Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Informatie Informatie

Deze informatiepagina bevat o.a

 

N.B. De wijkindeling staat onder dit zelfde menu-onderdeel links.


 Adresgegevens:

  • Kerkstraat 11, Sauwerd,    tel :0503061916 (Oldenhuis)
  • Torenweg,  Adorp (in beheer van S.O.G.K.)
  • Valgeweg, Klein Wetsinge  (in beheer van S.O.G.K.)

 

Predikant:

  • Ds P.S. van Dijk
    Kerkstraat 13, 9771BD Sauwerd 
    Tel. : 0503061236
    Email :

Scriba:

Titia Bijma
Acacialaan 18,  9771AJ  Sauwerd.
Tel: 06-20363636
Email :

 

Boekhouder:

Dhr. P. Ritzema, Schoolstraat 9, 9771BJ,  Sauwerd.

Koster:

Mevr. M.C. van der Veen-Schaap.
E-mail :
tel. 050-3061805
Hulpkoster: Dhr.  B.Ozinga, Tuinbouwstr. 9 9771 BL Sauwerd.
 

Coördinator preekrooster:

Dhr. F. Bakker, Langs de tocht 7, Sauwerd.


Bloemen in de kerk
           Coördinatie:
            Mw. A.H. Tukker-Loendersloot, De Groenlanden 21 , Sauwerd.
            Mw. S. Vos-van Klinken, Burchtweg 16, Sauwerd

Autodienst.

Contact persoon: Bert Ozinga,
Tuinbouwstraat 9, Sauwerd
tel. 050-3061747 / 06-23536818

 

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de boekhouder van de kerk Piet Ritzema, Schoolstraat 9 te Sauwerd. Dit is ook het adres voor het inleveren van de verjaardagszakjes en overige financiële zaken.

Leden administratie
Bert Ritzema, De Graslanden2, Sauwerd. E-mail:

 


Routebeschrijving

Zo komt u in Adorp /Sauwerd /Wetsinge.
Vanuit Groningen op de ringweg afslag Lauwersoog nemen via de N361. U komt dan door achtereenvolgens langs Adorp dan Sauwerd, en tenslotte Klein- en Groot Wetsinge.

Onderstaand kaartje geeft een indruk van de ligging, van de dorpjes onderling.

 

De banner boven aan de pagina's geeft een overzicht van Klein Wetsinge met de kerk en  molen.


Koppelingen

 Sybrand's weblog:
www.godinfragmenten.wordpress.com

Stichting Voedselbank 'Het Hogeland'
www.voedselbankhethogeland.nl

Kerk in Actie:
www.kerkinactie.nl

De website van de PKN kerken in nederland:
www.pkn.nl

 ICCO en Kerk in Actie Over het kyoto-verdrag.
www.klimaatbelofte.nl

Een Blog over God (n.a.v. een artikel in Trouw):
 http://god-blog.nl/

Een landelijke Jeugddiensten Hyves site:
http://jeugddienstennl.hyves.nl/

 

Verschillende protestants-christelijke organisaties hebben samen deze site gemaakt zoals de PKN, NCRV, VU e.a. en vertolken dus een brede interkerkelijke wereld.
protestant.nl/

Oecumenische Raad van Kerken in Nederland.
http://www.raadvankerken.nl/

Website van de raad van kerken in Groningen en Drente, met dagelijks nieuws.
http://www.prvk.nl/

Iedere dag in dichtvorm een Bijbelwoord.
http://www.gospelwords.nl

Bijbelcursus over psalmen
http://www.meeroverdebijbel.nl

Pastorale Supervisie Noord Nederland.
http://www.psnn.nu

App Bible-fit: brug tussen bijble en dagelijks leven
http://www.bible-fit.nl

De bijbel in gewone taal. (nu beschikbaar)
http://www.bijbelingewonetaal.nlEen interessante wandeling.

Onze vorige koster Harry Vos, heeft deze mooie wandelroute met allerlei wetenswaardigheden rond Wetsinge en Sauwerd gemaakt. Je moet acrobatreader hebben om deze koppeling te kunnen gebruiken. Klik hier.
Zeker aan te raden voor nieuwe inwoners.

 


HET kerkblad van onze gemeente, heet  Kerkbericht De Schakel
Kopij bij voorkeur in digitale vorm naar:  

Abonnement 10.00 € per jaar. Opgave via bovenstaande mail.

