Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

Onze gemeente is ontstaan uit het samengaan van de gereformeerde kerk van Wetsinge-Sauwerd en de hervormde gemeente te Adorp-Wetsinge-Sauwerd, en zijn nu onderdeel van de PKN. Voor meer details zie onder het linker menu onderdeel 'Historie'.

Op 1 januari 2014 bestond onze gemeente uit 437 leden. Waarvan 227 belijdende leden, 179 doopleden en 31 geboorteleden.
Ondanks dat we geen grote gemeente zijn, is er een actief gemeenteleven, dat zich uit in deelname van diverse vrijwilligers in de verschillende commissies.
In de gemeente functioneren naast de jeugdraad de volgende commissies: commissie erediensten, commissie vorming & toerusting, commissie voor zending, werelddiakonaat, ontwikkelingssamenwerking en missionaire arbeid, pr-commissie, commissie kindernevendiensten, commissie oppasdienst, commissie voor de catechese en een jeugdontmoetingscommissie.

De kerkdiensten worden gewoonlijk gehouden op de zondagmorgen. Zie onder het menu "kerkdiensten", voor de aanvangstijden. In een submenu hiervan staat de liturgie voor de eerstvolgende kerkdienst. Ook staat daar
een koppeling naar de "kerkdienst-gemist" website.
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en zijn er kindernevendiensten voor de basisschoolleerlingen en 1x per 2 maanden wordt er een tienerdienst gehouden.
De maaltijd van de Heer is een open avondmaalsviering waarbij ook de kinderen welkom zijn.
Meestal is er elke eerste zondag van de maand na de dienst koffiedrinken om de onderlinge band te onderhouden en te verstevigen.
Er is een jeugdraad die zich bezig houdt met alle activiteiten aangaande de jeugd (kindernevendiensten, catechisatie, joc, tienerdienst, oppasdienst).
Zij doet dit in samenwerking met de beide jeugdouderlingen.
In Sauwerd staat de kerk die voor de meeste erediensten wordt gebruikt, met daarnaast het verenigingsgebouw en de pastorie. Ook worden er diensten gehouden in het mooie middeleeuwse kerkgebouw van Adorp en het oude dorpskerkje van Klein-Wetsinge.

Wij gebruiken in onze diensten het nieuwe liedboek, voor gasten is meestal wel een exemplaar beschikbaar in het Oldenhuis.

De kerkenraad heeft in de afgelopen jaren een beleidsplan gemaakt, dit plan is het uitgangspunt voor de komende 5 jaar.Beleidsplan

1. Het leven in verbondenheid met de Heer

Dit is de dragende pijler van alles wat de gemeente is en doet. De verbondenheid blijkt uit de erediensten, het diakonaat, de catechese, de kindernevendienst, vorming en toerusting en de gespreksgroepen. Het College van kerkrentmeesters is hieraan dienstverlenend en zorgt voor
financiële ruimte en continuïteit. We zijn dankbaar voor het vele werk dat wordt gedaan en voor de betrokkenheid van mensen.
We ontdekten dat er soms een zekere stroefheid bestaat om met elkaar over de Heer te spreken. Deze stroefheid lijkt twee verschillende oorzaken te hebben: het ontbreken van veiligheid onderling en het ontbreken van woorden. Soms durven mensen niet te spreken, soms kunnen zij het ook niet.
We dachten aan het versterken van de onderlinge band door het creëren van meer ontmoetingsmomenten. Naast de psalmenkring, 30+-kring, bijbelstudie van de familie Boer, koffiedrinken na de dienst, wijkavonden en de Vrouwengespreksgroep Monica, dachten we ook aan een geregelde  preekbespreking en gespreksavonden (het lijkt ons zinvol om te kijken naar de vorming van een 45+ kring). Het lijkt ons goed om, nu er gemiddeld veel gezinnen zijn, een weekend voor gezinnen te organiseren. De inrichting van de startzondag – met een onderwerp- en de slotzondag – met een aansprekende activiteit- willen we graag versterken.
Eenzelfde stroefheid ontdekten we in de erediensten. Mensen zijn slechts moeizaam ‘te bewegen’. We denken aan het doorbreken van vaste structuren. Is er een mogelijkheid om (bijvoorbeeld) in de middag een aantal keer per jaar een dienst te organiseren voor een bepaalde doelgroep (ouders met kinderen, bijvoorbeeld) of met een bepaalde sfeer, of in Wetsinge en Adorp? We vragen ook aandacht voor de – nu wat statische- viering van het hl. Avondmaal.
We vragen om aandacht voor de gemeentezang. In 2013 komt het nieuwe liedboek uit. Dit kan een goede start zijn om de gemeente, die goed kàn zingen, wat meer op tempo te brengen. We zoeken hoe energie in de kerkdienst kan worden gebracht.

