Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Informatie Informatie

Deze informatiepagina bevat o.a

 

N.B. De wijkindeling staat onder dit zelfde menu-onderdeel links.


 Adresgegevens:

 • Kerkstraat 11, Sauwerd,    tel :0503061916 (Oldenhuis)
 • Torenweg,  Adorp (in beheer van S.O.G.K.)
 • Valgeweg, Klein Wetsinge  (in beheer van S.O.G.K.)

 

Predikant:

 • Ds P.S. van Dijk
  Kerkstraat 13, 9771BD Sauwerd 
  Tel. : 0503061236
  Email :

Scriba:

Mw A.F. Oosterhof,
Karspelweg 15,  9773TL  Wetsinge 
Tel: 0503061378
Email :

 

Boekhouder:

Dhr. P. Ritzema, Schoolstraat 9, 9771BJ,  Sauwerd.

Koster:

Mevr. M.C. van der Veen-Schaap.
E-mail :
tel. 050-3061805
Hulpkoster: Dhr.  B.Ozinga, Tuinbouwstr. 9 9771 BL Sauwerd.
 

Coördinator preekrooster:

Dhr. F. Bakker, Langs de tocht 7, Sauwerd.


Bloemen in de kerk
           Coördinatie:
            Mw. A.H. Tukker-Loendersloot, De Groenlanden 21 , Sauwerd.
            Mw. S. Vos-van Klinken, Burchtweg 16, Sauwerd

Autodienst.

Contact persoon: Bert Ozinga,
Tuinbouwstraat 9, Sauwerd
tel. 050-3061747 / 06-23536818

 

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de boekhouder van de kerk Piet Ritzema, Schoolstraat 9 te Sauwerd. Dit is ook het adres voor het inleveren van de verjaardagszakjes en overige financiële zaken.

Leden administratie
Bert Ritzema, De Graslanden2, Sauwerd. E-mail:

 


Routebeschrijving

Zo komt u in Adorp /Sauwerd /Wetsinge.
Vanuit Groningen op de ringweg afslag Lauwersoog nemen via de N361. U komt dan door achtereenvolgens langs Adorp dan Sauwerd, en tenslotte Klein- en Groot Wetsinge.

Onderstaand kaartje geeft een indruk van de ligging, van de dorpjes onderling.

 

De banner boven aan de pagina's geeft een overzicht van Klein Wetsinge met de kerk en  molen.


Koppelingen

 Sybrand's weblog:
www.godinfragmenten.wordpress.com

Stichting Voedselbank 'Het Hogeland'
www.voedselbankhethogeland.nl

Kerk in Actie:
www.kerkinactie.nl

De website van de PKN kerken in nederland:
www.pkn.nl

 ICCO en Kerk in Actie Over het kyoto-verdrag.
www.klimaatbelofte.nl

Een Blog over God (n.a.v. een artikel in Trouw):
 http://god-blog.nl/

Een landelijke Jeugddiensten Hyves site:
http://jeugddienstennl.hyves.nl/

 

Verschillende protestants-christelijke organisaties hebben samen deze site gemaakt zoals de PKN, NCRV, VU e.a. en vertolken dus een brede interkerkelijke wereld.
protestant.nl/

Oecumenische Raad van Kerken in Nederland.
http://www.raadvankerken.nl/

Website van de raad van kerken in Groningen en Drente, met dagelijks nieuws.
http://www.prvk.nl/

Iedere dag in dichtvorm een Bijbelwoord.
http://www.gospelwords.nl

Bijbelcursus over psalmen
http://www.meeroverdebijbel.nl

Pastorale Supervisie Noord Nederland.
http://www.psnn.nu

App Bible-fit: brug tussen bijble en dagelijks leven
http://www.bible-fit.nl

De bijbel in gewone taal. (nu beschikbaar)
http://www.bijbelingewonetaal.nlEen interessante wandeling.

Onze vorige koster Harry Vos, heeft deze mooie wandelroute met allerlei wetenswaardigheden rond Wetsinge en Sauwerd gemaakt. Je moet acrobatreader hebben om deze koppeling te kunnen gebruiken. Klik hier.
Zeker aan te raden voor nieuwe inwoners.

 


HET kerkblad van onze gemeente, heet  Kerkbericht De Schakel
Kopij bij voorkeur in digitale vorm naar:  

Abonnement 10.00 € per jaar. Opgave via bovenstaande mail.

