Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Informatie Informatie

Deze informatiepagina bevat o.a

 

N.B. De wijkindeling staat onder dit zelfde menu-onderdeel links.


 Adresgegevens:

 • Kerkstraat 11, Sauwerd,    tel :0503061916 (Oldenhuis)
 • Torenweg,  Adorp (in beheer van S.O.G.K.)
 • Valgeweg, Klein Wetsinge  (in beheer van S.O.G.K.)

 

Predikant:

 • Ds P.S. van Dijk
  Kerkstraat 13, 9771BD Sauwerd 
  Tel. : 0503061236
  Email :

Scriba:

Titia Bijma
Acacialaan 18,  9771AJ  Sauwerd.
Tel: 06-20363636
Email :

 

Boekhouder:

Dhr. P. Ritzema, Schoolstraat 9, 9771BJ,  Sauwerd.

Koster:

Mevr. M.C. van der Veen-Schaap.
E-mail :
tel. 050-3061805
Hulpkoster: Dhr.  B.Ozinga, Tuinbouwstr. 9 9771 BL Sauwerd.
 

Coördinator preekrooster:

Dhr. F. Bakker, Langs de tocht 7, Sauwerd.


Bloemen in de kerk
           Coördinatie:
            Mw. A.H. Tukker-Loendersloot, De Groenlanden 21 , Sauwerd.
            Mw. S. Vos-van Klinken, Burchtweg 16, Sauwerd

Autodienst.

Contact persoon: Bert Ozinga,
Tuinbouwstraat 9, Sauwerd
tel. 050-3061747 / 06-23536818

 

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de boekhouder van de kerk Piet Ritzema, Schoolstraat 9 te Sauwerd. Dit is ook het adres voor het inleveren van de verjaardagszakjes en overige financiële zaken.

Leden administratie
Bert Ritzema, De Graslanden2, Sauwerd. E-mail:

 


Routebeschrijving

Zo komt u in Adorp /Sauwerd /Wetsinge.
Vanuit Groningen op de ringweg afslag Lauwersoog nemen via de N361. U komt dan door achtereenvolgens langs Adorp dan Sauwerd, en tenslotte Klein- en Groot Wetsinge.

Onderstaand kaartje geeft een indruk van de ligging, van de dorpjes onderling.

 

De banner boven aan de pagina's geeft een overzicht van Klein Wetsinge met de kerk en  molen.


Koppelingen

 Sybrand's weblog:
www.godinfragmenten.wordpress.com

Stichting Voedselbank 'Het Hogeland'
www.voedselbankhethogeland.nl

Kerk in Actie:
www.kerkinactie.nl

De website van de PKN kerken in nederland:
www.pkn.nl

 ICCO en Kerk in Actie Over het kyoto-verdrag.
www.klimaatbelofte.nl

Een Blog over God (n.a.v. een artikel in Trouw):
 http://god-blog.nl/

Een landelijke Jeugddiensten Hyves site:
http://jeugddienstennl.hyves.nl/

 

Verschillende protestants-christelijke organisaties hebben samen deze site gemaakt zoals de PKN, NCRV, VU e.a. en vertolken dus een brede interkerkelijke wereld.
protestant.nl/

Oecumenische Raad van Kerken in Nederland.
http://www.raadvankerken.nl/

Website van de raad van kerken in Groningen en Drente, met dagelijks nieuws.
http://www.prvk.nl/

Iedere dag in dichtvorm een Bijbelwoord.
http://www.gospelwords.nl

Bijbelcursus over psalmen
http://www.meeroverdebijbel.nl

Pastorale Supervisie Noord Nederland.
http://www.psnn.nu

App Bible-fit: brug tussen bijble en dagelijks leven
http://www.bible-fit.nl

De bijbel in gewone taal. (nu beschikbaar)
http://www.bijbelingewonetaal.nlEen interessante wandeling.

Onze vorige koster Harry Vos, heeft deze mooie wandelroute met allerlei wetenswaardigheden rond Wetsinge en Sauwerd gemaakt. Je moet acrobatreader hebben om deze koppeling te kunnen gebruiken. Klik hier.
Zeker aan te raden voor nieuwe inwoners.

 


HET kerkblad van onze gemeente, heet  Kerkbericht De Schakel
Kopij bij voorkeur in digitale vorm naar:  

Abonnement 10.00 € per jaar. Opgave via bovenstaande mail.

Kerkbericht De Schakel geeft een maandelijks overzicht van de activiteiten binnen de Protestantse kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan andere (religieuze) onderwerpen en (regionale) bijeenkomsten.

Hoofdredacteur:  Daniëlle de Lange 
Redactie: Yvonne Pol, Marjan van der Veen en  Sybrand van Dijk.
Coördinator bezorging: N.N.
Financiën & Abonnementen: Dhr. J.M.Pot

Af en toe vind u hier wel eens wat informatie uit het kerkblad.

