De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst. De liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst.

Op deze pagina staat gewoonlijk een eenvoudige samenvatting van de liturgie van aanstaande zondag. Om de complete liturgie te printen  klik hier.
Er moet dan wel een PDF lees programma op uw computer/PC/Tablet/telefoon staan, zoals b.v. de Acrobat PDF reader).
Hemelvaartsdag 26 mei 2022

Protestantse Gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd

Welkom
we gaan staan

Lied 906 couplet 1 en 2 (God is tegenwoordig)

Openingswoorden

Voorganger: Halleluja. God is opgevaren onder gejuich,
de Heer onder bazuingeschal. Halleluja.
Allen: Zingt voor God,
zingt voor onze Koning,
zingt Hem psalmen.
V: De zegen van de Vader, die jou en mij heeft gemaakt,
De zegen van Jezus die in de hemel voor jou en mij bidt
en de zegen van de Geest, die in jou en mij leeft:
zij met ons allemaal.
A: Amen.
we gaan zitten

Gebed

Lezing: Handelingen 1:1-11

Lied: 663 – Al heeft hij ons verlaten

1. Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

2. Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Overdenking

Zingen: lied 667 couplet 1,2,3 (Hij leeft, naar de hemel gevaren)


Gebeden, stil gebed en Onze Vader

we gaan staan
Slotlied: vervolg lied 667 couplet 4,5,6

Zegen
gezongen Amen
----
terug