Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Informatie

Informatie

Deze informatiepagina bevat o.a

 

N.B. De wijkindeling staat onder dit zelfde menu-onderdeel links.


 Adresgegevens:

 • Kerkstraat 11, Sauwerd,    tel :0503061916 (Oldenhuis)
 • Torenweg,  Adorp (in beheer van S.O.G.K.)
 • Valgeweg, Klein Wetsinge  (in beheer van S.O.G.K.)

 

Predikant:

 • Ds P.S. van Dijk
  Kerkstraat 13, 9771BD Sauwerd 
  Tel. : 0503061236
  Email :

Scriba:

Mw A.F. Oosterhof,
Karspelweg 15,  9773TL  Wetsinge 
Tel: 0503061378
Email :

 

Boekhouder:

Dhr. P. Ritzema, Schoolstraat 9, 9771BJ,  Sauwerd.

Koster:

Mevr. M.C. van der Veen-Schaap.
E-mail :
tel. 050-3061805
Hulpkoster: Dhr.  B.Ozinga, Tuinbouwstr. 9 9771 BL Sauwerd.
 

Coördinator preekrooster:

Dhr. F. Bakker, Langs de tocht 7, Sauwerd.


Bloemen in de kerk
           Coördinatie:
            Mw. A.H. Tukker-Loendersloot, De Groenlanden 21 , Sauwerd.
            Mw. S. Vos-van Klinken, Burchtweg 16, Sauwerd

Autodienst.

Contact persoon: Bert Ozinga,
Tuinbouwstraat 9, Sauwerd
tel. 050-3061747 / 06-23536818

 

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de boekhouder van de kerk Piet Ritzema, Schoolstraat 9 te Sauwerd. Dit is ook het adres voor het inleveren van de verjaardagszakjes en overige financiële zaken.

Leden administratie
Bert Ritzema, De Graslanden2, Sauwerd. E-mail:

 


Routebeschrijving

Zo komt u in Adorp /Sauwerd /Wetsinge.
Vanuit Groningen op de ringweg afslag Lauwersoog nemen via de N361. U komt dan door achtereenvolgens langs Adorp dan Sauwerd, en tenslotte Klein- en Groot Wetsinge.

Onderstaand kaartje geeft een indruk van de ligging, van de dorpjes onderling.

 

De banner boven aan de pagina's geeft een overzicht van Klein Wetsinge met de kerk en  molen.


Koppelingen

 Sybrand's weblog:
www.godinfragmenten.wordpress.com

Stichting Voedselbank 'Het Hogeland'
www.voedselbankhethogeland.nl

Kerk in Actie:
www.kerkinactie.nl

De website van de PKN kerken in nederland:
www.pkn.nl

 ICCO en Kerk in Actie Over het kyoto-verdrag.
www.klimaatbelofte.nl

Een Blog over God (n.a.v. een artikel in Trouw):
 http://god-blog.nl/

Een landelijke Jeugddiensten Hyves site:
http://jeugddienstennl.hyves.nl/

 

Verschillende protestants-christelijke organisaties hebben samen deze site gemaakt zoals de PKN, NCRV, VU e.a. en vertolken dus een brede interkerkelijke wereld.
protestant.nl/

Oecumenische Raad van Kerken in Nederland.
http://www.raadvankerken.nl/

Website van de raad van kerken in Groningen en Drente, met dagelijks nieuws.
http://www.prvk.nl/

Iedere dag in dichtvorm een Bijbelwoord.
http://www.gospelwords.nl

Bijbelcursus over psalmen
http://www.meeroverdebijbel.nl

Pastorale Supervisie Noord Nederland.
http://www.psnn.nu

App Bible-fit: brug tussen bijble en dagelijks leven
http://www.bible-fit.nl

De bijbel in gewone taal. (nu beschikbaar)
http://www.bijbelingewonetaal.nlEen interessante wandeling.

Onze vorige koster Harry Vos, heeft deze mooie wandelroute met allerlei wetenswaardigheden rond Wetsinge en Sauwerd gemaakt. Je moet acrobatreader hebben om deze koppeling te kunnen gebruiken. Klik hier.
Zeker aan te raden voor nieuwe inwoners.

