Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Informatie Informatie

Deze informatiepagina bevat o.a

 

N.B. De wijkindeling staat onder dit zelfde menu-onderdeel links.


 Adresgegevens:

 • Kerkstraat 11, Sauwerd,    tel :0503061916 (Oldenhuis)
 • Torenweg,  Adorp (in beheer van S.O.G.K.)
 • Valgeweg, Klein Wetsinge  (in beheer van S.O.G.K.)

 

Predikant:

 • Ds P.S. van Dijk
  Kerkstraat 13, 9771BD Sauwerd 
  Tel. : 0503061236
  Email :

Scriba:

Titia Bijma
Lindenlaan 21, 9771 AL Sauwerd
Tel: 06-20363636
Email :

 

Boekhouder:

Dhr. P. Ritzema, Schoolstraat 9, 9771BJ,  Sauwerd.

Koster:

Mevr. M.C. van der Veen-Schaap.
E-mail :
tel. 050-3061805
Hulpkoster: Dhr.  B.Ozinga, Tuinbouwstr. 9 9771 BL Sauwerd.
 

Coördinator preekrooster:

Dhr. F. Bakker, Langs de tocht 7, Sauwerd.


Bloemen in de kerk
           Coördinatie:
            Mw. M. Koopman.

Autodienst.

Contact persoon: Bert Ozinga,
Tuinbouwstraat 9, Sauwerd
tel. 050-3061747 / 06-23536818

 

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de boekhouder van de kerk Piet Ritzema, Schoolstraat 9 te Sauwerd. Dit is ook het adres voor het inleveren van de verjaardagszakjes en overige financiële zaken.

Leden administratie
Bert Ritzema, De Graslanden2, Sauwerd. E-mail:

 


Routebeschrijving

Zo komt u in Adorp /Sauwerd /Wetsinge.
Vanuit Groningen op de ringweg afslag Lauwersoog nemen via de N361. U komt dan door achtereenvolgens langs Adorp dan Sauwerd, en tenslotte Klein- en Groot Wetsinge.

Onderstaand kaartje geeft een indruk van de ligging, van de dorpjes onderling.

 

De banner boven aan de pagina's geeft een overzicht van Klein Wetsinge met de kerk en  molen.


Koppelingen

 Sybrand's weblog:
www.godinfragmenten.wordpress.com

Stichting Voedselbank 'Het Hogeland'
www.voedselbankhethogeland.nl

Regionale evangelisatie:
www.kerkenactiviteiten.nl

Kerk in Actie:
www.kerkinactie.nl

De website van de PKN kerken in nederland:
www.pkn.nl

 ICCO en Kerk in Actie Over het kyoto-verdrag.
www.klimaatbelofte.nl

Een landelijke Jeugddiensten Hyves site:
http://jeugddienstennl.hyves.nl/

 

Verschillende protestants-christelijke organisaties hebben samen deze site gemaakt zoals de PKN, NCRV, VU e.a. en vertolken dus een brede interkerkelijke wereld.
protestant.nl/

Oecumenische Raad van Kerken in Nederland.
http://www.raadvankerken.nl/

Website van de raad van kerken in Groningen en Drente, met dagelijks nieuws.
http://www.prvk.nl/

Iedere dag in dichtvorm een Bijbelwoord.
http://www.gospelwords.nl

Bijbelcursus over psalmen
http://www.meeroverdebijbel.nl

Pastorale Supervisie Noord Nederland.
http://www.psnn.nu

App Bible-fit: brug tussen bijble en dagelijks leven
http://www.bible-fit.nl

De bijbel in gewone taal.
http://www.bijbelingewonetaal.nl

Stuurgroep Regionale Evangelisatie:
http://www.kerkenactiviteiten.nlEen interessante wandeling.

Onze vorige koster Harry Vos, heeft deze mooie wandelroute met allerlei wetenswaardigheden rond Wetsinge en Sauwerd gemaakt. Je moet acrobatreader hebben om deze koppeling te kunnen gebruiken. Klik hier.
Zeker aan te raden voor nieuwe inwoners.

 


HET kerkblad van onze gemeente, heet  Kerkbericht De Schakel
Kopij bij voorkeur in digitale vorm naar:  

Abonnement 10.00 € per jaar. Opgave via bovenstaande mail.

