Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Informatie

Informatie

Deze informatiepagina bevat o.a

 

De wijkindeling staat onder dit zelfde menu-onderdeel links.


Kerkgebouwen Adresgegevens

 • Kerkstraat 11, Sauwerd,    tel :0503061916 (Oldenhuis)
 • Torenweg,  Adorp
 • Valgeweg, Klein Wetsinge

 

Predikant:

 • ds P.S. van Dijk
  Kerkstraat 13, 9771BD Sauwerd 
  Tel. : 0503061236
  Email :

Scriba:

Mw A.F. Oosterhof,
Karspelweg 15,  9773TL  Wetsinge 
Tel: 0503061378
Email :

 

Boekhouder:

Dhr. P. Ritzema, Schoolstraat 9, 9771BJ,  Sauwerd.

Koster:

Mevr. M.C. van der Veen-Schaap.
Dhr. R. van der Veen.
tel. 050-3061805

Autodienst.

Contact persoon: Bert Ozinga.
tel. 050-3061747 / 06-23536818


 


Routebeschrijving

Zo komt u in Adorp /Sauwerd /Wetsinge.
Vanuit Groningen op de ringweg afslag Lauwersoog nemen via de N361. U komt dan door achtereenvolgens langs Adorp dan Sauwerd, en tenslotte Klein- en Groot Wetsinge.

Onderstaand kaartje geeft een indruk van de ligging, van de dorpjes onderling.

 

De banner boven aan de pagina's geeft een overzicht van Klein Wetsinge met de kerk en  molen.


Koppelingen

 Sybrand's weblog:
www.godinfragmenten.wordpress.com

Stichting Voedselbank 'Het Hogeland'
www.voedselbankhethogeland.nl

Kerk in Actie:
www.kerkinactie.nl

De website van de PKN kerken in nederland:
www.pkn.nl

 ICCO en Kerk in Actie Over het kyoto-verdrag.
www.klimaatbelofte.nl

Een Blog over God (n.a.v. een artikel in Trouw):
 http://god-blog.nl/

Een landelijke Jeugddiensten Hyves site:
http://jeugddienstennl.hyves.nl/

Tekst & Twitter n.a.v. artikel "De schakel" feb 2010:
www.tabernakelkerk.nl

Verschillende protestants-christelijke organisaties hebben samen deze site gemaakt zoals de PKN, NCRV, VU e.a. en vertolken dus een brede interkerkelijke wereld.
protestant.nl/

Oecumenische Raad van Kerken in Nederland.
http://www.raadvankerken.nl/

Website van de raad van kerken in Groningen en Drente, met dagelijks nieuws.
http://www.prvk.nl/

Iedere dag in dichtvorm een Bijbelwoord.
http://www.gospelwords.nl

Bijbelcursus over psalmen
http://www.meeroverdebijbel.nl

Pastorale Supervisie Noord Nederland.
http://www.psnn.nu

App Bible-fit: brug tussen bijble en dagelijks leven
http://www.bible-fit.nl

De bijbel in gewone taal (in wording):
http://www.bijbelingewonetaal.nlEen interessante wandeling.

Onze vorige koster Harry Vos, heeft deze mooie wandelroute met allerlei wetenswaardigheden rond Wetsinge en Sauwerd gemaakt. Je moet acrobatreader hebben om deze koppeling te kunnen gebruiken. Klik hier.
Zeker aan te raden voor nieuwe inwoners.

 


HET kerkblad van onze gemeente, heet  Kerkbericht De Schakel
Kopij bij voorkeur in digitale vorm naar:  

Abonnement 10.00 € per jaar. Opgave via bovenstaande mail.

Kerkbericht De Schakel geeft een maandelijks overzicht van de activiteiten binnen de Protestantse kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan andere (religieuze) onderwerpen en (regionale) bijeenkomsten.

 

De redactie bestaat  uit: Yvonne Pol, Marjan van der Veen, Sybrand van Dijk en Daniëlle de Lange.

 


Af en toe vind u hier wel eens wat informatie uit het kerkblad.

Zoals dit:

Geloven online

Op deze nieuwe pagina in Kerkbericht De Schakel willen we u graag op de hoogte brengen van de nieuwste websites, apps, blogs etc. op het gebied van geloven. Heeft u nog een tip? Stuur deze dan door naar:


www.mijnkerk.nl


Op 15 oktober "opende" de internetkerk Mijnkerk.nl van de Protestantse Kerk in Nederland officieel haar deuren. Mijnkerk.nl is een initiatief van de Protestantse Kerk die zo mensen hoopt te bereiken die niet gewend zijn om naar een klassieke kerkdienst
te gaan. Maar wel een plek zoeken waar zij met geloof- en levensvragen terecht kun- nen. Op de site kun je geluksmomenten delen, gebedsvragen stellen, je verhaal delen, maar ook online een kaarsje voor iemand aansteken. Ook zijn er (korte) preken te bekijken. Kortom, deze online kerk is zeker een bezoekje waard!

