Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Informatie Informatie

Deze informatiepagina bevat o.a

 

N.B. De wijkindeling staat onder dit zelfde menu-onderdeel links.


 Adresgegevens:

 • Kerkstraat 11, Sauwerd,    tel :0503061916 (Oldenhuis)
 • Torenweg,  Adorp (in beheer van S.O.G.K.)
 • Valgeweg, Klein Wetsinge  (in beheer van S.O.G.K.)

 

Predikant:

 • Ds P.S. van Dijk
  Kerkstraat 13, 9771BD Sauwerd 
  Tel. : 0503061236
  Email :

Scriba:

Titia Bijma
Acacialaan 18,  9771AJ  Sauwerd.
Tel: 06-20363636
Email :

 

Boekhouder:

Dhr. P. Ritzema, Schoolstraat 9, 9771BJ,  Sauwerd.

Koster:

Mevr. M.C. van der Veen-Schaap.
E-mail :
tel. 050-3061805
Hulpkoster: Dhr.  B.Ozinga, Tuinbouwstr. 9 9771 BL Sauwerd.
 

Coördinator preekrooster:

Dhr. F. Bakker, Langs de tocht 7, Sauwerd.


Bloemen in de kerk
           Coördinatie:
            Mw. A.H. Tukker-Loendersloot, De Groenlanden 21 , Sauwerd.
            Mw. S. Vos-van Klinken, Burchtweg 16, Sauwerd

Autodienst.

Contact persoon: Bert Ozinga,
Tuinbouwstraat 9, Sauwerd
tel. 050-3061747 / 06-23536818

 

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de boekhouder van de kerk Piet Ritzema, Schoolstraat 9 te Sauwerd. Dit is ook het adres voor het inleveren van de verjaardagszakjes en overige financiële zaken.

Leden administratie
Bert Ritzema, De Graslanden2, Sauwerd. E-mail:

 


Routebeschrijving

Zo komt u in Adorp /Sauwerd /Wetsinge.
Vanuit Groningen op de ringweg afslag Lauwersoog nemen via de N361. U komt dan door achtereenvolgens langs Adorp dan Sauwerd, en tenslotte Klein- en Groot Wetsinge.

Onderstaand kaartje geeft een indruk van de ligging, van de dorpjes onderling.

 

De banner boven aan de pagina's geeft een overzicht van Klein Wetsinge met de kerk en  molen.


Koppelingen

 Sybrand's weblog:
www.godinfragmenten.wordpress.com

Stichting Voedselbank 'Het Hogeland'
www.voedselbankhethogeland.nl

Kerk in Actie:
www.kerkinactie.nl

De website van de PKN kerken in nederland:
www.pkn.nl

 ICCO en Kerk in Actie Over het kyoto-verdrag.
www.klimaatbelofte.nl

Een Blog over God (n.a.v. een artikel in Trouw):
 http://god-blog.nl/

Een landelijke Jeugddiensten Hyves site:
http://jeugddienstennl.hyves.nl/

 

Verschillende protestants-christelijke organisaties hebben samen deze site gemaakt zoals de PKN, NCRV, VU e.a. en vertolken dus een brede interkerkelijke wereld.
protestant.nl/

Oecumenische Raad van Kerken in Nederland.
http://www.raadvankerken.nl/

Website van de raad van kerken in Groningen en Drente, met dagelijks nieuws.
http://www.prvk.nl/

Iedere dag in dichtvorm een Bijbelwoord.
http://www.gospelwords.nl

Bijbelcursus over psalmen
http://www.meeroverdebijbel.nl

Pastorale Supervisie Noord Nederland.
http://www.psnn.nu

App Bible-fit: brug tussen bijble en dagelijks leven
http://www.bible-fit.nl

De bijbel in gewone taal. (nu beschikbaar)
http://www.bijbelingewonetaal.nlEen interessante wandeling.

Onze vorige koster Harry Vos, heeft deze mooie wandelroute met allerlei wetenswaardigheden rond Wetsinge en Sauwerd gemaakt. Je moet acrobatreader hebben om deze koppeling te kunnen gebruiken. Klik hier.
Zeker aan te raden voor nieuwe inwoners.

 


HET kerkblad van onze gemeente, heet  Kerkbericht De Schakel
Kopij bij voorkeur in digitale vorm naar:  

Abonnement 10.00 € per jaar. Opgave via bovenstaande mail.

Kerkbericht De Schakel geeft een maandelijks overzicht van de activiteiten binnen de Protestantse kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan andere (religieuze) onderwerpen en (regionale) bijeenkomsten.

