Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Informatie Informatie

Deze informatiepagina bevat o.a

 

N.B. De wijkindeling staat onder dit zelfde menu-onderdeel links.


 Adresgegevens:

  • Kerkstraat 11, Sauwerd,    tel :0503061916 (Oldenhuis)
  • Torenweg,  Adorp (in beheer van S.O.G.K.)
  • Valgeweg, Klein Wetsinge  (in beheer van S.O.G.K.)

 

Predikant:

  • Ds P.S. van Dijk
    Kerkstraat 13, 9771BD Sauwerd 
    Tel. : 0503061236
    Email :

Scriba:

Titia Bijma
Acacialaan 18,  9771AJ  Sauwerd.
Tel: 06-20363636
Email :

 

Boekhouder:

Dhr. P. Ritzema, Schoolstraat 9, 9771BJ,  Sauwerd.

Koster:

Mevr. M.C. van der Veen-Schaap.
E-mail :
tel. 050-3061805
Hulpkoster: Dhr.  B.Ozinga, Tuinbouwstr. 9 9771 BL Sauwerd.
 

Coördinator preekrooster:

Dhr. F. Bakker, Langs de tocht 7, Sauwerd.


Bloemen in de kerk
           Coördinatie:
            Mw. A.H. Tukker-Loendersloot, De Groenlanden 21 , Sauwerd.
            Mw. S. Vos-van Klinken, Burchtweg 16, Sauwerd

Autodienst.

Contact persoon: Bert Ozinga,
Tuinbouwstraat 9, Sauwerd
tel. 050-3061747 / 06-23536818

 

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de boekhouder van de kerk Piet Ritzema, Schoolstraat 9 te Sauwerd. Dit is ook het adres voor het inleveren van de verjaardagszakjes en overige financiële zaken.

Leden administratie
Bert Ritzema, De Graslanden2, Sauwerd. E-mail:

 


Routebeschrijving

Zo komt u in Adorp /Sauwerd /Wetsinge.
Vanuit Groningen op de ringweg afslag Lauwersoog nemen via de N361. U komt dan door achtereenvolgens langs Adorp dan Sauwerd, en tenslotte Klein- en Groot Wetsinge.

Onderstaand kaartje geeft een indruk van de ligging, van de dorpjes onderling.

 

De banner boven aan de pagina's geeft een overzicht van Klein Wetsinge met de kerk en  molen.


Koppelingen

 Sybrand's weblog:
www.godinfragmenten.wordpress.com

Stichting Voedselbank 'Het Hogeland'
www.voedselbankhethogeland.nl

Kerk in Actie:
www.kerkinactie.nl

De website van de PKN kerken in nederland:
www.pkn.nl

 ICCO en Kerk in Actie Over het kyoto-verdrag.
www.klimaatbelofte.nl

Een landelijke Jeugddiensten Hyves site:
http://jeugddienstennl.hyves.nl/

 

Verschillende protestants-christelijke organisaties hebben samen deze site gemaakt zoals de PKN, NCRV, VU e.a. en vertolken dus een brede interkerkelijke wereld.
protestant.nl/

Oecumenische Raad van Kerken in Nederland.
http://www.raadvankerken.nl/

Website van de raad van kerken in Groningen en Drente, met dagelijks nieuws.
http://www.prvk.nl/

Iedere dag in dichtvorm een Bijbelwoord.
http://www.gospelwords.nl

Bijbelcursus over psalmen
http://www.meeroverdebijbel.nl

Pastorale Supervisie Noord Nederland.
http://www.psnn.nu

App Bible-fit: brug tussen bijble en dagelijks leven
http://www.bible-fit.nl

De bijbel in gewone taal. (nu beschikbaar)
http://www.bijbelingewonetaal.nlEen interessante wandeling.

Onze vorige koster Harry Vos, heeft deze mooie wandelroute met allerlei wetenswaardigheden rond Wetsinge en Sauwerd gemaakt. Je moet acrobatreader hebben om deze koppeling te kunnen gebruiken. Klik hier.
Zeker aan te raden voor nieuwe inwoners.

 


HET kerkblad van onze gemeente, heet  Kerkbericht De Schakel
Kopij bij voorkeur in digitale vorm naar:  

Abonnement 10.00 € per jaar. Opgave via bovenstaande mail.

Kerkbericht De Schakel geeft een maandelijks overzicht van de activiteiten binnen de Protestantse kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan andere (religieuze) onderwerpen en (regionale) bijeenkomsten.

