Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Informatie Informatie

Deze informatiepagina bevat o.a

 

N.B. De wijkindeling staat onder dit zelfde menu-onderdeel links.


 Adresgegevens:

 • Kerkstraat 11, Sauwerd,    tel :0503061916 (Oldenhuis)
 • Torenweg,  Adorp (in beheer van S.O.G.K.)
 • Valgeweg, Klein Wetsinge  (in beheer van S.O.G.K.)

 

Predikant:

 • Ds P.S. van Dijk
  Kerkstraat 13, 9771BD Sauwerd 
  Tel. : 0503061236
  Email :

Scriba:

Titia Bijma
Acacialaan 18,  9771AJ  Sauwerd.
Tel: 06-20363636
Email :

 

Boekhouder:

Dhr. P. Ritzema, Schoolstraat 9, 9771BJ,  Sauwerd.

Koster:

Mevr. M.C. van der Veen-Schaap.
E-mail :
tel. 050-3061805
Hulpkoster: Dhr.  B.Ozinga, Tuinbouwstr. 9 9771 BL Sauwerd.
 

Coördinator preekrooster:

Dhr. F. Bakker, Langs de tocht 7, Sauwerd.


Bloemen in de kerk
           Coördinatie:
            Mw. A.H. Tukker-Loendersloot, De Groenlanden 21 , Sauwerd.
            Mw. S. Vos-van Klinken, Burchtweg 16, Sauwerd

Autodienst.

Contact persoon: Bert Ozinga,
Tuinbouwstraat 9, Sauwerd
tel. 050-3061747 / 06-23536818

 

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de boekhouder van de kerk Piet Ritzema, Schoolstraat 9 te Sauwerd. Dit is ook het adres voor het inleveren van de verjaardagszakjes en overige financiële zaken.

Leden administratie
Bert Ritzema, De Graslanden2, Sauwerd. E-mail:

 


Routebeschrijving

Zo komt u in Adorp /Sauwerd /Wetsinge.
Vanuit Groningen op de ringweg afslag Lauwersoog nemen via de N361. U komt dan door achtereenvolgens langs Adorp dan Sauwerd, en tenslotte Klein- en Groot Wetsinge.

Onderstaand kaartje geeft een indruk van de ligging, van de dorpjes onderling.

 

De banner boven aan de pagina's geeft een overzicht van Klein Wetsinge met de kerk en  molen.


Koppelingen

 Sybrand's weblog:
www.godinfragmenten.wordpress.com

Stichting Voedselbank 'Het Hogeland'
www.voedselbankhethogeland.nl

Kerk in Actie:
www.kerkinactie.nl

De website van de PKN kerken in nederland:
www.pkn.nl

 ICCO en Kerk in Actie Over het kyoto-verdrag.
www.klimaatbelofte.nl

Een Blog over God (n.a.v. een artikel in Trouw):
 http://god-blog.nl/

Een landelijke Jeugddiensten Hyves site:
http://jeugddienstennl.hyves.nl/

 

Verschillende protestants-christelijke organisaties hebben samen deze site gemaakt zoals de PKN, NCRV, VU e.a. en vertolken dus een brede interkerkelijke wereld.
protestant.nl/

Oecumenische Raad van Kerken in Nederland.
http://www.raadvankerken.nl/

Website van de raad van kerken in Groningen en Drente, met dagelijks nieuws.
http://www.prvk.nl/

Iedere dag in dichtvorm een Bijbelwoord.
http://www.gospelwords.nl

Bijbelcursus over psalmen
http://www.meeroverdebijbel.nl

Pastorale Supervisie Noord Nederland.
http://www.psnn.nu

App Bible-fit: brug tussen bijble en dagelijks leven
http://www.bible-fit.nl

De bijbel in gewone taal. (nu beschikbaar)
http://www.bijbelingewonetaal.nlEen interessante wandeling.

Onze vorige koster Harry Vos, heeft deze mooie wandelroute met allerlei wetenswaardigheden rond Wetsinge en Sauwerd gemaakt. Je moet acrobatreader hebben om deze koppeling te kunnen gebruiken. Klik hier.
Zeker aan te raden voor nieuwe inwoners.

 


HET kerkblad van onze gemeente, heet  Kerkbericht De Schakel
Kopij bij voorkeur in digitale vorm naar:  

Abonnement 10.00 € per jaar. Opgave via bovenstaande mail.

Kerkbericht De Schakel geeft een maandelijks overzicht van de activiteiten binnen de Protestantse kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan andere (religieuze) onderwerpen en (regionale) bijeenkomsten.

Hoofdredacteur:  Daniëlle de Lange 
Redactie: Yvonne Pol, Marjan van der Veen en  Sybrand van Dijk.
Coördinator bezorging: N.N.
Financiën & Abonnementen: Dhr. J.M.Pot

Af en toe vind u hier wel eens wat informatie uit het kerkblad.

