Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Informatie Informatie

Deze informatiepagina bevat o.a

 

N.B. De wijkindeling staat onder dit zelfde menu-onderdeel links.


 Adresgegevens:

  • Kerkstraat 11, Sauwerd,    tel :0503061916 (Oldenhuis)
  • Torenweg,  Adorp (in beheer van S.O.G.K.)
  • Valgeweg, Klein Wetsinge  (in beheer van S.O.G.K.)

 

Predikant:

  • Ds P.S. van Dijk
    Kerkstraat 13, 9771BD Sauwerd 
    Tel. : 0503061236
    Email :

Scriba:

Titia Bijma
Lindenlaan 21, 9771 AL Sauwerd
Tel: 06-20363636
Email :

 

Boekhouder:

Dhr. P. Ritzema, Schoolstraat 9, 9771BJ,  Sauwerd.

Koster:

Mevr. M.C. van der Veen-Schaap.
E-mail :
tel. 050-3061805
Hulpkoster: Dhr.  B.Ozinga, Tuinbouwstr. 9 9771 BL Sauwerd.
 

Coördinator preekrooster:

Dhr. F. Bakker, Langs de tocht 7, Sauwerd.


Bloemen in de kerk
           Coördinatie:
            Mw. M. Koopman.

Autodienst.

Contact persoon: Bert Ozinga,
Tuinbouwstraat 9, Sauwerd
tel. 050-3061747 / 06-23536818

 

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de boekhouder van de kerk Piet Ritzema, Schoolstraat 9 te Sauwerd. Dit is ook het adres voor het inleveren van de verjaardagszakjes en overige financiële zaken.

Leden administratie
Bert Ritzema, De Graslanden2, Sauwerd. E-mail:

 


Routebeschrijving

Zo komt u in Adorp /Sauwerd /Wetsinge.
Vanuit Groningen op de ringweg afslag Lauwersoog nemen via de N361. U komt dan door achtereenvolgens langs Adorp dan Sauwerd, en tenslotte Klein- en Groot Wetsinge.

Onderstaand kaartje geeft een indruk van de ligging, van de dorpjes onderling.

 

De banner boven aan de pagina's geeft een overzicht van Klein Wetsinge met de kerk en  molen.


Koppelingen

 Sybrand's weblog:
www.godinfragmenten.wordpress.com

Stichting Voedselbank 'Het Hogeland'
www.voedselbankhethogeland.nl

Regionale evangelisatie:
www.kerkenactiviteiten.nl

Kerk in Actie:
www.kerkinactie.nl

De website van de PKN kerken in nederland:
www.pkn.nl

 ICCO en Kerk in Actie Over het kyoto-verdrag.
www.klimaatbelofte.nl

Een landelijke Jeugddiensten Hyves site:
http://jeugddienstennl.hyves.nl/

 

Verschillende protestants-christelijke organisaties hebben samen deze site gemaakt zoals de PKN, NCRV, VU e.a. en vertolken dus een brede interkerkelijke wereld.
protestant.nl/

Oecumenische Raad van Kerken in Nederland.
http://www.raadvankerken.nl/

Website van de raad van kerken in Groningen en Drente, met dagelijks nieuws.
http://www.prvk.nl/

Iedere dag in dichtvorm een Bijbelwoord.
http://www.gospelwords.nl

Bijbelcursus over psalmen
http://www.meeroverdebijbel.nl

Pastorale Supervisie Noord Nederland.
http://www.psnn.nu

App Bible-fit: brug tussen bijble en dagelijks leven
http://www.bible-fit.nl

De bijbel in gewone taal.
http://www.bijbelingewonetaal.nl

Stuurgroep Regionale Evangelisatie:
http://www.kerkenactiviteiten.nlEen interessante wandeling.

Onze vorige koster Harry Vos, heeft deze mooie wandelroute met allerlei wetenswaardigheden rond Wetsinge en Sauwerd gemaakt. Je moet acrobatreader hebben om deze koppeling te kunnen gebruiken. Klik hier.
Zeker aan te raden voor nieuwe inwoners.

 


HET kerkblad van onze gemeente, heet  Kerkbericht De Schakel
Kopij bij voorkeur in digitale vorm naar:  

Abonnement 10.00 € per jaar. Opgave via bovenstaande mail.

Kerkbericht De Schakel geeft een maandelijks overzicht van de activiteiten binnen de Protestantse kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan andere (religieuze) onderwerpen en (regionale) bijeenkomsten.

Hoofdredacteur:  Mw. B. vd Wijk
Redactie: Marjan van der Veen, A. Trox  en  Sybrand van Dijk.
Coördinator bezorging: N.N.
Financiën & Abonnementen: Dhr. J.M.Pot

Af en toe vind u hier wel eens wat informatie uit het kerkblad.