2. Leven in betrokkenheid op elkaar

Onze gemeente wordt gekenmerkt door een grote meelevendheid met elkaar. Het bezoekwerk door de pastorale medewerkers en de bezoekdames wordt actief onderhouden en op prijs gesteld.
Voor de jeugd is er, naast de Kindernevendienst, Provider en de 17+ kring nog ruimte voor een goede overgang. Na Provider stellen we een extra groep voor. Contact met de tieners wordt onderhouden via het JOC.
De betrokkenheid van ouders op de catechese is een punt van zorg. We denken aan een avond, of een activiteit voor ouders en tieners samen.
Sinds twee jaar onderhoudt onze kerk contact met de Vrijgemaakte Kerk. We hebben in de advent van 2012 een avondgebed gevierd, we hebben jeugdactiviteiten georganiseerd en met Pinksteren 2013 een dag samen ingevuld. Het doel van de activiteiten is: elkaar beter leren kennen en één gezicht vormen naar buiten toe. We zijn verschillend, erkennen elkaars verschillen, maar dat weerhoudt ons niet om elkaar te zoeken.

3. Leven in betrokkenheid op de wereld.

De betrokkenheid op de wereld krijgt vorm in de diakonie en de voorbede. Veel gemeenteleden zijn actief in verschillende dorpse activiteiten. We willen via een kaart of de bloemen alert blijven op mensen zowel binnen als buiten de kerk.

Missie: Wij zijn een warme gemeenschap, maar ook terughoudend. We zoeken naar openheid om God te ontmoeten en ruimte te vinden voor ieder die dat wil.
Visie: Wij denken dit te kunnen bereiken door het creëren van ontmoetingsplaatsen en het doorbreken van gewoontes.Adorp, Wetsinge en Sauwerd vormden in het verleden de burgerlijke gemeente Adorp. Deze gemeente is sinds 1990 samengevoegd met een aantal andere dorpen en het hoofddorp Winsum tot de gemeente Winsum. De ligging in het beschermde gebied van het reitdiepdal is maakt het tot een aantrekkelijk gebied om te verkennen, er zijn fietspaden en zelfs nog oude kerkpaden die in originele staat zijn. Een kaartje van het gebied vind u onder het menu onderdeel "Informatiepagina".Voor een interessante wandeling langs historische plekjes van kerkelijk Wetsinge Sauwerd, klik hier (u moet dan wel een PDF reader geinstalleerd hebben op uw computer).

Pagina laatst aangepast: 24-04-2014

 
 
 
 
Nieuws


Afkondigingen 14-september-2014.

Maandagavond 15 september zou de nieuwe  17+ kring bij elkaar komen, maar alle catechisaties worden uitgesteld tot nadere aankondig.
Maar op donderdag 18 sept. heeft wel de 30+kring haar  eerste avond van dit seizoen. Deze avond begint om 8 uur bij Peter en Daniëlle de Lange.
 
De Commissie Vorming en Toerusting nodigt ons uit voor de eerste activiteit van dit seizoen. Op dinsdagavond 23 september heeft u de kans om een bezoek te brengen aan de Russisch-Ortodoxe kerk in Groningen. De avond begint om half 8 (in Groningen) en het voorstel is om met de trein van 19.01 uur te vertrekken vanaf station Sauwerd.
 
Ook ons kerkgebouw is getroffen door aardbevingen. De herstelwerkzaamheden zullen  half oktober starten. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer maar er zullen ook vrijwilligers nodig zijn voor diverse klussen.
Het college van kerkrentmeesters doet een herhaalde oproep en vraagt  mensen die handig zijn met elektriciteit,  bouwactiviteiten, schilderen maar ook mensen die mee helpen de kerk leeg te maken en, als alles achter de rug is, het schoonmaken van de kerk. 
In het Oldenhuis liggen intekenlijsten waarop u uw naam in kunt vullen.
 
