Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Informatie Informatie

Deze informatiepagina bevat o.a

 

N.B. De wijkindeling staat onder dit zelfde menu-onderdeel links.


 Adresgegevens:

 • Kerkstraat 11, Sauwerd,    tel :0503061916 (Oldenhuis)
 • Torenweg,  Adorp (in beheer van S.O.G.K.)
 • Valgeweg, Klein Wetsinge  (in beheer van S.O.G.K.)

 

Predikant:

 • Ds P.S. van Dijk
  Kerkstraat 13, 9771BD Sauwerd 
  Tel. : 0503061236
  Email :

Scriba:

Titia Bijma
Acacialaan 18,  9771AJ  Sauwerd.
Tel: 06-20363636
Email :

 

Boekhouder:

Dhr. P. Ritzema, Schoolstraat 9, 9771BJ,  Sauwerd.

Koster:

Mevr. M.C. van der Veen-Schaap.
E-mail :
tel. 050-3061805
Hulpkoster: Dhr.  B.Ozinga, Tuinbouwstr. 9 9771 BL Sauwerd.
 

Coördinator preekrooster:

Dhr. F. Bakker, Langs de tocht 7, Sauwerd.


Bloemen in de kerk
           Coördinatie:
            Mw. A.H. Tukker-Loendersloot, De Groenlanden 21 , Sauwerd.
            Mw. S. Vos-van Klinken, Burchtweg 16, Sauwerd

Autodienst.

Contact persoon: Bert Ozinga,
Tuinbouwstraat 9, Sauwerd
tel. 050-3061747 / 06-23536818

 

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de boekhouder van de kerk Piet Ritzema, Schoolstraat 9 te Sauwerd. Dit is ook het adres voor het inleveren van de verjaardagszakjes en overige financiële zaken.

Leden administratie
Bert Ritzema, De Graslanden2, Sauwerd. E-mail:

 


Routebeschrijving

Zo komt u in Adorp /Sauwerd /Wetsinge.
Vanuit Groningen op de ringweg afslag Lauwersoog nemen via de N361. U komt dan door achtereenvolgens langs Adorp dan Sauwerd, en tenslotte Klein- en Groot Wetsinge.

Onderstaand kaartje geeft een indruk van de ligging, van de dorpjes onderling.

 

De banner boven aan de pagina's geeft een overzicht van Klein Wetsinge met de kerk en  molen.


Koppelingen

 Sybrand's weblog:
www.godinfragmenten.wordpress.com

Stichting Voedselbank 'Het Hogeland'
www.voedselbankhethogeland.nl

Kerk in Actie:
www.kerkinactie.nl

De website van de PKN kerken in nederland:
www.pkn.nl

 ICCO en Kerk in Actie Over het kyoto-verdrag.
www.klimaatbelofte.nl

Een Blog over God (n.a.v. een artikel in Trouw):
 http://god-blog.nl/

Een landelijke Jeugddiensten Hyves site:
http://jeugddienstennl.hyves.nl/

 

Verschillende protestants-christelijke organisaties hebben samen deze site gemaakt zoals de PKN, NCRV, VU e.a. en vertolken dus een brede interkerkelijke wereld.
protestant.nl/

Oecumenische Raad van Kerken in Nederland.
http://www.raadvankerken.nl/

Website van de raad van kerken in Groningen en Drente, met dagelijks nieuws.
http://www.prvk.nl/

Iedere dag in dichtvorm een Bijbelwoord.
http://www.gospelwords.nl

Bijbelcursus over psalmen
http://www.meeroverdebijbel.nl

Pastorale Supervisie Noord Nederland.
http://www.psnn.nu

App Bible-fit: brug tussen bijble en dagelijks leven
http://www.bible-fit.nl

De bijbel in gewone taal. (nu beschikbaar)
http://www.bijbelingewonetaal.nlEen interessante wandeling.

Onze vorige koster Harry Vos, heeft deze mooie wandelroute met allerlei wetenswaardigheden rond Wetsinge en Sauwerd gemaakt. Je moet acrobatreader hebben om deze koppeling te kunnen gebruiken. Klik hier.
Zeker aan te raden voor nieuwe inwoners.

 


HET kerkblad van onze gemeente, heet  Kerkbericht De Schakel
Kopij bij voorkeur in digitale vorm naar:  

Abonnement 10.00 € per jaar. Opgave via bovenstaande mail.

Kerkbericht De Schakel geeft een maandelijks overzicht van de activiteiten binnen de Protestantse kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan andere (religieuze) onderwerpen en (regionale) bijeenkomsten.

