Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Informatie

Informatie

Deze informatiepagina bevat o.a

 

N.B. De wijkindeling staat onder dit zelfde menu-onderdeel links.


 Adresgegevens:

 • Kerkstraat 11, Sauwerd,    tel :0503061916 (Oldenhuis)
 • Torenweg,  Adorp (in beheer van S.O.G.K.)
 • Valgeweg, Klein Wetsinge  (in beheer van S.O.G.K.)

 

Predikant:

 • Ds P.S. van Dijk
  Kerkstraat 13, 9771BD Sauwerd 
  Tel. : 0503061236
  Email :

Scriba:

Mw A.F. Oosterhof,
Karspelweg 15,  9773TL  Wetsinge 
Tel: 0503061378
Email :

 

Boekhouder:

Dhr. P. Ritzema, Schoolstraat 9, 9771BJ,  Sauwerd.

Koster:

Mevr. M.C. van der Veen-Schaap.
E-mail :
tel. 050-3061805
Hulpkoster: Dhr.  B.Ozinga, Tuinbouwstr. 9 9771 BL Sauwerd.
 

Coördinator preekrooster:

Dhr. F. Bakker, Langs de tocht 7, Sauwerd.


Bloemen in de kerk
           Coördinatie:
            Mw. A.H. Tukker-Loendersloot, De Groenlanden 21 , Sauwerd.
            Mw. S. Vos-van Klinken, Burchtweg 16, Sauwerd

Autodienst.

Contact persoon: Bert Ozinga,
Tuinbouwstraat 9, Sauwerd
tel. 050-3061747 / 06-23536818

 

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de boekhouder van de kerk Piet Ritzema, Schoolstraat 9 te Sauwerd. Dit is ook het adres voor het inleveren van de verjaardagszakjes en overige financiële zaken.

Leden administratie
Bert Ritzema, De Graslanden2, Sauwerd. E-mail:

 


Routebeschrijving

Zo komt u in Adorp /Sauwerd /Wetsinge.
Vanuit Groningen op de ringweg afslag Lauwersoog nemen via de N361. U komt dan door achtereenvolgens langs Adorp dan Sauwerd, en tenslotte Klein- en Groot Wetsinge.

Onderstaand kaartje geeft een indruk van de ligging, van de dorpjes onderling.

 

De banner boven aan de pagina's geeft een overzicht van Klein Wetsinge met de kerk en  molen.


Koppelingen

 Sybrand's weblog:
www.godinfragmenten.wordpress.com

Stichting Voedselbank 'Het Hogeland'
www.voedselbankhethogeland.nl

Kerk in Actie:
www.kerkinactie.nl

De website van de PKN kerken in nederland:
www.pkn.nl

 ICCO en Kerk in Actie Over het kyoto-verdrag.
www.klimaatbelofte.nl

Een Blog over God (n.a.v. een artikel in Trouw):
 http://god-blog.nl/

Een landelijke Jeugddiensten Hyves site:
http://jeugddienstennl.hyves.nl/

 

Verschillende protestants-christelijke organisaties hebben samen deze site gemaakt zoals de PKN, NCRV, VU e.a. en vertolken dus een brede interkerkelijke wereld.
protestant.nl/

Oecumenische Raad van Kerken in Nederland.
http://www.raadvankerken.nl/

Website van de raad van kerken in Groningen en Drente, met dagelijks nieuws.
http://www.prvk.nl/

Iedere dag in dichtvorm een Bijbelwoord.
http://www.gospelwords.nl

Bijbelcursus over psalmen
http://www.meeroverdebijbel.nl

Pastorale Supervisie Noord Nederland.
http://www.psnn.nu

App Bible-fit: brug tussen bijble en dagelijks leven
http://www.bible-fit.nl

De bijbel in gewone taal. (nu beschikbaar)
http://www.bijbelingewonetaal.nlEen interessante wandeling.

Onze vorige koster Harry Vos, heeft deze mooie wandelroute met allerlei wetenswaardigheden rond Wetsinge en Sauwerd gemaakt. Je moet acrobatreader hebben om deze koppeling te kunnen gebruiken. Klik hier.
Zeker aan te raden voor nieuwe inwoners.

 


HET kerkblad van onze gemeente, heet  Kerkbericht De Schakel
Kopij bij voorkeur in digitale vorm naar:  

Abonnement 10.00 € per jaar. Opgave via bovenstaande mail.

Kerkbericht De Schakel geeft een maandelijks overzicht van de activiteiten binnen de Protestantse kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan andere (religieuze) onderwerpen en (regionale) bijeenkomsten.

