Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Informatie

Informatie

Deze informatiepagina bevat o.a

 

De wijkindeling staat onder dit zelfde menu-onderdeel links.


Kerkgebouwen Adresgegevens

  • Kerkstraat 11, Sauwerd,    tel :0503061916 (Oldenhuis)
  • Torenweg,  Adorp
  • Valgeweg, Klein Wetsinge

 

Predikant:

  • ds P.S. van Dijk
    Kerkstraat 13, 9771BD Sauwerd 
    Tel. : 0503061236
    Email :

Scriba:

Mw A.F. Oosterhof,
Karspelweg 15,  9773TL  Wetsinge 
Tel: 0503061378
Email :

 

Boekhouder:

Dhr. P. Ritzema, Schoolstraat 9, 9771BJ,  Sauwerd.

Koster:

Mevr. M.C. van der Veen-Schaap.
Dhr. R. van der Veen.
tel. 050-3061805

Autodienst.

Contact persoon: Bert Ozinga.
tel. 050-3061747 / 06-23536818


 


Routebeschrijving

Zo komt u in Adorp /Sauwerd /Wetsinge.
Vanuit Groningen op de ringweg afslag Lauwersoog nemen via de N361. U komt dan door achtereenvolgens langs Adorp dan Sauwerd, en tenslotte Klein- en Groot Wetsinge.

Onderstaand kaartje geeft een indruk van de ligging, van de dorpjes onderling.

 

De banner boven aan de pagina's geeft een overzicht van Klein Wetsinge met de kerk en  molen.


Koppelingen

 Sybrand's weblog:
www.godinfragmenten.wordpress.com

Stichting Voedselbank 'Het Hogeland'
www.voedselbankhethogeland.nl

Kerk in Actie:
www.kerkinactie.nl

De website van de PKN kerken in nederland:
www.pkn.nl

 ICCO en Kerk in Actie Over het kyoto-verdrag.
www.klimaatbelofte.nl

Een Blog over God (n.a.v. een artikel in Trouw):
 http://god-blog.nl/

Een landelijke Jeugddiensten Hyves site:
http://jeugddienstennl.hyves.nl/

Tekst & Twitter n.a.v. artikel "De schakel" feb 2010:
www.tabernakelkerk.nl

Verschillende protestants-christelijke organisaties hebben samen deze site gemaakt zoals de PKN, NCRV, VU e.a. en vertolken dus een brede interkerkelijke wereld.
protestant.nl/

Oecumenische Raad van Kerken in Nederland.
http://www.raadvankerken.nl/

Website van de raad van kerken in Groningen en Drente, met dagelijks nieuws.
http://www.prvk.nl/

Iedere dag in dichtvorm een Bijbelwoord.
http://www.gospelwords.nl

Bijbelcursus over psalmen
http://www.meeroverdebijbel.nl

Pastorale Supervisie Noord Nederland.
http://www.psnn.nu

App Bible-fit: brug tussen bijble en dagelijks leven
http://www.bible-fit.nl

De bijbel in gewone taal (in wording):
http://www.bijbelingewonetaal.nlEen interessante wandeling.

Onze vorige koster Harry Vos, heeft deze mooie wandelroute met allerlei wetenswaardigheden rond Wetsinge en Sauwerd gemaakt. Je moet acrobatreader hebben om deze koppeling te kunnen gebruiken. Klik hier.
Zeker aan te raden voor nieuwe inwoners.

 


HET kerkblad van onze gemeente, heet  Kerkbericht De Schakel
Kopij bij voorkeur in digitale vorm naar:  

Abonnement 10.00 € per jaar. Opgave via bovenstaande mail.

Kerkbericht De Schakel geeft een maandelijks overzicht van de activiteiten binnen de Protestantse kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan andere (religieuze) onderwerpen en (regionale) bijeenkomsten.

 

De redactie bestaat  uit: Yvonne Pol, Marjan van der Veen, Sybrand van Dijk en Daniëlle de Lange.

 


Af en toe vind u hier wel eens wat informatie uit het kerkblad.

