertellen dat de uitzendingen van diensten voor de komende zondagen zijn geregeld. Uiteraard is dit onder voorbehoud van mogelijke veranderingen in persoonlijke omstandigheden. We merken dat iedere dag weer anders kan zijn, omdat we afhankelijk zijn van maatregelingen, van gezondheid maar ook van onze eigen ruimte en balans. Zo kan wat gisteren nog allemaal mogelijk was, vandaag weer zijn veranderd. Hiervoor vragen wij jullie begrip.

Vriendelijke groet en gezegende Pasen
Namens de kerkenraad, Titia Bijma
Zaterdag 4 april 2020
 

Vanuit de kerkenraad 

 
Lieve mensen,
We staan op de vooravond van palmzondag. Op deze dag herdenken we dat Jezus een paar dagen voor zijn dood, door de bevolking van Jeruzalem wordt binnengehaald als hun nieuwe koning. Een volk dat al lange tijd wordt onderdrukt door de Romeinen erkent Jezus als hun nieuwe koning, hun Verlosser. Deze zondag is het begin van de goede/ stille week op weg naar Pasen. 

HOOP
 
Hoop is als licht.
Ze kleurt de wereld
en geeft je
een andere kijk
op de werkelijkheid.

Verrassende
vergezichten
verschijnen
en donkere wolken
krijgen opeens
een gouden randje.

Waar hoop opvlamt
kleurt de hemel
de aarde
en even zie je
hoe mooi het kan zijn.

terug