Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Informatie

Informatie

Deze informatiepagina bevat o.a

 

De wijkindeling staat onder dit zelfde menu-onderdeel links.


Kerkgebouwen Adresgegevens

  • Kerkstraat 11, Sauwerd,    tel :0503061916 (Oldenhuis)
  • Torenweg,  Adorp
  • Valgeweg, Klein Wetsinge

 

Predikant:

  • ds P.S. van Dijk
    Kerkstraat 13, 9771BD Sauwerd 
    Tel. : 0503061236
    Email :

Scriba:

Mw A.F. Oosterhof,
Karspelweg 15,  9773TL  Wetsinge 
Tel: 0503061378
Email :

 

Boekhouder:

Dhr. P. Ritzema, Schoolstraat 9, 9771BJ,  Sauwerd.

Koster:

Mevr. M.C. van der Veen-Schaap.
Dhr. R. van der Veen.
tel. 050-3061805

Autodienst.

Contact persoon: Bert Ozinga.
tel. 050-3061747 / 06-23536818


 


Routebeschrijving

Zo komt u in Adorp /Sauwerd /Wetsinge.
Vanuit Groningen op de ringweg afslag Lauwersoog nemen via de N361. U komt dan door achtereenvolgens langs Adorp dan Sauwerd, en tenslotte Klein- en Groot Wetsinge.

Onderstaand kaartje geeft een indruk van de ligging, van de dorpjes onderling.

 

De banner boven aan de pagina's geeft een overzicht van Klein Wetsinge met de kerk en  molen.


Koppelingen

 Sybrand's weblog:
www.godinfragmenten.wordpress.com

Stichting Voedselbank 'Het Hogeland'
www.voedselbankhethogeland.nl

Kerk in Actie:
www.kerkinactie.nl

De website van de PKN kerken in nederland:
www.pkn.nl

 ICCO en Kerk in Actie Over het kyoto-verdrag.
www.klimaatbelofte.nl

Een Blog over God (n.a.v. een artikel in Trouw):
 http://god-blog.nl/

Een landelijke Jeugddiensten Hyves site:
http://jeugddienstennl.hyves.nl/

Tekst & Twitter n.a.v. artikel "De schakel" feb 2010:
www.tabernakelkerk.nl

Verschillende protestants-christelijke organisaties hebben samen deze site gemaakt zoals de PKN, NCRV, VU e.a. en vertolken dus een brede interkerkelijke wereld.
protestant.nl/

Oecumenische Raad van Kerken in Nederland.
http://www.raadvankerken.nl/

Website van de raad van kerken in Groningen en Drente, met dagelijks nieuws.
http://www.prvk.nl/

Iedere dag in dichtvorm een Bijbelwoord.
http://www.gospelwords.nl

Bijbelcursus over psalmen
http://www.meeroverdebijbel.nl

Pastorale Supervisie Noord Nederland.
http://www.psnn.nu

App Bible-fit: brug tussen bijble en dagelijks leven
http://www.bible-fit.nl

De bijbel in gewone taal (in wording):
http://www.bijbelingewonetaal.nlEen interessante wandeling.

Onze vorige koster Harry Vos, heeft deze mooie wandelroute met allerlei wetenswaardigheden rond Wetsinge en Sauwerd gemaakt. Je moet acrobatreader hebben om deze koppeling te kunnen gebruiken. Klik hier.
Zeker aan te raden voor nieuwe inwoners.

 


HET kerkblad van onze gemeente, heet  Kerkbericht De Schakel
Kopij bij voorkeur in digitale vorm naar:  

Abonnement 10.00 € per jaar. Opgave via bovenstaande mail.

Kerkbericht De Schakel geeft een maandelijks overzicht van de activiteiten binnen de Protestantse kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan andere (religieuze) onderwerpen en (regionale) bijeenkomsten.

 

De redactie bestaat  uit: Yvonne Pol, Marjan van der Veen, Sybrand van Dijk en Daniëlle de Lange.

 


Af en toe vind u hier wel eens wat informatie uit het kerkblad.

