Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Informatie

Informatie

Deze informatiepagina bevat o.a

 

De wijkindeling staat onder dit zelfde menu-onderdeel links.


Kerkgebouwen Adresgegevens

 • Kerkstraat 11, Sauwerd,    tel :0503061916 (Oldenhuis)
 • Torenweg,  Adorp
 • Valgeweg, Klein Wetsinge

 

Predikant:

 • ds P.S. van Dijk
  Kerkstraat 13, 9771BD Sauwerd 
  Tel. : 0503061236
  Email :

Scriba:

Mw A.F. Oosterhof,
Karspelweg 15,  9773TL  Wetsinge 
Tel: 0503061378
Email :

 

Boekhouder:

Dhr. P. Ritzema, Schoolstraat 9, 9771BJ,  Sauwerd.

Koster:

Mevr. M.C. van der Veen-Schaap.
Dhr. R. van der Veen.
tel. 050-3061805

Autodienst.

Contact persoon: Bert Ozinga.
tel. 050-3061747 / 06-23536818


 


Routebeschrijving

Zo komt u in Adorp /Sauwerd /Wetsinge.
Vanuit Groningen op de ringweg afslag Lauwersoog nemen via de N361. U komt dan door achtereenvolgens langs Adorp dan Sauwerd, en tenslotte Klein- en Groot Wetsinge.

Onderstaand kaartje geeft een indruk van de ligging, van de dorpjes onderling.

 

De banner boven aan de pagina's geeft een overzicht van Klein Wetsinge met de kerk en  molen.


Koppelingen

 Sybrand's weblog:
www.godinfragmenten.wordpress.com

Stichting Voedselbank 'Het Hogeland'
www.voedselbankhethogeland.nl

Kerk in Actie:
www.kerkinactie.nl

De website van de PKN kerken in nederland:
www.pkn.nl

 ICCO en Kerk in Actie Over het kyoto-verdrag.
www.klimaatbelofte.nl

Een Blog over God (n.a.v. een artikel in Trouw):
 http://god-blog.nl/

Een landelijke Jeugddiensten Hyves site:
http://jeugddienstennl.hyves.nl/

 

Verschillende protestants-christelijke organisaties hebben samen deze site gemaakt zoals de PKN, NCRV, VU e.a. en vertolken dus een brede interkerkelijke wereld.
protestant.nl/

Oecumenische Raad van Kerken in Nederland.
http://www.raadvankerken.nl/

Website van de raad van kerken in Groningen en Drente, met dagelijks nieuws.
http://www.prvk.nl/

Iedere dag in dichtvorm een Bijbelwoord.
http://www.gospelwords.nl

Bijbelcursus over psalmen
http://www.meeroverdebijbel.nl

Pastorale Supervisie Noord Nederland.
http://www.psnn.nu

App Bible-fit: brug tussen bijble en dagelijks leven
http://www.bible-fit.nl

De bijbel in gewone taal. (nu beschikbaar)
http://www.bijbelingewonetaal.nlEen interessante wandeling.

Onze vorige koster Harry Vos, heeft deze mooie wandelroute met allerlei wetenswaardigheden rond Wetsinge en Sauwerd gemaakt. Je moet acrobatreader hebben om deze koppeling te kunnen gebruiken. Klik hier.
Zeker aan te raden voor nieuwe inwoners.

 


HET kerkblad van onze gemeente, heet  Kerkbericht De Schakel
Kopij bij voorkeur in digitale vorm naar:  

Abonnement 10.00 € per jaar. Opgave via bovenstaande mail.

Kerkbericht De Schakel geeft een maandelijks overzicht van de activiteiten binnen de Protestantse kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan andere (religieuze) onderwerpen en (regionale) bijeenkomsten.

 

De redactie bestaat  uit: Yvonne Pol, Marjan van der Veen, Sybrand van Dijk en Daniëlle de Lange.

 


Af en toe vind u hier wel eens wat informatie uit het kerkblad.

