Kerkenraad Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit:

  • predikant
  • voorzitter
  • scriba, tevens diaken
  • ouderlingen
  • diakenen

In de regel vinden de vergaderingen plaats in het Oldenhuis om de 6 weken plaats op woensdag

Zie het submenu voor het echte rooster, en de samenstelling van de KR.

terug