Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Informatie Informatie

Deze informatiepagina bevat o.a

 

N.B. De wijkindeling staat onder dit zelfde menu-onderdeel links.


 Adresgegevens:

 • Kerkstraat 11, Sauwerd,    tel :0503061916 (Oldenhuis)
 • Torenweg,  Adorp (in beheer van S.O.G.K.)
 • Valgeweg, Klein Wetsinge  (in beheer van S.O.G.K.)

 

Predikant:

 • Ds P.S. van Dijk
  Kerkstraat 13, 9771BD Sauwerd 
  Tel. : 0503061236
  Email :

Scriba:

Titia Bijma
Acacialaan 18,  9771AJ  Sauwerd.
Tel: 06-20363636
Email :

 

Boekhouder:

Dhr. P. Ritzema, Schoolstraat 9, 9771BJ,  Sauwerd.

Koster:

Mevr. M.C. van der Veen-Schaap.
E-mail :
tel. 050-3061805
Hulpkoster: Dhr.  B.Ozinga, Tuinbouwstr. 9 9771 BL Sauwerd.
 

Coördinator preekrooster:

Dhr. F. Bakker, Langs de tocht 7, Sauwerd.


Bloemen in de kerk
           Coördinatie:
            Mw. A.H. Tukker-Loendersloot, De Groenlanden 21 , Sauwerd.
            Mw. S. Vos-van Klinken, Burchtweg 16, Sauwerd

Autodienst.

Contact persoon: Bert Ozinga,
Tuinbouwstraat 9, Sauwerd
tel. 050-3061747 / 06-23536818

 

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de boekhouder van de kerk Piet Ritzema, Schoolstraat 9 te Sauwerd. Dit is ook het adres voor het inleveren van de verjaardagszakjes en overige financiële zaken.

Leden administratie
Bert Ritzema, De Graslanden2, Sauwerd. E-mail:

 


Routebeschrijving

Zo komt u in Adorp /Sauwerd /Wetsinge.
Vanuit Groningen op de ringweg afslag Lauwersoog nemen via de N361. U komt dan door achtereenvolgens langs Adorp dan Sauwerd, en tenslotte Klein- en Groot Wetsinge.

Onderstaand kaartje geeft een indruk van de ligging, van de dorpjes onderling.

 

De banner boven aan de pagina's geeft een overzicht van Klein Wetsinge met de kerk en  molen.


Koppelingen

 Sybrand's weblog:
www.godinfragmenten.wordpress.com

Stichting Voedselbank 'Het Hogeland'
www.voedselbankhethogeland.nl

Kerk in Actie:
www.kerkinactie.nl

De website van de PKN kerken in nederland:
www.pkn.nl

 ICCO en Kerk in Actie Over het kyoto-verdrag.
www.klimaatbelofte.nl

Een Blog over God (n.a.v. een artikel in Trouw):
 http://god-blog.nl/

Een landelijke Jeugddiensten Hyves site:
http://jeugddienstennl.hyves.nl/

 

Verschillende protestants-christelijke organisaties hebben samen deze site gemaakt zoals de PKN, NCRV, VU e.a. en vertolken dus een brede interkerkelijke wereld.
protestant.nl/

Oecumenische Raad van Kerken in Nederland.
http://www.raadvankerken.nl/

Website van de raad van kerken in Groningen en Drente, met dagelijks nieuws.
http://www.prvk.nl/

Iedere dag in dichtvorm een Bijbelwoord.
http://www.gospelwords.nl

Bijbelcursus over psalmen
http://www.meeroverdebijbel.nl

Pastorale Supervisie Noord Nederland.
http://www.psnn.nu

App Bible-fit: brug tussen bijble en dagelijks leven
http://www.bible-fit.nl

De bijbel in gewone taal. (nu beschikbaar)
http://www.bijbelingewonetaal.nlEen interessante wandeling.

Onze vorige koster Harry Vos, heeft deze mooie wandelroute met allerlei wetenswaardigheden rond Wetsinge en Sauwerd gemaakt. Je moet acrobatreader hebben om deze koppeling te kunnen gebruiken. Klik hier.
Zeker aan te raden voor nieuwe inwoners.

 


HET kerkblad van onze gemeente, heet  Kerkbericht De Schakel
Kopij bij voorkeur in digitale vorm naar:  

Abonnement 10.00 € per jaar. Opgave via bovenstaande mail.

Kerkbericht De Schakel geeft een maandelijks overzicht van de activiteiten binnen de Protestantse kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan andere (religieuze) onderwerpen en (regionale) bijeenkomsten.

Hoofdredacteur:  Daniëlle de Lange 
Redactie: Yvonne Pol, Marjan van der Veen en  Sybrand van Dijk.
Coördinator bezorging: Pia Deemter.
Financiën & Abonnementen: Dhr. J.M.Pot

Af en toe vind u hier wel eens wat informatie uit het kerkblad.