Hoofdredacteur:  Daniëlle de Lange 
Redactie: Yvonne Pol, Marjan van der Veen en  Sybrand van Dijk.
Coördinator bezorging: N.N.
Financiën & Abonnementen: Dhr. J.M.Pot

Af en toe vind u hier wel eens wat informatie uit het kerkblad.

Zoals dit:

Geloven online

Op deze nieuwe pagina in Kerkbericht De Schakel willen we u graag op de hoogte brengen van de nieuwste websites, apps, blogs etc. op het gebied van geloven. Heeft u nog een tip? Stuur deze dan door naar:


Leger des Heils lanceert liedboek-app
Het Leger des Heils heeft als eerste kerkgenootschap in Nederland een app ontwikkeld waarin alle eigen liederen te vinden zijn. Via de app ‘Geloven & Muziek’ zijn honderden liederen beschikbaar. Naast tekst en melodie bevat de app ook bladmuziek en achtergrondinformatie over componisten en tekstschrijvers.


www.gospelwords.nl

De boodschap van de Bijbel op een aansprekende manier verwoord - dat is wat Gospel-Words te bieden heeft. Ze doen dit door elke dag een korte berijming van een Bijbelwoord op de site te plaatsen en via Twitter en Facebook te verspreiden. U kunt zich ook aanmelden om de dagelijkse GospelWords per e-mail te ontvangen
 Groninger kerkbode

Het kerkelijk nieuws van de gehele provincie verschijnt wekelijks in de Protestantse Kerkbode. De kosten van een abonnement bedragen ca. € 92,00 per jaar. Voor informatie en/of opgave voor een abonnement kunt u zich wenden tot:Piet Ritzema, Schoolstraat 9, Sauwerd
Kopij
Kopij voor de 'Groninger Kerkbode' kunt u aanleveren bij:
Ds. Sybrand van Dijk, Kerkstraat 13, Sauwerd 
Kopij sluiting: maandagavond 20:00 uur 

 


Privacy-reglement.
De kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd (AWS) hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en
foto's op de website.
Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd.Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.
Gebruik van uw persoonsgevens
Wanneer u via het contactadres van de website informatie toestuurt of vragen stelt, zullen uw mailadres en andere persoonlijke gegegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden, dan die betrekking hebben op plaatselijke kerkelijke aktiviteiten.
Foto's van een activiteit die heeft plaats gevonden in het kader van de kerk vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Foto bijschriften bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.
Alle foto's worden vooraf gescreend. U kunt altijd bezwaar maken tegen plaatsing.
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een bericht te sturen via een mail naar het contactadres. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.
Namen telefoon en (mail)adressen
- Iedereen die vanuit zijn functie bereikbaar moet zijn binnen de PKN kerk AWS, wordt met naam postadres, mailadres en telefoonnummer genoemd.
- Bij voorkeur wordt één contactpersoon met mailadres per commissie geplaatst, persoon gegevens van overige cie-leden worden geplaatst als dat door hun contactpersoon wordt aangegeven.
- Als een e-mail adres in te plaatsen informatie wordt toegestuurd, zal dat worden overgenomen.
- Iedereen kan echter om persoonlijke redenen aangeven dat zijn naam en/of e-mail adres niet op de site geplaatst mag worden.
Laatste aanpassing deze pagina : 11-7-2016
 

 
 
 
 
Nieuw(s)

Voor diegenen die het voorblad van "De schakel"
in de gekozen kleurstelling lastig vinden, staat
hieronder een beter zichtbare versie.


 
Afkondigingen 4 december 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen ......

De eerste collecte is voor Landelijk Pastoraat en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.
 
Op vrijdag 9 december houden de gezamenlijke kerken in Adorp Wetsinge en Sauwerd weer een huis aan huis actie voor de voedselbank. Wie helpt er mee? We starten om 18.00 uur vanuit het Oldenhuis.

Hoe de Statenbijbel tot stand kwam is de titel van de lezing, die de heer Cees Reinders zal houden op dinsdagavond 13 december in het Oldenhuis.                            
Na de Reformatie was het een grote wens de Bijbel in de eigen taal te kunnen lezen. Toen de Synode van Dordrecht van 1618 opdracht gaf een nieuwe vertaling in het Nederlands te maken kwamen theologen en taalkundigen in actie voor een zo betrouwbaar mogelijke Bijbel. Hoe dat allemaal verliep is op deze avond te horen.
De lezing begint om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 

Uit de gemeente.
 .....