Hoofdredacteur:  Daniëlle de Lange 
Redactie: Yvonne Pol, Marjan van der Veen en  Sybrand van Dijk.
Coördinator bezorging: Pia Deemter.
Financiën & Abonnementen: Dhr. J.M.Pot

Af en toe vind u hier wel eens wat informatie uit het kerkblad.

Zoals dit:

Geloven online

Op deze nieuwe pagina in Kerkbericht De Schakel willen we u graag op de hoogte brengen van de nieuwste websites, apps, blogs etc. op het gebied van geloven. Heeft u nog een tip? Stuur deze dan door naar:


Leger des Heils lanceert liedboek-app
Het Leger des Heils heeft als eerste kerkgenootschap in Nederland een app ontwikkeld waarin alle eigen liederen te vinden zijn. Via de app ‘Geloven & Muziek’ zijn honderden liederen beschikbaar. Naast tekst en melodie bevat de app ook bladmuziek en achtergrondinformatie over componisten en tekstschrijvers.

http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/actietips

Dit jaar is het thema van de 40dagentijd ‘Open je handen’. Laten we onze handen
openen in vertrouwen en ontvangen van God en van elkaar! Op deze site vindt u 40 tips waarmee u met anderen, jongeren en ouderen, binnen de gemeente uw handen kunt openen


www.gospelwords.nl

De boodschap van de Bijbel op een aansprekende manier verwoord - dat is wat Gospel-Words te bieden heeft. Ze doen dit door elke dag een korte berijming van een Bijbelwoord op de site te plaatsen en via Twitter en Facebook te verspreiden. U kunt zich ook aanmelden om de dagelijkse GospelWords per e-mail te ontvangen
 Groninger kerkbode

Het kerkelijk nieuws van de gehele provincie verschijnt wekelijks in de Protestantse Kerkbode. De kosten van een abonnement bedragen ca. € 83,00 per jaar. Voor informatie en/of opgave voor een abonnement kunt u zich wenden tot:Piet Ritzema, Schoolstraat 9, Sauwerd
Kopij
Kopij voor de 'Groninger Kerkbode' kunt u aanleveren bij:
Ds. Sybrand van Dijk, Kerkstraat 13, Sauwerd 
Kopij sluiting: maandagavond 20:00 uur 

 


Privacy-reglement.
De kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd (AWS) hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en
foto's op de website.
Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd.Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.
Gebruik van uw persoonsgevens
Wanneer u via het contactadres van de website informatie toestuurt of vragen stelt, zullen uw mailadres en andere persoonlijke gegegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden, dan die betrekking hebben op plaatselijke kerkelijke aktiviteiten.
Foto's van een activiteit die heeft plaats gevonden in het kader van de kerk vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Foto bijschriften bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.
Alle foto's worden vooraf gescreend. U kunt altijd bezwaar maken tegen plaatsing.
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een bericht te sturen via een mail naar het contactadres. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.
Namen telefoon en (mail)adressen
- Iedereen die vanuit zijn functie bereikbaar moet zijn binnen de PKN kerk AWS, wordt met naam postadres, mailadres en telefoonnummer genoemd.
- Bij voorkeur wordt één contactpersoon met mailadres per commissie geplaatst, persoon gegevens van overige cie-leden worden geplaatst als dat door hun contactpersoon wordt aangegeven.
- Als een e-mail adres in te plaatsen informatie wordt toegestuurd, zal dat worden overgenomen.
- Iedereen kan echter om persoonlijke redenen aangeven dat zijn naam en/of e-mail adres niet op de site geplaatst mag worden.
Laatste aanpassing deze pagina : 15-december2014
 

 
 
 
 
Nieuws


Afkondigingen 23 augustus 2015

.....
Recent gewijzigd:

 

 • Foto's van de basiscatechese groep op hun reisje op het wad.


Oudere mededelingen

Afkondigingen 16 augustus 2015

.....
  
Uit de gemeente.
 
Emke Kooistra verblijft in Maartenshof (Schaaksport 100 – 102,  9728 PG Groningen). Met een nieuwe pomp en andere medicatie wordt gezocht hoe de parkinson teruggedrongen kan worden. Je was de laatste tijd steeds meer door de ziekte ingesponnen. Het is een lange zoektocht voor jou en voor je vrouw Gina. We wensen jullie beiden uithoudingsvermogen toe. En we hopen, dat er snel goede resultaten zullen zijn.
 
We denken aan allen die de kwetsbaarheid merken. Wij zijn geen onoverwinnelijke burcht. Wij zijn sterfelijk. En op allerlei manieren voelen we dat. Als we ouder worden en onze ruimte beperkter wordt. Als ziekte onze vrijheid kleiner maakt. Als je machteloos staat tegenover wat gebeurt. Het is alle keren zoeken naar een balans tussen aanvaarding en verzet, tussen overgave en zelfstandigheid. Riet kan het goed. Het buigt op de wind als het moet. Maar het staat rechtop zodra het kan. Nu wij.