Zoals dit:

Geloven online

Op deze nieuwe pagina in Kerkbericht De Schakel willen we u graag op de hoogte brengen van de nieuwste websites, apps, blogs etc. op het gebied van geloven. Heeft u nog een tip? Stuur deze dan door naar:


Leger des Heils lanceert liedboek-app
Het Leger des Heils heeft als eerste kerkgenootschap in Nederland een app ontwikkeld waarin alle eigen liederen te vinden zijn. Via de app ‘Geloven & Muziek’ zijn honderden liederen beschikbaar. Naast tekst en melodie bevat de app ook bladmuziek en achtergrondinformatie over componisten en tekstschrijvers.

http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/actietips

Dit jaar is het thema van de 40dagentijd ‘Open je handen’. Laten we onze handen
openen in vertrouwen en ontvangen van God en van elkaar! Op deze site vindt u 40 tips waarmee u met anderen, jongeren en ouderen, binnen de gemeente uw handen kunt openen


www.gospelwords.nl

De boodschap van de Bijbel op een aansprekende manier verwoord - dat is wat Gospel-Words te bieden heeft. Ze doen dit door elke dag een korte berijming van een Bijbelwoord op de site te plaatsen en via Twitter en Facebook te verspreiden. U kunt zich ook aanmelden om de dagelijkse GospelWords per e-mail te ontvangen
 Groninger kerkbode

Het kerkelijk nieuws van de gehele provincie verschijnt wekelijks in de Protestantse Kerkbode. De kosten van een abonnement bedragen ca. € 92,00 per jaar. Voor informatie en/of opgave voor een abonnement kunt u zich wenden tot:Piet Ritzema, Schoolstraat 9, Sauwerd
Kopij
Kopij voor de 'Groninger Kerkbode' kunt u aanleveren bij:
Ds. Sybrand van Dijk, Kerkstraat 13, Sauwerd 
Kopij sluiting: maandagavond 20:00 uur 

 


Privacy-reglement.
De kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd (AWS) hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en
foto's op de website.
Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd.Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.
Gebruik van uw persoonsgevens
Wanneer u via het contactadres van de website informatie toestuurt of vragen stelt, zullen uw mailadres en andere persoonlijke gegegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden, dan die betrekking hebben op plaatselijke kerkelijke aktiviteiten.
Foto's van een activiteit die heeft plaats gevonden in het kader van de kerk vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Foto bijschriften bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.
Alle foto's worden vooraf gescreend. U kunt altijd bezwaar maken tegen plaatsing.
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een bericht te sturen via een mail naar het contactadres. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.
Namen telefoon en (mail)adressen
- Iedereen die vanuit zijn functie bereikbaar moet zijn binnen de PKN kerk AWS, wordt met naam postadres, mailadres en telefoonnummer genoemd.
- Bij voorkeur wordt één contactpersoon met mailadres per commissie geplaatst, persoon gegevens van overige cie-leden worden geplaatst als dat door hun contactpersoon wordt aangegeven.
- Als een e-mail adres in te plaatsen informatie wordt toegestuurd, zal dat worden overgenomen.
- Iedereen kan echter om persoonlijke redenen aangeven dat zijn naam en/of e-mail adres niet op de site geplaatst mag worden.
Laatste aanpassing deze pagina : 11-7-2016
 

 
 
 
 
Nieuw(s)
 
Afkondigingen 25 september 2016

Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
....

De eerste collecte is voor evangelisatie in eigen gemeente en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente. De deurcollecte is voor de voedselbank.

Op zondagavond 2 oktober wordt het nieuwe seizoen van Vorming & Toerusting met een orgelconcert geopend! Drie vaste organisten van onze gemeente, namelijk Rudi Diekstra, Dirk Stavenga en Rolf Wassens, hebben elk een mooi programma van een klein half uur samengesteld.                                     
Er is muziek uitgezocht van bekende componisten, zoals Bach, Händel en Buxtehude. Maar ook van onbekendere componisten.  Kortom: er is een prachtig en afwisselend programma.  
Het concert begint om 19.30 uur. 
Kosten: € 5,00, dit is inclusief koffie/thee. 
Iedereen is van harte welkom. Het zou mooi zijn om hier met een volle kerkzaal naar de muziek te luisteren!
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe. 

Uit de gemeente.
 
Op de eerste dag van de herfst werd Annelynn geboren. Nou ja, herfst? Het was volop zomer! Annelynn is de dochter van Petra en Wridzer Datema (Singelweg 2, Sauwerd) en de zus van Rosalie en Matthias. Ze is ook de kleindochter van Menko Datema. Maar vóór alles is zij zichzel. En geliefd door God. We bidden dat de zon zal schijnen in haar leven. Ook als het soms duister zal zijn.
 