Zoals dit:

Geloven online

Op deze nieuwe pagina in Kerkbericht De Schakel willen we u graag op de hoogte brengen van de nieuwste websites, apps, blogs etc. op het gebied van geloven. Heeft u nog een tip? Stuur deze dan door naar:


www.mijnkerk.nl


Op 15 oktober "opende" de internetkerk Mijnkerk.nl van de Protestantse Kerk in Nederland officieel haar deuren. Mijnkerk.nl is een initiatief van de Protestantse Kerk die zo mensen hoopt te bereiken die niet gewend zijn om naar een klassieke kerkdienst
te gaan. Maar wel een plek zoeken waar zij met geloof- en levensvragen terecht kun- nen. Op de site kun je geluksmomenten delen, gebedsvragen stellen, je verhaal delen, maar ook online een kaarsje voor iemand aansteken. Ook zijn er (korte) preken te bekijken. Kortom, deze online kerk is zeker een bezoekje waard!

App: Kinderbijbel – Uitgeverij Jongbloed
Ben je op zoek naar een leuke bijbelse App voor de kleintjes (3–7jaar)? Dan is deze app zeker een aanrader. De app bevat 20 bijbelverhalen.
Bij elk verhaal kun je figuurtjes activeren en geluiden laten maken door ze aan te raken. Ook kun je kiezen uit zelf lezen of voorlezen. Als papa en mama dat leuk vinden, dan kunnen ze hun eigen stem opnemen en de verhaaltjes voorlezen.

Deze App kun je downloaden in de App Store en kost 0,99 Euro. Beschikbaar voor IPhone of IPad.

 
Bijbelse namen.nl

Op BijbelseNamen.nl vind je de betekenissen van meer dan 3200 bijbelse namen. Bij veel van die namen kun je bovendien direct het bijbelvers lezen waar de naam in voorkomt of wordt uitgelegd.

www.opwekking.nl
Van vrijdag 6 t/m maandag 9 juni 2014 organiseert Opwekking voor de 44e keer haar jaarlijkse pinksterconferentie op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. In de loop der jaren is deze  gezinsconferentie uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats waar duizenden christenen uit verschillende kerken en gemeenten met elkaar het pinksterfeest vieren. Vorig jaar kwamen meer dan 55.000 mensen naar de polder, waaronder meer dan 20.000 kampeerders. Zie voor meer informatie bovengenoemde website onder conferenties-opwekking/pinksterconferentie.

www.pinksterfeest.com
Tijdens het Pinksterweekend staat Veenklooster in het teken van het Pinksterfeest. Er worden veel activiteiten georganiseerd. Zondag en maandag, 1e en 2de Pinksterdag zijn er verschillende diensten, veel optredens en samenzang. 2e pinksterdag zijn er vanaf 1200 uur activiteiten voor jong en oud, kidspraise, bezinningsroute in het bos, kunst, workshops en diverse stands. Zie voor meer informatie bovengenoemde website


Voorpublicatie Bijbel in Gewone Taal nu ook als e-boek
 

De voorpublicatie van de Bijbel in Gewone Taal is nu ook als e-boek verkrijgbaar, met als nieuwe toevoeging het lijdensverhaal uit het evangelie volgens Johannes. Gedeelten hiervan werden gebruikt bij de uitvoering van The Passion in Groningen.
 
Bijbel in Gewone Taal
Dankzij het e-boek kunnen lezers alvast kennis maken met de Bijbel in Gewone Taal, een vertaling van de Bijbel in duidelijke taal. Door deze vertaling wordt de Bijbel dich tbij gebracht; de taal vormt geen drempel om de Bijbel te begrijpen. Zo kan iedereen ervaren wat de Bijbel mensen van nu te zeggen heeft.
 
