Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Informatie Informatie

Deze informatiepagina bevat o.a

 

N.B. De wijkindeling staat onder dit zelfde menu-onderdeel links.


 Adresgegevens:

 • Kerkstraat 11, Sauwerd,    tel :0503061916 (Oldenhuis)
 • Torenweg,  Adorp (in beheer van S.O.G.K.)
 • Valgeweg, Klein Wetsinge  (in beheer van S.O.G.K.)

 

Predikant:

 • Ds P.S. van Dijk
  Kerkstraat 13, 9771BD Sauwerd 
  Tel. : 0503061236
  Email :

Scriba:

Titia Bijma
Lindenlaan 21, 9771 AL Sauwerd
Tel: 06-20363636
Email :

 

Boekhouder:

Dhr. P. Ritzema, Schoolstraat 9, 9771BJ,  Sauwerd.

Koster:

Mevr. M.C. van der Veen-Schaap.
E-mail :
tel. 050-3061805
Hulpkoster: Dhr.  B.Ozinga, Tuinbouwstr. 9 9771 BL Sauwerd.
 

Coördinator preekrooster:

Dhr. F. Bakker, Langs de tocht 7, Sauwerd.


Bloemen in de kerk
           Coördinatie:
            Mw. M. Koopman.

Autodienst.

Contact persoon: Bert Ozinga,
Tuinbouwstraat 9, Sauwerd
tel. 050-3061747 / 06-23536818

 

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de boekhouder van de kerk Piet Ritzema, Schoolstraat 9 te Sauwerd. Dit is ook het adres voor het inleveren van de verjaardagszakjes en overige financiële zaken.

Leden administratie
Bert Ritzema, De Graslanden2, Sauwerd. E-mail:

 


Routebeschrijving

Zo komt u in Adorp /Sauwerd /Wetsinge.
Vanuit Groningen op de ringweg afslag Lauwersoog nemen via de N361. U komt dan door achtereenvolgens langs Adorp dan Sauwerd, en tenslotte Klein- en Groot Wetsinge.

Onderstaand kaartje geeft een indruk van de ligging, van de dorpjes onderling.

 

De banner boven aan de pagina's geeft een overzicht van Klein Wetsinge met de kerk en  molen.


Koppelingen

 Sybrand's weblog:
www.godinfragmenten.wordpress.com

Stichting Voedselbank 'Het Hogeland'
www.voedselbankhethogeland.nl

Regionale evangelisatie:
www.kerkenactiviteiten.nl

Kerk in Actie:
www.kerkinactie.nl

De website van de PKN kerken in nederland:
www.pkn.nl

 ICCO en Kerk in Actie Over het kyoto-verdrag.
www.klimaatbelofte.nl

Een landelijke Jeugddiensten Hyves site:
http://jeugddienstennl.hyves.nl/

 

Verschillende protestants-christelijke organisaties hebben samen deze site gemaakt zoals de PKN, NCRV, VU e.a. en vertolken dus een brede interkerkelijke wereld.
protestant.nl/

Oecumenische Raad van Kerken in Nederland.
http://www.raadvankerken.nl/

Website van de raad van kerken in Groningen en Drente, met dagelijks nieuws.
http://www.prvk.nl/

Iedere dag in dichtvorm een Bijbelwoord.
http://www.gospelwords.nl

Bijbelcursus over psalmen
http://www.meeroverdebijbel.nl

Pastorale Supervisie Noord Nederland.
http://www.psnn.nu

App Bible-fit: brug tussen bijble en dagelijks leven
http://www.bible-fit.nl

De bijbel in gewone taal.
http://www.bijbelingewonetaal.nl

Stuurgroep Regionale Evangelisatie:
http://www.kerkenactiviteiten.nlEen interessante wandeling.

Onze vorige koster Harry Vos, heeft deze mooie wandelroute met allerlei wetenswaardigheden rond Wetsinge en Sauwerd gemaakt. Je moet acrobatreader hebben om deze koppeling te kunnen gebruiken. Klik hier.
Zeker aan te raden voor nieuwe inwoners.

