Historie kerken Adorp Wetsinge Sauwerd Historie kerken Adorp Wetsinge Sauwerd

Onze gemeente is ontstaan uit het samengaan van de gereformeerde kerk van Wetsinge-Sauwerd en de hervormde gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd
Deze gemeenten zijn op 14 januari 2007 gefuseerd en vormen nu samen de Protestantse gemeente te Adorp- Wetsinge-Sauwerd.

Over de historie van deze samengevoegde kerken volgt nu een korte beschrijving, ook worden enkele websites vermeld waar meer informatie te vinden is. Ook staan er 2 boeken met historische gegevens, u ze kunt bekijken (in PDF fomaat).

Wetsinge Sauwerd

De Eind 19de eeuw is de Gereformeerde kerk van Wetsinge-Sauwerd ontstaan uit een fusie van de Christelijke Gereformeerde Gemeente en de Nederduitsch Gereformeerde kerk. Omdat geen van de gebouwtjes van deze kerken de nu samengevoegde aantallen kerkbezoekers kon herbergen, is tot nieuwbouw overgegaan. Dit resulteerde in het huidige kerkgebouw aan de kerkstraat 11 in Sauwerd. De kerk werd op 22 december 1898 in gebruik genomen. Verdere informatie kun u vinden in het boek "Kerk en School in Sauwerd" ISBN: 90-70287-66-8.  En een door Dhr. J.G. Bakker geschreven boekje  "100 jaar kerkgebouw" Uitgegeven bij de Marne Drukkerij. Verder staat op de website van de (HK)Ubbega  allerlei historische gegevens over alle kerken en hun ontstaan.

 

Adorp-Wetsinge-Sauwerd

Voor de samenvoeging met de gereformeerde kerk, hadden deze kerken al geruime tijd een verband met elkaar en deelden ze een predikant.  De  laatste predikanten waren: Ds. Witvoet, Ds. Jelmer Koornstra, Ds. H.Schuur Het kerkgebouw van Adorp stamt uit de 13de eeuw, in 1667 is het grondig verbouwd. In 1815 kreeg de kerk een orgel.
Op de website van de HK Ubbega staan meer details over
gebouw en orgel.

 

 

Het huidige kerkje in Klein-Wetsinge is in 1840 in gebruik genomen, daarvoor stond er een kerk in Groot-Wetsinge dat stamde uit de 12de eeuw en dat in 1840 is afgebroken. Men koos toen een andere plaats tussen Groot-Wetsinge en Sauwerd in.  Het kerkje is in april 2003 overgegaan van de toenmalige Hervormde gemeente, naar de Stichting 'Oude Groninger Kerken' www.groningerkerken.nl.  Over de geschiedenis van dit kerkje en andere interessante informatie kunt u terecht bij de Historische Kring (HK) Ubbega , Nu bekijken     

In 2010 is door de HK Ubbega een boek uit gegeven met de titel "Tussen Toen en NU", ISBN 978 90 5294 491 3 door uitgeverij Profiel in Bedum. Met toestemming van hen staat hier het hoofdstuk "Het kerkelijk leven door de eeuwen heen", U moet de Acrobat-Reader geïnstalleerd hebben op uw computer om dit hoofdstuk te kunnen bekijken . Nu bekijken. 
(aanbeveling: klik op de "+" knop om de tekst beter te kunnen lezen. Ga met de muis onder in de pagina staan.)

Hier vind u nog een artikel over dit onderwerp, dat we recent ontvingen.

 


 Voor de beschrijving van een interessante wandeling, met veel historische informatie; kijk in het menu "Informatiepagina".

 

 De torenklok van Klein-Wetsinge.

De klok wordt nog altijd dagelijks geluid om 12 - en 18 uur,
dit is het zogenaamde "tijdluiden".
Bovendien wordt bij een begrafenis vaak tijdens de
gang naar het kerkhof deze klok geluid. 
Pagina aangepast op 25-april-2022

terug