Dit alles betekent ook dat we een aantal weken niet terecht kunnen in de kerk en we uit zullen wijken naar Dorpshuis Ubbegaheem.  Meer informatie kunt u lezen in Kerkbericht de Schakel van de maand oktober.
 
 
Recent aangepast:
 
  • Fotos' van de startzondag (2 albums nu) , staan in het fotoalbum.
  • De nieuwe activiteitengids is uit. De pagina onder "Commissies" bij Vorming en Toerusting is verwijst naar de digitale versie.
Oudere  mededelingen en nieuws

Afkondigingen 7 september 2014

Dinsdagavond 9 september komt de Psalmenkring voor dit eerste keer in dit nieuwe seizoen bij elkaar.  De avond begint om 8 uur in het Oldenhuis.
 
De voedselbank doet deze maand weer een beroep op ons. De producten zijn vacuüm verpakt broodbeleg en rookworsten. U kunt ze als vanouds inleveren bij Anneke van der Schans of bij de Superrr.
 
Ook ons kerkgebouw is getroffen door aardbevingen. De herstelwerkzaamheden zullen  half oktober starten. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer maar er zullen ook vrijwilligers nodig zijn voor diverse klussen.
Het college van kerkrentmeesters doet een beroep op mensen die handig zijn met elektriciteit,  bouwactiviteiten, schilderen maar ook mensen die mee helpen de kerk leeg te maken en, als alles achter de rug is, het schoonmaken van de kerk.  In het Oldenhuis liggen intekenlijsten waarop u uw naam in kunt vullen.
 
Dit alles betekent ook dat we een aantal weken niet terecht kunnen in de kerk en we uit zullen wijken naar Dorpshuis Ubbegaheem.  Meer informatie kunt u lezen in Kerkbericht de Schakel van de maand oktober.
 
Uit de pastorie

  Geboren.
 
Op 5 september werd Emily Manuela geboren. Zij is de dochter van René en Angela Werksma (Wilgenlaan 7, 9771 AT Sauwerd). We feliciteren hen van harte! Fantastisch. We hopen op veel geluk en bidden dat Emily zal uitgroeien tot een stevig en geworteld mens. Jullie schreven op haar kaartje: Uit onze liefde/ uit onze dromen/ uit Gods handen/ ben jij gekomen.

    Creativiteit.
 
Wat achterblijft na het startweekend  is de verbazing over de scheppende kracht van mensen. Zaterdag brachten moestuinierders kilo’s en kilo’s prachtige groentes en heerlijk fruit binnen. Door eigen hand gekweekt. Koks namen ze ’s middags mee naar huis en ’s avonds stond er een fantastische maaltijd op tafel. Als je alle gerechten zo op een rij zag, raakte je onder de indruk wat in korte tijd mogelijk is. Zondag werd door De Bazuin uit Ezinge gemusiceerd, samen met Arie van Wijk en ons allen, in een klein uur werd een schilderij gemaakt over het lied “Here Jezus, wij zijn hier om uw woord bijeen gekomen”, werden foto’s gemaakt die feesten in de Bijbel verbeelden, werd er gewandeld en gesproken met elkaar over God en het leven, werden broodjes gesmeerd en werd met kinderen armbanden geknoopt. En , ja ook nu: er werd met elkaar gegeten. Een vrolijke dag. Maar ook creatief.  We proefden iets van de vreugde van God.
 
    Rondom de eredienst.
 