E-boek
In het e-boek is naast het lijdensverhaal ook het verhaal van het pinksterfeest (Hande- lingen) extra opgenomen. Het e-boek is verkrijgbaar via verschillende e-boekkanalen, zoals mijnEPUB.nl, de Kobobooks.nl en via www.bijbelingewonetaal.nl.
De adviesprijs is € 3,49.
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap


Privacy-reglement.
De kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd (AWS) hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en
foto's op de website.
Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd.Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.
Gebruik van uw persoonsgevens
Wanneer u via het contactadres van de website informatie toestuurt of vragen stelt, zullen uw mailadres en andere persoonlijke gegegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden, dan die betrekking hebben op plaatselijke kerkelijke aktiviteiten.
Foto's van een activiteit die heeft plaats gevonden in het kader van de kerk vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Foto bijschriften bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.
Alle foto's worden vooraf gescreend. U kunt altijd bezwaar maken tegen plaatsing.
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een bericht te sturen via een mail naar het contactadres. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.
Namen telefoon en (mail)adressen
- Iedereen die vanuit zijn functie bereikbaar moet zijn binnen de PKN kerk AWS, wordt met naam postadres, mailadres en telefoonnummer genoemd.
- Bij voorkeur wordt één contactpersoon met mailadres per commissie geplaatst, persoon gegevens van overige cie-leden worden geplaatst als dat door hun contactpersoon wordt aangegeven.
- Als een e-mail adres in te plaatsen informatie wordt toegestuurd, zal dat worden overgenomen.
- Iedereen kan echter om persoonlijke redenen aangeven dat zijn naam en/of e-mail adres niet op de site geplaatst mag worden.
Laatste aanpassing deze pagina : 24-april-2014
 

 
 
 
 
Nieuws

Afkondigingen 31-augustus 2014
 
In het weekend van 6 en 7 september is het startweekend. Het thema is "vieren en delen".
Hierbij een oproep voor zaterdag 6 september, dan zal u een om 19.00 uur een maaltijd worden aangeboden. Deze maaltijd zal door middel van inbreng van producten uit eigen tuin gemaakt worden.
Daarom een oproep aan mensen met een eigen moestuin.  Bent u bereid wat groente en of fruit met ons te delen.
 Lever deze dan in op zaterdag 6 september om  11.00 uur in het Oldenhuis.
Tevens doen we een oproep aan mensen die van koken houden en van die producten een maaltijd willen bereiden.
U kunt zich voor het inleveren, het koken of het opeten aanmelden op een lijst in het Oldenhuis.

Op zondag 7 september zal de muziekgroep "de Bazuin" haar medewerking verlenen aan de dienst.
 
Uit de gemeente

 We denken aan allen voor wie dit een tijd van inleveren is. Ik denk wel eens: onze cultuur is sterk in opbouwen, in de hand houden en plannen. Het geeft ons kracht en overzicht. Maar de keerzijde is, dat we kwetsbaar zijn tegenover onze laatste levensfaze. We zien in de vermindering van ons leven allereerst de angst: wat staat ons te wachten? We lijken vooral boos te worden om het feit dat het leven ons weer afneemt wat het ons eerder gaf. Zouden wij ook wegen kunnen vinden waarop wij goedheid en licht ontdekken in juist datgene wat voor ons moeilijk te aanvaarden is? Zou het ons helpen, te weten dat wij leven vanuit een geborgenheid waarvoor wij niet hoefden te werken? En die ons dus niet afgenomen kan worden, wat ons ook gebeurt?
 
Rondom de eredienst.
 
Zeven september is het startzondag. De activiteiten buiten de erediensten gaan weer van start. Zoals de scholen van start zijn gegaan. Thema van de dag is: vieren en verbinden, met hart en ziel. We zullen veel zingen, onder leiding van De Bazuin uit Ezinge en Arie van Wijk. We lezen uit de brief aan de Efeziërs: dat de grootte van de liefde te kennen is tesamen met alle heiligen. Na afloop van de dienst gaan we in groepen uit een. Om de feesten uit de bijbel op foto’s te verbeelden, om te schilderen over het lied “Here Jezus om uw woord”, om met elkaar te spreken en te wandelen, of om broodjes te smeren. De kinderen hebben hun eigen programma. Zoals altijd, sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd. U bent van harte welkom!
 
met een hartelijke groet uit een bewolkt Sauwerd. Maar de lucht is vol zomerse belofte.
ds. Sybrand van Dijk.


 
Recent aangepast:

De nieuwe activiteitengids is uit. De pagina onder "Commissies" bij Vorming en Toerusting is verwijst naar de digitale versie.Oudere  mededelingen en nieuws


Afkondigingen 24 augustus 2014.
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Annie Koenes op het orgel.