Hoofdredacteur:  Daniëlle de Lange 
Redactie: Yvonne Pol, Marjan van der Veen en  Sybrand van Dijk.
Coördinator bezorging: Pia Deemter.
Financiën & Abonnementen: Dhr. J.M.Pot

Af en toe vind u hier wel eens wat informatie uit het kerkblad.

Zoals dit:

Geloven online

Op deze nieuwe pagina in Kerkbericht De Schakel willen we u graag op de hoogte brengen van de nieuwste websites, apps, blogs etc. op het gebied van geloven. Heeft u nog een tip? Stuur deze dan door naar:


Leger des Heils lanceert liedboek-app
Het Leger des Heils heeft als eerste kerkgenootschap in Nederland een app ontwikkeld waarin alle eigen liederen te vinden zijn. Via de app ‘Geloven & Muziek’ zijn honderden liederen beschikbaar. Naast tekst en melodie bevat de app ook bladmuziek en achtergrondinformatie over componisten en tekstschrijvers.

http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/actietips

Dit jaar is het thema van de 40dagentijd ‘Open je handen’. Laten we onze handen
openen in vertrouwen en ontvangen van God en van elkaar! Op deze site vindt u 40 tips waarmee u met anderen, jongeren en ouderen, binnen de gemeente uw handen kunt openen


www.gospelwords.nl

De boodschap van de Bijbel op een aansprekende manier verwoord - dat is wat Gospel-Words te bieden heeft. Ze doen dit door elke dag een korte berijming van een Bijbelwoord op de site te plaatsen en via Twitter en Facebook te verspreiden. U kunt zich ook aanmelden om de dagelijkse GospelWords per e-mail te ontvangen
 Groninger kerkbode

Het kerkelijk nieuws van de gehele provincie verschijnt wekelijks in de Protestantse Kerkbode. De kosten van een abonnement bedragen ca. € 83,00 per jaar. Voor informatie en/of opgave voor een abonnement kunt u zich wenden tot:Piet Ritzema, Schoolstraat 9, Sauwerd
Kopij
Kopij voor de 'Groninger Kerkbode' kunt u aanleveren bij:
Ds. Sybrand van Dijk, Kerkstraat 13, Sauwerd 
Kopij sluiting: maandagavond 20:00 uur 

 


Privacy-reglement.
De kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd (AWS) hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en
foto's op de website.
Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd.Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.
Gebruik van uw persoonsgevens
Wanneer u via het contactadres van de website informatie toestuurt of vragen stelt, zullen uw mailadres en andere persoonlijke gegegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden, dan die betrekking hebben op plaatselijke kerkelijke aktiviteiten.
Foto's van een activiteit die heeft plaats gevonden in het kader van de kerk vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Foto bijschriften bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.
Alle foto's worden vooraf gescreend. U kunt altijd bezwaar maken tegen plaatsing.
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een bericht te sturen via een mail naar het contactadres. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.
Namen telefoon en (mail)adressen
- Iedereen die vanuit zijn functie bereikbaar moet zijn binnen de PKN kerk AWS, wordt met naam postadres, mailadres en telefoonnummer genoemd.
- Bij voorkeur wordt één contactpersoon met mailadres per commissie geplaatst, persoon gegevens van overige cie-leden worden geplaatst als dat door hun contactpersoon wordt aangegeven.
- Als een e-mail adres in te plaatsen informatie wordt toegestuurd, zal dat worden overgenomen.
- Iedereen kan echter om persoonlijke redenen aangeven dat zijn naam en/of e-mail adres niet op de site geplaatst mag worden.
Laatste aanpassing deze pagina : 15-december2014
 

 
 
 
 
Nieuws


 Afkondigingen 29-maart-2014
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.  Deze dienst is voorbereid met de kinderen van basisschool de Meander.
 
In deze dienst op Palmzondag gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.
 
De eerste collecte is bestemd voor Compassion.  Compassion is de organisatie waarmee Annet Zwakenberg deze zomer naar Kenia gaat. Ze heeft ons er vorige week zondag over verteld en in Kerkbericht de Schakel kunt u er over lezen. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.  De tweede voor het werk in eigen gemeente. De deurcollecte is bestemd voor de voedselbank.
 
De kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 staat onder leiding van
Alieke van Straaten en Mariëlle Zijlstra.
 
Vanavond is er catechisatie voor de groepen 7 en 8 bij de familie Poelma en Provider voor de 12 – 16 jarigen.
 
Woensdag 1 april, ’s avonds om 7 uur, komen we bij elkaar voor het avondgebed.
 
