Cie. Beroepingswerk Cie. Beroepingswerk
Van de beroepingscommissie (1 juni 2020)

Sinds de eerste reacties binnenkwamen loopt het aantal vragen om informatie nog
steeds door. Na 13 juni is de termijn daarvoor gesloten en gaat de
beroepingscommissie de reacties bekijken en ook de lijst met namen die via het
kantoor van de PKN te Utrecht is aangeleverd.

Voor zover bekend zijn door de gemeenteleden nog geen namen aangedragen, ook zij
hebben tot de 13e juni daarvoor nog tijd!

We zullen zien of we onder de versoepelde coronaregels als commissie binnenkort
weer bijeen kunnen komen. Het is goed dat het werk ondanks alles toch in gang gezet
is. Hopelijk kunnen we het ‘tempo’ vasthouden en heel misschien na de vakantie al
met een voordracht komen?!

Natuurlijk is de commissie nog steeds beschikbaar voor uw/jouw vragen en
opmerkingen.

Ate Trox


Van de beroepingscommissie  (25-juni-2020)

Na een lange tijd van elkaar niet zien, terwijl dat eigenlijk wel zou moeten, kwam de commissie, weliswaar onder strikte coronaregels, dinsdag 16 juni bijeen.
Dat was nodig want de sollicitatietermijn was afgesloten en de ‘oogst’ moest worden besproken. Acht brieven zijn op onze advertentie binnengekomen. Na deze te hebben
geïnventariseerd, krijgt nu ieder commissielid de tijd om zich te verdiepen in de persoon en zijn/haar achtergrond.
Over twee weken komen we opnieuw bij elkaar en dan worden de sollicitanten besproken en bekeken met wie er verder wordt gesproken.
Een boeiende tijd breekt aan. Gezien de reacties hebben we er alle vertrouwen in dat een nieuwe voorganger/ster voor onze gemeente mogelijk is.
Zoals altijd hebt u, heb jij vragen of opmerkingen dan kun je altijd terecht bij ondergetekende.

Ate Trox
 


Mededeling over de pastorie.

Misschien was het u al opgevallen, maar de pastorie wordt weer bewoont.
Vanaf 15 juni is hij verhuurd en tot het einde van dit jaar.
Nu er geen dominee in onze gemeente is en het nog wel een poosje duurt voordat er weer een dominee in ons midden is, leek het ons beter om de pastorie te gaan verhuren.
Zo’n prachtig huis onbewoond laten was voor ons geen optie. Voor het huis beter dat hij bewoond wordt, voor de tuin beter dat hij bewerkt wordt en voor het straatbeeld beter dat er geleefd wordt.
De huurders zijn een moeder met twee dochtertjes.
Wij hopen dat ze met veel plezier in het huis en in onze dorp wonen.

De kerkrentmeesters

1-september-2020

Ondanks de coronaperikelen kan de beroepingscommissie toch nog haar werk doen.

Nadat de acht sollicitaties waren besproken, bleven er drie over met wie de leden van de commissie in eerste instantie verder contact zouden willen zoeken.
Van deze drie viel er in het begin al één af door ver gevorderde gesprekken met een andere gemeente. Dus bleven er twee predikanten over, die beide geïnteresseerd zijn
in een kennismaking met onze gemeente.

Dat is de fase waarin we ons nu bevinden en gaan de gesprekken verder, om zo te komen tot een voordracht aan de kerkenraad. Zo langzamerhand tekent zich een gunstig beeld af en kan de commissie het einde van haar werkzaamheden tegemoet
zien.

Hebt u/heb jij vragen of opmerkingen, neem gerust contact op met ondergetekende.

Ate Trox


Van de Kerkenraad  13-september-2020

De kerkenraad is verheugd jullie te kunnen vertellen dat afgelopen donderdag 10 september, tijdens de kerkenraadvergadering de beroepingscommissie een voordracht heeft gedaan voor een predikant voor onze gemeente. De kerkenraad heeft deze voordracht overgenomen en nodigt jullie allemaal uit voor een gemeentevergadering met verkiezing door stemgerechtigden, op donderdag 24 september om 19.30 uur, hier in dit kerkgebouw. 
terug