Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Informatie Informatie

Deze informatiepagina bevat o.a

 

N.B. De wijkindeling staat onder dit zelfde menu-onderdeel links.


 Adresgegevens:

  • Kerkstraat 11, Sauwerd,    tel :0503061916 (Oldenhuis)
  • Torenweg,  Adorp (in beheer van S.O.G.K.)
  • Valgeweg, Klein Wetsinge  (in beheer van S.O.G.K.)

 

Predikant:

  • Ds P.S. van Dijk
    Kerkstraat 13, 9771BD Sauwerd 
    Tel. : 0503061236
    Email :

Scriba:

Titia Bijma
Acacialaan 18,  9771AJ  Sauwerd.
Tel: 06-20363636
Email :

 

Boekhouder:

Dhr. P. Ritzema, Schoolstraat 9, 9771BJ,  Sauwerd.

Koster:

Mevr. M.C. van der Veen-Schaap.
E-mail :
tel. 050-3061805
Hulpkoster: Dhr.  B.Ozinga, Tuinbouwstr. 9 9771 BL Sauwerd.
 

Coördinator preekrooster:

Dhr. F. Bakker, Langs de tocht 7, Sauwerd.


Bloemen in de kerk
           Coördinatie:
            Mw. M. Koopman.

Autodienst.

Contact persoon: Bert Ozinga,
Tuinbouwstraat 9, Sauwerd
tel. 050-3061747 / 06-23536818

 

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de boekhouder van de kerk Piet Ritzema, Schoolstraat 9 te Sauwerd. Dit is ook het adres voor het inleveren van de verjaardagszakjes en overige financiële zaken.

Leden administratie
Bert Ritzema, De Graslanden2, Sauwerd. E-mail:

 


Routebeschrijving

Zo komt u in Adorp /Sauwerd /Wetsinge.
Vanuit Groningen op de ringweg afslag Lauwersoog nemen via de N361. U komt dan door achtereenvolgens langs Adorp dan Sauwerd, en tenslotte Klein- en Groot Wetsinge.

Onderstaand kaartje geeft een indruk van de ligging, van de dorpjes onderling.

 

De banner boven aan de pagina's geeft een overzicht van Klein Wetsinge met de kerk en  molen.


Koppelingen

 Sybrand's weblog:
www.godinfragmenten.wordpress.com

Stichting Voedselbank 'Het Hogeland'
www.voedselbankhethogeland.nl

Regionale evangelisatie:
www.kerkenactiviteiten.nl

Kerk in Actie:
www.kerkinactie.nl

De website van de PKN kerken in nederland:
www.pkn.nl

 ICCO en Kerk in Actie Over het kyoto-verdrag.
www.klimaatbelofte.nl

Een landelijke Jeugddiensten Hyves site:
http://jeugddienstennl.hyves.nl/

 

Verschillende protestants-christelijke organisaties hebben samen deze site gemaakt zoals de PKN, NCRV, VU e.a. en vertolken dus een brede interkerkelijke wereld.
protestant.nl/

Oecumenische Raad van Kerken in Nederland.
http://www.raadvankerken.nl/

Website van de raad van kerken in Groningen en Drente, met dagelijks nieuws.
http://www.prvk.nl/

Iedere dag in dichtvorm een Bijbelwoord.
http://www.gospelwords.nl

Bijbelcursus over psalmen
http://www.meeroverdebijbel.nl

Pastorale Supervisie Noord Nederland.
http://www.psnn.nu

App Bible-fit: brug tussen bijble en dagelijks leven
http://www.bible-fit.nl

De bijbel in gewone taal. (nu beschikbaar)
http://www.bijbelingewonetaal.nlEen interessante wandeling.

Onze vorige koster Harry Vos, heeft deze mooie wandelroute met allerlei wetenswaardigheden rond Wetsinge en Sauwerd gemaakt. Je moet acrobatreader hebben om deze koppeling te kunnen gebruiken. Klik hier.
Zeker aan te raden voor nieuwe inwoners.

 


HET kerkblad van onze gemeente, heet  Kerkbericht De Schakel
Kopij bij voorkeur in digitale vorm naar:  

Abonnement 10.00 € per jaar. Opgave via bovenstaande mail.

