Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Informatie Informatie

Deze informatiepagina bevat o.a

 

N.B. De wijkindeling staat onder dit zelfde menu-onderdeel links.


 Adresgegevens:

 • Kerkstraat 11, Sauwerd,    tel :0503061916 (Oldenhuis)
 • Torenweg,  Adorp (in beheer van S.O.G.K.)
 • Valgeweg, Klein Wetsinge  (in beheer van S.O.G.K.)

 

Predikant:

 • Ds P.S. van Dijk
  Kerkstraat 13, 9771BD Sauwerd 
  Tel. : 0503061236
  Email :

Scriba:

Titia Bijma
Lindenlaan 21, 9771 AL Sauwerd
Tel: 06-20363636
Email :

 

Boekhouder:

Dhr. P. Ritzema, Schoolstraat 9, 9771BJ,  Sauwerd.

Koster:

Mevr. M.C. van der Veen-Schaap.
E-mail :
tel. 050-3061805
Hulpkoster: Dhr.  B.Ozinga, Tuinbouwstr. 9 9771 BL Sauwerd.
 

Coördinator preekrooster:

Dhr. F. Bakker, Langs de tocht 7, Sauwerd.


Bloemen in de kerk
           Coördinatie:
            Mw. M. Koopman.

Autodienst.

Contact persoon: Bert Ozinga,
Tuinbouwstraat 9, Sauwerd
tel. 050-3061747 / 06-23536818

 

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de boekhouder van de kerk Piet Ritzema, Schoolstraat 9 te Sauwerd. Dit is ook het adres voor het inleveren van de verjaardagszakjes en overige financiële zaken.

Leden administratie
Bert Ritzema, De Graslanden2, Sauwerd. E-mail:

 


Routebeschrijving

Zo komt u in Adorp /Sauwerd /Wetsinge.
Vanuit Groningen op de ringweg afslag Lauwersoog nemen via de N361. U komt dan door achtereenvolgens langs Adorp dan Sauwerd, en tenslotte Klein- en Groot Wetsinge.

Onderstaand kaartje geeft een indruk van de ligging, van de dorpjes onderling.

 

De banner boven aan de pagina's geeft een overzicht van Klein Wetsinge met de kerk en  molen.


Koppelingen

 Sybrand's weblog:
www.godinfragmenten.wordpress.com

Stichting Voedselbank 'Het Hogeland'
www.voedselbankhethogeland.nl

Regionale evangelisatie:
www.kerkenactiviteiten.nl

Kerk in Actie:
www.kerkinactie.nl

De website van de PKN kerken in nederland:
www.pkn.nl

 ICCO en Kerk in Actie Over het kyoto-verdrag.
www.klimaatbelofte.nl

Een landelijke Jeugddiensten Hyves site:
http://jeugddienstennl.hyves.nl/

 

Verschillende protestants-christelijke organisaties hebben samen deze site gemaakt zoals de PKN, NCRV, VU e.a. en vertolken dus een brede interkerkelijke wereld.
protestant.nl/

Oecumenische Raad van Kerken in Nederland.
http://www.raadvankerken.nl/

Website van de raad van kerken in Groningen en Drente, met dagelijks nieuws.
http://www.prvk.nl/

Iedere dag in dichtvorm een Bijbelwoord.
http://www.gospelwords.nl

Bijbelcursus over psalmen
http://www.meeroverdebijbel.nl

Pastorale Supervisie Noord Nederland.
http://www.psnn.nu

App Bible-fit: brug tussen bijble en dagelijks leven
http://www.bible-fit.nl

De bijbel in gewone taal.
http://www.bijbelingewonetaal.nl

Stuurgroep Regionale Evangelisatie:
http://www.kerkenactiviteiten.nlEen interessante wandeling.

Onze vorige koster Harry Vos, heeft deze mooie wandelroute met allerlei wetenswaardigheden rond Wetsinge en Sauwerd gemaakt. Je moet acrobatreader hebben om deze koppeling te kunnen gebruiken. Klik hier.
Zeker aan te raden voor nieuwe inwoners.