Zoals dit:

Geloven online

Op deze nieuwe pagina in Kerkbericht De Schakel willen we u graag op de hoogte brengen van de nieuwste websites, apps, blogs etc. op het gebied van geloven. Heeft u nog een tip? Stuur deze dan door naar:


Gratis Kerk in Actie advents-app: zie  "De Schakel"
www.Geloven is leuk.nl : Dit is een site met christelijke verhalen, knutselwerkjes...... en meer.

www.mijnkerk.nl


Mijnkerk.nl van de Protestantse Kerk in Nederland officieel haar deuren. Mijnkerk.nl is een initiatief van de Protestantse Kerk die zo mensen hoopt te bereiken die niet gewend zijn om naar een klassieke kerkdienst
te gaan. Maar wel een plek zoeken waar zij met geloof- en levensvragen terecht kun- nen. Op de site kun je geluksmomenten delen, gebedsvragen stellen, je verhaal delen, maar ook online een kaarsje voor iemand aansteken. Ook zijn er (korte) preken te bekijken. Kortom, deze online kerk is zeker een bezoekje waard!

App: Kinderbijbel – Uitgeverij Jongbloed
Ben je op zoek naar een leuke bijbelse App voor de kleintjes (3–7jaar)? Dan is deze app zeker een aanrader. De app bevat 20 bijbelverhalen.
Bij elk verhaal kun je figuurtjes activeren en geluiden laten maken door ze aan te raken. Ook kun je kiezen uit zelf lezen of voorlezen. Als papa en mama dat leuk vinden, dan kunnen ze hun eigen stem opnemen en de verhaaltjes voorlezen.

Deze App kun je downloaden in de App Store en kost 0,99 Euro. Beschikbaar voor IPhone of IPad.

 
Bijbelse namen.nl

Op BijbelseNamen.nl vind je de betekenissen van meer dan 3200 bijbelse namen. Bij veel van die namen kun je bovendien direct het bijbelvers lezen waar de naam in voorkomt of wordt uitgelegd.


Bijbel in Gewone Taal
Dankzij het e-boek kunnen lezers alvast kennis maken met de Bijbel in Gewone Taal, een vertaling van de Bijbel in duidelijke taal. Door deze vertaling wordt de Bijbel dich tbij gebracht; de taal vormt geen drempel om de Bijbel te begrijpen. Zo kan iedereen ervaren wat de Bijbel mensen van nu te zeggen heeft.
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Nieuwsbrief van de classis Winsum

Vanwege ruimtegebrek kon onderstaande brief niet opgenomen worden in de "Schakel", hier kunt u hem lezen. (Er is wel een PDF lezer nodig zoals acrobat reader.) Klik hier.
 


Privacy-reglement.
De kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd (AWS) hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en
foto's op de website.
Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd.Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.
Gebruik van uw persoonsgevens
Wanneer u via het contactadres van de website informatie toestuurt of vragen stelt, zullen uw mailadres en andere persoonlijke gegegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden, dan die betrekking hebben op plaatselijke kerkelijke aktiviteiten.
Foto's van een activiteit die heeft plaats gevonden in het kader van de kerk vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Foto bijschriften bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.
Alle foto's worden vooraf gescreend. U kunt altijd bezwaar maken tegen plaatsing.
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een bericht te sturen via een mail naar het contactadres. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.
Namen telefoon en (mail)adressen
- Iedereen die vanuit zijn functie bereikbaar moet zijn binnen de PKN kerk AWS, wordt met naam postadres, mailadres en telefoonnummer genoemd.
- Bij voorkeur wordt één contactpersoon met mailadres per commissie geplaatst, persoon gegevens van overige cie-leden worden geplaatst als dat door hun contactpersoon wordt aangegeven.
- Als een e-mail adres in te plaatsen informatie wordt toegestuurd, zal dat worden overgenomen.
- Iedereen kan echter om persoonlijke redenen aangeven dat zijn naam en/of e-mail adres niet op de site geplaatst mag worden.
Laatste aanpassing deze pagina : 5-oktober-2014
 

 
 
 
 
NieuwsAfkondigingen
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u en onze gasten hartelijk welkom in deze dienst op de laatste zondag van het Kerkelijk jaar..
 
In deze dienst  gaat ds. Sybrand voor en speelt Jenne Jan Kwant op de piano.
 
De herstelwerkzaamheden van het kerkgebouw vorderen gestaag maar zijn nog niet afgerond. Daarom zullen we volgende week zondag ook nog kerken in Ubbegaheem.
 
