zondag 15 mei 2022

BLITZ

Tijdstip: 
 9.30

Voor kinderen op de basisschool

Wat is BLITZ?

Kindernevendienst/ BLITZ
Vanaf februari 2022 zijn de kindernevendiensten komen te vervallen. Vanaf het
moment dat kindernevendienst is gestopt, is BLITZ gestart. BLITZ is ter vervanging
van kindernevendienst. BLITZ is elke tweede zondag van de maand en is gedurende
een groot deel van de kerkdienst. De kinderen beginnen in de kerk met hun ouders en
gaan na het eerste lied naar hun eigen ruimte.
Hier kunnen we uitgebreider stil staan bij de verhalen, zingen, knutselen en met
elkaar praten over het Bijbelverhaal.
Op de zondagen dat er geen BLITZ viering wordt georganiseerd zitten de kinderen de
gehele dienst in de kerk. In de hal van ’t Oldenhuis staat een bak met boekjes,
tekeningen inkleuren of een werkblad maken. Mocht uw zoon/dochter te jong zijn om
de gehele kerkdienst in de kerk aanwezig te zijn, dan kan er altijd voor worden
gekozen om naar de oppasdienst te gaan.
We weten niet of dit de manier gaat zijn waarbij we de kinderen voldoende aanbod
bieden. Wel staan wij open voor nieuwe uitdagingen/ mogelijkheden. We hopen dat de
BLITZ vieringen goed zullen worden ontvangen.

terug