 


HET kerkblad van onze gemeente, heet  Kerkbericht De Schakel
Kopij bij voorkeur in digitale vorm naar:  

Abonnement 10.00 € per jaar. Opgave via bovenstaande mail.

Kerkbericht De Schakel geeft een maandelijks overzicht van de activiteiten binnen de Protestantse kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan andere (religieuze) onderwerpen en (regionale) bijeenkomsten.

Hoofdredacteur:  Mw. B. vd Wijk
Redactie: Marjan van der Veen, A. Trox  en  Sybrand van Dijk.
Coördinator bezorging: N.N.
Financiën & Abonnementen: Dhr. J.M.Pot

Af en toe vind u hier wel eens wat informatie uit het kerkblad.

Zoals dit:

Geloven online

Op deze nieuwe pagina in Kerkbericht De Schakel willen we u graag op de hoogte brengen van de nieuwste websites, apps, blogs etc. op het gebied van geloven. Heeft u nog een tip? Stuur deze dan door naar:


Leger des Heils lanceert liedboek-app
Het Leger des Heils heeft als eerste kerkgenootschap in Nederland een app ontwikkeld waarin alle eigen liederen te vinden zijn. Via de app ‘Geloven & Muziek’ zijn honderden liederen beschikbaar. Naast tekst en melodie bevat de app ook bladmuziek en achtergrondinformatie over componisten en tekstschrijvers.


www.gospelwords.nl

De boodschap van de Bijbel op een aansprekende manier verwoord - dat is wat Gospel-Words te bieden heeft. Ze doen dit door elke dag een korte berijming van een Bijbelwoord op de site te plaatsen en via Twitter en Facebook te verspreiden. U kunt zich ook aanmelden om de dagelijkse GospelWords per e-mail te ontvangen
 Groninger kerkbode

Het kerkelijk nieuws van de gehele provincie verschijnt wekelijks in de Protestantse Kerkbode. De kosten van een abonnement bedragen ca. € 92,00 per jaar. Voor informatie en/of opgave voor een abonnement kunt u zich wenden tot:Piet Ritzema, Schoolstraat 9, Sauwerd
Kopij
Kopij voor de 'Groninger Kerkbode' kunt u aanleveren bij:
Ds. Sybrand van Dijk, Kerkstraat 13, Sauwerd 
Kopij sluiting: maandagavond 20:00 uur 

 


Privacy-reglement.
De kerk Adorp-Wetsinge-Sauwerd (AWS) hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en
foto's op de website.
Verzamelen persoonsgegevens
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd.Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.
Gebruik van uw persoonsgevens
Wanneer u via het contactadres van de website informatie toestuurt of vragen stelt, zullen uw mailadres en andere persoonlijke gegegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden, dan die betrekking hebben op plaatselijke kerkelijke aktiviteiten.
Foto's van een activiteit die heeft plaats gevonden in het kader van de kerk vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Foto bijschriften bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.
Alle foto's worden vooraf gescreend. U kunt altijd bezwaar maken tegen plaatsing.
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een bericht te sturen via een mail naar het contactadres. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.
Namen telefoon en (mail)adressen
- Iedereen die vanuit zijn functie bereikbaar moet zijn binnen de PKN kerk AWS, wordt met naam postadres, mailadres en telefoonnummer genoemd.
- Bij voorkeur wordt één contactpersoon met mailadres per commissie geplaatst, persoon gegevens van overige cie-leden worden geplaatst als dat door hun contactpersoon wordt aangegeven.
- Als een e-mail adres in te plaatsen informatie wordt toegestuurd, zal dat worden overgenomen.
- Iedereen kan echter om persoonlijke redenen aangeven dat zijn naam en/of e-mail adres niet op de site geplaatst mag worden.
Laatste aanpassing deze pagina : 21-4-2017
 

 
 
 
 
Nieuw(s)

Afkondigingen 17 september 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
De bloemen gaan ....
Een mooi bericht: ... Zie kerkbode.