Zoals dit:

Geloven online

Op deze nieuwe pagina in Kerkbericht De Schakel willen we u graag op de hoogte brengen van de nieuwste websites, apps, blogs etc. op het gebied van geloven. Heeft u nog een tip? Stuur deze dan door naar:


Leger des Heils lanceert liedboek-app
Het Leger des Heils heeft als eerste kerkgenootschap in Nederland een app ontwikkeld waarin alle eigen liederen te vinden zijn. Via de app ‘Geloven & Muziek’ zijn honderden liederen beschikbaar. Naast tekst en melodie bevat de app ook bladmuziek en achtergrondinformatie over componisten en tekstschrijvers.

http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/actietips

Dit jaar is het thema van de 40dagentijd ‘Open je handen’. Laten we onze handen
openen in vertrouwen en ontvangen van God en van elkaar! Op deze site vindt u 40 tips waarmee u met anderen, jongeren en ouderen, binnen de gemeente uw handen kunt openen


www.gospelwords.nl

De boodschap van de Bijbel op een aansprekende manier verwoord - dat is wat Gospel-Words te bieden heeft. Ze doen dit door elke dag een korte berijming van een Bijbelwoord op de site te plaatsen en via Twitter en Facebook te verspreiden. U kunt zich ook aanmelden om de dagelijkse GospelWords per e-mail te ontvangen
 Groninger kerkbode

Het kerkelijk nieuws van de gehele provincie verschijnt wekelijks in de Protestantse Kerkbode. De kosten van een abonnement bedragen ca. € 83,00 per jaar. Voor informatie en/of opgave voor een abonnement kunt u zich wenden tot:Piet Ritzema, Schoolstraat 9, Sauwerd
Kopij
Kopij voor de 'Groninger Kerkbode' kunt u aanleveren bij:
Ds. Sybrand van Dijk, Kerkstraat 13, Sauwerd 
Kopij sluiting: maandagavond 20:00 uur 

 


Privacy-reglement.
De kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd (AWS) hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en
foto's op de website.
Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd.Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.
Gebruik van uw persoonsgevens
Wanneer u via het contactadres van de website informatie toestuurt of vragen stelt, zullen uw mailadres en andere persoonlijke gegegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden, dan die betrekking hebben op plaatselijke kerkelijke aktiviteiten.
Foto's van een activiteit die heeft plaats gevonden in het kader van de kerk vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Foto bijschriften bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.
Alle foto's worden vooraf gescreend. U kunt altijd bezwaar maken tegen plaatsing.
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een bericht te sturen via een mail naar het contactadres. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.
Namen telefoon en (mail)adressen
- Iedereen die vanuit zijn functie bereikbaar moet zijn binnen de PKN kerk AWS, wordt met naam postadres, mailadres en telefoonnummer genoemd.
- Bij voorkeur wordt één contactpersoon met mailadres per commissie geplaatst, persoon gegevens van overige cie-leden worden geplaatst als dat door hun contactpersoon wordt aangegeven.
- Als een e-mail adres in te plaatsen informatie wordt toegestuurd, zal dat worden overgenomen.
- Iedereen kan echter om persoonlijke redenen aangeven dat zijn naam en/of e-mail adres niet op de site geplaatst mag worden.
Laatste aanpassing deze pagina : 15-december2014
 

 
 
 
 
Nieuw(s)

 
Afkondigingen 26 juni 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

A.s. vrijdag 1 juli willen Jacob Veldkamp en Titia Bijma een zegen vragen over hun huwelijk. De kerkenraad heeft er alle vertrouwen in dat u de vreugde van het bruidspaar wilt delen.  U bent van harte uitgenodigd om bij de dienst aanwezig te zijn.

...

De eerste collecte is voor het Ziekenhuispastoraat en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente. De deurcollecte is voor de voedselbank.


Oproep aan u allen, we willen graag een werkgroep samenstellen speciaal voor de startzondag 2016. Wie wil meedenken over en of meehelpen aan de voorbereiding van de startzondag van seizoen 2016-2017. Het thema is DEEL JE LEVEN
Mogelijke hulp kan bestaan uit: Meedenken over de dienst – Meedenken over activiteiten op deze zondag – Praktische hulp.         In de hal vindt u een intekenlijst.
 
Na deze dienst staat er koffie en thee klaar in het Oldenhuis. U bent van harte uitgenodigd.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 


  Recent gewijzigd.

 • Zie het "Foto Album"  voor de braderie op 18 juni.
 • Zie het "Foto Album"  voor de Kerk-en-School-dienst foto's
 

Oudere mededelingen

Terugblik

Afgelopen zaterdag organiseerde de commissie Nacht zonder Dak een braderie in Sauwerd. En dat was niet zomaar een braderie. We waren onder de indruk van de organisatie. Aan alles was gedacht. EHBO’ers, toiletten, reclameborden, communicatiemiddelen. Alles om de geweldige markt, het feestplein, de hapjes, drankjes, spelletjes, oude ambachten, draaimolen en tombola mogelijk te maken. Het enige wat niemand in de hand had, was het weer. Dat viel niet helemaal mee. Maar ook niet helemaal tegen. Het was een mooie dag. Dank jullie wel!


