Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Informatie Informatie

Deze informatiepagina bevat o.a

 

N.B. De wijkindeling staat onder dit zelfde menu-onderdeel links.


 Adresgegevens:

  • Kerkstraat 11, Sauwerd,    tel :0503061916 (Oldenhuis)
  • Torenweg,  Adorp (in beheer van S.O.G.K.)
  • Valgeweg, Klein Wetsinge  (in beheer van S.O.G.K.)

 

Predikant:

  • Ds P.S. van Dijk
    Kerkstraat 13, 9771BD Sauwerd 
    Tel. : 0503061236
    Email :

Scriba:

Titia Bijma
Acacialaan 18,  9771AJ  Sauwerd.
Tel: 06-20363636
Email :

 

Boekhouder:

Dhr. P. Ritzema, Schoolstraat 9, 9771BJ,  Sauwerd.

Koster:

Mevr. M.C. van der Veen-Schaap.
E-mail :
tel. 050-3061805
Hulpkoster: Dhr.  B.Ozinga, Tuinbouwstr. 9 9771 BL Sauwerd.
 

Coördinator preekrooster:

Dhr. F. Bakker, Langs de tocht 7, Sauwerd.


Bloemen in de kerk
           Coördinatie:
            Mw. A.H. Tukker-Loendersloot, De Groenlanden 21 , Sauwerd.
            Mw. S. Vos-van Klinken, Burchtweg 16, Sauwerd

Autodienst.

Contact persoon: Bert Ozinga,
Tuinbouwstraat 9, Sauwerd
tel. 050-3061747 / 06-23536818

 

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de boekhouder van de kerk Piet Ritzema, Schoolstraat 9 te Sauwerd. Dit is ook het adres voor het inleveren van de verjaardagszakjes en overige financiële zaken.

Leden administratie
Bert Ritzema, De Graslanden2, Sauwerd. E-mail:

 


Routebeschrijving

Zo komt u in Adorp /Sauwerd /Wetsinge.
Vanuit Groningen op de ringweg afslag Lauwersoog nemen via de N361. U komt dan door achtereenvolgens langs Adorp dan Sauwerd, en tenslotte Klein- en Groot Wetsinge.

Onderstaand kaartje geeft een indruk van de ligging, van de dorpjes onderling.

 

De banner boven aan de pagina's geeft een overzicht van Klein Wetsinge met de kerk en  molen.


Koppelingen

 Sybrand's weblog:
www.godinfragmenten.wordpress.com

Stichting Voedselbank 'Het Hogeland'
www.voedselbankhethogeland.nl

Kerk in Actie:
www.kerkinactie.nl

De website van de PKN kerken in nederland:
www.pkn.nl

 ICCO en Kerk in Actie Over het kyoto-verdrag.
www.klimaatbelofte.nl

Een landelijke Jeugddiensten Hyves site:
http://jeugddienstennl.hyves.nl/

 

Verschillende protestants-christelijke organisaties hebben samen deze site gemaakt zoals de PKN, NCRV, VU e.a. en vertolken dus een brede interkerkelijke wereld.
protestant.nl/

Oecumenische Raad van Kerken in Nederland.
http://www.raadvankerken.nl/

Website van de raad van kerken in Groningen en Drente, met dagelijks nieuws.
http://www.prvk.nl/

Iedere dag in dichtvorm een Bijbelwoord.
http://www.gospelwords.nl

Bijbelcursus over psalmen
http://www.meeroverdebijbel.nl

Pastorale Supervisie Noord Nederland.
http://www.psnn.nu

App Bible-fit: brug tussen bijble en dagelijks leven
http://www.bible-fit.nl

De bijbel in gewone taal. (nu beschikbaar)
http://www.bijbelingewonetaal.nlEen interessante wandeling.

Onze vorige koster Harry Vos, heeft deze mooie wandelroute met allerlei wetenswaardigheden rond Wetsinge en Sauwerd gemaakt. Je moet acrobatreader hebben om deze koppeling te kunnen gebruiken. Klik hier.
Zeker aan te raden voor nieuwe inwoners.

 


HET kerkblad van onze gemeente, heet  Kerkbericht De Schakel
Kopij bij voorkeur in digitale vorm naar:  

Abonnement 10.00 € per jaar. Opgave via bovenstaande mail.

Kerkbericht De Schakel geeft een maandelijks overzicht van de activiteiten binnen de Protestantse kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan andere (religieuze) onderwerpen en (regionale) bijeenkomsten.