 


HET kerkblad van onze gemeente, heet  Kerkbericht De Schakel
Kopij bij voorkeur in digitale vorm naar:  

Abonnement 10.00 € per jaar. Opgave via bovenstaande mail.

Kerkbericht De Schakel geeft een maandelijks overzicht van de activiteiten binnen de Protestantse kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan andere (religieuze) onderwerpen en (regionale) bijeenkomsten.

Hoofdredacteur:  Mw. B. vd Wijk
Redactie: Marjan van der Veen, A. Trox  en  Sybrand van Dijk.
Coördinator bezorging: N.N.
Financiën & Abonnementen: Dhr. J.M.Pot

Af en toe vind u hier wel eens wat informatie uit het kerkblad.

Zoals dit:

Geloven online

Op deze nieuwe pagina in Kerkbericht De Schakel willen we u graag op de hoogte brengen van de nieuwste websites, apps, blogs etc. op het gebied van geloven. Heeft u nog een tip? Stuur deze dan door naar:


Leger des Heils lanceert liedboek-app
Het Leger des Heils heeft als eerste kerkgenootschap in Nederland een app ontwikkeld waarin alle eigen liederen te vinden zijn. Via de app ‘Geloven & Muziek’ zijn honderden liederen beschikbaar. Naast tekst en melodie bevat de app ook bladmuziek en achtergrondinformatie over componisten en tekstschrijvers.


www.gospelwords.nl

De boodschap van de Bijbel op een aansprekende manier verwoord - dat is wat Gospel-Words te bieden heeft. Ze doen dit door elke dag een korte berijming van een Bijbelwoord op de site te plaatsen en via Twitter en Facebook te verspreiden. U kunt zich ook aanmelden om de dagelijkse GospelWords per e-mail te ontvangen
 Groninger kerkbode

Het kerkelijk nieuws van de gehele provincie verschijnt wekelijks in de Protestantse Kerkbode. De kosten van een abonnement bedragen ca. € 92,00 per jaar. Voor informatie en/of opgave voor een abonnement kunt u zich wenden tot:Piet Ritzema, Schoolstraat 9, Sauwerd
Kopij
Kopij voor de 'Groninger Kerkbode' kunt u aanleveren bij:
Ds. Sybrand van Dijk, Kerkstraat 13, Sauwerd 
Kopij sluiting: maandagavond 20:00 uur 

 


Privacy-reglement.
De kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd (AWS) hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en
foto's op de website.
Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd.Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.
Gebruik van uw persoonsgevens
Wanneer u via het contactadres van de website informatie toestuurt of vragen stelt, zullen uw mailadres en andere persoonlijke gegegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden, dan die betrekking hebben op plaatselijke kerkelijke aktiviteiten.
Foto's van een activiteit die heeft plaats gevonden in het kader van de kerk vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Foto bijschriften bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.
Alle foto's worden vooraf gescreend. U kunt altijd bezwaar maken tegen plaatsing.
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een bericht te sturen via een mail naar het contactadres. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.
Namen telefoon en (mail)adressen
- Iedereen die vanuit zijn functie bereikbaar moet zijn binnen de PKN kerk AWS, wordt met naam postadres, mailadres en telefoonnummer genoemd.
- Bij voorkeur wordt één contactpersoon met mailadres per commissie geplaatst, persoon gegevens van overige cie-leden worden geplaatst als dat door hun contactpersoon wordt aangegeven.
- Als een e-mail adres in te plaatsen informatie wordt toegestuurd, zal dat worden overgenomen.
- Iedereen kan echter om persoonlijke redenen aangeven dat zijn naam en/of e-mail adres niet op de site geplaatst mag worden.
Laatste aanpassing deze pagina : 21-4-2017
 

 
 
 
 
Nieuw(s)

Afkondigingen 21 mei 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan ......
 