Op Witte Donderdag, verzamelen ons om 19.30 uur bij  het kerkje van Wetsinge. Vervolgens lopen we via de Singelweg en de Burchtweg naar de kerk in Sauwerd waar we het Heilig Avondmaal met elkaar vieren. Meer informatie over de route van Wetsinge naar Sauwerd, kunt u lezen in Kerkbericht de Schakel.
 
Op Goede Vrijdag  is er dienst in deze kerk, om 19.30 uur en op Stille Zaterdag ontmoeten we elkaar in de kerk van Adorp. Deze dienst begint om 21.30 uur en ook deze avond vieren we het Heilig Avondmaal met elkaar.
 
De bak in de hal is nog niet vol. Deze is bestemd voor lege flessen en de opbrengst van deze actie is voor Tear, voor de straatjongeren in Bolivia. Dit is dezelfde bestemming als het project Nacht zonder Dak. Dit zal plaatsvinden op 14 mei op het voetbalveld. U kunt uw lege flessen in de bak inleveren tot en met zondag 10 mei.
 
In het Oldenhuis ligt een intekenlijst waarop u aan kunt geven dat u een papieren versie van het jaarverslag wilt ontvangen.
 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Arend Schaap. Hij is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis.
 
Na de dienst bent u allemaal van harte uitgenodigd voor koffie, thee of limonade.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Recent aangepast:
 • Foto's van de doop van Emily.
 
 
DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK
Meedenken over de toekomst van de Protestantse Kerk? Dat kan! Vul de vragenlijst in op: protestantsekerk.nl/kerk2025 Hoe ziet de kerk er in 2025 uit? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af?
Een vragenlijst voor gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers en predikanten. De vragenlijst is in te vullen tot en met 31 maart 2015.
 


Oudere  mededelingen en nieuws


Afkondigingen 22-maart-2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Dennis Wubs op het orgel.
 
Woensdag 25 maart, ’s avonds om 7 uur, komen we bij elkaar voor het avondgebed.
 
Vandaag doen wij mee aan de Paasgroetenactie. Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen. Na de dienst kunt u bij de uitgang een kaart krijgen, met daarbij instructies hoe u deze op kunt sturen. Wij hopen op uw medewerking.
 
In de hal van de kerk is afgelopen week een bak geplaatst, deze is bestemd voor lege flessen. De actie is voor Tear, voor de straatjongeren in Bolivia. Dit is dezelfde bestemming als het project Nacht zonder Dak. Dit zal plaatsvinden op 14 mei op het voetbalveld. U kunt uw lege flessen in de bak inleveren tot en met zondag 10 mei.
 
In het Oldenhuis ligt een intekenlijst waarop u aan kunt geven dat u een papieren versie van het jaarverslag wilt ontvangen.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
Uit de gemeente.
 
De dood is een grote pijn. Eenvoudig, doordat we de gestorvenen missen. Maar ook, soms, doordat we de overledene een langer leven gegund hadden. Het is moeilijk rust te vinden bij een sterven dat we als onrechtvaardig ervaren. De dood komt niet bij iedereen pas als je oud bent. En zelfs dan.
De dood van een ander verandert ons ook. Nooit meer gesprekken met deze ene. Nooit meer kun je delen, wat je met deze ene deelde. We moeten ons innerlijk opnieuw schikken. En opnieuw leren kennen.
De dood doet ons voelen, dat wij zelf zullen sterven. Ik vind het een vreemde gedachte: dat ik er op een dag niet meer zijn zal. Ik vraag mij af: hoe kan ik leven met de pijn van de dood?
Henri Nouwen vroeg ooit: hoe kan ik zó leven, dat mijn dood vrucht zal opbrengen?
 
Rondom de erediensten
 
29 maart vieren we Palmzondag. Samen met de Meander. De kinderen van deze school zijn al druk aan het voorbereiden. Er wordt een spel ingestudeerd: “En niemand wilde een ezel zijn”. Liedjes worden geoefend, er wordt getekend en geknutseld. Ik ben er van overtuigd, dat het een mooie, feestelijke ochtend wordt.
 
Palmzondag is de eerste dag van de “Stille Week”. Dag-na-dag herdenkt de christenheid het lijden en sterven van de Heer. Herdenken is méér dan: je herinneren. Herdenken is: je zó intens herinneren dat het voelt alsof je er bij bent. Jij staat langs de weg naast Simon van Cyrene. Jij staat bij het kruis. En jij gaat vroeg in de morgen op weg naar het graf.. De Heer gaat Zijn weg, om jou mee te nemen.
 
