Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Informatie

Informatie

Deze informatiepagina bevat o.a

 

N.B. De wijkindeling staat onder dit zelfde menu-onderdeel links.


 Adresgegevens:

  • Kerkstraat 11, Sauwerd,    tel :0503061916 (Oldenhuis)
  • Torenweg,  Adorp (in beheer van S.O.G.K.)
  • Valgeweg, Klein Wetsinge  (in beheer van S.O.G.K.)

 

Predikant:

  • Ds P.S. van Dijk
    Kerkstraat 13, 9771BD Sauwerd 
    Tel. : 0503061236
    Email :

Scriba:

Mw A.F. Oosterhof,
Karspelweg 15,  9773TL  Wetsinge 
Tel: 0503061378
Email :

 

Boekhouder:

Dhr. P. Ritzema, Schoolstraat 9, 9771BJ,  Sauwerd.

Koster:

Mevr. M.C. van der Veen-Schaap.
E-mail :
tel. 050-3061805
Hulpkoster: Dhr.  B.Ozinga, Tuinbouwstr. 9 9771 BL Sauwerd.
 

Coördinator preekrooster:

Dhr. F. Bakker, Langs de tocht 7, Sauwerd.


Bloemen in de kerk
           Coördinatie:
            Mw. A.H. Tukker-Loendersloot, De Groenlanden 21 , Sauwerd.
            Mw. S. Vos-van Klinken, Burchtweg 16, Sauwerd

Autodienst.

Contact persoon: Bert Ozinga,
Tuinbouwstraat 9, Sauwerd
tel. 050-3061747 / 06-23536818

 

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de boekhouder van de kerk Piet Ritzema, Schoolstraat 9 te Sauwerd. Dit is ook het adres voor het inleveren van de verjaardagszakjes en overige financiële zaken.

Leden administratie
Bert Ritzema, De Graslanden2, Sauwerd. E-mail:

 


Routebeschrijving

Zo komt u in Adorp /Sauwerd /Wetsinge.
Vanuit Groningen op de ringweg afslag Lauwersoog nemen via de N361. U komt dan door achtereenvolgens langs Adorp dan Sauwerd, en tenslotte Klein- en Groot Wetsinge.

Onderstaand kaartje geeft een indruk van de ligging, van de dorpjes onderling.

 

De banner boven aan de pagina's geeft een overzicht van Klein Wetsinge met de kerk en  molen.


Koppelingen

 Sybrand's weblog:
www.godinfragmenten.wordpress.com

Stichting Voedselbank 'Het Hogeland'
www.voedselbankhethogeland.nl

Kerk in Actie:
www.kerkinactie.nl

De website van de PKN kerken in nederland:
www.pkn.nl

 ICCO en Kerk in Actie Over het kyoto-verdrag.
www.klimaatbelofte.nl

Een Blog over God (n.a.v. een artikel in Trouw):
 http://god-blog.nl/

Een landelijke Jeugddiensten Hyves site:
http://jeugddienstennl.hyves.nl/

 

Verschillende protestants-christelijke organisaties hebben samen deze site gemaakt zoals de PKN, NCRV, VU e.a. en vertolken dus een brede interkerkelijke wereld.
protestant.nl/

Oecumenische Raad van Kerken in Nederland.
http://www.raadvankerken.nl/

Website van de raad van kerken in Groningen en Drente, met dagelijks nieuws.
http://www.prvk.nl/

Iedere dag in dichtvorm een Bijbelwoord.
http://www.gospelwords.nl

Bijbelcursus over psalmen
http://www.meeroverdebijbel.nl

Pastorale Supervisie Noord Nederland.
http://www.psnn.nu

App Bible-fit: brug tussen bijble en dagelijks leven
http://www.bible-fit.nl

De bijbel in gewone taal. (nu beschikbaar)
http://www.bijbelingewonetaal.nlEen interessante wandeling.

Onze vorige koster Harry Vos, heeft deze mooie wandelroute met allerlei wetenswaardigheden rond Wetsinge en Sauwerd gemaakt. Je moet acrobatreader hebben om deze koppeling te kunnen gebruiken. Klik hier.
Zeker aan te raden voor nieuwe inwoners.

 


HET kerkblad van onze gemeente, heet  Kerkbericht De Schakel
Kopij bij voorkeur in digitale vorm naar:  

Abonnement 10.00 € per jaar. Opgave via bovenstaande mail.