Zoals dit:

Geloven online

Op deze nieuwe pagina in Kerkbericht De Schakel willen we u graag op de hoogte brengen van de nieuwste websites, apps, blogs etc. op het gebied van geloven. Heeft u nog een tip? Stuur deze dan door naar:


www.mijnkerk.nl


Op 15 oktober "opende" de internetkerk Mijnkerk.nl van de Protestantse Kerk in Nederland officieel haar deuren. Mijnkerk.nl is een initiatief van de Protestantse Kerk die zo mensen hoopt te bereiken die niet gewend zijn om naar een klassieke kerkdienst
te gaan. Maar wel een plek zoeken waar zij met geloof- en levensvragen terecht kun- nen. Op de site kun je geluksmomenten delen, gebedsvragen stellen, je verhaal delen, maar ook online een kaarsje voor iemand aansteken. Ook zijn er (korte) preken te bekijken. Kortom, deze online kerk is zeker een bezoekje waard!

App: Kinderbijbel – Uitgeverij Jongbloed
Ben je op zoek naar een leuke bijbelse App voor de kleintjes (3–7jaar)? Dan is deze app zeker een aanrader. De app bevat 20 bijbelverhalen.
Bij elk verhaal kun je figuurtjes activeren en geluiden laten maken door ze aan te raken. Ook kun je kiezen uit zelf lezen of voorlezen. Als papa en mama dat leuk vinden, dan kunnen ze hun eigen stem opnemen en de verhaaltjes voorlezen.

Deze App kun je downloaden in de App Store en kost 0,99 Euro. Beschikbaar voor IPhone of IPad.

 
Bijbelse namen.nl

Op BijbelseNamen.nl vind je de betekenissen van meer dan 3200 bijbelse namen. Bij veel van die namen kun je bovendien direct het bijbelvers lezen waar de naam in voorkomt of wordt uitgelegd.

www.opwekking.nl
Van vrijdag 6 t/m maandag 9 juni 2014 organiseert Opwekking voor de 44e keer haar jaarlijkse pinksterconferentie op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. In de loop der jaren is deze  gezinsconferentie uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats waar duizenden christenen uit verschillende kerken en gemeenten met elkaar het pinksterfeest vieren. Vorig jaar kwamen meer dan 55.000 mensen naar de polder, waaronder meer dan 20.000 kampeerders. Zie voor meer informatie bovengenoemde website onder conferenties-opwekking/pinksterconferentie.

www.pinksterfeest.com
Tijdens het Pinksterweekend staat Veenklooster in het teken van het Pinksterfeest. Er worden veel activiteiten georganiseerd. Zondag en maandag, 1e en 2de Pinksterdag zijn er verschillende diensten, veel optredens en samenzang. 2e pinksterdag zijn er vanaf 1200 uur activiteiten voor jong en oud, kidspraise, bezinningsroute in het bos, kunst, workshops en diverse stands. Zie voor meer informatie bovengenoemde website


Voorpublicatie Bijbel in Gewone Taal nu ook als e-boek
 

De voorpublicatie van de Bijbel in Gewone Taal is nu ook als e-boek verkrijgbaar, met als nieuwe toevoeging het lijdensverhaal uit het evangelie volgens Johannes. Gedeelten hiervan werden gebruikt bij de uitvoering van The Passion in Groningen.
 
Bijbel in Gewone Taal
Dankzij het e-boek kunnen lezers alvast kennis maken met de Bijbel in Gewone Taal, een vertaling van de Bijbel in duidelijke taal. Door deze vertaling wordt de Bijbel dich tbij gebracht; de taal vormt geen drempel om de Bijbel te begrijpen. Zo kan iedereen ervaren wat de Bijbel mensen van nu te zeggen heeft.
 
E-boek
In het e-boek is naast het lijdensverhaal ook het verhaal van het pinksterfeest (Hande- lingen) extra opgenomen. Het e-boek is verkrijgbaar via verschillende e-boekkanalen, zoals mijnEPUB.nl, de Kobobooks.nl en via www.bijbelingewonetaal.nl.
De adviesprijs is € 3,49.
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap


Privacy-reglement.
De kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd (AWS) hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en
foto's op de website.
Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd.Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.
Gebruik van uw persoonsgevens
Wanneer u via het contactadres van de website informatie toestuurt of vragen stelt, zullen uw mailadres en andere persoonlijke gegegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden, dan die betrekking hebben op plaatselijke kerkelijke aktiviteiten.
Foto's van een activiteit die heeft plaats gevonden in het kader van de kerk vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Foto bijschriften bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.
Alle foto's worden vooraf gescreend. U kunt altijd bezwaar maken tegen plaatsing.
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een bericht te sturen via een mail naar het contactadres. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.
Namen telefoon en (mail)adressen
- Iedereen die vanuit zijn functie bereikbaar moet zijn binnen de PKN kerk AWS, wordt met naam postadres, mailadres en telefoonnummer genoemd.
- Bij voorkeur wordt één contactpersoon met mailadres per commissie geplaatst, persoon gegevens van overige cie-leden worden geplaatst als dat door hun contactpersoon wordt aangegeven.
- Als een e-mail adres in te plaatsen informatie wordt toegestuurd, zal dat worden overgenomen.
- Iedereen kan echter om persoonlijke redenen aangeven dat zijn naam en/of e-mail adres niet op de site geplaatst mag worden.
Laatste aanpassing deze pagina : 24-april-2014
 

 
 
 
 
Nieuws
.Medelingen van de kerkenraad 20 juli 2014

Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst, met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
Na de dienst bent u allemaal van harte uitgenodigd voor de koffie, thee en limonade.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe. Uit de pastorie.

Psalm 107 zingt: al wie werd thuis gebracht uit ongastvrije streken, zal van Gods liefde spreken! Die woorden zingen in mij. Voor allen die de laatste weken in de gemeente door ziekte en schrik werden geraakt. Ook voor hen die hier niet worden genoemd.
 
Onze gedachten zijn even zeer bij alle nabestaanden van de bijna driehonderd mensen die omkwamen doordat hun vliegtuig uit de lucht werd geschoten. Een stuurfout of een technische oorzaak van een ramp als deze is al moeilijk te verdragen, laat staan het weten dat mensen dit moedwillig aan mensen aandeden. Met verkrampt hart luisteren we naar de politieke spelletjes die maar doorgaan. Alsof leven niet belangrijker en de dood niet groter is dan al onze belangen. We bidden om Gods ontferming. Over de nabestaanden allereerst. Over de hulpverleners. En over de politici. Dat het licht blijft.
 
Rondom de eredienst.
 
We lezen in deze zomerweken uit de Tien Woorden. Filosofisch is het nog wel een probleem hoe wetten mensen zouden kunnen veranderen. Een wet is uiterlijk. Ze is niet in jou gegroeid, niet in jou tot wasdom gekomen. Een wet wordt jou opgelegd.
 
Maar hoeveel wet zit er eigenlijk in de Tien Woorden? Onze protestantse theologie heeft altijd een scherp onderscheid gemaakt – en zich daarbij beroepen op Paulus-en  de wet tegenover de genade gesteld. De wet vind je dan in de thora en de genade in het evangelie. Maar of het zo scherp is? In het hart van de Tien Woorden staat het langste gebod – een aanwijzing dat we hier lang bij stil worden gezet. Het vertelt van de sabbat: omdat God zelf heeft gerust, zegt de ene versie van de tien woorden; nee, omdat je moet weten dat het slaaf-zijn altijd op de loer ligt zegt het andere gebod. De feestelijke rust is het hart van jouw bestaan. In christelijke termen: de genade.
 
Ik heb mij altijd hier over verbaasd: dat de protestanten, die zo onder de indruk zijn van de genade, het werken als taak en doel van het bestaan hebben gesteld. Wij hebben de tijd ontgonnen als was het woeste grond en werden zo … juist: slaven van klok en werk.
Hoe worden we weer vrij? Vrij in God?
 
We vieren het avondmaal, zomaar, als een goede gave van rust.
 
met een hartelijke, zomerse groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk


 

 

Oudere  mededelingen en nieuws

Afkondigingen 13 juli 2014

Geen bijzonderheden

Uit de gemeente.
 