Hoofdredacteur:  Daniëlle de Lange 
Redactie: Yvonne Pol, Marjan van der Veen en  Sybrand van Dijk.
Coördinator bezorging: N.N.
Financiën & Abonnementen: Dhr. J.M.Pot

Af en toe vind u hier wel eens wat informatie uit het kerkblad.

Zoals dit:

Geloven online

Op deze nieuwe pagina in Kerkbericht De Schakel willen we u graag op de hoogte brengen van de nieuwste websites, apps, blogs etc. op het gebied van geloven. Heeft u nog een tip? Stuur deze dan door naar:


Leger des Heils lanceert liedboek-app
Het Leger des Heils heeft als eerste kerkgenootschap in Nederland een app ontwikkeld waarin alle eigen liederen te vinden zijn. Via de app ‘Geloven & Muziek’ zijn honderden liederen beschikbaar. Naast tekst en melodie bevat de app ook bladmuziek en achtergrondinformatie over componisten en tekstschrijvers.


www.gospelwords.nl

De boodschap van de Bijbel op een aansprekende manier verwoord - dat is wat Gospel-Words te bieden heeft. Ze doen dit door elke dag een korte berijming van een Bijbelwoord op de site te plaatsen en via Twitter en Facebook te verspreiden. U kunt zich ook aanmelden om de dagelijkse GospelWords per e-mail te ontvangen
 Groninger kerkbode

Het kerkelijk nieuws van de gehele provincie verschijnt wekelijks in de Protestantse Kerkbode. De kosten van een abonnement bedragen ca. € 92,00 per jaar. Voor informatie en/of opgave voor een abonnement kunt u zich wenden tot:Piet Ritzema, Schoolstraat 9, Sauwerd
Kopij
Kopij voor de 'Groninger Kerkbode' kunt u aanleveren bij:
Ds. Sybrand van Dijk, Kerkstraat 13, Sauwerd 
Kopij sluiting: maandagavond 20:00 uur 

 


Privacy-reglement.
De kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd (AWS) hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en
foto's op de website.
Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd.Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.
Gebruik van uw persoonsgevens
Wanneer u via het contactadres van de website informatie toestuurt of vragen stelt, zullen uw mailadres en andere persoonlijke gegegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden, dan die betrekking hebben op plaatselijke kerkelijke aktiviteiten.
Foto's van een activiteit die heeft plaats gevonden in het kader van de kerk vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Foto bijschriften bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.
Alle foto's worden vooraf gescreend. U kunt altijd bezwaar maken tegen plaatsing.
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een bericht te sturen via een mail naar het contactadres. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.
Namen telefoon en (mail)adressen
- Iedereen die vanuit zijn functie bereikbaar moet zijn binnen de PKN kerk AWS, wordt met naam postadres, mailadres en telefoonnummer genoemd.
- Bij voorkeur wordt één contactpersoon met mailadres per commissie geplaatst, persoon gegevens van overige cie-leden worden geplaatst als dat door hun contactpersoon wordt aangegeven.
- Als een e-mail adres in te plaatsen informatie wordt toegestuurd, zal dat worden overgenomen.
- Iedereen kan echter om persoonlijke redenen aangeven dat zijn naam en/of e-mail adres niet op de site geplaatst mag worden.
Laatste aanpassing deze pagina : 11-7-2016
 

 
 
 
 
Nieuw(s)

 
Afkondigingen 15 januari 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
Een speciaal welkom aan de familie Wind en Arends en vrienden van de doopouders.


De bloemen .....


De eerste collecte is voor Oecumene en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.
Dinsdagavond 17 januari zal er in het Oldenhuis een lezing gehouden worden over God en geweld.  Wouter Slob, PKN-predikant in Zuidlaren, zal de achtergronden schetsen van religieus geweld en specifiek ingaan op hedendaagse manifestaties daarvan. Deze lezing wordt van harte aanbevolen, het betreft een zeer actueel onderwerp.
Volgend weekend heeft de gereformeerde kerk vrijgemaakt een feestelijk weekend om de verbouwing van hun kerkgebouw te laten zien en te vieren. Zaterdag 21 januari van 14.00 – 17.00 uur zal er open huis zijn voor dorpsgenoten en belangstellenden. U bent van harte uitgenodigd.
 
Na deze dienst staat er koffie en thee klaar in het Oldenhuis.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Uit de gemeente 

.......

Met mijn partner, Henk, gaat het niet zo goed. Met het moderamen heb ik afgesproken dat ik volgende week (van 23 januari tot 28 januari) vrij heb.
 
Rondom de eredienst.
 