App: Kinderbijbel – Uitgeverij Jongbloed
Ben je op zoek naar een leuke bijbelse App voor de kleintjes (3–7jaar)? Dan is deze app zeker een aanrader. De app bevat 20 bijbelverhalen.
Bij elk verhaal kun je figuurtjes activeren en geluiden laten maken door ze aan te raken. Ook kun je kiezen uit zelf lezen of voorlezen. Als papa en mama dat leuk vinden, dan kunnen ze hun eigen stem opnemen en de verhaaltjes voorlezen.

Deze App kun je downloaden in de App Store en kost 0,99 Euro. Beschikbaar voor IPhone of IPad.

 
Bijbelse namen.nl

Op BijbelseNamen.nl vind je de betekenissen van meer dan 3200 bijbelse namen. Bij veel van die namen kun je bovendien direct het bijbelvers lezen waar de naam in voorkomt of wordt uitgelegd.

www.opwekking.nl
Van vrijdag 6 t/m maandag 9 juni 2014 organiseert Opwekking voor de 44e keer haar jaarlijkse pinksterconferentie op het evenemententerrein van Walibi Holland in Biddinghuizen. In de loop der jaren is deze  gezinsconferentie uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats waar duizenden christenen uit verschillende kerken en gemeenten met elkaar het pinksterfeest vieren. Vorig jaar kwamen meer dan 55.000 mensen naar de polder, waaronder meer dan 20.000 kampeerders. Zie voor meer informatie bovengenoemde website onder conferenties-opwekking/pinksterconferentie.

www.pinksterfeest.com
Tijdens het Pinksterweekend staat Veenklooster in het teken van het Pinksterfeest. Er worden veel activiteiten georganiseerd. Zondag en maandag, 1e en 2de Pinksterdag zijn er verschillende diensten, veel optredens en samenzang. 2e pinksterdag zijn er vanaf 1200 uur activiteiten voor jong en oud, kidspraise, bezinningsroute in het bos, kunst, workshops en diverse stands. Zie voor meer informatie bovengenoemde website


Voorpublicatie Bijbel in Gewone Taal nu ook als e-boek

De voorpublicatie van de Bijbel in Gewone Taal is nu ook als e-boek verkrijgbaar, met als nieuwe toevoeging het lijdensverhaal uit het evangelie volgens Johannes. Gedeelten hiervan werden gebruikt bij de uitvoering van The Passion in Groningen.
 
Bijbel in Gewone Taal
Dankzij het e-boek kunnen lezers alvast kennis maken met de Bijbel in Gewone Taal, een vertaling van de Bijbel in duidelijke taal. Door deze vertaling wordt de Bijbel dich tbij gebracht; de taal vormt geen drempel om de Bijbel te begrijpen. Zo kan iedereen ervaren wat de Bijbel mensen van nu te zeggen heeft.
 
E-boek
In het e-boek is naast het lijdensverhaal ook het verhaal van het pinksterfeest (Hande- lingen) extra opgenomen. Het e-boek is verkrijgbaar via verschillende e-boekkanalen, zoals mijnEPUB.nl, de Kobobooks.nl en via www.bijbelingewonetaal.nl.
De adviesprijs is € 3,49.
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Nieuwsbrief van de classis Winsum

Vanwege ruimtegebrek kon onderstaande brief niet opgenomen worden in de "Schakel", hier kunt u hem lezen. (Er is wel een PDF lezer nodig zoals acrobat reader.) Klik hier.
 


Privacy-reglement.
De kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd (AWS) hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en
foto's op de website.
Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd.Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.
Gebruik van uw persoonsgevens
Wanneer u via het contactadres van de website informatie toestuurt of vragen stelt, zullen uw mailadres en andere persoonlijke gegegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden, dan die betrekking hebben op plaatselijke kerkelijke aktiviteiten.
Foto's van een activiteit die heeft plaats gevonden in het kader van de kerk vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Foto bijschriften bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.
Alle foto's worden vooraf gescreend. U kunt altijd bezwaar maken tegen plaatsing.
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een bericht te sturen via een mail naar het contactadres. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.
Namen telefoon en (mail)adressen
- Iedereen die vanuit zijn functie bereikbaar moet zijn binnen de PKN kerk AWS, wordt met naam postadres, mailadres en telefoonnummer genoemd.
- Bij voorkeur wordt één contactpersoon met mailadres per commissie geplaatst, persoon gegevens van overige cie-leden worden geplaatst als dat door hun contactpersoon wordt aangegeven.
- Als een e-mail adres in te plaatsen informatie wordt toegestuurd, zal dat worden overgenomen.
- Iedereen kan echter om persoonlijke redenen aangeven dat zijn naam en/of e-mail adres niet op de site geplaatst mag worden.
Laatste aanpassing deze pagina : 24-april-2014
 