“Vergeven”, het is één van de centrale noties in het christelijke denken. Dat je weer open maakt, wat dicht is gevallen. En dat een relatie daardoor weer kan stromen. Er zit iets in van “door het onmogelijke heengaan”.  Wat in het verleden is gebeurd tussen jou en de anderen, laat je vandaag geen macht meer hebben. Niet over jouzelf. En die over die anderen.
Het is een weg die door het verlangen wordt gewezen:  niemand wil zich zomaar afsnijden van een ander. Ons innerlijk is op verbinding gebouwd.
Maar soms zijn er goede redenen om de afstand te bewaren: de ander heeft je genadeloos gekwetst. Hij mag niet de ruimte krijgen dat nog eens te doen. Met sommige mensen weet ik niet om te gaan zonder zelf schade te lijden. Ik houd afstand uit zelfbescherming.
Daarom, misschien, dat in de Schriften vergeven eerder iets is, dat aan jóu wordt gedaan: jij werd vrijgemaakt om de ander los te laten. Meer dan: en nu zul en nu moet je de ander vergeven. Alle dingen hebben hun tijd.
lezingen Exodus 32: 7-14 en Mattheus 18: 21-35
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk
Afkondigingen 31-augustus 2014
 
In het weekend van 6 en 7 september is het startweekend. Het thema is "vieren en delen".
Hierbij een oproep voor zaterdag 6 september, dan zal u een om 19.00 uur een maaltijd worden aangeboden. Deze maaltijd zal door middel van inbreng van producten uit eigen tuin gemaakt worden.
Daarom een oproep aan mensen met een eigen moestuin.  Bent u bereid wat groente en of fruit met ons te delen.
 Lever deze dan in op zaterdag 6 september om  11.00 uur in het Oldenhuis.
Tevens doen we een oproep aan mensen die van koken houden en van die producten een maaltijd willen bereiden.
U kunt zich voor het inleveren, het koken of het opeten aanmelden op een lijst in het Oldenhuis.

Op zondag 7 september zal de muziekgroep "de Bazuin" haar medewerking verlenen aan de dienst.

Uit de gemeente

 We denken aan allen voor wie dit een tijd van inleveren is. Ik denk wel eens: onze cultuur is sterk in opbouwen, in de hand houden en plannen. Het geeft ons kracht en overzicht. Maar de keerzijde is, dat we kwetsbaar zijn tegenover onze laatste levensfaze. We zien in de vermindering van ons leven allereerst de angst: wat staat ons te wachten? We lijken vooral boos te worden om het feit dat het leven ons weer afneemt wat het ons eerder gaf. Zouden wij ook wegen kunnen vinden waarop wij goedheid en licht ontdekken in juist datgene wat voor ons moeilijk te aanvaarden is? Zou het ons helpen, te weten dat wij leven vanuit een geborgenheid waarvoor wij niet hoefden te werken? En die ons dus niet afgenomen kan worden, wat ons ook gebeurt?
 
Rondom de eredienst.
 
Zeven september is het startzondag. De activiteiten buiten de erediensten gaan weer van start. Zoals de scholen van start zijn gegaan. Thema van de dag is: vieren en verbinden, met hart en ziel. We zullen veel zingen, onder leiding van De Bazuin uit Ezinge en Arie van Wijk. We lezen uit de brief aan de Efeziërs: dat de grootte van de liefde te kennen is tesamen met alle heiligen. Na afloop van de dienst gaan we in groepen uit een. Om de feesten uit de bijbel op foto’s te verbeelden, om te schilderen over het lied “Here Jezus om uw woord”, om met elkaar te spreken en te wandelen, of om broodjes te smeren. De kinderen hebben hun eigen programma. Zoals altijd, sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd. U bent van harte welkom!
 
met een hartelijke groet uit een bewolkt Sauwerd. Maar de lucht is vol zomerse belofte.
ds. Sybrand van Dijk.Afkondigingen 24 augustus 2014.
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Annie Koenes op het orgel.

In het weekend van 6 en 7 september is het startweekend. Het thema is "vieren en delen".Hierbij een oproep voor zaterdag 6 september, dan zal u een om 19.00 uur een maaltijd worden aangeboden. Deze maaltijd zal door middel van inbreng van producten uit eigen tuin gemaakt worden. Daarom een oproep aan mensen met een eigen moestuin.  Bent u bereid wat groente en of fruit met ons te delen. Lever deze dan in op zaterdag 6 september om  11.00 uur in het Oldenhuis. Tevens doen we een oproep aan mensen die van koken houden en van die producten een maaltijd willen bereiden.U kunt zich voor het inleveren, het koken of het opeten aanmelden op een lijst in het Oldenhuis.Op zondag 7 september zal de muziekgroep "de Bazuin" haar medewerking verlenen aan de dienst.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
Startweekend, 6 en 7 september.
 
