Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Informatie

Informatie

Deze informatiepagina bevat o.a

 

N.B. De wijkindeling staat onder dit zelfde menu-onderdeel links.


 Adresgegevens:

 • Kerkstraat 11, Sauwerd,    tel :0503061916 (Oldenhuis)
 • Torenweg,  Adorp (in beheer van S.O.G.K.)
 • Valgeweg, Klein Wetsinge  (in beheer van S.O.G.K.)

 

Predikant:

 • Ds P.S. van Dijk
  Kerkstraat 13, 9771BD Sauwerd 
  Tel. : 0503061236
  Email :

Scriba:

Mw A.F. Oosterhof,
Karspelweg 15,  9773TL  Wetsinge 
Tel: 0503061378
Email :

 

Boekhouder:

Dhr. P. Ritzema, Schoolstraat 9, 9771BJ,  Sauwerd.

Koster:

Mevr. M.C. van der Veen-Schaap.
E-mail :
tel. 050-3061805
Hulpkoster: Dhr.  B.Ozinga, Tuinbouwstr. 9 9771 BL Sauwerd.
 

Coördinator preekrooster:

Dhr. F. Bakker, Langs de tocht 7, Sauwerd.


Bloemen in de kerk
           Coördinatie:
            Mw. A.H. Tukker-Loendersloot, De Groenlanden 21 , Sauwerd.
            Mw. S. Vos-van Klinken, Burchtweg 16, Sauwerd

Autodienst.

Contact persoon: Bert Ozinga,
Tuinbouwstraat 9, Sauwerd
tel. 050-3061747 / 06-23536818

 

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de boekhouder van de kerk Piet Ritzema, Schoolstraat 9 te Sauwerd. Dit is ook het adres voor het inleveren van de verjaardagszakjes en overige financiële zaken.

Leden administratie
Bert Ritzema, De Graslanden2, Sauwerd. E-mail:

 


Routebeschrijving

Zo komt u in Adorp /Sauwerd /Wetsinge.
Vanuit Groningen op de ringweg afslag Lauwersoog nemen via de N361. U komt dan door achtereenvolgens langs Adorp dan Sauwerd, en tenslotte Klein- en Groot Wetsinge.

Onderstaand kaartje geeft een indruk van de ligging, van de dorpjes onderling.

 

De banner boven aan de pagina's geeft een overzicht van Klein Wetsinge met de kerk en  molen.


Koppelingen

 Sybrand's weblog:
www.godinfragmenten.wordpress.com

Stichting Voedselbank 'Het Hogeland'
www.voedselbankhethogeland.nl

Kerk in Actie:
www.kerkinactie.nl

De website van de PKN kerken in nederland:
www.pkn.nl

 ICCO en Kerk in Actie Over het kyoto-verdrag.
www.klimaatbelofte.nl

Een Blog over God (n.a.v. een artikel in Trouw):
 http://god-blog.nl/

Een landelijke Jeugddiensten Hyves site:
http://jeugddienstennl.hyves.nl/

 

Verschillende protestants-christelijke organisaties hebben samen deze site gemaakt zoals de PKN, NCRV, VU e.a. en vertolken dus een brede interkerkelijke wereld.
protestant.nl/

Oecumenische Raad van Kerken in Nederland.
http://www.raadvankerken.nl/

Website van de raad van kerken in Groningen en Drente, met dagelijks nieuws.
http://www.prvk.nl/

Iedere dag in dichtvorm een Bijbelwoord.
http://www.gospelwords.nl

Bijbelcursus over psalmen
http://www.meeroverdebijbel.nl

Pastorale Supervisie Noord Nederland.
http://www.psnn.nu

App Bible-fit: brug tussen bijble en dagelijks leven
http://www.bible-fit.nl

De bijbel in gewone taal. (nu beschikbaar)
http://www.bijbelingewonetaal.nlEen interessante wandeling.

Onze vorige koster Harry Vos, heeft deze mooie wandelroute met allerlei wetenswaardigheden rond Wetsinge en Sauwerd gemaakt. Je moet acrobatreader hebben om deze koppeling te kunnen gebruiken. Klik hier.
Zeker aan te raden voor nieuwe inwoners.