Kerkbericht De Schakel geeft een maandelijks overzicht van de activiteiten binnen de Protestantse kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan andere (religieuze) onderwerpen en (regionale) bijeenkomsten.

Hoofdredacteur:  Daniëlle de Lange 
Redactie: Yvonne Pol, Marjan van der Veen en  Sybrand van Dijk.
Coördinator bezorging: Pia Deemter.
Financiën & Abonnementen: Dhr. J.M.Pot

Af en toe vind u hier wel eens wat informatie uit het kerkblad.

Zoals dit:

Geloven online

Op deze nieuwe pagina in Kerkbericht De Schakel willen we u graag op de hoogte brengen van de nieuwste websites, apps, blogs etc. op het gebied van geloven. Heeft u nog een tip? Stuur deze dan door naar:


Leger des Heils lanceert liedboek-app
Het Leger des Heils heeft als eerste kerkgenootschap in Nederland een app ontwikkeld waarin alle eigen liederen te vinden zijn. Via de app ‘Geloven & Muziek’ zijn honderden liederen beschikbaar. Naast tekst en melodie bevat de app ook bladmuziek en achtergrondinformatie over componisten en tekstschrijvers.

http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/actietips

Dit jaar is het thema van de 40dagentijd ‘Open je handen’. Laten we onze handen
openen in vertrouwen en ontvangen van God en van elkaar! Op deze site vindt u 40 tips waarmee u met anderen, jongeren en ouderen, binnen de gemeente uw handen kunt openen


www.gospelwords.nl

De boodschap van de Bijbel op een aansprekende manier verwoord - dat is wat Gospel-Words te bieden heeft. Ze doen dit door elke dag een korte berijming van een Bijbelwoord op de site te plaatsen en via Twitter en Facebook te verspreiden. U kunt zich ook aanmelden om de dagelijkse GospelWords per e-mail te ontvangen
 Groninger kerkbode

Het kerkelijk nieuws van de gehele provincie verschijnt wekelijks in de Protestantse Kerkbode. De kosten van een abonnement bedragen ca. € 83,00 per jaar. Voor informatie en/of opgave voor een abonnement kunt u zich wenden tot:Piet Ritzema, Schoolstraat 9, Sauwerd
Kopij
Kopij voor de 'Groninger Kerkbode' kunt u aanleveren bij:
Ds. Sybrand van Dijk, Kerkstraat 13, Sauwerd 
Kopij sluiting: maandagavond 20:00 uur 

 


Privacy-reglement.
De kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd (AWS) hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en
foto's op de website.
Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd.Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.
Gebruik van uw persoonsgevens
Wanneer u via het contactadres van de website informatie toestuurt of vragen stelt, zullen uw mailadres en andere persoonlijke gegegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden, dan die betrekking hebben op plaatselijke kerkelijke aktiviteiten.
Foto's van een activiteit die heeft plaats gevonden in het kader van de kerk vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Foto bijschriften bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.
Alle foto's worden vooraf gescreend. U kunt altijd bezwaar maken tegen plaatsing.
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een bericht te sturen via een mail naar het contactadres. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.
Namen telefoon en (mail)adressen
- Iedereen die vanuit zijn functie bereikbaar moet zijn binnen de PKN kerk AWS, wordt met naam postadres, mailadres en telefoonnummer genoemd.
- Bij voorkeur wordt één contactpersoon met mailadres per commissie geplaatst, persoon gegevens van overige cie-leden worden geplaatst als dat door hun contactpersoon wordt aangegeven.
- Als een e-mail adres in te plaatsen informatie wordt toegestuurd, zal dat worden overgenomen.
- Iedereen kan echter om persoonlijke redenen aangeven dat zijn naam en/of e-mail adres niet op de site geplaatst mag worden.
Laatste aanpassing deze pagina : 15-december2014
 

 
 
 
 
Nieuws

Afkondigingen 1-maart-2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Arie van Wijk op het orgel.
 
Vanavond om 7 uur is er Provider voor de 12 -14 jarigen en de 14 – 16 jarigen onder leiding van Geerte Kwant en Annet Zwakenberg.
 
Dinsdag 3 maart, ’s avonds om 8 uur, is alweer de vierde wijkavond. Bedoeld voor wijk 3 maar ook gemeenteleden uit andere wijken zijn van harte welkom.
 