Hoofdredacteur:  Daniëlle de Lange 
Redactie: Yvonne Pol, Marjan van der Veen en  Sybrand van Dijk.
Coördinator bezorging: Pia Deemter.
Financiën & Abonnementen: Dhr. J.M.Pot

Af en toe vind u hier wel eens wat informatie uit het kerkblad.

Zoals dit:

Geloven online

Op deze nieuwe pagina in Kerkbericht De Schakel willen we u graag op de hoogte brengen van de nieuwste websites, apps, blogs etc. op het gebied van geloven. Heeft u nog een tip? Stuur deze dan door naar:


Leger des Heils lanceert liedboek-app
Het Leger des Heils heeft als eerste kerkgenootschap in Nederland een app ontwikkeld waarin alle eigen liederen te vinden zijn. Via de app ‘Geloven & Muziek’ zijn honderden liederen beschikbaar. Naast tekst en melodie bevat de app ook bladmuziek en achtergrondinformatie over componisten en tekstschrijvers.

http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/actietips

Dit jaar is het thema van de 40dagentijd ‘Open je handen’. Laten we onze handen
openen in vertrouwen en ontvangen van God en van elkaar! Op deze site vindt u 40 tips waarmee u met anderen, jongeren en ouderen, binnen de gemeente uw handen kunt openen


www.gospelwords.nl

De boodschap van de Bijbel op een aansprekende manier verwoord - dat is wat Gospel-Words te bieden heeft. Ze doen dit door elke dag een korte berijming van een Bijbelwoord op de site te plaatsen en via Twitter en Facebook te verspreiden. U kunt zich ook aanmelden om de dagelijkse GospelWords per e-mail te ontvangen
 Groninger kerkbode

Het kerkelijk nieuws van de gehele provincie verschijnt wekelijks in de Protestantse Kerkbode. De kosten van een abonnement bedragen ca. € 83,00 per jaar. Voor informatie en/of opgave voor een abonnement kunt u zich wenden tot:Piet Ritzema, Schoolstraat 9, Sauwerd
Kopij
Kopij voor de 'Groninger Kerkbode' kunt u aanleveren bij:
Ds. Sybrand van Dijk, Kerkstraat 13, Sauwerd 
Kopij sluiting: maandagavond 20:00 uur 

 


Privacy-reglement.
De kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd (AWS) hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en
foto's op de website.
Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd.Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.
Gebruik van uw persoonsgevens
Wanneer u via het contactadres van de website informatie toestuurt of vragen stelt, zullen uw mailadres en andere persoonlijke gegegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden, dan die betrekking hebben op plaatselijke kerkelijke aktiviteiten.
Foto's van een activiteit die heeft plaats gevonden in het kader van de kerk vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Foto bijschriften bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.
Alle foto's worden vooraf gescreend. U kunt altijd bezwaar maken tegen plaatsing.
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een bericht te sturen via een mail naar het contactadres. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.
Namen telefoon en (mail)adressen
- Iedereen die vanuit zijn functie bereikbaar moet zijn binnen de PKN kerk AWS, wordt met naam postadres, mailadres en telefoonnummer genoemd.
- Bij voorkeur wordt één contactpersoon met mailadres per commissie geplaatst, persoon gegevens van overige cie-leden worden geplaatst als dat door hun contactpersoon wordt aangegeven.
- Als een e-mail adres in te plaatsen informatie wordt toegestuurd, zal dat worden overgenomen.
- Iedereen kan echter om persoonlijke redenen aangeven dat zijn naam en/of e-mail adres niet op de site geplaatst mag worden.
Laatste aanpassing deze pagina : 15-december2014
 

 
 
 
 
Nieuw(s)

Afkondigingen 29-november-2015.
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
Vandaag vieren wij met elkaar het Heilig Avondmaal.

Een vraag vanuit de diaconie. We hebben nog enkele vrijwilligers nodig voor de actie voedselbank op vrijdagavond 11 december om 18.00 uur. U kunt zich aanmelden bij de diaconie.

De lezing op donderdag 10 december is veranderd. Saskia van Lier zal een lezing houden over dieren in de christelijke kunst. “Carnaval der dieren” De lezing wordt gehouden in het Oldenhuis en begint om 20.00 uur. De kosten zijn € 5. U bent van harte uitgenodigd.


‘Vanavond is er om 19.30 een Sing In georganiseerd in samenwerking met GKV de Hoeksteen. Jullie zijn allen van harte uitgenodigd.
Voor deze avond stond er ook een catechisatieavond voor de 12+ groep. Door de Sing in zal deze te komen vervallen, graag gaan wij met deze groep gezamenlijk naar de Sing in.
Wij zien u en jou graag om 19.30 in de vrijgemaakte kerk de Hoeksteen. ‘
 

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
 

 Recent gewijzigd.