 


HET kerkblad van onze gemeente, heet  Kerkbericht De Schakel
Kopij bij voorkeur in digitale vorm naar:  

Abonnement 10.00 € per jaar. Opgave via bovenstaande mail.

Kerkbericht De Schakel geeft een maandelijks overzicht van de activiteiten binnen de Protestantse kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan andere (religieuze) onderwerpen en (regionale) bijeenkomsten.

Hoofdredacteur:  Daniëlle de Lange 
Redactie: Yvonne Pol, Marjan van der Veen en  Sybrand van Dijk.
Coördinator bezorging: Pia Deemter.
Financiën & Abonnementen: Dhr. J.M.Pot

Af en toe vind u hier wel eens wat informatie uit het kerkblad.

Zoals dit:

Geloven online

Op deze nieuwe pagina in Kerkbericht De Schakel willen we u graag op de hoogte brengen van de nieuwste websites, apps, blogs etc. op het gebied van geloven. Heeft u nog een tip? Stuur deze dan door naar:


Leger des Heils lanceert liedboek-app
Het Leger des Heils heeft als eerste kerkgenootschap in Nederland een app ontwikkeld waarin alle eigen liederen te vinden zijn. Via de app ‘Geloven & Muziek’ zijn honderden liederen beschikbaar. Naast tekst en melodie bevat de app ook bladmuziek en achtergrondinformatie over componisten en tekstschrijvers.

http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/actietips

Dit jaar is het thema van de 40dagentijd ‘Open je handen’. Laten we onze handen
openen in vertrouwen en ontvangen van God en van elkaar! Op deze site vindt u 40 tips waarmee u met anderen, jongeren en ouderen, binnen de gemeente uw handen kunt openen


www.gospelwords.nl

De boodschap van de Bijbel op een aansprekende manier verwoord - dat is wat Gospel-Words te bieden heeft. Ze doen dit door elke dag een korte berijming van een Bijbelwoord op de site te plaatsen en via Twitter en Facebook te verspreiden. U kunt zich ook aanmelden om de dagelijkse GospelWords per e-mail te ontvangen
 Groninger kerkbode

Het kerkelijk nieuws van de gehele provincie verschijnt wekelijks in de Protestantse Kerkbode. De kosten van een abonnement bedragen ca. € 83,00 per jaar. Voor informatie en/of opgave voor een abonnement kunt u zich wenden tot:Piet Ritzema, Schoolstraat 9, Sauwerd
Kopij
Kopij voor de 'Groninger Kerkbode' kunt u aanleveren bij:
Ds. Sybrand van Dijk, Kerkstraat 13, Sauwerd 
Kopij sluiting: maandagavond 20:00 uur 

 


Privacy-reglement.
De kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd (AWS) hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en
foto's op de website.
Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd.Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.
Gebruik van uw persoonsgevens
Wanneer u via het contactadres van de website informatie toestuurt of vragen stelt, zullen uw mailadres en andere persoonlijke gegegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden, dan die betrekking hebben op plaatselijke kerkelijke aktiviteiten.
Foto's van een activiteit die heeft plaats gevonden in het kader van de kerk vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Foto bijschriften bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.
Alle foto's worden vooraf gescreend. U kunt altijd bezwaar maken tegen plaatsing.
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een bericht te sturen via een mail naar het contactadres. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.
Namen telefoon en (mail)adressen
- Iedereen die vanuit zijn functie bereikbaar moet zijn binnen de PKN kerk AWS, wordt met naam postadres, mailadres en telefoonnummer genoemd.
- Bij voorkeur wordt één contactpersoon met mailadres per commissie geplaatst, persoon gegevens van overige cie-leden worden geplaatst als dat door hun contactpersoon wordt aangegeven.
- Als een e-mail adres in te plaatsen informatie wordt toegestuurd, zal dat worden overgenomen.
- Iedereen kan echter om persoonlijke redenen aangeven dat zijn naam en/of e-mail adres niet op de site geplaatst mag worden.
Laatste aanpassing deze pagina : 15-december2014
 

 
 
 
 
Nieuws

Afkondigingen 24-mei-2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.  
 