 


HET kerkblad van onze gemeente, heet  Kerkbericht De Schakel
Kopij bij voorkeur in digitale vorm naar:  

Abonnement 10.00 € per jaar. Opgave via bovenstaande mail.

Kerkbericht De Schakel geeft een maandelijks overzicht van de activiteiten binnen de Protestantse kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan andere (religieuze) onderwerpen en (regionale) bijeenkomsten.

Hoofdredacteur:  Daniëlle de Lange 
Redactie: Yvonne Pol, Marjan van der Veen en  Sybrand van Dijk.
Coördinator bezorging: Pia Deemter.
Financiën & Abonnementen: Dhr. J.M.Pot

Af en toe vind u hier wel eens wat informatie uit het kerkblad.

Zoals dit:

Geloven online

Op deze nieuwe pagina in Kerkbericht De Schakel willen we u graag op de hoogte brengen van de nieuwste websites, apps, blogs etc. op het gebied van geloven. Heeft u nog een tip? Stuur deze dan door naar:


Leger des Heils lanceert liedboek-app
Het Leger des Heils heeft als eerste kerkgenootschap in Nederland een app ontwikkeld waarin alle eigen liederen te vinden zijn. Via de app ‘Geloven & Muziek’ zijn honderden liederen beschikbaar. Naast tekst en melodie bevat de app ook bladmuziek en achtergrondinformatie over componisten en tekstschrijvers.

http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/actietips

Dit jaar is het thema van de 40dagentijd ‘Open je handen’. Laten we onze handen
openen in vertrouwen en ontvangen van God en van elkaar! Op deze site vindt u 40 tips waarmee u met anderen, jongeren en ouderen, binnen de gemeente uw handen kunt openen


www.gospelwords.nl

De boodschap van de Bijbel op een aansprekende manier verwoord - dat is wat Gospel-Words te bieden heeft. Ze doen dit door elke dag een korte berijming van een Bijbelwoord op de site te plaatsen en via Twitter en Facebook te verspreiden. U kunt zich ook aanmelden om de dagelijkse GospelWords per e-mail te ontvangen
 Groninger kerkbode

Het kerkelijk nieuws van de gehele provincie verschijnt wekelijks in de Protestantse Kerkbode. De kosten van een abonnement bedragen ca. € 83,00 per jaar. Voor informatie en/of opgave voor een abonnement kunt u zich wenden tot:Piet Ritzema, Schoolstraat 9, Sauwerd
Kopij
Kopij voor de 'Groninger Kerkbode' kunt u aanleveren bij:
Ds. Sybrand van Dijk, Kerkstraat 13, Sauwerd 
Kopij sluiting: maandagavond 20:00 uur 

 


Privacy-reglement.
De kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd (AWS) hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en
foto's op de website.
Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd.Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.
Gebruik van uw persoonsgevens
Wanneer u via het contactadres van de website informatie toestuurt of vragen stelt, zullen uw mailadres en andere persoonlijke gegegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden, dan die betrekking hebben op plaatselijke kerkelijke aktiviteiten.
Foto's van een activiteit die heeft plaats gevonden in het kader van de kerk vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Foto bijschriften bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.
Alle foto's worden vooraf gescreend. U kunt altijd bezwaar maken tegen plaatsing.
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een bericht te sturen via een mail naar het contactadres. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.
Namen telefoon en (mail)adressen
- Iedereen die vanuit zijn functie bereikbaar moet zijn binnen de PKN kerk AWS, wordt met naam postadres, mailadres en telefoonnummer genoemd.
- Bij voorkeur wordt één contactpersoon met mailadres per commissie geplaatst, persoon gegevens van overige cie-leden worden geplaatst als dat door hun contactpersoon wordt aangegeven.
- Als een e-mail adres in te plaatsen informatie wordt toegestuurd, zal dat worden overgenomen.
- Iedereen kan echter om persoonlijke redenen aangeven dat zijn naam en/of e-mail adres niet op de site geplaatst mag worden.
Laatste aanpassing deze pagina : 15-december2014
 

 
 
 
 