Na de dienst bent u allemaal van harte welkom bij de koffie.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 


Rondom de eredienst.
 
Komende zondag is het eerste advent. Hoewel het buiten warm en zacht is, nadert de winter. Ik vind het elk jaar van grote kracht, dat de Kerk bij het naderen van het duister viert hoe het licht komt. En als het licht letterlijk terugkeert (in de Paastijd) gedenkt de Kerk, hoe het duister telkens terrein inneemt. Wat doen wij om de weg van het licht te openen? Of, in een kerklied, hoe verwachten wij de komst van de Heer? We lezen over dienaren die in het huis waken, totdat de eigenaar terug zal komen. Ons leven is: het feest van God voorbereiden. lezingenJesaja 63: 19b – 64:8 en  Marcus 13: 24-37
 
“Heb jij mijn nijlpaard wel eens goed gezien?” Het antwoord van God cirkelt de laatste weken om mij heen. De Heer zegt het tegen Job.  Job heeft God tot spreken geroepen, nu het verschrikkelijke en onbegrijpelijke over zijn leven is uitgegoten. Zijn vrienden gaven hem een antwoord vol logica: Je hebt gezondigd, Job. Daarom overkomt je dit. Job rebelleert tegen deze woorden. “Onzin! Ik heb niet gezondigd.” God spreekt woorden vol absurditeit. Wat moet een nijlpaard tegenover het leed in Jobs bestaan? Niets! En toch buigt Job zich. Waarom?
Ik buig mij, omdat het leven een groot wonder is. Inderdaad, dat nijlpaard. Wat een fantastisch, eigenaardig, sterk en lui dier. Het had er ook niet kunnen zijn. Ik had er ook niet kunnen zijn.
 
Maar ik ben er wel.
 
Ook als mijn leven niet loopt zoals ik had gehoopt of gewild, is dit wel mijn leven. Van verbazing stijg ik op, van verwondering van ik neer.
Ik kijk naar uw nijlpaard, Heer. En ik denk: “God. Wat mooi.”
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk 


Recent aangepast:
 
 • De restauratie van de kerk, in beeld gebracht door Klaas Wildeman. Zie het fotoalbum. 
  Serie foto's  no 2 is er nu bijgezet.
Oudere  mededelingen en nieuws


Afkondigingen 16-november-2014. 
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst  gaat ds. Anja Diesemer voor en speelt Arie van Wijk op de piano.
 
De eerste collecte is bestemd voor kerk in actie binnenlands diaconaat en de tweede voor het werk in eigen gemeente.  
 
De kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 staat onder leiding van
Hannie Ritzema en Bob Brinkhuizen.
 
De Commissie Vorming & Toerusting nodigt u van harte uit voor een interessante lezing over een stukje (kerk-) geschiedenis van Sauwerd en Wetsinge.
Aanstaande dinsdagavond, 18 november,  zal Reina de Lange een lezing houden.  Het onderwerp van haar lezing zal zijn De Onsta’s en de kerken van Sauwerd en Wetsinge.
De avond wordt gehouden in Gereformeerd Vrijgemaakte kerk in Sauwerd. Aanvang is om 20.00 uur. Kosten bedragen € 4,00 inclusief een kopje koffie/thee.     
 
Even een paar zaken over de herstelwerkzaamheden van ons kerkgebouw.  De werkzaamheden zijn nog niet afgerond en daarom zullen we in ieder geval de komende twee weken ook nog ‘kerken’ in Ubbegaheem. Er wordt druk gewerkt in het kerkgebouw en daarom een oproep aan al diegenen die van bakken houden.  Misschien wilt u eens iets lekkers voor bij de koffie bakken? Overdag is de kerk open en kunt u uw baksel altijd brengen.  Dit wordt erg op prijs gesteld. Ook niet zelf gebakken lekkernijen zijn overigens van harte welkom.
 