Rondom de eredienst.
 
2 Oktober is de jeugd aan zet. Ze bereiden een kerkdienst voor rondom de tweede brief van de apostel Paulus aan zijn leerlinge Timotheus. “Schaam je niet!”,  schrijft hij. Niet voor het evangelie. Niet voor Christus. Niet voor jezelf. Het wordt een leuke, interactieve dienst. Maar je hoeft je mobieltje er niet voor mee te nemen. Denk wel om de aanvangstijd: die is weer om negen uur.
 
Zondagavond start het seizoen van Vorming en Toerusting met een orgelconcert door drie van onze vaste organisten. Ze hebben een prachtig  programma samengesteld uit werk van Bach, Händel en Buxtehude. Maar ook onbekende componisten passeren de revue. Aanvang 19.30 uur. Kosten: 5 euro. U bent van harte welkom.
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk

 
  Recent gewijzigd.

 • Foto's van de Vossenjacht op 26 augustus 2016.
 • In het fotoboek: De startzondag.
 

Oudere mededelingen

Afkondigingen 18 september 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

Vandaag gaat dominee Roel Knijff uit Geldermalsen voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.

.....

De eerste collecte is voor de vredesweek en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.
Wij zijn superblij en dankbaar voor de opbrengst van de collecte voor Compasion het project van Annet, van vorige week. Deze heeft €391,11 opgebracht.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 


Uit de gemeente.
 
Een feestelijk en mooi bericht van Corienne Moes en Sebastiaan Kroon (Acacialaan 9, Sauwerd). Zij werden de ouders van Yenna. Yenna is het zusje van Feline. We feliciteren jullie van harte! Ook een felicitatie aan Tjaaktje en Meint Moes, oma en opa, en aan Gerrie Bakker, overgrootmoeder. En, natuurlijk, aan de familie van Sebastiaan. We wensen en bidden jullie toe dat Yenna zal opgroeien tot een liefdevol en geworteld mens.
 
De geboorte van een kind raakt ons. De ouders allereerst. Maar daarna ook allen. Hoe kostbaar het leven is. Wat een groot wonder. Dat een kind een kans krijgt, een schone lei. Het kind herinnert ons er aan dat het zo zou kunnen blijven: het leven een wonder en altijd een kans om opnieuw te beginnen. Het is het wonder van God dat ons raakt.
 
Rondom de eredienst.
 
Het is toeval. Op de zondag ná prinsjesdag twee lezingen over de economie. Twee nogal felle lezingen. Uit Amos, die de mensen aanroept “die van hun bedden afhangen” om rechtvaardig te zijn. En een lezing uit Lucas,  over de rijke man en de arme Lazarus. Lucas, dat is dan weer niet zo toevallig. Deze evangelist gelooft in een andere wereld. Een wereld met kansen voor allen. “Laat de doden toch nog een keer terugkomen”, zegt de rijke man nadat hij gestorven is.  “Nee”,  antwoordt Abraham: “Er is Mozes en er zijn de profeten. Daarmee kan iedereen alles al weten wat er te weten is.” lezingen Amos 6: 1-10 en Lucas 16: 19-31
 
met een hartelijke groet aan u allen,
 
ds. Sybrand van DijkAfkondigingen 11 september 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
We vieren vandaag Startzondag. Het thema is “deel je leven” Na de dienst vervolgen we de dag bij Menko Datema.

.....

Woensdag is de kerk om 9.00 uur open voor ochtendgebed.
Donderdag start de psalmenkring U bent van harte welkom.


De eerste collecte is voor projecten in Ecuador opgezet door Compassion, dit zal straks nader worden toegelicht door Annet Zwakenberg. De tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
 
Van 17 t/m 25 september vraagt Kerk in Actie aandacht voor de kerk in Syrië. Het land wordt al vijf jaar geteisterd door een burgeroorlog (vijf jaar! Dat is net zo lang als bij ons de Tweede Wereldoorlog duurde). Van de 18 miljoen inwoners zijn er 12 miljoen op de vlucht. Velen hebben hun toevlucht gezocht in buurlanden als Libanon . Vier miljoen Libanezen vangen ruim één miljoen Syriërs op. De nood is enorm. Ook voor de kerk. Vaak juist voor de kerk: zij is vaak doelwit in de burgeroorlog. Toch probeert zij, waar zij maar kan aanwezig te zijn en mensen te helpen. “Wij zijn vastbesloten om hier te blijven”, herhaalt de Armeens kerkleider Aram l waar hij maar kan. Zijn uitspraak geeft aan, hoe onvanzelfsprekend dat inmiddels is geworden. Kerk in Actie vraagt om voorbede. Onze diakonie zal komende zondag voor de christenen in Syrië een collecte houden. De landelijke kerk hoopt dat er in totaal 1 miljoen euro opgehaald kan worden. Dragen wij ons steentje bij?
 
