WELKOM WELKOM

bij de Protestantse gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd.


De kolom met actuele informatie die op desktop-PC's rechts staat, is op een telefoon en andere kleine schermen te zien, onder aan deze pagina.De kopij voor Kerkbericht de Schakel kan weer ingeleverd worden. Dit is voor de maanden december en januari. Graag voor woensdag 20 november.Eerste aanspreekpunt in de tijd waarin we geen eigen predikant hebben is de scriba.
Bij pastorale zorg en overlijden kunt u contact opnemen met:
Titia Bijma 0620363636


Oprichten van een Boekenclub
Wat ontdek je door met anderen over een boek te praten?
Een heleboel. Je gaat boeken lezen die je zelf nooit zou hebben gekozen en door daar met anderen over te praten ontdek je tot je verrassing voor jou geheel nieuwe gezichtspunten. Je ontdekt nieuwe dingen bij de ander en ook bij jezelf. Er valt veel meer wervends over te zeggen maar ik volsta hier en nu met: “Eigenlijk is het bijzonder dat we niet (meer) zo’n club hebben.”
Ik hoor graag of er belangstelling is voor een boekenclub. Ik denk voorlopig aan een opzet waarin we zes boeken per jaar bespreken. Geen formele of schoolse besprekingen maar leerzame avonden met veel ruimte voor sociaal contact. Kortom, leuke leerzame en gezellig avonden stel ik me voor.

Als je belangstelling hebt mail of bel me:
of 0653189711
met hartelijke groet,
Klaas J. Wildeman
Weblog

Onze vorige predikant, Ds. van Dijk  die in juni 2019 afscheid genomen heeft bezit een weblog over mens en God, puttend uit de christelijke traditie.

In onze tijd wordt gezegd, dat het grote verhaal over God niet meer bestaat.
Dat is, denk ik wel waar, ervan uitgaande dat er ooit wel een groot verhaal is geweest.
De verschrikkelijke vergissing die veel denkers daarbij maken is dat ze God -het woord God- daarmee als overbodig wegzetten.
Die vergissing lijkt mij verschrikkelijk, omdat met die beweging blindheid bestaat voor de religiositeit die de hele samenleving doortrekt.
Daarmee bedoel ik niet zozeer de spiritualiteit van New Age, maar vooral de veel minder grijpbare spiritualiteit van de post-moderne autonome mens.
Door na te denken over het spreken uit de christelijke traditie, hoop ik ook helder te krijgen wat onze samenleving drijft en bij elkaar houdt.

Als het je aardig lijkt om te volgen wat ik aan het doen ben-
en mij lijkt het meer dan aardig als je dat doen zou, en ook zou willen reageren dan kun je me op deze link vinden


Over ons.

Hieronder staan de foto's van onze kerken. Elke zondag vind in één van deze kerken een kerkdienst plaats, meestal in Sauwerd.
Bovendien vinden er diensten plaats op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste kerstdag en oudjaarsavond. Op stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie in het menu (links bij Kerkdiensten) voor de juiste tijden.


 

 

De (oorspronkelijk) hervormde kerk in Adorp

 

 


De (oorspronklijk) hervormde kerk in Wetsinge. Nu eigendom van de Stichting Oude Groniner Kerken.

 

  

De (oorspronkelijk) gereformeerde kerk in Sauwerd, met links de pastorie, en rechts het Oldenhuis.

 

 

 

 


Het interieur van de kerk in Sauwerd.

 

Drie wanden zijn voorzien van een bijbelse afbeelding. De schilderijen  zijn van de schilder Aizo Betten (1938-2014) uit Warffum. Aizo was lid van de kunstenaarskring "de Ploeg"en heeft veel naam gemaakt als kunstenaar.

 

 

Pagina laatst aangepast op 15-november-2019

 

terug