Nieuws


Afkondigingen 25-janunari-2015.
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
Vanavond is er catechese voor de catechesegroep van 12 tot 13 jaar, en voor de catechesegroep van 14 tot 16 jaar. We gaan nadenken over de jeugddienst van 15 februari. We komen om 19:00 uur samen in het Oldenhuis.
Aanstaande vrijdag is er club voor alle meiden van 12 tot 16 jaar. De avond begint om 19:30 uur, en vindt plaats in het Oldenhuis.
Deze week heeft u de envelop voor Actie Kerkbalans 2015 ontvangen. Het thema van dit jaar is "Mijn kerk deelt".
In de enveloppe zit diverse informatie over de actie; er wordt uitgelegd waarvoor u/jij geeft. Dit jaar vragen wij uw aandacht voor de periodieke giften.
 
Op zondag 25 januari en zondag 1 februari  kunt u de antwoordstrook in de bus in het Oldenhuis deponeren. Inleveren bij de boekhouder, Piet Ritzema (Schoolstraat 9), kan ook.
Wij bevelen de actie van harte aan !
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 


Recent aangepast:
 
 • Foto's van het afscheid van Annie Koenes als organiste.
 • De restauratie van de kerk is klaar! In totaal staan er nu 4 series, in beeld gebracht door Klaas Wildeman. Zie het fotoalbum.
Oudere  mededelingen en nieuws

Afkondigingen 18-januari-2015.

De komende week zult u de envelop voor Actie Kerkbalans 2014 ontvangen. Het thema van dit jaar is "Mijn kerk deelt".
In de enveloppe zit diverse informatie over de actie; er wordt uitgelegd waarvoor u/jij geeft. Dit jaar vragen wij uw aandacht voor de periodieke giften.
 
Op zondag 25 januari en zondag 1 februari  kunt u de antwoordstrook in de bus in het Oldenhuis deponeren. Inleveren bij de boekhouder, Piet Ritzema (Schoolstraat 9), kan ook.
Wij bevelen de actie van harte aan !
 
 
Woensdagavond 21 januari, is er een Ladies Night in Sauwerd georganiseerd door beide kerken. Deze keer gaan we creatief bezig. 
U kunt zich opgeven voor:
Scrappen, haken,t elefoonhoesjes maken, speksteen bewerken, sieraden maken  en cup cakes decoreren. 
U kunt zich opgeven  voor 1 of 2 workshops via de inschrijflijsten op het prikbord in de hal. 
De kosten voor deze avond zijn 5 euro pp.
De inloop is vanaf 19.30, we starten om 19.45 met de workshops.
U bent van harte welkom!
 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar ons kosterspaar,  Marjan en Reinder van der Veen.


Rondom de eredienst.
 
Ineens is de roeping door God weer actueel. In de Islam voelen jongeren zich geroepen. Strenger te leven. Zich te zuiveren. Religieuzer te worden. Sommige jongeren voelen zich geroepen om de strijd op te pakken. Tegen de – in hun ogen – verloedering van de wereld. Ze streven het rijk van (hun?) God na.
Het echoot mee, nu wij zelf lezen over roeping. Als God roept? Waartoe dan? En horen wíj nog wel eens iemand roepen? Want dat lijkt op te vallen: tegenover hun gedrevenheid steken wij nogal gezapig af. Of niet?
Lezingen 1 Samuel 3: 1-10 en Marcus 1: 14-20
 
met een hartelijke groet aan u allen,
 
ds. Sybrand van DijkAfkondigingen 11-januari-2015.
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst, waarin Emily Manuela Werksma  gedoopt zal worden,
gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt  Jenne Jan Kwant  op de piano.
 
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de aanschaf van een andere piano.  We gaan nog even door met deze collecte.  Inmiddels staat de teller op ca. 1600 euro.
 
De commissie vorming en toerusting nodigt ons uit voor een lezing over het pauselijk schrijven van Paus Franciscus op donderdag 15 januari. Monseigneur Korte, bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden is de spreker deze avond.  De avond begint om 8 uur in het Oldenhuis.
 