Kerkbericht De Schakel geeft een maandelijks overzicht van de activiteiten binnen de Protestantse kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan andere (religieuze) onderwerpen en (regionale) bijeenkomsten.

Hoofdredacteur:  Mw. B. vd Wijk
Redactie: Marjan van der Veen, A. Trox  en  Sybrand van Dijk.
Coördinator bezorging: N.N.
Financiën & Abonnementen: Dhr. J.M.Pot

Af en toe vind u hier wel eens wat informatie uit het kerkblad.

Zoals dit:

Geloven online

Op deze nieuwe pagina in Kerkbericht De Schakel willen we u graag op de hoogte brengen van de nieuwste websites, apps, blogs etc. op het gebied van geloven. Heeft u nog een tip? Stuur deze dan door naar:


Leger des Heils lanceert liedboek-app
Het Leger des Heils heeft als eerste kerkgenootschap in Nederland een app ontwikkeld waarin alle eigen liederen te vinden zijn. Via de app ‘Geloven & Muziek’ zijn honderden liederen beschikbaar. Naast tekst en melodie bevat de app ook bladmuziek en achtergrondinformatie over componisten en tekstschrijvers.


www.gospelwords.nl

De boodschap van de Bijbel op een aansprekende manier verwoord - dat is wat Gospel-Words te bieden heeft. Ze doen dit door elke dag een korte berijming van een Bijbelwoord op de site te plaatsen en via Twitter en Facebook te verspreiden. U kunt zich ook aanmelden om de dagelijkse GospelWords per e-mail te ontvangen
 Groninger kerkbode

Het kerkelijk nieuws van de gehele provincie verschijnt wekelijks in de Protestantse Kerkbode. De kosten van een abonnement bedragen ca. € 92,00 per jaar. Voor informatie en/of opgave voor een abonnement kunt u zich wenden tot:Piet Ritzema, Schoolstraat 9, Sauwerd
Kopij
Kopij voor de 'Groninger Kerkbode' kunt u aanleveren bij:
Ds. Sybrand van Dijk, Kerkstraat 13, Sauwerd 
Kopij sluiting: maandagavond 20:00 uur 

 


Privacy-reglement.
De kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd (AWS) hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en
foto's op de website.
Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd.Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.
Gebruik van uw persoonsgevens
Wanneer u via het contactadres van de website informatie toestuurt of vragen stelt, zullen uw mailadres en andere persoonlijke gegegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden, dan die betrekking hebben op plaatselijke kerkelijke aktiviteiten.
Foto's van een activiteit die heeft plaats gevonden in het kader van de kerk vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Foto bijschriften bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.
Alle foto's worden vooraf gescreend. U kunt altijd bezwaar maken tegen plaatsing.
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een bericht te sturen via een mail naar het contactadres. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.
Namen telefoon en (mail)adressen
- Iedereen die vanuit zijn functie bereikbaar moet zijn binnen de PKN kerk AWS, wordt met naam postadres, mailadres en telefoonnummer genoemd.
- Bij voorkeur wordt één contactpersoon met mailadres per commissie geplaatst, persoon gegevens van overige cie-leden worden geplaatst als dat door hun contactpersoon wordt aangegeven.
- Als een e-mail adres in te plaatsen informatie wordt toegestuurd, zal dat worden overgenomen.
- Iedereen kan echter om persoonlijke redenen aangeven dat zijn naam en/of e-mail adres niet op de site geplaatst mag worden.
Laatste aanpassing deze pagina : 21-4-2017
 

 
 
 
 
Nieuw(s)

Afkondigingen 23 april 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

Deze week gaan er bloemen  .......
 
De eerste collecte is voor Eredienst en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
Vanmiddag is de excursie naar de kerk van Garmerwolde.  Er hebben zich inmiddels 24 mensen opgegeven. Heeft u zich niet opgegeven maar toch wel zin om mee te gaan? Meldt u zich dan even bij Kees Raangs of sta om halftwee op het Kerkplein. Informatie over de middag hangt bij de ingang van het Oldenhuis.
  