Rondom de eredienst.
 
Vierde week op weg met Paulus. We lezen komende zondag, 23 augustus, uit 1 Korinte 12. Over de gaven van de Geest. Maar ook over ‘stomme afgoden’. Paulus waaiert uit in een veelkleurigheid en een rijkdom die mensen met zich meedragen. Afgoden wil dat wij ons vormen naar hen. Daarmee worden wij allemaal hetzelfde.
Wie Christus belijdt als Heer, wordt vrij. En komt tot grote rijkdom. Tesamen met allen vormen wij een lichaam. De gemeente is tot veel in staat.
Laten we de veelkleurigheid ook toe?
 
met een hartelijke groet aan u allen
midden in deze stralende zomer, was het gisteren ineens de koudste augustusdag ooit gemeten. We hebben maar weinig in de hand. En toch zijn we sterk. Tussen die twee uitersten gaan we onze weg.
 
ds. Sybrand
 

Afkondigingen 9 augustus 2015
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.  
In deze dienst gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.
 
De eerste collecte is voor de Diaconie en de tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

De keuken van het Oldenhuis wordt gerenoveerd, daardoor hebben we in de maanden september en oktober geen momenten waarop wij gezamenlijk na de dienst koffiedrinken. Wilt u helpen bij deze renovatie kunt u dit aangeven op de intekenlijst in de hal.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Bij de dienst.
 
Paulus.
 
Bij de vraag: “Hoe word ik een mens die zegent, zelfs al wordt hij belasterd?”,  waaide steeds een verhaaltje om mij heen, een gelijkenis zo je wilt. Het kon echter geen plek krijgen. In Baflo niet en in Sauwerd niet. Dat zal, denk ik, iedereen die voorgaat in een kerkdienst herkennen: je hebt iets in je hoofd, thuis dacht je ook dat het nodig zou zijn, maar in de dienst komt het er toch niet uit. Ik schrijf het hier voor u op, want het zit nog steeds in mijn gedachten.
 
Een vrouw wandelt in een land met veel schaapskuddes. Laten we zeggen: ze is in Schotland. Alle kuddes hebben een herder, alle kuddes bestaan uit zwarte en witte schapen. Op een van haar wandelingen echter, komt ze een kudde tegen van alleen maar witte schapen. Verbaasd blijft de vrouw staan. Ze vraagt aan de herder: “Herder, hoe komt het dat uw kudde enkel witte schapen telt?” De herder antwoordt: “Mevrouw. Ik ben de herder niet. Ik pacht mijn schapen. Ze zijn niet van mij. Ik moet ze teruggeven aan het einde van het seizoen. Goed, u vroeg naar de witte schapen? Heel simpel. Ik had een gemengde kudde. Wit en zwart. Maar ik heb alleen de witte schapen gevoed. En de herder, van wie de schapen werkelijk zijn, kwam de zwarte al gauw ophalen. Vandaar.”
 
Komende zondag (16 Augustus) lezen we verder in de eerste brief aan de Korintiërs. We maken een enorme sprong (we hebben nog maar drie zondagen!) en lezen het laatste hoofdstuk. Vijftien. Over de opstanding. “Als we enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben gesteld, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen”, schrijft Paulus. Dat wordt dan nog spannend, want er zijn in onze gemeente gelovige mensen die “leven-na-dit-leven” geen gedachte vind die hen verder helpt. Sommigen krijgen er zelfs de kriebels van. Anderen staan daar weer van te kijken en denken: “Maar het leven na dit leven is toch de kern van het geloof?” Zal het ons lukken om een gesprek te voeren, waarvan beiden rijker worden?
 
De andere zondagen lezen we uit 1 Korintiërs 12, over de verscheidenheid van gaven, en 1 Korintiërs 13. Over de liefde.
 
Ik denk wel eens: we zouden Paulus, net als de Engelsen, of de Fransen, eigenlijk beter “Paul” kunnen noemen. Het zou misschien kunnen helpen onze angst en onze afkeer van de man te overwinnen. Paulus lijkt zo’n hardliner, zo’n onverdraagzaam man, zo’n oordeelveller. Iedere keer  bij het lezen van zijn brieven, treft mij echter de enorme liefde die hij voor de gemeente heeft. Hij denkt echt met elke gemeente mee: wat hebben ze nodig? En hij is bereid om antwoorden voor-deze-plaats-en-deze-tijd te vinden. Ik zou hem graag ontmoeten, ooit, onder de vijgeboom. Hij zal vast nog weer anders blijken, dan ik nu over hem schrijf. Maar een ijzervreter? Nee, dat lijkt hij mij niet.
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk.
 

