Advertentie Advertentie

Dit is de advertentie die in "KerkInformatie" geplaatst is.
 

                                                                                             
 

 


De Protestantse Gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd zoekt een
Predikant (m/v) 60% (na 6 jaar 40%)
die tussen de mensen staat

 
De kerk waar de zondagse eredienst plaatsvindt staat in Sauwerd. De kerkelijke gemeente telt ongeveer 350 leden.

Adorp, Wetsinge en Sauwerd liggen in het mooie Reitdiepdal op minder dan 10 km van de stad Groningen, het cultureel en onderwijskundig centrum van onze provincie. Er is een goede trein- en busverbinding met deze stad.

Wij vragen van de nieuwe predikant, dat hij/zij:

 • uitgaat van en zich geïnspireerd weet door Het Woord

 • een heldere theologische inbreng en uitleg hanteert die te vertalen is naar de dagelijkse praktijk

 • op inspirerende wijze voorgaat in liturgisch goed verzorgde erediensten

 • affiniteit heeft met de jeugd en zich in wil zetten voor het jeugdwerk

 • warme belangstelling heeft voor het pastoraat

 • de gemeente toerust en motiveert tot het samen beleven van gemeenschap en kerk-zijn

Wij bieden:

 • betrokken gemeenteleden die samen in een veelheid aan werkgroepen en commissies meebouwen aan de toekomst van de gemeente

 • een pastoraal netwerk van gemeenteleden die mede zorg dragen voor de mensen die dat nodig hebben

 • een actieve diaconie die niet alleen omziet door middelen te verstrekken, maar ook zelf de handen uit de mouwen steekt

 • een actieve groep gemeenteleden die enthousiast werkt met de kinderen en jongeren in onze gemeente

 • een mooie pastorie met een ruime, besloten tuin

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer Ate Trox (vz beroepingscommissie), tel. 050-3062059, e-mail trox007@hetnet.nl. Op aanvraag wordt u een informatiepakket toegezonden
Uw reactie, voorzien van een CV, kunt u uiterlijk 13 juni 2020 sturen per brief aan: Annet Oosterhof (secr. beroepingscommissie), Karspelweg 15, 9773 TL Wetsinge of per e-mail beroepingscommissiePKNAWS@gmail.com.

Printbare versie (pdf).


 

terug