De afgelopen weken, waarin wij op vakantie waren, zijn voor een aantal mensen onrustig geweest. Ze werden dicht bij de kwetsbaarheid gebracht. Ons sterke leven, vol aanwezigheid, gaat voorbij op een dag. Het is angstig en verdrietig als je aan dat weten raakt.  En tegelijk gebeurt er ook iets anders: in onze angst en in ons verdriet ervaren wij hoe kostbaar ons leven is. En hoe kostbaar de mensen die rondom ons staan. We kunnen er een grote liefde in ervaren.
Wij bidden om genezing voor allen, maar – meer nog-  wij bidden dat wij de moed vinden om de liefde te vertrouwen, meer dan het leven. Omdat in de liefde God woont.

Rondom de erediensten.
 
In de zomermaanden wijken we altijd af van de lezingen die het kerkelijk rooster aanbiedt. In de voorgaande jaren lazen we uit de brief aan de Romeinen, we lazen in de Heidelberger Catechismus, we verdiepten ons in “moeilijke teksten”. Dit jaar stel ik voor dat we een aantal van de Tien Woorden met elkaar lezen. Om te beginnen bij het eerste woord: “Ik ben”. Het wordt Maarten ’t Hart altijd rood voor de ogen, wanneer hij deze – en vergelijkbare- bijbelwoorden leest. Hij vindt God een egocentrische, megalomane God. Ik vraag mij af, of hij in zijn woede op God niet te snel is. Misschien is God – de God van Israël- juist een begrenzing van òns egocentrisme en ònze megalomane droomwensen. Wie is de “Ik” die hier spreekt. En waarom zouden wij waarde hechten aan –deze- woorden van drieduizend jaar geleden?
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk

​Mededelingen kerkenraad 6 juli 2014

Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst, met ons mee beleven, hartelijk welkom.

In deze dienst gaat ds. De Jager uit Haren voor en speelt Arie van Wijk op het orgel.

De eerste collecte is bestemd voor het jeugdwerk JOP en de tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente.
De kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 staat onder leiding van
Corine Buikema en Pieter Jan Kwant.

De voedselbank rekent deze maand ook weer op ons. Deze maand kunt u koffie, thee en koffiemelk inleveren bij Anneke van der Schans of bij de Superrr.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Mededelingen kerkenraad 29 juni 2014

Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst, met ons mee beleven, hartelijk welkom.

In deze dienst, waarin de kerkelijke activiteiten feestelijk worden afgesloten, gaat ds. Karelse uit Glimmen voor en speelt Annie Koenes op het orgel.

De eerste collecte is bestemd voor kinderen in de knel en de tweede collecte is voor het project Tanzania. De deurcollecte is bestemd voor de voedselbank.

De kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 staat onder leiding van
Anneke Zwakenberg, Kim Nanninga en Judith Visser.

Na de dienst is er koffie drinken. Daarna gaan we met elkaar het spel bijbelstriviant spelen. We sluiten af met een maaltijd van brood, vis en wijn. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Mededelingen kerkenraad 22 juni 2014

Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst, met ons mee beleven, hartelijk welkom.

In deze dienst, waarin de kinderen van groep 8 afscheid nemen van de kindernevendienst, gaat ds. Schuur uit Bedum voor en speelt Dennis Wubs op het orgel.

De eerste collecte is bestemd voor kinderen in de knel en de tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente.

De kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 staat onder leiding van
Anneke Zwakenberg, Kim Nanninga en Judith Visser.

Elke maand vragen wij aandacht voor vervolgde christenen. We sturen daarbij een kaart. Vandaag zijn er twéé: voor Sarah en Claris uit Kenia. Zij zijn beiden vrouw van een predikant in Mombassa. Hun mannen zijn in 2013 vermoord. Die moorden zijn nooit opgelost. We bidden voor hen om Gods kracht en we bidden voor hun kerkelijke gemeentes, die nu zonder hun predikant verder moeten. 

Volgende week is het slotweekend.
Op zaterdagavond is er voor de jeugd zeskamp en daarna een bbq. Wie mee wil doen aan de bbq, kan zich voor komende woensdag opgeven bij Bob Brinkhuizen. Het telefoonnummer van Bob hangt op het prikbord bij de ingang van het Oldenhuis.

Volgende zondag, na de dienst is er koffie drinken. Daarna gaan we met elkaar het spel bijbelstriviant spelen. We sluiten af met een maaltijd van brood, vis en wijn. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Uit de gemeente

Annet Zwakenberg reed mee met de Alp d’ Huzes. Het was knetterzwaar: het vroor nog in de morgen, en ’s middags was het tropisch warm. Toch reed je vijf hoogtekilometers! Chapeau, hoor. En gefeliciteerd met het geld dat je ophaalde.