Rondom de eredienst

We lezen verder in Numeri. Het angstaanjagende verhaal van de slangen. Een vriendin van ons droomde ooit dat door alle vensters van haar huis slangen naar binnen kropen. Ze riep zichzelf toe: “Word wakker! Word wakker!” Het duurde. Uiteindelijk schrok ze, bezweet, wakker. “Ik voelde nog hoe de laatste slang over mijn arm weggleed.” Waardoor die droom werd veroorzaakt, hoort u komende zondag. Maar als u Numeri leest, kunt u al een vermoeden hebben. Wat wij zeggen, over elkaar, over God, over de wereld, de kerk, over bekenden; het strekt lang niet altijd tot zegen.
lezing Numeri 21: 4-9 en Lucas 9: 51-69

met een hartelijke groet,

ds. Sybrand van Dijk

Afkondigingen 19 juni 2016

Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De eerste collecte is voor het Classisproject in Guatemala en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.

Oproep aan de gemeente: We willen graag een werkgroep maken i.v.m. startzondag 2016. Wie wil meedenken over en of meehelpen aan de voorbereiding van de startzondag van seizoen 2016-2017. Het thema is DEEL JE LEVEN.
Mogelijke hulp kan bestaan uit: Meedenken over de dienst – Meedenken over activiteiten op deze zondag – Praktische hulp. In de hal vindt u een intekenlijst.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


 
Afkondigingen 12 juni 2016

 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
....

In de hal liggen 2 kaarten met een hartelijke groet van onze gemeente , u wordt van harte uitgenodigd om uw naam op deze kaarten te zetten.
 
De eerste collecte is voor het goede doel van Nacht zonder dak en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.


U wordt van harte uitgenodigd om straks een kopje koffie of thee met ons te drinken in het Oldenhuis.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
 

18 juni: Midzomerbraderie

Je hebt het toch wel in je agenda gezet? De Midzomerbraderie in Sauwerd op zaterdag 18 juni aanstaande? Van de ochtend tot laat in de middag is er een grote markt in het “oude deel van Sauwerd”. Er is van alles te koop, van cadeautjes, tot aardbeien; er is van alles te zien: oude ambachten, er is van alles te eten. Het wordt een gezellige dag. Welkom! De opbrengst is voor de Nacht zonder Dak.


Rondom de eredienst
Wanneer in onderzoeken gevraagd wordt naar de toekomst, is er altijd weer een vreemde tweedeling: mensen zijn optimistisch als het over hun eigen leven gaat. Maar ze zijn pessimistisch als het over hun land, over deze wereld gaat. Zijn we te rooskleurig over onze eigen kansen? Denken we te zwart over de wereld? Numeri vertelt de geschiedenis van de verspieders: twaalf hebben even in de toekomst gekeken. En wat zij zagen? Grote, zoete vruchten. Maar ze zagen ook reuzen. Leeuwen en beren, zouden wij zeggen. Het Koninkrijk van God, het beloofde land, is héél dichtbij. Het is ook ver weg. Dichtbij in onze dromen. Ver weg in onze angsten. De dubbelheid leeft in onszelf. We kijken uit naar wat komt. We kijken er tegenop. Wat in ons wint?
lezingen Numeri 13: 1-2 en Numeri 13: 21 tot hoofdstuk 14: 3 en Lucas 7: 36-8: 3


met een hartelijke groet aan u allen,


ds. Sybrand van Dijk


 
Afkondigingen 5 juni 2016

 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

In deze dienst gaat ds. Wim van der Wel uit Hardenberg voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.


De eerste collecte is voor het werelddiaconaat en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.


Op zaterdag 18 juni organiseren we de Mid-Zomer-Braderie. We zoeken hiervoor nog verschillende vrijwilligers. Mensen die dingen willen maken die wij kunnen verkopen, taartbakkers en soepkokers, en vrijwilligers die op de dag zelf willen helpen. Inschrijflijsten liggen in de hal van het Oldenhuis. De opbrengst is voor het goede doel van Nacht zonder dak.
 
U wordt van harte uitgenodigd om straks een kopje koffie of thee met ons te drinken in het Oldenhuis.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
Rondom de eredienst.
 
Komende zondag, jeugddienst! Er is weer hard gewerkt. De jongeren buigen zich over de vraag naar onze rijkdom en de armoede in een deel van de wereld. Is er wat aan te doen? En zo ja, wat dan? We lezen uit Jesaja 58: 1-14. Er is een presentatie over de sloppenwijken in Mumbai. En we bereiden ons voor op de Nacht zonder dak, 8 juli aanstaande.
 
U bent van harte welkom.
 
met een hartelijke groet ,
 
ds. Sybrand van Dijk
 Oproep werkgroep startzondag 2016

Wie wil meedenken over en of meehelpen aan de voorbereiding van de startzondag van seizoen 2016-2017. Het thema is DEEL JE LEVEN. 
Mogelijke hulp kan bestaan uit: Meedenken over de dienst – Meedenken over activiteiten op deze zondag – Praktische hulp.         In de hal vindt u een intekenlijst.
  

 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.