Kerkbericht De Schakel geeft een maandelijks overzicht van de activiteiten binnen de Protestantse kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan andere (religieuze) onderwerpen en (regionale) bijeenkomsten.

Hoofdredacteur:  Daniëlle de Lange 
Redactie: Yvonne Pol, Marjan van der Veen en  Sybrand van Dijk.
Coördinator bezorging: Pia Deemter.
Financiën & Abonnementen: Dhr. J.M.Pot

Af en toe vind u hier wel eens wat informatie uit het kerkblad.

Zoals dit:

Geloven online

Op deze nieuwe pagina in Kerkbericht De Schakel willen we u graag op de hoogte brengen van de nieuwste websites, apps, blogs etc. op het gebied van geloven. Heeft u nog een tip? Stuur deze dan door naar:


Leger des Heils lanceert liedboek-app
Het Leger des Heils heeft als eerste kerkgenootschap in Nederland een app ontwikkeld waarin alle eigen liederen te vinden zijn. Via de app ‘Geloven & Muziek’ zijn honderden liederen beschikbaar. Naast tekst en melodie bevat de app ook bladmuziek en achtergrondinformatie over componisten en tekstschrijvers.

http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/actietips

Dit jaar is het thema van de 40dagentijd ‘Open je handen’. Laten we onze handen
openen in vertrouwen en ontvangen van God en van elkaar! Op deze site vindt u 40 tips waarmee u met anderen, jongeren en ouderen, binnen de gemeente uw handen kunt openen


www.gospelwords.nl

De boodschap van de Bijbel op een aansprekende manier verwoord - dat is wat Gospel-Words te bieden heeft. Ze doen dit door elke dag een korte berijming van een Bijbelwoord op de site te plaatsen en via Twitter en Facebook te verspreiden. U kunt zich ook aanmelden om de dagelijkse GospelWords per e-mail te ontvangen
 Groninger kerkbode

Het kerkelijk nieuws van de gehele provincie verschijnt wekelijks in de Protestantse Kerkbode. De kosten van een abonnement bedragen ca. € 83,00 per jaar. Voor informatie en/of opgave voor een abonnement kunt u zich wenden tot:Piet Ritzema, Schoolstraat 9, Sauwerd
Kopij
Kopij voor de 'Groninger Kerkbode' kunt u aanleveren bij:
Ds. Sybrand van Dijk, Kerkstraat 13, Sauwerd 
Kopij sluiting: maandagavond 20:00 uur 

 


Privacy-reglement.
De kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd (AWS) hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en
foto's op de website.
Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd.Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.
Gebruik van uw persoonsgevens
Wanneer u via het contactadres van de website informatie toestuurt of vragen stelt, zullen uw mailadres en andere persoonlijke gegegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden, dan die betrekking hebben op plaatselijke kerkelijke aktiviteiten.
Foto's van een activiteit die heeft plaats gevonden in het kader van de kerk vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Foto bijschriften bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.
Alle foto's worden vooraf gescreend. U kunt altijd bezwaar maken tegen plaatsing.
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een bericht te sturen via een mail naar het contactadres. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.
Namen telefoon en (mail)adressen
- Iedereen die vanuit zijn functie bereikbaar moet zijn binnen de PKN kerk AWS, wordt met naam postadres, mailadres en telefoonnummer genoemd.
- Bij voorkeur wordt één contactpersoon met mailadres per commissie geplaatst, persoon gegevens van overige cie-leden worden geplaatst als dat door hun contactpersoon wordt aangegeven.
- Als een e-mail adres in te plaatsen informatie wordt toegestuurd, zal dat worden overgenomen.
- Iedereen kan echter om persoonlijke redenen aangeven dat zijn naam en/of e-mail adres niet op de site geplaatst mag worden.
Laatste aanpassing deze pagina : 15-december2014
 

 
 
 
 
Nieuws
Recent gewijzigd:
 • Foto's van de basiscatechese groep op hun reisje op het wad.
 
Afkondigingen 28 juni 2015

Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

In deze dienst gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.

Vandaag is het de slotzondag van het kerkelijk seizoen. In deze dienst nemen Rianne, Ruth en Ivo afscheid van de kindernevendienst en maken de overstap naar het JOC.

De eerste collecte is voor de Diaconie en de tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.

De kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 staat onder leiding van
Ingrid van Veen en Hannie Ritzema.