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
  
 

 Oudere mededelingenS T U U R G R O E P   R E G I O N A L E   E V A N G E L I S A T I E
Bedum  /  Kantens  /  Middelstum 
 

Geachte lezer,
Het Hoogeland kent vele kerken met ieder een scala aan activiteiten. Bij ons, Stuurgroep Regionale Evangelisatie, ontstond het idee een platform voor kerkelijke activiteiten op te zetten.
Het is de bedoeling dat de verschillende kerken in Noord Groningen hier ideeën kunnen opdoen, activiteiten uitwisselen, medewerking vragen en aanbieden voor het organiseren van evenementen,  en elkaar zo informeren en versterken.  Een voordeel hiervan kan ook zijn dat activiteiten mooier gespreid worden in de regio. U kunt hierbij denken aan bijv. speciale diensten, een concert, fancy fair, thema-avond etc.
Wij hebben hiervoor een website met een jaarkalender opgezet. Zo hebt u als belangstellende een overzicht van alles wat er aangeboden wordt. Wilt u bijvoorbeeld weten waar een concert gegeven wordt of een lezing over bv. Luther?
Wij nodigen u van harte uit om regelmatig een kijkje te nemen op www.kerkenactiviteiten.nl of de Facabook pagina Kerk en Activiteiten.
Met vriendelijke groeten,
Stuurgroep Regionale EvangelisatieAfkondigingen  16 april 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan ......

De eerste collecte is voor het Jop de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
A.s. woensdag 19 april is de gemeenteavond, we starten om 19.30 uur.
 
De commissie Vorming & Toerusting vraagt graag uw aandacht voor de excursie naar de 13e -eeuwse kerk van Garmerwolde op zondagmiddag 23 april. Er is een heel mooi programma samengesteld door de plaatselijke commissie Garmerwolde. Verdere informatie kunt u lezen in de hal. Dit keer is opgave gewenst. 
 
Na de dienst staat er koffie, thee en lekkere paasbrood klaar. U bent van harte uitgenodigd.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
Rondom de eredienst
23 april, achtste dag van Pasen. Zondag met de allermooiste naam: Quasi Modo Geniti – als pasgeboren kinderen. Het is Petrus die deze woorden in zijn brief heeft neergeschreven. Dat wij als pasgeboren kinderen zijn die nog melk drinken.
Onlangs zagen wij een opera over oorlog en geweld. De mensen verdroegen het allemaal. Maar toen één van hen na afloop schuld beleed “ik was het die jullie tot de oorlog opriep” en toen hij daarna begon de puinhopen op te ruimen, tóen begonnen de mensen te huilen. “Waarom toen pas?”, vroeg een commentator. Ik dacht: “Omdat herstel pijnlijker kan zijn dan de afbraak. Omdat nieuw leven schokkender kan zijn dan het oude.” Geef mij tijd. Om uit licht te kunnen leven.
Het kerkkoor Winsum-Obergum komt zingen!
lezingen Genesis 32: 22-32 en Johannes 20: 19-31
 
Het waren indrukwekkende dagen. Van Witte Donderdag, het was koud maar we wandelden in de zon!, Goede Vrijdag – wat komt de kruisiging van de Heer dichtbij! Het is hier en nu, niet daar en toen- Stille Zaterdag – waken tot het licht komt terwijl het in de eeuwenoude kerk van Adorp langzaam grauwerd en donkerder wordt, en Paasmorgen met de jubel van het leven dat nieuwe kansen krijgt. We wensen u allen toe dat u opnieuw kunt beginnen. Laat het oude achter, ontvang het nieuwe dat u nu nog niet kent
 
met een hartelijke groet
 
Sybrand van Dijk
 


Afkondigingen  9 april 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen .......
 
De eerste collecte is voor kerk in actie 40 dagen collecte, de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
A.s. woensdag zal er een avondgebed worden gehouden om 19.00 uur.


Op Witte donderdag start de dienst om 19.00 uur bij het kerkje in Wetsinge. Al lezend maken we de wandeling naar Sauwerd. Vanaf 19.45 vieren we hier de dienst verder met het Heilig avondmaal.
Op Goede vrijdag start de dienst om 19.30 uur.
Op stille zaterdag vieren we het Heiligavondmaal in Adorp. Deze dienst start om 20.30 uur.
 
