Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Informatie Informatie

Deze informatiepagina bevat o.a

 

N.B. De wijkindeling staat onder dit zelfde menu-onderdeel links.


 Adresgegevens:

  • Kerkstraat 11, Sauwerd,    tel :0503061916 (Oldenhuis)
  • Torenweg,  Adorp (in beheer van S.O.G.K.)
  • Valgeweg, Klein Wetsinge  (in beheer van S.O.G.K.)

 

Predikant:

  • Ds P.S. van Dijk
    Kerkstraat 13, 9771BD Sauwerd 
    Tel. : 0503061236
    Email :

Scriba:

Titia Bijma
Acacialaan 18,  9771AJ  Sauwerd.
Tel: 06-20363636
Email :

 

Boekhouder:

Dhr. P. Ritzema, Schoolstraat 9, 9771BJ,  Sauwerd.

Koster:

Mevr. M.C. van der Veen-Schaap.
E-mail :
tel. 050-3061805
Hulpkoster: Dhr.  B.Ozinga, Tuinbouwstr. 9 9771 BL Sauwerd.
 

Coördinator preekrooster:

Dhr. F. Bakker, Langs de tocht 7, Sauwerd.


Bloemen in de kerk
           Coördinatie:
            Mw. A.H. Tukker-Loendersloot, De Groenlanden 21 , Sauwerd.
            Mw. S. Vos-van Klinken, Burchtweg 16, Sauwerd

Autodienst.

Contact persoon: Bert Ozinga,
Tuinbouwstraat 9, Sauwerd
tel. 050-3061747 / 06-23536818

 

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de boekhouder van de kerk Piet Ritzema, Schoolstraat 9 te Sauwerd. Dit is ook het adres voor het inleveren van de verjaardagszakjes en overige financiële zaken.

Leden administratie
Bert Ritzema, De Graslanden2, Sauwerd. E-mail:

 


Routebeschrijving

Zo komt u in Adorp /Sauwerd /Wetsinge.
Vanuit Groningen op de ringweg afslag Lauwersoog nemen via de N361. U komt dan door achtereenvolgens langs Adorp dan Sauwerd, en tenslotte Klein- en Groot Wetsinge.

Onderstaand kaartje geeft een indruk van de ligging, van de dorpjes onderling.

 

De banner boven aan de pagina's geeft een overzicht van Klein Wetsinge met de kerk en  molen.


Koppelingen

 Sybrand's weblog:
www.godinfragmenten.wordpress.com

Stichting Voedselbank 'Het Hogeland'
www.voedselbankhethogeland.nl

Kerk in Actie:
www.kerkinactie.nl

De website van de PKN kerken in nederland:
www.pkn.nl

 ICCO en Kerk in Actie Over het kyoto-verdrag.
www.klimaatbelofte.nl

Een landelijke Jeugddiensten Hyves site:
http://jeugddienstennl.hyves.nl/

 

Verschillende protestants-christelijke organisaties hebben samen deze site gemaakt zoals de PKN, NCRV, VU e.a. en vertolken dus een brede interkerkelijke wereld.
protestant.nl/

Oecumenische Raad van Kerken in Nederland.
http://www.raadvankerken.nl/

Website van de raad van kerken in Groningen en Drente, met dagelijks nieuws.
http://www.prvk.nl/

Iedere dag in dichtvorm een Bijbelwoord.
http://www.gospelwords.nl

Bijbelcursus over psalmen
http://www.meeroverdebijbel.nl

Pastorale Supervisie Noord Nederland.
http://www.psnn.nu

App Bible-fit: brug tussen bijble en dagelijks leven
http://www.bible-fit.nl

De bijbel in gewone taal. (nu beschikbaar)
http://www.bijbelingewonetaal.nlEen interessante wandeling.

Onze vorige koster Harry Vos, heeft deze mooie wandelroute met allerlei wetenswaardigheden rond Wetsinge en Sauwerd gemaakt. Je moet acrobatreader hebben om deze koppeling te kunnen gebruiken. Klik hier.
Zeker aan te raden voor nieuwe inwoners.

 


HET kerkblad van onze gemeente, heet  Kerkbericht De Schakel
Kopij bij voorkeur in digitale vorm naar:  

Abonnement 10.00 € per jaar. Opgave via bovenstaande mail.

Kerkbericht De Schakel geeft een maandelijks overzicht van de activiteiten binnen de Protestantse kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan andere (religieuze) onderwerpen en (regionale) bijeenkomsten.

Hoofdredacteur:  Daniëlle de Lange 
Redactie: Yvonne Pol, Marjan van der Veen en  Sybrand van Dijk.
Coördinator bezorging: N.N.
Financiën & Abonnementen: Dhr. J.M.Pot

Af en toe vind u hier wel eens wat informatie uit het kerkblad.