Kerkbericht De Schakel geeft een maandelijks overzicht van de activiteiten binnen de Protestantse kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan andere (religieuze) onderwerpen en (regionale) bijeenkomsten.

Hoofdredacteur:  Daniëlle de Lange 
Redactie: Yvonne Pol, Marjan van der Veen en  Sybrand van Dijk.
Coördinator bezorging: Pia Deemter.
Financiën & Abonnementen: Dhr. J.M.Pot

Af en toe vind u hier wel eens wat informatie uit het kerkblad.

Zoals dit:

Geloven online

Op deze nieuwe pagina in Kerkbericht De Schakel willen we u graag op de hoogte brengen van de nieuwste websites, apps, blogs etc. op het gebied van geloven. Heeft u nog een tip? Stuur deze dan door naar:


Leger des Heils lanceert liedboek-app
Het Leger des Heils heeft als eerste kerkgenootschap in Nederland een app ontwikkeld waarin alle eigen liederen te vinden zijn. Via de app ‘Geloven & Muziek’ zijn honderden liederen beschikbaar. Naast tekst en melodie bevat de app ook bladmuziek en achtergrondinformatie over componisten en tekstschrijvers.

http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/actietips

Dit jaar is het thema van de 40dagentijd ‘Open je handen’. Laten we onze handen
openen in vertrouwen en ontvangen van God en van elkaar! Op deze site vindt u 40 tips waarmee u met anderen, jongeren en ouderen, binnen de gemeente uw handen kunt openen


www.gospelwords.nl

De boodschap van de Bijbel op een aansprekende manier verwoord - dat is wat Gospel-Words te bieden heeft. Ze doen dit door elke dag een korte berijming van een Bijbelwoord op de site te plaatsen en via Twitter en Facebook te verspreiden. U kunt zich ook aanmelden om de dagelijkse GospelWords per e-mail te ontvangen
 Groninger kerkbode

Het kerkelijk nieuws van de gehele provincie verschijnt wekelijks in de Protestantse Kerkbode. De kosten van een abonnement bedragen ca. € 83,00 per jaar. Voor informatie en/of opgave voor een abonnement kunt u zich wenden tot:Piet Ritzema, Schoolstraat 9, Sauwerd
Kopij
Kopij voor de 'Groninger Kerkbode' kunt u aanleveren bij:
Ds. Sybrand van Dijk, Kerkstraat 13, Sauwerd 
Kopij sluiting: maandagavond 20:00 uur 

 


Privacy-reglement.
De kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd (AWS) hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en
foto's op de website.
Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd.Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.
Gebruik van uw persoonsgevens
Wanneer u via het contactadres van de website informatie toestuurt of vragen stelt, zullen uw mailadres en andere persoonlijke gegegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden, dan die betrekking hebben op plaatselijke kerkelijke aktiviteiten.
Foto's van een activiteit die heeft plaats gevonden in het kader van de kerk vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Foto bijschriften bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.
Alle foto's worden vooraf gescreend. U kunt altijd bezwaar maken tegen plaatsing.
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een bericht te sturen via een mail naar het contactadres. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.
Namen telefoon en (mail)adressen
- Iedereen die vanuit zijn functie bereikbaar moet zijn binnen de PKN kerk AWS, wordt met naam postadres, mailadres en telefoonnummer genoemd.
- Bij voorkeur wordt één contactpersoon met mailadres per commissie geplaatst, persoon gegevens van overige cie-leden worden geplaatst als dat door hun contactpersoon wordt aangegeven.
- Als een e-mail adres in te plaatsen informatie wordt toegestuurd, zal dat worden overgenomen.
- Iedereen kan echter om persoonlijke redenen aangeven dat zijn naam en/of e-mail adres niet op de site geplaatst mag worden.
Laatste aanpassing deze pagina : 15-december2014
 

 
 
 
 
Nieuw(s)
  
Afkondigingen 31-januari-2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De eerste collecte is voor Missionair werk en kerkgroei en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente. De deurcollecte is voor de voedselbank.

Na afloop van deze dienst staan Germa, Marrit en Kim in de hal voor de verkoop van de 40 dagenkalenders. De opbrengst van deze kalenders gaat naar het Nacht zonder dak doel van dit jaar. De kalenders zijn €5 per stuk. Germa zal tijdens de collecte kort een uitleg geven over het gekozen doel van dit jaar van Nacht zonder dak. Volgende week zondag kunt u ook nog een 40 dagenkalender kopen.
 