Woensdag 4 maart, ’s avonds om 7 uur, is het derde Avondgebed in deze kerk. U bent allemaal van harte uitgenodigd.
 
Denkt u er aan dat ook deze maand de voedselbank een beroep op ons doet? Deze week kunt u lang houdbare zuivelproducten en verzorgingsmiddelen inleveren bij Anneke van der Schans of bij de Superrr.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 

Rondom de eredienst.
 
Komende zondag gaan we verder in de kleine catechese naar Pasen. We spraken over God als de stem die ons roept. Over de mens die de gelaagdheid met zich meedraagt. Deze zondag wil ik met u spreken over het Koninkrijk. Wat is het? Is het “de hemel”? Of is het meer? En zo ja, wat dan? En wat zegt het ons?

Op woensdag 11 maart vieren we biddag voor gewas en arbeid. De dienst begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom.
 
met een hartelijke groet aan u allen,
 
 
ds. Sybrand van Dijk


 
DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK
Meedenken over de toekomst van de Protestantse Kerk? Dat kan! Vul de vragenlijst in op: protestantsekerk.nl/kerk2025 Hoe ziet de kerk er in 2025 uit? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af?
Een vragenlijst voor gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers en predikanten. De vragenlijst is in te vullen tot en met 31 maart 2015.
 


Oudere  mededelingen en nieuws


Afkondigingen 22-februari-2015.
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

Woensdag 25 februari, ’s avonds om 7 uur, is het tweede Avondgebed in deze kerk. U bent allemaal van harte uitgenodigd.
 
Vrijdag 27 februari om half ’s avonds, is er club voor de jongens van 12 tot 16 jaar.
 
Helaas wordt er dit jaar geen 40 dagen kalender gemaakt. Het was de bedoeling een kalender voor èn door de gemeente te maken. Bij gebrek aan kopij is besloten geen kalender te maken.  
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
 
Welkom op Facebook.
 
Facebook is een soort feestje op internet. Je komt er allerlei mensen tegen. Je kletst wat, lacht wat, maakt wat grappen hier en daar en hebt een leuke tijd met elkaar. Maar soms ontstaat er ook een serieus gesprek. Sommige van je ‘facebookvrienden’ spreek je één keer. Anderen blijf je volgen. Omdat ze werkelijk iets te vertellen hebben.
 
Welkom ook op mijn facebook.  Hier praat ik met vrienden die ik al meer dan dertig jaar ken, maar ook nieuwe mensen komen voorbij. Er zijn dominees bij, gelovigen, niet-kerkelijken, familie, geen familie, Nederlanders, andere nationaliteiten, hoogleraren en werkelozen. Sommigen zijn actief voor mensenrechten en gelijkberechtiging. De een benader ik altijd serieus. Maar wie ik beter ken noem ik ook wel eens plagend “schat” of “slimmerik”. Ze plagen mij ook. En door de flauwekul heen praten we serieus met elkaar. Over het geweld van IS en wat we zouden moeten doen. Over de oecumene, over Calvijn, over kerkelijke liederen, of over het gereformeerd belijden. U kunt het allemaal volgen, als u mijn vrienden afspeurt. Dat kan. Het mag ook.  Alles is openbaar, tenslotte.
Ik vraag mij alleen af: waarom zou je het doen als je niet mijn facebookcontact bent? Waarom zou je al mijn vrienden aflopen en je bemoeien met wat – uiteindelijk-  toch van mij zelf is?
 
Rondom de erediensten.
 
Elke woensdag in de veertigdagentijd staat de kerk om 19.00 uur open. We lezen met elkaar een psalm, een gedeelte uit het Johannesevangelie, we zingen en we bidden.  Zo zoeken we de innerlijke stilte. Om God te verstaan.
 