 Afkondigingen 2-augustus-2015
 
...............

Uit de gemeente.
 
Een hartelijke groet aan Emke Kooistra. Hij is opgenomen in Maartenshof (Schaaksport 100-102, 9728 Groningen). De parkinson had het afgelopen jaar een flink deel van je leven in zijn greep gekregen. De komende weken wordt gezocht hoe hij weer beteugeld kan worden. We wensen je uithoudingsvermogen toe en geduld. Ik kan mij voorstellen, dat het je zwaar valt.
 
In de negentiende eeuw werd de Kerk een deftig gezelschap voor heren met hoge hoeden en dames met wijde hoepelrokken. Die deftigheid hebben we daarna slechts met moeite kunnen afschudden. Soms wordt toch gevoeld “dat je iemand moet wezen”,  of  “dat er toch echt erge dingen aan de hand moeten zijn”, wil je dingen kunnen delen in de gemeenschap van de Kerk.
De kerkelijke gemeenschap heeft meer de vorm van een familie. En zeker is het zo, dat in de ene familie meer wordt gedeeld, dan in de andere. Maar de ruimte is er. Om je geluk te delen, of je verdriet. De voorbeden zijn daarvoor een goede plek. “Wat er in ons hart leeft”, hoeft niet altijd verborgen te blijven achter stilte. Als je contact opneemt met mij, of met je ouderling, of je zegt het tegen mij vóór de kerkdienst, dan is er alle gelegenheid om gezamenlijk om Gods aanwezigheid te bidden.
Ik wilde het graag nog eens zeggen, hier.
 
Rondom de eredienst.
 
We zijn van start gegaan met Paulus! Het was mooi om zijn brief te lezen en te overdenken. Om er met elkaar over te spreken. Ik had er plezier in. Komende zondag lezen 1 Korintiërs 4. Over het leven in Christus. De christenen te Korinte vinden zichzelf erg wijs. Misschien zijn er leraren binnen gekomen die succes en geloof aan elkaar koppelen. Paulus drijft er nogal de spot mee: “Jullie zijn erg wijs. Maar ik niet. Ik ben een dwaas. Jullie zijn rijk! Ik niet. Ik ben arm.” Paulus keert de waarden om. “Worden wij beledigd, dan antwoorden wij met vriendelijkheid.” Omdat zó de weg van God is: Hij keert deze wereld binnenstebuiten. Thomas van Aquino heeft eens gezegd: “Het koninkrijk van God is deze wereld op zijn kop gezet. Wij moesten dan ook maar op z’n kop gaan leven.”
Henk en Betsy Boer bereiden de dienst mede voor.
 
met een hartelijke groet aan u allemaal,
 
ds. Sybrand van Dijk
 

Afkondigingen 26-juli-2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.  
 
In deze dienst gaat ds. De Boer uit Leeuwarden en speelt Gerwin Hoekstra op het orgel.
  
Terug.
 
We zijn terug na een aantal weken in Giethoorn. Het was fijn en goed. Fantastisch weer. Veel gevaren en gezwommen. Maar het mooist van alles: Henk voelde zich al die tijd goed. Een groot geschenk.
 
Rondom de eredienst.
 
In de maand Augustus lezen we uit de beide brieven aan de Korintiërs. Ik wil iedereen van harte uitnodigen om mee te helpen bij de voorbereidingen. Samen lezen verrijkt meer, dan in je eentje lezen. Bij de voorbereiding lezen we en bespreken we het brieffragment voor de komende zondag. We zoeken de kerntekst er uit. En bezien welke vraag de tekst aan ons stelt. Zondag ligt er een lijstje in het Oldenhuis. Voel u vrij om uw naam er op te schrijven.
We beginnen bij het begin: 1 Korintiërs 1. Voorbereid samen met Lidy van Huis. Het is haar laatste zondag in ons midden, omdat ze naar Haarlem gaat verhuizen. We lazen over mensen die trots zijn bij een bepaalde groep te horen. “Ik ben van Paulus.”, “En ik ben van Apollos!”. De ene kring is nog beter dan de andere. Paulus gelooft er niet in: jullie verscheuren de gemeenschap. “Ik heb nooit gezegd dat we beter zijn dan een ander. Ik heb het kruis verkondigd.”
Dat leek ons ook de vraag: “Wat betekent het woord ‘Kruis’ voor mij?”
we vieren het hl. Avondmaal. Ik kijk er naar uit
 
met een hartelijke groet
 
ds. Sybrand van Dijk.

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.