We denken aan iedereen die op een grens is. Die moeten besluiten hoe ze verder gaan. Omstandigheden kunnen je dwingen stappen te nemen die je zelf niet had willen zetten. Meer hulp vragen, kleiner wonen, ander werk. Hoe behoud je daarbij je vrijheid? Ik denk door te aanvaarden wat je niet kunt veranderen. Je verliest aan het gevecht tegen vaststaande feiten. In de aanvaarding kan duidelijk worden dat er toch keuzes zijn. De keuze om er iets van te maken, bijvoorbeeld. Richt je gevecht op wat je wel kunt doen of wie je wel kunt zijn.
 
Rondom de eredienst.
 
We verwelkomen ds. Roel Knijff. Jaren was hij hier gemeentepredikant. We heten hem van harte welkom en wensen allen een gezegende dienst toe,
 
met een hartelijke groet,

ds. Sybrand van DijkAfkondigingen 4 september 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.


...

De eerste collecte is voor Missionair werk en kerkgroei en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.

Volgende week zondag 11 september is de collecte, anders dan is aangegeven in het kerkblad, voor het werk van Compassion. Annet Zwakenberg zal op 21 september naar Ecuador vertrekken om daar opnieuw een Muskathlon te doen, net als vorig jaar in Kenia. Tijdens de dienst van 11 september zal ze meer over deze reis vertellen. Met het geld van de collecte van volgende week kan Compassion projecten opzetten in Ecuador om meer kinderen in armoede te helpen en een kans te geven op een betere toekomst. Door middel van scholing, medische zorg voeding en bijbel studies. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 

Zondag 11 september is tevens onze startzondag van het nieuwe seizoen. Vooraf aan de dienst zal er koffiedrinken zijn samen met de gereformeerde kerk vrijgemaakt.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.Uit de gemeente.
 
Wanneer je ziek bent, is het fijn dat mensen meeleven. Maar er is een andere kant, een schaduwkant. Ik noem een paar elementen daarvan.
Als je je leven deelt, dan is wat er met je gebeurt niet langer alleen “jouw verhaal”. Jij, maar ook anderen gaan vertellen wat er met jou is. Dat is een vervreemdende ervaring. Je kunt er ook het gevoel bij hebben dat anderen niet precies, of helemaal niet, zeggen hoe het is. Mensen vergissen zich soms in hun berichten.
Daarnaast lijkt het, alsof je pas “echt” ziek bent, wanneer er beterschapskaartjes bij je door de bus vallen. Henk kreeg eens bloemen van zijn werk, terwijl hij de uitslagen nog maar nauwelijks zelf kende. Prachtige bloemen, maar ze waren te vroeg.
Soms heb je zelf tijd nodig om je plek wéér te vinden, voordat je aan anderen kunt vertellen wat er aan de hand is.
Er zijn ook mensen die meeleven niet fijn vinden.
 
Daardoor kunnen niet altijd alle mensen genoemd worden. Terwijl wij in onze gebeden wel aan hen denken en in ons hart met hen meeleven.
 
Rondom de eredienst.
 
11 september, startzondag! Het thema is “Deel je leven.” We nodigen daarom iedereen van harte uit om tijd, gebed, plezier en bezinning te delen op deze dag. En uw geld. Dat  kunt u ook delen.
 
Om kwart over tien staat de koffie klaar. We wisselen met de broeders en zusters van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en vragen hen: wat hoorden jullie in jullie dienst? Om elf uur begint onze kerkdienst. We lezen uit Lucas 3, over Johannes de Doper die mensen oproept: “Als je twéé jassen hebt, geef er dan één weg.”
In deze dienst vertelt Annet Zwakenberg over haar actie voor kinderen in Ecuador. Ook dit jaar heeft ze getraind voor een muskathlon en sponsorgelden opgehaald. De laatste ronde is deze zondag: neemt u geld mee dat knispert? Ze ontvangt bovendien de reiszegen.
 
Na afloop wandelen we naar de Onstaheerd. Daar is een kopje koffie en de markt van talenten. We laten aan elkaar zien wat onze liefhebberijen zijn, onze hobbies, onze creativiteit. We spreken met elkaar en er is de mogelijkheid om lopend met elkaar te praten. Er wordt gekookt. We sluiten de dag af met een maaltijd en lofzang. Dit zal rond drie uur zijn.
Van harte welkom!

ds. Sybrand van Dijk


 

 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.