1 maart
In de weken naar Pasen lopen we langs een aantal (geloofs-)thema’s.  Deze zondag is ‘de mens’ aan de orde. Wij zijn wonderlijk complexe wezens. We kunnen heel veel. En we weten wat we kunnen. En tegelijkertijd kunnen we ook heel veel niet. We doen vaak het goede. Maar toch geven we steeds doorgang aan het kwade. En ook daar weten we van. Ik weet dat ik goede wil. Ik weet dat ik het kwade doe. En ik weet dat het zo niet altijd door kan gaan. Want op een dag is mijn tijd op. We lezen  Genesis 3: 1-7a, Romeinen 7: 18-20 en Mattheus 4: 1-11
 
met een hartelijke groet aan u allen
de zon gaat op dit moment in gouden kleuren onder. Het verbaast mij, hoe je door verkeerde gebeurtenissen terneer gedrukt kan worden. Maar een heel klein goed moment is bij machte om je al weer helemaal op te richten. Dat het licht u optilt
 
ds. Sybrand van Dijk


Afkondigingen 15-februari-2015.
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst, die samen met de jeugd is voorbereid gaat ds. Sybrand van Dijk. Dirk Stavenga speelt op het orgel en Jenne Jan Kwant op de piano.
 
De eerste collecte is bestemd voor de arme kant van Winsum en de tweede voor de aanschaf van een andere piano.  
 
De kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 staat onder leiding van
Anneke Zwakenberg.
 
Maandagavond 16 februari, is alweer de derde wijkavond. Deze is bedoeld voor wijk 2 maar ook gemeenteleden uit andere wijken zijn van harte welkom. De avond begint om 8 uur in het Oldenhuis.
 
Woensdag 18 februari, ’s avonds om 7 uur, is het eerste Avondgebed in deze kerk. U bent allemaal van harte uitgenodigd.
 
Volgende week zondagmorgen, de 22e,  heeft u de mogelijkheid om mee te doen aan een nabespreking van de dienst. U hoeft zich hier niet voor op te geven.
 
Helaas wordt er dit jaar geen 40 dagen kalender gemaakt. Het was de bedoeling een kalender voor èn door de gemeente te maken. Bij gebrek aan kopij is besloten geen kalender te maken.  
 
Zaterdag 6 juni gaan we vanuit Sauwerd naar de EO-jongerendag in Arnhem. Meer informatie hierover hebben de jongeren via een brief ontvangen. Let op: in verband met de reservering van de kaarten kan je je alleen vandaag nog opgeven! Opgeven kan bij Mariëlle Zijlstra.  
 
De kerkenraad vraagt u mee te denken over de invulling van de vacatures die ontstaan in de kerkenraad en in de werkgroep pastoraat. Vandaag kunt u de strookjes voor de uitvraag van nieuwe ambtsdragers nog inleveren.
 
Na de dienst is iedereen van harte welkom bij de koffie.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 


Afkondigingen 8-februari-2015.
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst gaat ds. Roel Knijff uit Geldermalsen voor en speelt Jenne Jan Kwant op de piano.

Dinsdagavond 10 februari nodigt de Commissie Vorming en Toerusting ons van harte uit voor een avond waar Justin Kroesen gaat vertellen over tastbare middeleeuwen in Zweedse dorpskerken.
 
Woensavond 11 februari is de tweede wijkavond in Adorp. De avond  begint om 8 uur.
 
Evenals in voorgaande jaren, wordt er weer een 40 dagen kalender gemaakt. Wilt u er eentje hebben? Noteer dan uw naam op de intekenlijst die in het Oldenhuis ligt.
 
Vandaag en volgende week zondag kunt u de strookjes voor de uitvraag van nieuwe ambtsdragers inleveren.   De kerkenraad vraagt u mee te denken over de invulling van de vacatures die ontstaan in de kerkenraad en in de werkgroep pastoraat.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
Rondom de eredienst.

Het zal over de liefde gaan, komende zondag. De liefde van de een voor de ander. Het is de dag na Valentijn, immers. Een van de boeren uit BZV zal vertellen wat hij zocht. En wat hij vond. Van de KRO mogen we natuurlijk nog niet zeggen wie er komt. Boer Tom, die 1808 harten feller kloppen deed? Of boer Geert die wel van een kusje houdt? Boerin Bertie misschien, die nog steeds naar een openingszin lijkt te zoeken?

Één boer heeft in elk geval toegezegd, en komt ook, dat is boer Boaz. We vroegen aan hem wat liefde is. En of God er ook iets mee te maken heeft. Hij vertelde daarop zíjn verhaal. Met een vrouw die midden in de nacht aan zijn voeten te slapen lag! In een mooie jurk, opgemaakt en met een lekker luchtje op. Dat is nog eens wat anders dan een brief!

U bent allen van harte welkom. Jong, of jong van hart. verliefd, verloofd, getrouwd, of geen van dit al.

ds. Sybrand van Dijk
  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.