In het weekend van 6 en 7 september is het startweekend. Het thema is "vieren en delen".Hierbij een oproep voor zaterdag 6 september, dan zal u een om 19.00 uur een maaltijd worden aangeboden. Deze maaltijd zal door middel van inbreng van producten uit eigen tuin gemaakt worden. Daarom een oproep aan mensen met een eigen moestuin.  Bent u bereid wat groente en of fruit met ons te delen. Lever deze dan in op zaterdag 6 september om  11.00 uur in het Oldenhuis. Tevens doen we een oproep aan mensen die van koken houden en van die producten een maaltijd willen bereiden.U kunt zich voor het inleveren, het koken of het opeten aanmelden op een lijst in het Oldenhuis.Op zondag 7 september zal de muziekgroep "de Bazuin" haar medewerking verlenen aan de dienst.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
Startweekend, 6 en 7 september.
 
6 september willen we met elkaar eten. Maar daar is nog wel wat voor nodig. Omdat het thema : “vieren , verbinden en delen”  is, leek het ons leuk om de mensen met een moestuin te vragen of er nog groente (in de diepvries) is die zij kunnen dele. Het idee is om die 6 september om 11.00 uur in het Oldenhuis in de leveren. Er zijn ook mensen nodig om te koken. En – uiteindelijk- om op te eten. U kunt zich hiervoor opgeven rondom de kerkdienst van 30 augustus. Ook in het Oldenhuis. We hopen op een gezellige middag en avond.

Rondom de eredienst.
 
Voor de laatste keer buigen wij ons over een “gebod”. Het tiende. In de commentaren en preken vaak het stiefkindje van de geboden. “Hier wordt niets nieuws gezegd”, schrijft iemand ferm: “de vorige geboden worden samengevat”.  Ik meen niet dat er “stiefkindjes” zijn. Niet in de geschriften als geheel, maar zeker niet in de Tien Woorden. Wat wordt er gezegd, als er staat: Begeer het leven van je naaste niet. Ik denk aan de sterke impuls die er op ons afkomt om een ander te zijn dan we zijn: we moeten sexy zijn, sterk zijn, jong zijn, snel zijn. We moeten mee kunnen met de tijd.
We willen ook. We willen vaak veel. Zegt het gebod misschien dit: jouw leven speelt zich niet ergens anders af. Jouw leven speelt zich af in jouw bestaan. 
Mooi vind ik dit: de Tien woorden beginnen met het woordje “IK”, (Ik ben de Heer, jouw God)  en eindigen met het woordje “de ander” (niets dat is van een ander). Tussen die twee komen wij tot onze recht.
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk


Afkondigingen 17-augustus-2014.

De kerkenraad is verheugd u te kunnen vertellen dat op vrijdag 22 augustus, Mariëlle van der Veen en Hylke Zijlstra trouwen in deze kerk. De dienst, waarin ds. Sybrand van Dijk voorgaat, begint om 19 uur.
 
Vanavond om 19.00 uur is er weer een sing-in in de kerk De Hoeksteen te Sauwerd. Het thema is:  Wéér thuis!
De sing-in wordt georganiseerd door de Gereformeerde kerk vrijgemaakt en de PKN Adorp, Sauwerd, Wetsinge. Enkele muzikanten en de band zullen de liederen die wij zingen begeleiden. 
Annet Zwakenberg zal haar ervaring op de Alpe d'Huez vertellen voor KWF kankerbestrijding. Aranka Huisman, Harmen Wienke en Geerte Kwant zullen hun ervaringen van hun missie in Hongarije en Roemenië vertellen. Dirk Zwakenberg zal ons iets vertellen over zijn missie in oktober aanstaande.
Maar mocht u zelf ook een bijzondere ervaring hebben in de vakantie dan mag u zich melden voorafgaand aan de sing-in.
 