Nog even voor degene die minder goed horend zijn, in deze zaal is geen ringleiding aanwezig.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de pastorie

Wie is wijs?, vraagt psalm 107. En het lied antwoordt: ‘die beseft de weldaden des Heren’. Wijsheid heeft niet zo veel met kennis te maken, of met diploma’s. Wijsheid is: je weg weten in alle omstandigheden. Dat je niet heen-en-weer wordt geslagen. Dat je niet onthand staat tegenover wat het leven je soms aanreikt. Harde dingen gebeuren: mensen sterven jong, mensen worden ontslagen, mensen genezen niet. Dat is de werkelijkheid. Met God wordt die niet anders. Jij wordt, hopelijk, anders. Dat je in alles dit ervaart: er zijn weldaden die mij sterk maken. Soms zie je het gebeuren: een onverwachte hand naar je uitgestrekt toen je het nodig had. En dan de moed hebben die hand vast te pakken.
 
Rondom de eredienst.
 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar, komende zondag. We gedenken allen die ons in de dood zijn voorgegaan. We doen dit, volgens de Lutherse traditie, op de grens naar advent toe, de tijd van verwachting. We spreken de namen uit, bekleed met verwachting. Welke? Dat zij niet vergeten zijn. Maar geborgen. En dat hun daden vrucht zullen dragen in ons. We komen, ook deze week, in Ubbegaheem bijeen.
 
met een hartelijke groet aan u allen,
het is herfst, de bladen vallen, maar het zonlicht speelt er liefdevol en vol goud om heen
 
ds. Sybrand van Dijk.
Afkondigingen 9-november-2015
 
Dinsdagavond 11 november, ’s avonds om 8 uur, komt de psalmenkring bij elkaar in de pastorie. U bent van harte uitgenodigd.
 
Vandaag kunt nog mee doen aan de Dorcas Voedselactie. Voedingswaren kunt u inleveren in de dozen in de hal. Er is ook een collectebus waarin u een gift kunt doen. Dit jaar komt een deel van de voedselpakketten ten goede aan mensen die vluchtten voor het geweld in hun land. 
 
De Commissie Vorming & Toerusting nodigt u van harte uit voor een interessante lezing over een stukje (kerk-) geschiedenis van Sauwerd en Wetsinge.
Op dinsdagavond 18 november zal Reina de Lange een lezing houden.  Het onderwerp van haar lezing zal zijn De Onsta’s en de kerken van Sauwerd en Wetsinge.
De avond wordt gehouden in Gereformeerd Vrijgemaakte kerk in Sauwerd. Aanvang is om 20.00 uur. Kosten bedragen € 4,00 inclusief een kopje koffie/thee.
 

Afkondigingen 2-november-2015. 
 
Dinsdagavond komt de jongerengespreksgroep, de 17+ groep, bij elkaar.
 
Woensdag is het Dankdag.  De dienst begin om half en u bent allemaal van harte uitgenodigd.
 
Deze week wordt de Dorcas voedselactie gehouden. Het thema van de Dorcas Voedselactie is ‘Doe een boodschapje extra!’. De tijdens de actieweek ingezamelde middelen komen terecht in voedselpakketten, voedsel voor nu, of worden geïnvesteerd in voedselzekerheidsprojecten, voedsel voor later. Dit jaar komt een deel van de voedselpakketten ten goede aan mensen die vluchtten voor het geweld in hun land.  Vandaag en a.s. woensdag (dankdag) kunt voedingswaren inleveren in de dozen in de hal. Er is ook een collectebus waarin u een gift kunt doen.
 
Ook de Voedselbank doet deze maand een beroep op ons.  Deze week kunt rijst, pastaproducten en pakjes margarine, bak – en braadproducten inleveren bij Anneke van der Schans of bij de Superrrr.
 

Afkondigingen 26-oktober-2014
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u en onze gasten hartelijk welkom.
 
In deze dienst  gaat ds. Arie de Leeuw uit Wetsinge voor en speelt Jenne Jan Kwant op de piano.
Er is vanavond catechese voor de groepen 7 en 8 bij de familie Poelman, Burchtweg 2, we beginnen op 19.15 uur.
 
De eerste collecte is de Hervormingsdagcollecte en de tweede voor het werk in eigen gemeente.  De uitgangscollecte is bestemd voor de voedselbank.
 
De kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 staat onder leiding van
Bob Brinkhuizen, Pieter Jan Kwant en Corine Buikema.
 
Na de dienst bent u allemaal van harte welkom bij de koffie.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.