Woensdagavond, 1 april, is er om 19.00 uur een avondgebed in de kerk te Sauwerd
Witte Donderdag, 2 April verzamelen we ons om 19.30  uur bij het kerkje te Wetsinge. Vandaar lopen we lezend en biddend naar de kerk te Sauwerd. Hier vieren wij “als in de opperzaal” de maaltijd van de Heer
Goede Vrijdag, 3 april, komen we om 19.30 samen in de kerk te Sauwerd. We lezen het lijdensevangelie volgens Johannes. We zijn stil en bidden. Het kruis wordt de kerk binnengedragen. We brengen onze verbondenheid met de Heer (ik wil “ja” zeggen op Hem) door rozen bij het kruis te leggen
Zaterdag, 4 april, is er vanaf 20.30 uur een wake in de kerk van Adorp. We zijn stil, lezen en bidden. Om 21.15 uur verzamelen we ons vóór de kerk rondom het vuur. Hier wordt de nieuwe Paaskaars ontstoken. We vieren het licht van Christus’ opstanding. We herdenken onze doop en vieren de maaltijd van de Heer.
 
U bent op al deze avonden van harte welkom
 
ik wens u een goede voorbereiding op het feest van Pasen
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van DijkAfkondigingen 15-maart- 2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst, waarin wij het Heilig Avondmaal vieren, gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel. Na afloop is er gelegenheid om na te praten over de dienst.
 
Woensdag 18 maart, ’s avonds om 7 uur, komen we bij elkaar voor het avondgebed.
 
De Commissie vorming en toerusting nodigt ons uit voor een avond over troosten en verdriet. Ds. Fokke Fennema leidt deze avond in en zal met ons in gesprek gaan. Dit alles op donderdag 19 maart, ’s avonds om 8 uur in het Oldenhuis.
 
In de hal van de kerk is afgelopen week een bak geplaatst, deze is bestemd voor lege flessen. De actie is voor Tear, voor de straatjongeren in Bolivia. Dit is dezelfde bestemming als het project Nacht zonder Dak. Dit zal plaatsvinden op 14 mei op het voetbalveld. U kunt uw lege flessen in de bak inleveren tot en met zondag 10 mei.
 
Binnenkort ontvangt u de uitnodiging voor de gemeenteavond van 22 april. Net als vorig jaar, moet u zelf aangeven als u een papieren versie van het jaarverslag wilt ontvangen. In het Oldenhuis ligt een intekenlijst waarop u dit aan kunt geven.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.Afkondigingen 8 maart 2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Jenne Jan Kwant op de piano.
 
Woensdag 11 maart, ’s avonds om half 8, is het Biddag voor gewas en arbeid. U bent allemaal van harte uitgenodigd.
 
Donderdag 12 maart is al weer de laatste wijkavond, bedoeld voor wijk 4. Maar ook hier zijn gemeenteleden uit andere wijken van harte welkom.
 
De Commissie vorming en toerusting nodigt ons uit voor een avond over troosten en verdriet. Ds. Fokke Fennema leidt deze avond in en zal met ons in gesprek gaan. Dit alles op donderdag 19 maart, ’s avonds om 8 uur in het Oldenhuis.
 
Volgende week zondag 15 maart, is er na de dienst weer gelegenheid om met elkaar over de dienst na te praten.  In deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal.
 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Sybrand en Henk.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.Afkondigingen 1-maart-2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Arie van Wijk op het orgel.
 
Vanavond om 7 uur is er Provider voor de 12 -14 jarigen en de 14 – 16 jarigen onder leiding van Geerte Kwant en Annet Zwakenberg.
 
Dinsdag 3 maart, ’s avonds om 8 uur, is alweer de vierde wijkavond. Bedoeld voor wijk 3 maar ook gemeenteleden uit andere wijken zijn van harte welkom.
 
Woensdag 4 maart, ’s avonds om 7 uur, is het derde Avondgebed in deze kerk. U bent allemaal van harte uitgenodigd.
 
Denkt u er aan dat ook deze maand de voedselbank een beroep op ons doet? Deze week kunt u lang houdbare zuivelproducten en verzorgingsmiddelen inleveren bij Anneke van der Schans of bij de Superrr.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
Rondom de eredienst.
 
Komende zondag gaan we verder in de kleine catechese naar Pasen. We spraken over God als de stem die ons roept. Over de mens die de gelaagdheid met zich meedraagt. Deze zondag wil ik met u spreken over het Koninkrijk. Wat is het? Is het “de hemel”? Of is het meer? En zo ja, wat dan? En wat zegt het ons?

Op woensdag 11 maart vieren we biddag voor gewas en arbeid. De dienst begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom.
 
met een hartelijke groet aan u allen,
 
 
ds. Sybrand van Dijk
  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.