Zoals dit:

Geloven online

Op deze nieuwe pagina in Kerkbericht De Schakel willen we u graag op de hoogte brengen van de nieuwste websites, apps, blogs etc. op het gebied van geloven. Heeft u nog een tip? Stuur deze dan door naar:


Leger des Heils lanceert liedboek-app
Het Leger des Heils heeft als eerste kerkgenootschap in Nederland een app ontwikkeld waarin alle eigen liederen te vinden zijn. Via de app ‘Geloven & Muziek’ zijn honderden liederen beschikbaar. Naast tekst en melodie bevat de app ook bladmuziek en achtergrondinformatie over componisten en tekstschrijvers.

http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/actietips

Dit jaar is het thema van de 40dagentijd ‘Open je handen’. Laten we onze handen
openen in vertrouwen en ontvangen van God en van elkaar! Op deze site vindt u 40 tips waarmee u met anderen, jongeren en ouderen, binnen de gemeente uw handen kunt openen


www.gospelwords.nl

De boodschap van de Bijbel op een aansprekende manier verwoord - dat is wat Gospel-Words te bieden heeft. Ze doen dit door elke dag een korte berijming van een Bijbelwoord op de site te plaatsen en via Twitter en Facebook te verspreiden. U kunt zich ook aanmelden om de dagelijkse GospelWords per e-mail te ontvangen
 Groninger kerkbode

Het kerkelijk nieuws van de gehele provincie verschijnt wekelijks in de Protestantse Kerkbode. De kosten van een abonnement bedragen ca. € 92,00 per jaar. Voor informatie en/of opgave voor een abonnement kunt u zich wenden tot:Piet Ritzema, Schoolstraat 9, Sauwerd
Kopij
Kopij voor de 'Groninger Kerkbode' kunt u aanleveren bij:
Ds. Sybrand van Dijk, Kerkstraat 13, Sauwerd 
Kopij sluiting: maandagavond 20:00 uur 

 


Privacy-reglement.
De kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd (AWS) hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en
foto's op de website.
Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd.Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.
Gebruik van uw persoonsgevens
Wanneer u via het contactadres van de website informatie toestuurt of vragen stelt, zullen uw mailadres en andere persoonlijke gegegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden, dan die betrekking hebben op plaatselijke kerkelijke aktiviteiten.
Foto's van een activiteit die heeft plaats gevonden in het kader van de kerk vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Foto bijschriften bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.
Alle foto's worden vooraf gescreend. U kunt altijd bezwaar maken tegen plaatsing.
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een bericht te sturen via een mail naar het contactadres. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.
Namen telefoon en (mail)adressen
- Iedereen die vanuit zijn functie bereikbaar moet zijn binnen de PKN kerk AWS, wordt met naam postadres, mailadres en telefoonnummer genoemd.
- Bij voorkeur wordt één contactpersoon met mailadres per commissie geplaatst, persoon gegevens van overige cie-leden worden geplaatst als dat door hun contactpersoon wordt aangegeven.
- Als een e-mail adres in te plaatsen informatie wordt toegestuurd, zal dat worden overgenomen.
- Iedereen kan echter om persoonlijke redenen aangeven dat zijn naam en/of e-mail adres niet op de site geplaatst mag worden.
Laatste aanpassing deze pagina : 11-7-2016
 

 
 
 
 
Nieuw(s)
 

 

Afkondigingen 21 augustus 2016

Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

......

De eerste collecte is voor de bloemen in de kerk en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente. De deurcollecte is voor de voedselbank.


Aanstaande vrijdag 26 augustus wordt er een vossenjacht georganiseerd samen met de gereformeerde kerk vrijgemaakt. We hebben nog enkele vossen nodig. Het thema is “landen”, dus verkleden als Chinees, Amerikaan of bijvoorbeeld een Fransman.
U kunt zich aanmelden bij Ingrid van Veen.

Na deze dienst is er koffiedrinken in het Oldenhuis, u bent van harte uitgenodigd.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
Rondom de eredienst.
 
Komende zondag zijn we alweer over de helft van de mini-zomercursus. Na de vragen: “waarom God?” en “waarom de bijbel?” zijn we aangekomen bij de vraag: “waarom Jezus”. Wonderlijk genoeg krijgt hij na tweeduizend jaar nog altijd goede kritieken. De kerk wordt niet vertrouwd, de bijbel staat vol geweld (vindt men) en God bestaat niet, of is een sadist. Maar tegen dit geweld in woorden lijkt Jezus nog altijd bestand. Mensen vinden hem sympathiek, een aardige, naïeve man. Iemand die iets beters voorstond. Voor wie houden wij hem? Waarom zou je willen leven in Zijn naam?
 
lezingen Filippenzen 2: 1-11 en Marcus 8: 27-33
 
We vieren het heilig Avondmaal.
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk
   Recent gewijzigd.