Kerkbericht De Schakel geeft een maandelijks overzicht van de activiteiten binnen de Protestantse kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan andere (religieuze) onderwerpen en (regionale) bijeenkomsten.

Hoofdredacteur:  Mw. B. vd Wijk
Redactie: Marjan van der Veen, A. Trox  en  Sybrand van Dijk.
Coördinator bezorging: N.N.
Financiën & Abonnementen: Dhr. J.M.Pot

Af en toe vind u hier wel eens wat informatie uit het kerkblad.

Zoals dit:

Geloven online

Op deze nieuwe pagina in Kerkbericht De Schakel willen we u graag op de hoogte brengen van de nieuwste websites, apps, blogs etc. op het gebied van geloven. Heeft u nog een tip? Stuur deze dan door naar:


Leger des Heils lanceert liedboek-app
Het Leger des Heils heeft als eerste kerkgenootschap in Nederland een app ontwikkeld waarin alle eigen liederen te vinden zijn. Via de app ‘Geloven & Muziek’ zijn honderden liederen beschikbaar. Naast tekst en melodie bevat de app ook bladmuziek en achtergrondinformatie over componisten en tekstschrijvers.


www.gospelwords.nl

De boodschap van de Bijbel op een aansprekende manier verwoord - dat is wat Gospel-Words te bieden heeft. Ze doen dit door elke dag een korte berijming van een Bijbelwoord op de site te plaatsen en via Twitter en Facebook te verspreiden. U kunt zich ook aanmelden om de dagelijkse GospelWords per e-mail te ontvangen
 Groninger kerkbode

Het kerkelijk nieuws van de gehele provincie verschijnt wekelijks in de Protestantse Kerkbode. De kosten van een abonnement bedragen ca. € 92,00 per jaar. Voor informatie en/of opgave voor een abonnement kunt u zich wenden tot:Piet Ritzema, Schoolstraat 9, Sauwerd
Kopij
Kopij voor de 'Groninger Kerkbode' kunt u aanleveren bij:
Ds. Sybrand van Dijk, Kerkstraat 13, Sauwerd 
Kopij sluiting: maandagavond 20:00 uur 

 


Privacy-reglement.
De kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd (AWS) hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en
foto's op de website.
Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd.Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.
Gebruik van uw persoonsgevens
Wanneer u via het contactadres van de website informatie toestuurt of vragen stelt, zullen uw mailadres en andere persoonlijke gegegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden, dan die betrekking hebben op plaatselijke kerkelijke aktiviteiten.
Foto's van een activiteit die heeft plaats gevonden in het kader van de kerk vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Foto bijschriften bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.
Alle foto's worden vooraf gescreend. U kunt altijd bezwaar maken tegen plaatsing.
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een bericht te sturen via een mail naar het contactadres. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.
Namen telefoon en (mail)adressen
- Iedereen die vanuit zijn functie bereikbaar moet zijn binnen de PKN kerk AWS, wordt met naam postadres, mailadres en telefoonnummer genoemd.
- Bij voorkeur wordt één contactpersoon met mailadres per commissie geplaatst, persoon gegevens van overige cie-leden worden geplaatst als dat door hun contactpersoon wordt aangegeven.
- Als een e-mail adres in te plaatsen informatie wordt toegestuurd, zal dat worden overgenomen.
- Iedereen kan echter om persoonlijke redenen aangeven dat zijn naam en/of e-mail adres niet op de site geplaatst mag worden.
Laatste aanpassing deze pagina : 21-4-2017
 

terug
 
 
 
 
Nieuw(s)

Afkondigingen 19 november 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom. Vandaag vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal.
 
De bloemen gaan ....
Wie is in de gelegenheid om de bloemen te bezorgen? U kunt ze na de dienst ophalen. Er wordt nog een kaartje bij geschreven. Alvast bedankt.
 
De eerste collecte is voor het classisproject Guatemala en de tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente.
 
Het team dat bezig is met de voorbereidingen van actie kerkbalans wil graag een groepsfoto maken van aantal gemeenteleden; uit alle leeftijdscategorieën. Deze foto gaan we gebruiken in het materiaal dat over een aantal weken bij iedereen op de mat valt.
Het doet niet zeer, we gaan geen gekke dingen doen dus....................