De eerste collecte is voor regionaal diaconaal fonds en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Rondom de erediensten
donderdag 25 mei, veertigste dag van Pasen. Hemelvaart.
. “Een dubbel deel van zijn Geest”, dat ontvangt Eliza. Als erfgenaam van Elia. Ook wij, erfgenamen van de Heer, hebben Zijn Geest ontvangen. Om te doen wat Hij heeft gevraagd. Maar ook – om weer uit handen te geven wat we hebben gedaan.
lezingen 2 Koningen 2: 1-15 en Marcus 16: 14-20
 
28 mei, Exaudi, Wezenzondag. Tussen hemelvaart en pinksteren
Enkele jongeren uit de jongste catechisatiegroep schilderden op het thema “vrijheid”. Hoe ziet voor jou een vrij land er uit. De achtergrond was het verhaal van de uittocht. Wel weg uit Egypte, maar nog niet in het beloofde land. Veel arkadische landschappen werden getekend. Als in het visioen van Jesaja. Dat de lam en de leeuw samen liggen. En dat de wolf en het rund gras grazen, allebei.
Deze zondag tonen we de schilderijen. En we lezen het visioen van Jesaja.
 
De bijbelse boeken stellen vragen aan ons. Op elke bladzijde, zo’n beetje, wel één. Harde vragen zijn het. Met weinig keuzemogelijkheden. Kiest u de dood? Kiest u het leven? Zegt u ja? Zegt u nee?
Vaak heb ik me afgevraagd, waarom zo bars. De werkelijkheid is toch veel genuanceerder?
 
Sta je op een wissel. Dan zo is mij gebleken, is er niet veel nuance meer. Dan doe je het of dan doe je het niet. Ga je er wat van maken? Of laat je het er bij zitten? Schep je iets nieuws, of heb je het wel gezien? De scherpte van de vragen ontlokken mij mijn houding, mijn gedachten, mijn positie. Ga ik het doen?
 
De bijbelse geschriften hopen op een ja. God hoopt op een ja. Op elk moment van ons bestaan een hartelijk ja op het leven-zoals-het-er-is
 
met een hartelijke groet
ds. Sybrand van Dijk
 


Recent gewijzigd.

 • Historisch overzicht v/m. Gereformeerde Kerk Wetsinge-Sauwerd.

Van de heer G.J Kok van het redactieteam van 'GereformeerdeKerken.info' ontvingen wij bericht over dit nieuwe artikel op hun site. Klik hier om het te lezen.


 


Oudere mededelingen

Afkondigingen 14 mei 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan .....

De eerste collecte is voor missionair werk en kerkgroei en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
Na deze dienst staat er koffie en thee klaar in het Oldenhuis, u bent van harte uitgenodigd.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.Afkondigingen 7 mei 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan .......

De eerste collecte is voor Ziekenhuispastoraat en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Rondom de eredienst.
 
Komende zondag stond ingepland als jeugddienst. Maar lang verhaal, korte uitleg: de agenda’s bleken niet te kloppen. Dus hebben we een beetje gesleuteld. 14 mei wordt een béétje jeugddienst. En 28 mei ook. Op die zondag vieren we rondom de schriften èn rondom schilderijen die verschillende jongeren op dit moment aan het maken zijn. U bent voor alle diensten welkom, want zijn wij niet allemaal ergens nog jong?
De lente heeft wat last van een koude start. Veel van ons zijn verkouden of ronduit ziek. De winter duurt te lang. Vol verlangen kijken we uit naar de zomer. Beelden die in veel kerkelijke liederen terugkeren: Nu komt de grote zomer, De winter is vergangen, Zonne der gerechtigheid. Ze bezingen de tíjd, onze tijd, als één van uitkijken naar, van verlangen. van hopen op. En vragen dan: zou je licht kunnen laten schijnen, ook als het hier en nu donker is? Licht van God?
 
met een hartelijke groet aan u allen,
ds. Sybrand van DijkAfkondigingen  30 april 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

In deze dienst gaat ds Pieterman uit Niekerk voor en speelt Arie van Wijk op het orgel.

De bloemen gaan ....
 
De eerste collecte is voor Bloemen in de kerk en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente; De deurcollecte is voor de voedselbank.
 
Na deze dienst staat er koffie en thee klaar in het Oldenhuis, u bent van harte uitgenodigd.
 
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.