Zoals dit:

Geloven online

Op deze nieuwe pagina in Kerkbericht De Schakel willen we u graag op de hoogte brengen van de nieuwste websites, apps, blogs etc. op het gebied van geloven. Heeft u nog een tip? Stuur deze dan door naar:


Leger des Heils lanceert liedboek-app
Het Leger des Heils heeft als eerste kerkgenootschap in Nederland een app ontwikkeld waarin alle eigen liederen te vinden zijn. Via de app ‘Geloven & Muziek’ zijn honderden liederen beschikbaar. Naast tekst en melodie bevat de app ook bladmuziek en achtergrondinformatie over componisten en tekstschrijvers.


www.gospelwords.nl

De boodschap van de Bijbel op een aansprekende manier verwoord - dat is wat Gospel-Words te bieden heeft. Ze doen dit door elke dag een korte berijming van een Bijbelwoord op de site te plaatsen en via Twitter en Facebook te verspreiden. U kunt zich ook aanmelden om de dagelijkse GospelWords per e-mail te ontvangen
 Groninger kerkbode

Het kerkelijk nieuws van de gehele provincie verschijnt wekelijks in de Protestantse Kerkbode. De kosten van een abonnement bedragen ca. € 92,00 per jaar. Voor informatie en/of opgave voor een abonnement kunt u zich wenden tot:Piet Ritzema, Schoolstraat 9, Sauwerd
Kopij
Kopij voor de 'Groninger Kerkbode' kunt u aanleveren bij:
Ds. Sybrand van Dijk, Kerkstraat 13, Sauwerd 
Kopij sluiting: maandagavond 20:00 uur 

 


Privacy-reglement.
De kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd (AWS) hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en
foto's op de website.
Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd.Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.
Gebruik van uw persoonsgevens
Wanneer u via het contactadres van de website informatie toestuurt of vragen stelt, zullen uw mailadres en andere persoonlijke gegegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden, dan die betrekking hebben op plaatselijke kerkelijke aktiviteiten.
Foto's van een activiteit die heeft plaats gevonden in het kader van de kerk vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Foto bijschriften bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.
Alle foto's worden vooraf gescreend. U kunt altijd bezwaar maken tegen plaatsing.
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een bericht te sturen via een mail naar het contactadres. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.
Namen telefoon en (mail)adressen
- Iedereen die vanuit zijn functie bereikbaar moet zijn binnen de PKN kerk AWS, wordt met naam postadres, mailadres en telefoonnummer genoemd.
- Bij voorkeur wordt één contactpersoon met mailadres per commissie geplaatst, persoon gegevens van overige cie-leden worden geplaatst als dat door hun contactpersoon wordt aangegeven.
- Als een e-mail adres in te plaatsen informatie wordt toegestuurd, zal dat worden overgenomen.
- Iedereen kan echter om persoonlijke redenen aangeven dat zijn naam en/of e-mail adres niet op de site geplaatst mag worden.
Laatste aanpassing deze pagina : 11-7-2016
 

 
 
 
 
Nieuw(s)

Afkondigingen 26 februari 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
In deze dienst gaat ds van Houte uit Groningen voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.


De bloemen gaan ....

A.s. woensdagavond zal om 19.00 uur een avondgebed worden gehouden.
 
De eerste collecte is voor Noodhulp, de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente; De deurcollecte is voor de voedselbank.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
 

 Recent gewijzigd.

In het fotoboek staat een album met de doop van Jula Arends.
 
 Oudere mededelingen
 

Afkondigingen  19 februari 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan .....

De eerste collecte is voor het Classisproject in Guatemala, de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
Viering 500 jaar protestantisme. Op zaterdag 4 maart zullen er in Appingedam verschillende activiteiten plaatsvinden rond het thema: Vrouwen en protestantisme. Van 10.00 – 16.00 uur bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen of te luisteren naar bijvoorbeeld muziek, zang of een lezing. In het Oldenhuis liggen flyers met meer uitleg over de activiteiten. De toegang is gratis, blijft u lunchen dan wordt er een bijdrage van € 5 gevraagd.
 
Na de dienst staat er koffie en thee klaar in het Oldenhuis. U bent van harte uitgenodigd.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Persoonlijk.
 
Een aantal weken heb ik hier niet geschreven. De persoonlijke omstandigheden vroegen om veel aandacht. Als je ingrijpende dingen meemaakt, raken concentratie, energie en nauwkeurigheid buiten beeld. Net als bij fietsen: je rijdt over een grote steen, raakt de controle kwijt, je begint te zwabberen en ergens val je neer. Je voelt het aankomen, je kunt niet veel meer dan meegaan met de beweging. En hopen dat je er redelijk onbeschadigd uit komt.
 
Mijn partner is, na een ingrijpende operatie en lange ziekenhuisopname, nu in Beatrixoord. Langzaam komt er weer wat licht, ook al zijn pas weinig vragen beantwoord. De toekomst ligt open als onbekend terrein. De enige kracht kan het vertrouwen zijn.
 
“Het aan je laten gebeuren”, het “wachten tot de morgen komt” en het “aanwezig zijn voor als het er op aan komt”  zijn de oefeningen van de laatste maanden.
 