De commissie Vorming & Toerusting vraagt graag uw aandacht voor de excursie naar de 13e -eeuwse kerk van Garmerwolde op zondagmiddag 23 april. Er is een heel mooi programma samengesteld door de plaatselijke commissie Garmerwolde. Verdere informatie kunt u lezen in de hal. Dit keer is opgave gewenst (Ina Kwerreveld). 
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe. Rondom de diensten
13 april Witte Donderdag
De laatste jaren wandelden we van het kerkje van Wetsinge naar de kerk in Sauwerd. Onderweg lazen we over Jezus die zegt de lijdensweg te kiezen over de vrouw die Jezus zalft,  en over de voetwassing. In de kerk vierden we het hl. Avondmaal. We hadden er beide keren geen goed weer bij. Regen plensde over ons heen. En toch stel ik voor dit jaar nog een keer op deze wijze witte donderdag te vieren. Ik leerde de voorgaande jaren: zo is het vele gelovigen vóór ons vergaan – zij geloofden maar ondervonden tegenstand. Toch gingen zij verder, voortgedreven door het Woord en aangeroepen door het visioen van de maaltijd op de berg aan het eind der tijden.
Loopt u mee? We verzamelen ons om 19.00 uur bij de kerk van Wetsinge. Kunt u niet meelopen, maar wilt u wel deze avond in de gemeenschap van de Heer vieren? We zijn om ongeveer kwart voor acht bij de kerk van Sauwerd. Hier vieren we het hl. Avondmaal. Op beide plaatsen bent u van harte welkom!
 
14 april Goede Vrijdag
We gedenken het grote mysterie van Christus’ dood. Nooit raken we uitgedacht over de ontzetting van zijn lijden. Dat Zijn ondergang door de evangelisten wordt verkondigd als de grootste gave aan ons! Er kan, denk ik, slechts één antwoord mogelijk zijn: dat wij Hem navolgen.
Het trombonekwartet Vierspel , bestaande uit Piet Reitsema, Harry Koning,  Gerard Spoelman en Johan Reitsema, begeleidt ons vanavond. We lezen gedeeltes uit het Johannesevangelie. We zoeken de stilte. We vertoeven bij de Heer.
 
15 april Stille Zaterdag
Waken in de duister. Dat is wat er deze nacht gebeurd. Als de herders op het veld van Effratha. Als de gevangenen uit de Handelingen. Als de kringen die waken bij plaatsen van lijden. Als mensen die aan het bed zitten van stervenden. Je bent getuige van het lijden. Je ziet de pijn. Je draagt mee. Maar, méér nog dan dat misschien, je ziet ook uit naar een nieuwe werkelijkheid. De herders waakten in het donker en over hen straalde een groot licht. de gevangenen loofden de Heer in hun gevangenschap en de muren braken open. Kerkvaders zeggen: toen Jezus in het graf lag voerde Hij een groot gevecht. Hij waakte, totdat het Leven Hem riep.
We komen bijeen in de kerk van Adorp. Wíj waken bij de teksten van het Eerste Testament. Teksten over leven en dood. We ontsteken het licht van Christus’ Leven, lezen het opstandingsevangelie en vieren de maaltijd. Een bijzondere nacht. U bent welkom.
 
16 april Eerste dag van Pasen
De geschiedenis in de tuin wordt herverteld. Het leven staat niet in het teken van de mislukking, niet onder het juk van de vrucht die werd geplukt. Bij nader inzien is het niet de angst die ons regeert, maar het vertrouwen. Christus heeft de schuld uitgedelgd. Dat laatste, dat Hij de schuld delgt, is het diepste en tegelijk het meest onbegrijpelijke wat je over Zijn dood kunt zeggen. Wij mensen doodden Hem. Hij zegende ons met liefde. Dat is te begrijpen en te volgen – Hij deed een ondenkbare daad. Paulus is het die Zijn dood als eerste onomwonden omschrijft als een offer. Als een daad die herstel heeft gebracht. Ik ervaar de kracht van dat herstel in de tuin bij Johannes. Maria staat daar als een tweede Eva. Zij huilt – zij wordt gezocht door de Tweede Adam.  Zij bemint Hem. Hij bemint haar. niet de angst regeert ons leven, maar de liefde
lezingen Ezechiël 37: 1-14 en Johannes 20: 1-18Afkondigingen 2 april 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan....
 
De eerste collecte is voor kerk in actie 40 dagencollecte, de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
De opbrengst van de collecte voor actie 555, die vorige week is gehouden, heeft €533,98 opgeleverd.
 