Na de dienst heeft Marjan weer koffie / thee en drinken voor de kinderen klaarstaan. Daarbij krijgen we lekkere taart gemaakt door gemeenteleden.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
Rondom de eredienst - 28 juni 2015

27 en 28 juni sluiten we het winterseizoen af. De jongeren gaan kamperen. De ouwe sokken (iedereen boven de twintig) zijn op zaterdag uitgenodigd voor de barbecue achter de kerk. Zondag stappen drie tieners over van de kindernevendienst naar het jeugdwerk. Ruth Huinder en Rianne Westra zullen er zijn, Ivo Poelma is ergens anders vanwege de doop van een familielid. We bidden jullie Gods zegen toe. Verder kijken we terug op de wijkavonden over ‘de zin van het leven’. Heb je er zin in?, vragen we zondagochtend. We lezen uit Deuteronomium 6: 4-6 en Kolossenzen 1: 15-22. In de laatste tekst wordt Jezus, de Heer, voorgesteld als het centrum van alles wat bestaat. Zijn afdruk staat op alle dingen, zichtbaar en onzichtbaar, schrijft Paulus. Ervan uitgaande dat de brief van zijn hand is.

Ik sta paf van deze verklaring. Draait het leven op hem? En zo ja, wat betekent dat dan?

Na afloop drinken we koffie en eten we de taarten die door u zijn gebakken.

Het regende vandaag pijpenstelen. Het was donker en somber. Maar de kracht van woorden doet veel: de zomer komt er aan!, schrijft het weerbericht. Ik begon al vanzelf een beetje te zingen.

Met een hartelijke groet,

ds. Sybrand van Dijk

 
 
Afkondigingen 21 juni 2015

Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
In deze dienst, gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Jenne Jan Kwant op de piano.

De eerste collecte is voor de Diaconie en de tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.
De kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 staat onder leiding van
Bob Brinkhuizen en Corine Buikema

Volgende week hebben het slotweekend. Op zaterdagavond wordt er een barbecue gehouden. Als u wilt deelnemen kunt u zich opgeven via de lijst in de hal, of bij Bob Brinkhuizen.
In dit weekend wordt er een JOC-kamp georganiseerd op Hekkum van zaterdag 27 juni vanaf 15.00 uur – zondag 28 juni 15.00. Jullie hebben hierover een mail ontvangen. Voor meer informatie kun je terecht bij Geerte Kwant of Bob Brinkhuizen.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
Uit de gemeente

We denken aan hen die chronisch ziek zijn. Er wordt veel van je gevraagd, wanneer een ziekte niet meer weg gaat. Hoe houd je de balans? Ziek-zijn heeft de neiging steeds meer gebieden van je leven aan te raken en te vervormen. Is het mogelijk een leven te leiden náást het ziek zijn? Momenten in de dag over te houden, waarin je vrij bent? Soms zijn onze gedachten nog de enige plaats waar “alles op orde” kan worden ervaren.

Goede moed en innerlijke veerkracht, daar bidden wij om.


Rondom de eredienst

We plannen ons leven. We hebben de mogelijkheid om ons leven te plannen. En toch, als we terugkijken: er zijn heel andere dingen gebeurd dan we hadden gedacht. “Life is what happens, while you were planning other things”, schijnt John Lennon gezegd te hebben.

In Ezechiël staat een grote ceder. Een reus van een boom. Maar hij draagt de toekomst niet in zich. God neemt een twijgje uit hem en dat zal Hij doen opgroeien tot een nieuwe boom. De boer gaat uit om te zaaien. Hij zaait graan. Maar als hij achterom kijkt, blijkt er een mosterdplant te zijn opgeschoten. Oeps!

“Het koninkrijk van God is wat gebeurt, terwijl je andere plannen zat te maken” zeg ik. Maar die uitspraak wordt vast niet beroemd. Niet zo beroemd als die van Lennon. Nou ja, laat het dan maar een mosterdzaadje zijn

lezingen Ezechiël 17: 22-24 en Marcus 4: 26-34


Denkt u aan volgende week? Dan vieren we de slotzondag. Met barbecue en taart. U kunt zich voor beide opgeven bij Bob Brinkhuizen. En haast u beslist, wanneer u taart wilt bakken of een salade wilt samenstellen


met een hartelijke groet

ds. Sybrand van Dijk
 
 
Afkondigingen 14 juni 2015

Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

In deze dienst, waarin wij het Heilig Avondmaal vieren, gaat ds. L. Neijmeijer uit Groningen voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.

De eerste collecte is voor het Roosevelthuis en de tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.
De kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 staat onder leiding van Ingrid van Veen en Hannie Ritzema.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe. meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.