Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Informatie

Informatie

Deze informatiepagina bevat o.a

 

De wijkindeling staat onder dit zelfde menu-onderdeel links.


Kerkgebouwen Adresgegevens

 • Kerkstraat 11, Sauwerd,    tel :0503061916 (Oldenhuis)
 • Torenweg,  Adorp
 • Valgeweg, Klein Wetsinge

 

Predikant:

 • ds P.S. van Dijk
  Kerkstraat 13, 9771BD Sauwerd 
  Tel. : 0503061236
  Email :

Scriba:

Mw A.F. Oosterhof,
Karspelweg 15,  9773TL  Wetsinge 
Tel: 0503061378
Email :

 

Boekhouder:

Dhr. P. Ritzema, Schoolstraat 9, 9771BJ,  Sauwerd.

Koster:

Mevr. M.C. van der Veen-Schaap.
Dhr. R. van der Veen.
tel. 050-3061805

Autodienst.

Contact persoon: Bert Ozinga.
tel. 050-3061747 / 06-23536818


 


Routebeschrijving

Zo komt u in Adorp /Sauwerd /Wetsinge.
Vanuit Groningen op de ringweg afslag Lauwersoog nemen via de N361. U komt dan door achtereenvolgens langs Adorp dan Sauwerd, en tenslotte Klein- en Groot Wetsinge.

Onderstaand kaartje geeft een indruk van de ligging, van de dorpjes onderling.

 

De banner boven aan de pagina's geeft een overzicht van Klein Wetsinge met de kerk en  molen.


Koppelingen

 Sybrand's weblog:
www.godinfragmenten.wordpress.com

Stichting Voedselbank 'Het Hogeland'
www.voedselbankhethogeland.nl

Kerk in Actie:
www.kerkinactie.nl

De website van de PKN kerken in nederland:
www.pkn.nl

 ICCO en Kerk in Actie Over het kyoto-verdrag.
www.klimaatbelofte.nl

Een Blog over God (n.a.v. een artikel in Trouw):
 http://god-blog.nl/

Een landelijke Jeugddiensten Hyves site:
http://jeugddienstennl.hyves.nl/

 

Verschillende protestants-christelijke organisaties hebben samen deze site gemaakt zoals de PKN, NCRV, VU e.a. en vertolken dus een brede interkerkelijke wereld.
protestant.nl/

Oecumenische Raad van Kerken in Nederland.
http://www.raadvankerken.nl/

Website van de raad van kerken in Groningen en Drente, met dagelijks nieuws.
http://www.prvk.nl/

Iedere dag in dichtvorm een Bijbelwoord.
http://www.gospelwords.nl

Bijbelcursus over psalmen
http://www.meeroverdebijbel.nl

Pastorale Supervisie Noord Nederland.
http://www.psnn.nu

App Bible-fit: brug tussen bijble en dagelijks leven
http://www.bible-fit.nl

De bijbel in gewone taal. (nu beschikbaar)
http://www.bijbelingewonetaal.nlEen interessante wandeling.

Onze vorige koster Harry Vos, heeft deze mooie wandelroute met allerlei wetenswaardigheden rond Wetsinge en Sauwerd gemaakt. Je moet acrobatreader hebben om deze koppeling te kunnen gebruiken. Klik hier.
Zeker aan te raden voor nieuwe inwoners.

 


HET kerkblad van onze gemeente, heet  Kerkbericht De Schakel
Kopij bij voorkeur in digitale vorm naar:  

Abonnement 10.00 € per jaar. Opgave via bovenstaande mail.

Kerkbericht De Schakel geeft een maandelijks overzicht van de activiteiten binnen de Protestantse kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan andere (religieuze) onderwerpen en (regionale) bijeenkomsten.

 

De redactie bestaat  uit: Yvonne Pol, Marjan van der Veen, Sybrand van Dijk en Daniëlle de Lange.

 


Af en toe vind u hier wel eens wat informatie uit het kerkblad.