Na de dienst is er koffie, thee en limonade. U bent allemaal van harte uitgenodigd.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
 
Rondom de eredienst
 
Twee tafelen kennen de Tien Woorden. Vijf over jou en God, met je ouders als vijfde woord, en vijf over jou en je naaste. Dat je niet zult doden, niet zult stelen, niet zult liegen over je naaste. Praktischer kun je het niet krijgen. Gemakkelijker evenmin. Wat is nu eenvoudiger dan de ander niet dood maken? Veel mensen lukt dat zonder enige moeite.
En toch: er is een stroom in de geschiedenis die drijft op moord en leugen en diefstal. Die lijkt niet te stoppen. In tegendeel. De geschiedenis lijkt te stoppen, zodra mensen ophouden te doden.
Wat willen de Tien Woorden? Zijn het wel geboden in de klassieke zin, zoals ze altijd zijn opgevat. Zelf noemen ze zich niet zo. In Exodus staat: En God sprak al deze woorden – debariem in het Hebreeuws. En wat Hij zegt, gebeurt. In Genesis 1 spreekt God ook tien maal. Niet helemaal toevallig.
Zijn de Woorden niet veel meer beloften? lezingen Exodus 20: 13, Romeinen 5: 13-17 en Mattheus 5: 43-45
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk


Afkondigingen 10-aug-2014
 
De kerkenraad is verheugd u te kunnen vertellen dat op vrijdag 22 augustus, Mariëlle van der Veen en Hylke Zijlstra trouwen in deze kerk. De dienst, waarin ds. Sybrand van Dijk voorgaat, begint om 19 uur.
 
Op zondagavond 17 augustus om 19.00 uur is er weer een sing-in in de kerk De Hoeksteen te Sauwerd. Het thema is:  Wéér thuis!
De sing-in wordt georganiseerd door de Gereformeerde kerk vrijgemaakt en de PKN Adorp, Sauwerd, Wetsinge. Enkele muzikanten en de band zullen de liederen die wij zingen begeleiden. 
Annet Zwakenberg zal haar ervaring op de Alpe d'Huez vertellen voor KWF kankerbestrijding. Aranka Huisman, Harmen Wienke en Geerte Kwant zullen hun ervaringen van hun missie in Hongarije en Roemenië vertellen. Dirk Zwakenberg zal ons iets vertellen over zijn missie in oktober aanstaande.
Maar mocht u zelf ook een bijzondere ervaring hebben in de vakantie dan mag u zich melden voorafgaand aan de sing-in.

Uit de gemeente.
 
Een huwelijk.
 
22 Augustus aanstaande trouwen Mariëlle van der Veen en Hylke Zijlstra. De kerkelijke bevestiging en inzegening vindt om 19.00 uur plaats. In onze kerk aan de Kerkstraat. Het is een feest om jullie huwelijk mee te kunnen voorbereiden. We wensen jullie een zonnige, hartelijke dag toe. En een gezegende weg samen!
Een huwelijksviering is openbaar. “Ten overstaande van God en Zijn gemeente”. U bent daarom allen van harte welkom om met dit jonge bruidspaar mee te bidden.
 
Rondom de erediensten.
 
We lezen komende zondag het vijfde woord: eer uw vader en uw moeder.
Met dit woord komen onze verhalen los. We hebben allemaal een vader. En allemaal een moeder. Sommigen zullen liefdevolle gedachten over hen koesteren. Anderen kunnen vertellen over een moeizame relatie. Derden gingen een hele weg.
Wat mij opvalt is dit: het woord is op de toekomst gericht. Op mijn toekomst. Het is bovendien het laatste woord op de tafel betreffende God en mens. Het zesde en de volgende woorden geven vorm aan de relatie tussen mens en mens.
Wat heb ik bij mijn ouders ontdekt? Wat ontving ik van hen? En welke dingen daaruit geven mij, positief of negatief richting in mijn bestaan. Anselm Grün schreef: de wonden die wij aan onze ouders opliepen hebben ons net zo veel te zeggen, als de liefde die wij van hen kregen.
 
’s Avonds vieren wij, samen met de Vrijgemaakte Kerk, de gaven die wij hebben ontvangen. Een aantal mensen zal vertellen over hun zomerwerk. Ze trokken naar landen in Midden Europa. We danken God om de rijkdom die wij in ons dragen. En wij bidden om de plaatsen te vinden waarop wij tot bloei komen. U bent van harte uitgenodigd!
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk


Afkondigingen  3-aug-2014

Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst gaat ds. Frenay uit Winsum voor en speelt Arie van Wijk op het orgel.
 