Woensdag 21jan. wordt een Ladies Night in Sauwerd georganiseerd door beide kerken. Deze keer gaan we creatief bezig. U kunt zich opgeven voor: Scrappen Haken Telefoonhoesjemaken Speksteen bewerken Sieraden maken En cup cakes decoreren (max 4) U kunt zich opgeven voor 1 of 2 workshops via de inschrijflijsten op het prikbord in de hal. De kosten voor deze avond zijn 5 euro pp. De inloop is vanaf 19.30, we starten om 19.45 met de workshops. U bent van harte welkom!
 
In de dienst van volgende week zondag vieren wij het Heilig Avondmaal.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
Bij de diensten.

Bruiloft te Kana, 2e zondag na epifanie

Maria durft te zeggen, wat iedereen al denkt: ‘de wijn is op’. Ze raakt daarmee aan de droogte waarin mensen soms terecht komen. De hardheid, die je in de wereld aantreft. "De wijn is op", is beeld van de bruiloft van God met zijn mensen die stagneert. En Johannes de evangelist vertelt vervolgens, hoe Jezus weigert zich bij die constatering neer te leggen. "De wijn is op" blijkt de ruimte te zijn voor een nieuw begin.
We vieren het Heilig Avondmaal.

Lezingen Jesaja 62: 1-5 en Johannes 2: 1-11


Afkondigingen 4-januari-2015.
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst  gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt  Arie van Wijk op het orgel.

De kerkenraad is verheugd u te kunnen vertellen dat de Heilige doop is aangevraagd door René en Angela Werksma voor hun dochter Emily.  Emily zal  worden gedoopt in de dienst van zondag 11 januari. Deze dienst begint niet, zo als gebruikelijk,  om half 10 maar om 11 uur. Vanaf 10 uur staat de koffie klaar.
 
Aanstaande vrijdagavond, 9 januari, organiseert het JOC een film -  en spelletjesavond voor de jongeren van onze gemeente.  De avond begint om half 8 in het Oldenhuis.

Deze week is er weer een "psalmenkring".
 
Ook in dit nieuwe jaar, willen we graag ons steentje bijdragen aan de voedselbank. Deze maand worden blikgroenten en suiker ingezameld. U kunt de producten inleveren bij Anneke van der Schans of bij de Superrr.

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor de koffie met nieuwjaarsrolletjes.  
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Rondom de erediensten.
 
“Die ingaat in mijn troebel water”,  is een regel uit een lied dat ooit door een koor uit Rotterdam werd gezongen.  Ontroerende woorden: dat mijn tekorten worden gedeeld. En lief gehad. Wij rekenen vooral met het oordeel. De mening over de ander lijkt jezelf ‘schoon’ te houden. Wie wil omgaan met mensen van slechte naam? Jezus geeft zich. Deelt zijn bestaan. En neemt de ander aan, zoals de ander is. Zo ook mij. Ik ben ontroerd en verbaasd.
Deze morgen wordt Emily gedoopt, de dochter van Rene en Angela Werksma (Wilgenlaan 7, Sauwerd). De lezing is Marcus 1: 1-11
 
Het nieuwe jaar is al weer bijna een week op dreef. Hoeveel is er nieuw? Dat heeft toch vooral met ons innerlijk te maken. Nemen wij zelf het oude in ons mee? Of laten wij los om ruimte te scheppen. Ruimte voor wat komen gaat. God roept ons elke keer weer op de beweging van het leven te volgen. “Staar niet op wat vroeger was, blijf niet hangen aan het verleden” Er komt iets nieuws. Zie je het nog niet?
Ik wens u een gezegend 2015 toe.
 
met een hartelijke groet
 
ds. Sybrand van DijkAfkondigingen 28-december-2014.
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst  gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt  Annie Koenes op het orgel.
 
De eerste collecte is bestemd voor kinderen in de knel en de tweede voor de aanschaf van een andere piano. De deurcollecte is bestemd voor de voedselbank.
 De kerkenraad is verheugd u te kunnen vertellen dat de Heilige doop is aangevraagd door René en Angela Werksma voor hun dochter Emily.  Emily zal  worden gedoopt in de dienst van zondag 11 januari. Deze dienst begint niet, zo als gebruikelijk,  om half 10 maar om 11 uur.
 De oudejaardienst, op woensdag 31 december, begint om half 8. U bent van harte uitgenodigd.
 
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor de koffie.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.