Ook zal er weer koffie en thee klaarstaan in het Oldenhuis. U bent van harte uitgenodigd.

Volgende week zondag 7 februari een feestelijke gebeurtenis. Pieter-Jan, zoon van Mariëlle en Hylke Zijlstra- van der Veen zal in deze dienst worden gedoopt.
 
Dinsdag 9 februari is er in dit kerkgebouw een avond met Karin van den Broeke over “kerk en samenleving”! Het begint om 20.00 uur. De kosten zijn € 5,00, hier is een kopje koffie of thee bij inbegrepen. U bent van harte uitgenodigd.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 

Uit de gemeente.
 
We denken aan iedereen die de breekbaarheid van het leven dichtbij voelt. Als in ons bestaan binnenkomt, wat wij niet kunnen veranderen dan wordt van ons veel gevraagd. Om onze balans opnieuw te vinden. Vaak gaat dat door verzet heen: ik heb niet gewild wat er nu is. Kan deze gedachte ons helpen:  dat wij nooit buiten de ruimte van God vallen? Vertrouwen als ondergrond kan ons de moed geven om onze weg te gaan. Ook als wij die weg niet zelf uitkozen
 
Rondom de eredienst.
7 februari lezen we uit Genesis. Delen uit de geschiedenis van Noach. De aarde dreigt woest en leeg te worden, zoals in den beginne; God zelf lijkt woest en leeg te worden. “Ik zal de aarde vernietigen” , zegt Hij – alsof er niets meer is om de verwoesting te stoppen. Niets? Temidden van het aards geweld staat daar onverwacht Noach. Als een geschenk. Tòch nog één die niet mee doet.  “Met jou begin ik opnieuw”, herneemt God zich. Vaak wordt Noach gelezen met het oog op de Heer, met het oog op Jezus. Eén die niet meedeed. “Noach deed wat de Heer hem opdroeg”.
Vanmorgen wordt Pieter Johannes Hendrikus Zijlstra gedoopt (zoon van Mariëlle en Hylke Zijlstra- van der Veen, Plantsoenweg 7, Sauwerd) en Mariëlle doet belijdenis. We kijken uit naar een vreugdevolle dienst. Als een teken van hoop.
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk
 


 
Oudere mededelingen

Afkondigingen 24-januari-2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
In deze dienst gaat ds Knijff uit Geldermalsen voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.
De eerste collecte is voor catechese en educatie en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.
Na deze dienst staat er koffie en thee klaar in het Oldenhuis, u bent van harte uitgenodigd.
 
Dinsdagavond 26 januari is er in het Oldenhuis een gespreksavond o.l.v. Dick van de Meijden. Het thema van deze avond is verstandig geloven. De aanvangstijd is 20.00 uur. De kosten zijn € 5,00 incl. koffie/thee. Iedereen is van harte welkom!
 
Volgende week zondag is de dienst mede voor bereid door de 20+ gespreksgroep. In deze dienst gaat onze eigen dominee voor en speelt Jenne Jan Kwant op de piano.  Ook na deze dienst hebben we een gezamenlijk koffiemoment.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Voor komende zondag

De 20+ gesprekskring heeft met veel enthousiasme de dienst voorbereid. Hun vraag is: “Hoe laat God zich zien?” We lezen psalm 8 en Lucas 12:  22-32. Over Gods aanwezigheid en de plek van de mens. Wat betekent het, dat God de wereld omspant, zoals psalm 8 zingt. En wat zou het betekenen als deze God er niet was? En waar ontmoet je Hem dan?
We zien uit naar uw komst
 
met een hartelijke groet
 
ds. Sybrand van Dijk

Afkondigingen 17-januari-2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
Vandaag vieren wij met elkaar het Heilig Avondmaal.
 
De eerste collecte is voor Oecumene en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.

Aanstaande dinsdag 19 januari is er om half 8 een filmavond in het Oldenhuis. We bekijken de prachtige film “Des hommes et des dieux”. De kosten zijn € 5,00 incl. koffie/thee. U bent van harte uitgenodigd.
 
Op donderdag 21 januari organiseert de diaconie een gezamenlijke bijeenkomst met arme kant van Winsum en GKV, om 19.30 uur in de Gereformeerde kerk vrijgemaakt, Oude Winsumer straatweg. Het onderwerp van de lezing is de voedselbank. U bent van harte uitgenodigd.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.