De eerste collecte is voor het project Kenia en de tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente
 
De commissie van Vorming & Toerusting nodigt u uit om deel te nemen aan de start van het nieuwe seizoen op dinsdagavond 26 september.
Die avond is er in navolging van Maarten Luther een „tafelpraat”: met elkaar eten en van gedachten wisselen. De predikant zal een korte tafelrede houden waarna we met elkaar in gesprek gaan. Er wordt een lekkere 3-gangen maaltijd gekookt door vrijwilligers. Opgave vóór 20 september.
In de hal ligt een intekenlijst en hangt nadere informatie. U bent van harte welkom op deze bijzondere avond!

We vieren vandaag de startzondag. Het thema van vandaag is proeven.

Na deze dienst is er koffiedrinken in het Oldenhuis, waarvoor u allen van harte bent uitgenodigd.  
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Terugblik.
Wat kijken we op een leuke, zinvolle en vooral lekkere startzondag terug. Mooi waren de verhalen over de zoetheid van het leven, als alles klopt – als zoete pruimen aan een boom in eigen tuin-, over zuur, hoe het kan bijten en je na jaren toch verwonderd kunt zeggen “Dat het goed is geworden”.
 
Maar het leven kan ook bitter zijn. Dan is er geen verwondering. En niets lost op. Het is een deel van je leven. Je hebt het er mee te doen. Ontroerend, tenslotte, hoe iemand bij zout (zijn er mensen in uw leven geweest die zout voor u waren?) haar moeder noemde. “Als tiener vond ik mijn moeder vaak lastig, maar nu pas weet ik hoeveel ik van haar heb geleerd.” Wij kunnen het moment van vandaag slechts zelden overzien. 
De psalm, psalm 34 en psalm 77, hielp ons onze bron te vinden in de goedheid van God, los van alle omstandigheden. Voed je niet met wat zuur of bitter is, maar voed je met het woord dat is als honing. “Kun je in de regen aan de zon denken?”, vroeg een vriendin?
 
Het beeld van de kinderen die in onze tuin rondom een vuurtje broodjes aan het bakken waren – ik vind brood echt één van de wereldwonderen- is zo’n zonnetje.
 
Rondom de eredienst.
 
24 september, eerste zondag van de herfst
 
Deze herfst volgen we het leesrooster van de Lutherse Kerk. Uiteraard is dit een verwijzing naar het jaar 1517, toen Luther een debat wilde openen over de aflaten, de genade van God, de verzoening. Hij deed dit, zo vertelt men, door 95 stelling op de deur van de slotkapel te Wittenberg te timmeren.
Vandaag lezen we de oproep om te breken met de mammon. “De geldgod” zo verstaan wij bijna direkt. En dat is de mammon óók. Maar de naam is breder: het is alles wat ons weghoudt bij het echte en het ware. Wat in staat tussen God en mij. Je kunt vasthouden aan een verleden dat er niet meer is, je kunt vasthouden aan je woonplaats die goed was maar nu niet meer, je kunt beelden koesteren die niet meer waar blijken. De Heer dienen is vertrouwen op wat nu is en meegaan met waar de Geest je drijft. Om dat aan ons te laten doen, zo vrij zijn wij zelden.
Lezingen Jesaja 66: 5-14 en Mattheus 6: 24-34
 
Met een hartelijke groet aan u allen,
 
Ds. Sybrand van Dijk.
Recent gewijzigd.

 • Zie het fotoboek voor een paar foto's van de vossenjacht.
 • V&T de nieuwe activiteitengids. (zie commissies tabblad)


 
Oudere mededelingen

Afkondigingen 12 september 2017

Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan ....

De eerste collecte is voor het JOP en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
De commissie van Vorming & Toerusting nodigt u uit om deel te nemen aan de start van het nieuwe seizoen op dinsdagavond 26 september.
Die avond is er in navolging van Maarten Luther een „tafelpraat”: met elkaar eten en van gedachten wisselen. De predikant zal een korte tafelrede houden waarna we met elkaar in gesprek gaan. Er wordt een lekkere 3-gangen maaltijd gekookt door vrijwilligers. Opgave vóór 20 september.
In de hal ligt een intekenlijst en hangt nadere informatie. U bent van harte welkom op deze bijzondere avond!

