Activiteiten
« vorige  |  oktober 2021  |  volgende »

Vrijdag 22 oktober 2021 t/m zaterdag 23 oktober 2021 Festival
Locatie: Terschelling

 

Donderdag 28 oktober 2021 Zoektocht in het evangelie naar Marcus.
Locatie: Immanuëlkerk aan de Heerestraat 30, 9953 PJ in Baflo
Tijdstip: 20.00  - 22.00
Prijs: 5.00 € (incl. koffie /thee)

Activteit van de Comissie Vorming en Toerusting
Op donderdag 28 oktober zal ds. Henk Pol een lezing houden met als titel :
Zoektocht in het evangelie naar Marcus.                                       

Het evangelie naar Markus is het kortste van de vier evangeliën die opgenomen zijn in onze Bijbel. Naar veel wetenschappers aannemen ook het oudste evangelie. Wie op zoek gaat naar wie Jezus was (de zogenoemde historische Jezus) kon het beste te
rade gaan bij Markus. Mattheüs, Lukas en zeker Johannes hebben zo een eigen min of meer duidelijk omschreven programma, zo dacht men. Nauwkeurige lezing van het Marcus evangelie laat zien dat ook dit kortste evangelie een programma heeft. Ook Markus was niet echt geïnteresseerd in de vraag wie Jezus was. Ook hij had zijn bedoeling met wat hij schreef.

Dat komt tot uitdrukking in de structuur van het evangelie. Het evangelie kent drie delen. Tussen de drie delen is er een kort tussenverhaal. Uiteindelijk heeft Markus haast (een kenmerkend woord in het evangelie) om terecht te komen bij kruis en opstanding. In het evangelie worden leerlingen en omstanders opgeroepen om te zwijgen over wat Jezus gedaan heeft. Niemand mag het weten wie Jezus is. Slechts demonen weten het en spreken ervan.
Wij willen met elkaar de opbouw van het evangelie nagaan. Daarbij lezen wij een aantal kenmerkende verhalen. Naast het bieden van informatie is er op de avond volop gelegenheid tot gesprek over de betekenis van het gelezen verhaal.

Ds. Henk Pol (Zuidhorn) is emeritus predikant binnen de PKN. Hij heeft jarenlang nieuwe testament en geschiedenis van het christendom gedoceerd aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden bij de bachelor en master opleidingen theologie. Laatstelijk was hij lector bij Stenden Hogeschool. Zijn leeropdracht was het onderzoeken van nieuwe vormen van christelijk geïnspireerd (basis)onderwijs.

We houden ons aan de op dat moment geldende coronaregels. Als u graag wil komen maar geen vervoer hebt of als u een plek in uw auto wil aanbieden dan kunt u contact opnemen met Kees Raangs,
050-3643741 of kees.raangs@kpnmail.nl

 

Vrijdag 29 oktober 2021 Bingo avond
Locatie: Kerkzaal Sauwerd
Tijdstip: 19.00
Prijs: 3€ (voor goed doel, zie hier onder)

De  jeugdraad  organiseert voor jong en oud een bingo. De deuren van de kerk gaan om 18:45 open en om 19:00 beginnen we met de bingo. Het idee is dat we met z'n allen in de kerkzaal gaan zitten, er is dus ruimte genoeg. 1 bingokaart kost 3 euro en 2 bingokaarten kosten 5 euro, de opbrengst is voor vluchtelingen bedoeld. Mocht u vervoer nodig zijn deze avond dan kunt u contact opnemen met Germa Kauw. 
 

 

Zondag 31 oktober 2021 Tienerviering vd jeugd vanaf 12j
Tijdstip: 10.00