Rondom de diensten.
 
Derde advent alweer.  De weken kijken uit naar het eind der tijden. Nog steeds. En tegelijk kijken ze uit naar de geboorte van de Heer. In Zijn komst, in de verschijning van Jezus, hebben we geproefd hoe het einde zal zijn: barmhartig. Maar ook: de barmhartigheid vraagt om jouw inzet, jouw bekering. Hoe kun je je inzetten? Niet anders dan door je open te stellen voor God. Maria zei: “Mij geschiede naar uw wil” Ze opent zichzelf voor de toekomst van God. God zal barmhartig zijn: ik kan alleen maar zeggen: Hier ben ik. Ik wacht, totdat ik de barmhartigheid van U zie komen.
 
Gaudete! Heet deze zondag. Verblijdt u! Als een oproep. Als, ook , een opdracht. Wees blij, want de Heer is niet ver meer.  lezingen:  Jesaja 35: 1-10 en Mattheus 11: 2-11
 

 
Oudere mededelingen


Afkondigingen 27 november 2016 


Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten 
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan ....

De eerste collecte is voor Missionair werk en kerkgroei en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente. De deurcollecte is voor de voedselbank. 

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Afkondigingen 20 november 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.


De bloemen .....

De eerste collecte is voor de Diaconie en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.
 
Wegens familieomstandigheden gaat de basiscatechese vanavond niet door. 

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.Afkondigingen 13 november 2016

 Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen .....

De eerste collecte is voor Kerk in actie: binnenlands diaconaat en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.


Aanstaande donderdag 17 november zal Marius Heemstra komen vertellen over het vroege christendom in de tweede helft van de eerste eeuw, de periode waarin de boeken van het Nieuwe Testament werden geschreven. Twee van de belangrijkste gebeurtenissen van die tijd zijn de verwoesting van de Tempel in Jeruzalem door de Romeinen en direct daarna de Romeinse belasting die werd opgelegd aan alle Joden binnen het Romeinse Rijk. Beide hadden enorme gevolgen, zichtbaar in het Nieuwe Testament. U wordt allen van harte uitgenodigd voor deze interessante lezing.
 
Op vrijdagavond 18 november aanstaande, doen wij samen met de jeugd van de GKV-kerk mee aan Sirkelslag KIDS. Dit is een bijbels doe en denk spel, waarbij we als team spelen tegen meer dan 100 andere teams in Nederland. Zit je in groep 5, 6, 7 of 8 van de basisschool, dan ben je van harte welkom om deel te nemen aan ons team. Sirkelslag KIDS is van 19:30- 21:00. Opgave kan door middel van de inschrijflijst die hangt in de hal of bij Petra Datema- Heller en Germa Zwakenberg.
 
Op diezelfde avond wordt er door het JOC een spooktocht georganiseerd in Zeerijp. We vertrekken om 18.45 uur bij de kerk. De kosten zijn €5. Er zijn nog een paar plekken, echter vol is vol. Ook deze activiteit van harte aanbevolen.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

 
Rondom de erediensten.
 
Afgelopen zondag, een indrukwekkende, vrolijke jeugddienst, liet de techniek ons in de steek. Helaas is de uitzending op kerkomroep.nl mislukt. Daardoor had u geen verbinding. Het lag niet aan de luisteraar.
 
20 november, 11de zondag van de herfst, laatste zondag kerkelijk jaar, Christus Koning
In de herfst gaat het om de laatste dingen. Zo zit het kerkelijk jaar in elkaar. De herfst vraagt naar de vruchten. Wat levert het leven uiteindelijk op. Wat blijft er over aan het eind?
Wie de vruchten telt, telt ook het gemis: de kansen die er waren, maar die niet werden benut, de verlangens die er waren, maar die je niet aandurfde, de vrijheid die er kwam maar die je niet inging. In de herfst worden in de kerk de mensen genoemd die we missen. Met wie wij nog wachten op “de laatste dingen”. Lezing 1 Korintiërs 3: 9c-17
 
Druilerig weer is soms slechter te verdragen dan echte kou. Je weet niet waar je aan toe bent. Je weet niet wat het worden zal. Je moet het maar zien uit te houden met je zorgen, je gedachten, met je angsten zelfs. Kunnen we ons vertrouwen vinden in God die ons nabij is?
 
met een hartelijke groet
 
ds. Sybrand van Dijk


 

 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.