 
 
 
 
Nieuws

Afkondigingen 28 september 2014

De Commissie Vorming en Toerusting nodigt ons uit voor een bijzondere theatervoorstelling van Kees van der Zwaard. Deze voorstelling met de titel ‘Hier sta ik’ is een verhaal over vriendschap, verraad, geweten en verleiding en het intense menselijke verlangen naar integriteit en heelheid.  De voorstelling is op dinsdag 7 oktober in de Centrumkerk te Winsum. Wilt u hier naar toe? In het Oldenhuis ligt een lijst waarop u uw naam kunt noteren.  Meer informatie is de te vinden in het programmaboekje van Vorming en Toerusting.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Luther, een bijzondere voorstelling.
 
Zeven oktober komt Kees van der Zwaard naar Winsum. De commissie Vorming en Toerusting van onze gemeente werkt hiervoor samen met de Protestantse Gemeente Winsum-Obergum. Van der Zwaard is theatermaker en hij trekt dit seizoen het land door met zijn muzikale monoloog “Hier sta ik”.  De voorstelling is geschreven voor het vierhonderd-jarig bestaan van de Lutherse gemeente in Utrecht. Van der Zwaard speelt over Luther. Deze reformator bracht het woord “genade” weer in de volle schijnwerpers terug. Dat wij daarvan leven. Van der Zwaard vraag zich af, wat dit begrip vandaag nog betekent. Er zijn zoveel eeuwen voorbij gegaan! Voor een antwoord zoekt hij in de muziek, in het geweten, bij de duivel en bij God. Aanvang 20.00 uur, entree 5 euro. Van harte bij u aanbevolen.
 
Rondom de eredienst.
 
zondag 5 oktober, derde zondag van der herfst, tussen Jom Kippoer en het Loofhuttenfeest.  Precies aan de keerzijde van het jaar, tegenover Pasen, gaat het over schuld en kwetsbaarheid. En tegelijk over recht en verwachting. Sinds 1949 heet het vandaag “Israëlzondag”.
Dat we onopgeefbaar verbonden zijn met Israël, is een onderdeel van onze kerkorde. Daarmee belijden wij: zonder Israël kan de kerk niet bestaan. Waarvan akte.
Maar. Wat ìs Israël? En wat betekent de verbondenheid? Is “Israël” : de Joden? Alle Joden? Of enkel de chassidiem?
Zijn het de Joden samen met de staat Israël? Of valt de politieke staat buiten het “Israël” dat in de kerkorde is bedoeld? Vele vragen. Geen antwoord.
De geschiedenis van de kerk (-en) met de Joden is treurig. En dat is nogal zachtjes uitgedrukt. De kerk  (-en)hebben tè vaak gedacht, dat zij de vervangers waren van het Joodse volk. Op basis van Bijbelteksten werd gezegd: zíj hebben Christus niet aangenomen, wíj wel: dus God heeft hen losgelaten en Hij heeft de christenen aangenomen als zijn volk. Een gevaarlijke uitspraak die tot veel haat heeft geleid. De geschiedenis van de kerk met de Joden telt vele, vele door christenen vermoorde Joden. En dat de Shoah gepland werd in een Christelijk land, stemt nog treuriger. Wij dragen veel schuld met ons mee. Daar kan één gedicht van Revius (Het waren de Joden niet…) geen enkel tegenwicht aan bieden.
En toch schrijft God in deze geschiedenis en met deze geschiedenis  Zijn geschiedenis. “Allemaal bloed”, zei eens een Zuid-Afrikaanse vriend en hij wees op het Oude Testament: “En God staat daar midden in en daar doet Hij het mee.” Dat troostte hem: hij woonde in Soweto, het stadsdeel met óók een bloedige werkelijkheid.
Dit is het verschil tussen het Joodse en het Christelijke geloofsgoed aan de ene kant en het Boeddhisme aan de andere kant. Het Boeddhisme zoekt een uitweg uit het aardse bestaan. Wij zijn verbonden met onze menselijke geschiedenis, met ons lichaam en met deze aarde. En God is met ons verbonden in heel ons aardse leven. “Israël” kan daarom niet alleen als het “geestelijk Israël”  worden opgevat. In de belijdenis “wij zijn verbonden met Israël” hoort ook onze verbondenheid met de staat Israël. Of wij dat nu leuk vinden of niet. Wat dat betekent, probeer ik deze zondag samen met u te verwoorden.
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk
 


Recent aangepast:
 
 • Nieuwsbrief van de classis Winsum. Zie de "Informatiepagina".
 • Fotos' van de startzondag (2 albums nu) , staan in het fotoalbum.
Oudere  mededelingen en nieuws


Afkondigingen 21 september 2014.