We feliciteren ook de meiden die voor hun examens geslaagd zijn. En wie nog wat moet overdoen: toitoitoi!

We denken aan ieder voor wie de tijd gevuld is met herinneringen. Aan hoe het was, een jaar geleden. Of eerder. Sommige momenten blijven een leven lang heel dicht bij. Hoe lang het ook geleden is. Sommige mensen blijven dicht bij je. Dat is pijnlijk en mooi tegelijk. Mooi, omdat het ons vertelt over de liefde.


Vakantie

Van 20 juni tot en met 13 juli zijn Henk en ik op vakantie. Zoekt u in die tijd een predikant, dan kunt u contact opnemen met Annet Oosterhof, 050-3061378.


Rondom de eredienst

Komende zondag gaat dominee Schuur voor. Welkom op de voor jou zo vertrouwde plek. We hopen op een gezegende dienst.

met een vriendelijke groet


ds. Sybrand van Dijk

Mededelingen van de kerkenraad 15 juni 2014

Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst, van afscheid en bevestiging, met ons mee beleven, hartelijk welkom.

In deze dienst gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Jenne Jan Kwant op de piano.

De eerste collecte is bestemd voor kerk in actie zending en de tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente.

Na de dienst is er koffie, thee en limonade. U bent van harte uitgenodigd daarvoor.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Mededelingen van de kerkenraad 8-juni-2014

Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst op Pinksterzondag met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst, waarin wij het Heilig Avondmaal vieren, gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Arie van Wijk op het orgel.
 
De kerkenraad is verheugd u de namen te noemen van de gemeenteleden die worden voorgedragen als pastoraal medewerker: (zie svp de kerkbode)
 
De bevestiging vindt plaats in de dienst van zondag 15 juni.
 
De werkgroep diaconaat laat u weten dat de opbrengst van de spaardoosjesactie in de 40-dagentijd € 893, 90 is. Allen hartelijk dank voor uw medewerking!
 
Aanstaande dinsdag, 10 juni, is er weer psalmenkring in het Oldenhuis. De avond begint om 20 uur.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Uit de gemeente.
 
Niet iedereen vindt het altijd aangenaam om aandacht te krijgen. Soms verzwaart aandacht je moeite. De ander bevestigt met zijn aanwezigheid, “dat het nu wel echt zwaar is”. Voor sommigen is het de weg om in stilte op te knappen, afscheid te nemen of een nieuw begin te vinden. Weet daarbij, dat u omringd bent door de ruime liefde van God. Hij is aanwezig. Hij dwingt niet.
 
Rondom de eredienst.
 
Het filmpje dat we afgelopen zondag bekeken kunt u vinden als u googlet op “heartwarming thai commercial”.  Het gedicht dat Brechtje las vindt u met “Pinkstergedachte”. Het is geschreven door Greet Brokerhof-van der Waa.
 
Zondag Trinitatis, Van de Drie-eenheid. We vieren de rijkdom van God. En als God rijk is, dan onze werkelijkheid ook. En wij zelf evenzeer. Wij zijn Zijn maaksel. Nooit heb je het laatste woord over God gezegd. Niet over zijn bestaan. Maar ook niet over Gods niet-bestaan. Steeds komen antwoorden dien nieuwe antwoorden oproepen. En toch heb je nooit alles gezien.
Zo zijn wij zelf ook  vol mogelijkheden. Vol kansen en talenten. Beperken wij onszelf niet, als wij denken te weten hoe wij in elkaar zitten? We verheugen ons met een diepe vreugde, wanneer iemand iets onderneemt wat hij nog nooit heeft gedaan. Verheugen van God?

We bevestigen vandaag vier mensen als pastoraal medewerkers.  Ook nemen we afscheid van vier pastoraal medewerkers. We zijn dankbaar voor jullie allen! We lezen uit Exodus 34 en uit Mattheus 28: 16-20.
 
Met een kleurrijke, hartelijke groet aan u
ds. Sybrand van Dijk

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.