Zoals dit:

Geloven online

Op deze nieuwe pagina in Kerkbericht De Schakel willen we u graag op de hoogte brengen van de nieuwste websites, apps, blogs etc. op het gebied van geloven. Heeft u nog een tip? Stuur deze dan door naar:


www.mijnkerk.nl


Op 15 oktober "opende" de internetkerk Mijnkerk.nl van de Protestantse Kerk in Nederland officieel haar deuren. Mijnkerk.nl is een initiatief van de Protestantse Kerk die zo mensen hoopt te bereiken die niet gewend zijn om naar een klassieke kerkdienst
te gaan. Maar wel een plek zoeken waar zij met geloof- en levensvragen terecht kun- nen. Op de site kun je geluksmomenten delen, gebedsvragen stellen, je verhaal delen, maar ook online een kaarsje voor iemand aansteken. Ook zijn er (korte) preken te bekijken. Kortom, deze online kerk is zeker een bezoekje waard!

App: Kinderbijbel – Uitgeverij Jongbloed
Ben je op zoek naar een leuke bijbelse App voor de kleintjes (3–7jaar)? Dan is deze app zeker een aanrader. De app bevat 20 bijbelverhalen.
Bij elk verhaal kun je figuurtjes activeren en geluiden laten maken door ze aan te raken. Ook kun je kiezen uit zelf lezen of voorlezen. Als papa en mama dat leuk vinden, dan kunnen ze hun eigen stem opnemen en de verhaaltjes voorlezen.

Deze App kun je downloaden in de App Store en kost 0,99 Euro. Beschikbaar voor IPhone of IPad.

 
Bijbelse namen.nl

Op BijbelseNamen.nl vind je de betekenissen van meer dan 3200 bijbelse namen. Bij veel van die namen kun je bovendien direct het bijbelvers lezen waar de naam in voorkomt of wordt uitgelegd.


Bijbel in Gewone Taal
Dankzij het e-boek kunnen lezers alvast kennis maken met de Bijbel in Gewone Taal, een vertaling van de Bijbel in duidelijke taal. Door deze vertaling wordt de Bijbel dich tbij gebracht; de taal vormt geen drempel om de Bijbel te begrijpen. Zo kan iedereen ervaren wat de Bijbel mensen van nu te zeggen heeft.
 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Nieuwsbrief van de classis Winsum

Vanwege ruimtegebrek kon onderstaande brief niet opgenomen worden in de "Schakel", hier kunt u hem lezen. (Er is wel een PDF lezer nodig zoals acrobat reader.) Klik hier.
 


Privacy-reglement.
De kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd (AWS) hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en
foto's op de website.
Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd.Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.
Gebruik van uw persoonsgevens
Wanneer u via het contactadres van de website informatie toestuurt of vragen stelt, zullen uw mailadres en andere persoonlijke gegegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden, dan die betrekking hebben op plaatselijke kerkelijke aktiviteiten.
Foto's van een activiteit die heeft plaats gevonden in het kader van de kerk vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Foto bijschriften bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.
Alle foto's worden vooraf gescreend. U kunt altijd bezwaar maken tegen plaatsing.
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een bericht te sturen via een mail naar het contactadres. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.
Namen telefoon en (mail)adressen
- Iedereen die vanuit zijn functie bereikbaar moet zijn binnen de PKN kerk AWS, wordt met naam postadres, mailadres en telefoonnummer genoemd.
- Bij voorkeur wordt één contactpersoon met mailadres per commissie geplaatst, persoon gegevens van overige cie-leden worden geplaatst als dat door hun contactpersoon wordt aangegeven.
- Als een e-mail adres in te plaatsen informatie wordt toegestuurd, zal dat worden overgenomen.
- Iedereen kan echter om persoonlijke redenen aangeven dat zijn naam en/of e-mail adres niet op de site geplaatst mag worden.
Laatste aanpassing deze pagina : 5-oktober-2014
 

 
 
 
 
Nieuws

Afkondigingen 19-oktober-2014.

Vandaag is de eerste collecte voor Noodhulp in Syrië en Irak. Christenen en andere minderheden zijn massaal op de vlucht geslagen voor de terreur van de IS strijders. Het ontbreekt hen aan alles en de regio kan de grote hoeveelheid vluchtelingen niet aan. Kerk in Actie is er dankzij haar kerkelijke netwerk toe in staat om slachtoffers van het geweld in Syrië  en Irak met hulpverlening te bereiken. De hulp is erop gericht om mensen in hun eerste levensbehoeften te voorzien. Bijvoorbeeld door te zorgen voor voedsel, drinkwater, medicijnen en noodopvang. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!
 