De Commissie Vorming en Toerusting nodigt ons uit voor de eerste activiteit van dit seizoen. Op dinsdagavond 23 september heeft u de kans om een bezoek te brengen aan de Russisch-Ortodoxe kerk in Groningen. De avond begint om half 8 (in Groningen) en het voorstel is om met de trein van 19.01 uur te vertrekken vanaf station Sauwerd.

De psalmenkring zou op 23 september zijn maar schuift nu door naar 14 oktober, dinsdagavond, 20 uur.
 
De Commissie Vorming en Toerusting attendeert ons ook op een bijzondere theatervoorstelling van Kees van der Zwaard. Deze voorstelling met de titel ‘Hier sta ik’ is een verhaal over vriendschap, verraad, geweten en verleiding en het intense menselijke verlangen naar integriteit en heelheid.  De voorstelling is op dinsdag 7 oktober in de Centrumkerk te Winsum. Meer informatie is de te vinden in het programmaboekje van Vorming en Toerusting.
 
Het is nog steeds mogelijk u op te geven als vrijwilliger voor de diverse werkzaamheden die gedaan moeten worden in verband met het herstel van de aardbevingschade.
De intekenlijsten liggen in het Oldenhuis.  Er is nog ruimte voor meer namen.
 
Volgende week zondag vieren we het Heilig Avondmaal met elkaar.
 

Uit de gemeente

Wij  denken aan hen die in het ziekenhuis zijn geweest. Kwetsbaarheid brengt ons gevoel van onveiligheid en onzekerheid. Maar ze brengt ons ook hoop: dat wij herstellen zullen. Onze kwetsbaarheid is onze zwakte, maar ook onze kracht. Ze brengt ons nader bij elkaar, ik kan niet zonder jou. Ze brengt ons, uiteindelijk, nader tot God.

Rondom de eredienst.
 
We vieren het heilig Avondmaal. De maaltijd is de meest intieme verkondiging van Gods goedheid. In brood en wijn biedt Christus ons zijn leven aan. Wij worden gevoed.  De anderen worden gevoed. Christus verzoent ons. Met elkaar. Met Hem. Ik denk wel eens: “In die volgorde.”
Maar omgekeerd is het evenzeer waar: wie verzoend is met zichzelf en met God, zal ook verzoening ontvangen met de mensen die hem dwars zitten.
We lezen uit Genesis  14: 18-20. Een bijna dromerig gedeelte. Midden in de strijd komt een man naar Abraham toe. Niemand weet waar hij vandaan komt. Hij heet: “Koning van vrede”, maar zijn naam is ook te vertalen met: “een mond vol offergave”. Hij draagt brood en wijn bij zich. De Hebreeënbrief herkent in Jezus dezelfde gestalte weer: een priester zonder oorsprong. Midden in ons leven krijgen wij het meest kostbare: liefde van God. Ik was er nauwelijks op voorbereid.
Daarnaast lezen we uit Mattheus 21: 23-32
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk

 

Afkondigingen 14-september-2014.

Maandagavond 15 september zou de nieuwe  17+ kring bij elkaar komen, maar alle catechisaties worden uitgesteld tot nadere aankondig.
Maar op donderdag 18 sept. heeft wel de 30+kring haar  eerste avond van dit seizoen. Deze avond begint om 8 uur bij Peter en Daniëlle de Lange.
 
De Commissie Vorming en Toerusting nodigt ons uit voor de eerste activiteit van dit seizoen. Op dinsdagavond 23 september heeft u de kans om een bezoek te brengen aan de Russisch-Ortodoxe kerk in Groningen. De avond begint om half 8 (in Groningen) en het voorstel is om met de trein van 19.01 uur te vertrekken vanaf station Sauwerd.
 