Zoals dit:

Geloven online

Op deze nieuwe pagina in Kerkbericht De Schakel willen we u graag op de hoogte brengen van de nieuwste websites, apps, blogs etc. op het gebied van geloven. Heeft u nog een tip? Stuur deze dan door naar:


Leger des Heils lanceert liedboek-app
Het Leger des Heils heeft als eerste kerkgenootschap in Nederland een app ontwikkeld waarin alle eigen liederen te vinden zijn. Via de app ‘Geloven & Muziek’ zijn honderden liederen beschikbaar. Naast tekst en melodie bevat de app ook bladmuziek en achtergrondinformatie over componisten en tekstschrijvers.


www.gospelwords.nl

De boodschap van de Bijbel op een aansprekende manier verwoord - dat is wat Gospel-Words te bieden heeft. Ze doen dit door elke dag een korte berijming van een Bijbelwoord op de site te plaatsen en via Twitter en Facebook te verspreiden. U kunt zich ook aanmelden om de dagelijkse GospelWords per e-mail te ontvangen
 Groninger kerkbode

Het kerkelijk nieuws van de gehele provincie verschijnt wekelijks in de Protestantse Kerkbode. De kosten van een abonnement bedragen ca. € 92,00 per jaar. Voor informatie en/of opgave voor een abonnement kunt u zich wenden tot:Piet Ritzema, Schoolstraat 9, Sauwerd
Kopij
Kopij voor de 'Groninger Kerkbode' kunt u aanleveren bij:
Ds. Sybrand van Dijk, Kerkstraat 13, Sauwerd 
Kopij sluiting: maandagavond 20:00 uur 

 


Privacy-reglement.
De kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd (AWS) hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en
foto's op de website.
Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd.Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.
Gebruik van uw persoonsgevens
Wanneer u via het contactadres van de website informatie toestuurt of vragen stelt, zullen uw mailadres en andere persoonlijke gegegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden, dan die betrekking hebben op plaatselijke kerkelijke aktiviteiten.
Foto's van een activiteit die heeft plaats gevonden in het kader van de kerk vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Foto bijschriften bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.
Alle foto's worden vooraf gescreend. U kunt altijd bezwaar maken tegen plaatsing.
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een bericht te sturen via een mail naar het contactadres. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.
Namen telefoon en (mail)adressen
- Iedereen die vanuit zijn functie bereikbaar moet zijn binnen de PKN kerk AWS, wordt met naam postadres, mailadres en telefoonnummer genoemd.
- Bij voorkeur wordt één contactpersoon met mailadres per commissie geplaatst, persoon gegevens van overige cie-leden worden geplaatst als dat door hun contactpersoon wordt aangegeven.
- Als een e-mail adres in te plaatsen informatie wordt toegestuurd, zal dat worden overgenomen.
- Iedereen kan echter om persoonlijke redenen aangeven dat zijn naam en/of e-mail adres niet op de site geplaatst mag worden.
Laatste aanpassing deze pagina : 21-4-2017
 

 
 
 
 
Nieuw(s)
Afkondigingen 23 juli 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
In deze dienst gaat ds Lootsma uit Winsum voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.

De bloemen gaan ....
 
De eerste collecte is voor het open hof Groningen en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
Voor de startzondag op 17 september hebben we weer enkele enthousiaste mensen nodig om de dienst en het programma voor te bereiden. Het thema is:
Een open huis
U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier in het Oldenhuis.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
 
 

Oudere mededelingen


Afkondigingen 16 juli 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
In deze dienst is er aandacht voor de overstap van de kinderen uit groep 8 van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

De bloemen gaan ....

De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
Na deze dienst is er koffiedrinken bij de fam van  Veen  Burchtweg.
Er worden verschillende activiteiten boerengolf, gezellig praten en zijn er leuke dingen te doen voor de kinderen. 
We sluiten het samenzijn af met een gezamenlijke lunch
Een paar praktische dingen:
· De lunchmaaltijd is een American Party, ofwel: Maak zelf iets lekkers om te eten, en neem dat mee. Dan kan iedereen van elkaars kook- en bakkunsten genieten! Vuistregel: maak een gerecht voor zoveel mensen als je eigen gezin of gezelschap, dan is er altijd genoeg. Voor soep en drinken wordt al gezorgd. 
· Er zijn een beperkt aantal stoelen aanwezig, maar neem voor zover mogelijk graag een eigen kleedje of (tuin)stoel mee.
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.Afkondigingen 9 juli 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
De bloemen gaan ...
De eerste collecte is voor het Classisproject Guatemala en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;

Op zondag 16 juli a.s. sluiten we het seizoen af met een feestelijk programma.
Het thema van die dag is “Mensen vangen”. Graag nodigen we iedereen van harte uit voor de kerkdienst en de activiteiten daarna.