 • Foto's van de slotdienst staan in het foto album
 • Zie het "Foto Album"  voor de braderie op 18 juni.
 

Oudere mededelingen

Afkondigingen 14 augustus 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

......

De eerste collecte is voor de zomerzendingscollecte en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.
 
Op vrijdagochtend 26 augustus wordt er een vossenjacht georganiseerd samen met de gereformeerde kerk vrijgemaakt. We hebben nog enkele vossen nodig. Het thema is “landen”, dus verkleden als Chinees, Amerikaan of bijvoorbeeld een Fransman.
U kunt zich aanmelden bij Ingrid van Veen.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

 
 Uit de gemeente.
.....

We denken aan allen voor wie de tijd gevuld is met zorg. Het zijn vaak onze gedachten die zwaarte geven aan de dingen. Wat voel ik? En wat betekent dat? Het kan ook andersom: dat de dingen zó groot zijn dat ze je gedachten zwaar maken. Hoe kunnen we vrij blijven? Dat kan niet altijd. Er zijn dagen, waarop je door je zorg gevangen wordt. Bezorgd zijn kan een manier zijn om je op het allerergste voor te bereiden.
“Blijf in je bekende ritme de dingen doen die je altijd deed”, raden ons de Engelsen aan. Geen gek advies. Structuur geeft ons taaiheid om dóór onze angsten heen verder te gaan.
 
Rondom de erediensten.
 
Vier weken spreken we met elkaar over hete hangijzers. Waarom God? -  zo zijn we afgelopen zondag begonnen. Komende zondag is de vraag En waarom de bijbel? Ik tikte op google deze woorden in: “Waarom is de bijbel…” Google vulde ze daarna vanzelf aan met de mogelijkheden: “onzin is”, “niet Gods woord kan zijn”, “vol fouten staat”, “grote flauwekul is”. Pas de elfde of twaalfde hit zei: “Waarom de Bijbel waar is.” Het was een leerzame oefening.
 
Maar ook wij hebben nogal eens een, laten we zeggen, los-vaste verhouding met de Schriften. De liefste mensen zeggen soms met de liefste glimlach: “Ik weet eigenlijk niet wat er in de Bijbel staat.”
Hoogste tijd dus, voor de Bijbel op het menu. We lezen psalm 1 en uit de Tweede brief aan Timoteüs, hoofdstuk 3, de verzen 14 tot en met 17
Ook komende zondag begint de dienst om 9 uur. Het is de eerste keer dat we ons gebouw delen met de broeders en zusters van de Vrijgemaakte Kerk. Van harte welkom!
 
met een hartelijke groet. We gaan deze zomer door “van belofte naar belofte”, belofte op mooi weer. Dat er dan toch op de dag zelf niet blijkt te zijn. Het lijkt het echte leven wel. Je dacht: en nu klaart het op. Het begon te regenen. En toch verlaat ons de hoop nooit.
ds. Sybrand van Dijk


 

Afkondigingen 7 augustus 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.


In deze dienst gaat ds Lootsma uit Winsum voor en speelt Arie van Wijk op het orgel.

De eerste collecte is voor de Diaconie en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
 Rondom de erediensten.
 
Tot de startzondag hebben we vier zondagen. Ik dacht: misschien is het zinvol die weken in te vullen als een soort zomerbasiscursus.  Ik wil u meenemen naar een viertal waarom-vragen. We doen in de kerk veel met een grote vanzelfsprekendheid. Maar daardoor weten we niet altijd waarom dat zo is.
Terug naar de basis. Of, om het in het Nederlands van ds. Plaisier te zeggen: Back to the basics.
 
14 augustus stellen we de vraag: waarom (geloven we in) God?
21 augustus: waarom de bijbel?
28 augsutus:  waarom Jezus?
4 september:  waarom de kerk?
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk
 Afkondigingen 31 juli 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.


In deze dienst gaat ds. van der Mark uit Wolvega voor en speelt Rudi Diekstra op het orgel.

De bloemen gaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente, naar Bart en Tiny van der Zwaag. Zij gaan deze week verhuizen. Wij wensen hen een goede tijd in hun nieuwe woonplaats Zuidlaren.

....

De eerste collecte is voor Het Regionaal Fonds en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente. De deurcollecte is voor de voedselbank.
 
Denkt u aan het gewijzigde aanvangstijdstip van de diensten in de komende maanden? In de maand augustus starten onze diensten om 9.00 uur.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


 

 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.