Tevens kunnen wij de hulpverleners en vluchtelingen in Syrië en omliggende landen ook een hart onder de riem steken door kaarten naar hen te sturen. Informatie hierover kunt u vinden in kerkbericht de Schakel en op de website van Kerk in Actie. 
 


 


Recent aangepast:
 
 • V&T theatervoorstelling  in het fotoalbum.
 • Advertentie voor inschrijving erfpacht. Zie de "Home pagina"
 • Nieuwsbrief van de classis Winsum. Zie de "Informatiepagina",
  bij "Kerkbericht de schakel".
Oudere  mededelingen en nieuws


Afkondigingen 12-oktober-2014.

Vanaf volgende week zondag, kerken we in dorpshuis Ubbegaheem.  De kerk moet leeg gemaakt worden en daarom een vriendelijk verzoek aan iedereen om na de dienst eigen kussentjes en kerkboeken mee te nemen naar huis.
 
Dinsdagavond 14 oktober komt de psalmenkring weer bij elkaar. De avond begint om 20 uur. U bent van harte uitgenodigd.
 
De Commissie Vorming & Toerusting nodigt ons van harte uit voor een lezing over de ontwikkeling van de Russische kerkmuziek op donderdag 16 oktober. Spreker deze avond is Rudolf Nammensma.
Nammensma is meer dan 25 jaar actief als recensent en freelance journalist Klassieke Muziek. De commissie is heel blij dat de heer Rudolf Nammensma naar Sauwerd wil komen om zijn kennis en enthousiasme voor muziek  met ons te delen. Het belooft een boeiende avond te worden op donderdag 16 oktober, aanvang 20.00 uur in Dorpshuis Ubbegaheem.
 
Volgende week zondag, 19 oktober zal er gecollecteerd worden voor Noodhulp in Syrië en Irak. Christenen en andere minderheden zijn massaal op de vlucht geslagen voor de terreur van de IS strijders. Het ontbreekt hen aan alles en de regio kan de grote hoeveelheid vluchtelingen niet aan. Kerk in Actie is er dankzij haar kerkelijke netwerk toe in staat om slachtoffers van het geweld in Syrië  en Irak met hulpverlening te bereiken. De hulp is erop gericht om mensen in hun eerste levensbehoeften te voorzien. Bijvoorbeeld door te zorgen voor voedsel, drinkwater, medicijnen en noodopvang. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!
 
Tevens kunnen wij de hulpverleners en vluchtelingen in Syrië en omliggende landen ook een hart onder de riem steken door kaarten naar hen te sturen. Informatie hierover kunt u vinden in kerkbericht de Schakel en op de website van Kerk in Actie. 
 

Afkondigingen 5 oktober 2015.

Op dinsdag 7 oktober is er een bijzondere theatervoorstelling van Kees van der Zwaard in de Centrumkerk te Winsum. Een voorstelling met de titel ‘Hier sta ik’ is een verhaal over vriendschap, verraad, geweten en verleiding en het intense menselijke verlangen naar integriteit en heelheid.  U ben van harte uitgenodigd.
 
De Voedselbank verzamelt deze maand lang houdbare zuivelproducten en verzorgingsmiddelen. U kunt ze inleveren bij Anneke van Schans of bij de Superrr.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Rondom de eredienst.
 
12 oktober, vierde zondag van de herfst. Het gaat om het menselijk tekort in de herfst. Om diens schoonheid, en daardoor ook om diens tekort. Hoe kan het, dat de mensen met al hun creativiteit toch telkens dezelfde doodlopende wegen bewandelen? Waarom beginnen we altijd weer met ruzie? Met geweld? Met misverstanden? Met “ik ben beter af zonder jou”? Terwijl we – nogmaals-  zo veel in huis hebben.
Twee spannende verhalen vanmorgen. Van mensen die het beste met elkaar voor hebben. En die het toch niet redden. Saraï zoekt ruimte voor de toekomst. Zij denkt: ik sta zelf in de weg. Ze vernedert zichzelf om Gods Woord waar te doen worden. En alles mislukt. De bruiloftsgast had niet de juiste kleren aan en verdween uit de feestruimte.
lezingen Genesis 16: 1-16 en Mattheus 22: 1-14
 
met een hartelijke groet aan u allen. De herfst drijft zwaar en grijs door de wolken. Het zijn alles geboorteweeën voor een nieuwe lente die komt,
 
ds. Sybrand van Dijk

Afkondigingen 28 september 2014

De Commissie Vorming en Toerusting nodigt ons uit voor een bijzondere theatervoorstelling van Kees van der Zwaard. Deze voorstelling met de titel ‘Hier sta ik’ is een verhaal over vriendschap, verraad, geweten en verleiding en het intense menselijke verlangen naar integriteit en heelheid.  De voorstelling is op dinsdag 7 oktober in de Centrumkerk te Winsum. Wilt u hier naar toe? In het Oldenhuis ligt een lijst waarop u uw naam kunt noteren.  Meer informatie is de te vinden in het programmaboekje van Vorming en Toerusting.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Luther, een bijzondere voorstelling.
 