Het is van onschatbare waarde te weten, dat anderen met je mee wachten. We kregen veel post. Kaartjes met lieve en bemoedigende teksten. Bijzonder, dat zo veel mensen tijd voor je nemen en aan je denken. Sommigen hebben bloemen gestuurd, cadeautjes neergezet. Het helpt. Echt. Een collega van mij zei eens: “Wij kunnen elkaars leven niet wijzigen. We kunnen er wel het licht anders over laten vallen.” Zo is het. Heel, heel hartelijk dank dus aan u allen.
 
En God? God is aanwezig in alle ruimte tussen woorden en zinnen. Zonder God viel alles uit elkaar.

Rondom de erediensten.
 
zondag 26 februari. We tellen al sinds drie weken naar het Paasfeest toe. De zondagen zijn getooid met schitterende namen, septuagesima, sexagesima, quinquagesima. In het Nederlands klinken ze ontnuchterend: de zeventigste de zestigste en de vijftigste (dag voor Pasen). Maar als je weet, dat het alle drie getallen zijn van gemis èn volheid tesamen, de zeventigste verwijst èn naar de ballingschap èn naar de zeven scheppingsdagen, de zestigste verwijst naar de mens in zijn tekort èn in zijn schepping, de vijftigste is het getal van zowel weduwe-zijn als het getal van het (geliefde) volk Israël, dan begrijp je hoe bijzonder deze dagen zijn. In het gemis is God aanwezig. In de afwezigheid is aanwezigheid te vinden. In het verlies ligt nieuw leven. Ik zelf ga in Warffum en Ten Post voor. In Sauwerd verwelkomen we Ds. Van Houte uit Groningen. Een gezegende dienst bid ik u toe.
 
woensdag 1 maart. Aswoensdag. In de veertigdagentijd komen we op woensdagavond bijeen. We lezen een psalm, een gedeelte uit het evangelie, er is stilte, voorbeden en een lied. Elk avondgebed duurt ongeveer drie kwartier. Dennis Wubs bespeelt het orgel. We beginnen om 19.00 uur.
U bent van harte welkom.
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk.Afkondigingen 12 februari 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

Ook dit jaar ontstaan er vacatures omdat de ambtstermijn van een aantal mensen is verstreken. Deze week ontvangt u de uitnodiging om namen aan te leveren van mensen die u geschikt acht voor de volgende functies. We zijn op zoek naar 1 ouderling en 2 pastoraal medewerkers.
Ingevulde formulieren kunnen ondertekend, de komende twee weken weer worden ingeleverd in het Oldenhuis. U kunt ook mailen met de scriba of de formulieren bij haar in de brievenbus te doen.
 
De bloemen gaan ......
 

De eerste collecte is voor de arme kant van Winsum de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
Op donderdagavond 16 februari organiseert het platvorm nieuwe burgers (diaconieën GKV en PKN, Vluchtelingenwerk Noord-Nederland, gemeente Winsum, steunpunt vrijwilligerswerk en Coming Home) een avond over cultuurverschillen en inburgering. 
Rien van der Toorn en Erica Suderee van vluchtelingenwerk Noord-Nederland gaan spreken over dit onderwerp. Rien en Erica nemen je mee in de uitdagingen van het inburgeren en welke rol cultuurverschillen hierin spelen.
Rien van der Toorn: ‘De aanwezigheid van mensen uit niet-westerse culturen vraagt om inzicht en gevoeligheid in omgang en communicatie. Daarvoor moeten we verder kijken dan cultureel gedrag, maar naar de dieperliggende wereldbeelden achter de verschillen. Daarbij is het onszelf spiegelen in onze eigen 'vreemde' Nederlandse cultuur, onontbeerlijk’
Een zeer boeiend en actueel onderwerp, van harte welkom!
Inloop 19.45 uur. 
Start 20.00 uur. 
Locatie: ‘de Poort’, borgweg 36 Winsum. Toegang gratis.

Zondag a.s. Geeft Annet Zwakenberg een reisverslag van haar 2de muscathlonloop in Ecuador. 
Eveneens op deze zondag worden we getrakteerd door onze vrijgemaakte broeders en zusters, vanwege het gebruik van ons kerkgebouw tijden de verbouw van hun eigen kerk. Komt allen!
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.Afkondigingen 5 februari 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.


De bloemen gaan .....

De eerste collecte is voor Missionair werk en kerkgroei, de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
Op dinsdag 7 februari, is er de jaarlijkse gezamenlijke activiteit met de Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt in de Centrumkerk in Winsum. De lezing begint om 20.00 uur. De kosten bedragen zoals gewoonlijk 5 euro, incl. koffie/thee.
ds. Hinne Wagenaar, gemeente- en pionierpredikant komt vertellen over de achtergrond en huidige ontwikkelingen van Nijkleaster, dat in 2012 is opgericht als een van de eerste pioniersplekken in Nederland.
De titel van de lezing luidt: Hoe God terugkwam in Jorwert-een nieuwe manier van kerk-zijn.
De beide commissies Vorming & Toerusting heten u graag hartelijk welkom op deze avond! Voor vervoer naar Winsum kunt u zo nodig contact opnemen met Kees Raangs.
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.