De eerste collecte is bestemd voor bloemen in de kerk, de tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente.
 
De kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 staat onder leiding van
Titia Bijma.
 
Op zondagavond 17 augustus om 19.00 uur is er weer een sing-in in de kerk De Hoeksteen te Sauwerd.  Het thema is; Wéér thuis!
De sing-in wordt georganiseerd door de Gereformeerde kerk vrijgemaakt en de PKN Adorp, Sauwerd, Wetsinge. Enkele muzikanten en de band zullen de liederen die wij zingen begeleiden. 
Annet Zwakenberg zal haar ervaring op de Alpe d'Huez vertellen voor KWF kankerbestrijding. Aranka Huisman, Harmen Wienke en Geerte Kwant zullen hun ervaringen van hun missie in Hongarije en Roemenië vertellen. Dirk Zwakenberg zal ons iets vertellen over zijn missie in oktober aanstaande.
Maar mocht u zelf ook een bijzondere ervaring hebben in de vakantie dan mag u zich melden voorafgaand aan de sing-in.
 
Ook in de vakantieperiode doet de Voedselbank een beroep op ons. De producten voor deze maand zijn blikgroentes en suiker. U kunt ze deze inleveren bij Anneke van der Schans of bij de Superr.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
 
Maandag overleed Roelf Hazekamp (Stationsstraat 52, Sauwerd). Twee van zijn goede vrienden waren bij hem. Zoals er steeds vrienden om hem heen zijn geweest, de laatste maanden. Zij, de thuiszorg en zijn zoon maakten dat het voor hem elke dag de moeite waard was om er te zijn. En de paarden. Zijn grote liefde.
Je zag hem veranderen.  Was hij eerst nog met elke vezel aan het leven verbonden, hij keek uit naar het WK, hij wilde nog dingen regelen,  er waren nog verhalen te helen; later zag je hoe hij los liet. Steeds minder vaak zei hij, dat hij nog wel ‘een hortje verder wilde.” Sommige zaken kwamen klaar en dat luchtte hem op. Wat hij niet meer kon doen, liet hij. Vorige week zei hij: “Het gaat niet meer, het is over.” We hoopten dat het niet lang meer voor hem zou duren. Het duurde niet heel lang meer.
 
En toch is het indrukwekkend. Hij die zo vol kracht was. Die de regie nam en sterk aanwezig was. Dat hij er nu niet meer is. Dat hij al zijn kracht verloor.  De dood is sterk en groot.
We kunnen niet, dan onze gebeden met hem delen. Dat zijn leven gezien is. En geliefd. En dat de liefde méér zal zijn dan alles. Gods liefde is meer dan alles. Meer zelfs dan ons leven.
 
We bidden troost toe aan zijn vrienden, aan zijn zoon Hein, aan de verschillende mensen van thuiszorg, aan allen die met hem verbonden zijn. Vrijdag om half twee is de uitvaart vanuit de kerk te Sauwerd.
 
 
We denken aan allen voor wie het leven een wissel lijkt te nemen. Het is steeds: verzorgen wat om zorg vraagt, vast houden wat kostbaar is, maar ook weten wanneer los te laten. Het zaad kan niet groeien, als het steeds wordt omgewoeld. Het moment weten, dat is volgens mij wijsheid.
 
Rondom de eredienst.
 
Hoewel we niet op vakantie zijn. En hoewel het met deze zomerse dagen overal vakantie is, waar je ook maar bent of wat je ook maar doet: de komende zondag is er opnieuw een gastpredikant. We heten Ds. Bijl uit Groningen van harte welkom in ons midden. En we wensen allen een gezegende dienst toe!
 
met een zonnige groet
ds. Sybrand van DijkMededelingen van de kerkenraad 27 juli 2014.

Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst, met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst, waarin wij het Heilig Avondmaal met elkaar vieren, gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Annie Koenes op het orgel.
 


  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.