In deze dienst op Pinksterzondag gaat ds. Giethoorn uit Groningen voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel en verleent het koor Simi Jadech uit Appingedam haar medewerking.
 
De kerkenraad is verheugd u de namen te noemen van de gemeenteleden die worden voorgedragen als bestuurlijk ouderling, jeugdouderling, ouderling kerkrentmeester, scriba en pastoraal medewerker:
 
Ingrid van Veen
Mariëlle Zijlstra
Johan Offringa
Titia Bijma
Kees Raangs
 
De bevestiging vindt plaats in de dienst van zondag 31 mei. In deze dienst van afscheid en bevestiging, hoopt onze eigen predikant,  ds. Sybrand van Dijk, voor te gaan.
 
Nog een verheugende mededeling vanuit de kerkenraad. Hilma Brinkhuizen heeft aangegeven belijdenis van haar geloof te willen doen. Dit zal plaats vinden in de dienst van 7 juni.
 
Er is veel geld voor diverse goede doelen ingezameld de afgelopen weken. Allereerst de totale opbrengst van de diverse acties voor Nacht zonder Dak. Deze hebben maar liefst €6.837,39 opgebracht! De collecte voor Nepal van vorige week zondag heeft € 453,63 opgebracht. Alle gevers en geefsters hartelijk dank voor u en jullie bijdragen!
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

 

 
Recent aangepast:
 • Zie het fotoboek voor activiteiten op hemelvaartsdag, en ook een tweetal filmpjes.
 • Foto's van de excursie naar Huizing en Middelstum.
 


Afkondigingen 17-mei-2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.  
 
In deze dienst gaat ds. Van der Mark uit Uithuizen voor en speelt Jenne Jan Kwant op de piano.
 
De eerste collecte is bestemd voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal.
Deze keer geen collecte voor Kerk in Actie maar voor een goede kennis van Marieke Hogendoorn. Haar naam is Ocky Pladet en jaarlijks brengt zij ten minste 3 maanden door in Nepal met een groep vrijwilligers waar onder artsen en verpleegkundigen. In afgelegen gebieden voeren zij operaties uit en verlenen zij zorg.
De reis wordt uit eigen zak betaald. In de loop der jaren is het gelukt een kindertehuis en een schooltje op te zetten. Ook zijn er kinderen die steun krijgen om een vervolgopleiding te doen in de gezondheidszorg.
Als gevolg van de aardbeving is er aan allerlei zaken gebrek.
Van de opbrengst van de collecte zal niets aan een strijkstok blijven hangen. Wij bevelen deze collecte van harte bij u en jou aan.
 
De kerkenraad is verheugd u de namen te noemen van de gemeenteleden die worden voorgedragen als bestuurlijk ouderling, jeugdouderling, ouderling kerkrentmeester, scriba en pastoraal medewerker:
 
Ingrid van Veen
Mariëlle Zijlstra
Johan Offringa
Titia Bijma
Kees Raangs
 
De bevestiging vindt plaats in de dienst van zondag 31 mei.
 
Volgende week zondag, Pinksterzondag, gaat ds. Giethoorn uit Groningen voor, aan deze dienst verleend het koor Simi Jadech uit Appingedam haar medewerking.
 
Na de dienst is er koffie, thee en limonade. Iedereen is van harte welkom.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Afkondigingen 10-mei-2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.  
 
In deze dienst, die als thema ‘op straat’ heeft, gaat ds. Renting uit Zuidhorn voor en speelt Dennis Wubs op het orgel. De 20+ groep heeft deze dienst mede georganiseerd.
 
De eerste collecte is bestemd voor Nacht Zonder Dak en de tweede voor het werk in eigen gemeente.
 
De kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 staat onder leiding van
Mariëlle Zijlstra en Bob Brinkhuizen.
 
A.s. donderdag is het Hemelvaart. De dienst begint om half 10 en ds. Van der Mark uit Uithuizen gaat daar in voor.
’s Middags zijn er allerlei activiteiten op het sportpark waarbij iedereen van harte welkom is.
 