A.s. woensdag zal er een avondgebed worden gehouden om 19.00 uur.
 
Afgelopen week heeft u de uitnodiging ontvangen voor de gemeenteavond op woensdag 19 april, met de vraag een keuze te maken over het jaarverslag.
In de hal ligt een intekenlijst wanneer u het jaarverslag op papier wilt ontvangen. U kunt dit ook via uw wijkouderling aangeven. Dit kan tot woensdag 5 april a.s. Wilt u het jaarverslag digitaal ontvangen, stuurt u dan een mail naar de scriba.  Let u dan op het lage streepje tussen scriba en pknsauwerd;
 
Morgen 3 april en dinsdag 4 april is de grote schoonmaak van de kerk en het Oldenhuis. Wil u na afloop van deze dienst uw liedboek mee naar huis willen nemen? Alvast bedankt.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
Uit de gemeente.
 
We moeten ons allemaal op de één of andere manier verhouden tot onze sterfelijkheid. Wij gaan voorbij. Er is een dag, dat ik er niet meer zal zijn.
Voor een aantal gemeenteleden is die dag bewuster dichterbij gekomen. Hoe hou je vast wat nog van jou is, hoe laat je los wat je moet laten gaan? Het is een beweging. Die je, denk ik, alleen kunt gaan als vertrouwen je basis is. Ik laat los in het vertrouwen dat God vasthoudt. Je laat los in het vertrouwen dat het goed is. We bidden elkaar toe dat we Gods stem kunnen verstaan, elke dag van ons leven. Ook op de dag van onze dood.
 
Rondom de erediensten

 
9 april Palmarum- Palmzondag
“Bewust hebt Gij die weg genomen” zingt één van de liederen van Willem Barnard over het lijden van Christus. De kruisdood is de Heer niet overkomen. Hij heeft die op zich genomen als zijn roeping. ‘Hiervoor ben ik gekomen”,  schrijft Johannes de evangelist over Hem. Vandaag vieren wij Zijn intocht in Jeruzalem. We erkennen dat Hij, de dienende, onze Koning is.
Kinderen en grote mensen vieren deze ochtend samen.
lezingen Johannes 12: 12-19
 
12 april Naar Jeruzalem

Er lijkt altijd de mogelijkheid van een kortere weg. Eén die minder kost. Jezus kan ook níet naar Jeruzalem gaan, de plaats waar hij gedood zal worden. Petrus suggereert het. “Laten wij de andere kant op gaan.” Een herhaling van de verzoeking in de woestijn. Jezus wijst Petrus fel terecht. “Ga achter mij, satan!” Komt het hem te dichtbij? Hij begon zijn leerlingen uit te leggen dat Hij veel moest lijden, gedood zou worden en zou opstaan uit de doden
lezing Mattheus 26: 21-23
 
13 april Witte Donderdag

De laatste jaren wandelden we van het kerkje van Wetsinge naar de kerk in Sauwerd. Onderweg lazen we over Jezus die zegt de lijdensweg te kiezen over de vrouw die Jezus zalft,  en over de voetwassing. In de kerk vierden we het hl. Avondmaal. We hadden er beide keren geen goed weer bij. Regen plensde over ons heen. En toch stel ik voor dit jaar nog een keer op deze wijze witte donderdag te vieren. Ik leerde de voorgaande jaren: zo is het vele gelovigen vóór ons vergaan – zij geloofden maar ondervonden tegenstand. Toch gingen zij verder, voortgedreven door het Woord en aangeroepen door het visioen van de maaltijd op de berg aan het eind der tijden.
Loopt u mee? We verzamelen ons om 19.00 uur bij de kerk van Wetsinge. Kunt u niet meelopen, maar wilt u wel deze avond in de gemeenschap van de Heer vieren? We zijn om ongeveer kwart voor acht bij de kerk van Sauwerd. Hier vieren we het hl. Avondmaal. Op beide plaatsen bent u van harte welkom!
 
ik wens u een gezegend weg naar Pasen toe. Wat zou het mooi zijn als we kunnen zeggen: ik ben eens en voor al omgedraaid. Ik heb het Leven begroet en zal dat niet meer loslaten. Het leven dat wij vonden in de Heer
 
ds. Sybrand van Dijk

 


 

 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.