6 september willen we met elkaar eten. Maar daar is nog wel wat voor nodig. Omdat het thema : “vieren , verbinden en delen”  is, leek het ons leuk om de mensen met een moestuin te vragen of er nog groente (in de diepvries) is die zij kunnen dele. Het idee is om die 6 september om 11.00 uur in het Oldenhuis in de leveren. Er zijn ook mensen nodig om te koken. En – uiteindelijk- om op te eten. U kunt zich hiervoor opgeven rondom de kerkdienst van 30 augustus. Ook in het Oldenhuis. We hopen op een gezellige middag en avond.

Rondom de eredienst.
 
Voor de laatste keer buigen wij ons over een “gebod”. Het tiende. In de commentaren en preken vaak het stiefkindje van de geboden. “Hier wordt niets nieuws gezegd”, schrijft iemand ferm: “de vorige geboden worden samengevat”.  Ik meen niet dat er “stiefkindjes” zijn. Niet in de geschriften als geheel, maar zeker niet in de Tien Woorden. Wat wordt er gezegd, als er staat: Begeer het leven van je naaste niet. Ik denk aan de sterke impuls die er op ons afkomt om een ander te zijn dan we zijn: we moeten sexy zijn, sterk zijn, jong zijn, snel zijn. We moeten mee kunnen met de tijd.
We willen ook. We willen vaak veel. Zegt het gebod misschien dit: jouw leven speelt zich niet ergens anders af. Jouw leven speelt zich af in jouw bestaan. 
Mooi vind ik dit: de Tien woorden beginnen met het woordje “IK”, (Ik ben de Heer, jouw God)  en eindigen met het woordje “de ander” (niets dat is van een ander). Tussen die twee komen wij tot onze recht.
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk


Afkondigingen 17-augustus-2014.

De kerkenraad is verheugd u te kunnen vertellen dat op vrijdag 22 augustus, Mariëlle van der Veen en Hylke Zijlstra trouwen in deze kerk. De dienst, waarin ds. Sybrand van Dijk voorgaat, begint om 19 uur.
 
Vanavond om 19.00 uur is er weer een sing-in in de kerk De Hoeksteen te Sauwerd. Het thema is:  Wéér thuis!
De sing-in wordt georganiseerd door de Gereformeerde kerk vrijgemaakt en de PKN Adorp, Sauwerd, Wetsinge. Enkele muzikanten en de band zullen de liederen die wij zingen begeleiden. 
Annet Zwakenberg zal haar ervaring op de Alpe d'Huez vertellen voor KWF kankerbestrijding. Aranka Huisman, Harmen Wienke en Geerte Kwant zullen hun ervaringen van hun missie in Hongarije en Roemenië vertellen. Dirk Zwakenberg zal ons iets vertellen over zijn missie in oktober aanstaande.
Maar mocht u zelf ook een bijzondere ervaring hebben in de vakantie dan mag u zich melden voorafgaand aan de sing-in.
 

Na de dienst is er koffie, thee en limonade. U bent allemaal van harte uitgenodigd.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
 
Rondom de eredienst
 
Twee tafelen kennen de Tien Woorden. Vijf over jou en God, met je ouders als vijfde woord, en vijf over jou en je naaste. Dat je niet zult doden, niet zult stelen, niet zult liegen over je naaste. Praktischer kun je het niet krijgen. Gemakkelijker evenmin. Wat is nu eenvoudiger dan de ander niet dood maken? Veel mensen lukt dat zonder enige moeite.
En toch: er is een stroom in de geschiedenis die drijft op moord en leugen en diefstal. Die lijkt niet te stoppen. In tegendeel. De geschiedenis lijkt te stoppen, zodra mensen ophouden te doden.
Wat willen de Tien Woorden? Zijn het wel geboden in de klassieke zin, zoals ze altijd zijn opgevat. Zelf noemen ze zich niet zo. In Exodus staat: En God sprak al deze woorden – debariem in het Hebreeuws. En wat Hij zegt, gebeurt. In Genesis 1 spreekt God ook tien maal. Niet helemaal toevallig.
Zijn de Woorden niet veel meer beloften? lezingen Exodus 20: 13, Romeinen 5: 13-17 en Mattheus 5: 43-45
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk
  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.