Volgende week zondag is de eerste collecte bestemd voor de slachtoffers in Nepal. Deze keer niet voor Kerk in Actie maar voor een goede kennis van Marieke Hogendoorn. Haar naam is Ocky Pladet en jaarlijks brengt zij ten minste 3 maanden door in Nepal met een groep vrijwilligers waar onder artsen en verpleegkundigen. In afgelegen gebieden voeren zij operaties uit en verlenen zij zorg.
De reis wordt uit eigen zak betaald. In de loop der jaren is het gelukt een kindertehuis en een schooltje op te zetten. Ook zijn er kinderen die steun krijgen om een vervolgopleiding te doen in de gezondheidszorg.
Als gevolg van de aardbeving is er aan allerlei zaken gebrek.
Van de opbrengst van de collecte zal niets aan een strijkstok blijven hangen. Wij bevelen deze collecte van harte bij u en jou aan.
 
Vorige week vrijdag hebben we voor TEAR een huis-aan-huis flesseninzamelingsactie gehouden. Samen met de ingeleverde flessen uit de bakken van de twee kerken heeft dit zo’n €500,- opgeleverd! Ook de benefietsoosavond afgelopen vrijdag, en het benefiettoernooi gisteren waren een groot succes!


Komende donderdag is het zo ver: Nacht Zonder Dak! Het programma voor de jongeren begint tussen 13 en 14 uur. Vanaf 16 uur is iedereen welkom bij de Fancy Fair. De Fancy Fair duurt tot 20 uur. Daarna gaat het Café Zonder Dak open. Om 21 uur begint daar de pubquiz. Teams opgeven voor deze quiz kan tussen 20 en 21 uur aan de bar.

Voor de Fancy Fair zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers die iets willen bakken of maken, of willen meehelpen op de dag zelf. Ben jij die vrijwilliger? Geef je dan op bij Geerte Kwant.
Heb je toevallig nog goede spullen die een tweede leven verdienen of levensmiddelen in de kast staan die je niet gebruikt? Dit kan tot donderdag worden ingeleverd bij Marjan van der Veen.

Na de dienst hebben we een gezellige borrel met tapas. Iedereen is van harte welkom.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 

Oudere  mededelingen en nieuws

Afkondigingen 3-mei-2015.
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.  
 
In deze dienst  gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Arie van Wijk op het orgel.
 
Morgenavond, 4 mei, om 6 uur is er catechisatie voor de 12 – 16 jarigen in het Oldenhuis.
 
Deze week kunt u weer producten voor de voedselbank inleveren bij Anneke van der Schans of bij de Superrrr. In Kerkbericht de Schakel kunt u lezen om welke producten het deze maand gaat.
 
Denkt u aan de lege flessen? De flessenbak is inmiddels weer leeg, maar mag weer vol! Volgende week zondag is uw laatste kans om uw statiegeldflessen en kratten in te leveren in de flessenbak in de hal.
Vrijdagavond 8 mei is er voor alle jongeren een speciale clubavond. Op deze avond verdiepen we ons op een ontspannende manier in het vraagstuk armoede. Het programma is gekoppeld aan de actie Nacht Zonder Dak. De avond begint om 19:30uur en vindt plaats in De Hoeksteen. Om 21:30 uur gaat ook de soos open. De opbrengst van deze soosavond is voor Nacht Zonder Dak.
Zaterdagavond 9 mei is er een benefietvoetbaltoernooi op de velden van SIOS. Teams opgeven kan nog steeds, bij Hidde Boer. De wedstrijden beginnen om 18:00uur. Komt u ook kijken?
Volgende week, zondag 10 mei, is er een jeugddienst, georganiseerd door de 20+ groep. De dienst heeft als thema ‘Op Straat’, en staat in het teken van de actie Nacht Zonder Dak. Na de dienst hebben we een gezellige borrel met tapas. De dienst vindt plaats, hier, in de protestante kerk.
 
Na de dienst is iedereen van harte welkom bij de koffie.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.