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Rondom de eredienst.
Zondag 26 november tellen we de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Traditioneel gaan de lezingen over het eind der tijden. Dat gewogen zal worden wie we waren. En wie we niet waren. Vaak zijn de beelden gebruikt om mensen bang en klein te maken. Pas maar op! Aan het einde zal God je toch te pakken krijgen! De beelden zijn, omgekeerd juist, als hoop bedoeld. Dat het kwaad ten einde zal gaan. En dat wat kwetsbaar en broos gezaaid is, tot wasdom zal komen. Deze wereld omgekeerd is het visioen. Dat lachen zullen zij die huilen.
We gedenken allen die dit jaar uit de tijd zijn gekomen en die ons zijn voorgegaan. Zij hebben hun leven met ons gedeeld. Veel hebben wij van hen geleerd. Wij gedenken in de gemeenschap van Christus:
 
Engbert Donker
Saapke Bijsterveld-Tjepkema
Pieterke van der Kloet-Heikema
Siepke Oosterhuis-Baar
Aartje Eppinga-Lubbersen
Grietje Jacoba Duursema-Polkerman
Jitske Dijkstra-Haven
 
Hoewel hier en daar de naam van een andere predikant wordt genoemd, ga ik zelf op deze bijzondere zondag voor.
 
De dagen zijn grauw en nat. En toch zijn we begonnen feesten van licht en hartelijkheid te vieren. Sint Maarten kwam voorbij. Sint Nicolaas deed zijn intree. Ze zeggen ons: blijf kijken naar het licht, ook als je het niet ziet!
 
Met een hartelijke groet
 
Sybrand van DIjk
  Recent gewijzigd.

 • V&T de nieuwe activiteitengids. (zie commissies tabblad) Oudere mededelingen

Afkondigingen 12 november 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
Mededeling van de commissie Vorming & Toerusting
Over twee dagen, dinsdag 14 november, is er de avond over geloofsopvoeding, geleid door een medewerker van het JOP.   

Alle ouders van kinderen t/m 16 jaar hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Hoe meer ouders er komen des te mooier de avond kan worden.
Heeft u zich, via de mail, nog niet opgegeven bij onze predikant doe het dan alsnog! Mondeling mag natuurlijk ook. Weet u van harte welkom!
 
De bloemen gaan .....

De eerste collecte is voor het  binnenlands diaconaat en de tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente.
 
 
Na deze dienst is er koffiedrinken in het Oldenhuis. U bent van harte uitgenodigd.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
....

Rondom de eredienst
19 november, viering hl. Avondmaal. Het is – ook in de kerk- de herfsttijd: de vruchten worden geoogst. In het laatste oordeel zullen ze worden geoogst  voorgoed.
Beatrice de Graaf schreef een indrukwekkend artikel over het terrorisme en I.S. Ze schreef: in het christelijk geloof weten we dat het kwaad voorbij zal gaan. Hoeveel macht het ook lijkt te hebben, het is niet werkelijk.  We lezen over Abraham die het oordeel over Sodom aanvecht. “Als er tien rechtvaardigen worden gevonden?”, bidt hij: “Zou u de stad dan omwille van hen sparen?”  “Ja”, zegt God. “Dan zou ik de stad sparen.”  Vernietiging is in zichzelf óók een kwaad. Voordat je naar dat middel zou grijpen, moet je je afvragen: waren er echt geen wegen van vertrouwen meer te bewandelen?
Lezingen Genesis 18: 22-33 en Mattheus 25: 31-46
 
Met een hartelijke groet aan u allen
Ds. Sybrand van DijkAfkondigingen 5 november 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
De bloemen gaan .....
 
De eerste collecte is voor de najaarszendingscollecte en de tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente.
 
Na deze dienst gaan we met elkaar in gesprek over de nieuwe jeugdwerkvisie.
U bent daarbij van harte uitgenodigd.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
 
Twee mooie berichten. (zie kerkbode van deze week.)

Rondom de eredienst.
Afgelopen zondag bereidden we met de jongeren van 12 tot 15 jaar de dienst voor. We richten ons op het gebed. We ontdekten dat bidden vooral vertrouwen geven is. Komende zondag richten we een klaagmuur op, maar ook een Hof van Lof. We lezen daarbij Lucas 11
U bent van harte welkom
 
Met een hartelijke groet aan u allen
 
Ds. Sybrand van Dijk


 

 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.