Kanazondag! Ik zeg het ieder jaar weer, hoezeer ik van deze zondag houd. Dat Johannes een geschiedenis noteert waarin verdriet, mislukking en teleurstelling samen vallen met vreugde, feest en zegen. Niet als: het was verdrietig en gelukkig werd het weer goed. Maar als: in het verdriet was ook heelheid te vinden. Prachtig. Eén van de lagen van het verhaal is dit: dat het hier al verteld hoe Jezus zichzelf in de dood zal geven. Die wijn: dat is de wijn van het koninkrijk. De wijn die wij drinken bij het avondmaal. Een groot geluk dat wij komende zondag het avondmaal ook vieren.
lezingen Jesaja 62: 1-4 en Johannes 2: 1-11
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk

  
 Oudere mededelingen

Afkondigingen 8 januari 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan .......

De eerste collecte is voor het Regionaal Diaconaal Fonds en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.
Dinsdagavond 17 januari zal er in het Oldenhuis een lezing gehouden worden over God en geweld.  Wouter Slob, PKN-predikant in Zuidlaren, zal de achtergronden schetsen van religieus geweld en specifiek ingaan op hedendaagse manifestaties daarvan. Deze lezing wordt van harte aanbevolen, het betreft een zeer actueel onderwerp.
Na deze dienst staat er koffie en thee klaar in het Oldenhuis. U bent van harte uitgenodigd.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Rondom de eredienst
15 januari, eerste zondag na epifanie. Onze vraag is: hoe verschijnt de Heer? Hoe is Hij te verwachten? Vorige week lazen we over de magiërs die hun leven uit handen gaven en knielden. Vanmorgen lezen we over de Heer die zèlf óók zijn leven uit handen geeft. Hij schenkt zich in de doop. Aan het leven van mensen. Wat wil dit zeggen? Dat wij geborgen zijn. Bij Christus. Dat wij niet bang hoeven te zijn onszelf te verliezen. Dat wij geboren zijn om onszelf te geven. Als antwoord op Christus.
 
Jula wordt gedoopt. Zij is de dochter van Jolien Wind en Patrick Arends, Schoolstraat 6, Sauwerd. We verheugen ons, en aan de klappende handjes van Jula te zien – afgelopen zondag-  zij ook!
lezingen Jesaja 42:1-7 en Mattheus 3: 13-17
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk
Afkondigingen 1 januari 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.


De bloemen gaan ......

De eerste collecte is voor de Diaconie en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
 
.......

Heel hartelijk willen we u danken voor de vele kerst- en nieuwjaarswensen die u aan ons schreef. Wij hopen en bidden dat 2017 voor u een jaar zal zijn, waarin de liefde van God de kern van uw leven zal zijn.
 
Rondom de eredienst.
 
De vrijgemaakte broeders en zusters hebben hun eigen kerkgebouw weer in gebruik genomen. Het is een mooie tijd geweest, waarin wij het gebouw deelden. Iemand opperde al: “Loat toch ain gebaauw ienstört’n” Dat zal niet zo gauw gebeuren, nu beide aardbevingsbestendig zijn gemaakt. Maar we hopen wel dat we de contacten over en weer op een nieuwe manier inhoud kunnen geven.
 
8 januari, epifanie. De verschijning van de Heer. De magiërs komen weer voorbij. Dat doen zij ieder jaar. En ieder jaar weer zijn we onder de indruk van de ommezwaai in hun leven. Zij die de hemel afspeurden naar tekenen, om zo te weten welke keuzes de juiste zijn en hoe je je leven voorspoedig houdt (als Mars in het huis van Venus staat, moet u uw aandelen verkopen), werden zij mensen die reisden. “Langs een andere weg”,  schrijft de evangelist. Zo had hen een engel gewaarschuwd.
Die zin, dat zij reisden langs een andere weg, is waar het kerstfeest op uit loopt: dat wij andere mensen zullen worden. Vrij om te gaan, waar wij geroepen worden. Wat is het geheim van deze mannen en vrouwen uit het Oosten? Het is hun mislukking bij Herodes en hun opstanding bij Jezus. Terwijl zij knielden. Als ik mij groot houd, ben ik klein, als ik klein ben, ben ik groot.
lezingen: Jesaja 60: 1-6 en Mattheus 2: 1-12
 
met een lichte en hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk.Afkondigingen 25 december 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.


De bloemen gaan ......

De eerste collecte is voor Kinderen in de knel en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente. De deurcollecte is voor de voedselbank.

Morgenvroeg zal in dit kerkgebouw het Kinderkerstfeest worden gevierd. Aanvang 10.00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


 

 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.