Samenstelling Kerkenraad Samenstelling Kerkenraad

 

Kerkenraad
 
 Naam Functie
Dries Zwakenberg Diaken (wijk 1) en voorzitter (kerkenraad en moderamen)
Annet Oosterhof   Ouderling kerkrentmeester (moderamen)
Titia Bijma   Scriba (moderamen)  
Germa Zwakenberg Jeugdouderling
Elly van Dijken Ouderling kerkrentmeester
Bert Westra   Diaken (wijk 2)
mw. Van der Deen  Bestuurlijk ouderling - wijkouderling 2
Peter Poelma  Diaken (wijk 3)
Peter de Lange  Bestuurlijk ouderling - wijkouderling wijk 3 ,Winsum en de zorgcentra horend bij wijk 3  
Jan Anne Veldman Bestuurlijk ouderling - wijkouderling wijk 1 (Adorp)
Ds K. Pieterman Consulent

 

Moderamen

Dhr D. ZwakenbergDhr. D. Zwakenberg Voorzitter
Dhr. P. de Lange  
Mw. G.T. Bijma Scriba
Mw. A. Oosterhof Ouderling kerkrentmeester


 

terug