PROGRAMMA
09:30 de kerkdienst       waarin aandacht is voor de overstap van de kinderen uit groep 8 van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.
Koffiedrinken bij het Sauwerder haventje. (Het veldje achter fam. Van der Veen) Daar is er koffiedrinken, boerengolf, gezellig praten en zijn er leuke dingen te doen voor de kinderen. 
Een gezamenlijke lunch
 Een paar praktische dingen:
· De lunchmaaltijd is een American Party, ofwel: Maak zelf iets lekkers om te eten, en neem dat mee. Dan kan iedereen van elkaars kook- en bakkunsten genieten! Vuistregel: maak een gerecht voor zoveel mensen als je eigen gezin of gezelschap, dan is er altijd genoeg. Voor soep en drinken wordt al gezorgd. 
· Is vervoer een probleem? Bel Peter de Lange (050-3062194).
· Er zijn een beperkt aantal stoelen aanwezig, maar neem voor zover mogelijk graag een eigen kleedje of (tuin)stoel mee.
Tot ziens op 16 juli!
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Rondom de eredienst.
Zondag 16 juli. Overstapdienst en afsluiting van het seizoen. Er is een heel programma deze dag. Met eten, spelen, zingen en het loven van God. Een aantal kinderen stapt over van de kindernevendienst naar de jongerengroepen. We lezen deze morgen over de opdracht “visser van mensen te worden”. Hoe je een vis vangt is bekend. Met een haak en een schepnet. Maar hoe vang je een mens? En waartoe moet je die vangen? En: zou ik zelf wel gevangen willen worden? We zullen wat vistechnieken oefenen.
We kijken uit naar uw komst.

Met een hartelijke groet
Ds. Sybrand van Dijk.Afkondigingen 2 juli 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan ........
 
De eerste collecte is voor het Jop en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
In de zomermaanden worden er minder Schakels uitgebracht. De kopij voor de het volgende nummer van het Kerkbericht de Schakel gaat over de periode van 17 juli – 15 september. De uiterste inleverdatum voor de kopij is aanstaande zaterdag 8 juli.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Uit de gemeente.
 
We denken aan hen die voor kortere of langere tijd in de Twaalf Hoven zijn opgenomen. Aan hen die herstellen en hopen om weer naar huis te gaan. Maar ook aan hen die begrijpen dat ze op een kruispunt in hun leven staan. Naar welke kant gaat het van hier? We bidden u vertrouwen toe om het nieuwe te aanvaarden. En om daarin weer uzelf terug te vinden.
 

Mooi dat er woorden zijn. Mooier nog dat er woorden zijn die dubbele dingen, ja zelfs tegenstellingen in zichzelf kunnen opnemen. Het Griekse woord crisis is zo’n ‘verbindingswoord’. Het betekent enerzijds, dat het een foute boel is geworden. De financiële crisis betekende dat het geld niet meer wilde rollen, dat mensen ontslagen werden, dat bedrijven failliet gingen. Maar crisis betekent óók: dat je je kunt bezinnen op een andere toekomst. Dat je een andere weg inslaat dan je tot nog toe gelopen hebt. Als dat lukt, die nieuwe weg, dan kun je soms in verwondering terug kijken. “Goed dat ik veranderd ben!” God is, als ik het goed versta, de stem die ons oproept: “Blijf niet vasthouden aan wat voorbij gaat, maar omarm wat komen zal.” “Vertrouw de nieuwe wegen”, schreef Klaus Peter Hertzsch

Rondom de eredienst
voor zondag 9 juli. Derde zondag van de zomer. Als iets groot is, zal het zich in het kleine laten zien. De grote beloftes van een nieuwe wereld. Van rechtvaardigheid. Van God-in-ons-midden. Ze beginnen alle bij ons zelf. Was ooit ook een tekst van: Verander de wereld, begin bij jezelf. Jeremia, we lezen hoofdstuk 17, lijkt het bijbelboek Spreuken te citeren. “Vervloekt de jonge man die zijn spieren tot zijn sterkte maakt, gezegend de mens die bij de HEER zijn toevlucht zoekt”. Hij neemt de wijsheid van Spreuken over. “Wees barmhartig”,  zegt Jezus. Laat een ommekeer in jezelf toe. Want het koninkrijk van God komt via jou
lezingen Jeremia 17: 5-13 en  Lucas 6: 36-42
 


 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.