 • V&T Wijziging lezing op 10 dec 2015. klik hier.


Oudere mededelingen

Afkondigingen 22-november-2015

Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De eerste collecte is de diaconie en de tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.
 
Er staat straks koffie en thee klaar in het Oldenhuis. U bent van harte uitgenodigd.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
 


Afkondigingen 15-november-2015
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

In deze dienst gaat ds Diemer voor uit Bedum en speelt Rudi Diekstra op het orgel.
 
De eerste collecte is stichting GAVE en de tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
 
We denken aan iedereen voor wie het leven op een keerpunt staat. Het is ingrijpend, wanneer de weg, waarop je liep niet doorgaat, maar afbreekt. Je moet voor jezelf een nieuwe toekomst uitdenken. Maar je kijkt ook met nieuwe ogen naar je verleden: deed ik het fout? wat betekenden de jaren op deze weg? Wie waren mijn metgezellen? Keerpunten zijn vol pijn. Pijn van het afscheid. Pijn van de teleurstelling. Maar juist op keerpunten kan ook God zich melden. Als een grote liefde aan wie je je kunt toevertrouwen.
 
Rondom de eredienst.
 
Komende zondag, 22 november, is de laatste zondag vóór advent. We kijken uit naar de toekomst. En tegelijk leeft in ons het besef, dat alle dingen voorbij gaan. “Geen steen zal op de andere blijven staan”, zegt Jezus in het evangelie. En hij schildert een tijd van grote onrust. Oorlogen en geruchten van oorlogen. “Maar het zal het einde niet zijn”. Nee – het is een nieuw begin. “Je weet toch hoe het bij de vijgeboom gaat?” Als die zijn takken week maakt, dan staat het te gebeuren. Dan komt de Mensenzoon Marcus 13.
We gedenken op deze bijzondere dag allen die ons in het afgelopen jaar zijn voorgegaan
 
met een hartelijke groet uit een druilerig en grauw Sauwerd. Wat kun je soms verlangen naar heldere koude met blauwe luchten
 
ds. Sybrand van Dijk
 


Afkondigingen 8-november-2015.
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
In deze dienst gaat ds. de Jager uit Haren voor.

De eerste collecte is voor het ziekenhuispastoraat en de tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.
 
Er staat straks koffie en thee klaar in het Oldenhuis, U bent van harte uitgenodigd.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
We denken aan iedereen voor wie zorg de toon is van elke daag. Zorg om de gezondheid. Zorg om de toekomst. Onze zorg kan creatief zijn: we ontdekken mogelijkheden om omstandigheden te veranderen. Zorg kan ook maken, dat het leven zwaar wordt. Ik tob. En toch verandert er niets. “De mens wikt, maar God beschikt”,  zou mijn oma gezegd hebben. Ik zelf weet niet, of God alles bepaalt, op die manier. Ik zou haar spreuk nieuwe woorden willen geven: “Wij tobben, maar wij kunnen ook ons vertrouwen geven, aan God”. Ik hoop, dat u dit ervaren kunt.
 
Rondom de eredienst.
Komende zondag ben ik in Baflo. Ik zal daar de nieuwe ambtsdragers bevestigen. In Sauwerd gaat ds. Diemer voor. Wij wensen u van harte een gezegende ochtend toe,
 
met een hartelijke groet
 
Sybrand van Dijk


Afkondigingen 1-november-2015
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De eerste collecte is voor de najaars zending collecte van kerk in actie en de tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.
 
Op donderdagavond 5 november zal prof. Dr. Frits de Lange, bij ons in het Oldenhuis, een lezing houden over “beter ouder worden”. De avond begint om 20.00 uur.  De kosten bedragen € 5, dit is inclusief een kopje koffie of thee in de pauze. U bent van harte welkom!
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.Uit de gemeente.
.

Onze gedachten en gebeden zijn bij allen, voor wie het leven onzeker is. Wij kennen de uitkomst niet. En dat maakt ons soms dubbel bezorgd. Bezorgd om hoe het nu is en bezorgd om hoe het zal worden. Misschien kunnen we in God de vrijheid vinden om onze zorgen los te laten. We zijn hier en nu.
 
Rondom de eredienst.
 
Ik zelf ga voor in Giethoorn. Het is ontroerend en zinvol, dat er midden in dit toeristische dorp een groep mensen bij elkaar komt om uit de Bijbel te lezen en God te aanbidden. Als een zoutkorrel.
U ontvangt ds. De Jager uit Haren in uw midden. We wensen allen een gezegende ochtend toe.
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.