Zeven oktober komt Kees van der Zwaard naar Winsum. De commissie Vorming en Toerusting van onze gemeente werkt hiervoor samen met de Protestantse Gemeente Winsum-Obergum. Van der Zwaard is theatermaker en hij trekt dit seizoen het land door met zijn muzikale monoloog “Hier sta ik”.  De voorstelling is geschreven voor het vierhonderd-jarig bestaan van de Lutherse gemeente in Utrecht. Van der Zwaard speelt over Luther. Deze reformator bracht het woord “genade” weer in de volle schijnwerpers terug. Dat wij daarvan leven. Van der Zwaard vraag zich af, wat dit begrip vandaag nog betekent. Er zijn zoveel eeuwen voorbij gegaan! Voor een antwoord zoekt hij in de muziek, in het geweten, bij de duivel en bij God. Aanvang 20.00 uur, entree 5 euro. Van harte bij u aanbevolen.
 
Rondom de eredienst.
 
zondag 5 oktober, derde zondag van der herfst, tussen Jom Kippoer en het Loofhuttenfeest.  Precies aan de keerzijde van het jaar, tegenover Pasen, gaat het over schuld en kwetsbaarheid. En tegelijk over recht en verwachting. Sinds 1949 heet het vandaag “Israëlzondag”.
Dat we onopgeefbaar verbonden zijn met Israël, is een onderdeel van onze kerkorde. Daarmee belijden wij: zonder Israël kan de kerk niet bestaan. Waarvan akte.
Maar. Wat ìs Israël? En wat betekent de verbondenheid? Is “Israël” : de Joden? Alle Joden? Of enkel de chassidiem?
Zijn het de Joden samen met de staat Israël? Of valt de politieke staat buiten het “Israël” dat in de kerkorde is bedoeld? Vele vragen. Geen antwoord.
De geschiedenis van de kerk (-en) met de Joden is treurig. En dat is nogal zachtjes uitgedrukt. De kerk  (-en)hebben tè vaak gedacht, dat zij de vervangers waren van het Joodse volk. Op basis van Bijbelteksten werd gezegd: zíj hebben Christus niet aangenomen, wíj wel: dus God heeft hen losgelaten en Hij heeft de christenen aangenomen als zijn volk. Een gevaarlijke uitspraak die tot veel haat heeft geleid. De geschiedenis van de kerk met de Joden telt vele, vele door christenen vermoorde Joden. En dat de Shoah gepland werd in een Christelijk land, stemt nog treuriger. Wij dragen veel schuld met ons mee. Daar kan één gedicht van Revius (Het waren de Joden niet…) geen enkel tegenwicht aan bieden.
En toch schrijft God in deze geschiedenis en met deze geschiedenis  Zijn geschiedenis. “Allemaal bloed”, zei eens een Zuid-Afrikaanse vriend en hij wees op het Oude Testament: “En God staat daar midden in en daar doet Hij het mee.” Dat troostte hem: hij woonde in Soweto, het stadsdeel met óók een bloedige werkelijkheid.
Dit is het verschil tussen het Joodse en het Christelijke geloofsgoed aan de ene kant en het Boeddhisme aan de andere kant. Het Boeddhisme zoekt een uitweg uit het aardse bestaan. Wij zijn verbonden met onze menselijke geschiedenis, met ons lichaam en met deze aarde. En God is met ons verbonden in heel ons aardse leven. “Israël” kan daarom niet alleen als het “geestelijk Israël”  worden opgevat. In de belijdenis “wij zijn verbonden met Israël” hoort ook onze verbondenheid met de staat Israël. Of wij dat nu leuk vinden of niet. Wat dat betekent, probeer ik deze zondag samen met u te verwoorden.
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk
 

  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.