Rondom de eredienst
 
Kom en proef hoe goede Heer is.
Zo zingt psalm 34. De regel roept op tot een geestelijk leven. Dat je, wat je ook overkomt, je bron zal vinden in de goedheid. Als een soort constante.
 
Kan dat? Dat je de bitterheid niet tot je toelaat? Het zal je de ene keer beter lukken dan de andere keer. Er zijn dagen in het leven dat je overspoeld wordt, bron of geen bron. Maar het is de oefening wel waard. Wie woorden over Gods goedheid dichtbij houdt, staat steviger.
 
We proeven 17 september de smaken van het leven. Komen we ook bij de smaak van de Heer?
Het is startzondag. Na de interactieve dienst zullen we nog veel meer proeven, in gesprek en maaltijd. De kinderen bakken (zoete?) broodjes.
U bent van harte welkom
 
Met een hartelijke groet
Ds. Sybrand van Dijk Afkondigingen 3 september 2017
 

Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan ....
 
De eerste collecte is voor missionair werk en kerkgroei en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
Na deze dienst is er koffiedrinken in het Oldenhuis. U bent van harte uitgenodigd.
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
......

We beleven een paar mooie nazomerdagen. Het weer is rustig en zonnig, de herfst hangt al in de lucht. Het is alsof het weten dat de zomer nu echt voorbijgaat ervoor zorgt dat je de warmte bewuster in je opneemt. Als de dingen vanzelfsprekend zijn, gaan ze onopgemerkt en snel voorbij. Pas als er een breuk ontstaat, een onvanzelfsprekendheid binnenkomt, voelen we hóe bijzonder alles is. Zouden we elke dag kunnen leven alsof dit de enige is? Elke dag is een geschenk.
 
Rondom de dienst.
We komen aan het eind van onze zomerzondagen. We spraken over de almacht van God (dat almacht niet zozeer betekent “God kan alles”, maar dat het de erkenning is dat déze macht het voor het zeggen heeft in mijn leven. Deze zachte, kwetsbare, helende macht van God), we spraken over de genade (dat die altijd de eerste is, dat het God zelf is die genadig is, dat ons ongelooflijk veel wordt gegeven) en over zonde (die pijnlijke breuk die onze daden en ons wezen doortrekt maar die ons tegelijk oproept Gods goedheid te zoeken en te vertrouwen, meer dan alles), komende zondag buigen wij ons over Het koninkrijk der hemelen.
De term komt voor in de gelijkenissen bij Mattheus. Wat is er mee gedacht? De hemel? Waar we heen gaan als we sterven? Een nieuwe toekomst? Het onbekende dat komt? Of is het een verlangen dat ons drijft? Dat de werkelijkheid de werkelijkheid van God wòrdt?
 
Volgende week, 16 september vieren we de startzondag. Daarna pakken we het leesrooster weer op
 
Met een hartelijke groet aan u allen
Ds. Sybrand van Dijk.Afkondigingen 27 augustus 2017
 

Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan ....
 
De eerste collecte is voor het ziekenhuispastoraat en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
De kopij voor het Kerkbericht de Schakel moet uiterlijk a.s. zaterdag 2 september worden ingeleverd. Deze Schakel loopt tot en met oktober.
 
A.s. vrijdag 1 september organiseren wij samen met de gereformeerde kerk vrijgemaakt een gezellige ochtend voor de kinderen van de basisschool. Het plan is om vanaf 10.00 uur een vossenjacht te organiseren, waarna de kinderen rond 12.00 uur pannenkoeken eten in het kerkgebouw aan de Oude Winsumerstraatweg.
Voor deze activiteit hebben we nog enkele vossen nodig. U kunt zich opgeven in de hal of bij Alieke Van Straaten.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


 

 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.