Ook ons kerkgebouw is getroffen door aardbevingen. De herstelwerkzaamheden zullen  half oktober starten. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer maar er zullen ook vrijwilligers nodig zijn voor diverse klussen.
Het college van kerkrentmeesters doet een herhaalde oproep en vraagt  mensen die handig zijn met elektriciteit,  bouwactiviteiten, schilderen maar ook mensen die mee helpen de kerk leeg te maken en, als alles achter de rug is, het schoonmaken van de kerk. 
In het Oldenhuis liggen intekenlijsten waarop u uw naam in kunt vullen.
 
Dit alles betekent ook dat we een aantal weken niet terecht kunnen in de kerk en we uit zullen wijken naar Dorpshuis Ubbegaheem.  Meer informatie kunt u lezen in Kerkbericht de Schakel van de maand oktober.
 


Afkondigingen 7 september 2014

Dinsdagavond 9 september komt de Psalmenkring voor dit eerste keer in dit nieuwe seizoen bij elkaar.  De avond begint om 8 uur in het Oldenhuis.
 
De voedselbank doet deze maand weer een beroep op ons. De producten zijn vacuüm verpakt broodbeleg en rookworsten. U kunt ze als vanouds inleveren bij Anneke van der Schans of bij de Superrr.
 
Ook ons kerkgebouw is getroffen door aardbevingen. De herstelwerkzaamheden zullen  half oktober starten. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer maar er zullen ook vrijwilligers nodig zijn voor diverse klussen.
Het college van kerkrentmeesters doet een beroep op mensen die handig zijn met elektriciteit,  bouwactiviteiten, schilderen maar ook mensen die mee helpen de kerk leeg te maken en, als alles achter de rug is, het schoonmaken van de kerk.  In het Oldenhuis liggen intekenlijsten waarop u uw naam in kunt vullen.
 
Dit alles betekent ook dat we een aantal weken niet terecht kunnen in de kerk en we uit zullen wijken naar Dorpshuis Ubbegaheem.  Meer informatie kunt u lezen in Kerkbericht de Schakel van de maand oktober.
 
Uit de pastorie

  Geboren.
 
Op 5 september werd Emily Manuela geboren. Zij is de dochter van René en Angela Werksma (Wilgenlaan 7, 9771 AT Sauwerd). We feliciteren hen van harte! Fantastisch. We hopen op veel geluk en bidden dat Emily zal uitgroeien tot een stevig en geworteld mens. Jullie schreven op haar kaartje: Uit onze liefde/ uit onze dromen/ uit Gods handen/ ben jij gekomen.

    Creativiteit.
 
Wat achterblijft na het startweekend  is de verbazing over de scheppende kracht van mensen. Zaterdag brachten moestuinierders kilo’s en kilo’s prachtige groentes en heerlijk fruit binnen. Door eigen hand gekweekt. Koks namen ze ’s middags mee naar huis en ’s avonds stond er een fantastische maaltijd op tafel. Als je alle gerechten zo op een rij zag, raakte je onder de indruk wat in korte tijd mogelijk is. Zondag werd door De Bazuin uit Ezinge gemusiceerd, samen met Arie van Wijk en ons allen, in een klein uur werd een schilderij gemaakt over het lied “Here Jezus, wij zijn hier om uw woord bijeen gekomen”, werden foto’s gemaakt die feesten in de Bijbel verbeelden, werd er gewandeld en gesproken met elkaar over God en het leven, werden broodjes gesmeerd en werd met kinderen armbanden geknoopt. En , ja ook nu: er werd met elkaar gegeten. Een vrolijke dag. Maar ook creatief.  We proefden iets van de vreugde van God.
 
    Rondom de eredienst.
 
“Vergeven”, het is één van de centrale noties in het christelijke denken. Dat je weer open maakt, wat dicht is gevallen. En dat een relatie daardoor weer kan stromen. Er zit iets in van “door het onmogelijke heengaan”.  Wat in het verleden is gebeurd tussen jou en de anderen, laat je vandaag geen macht meer hebben. Niet over jouzelf. En die over die anderen.
Het is een weg die door het verlangen wordt gewezen:  niemand wil zich zomaar afsnijden van een ander. Ons innerlijk is op verbinding gebouwd.
Maar soms zijn er goede redenen om de afstand te bewaren: de ander heeft je genadeloos gekwetst. Hij mag niet de ruimte krijgen dat nog eens te doen. Met sommige mensen weet ik niet om te gaan zonder zelf schade te lijden. Ik houd afstand uit zelfbescherming.
Daarom, misschien, dat in de Schriften vergeven eerder iets is, dat aan jóu wordt gedaan: jij werd vrijgemaakt om de ander los te laten. Meer dan: en nu zul en nu moet je de ander vergeven. Alle dingen hebben hun tijd.
lezingen Exodus 32: 7-14 en Mattheus 18: 21-35
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk
  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.