Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
WELKOM WELKOM

 

Welkom bij de Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

 

De opbouw van deze website is als volgt:

In de linker kolom ziet u de menu-onderdelen, als daarin een klein driehoekje staat
kunt u daarop klikken met de muis, er  komen dan gerelateerde  sub menu(s) te voorschijn.

De midden kolom bevat de pagina's bij de het gekozen menu onderdeel.

In de rechter kolom staan het nieuws en eventuele recente wijzigingen, en ongeveer een maand met wat ouder nieuws.

 

 Weblog

Ds. van Dijk heeft een weblog over mens en God, puttend uit de christelijke traditie.

In onze tijd wordt gezegd, dat het grote verhaal over God niet meer bestaat.
Dat is, denk ik wel waar, ervan uitgaande dat er ooit wel een groot verhaal is geweest.
De verschrikkelijke vergissing die veel denkers daarbij maken is dat ze God -het woord God- daarmee als overbodig wegzetten.
Die vergissing lijkt mij verschrikkelijk, omdat met die beweging blindheid bestaat voor de religiositeit die de hele samenleving doortrekt.
Daarmee bedoel ik niet zozeer de spiritualiteit van New Age, maar vooral de veel minder grijpbare spiritualiteit van de post-moderne autonome mens.
Door na te denken over het spreken uit de christelijke traditie, hoop ik ook helder te krijgen wat onze samenleving drijft en bij elkaar houdt.

Als het je aardig lijkt om te volgen wat ik aan het doen ben-
en mij lijkt het meer dan aardig als je dat doen zou, en ook zou willen reageren dan kun je me op deze link vinden
 


 

Hieronder staan de foto's van onze kerken. Elke zondag vind in één van deze kerken een kerkdienst plaats, meestal in Sauwerd.
Bovendien vinden er diensten plaats op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste kerstdag en oudjaarsavond. Op stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie in het menu (links bij Kerkdiensten) voor de juiste tijden.


 

 

De (oorspronkelijk) hervormde kerk in Adorp

 

 


De (oorspronklijk) hervormde kerk in Wetsinge.
Bekijk de binnenzijde, in de oude situatie (panoramafoto dwz 360°).

 

 
 

De (oorspronkelijk) gereformeerde kerk in Sauwerd, met links de pastorie, en rechts het Oldenhuis.

 

 

 

 


Het interieur van de kerk in Sauwerd.

 

Drie wanden zijn voorzien van een bijbelse afbeelding. De schilderijen  zijn van de schilder Aizo Betten (1938-2014) uit Warffum. Aizo was lid van de kunstenaarskring "de Ploeg"en heeft veel naam gemaakt als kunstenaar.

 

 

Pagina laatst aangepast op 21-december2014

 

 
 
 
 
Nieuw(s)
 

 

Afkondigingen 21 augustus 2016

Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

......

De eerste collecte is voor de bloemen in de kerk en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente. De deurcollecte is voor de voedselbank.


Aanstaande vrijdag 26 augustus wordt er een vossenjacht georganiseerd samen met de gereformeerde kerk vrijgemaakt. We hebben nog enkele vossen nodig. Het thema is “landen”, dus verkleden als Chinees, Amerikaan of bijvoorbeeld een Fransman.
U kunt zich aanmelden bij Ingrid van Veen.

Na deze dienst is er koffiedrinken in het Oldenhuis, u bent van harte uitgenodigd.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
Rondom de eredienst.
 
Komende zondag zijn we alweer over de helft van de mini-zomercursus. Na de vragen: “waarom God?” en “waarom de bijbel?” zijn we aangekomen bij de vraag: “waarom Jezus”. Wonderlijk genoeg krijgt hij na tweeduizend jaar nog altijd goede kritieken. De kerk wordt niet vertrouwd, de bijbel staat vol geweld (vindt men) en God bestaat niet, of is een sadist. Maar tegen dit geweld in woorden lijkt Jezus nog altijd bestand. Mensen vinden hem sympathiek, een aardige, naïeve man. Iemand die iets beters voorstond. Voor wie houden wij hem? Waarom zou je willen leven in Zijn naam?
 
lezingen Filippenzen 2: 1-11 en Marcus 8: 27-33
 
We vieren het heilig Avondmaal.
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk
   Recent gewijzigd.

  • Foto's van de slotdienst staan in het foto album
  • Zie het "Foto Album"  voor de braderie op 18 juni.
 

Oudere mededelingen

Afkondigingen 14 augustus 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

......

De eerste collecte is voor de zomerzendingscollecte en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.
 
Op vrijdagochtend 26 augustus wordt er een vossenjacht georganiseerd samen met de gereformeerde kerk vrijgemaakt. We hebben nog enkele vossen nodig. Het thema is “landen”, dus verkleden als Chinees, Amerikaan of bijvoorbeeld een Fransman.
U kunt zich aanmelden bij Ingrid van Veen.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

 
 Uit de gemeente.
.....

We denken aan allen voor wie de tijd gevuld is met zorg. Het zijn vaak onze gedachten die zwaarte geven aan de dingen. Wat voel ik? En wat betekent dat? Het kan ook andersom: dat de dingen zó groot zijn dat ze je gedachten zwaar maken. Hoe kunnen we vrij blijven? Dat kan niet altijd. Er zijn dagen, waarop je door je zorg gevangen wordt. Bezorgd zijn kan een manier zijn om je op het allerergste voor te bereiden.
“Blijf in je bekende ritme de dingen doen die je altijd deed”, raden ons de Engelsen aan. Geen gek advies. Structuur geeft ons taaiheid om dóór onze angsten heen verder te gaan.
 
Rondom de erediensten.
 
Vier weken spreken we met elkaar over hete hangijzers. Waarom God? -  zo zijn we afgelopen zondag begonnen. Komende zondag is de vraag En waarom de bijbel? Ik tikte op google deze woorden in: “Waarom is de bijbel…” Google vulde ze daarna vanzelf aan met de mogelijkheden: “onzin is”, “niet Gods woord kan zijn”, “vol fouten staat”, “grote flauwekul is”. Pas de elfde of twaalfde hit zei: “Waarom de Bijbel waar is.” Het was een leerzame oefening.
 
Maar ook wij hebben nogal eens een, laten we zeggen, los-vaste verhouding met de Schriften. De liefste mensen zeggen soms met de liefste glimlach: “Ik weet eigenlijk niet wat er in de Bijbel staat.”
Hoogste tijd dus, voor de Bijbel op het menu. We lezen psalm 1 en uit de Tweede brief aan Timoteüs, hoofdstuk 3, de verzen 14 tot en met 17
Ook komende zondag begint de dienst om 9 uur. Het is de eerste keer dat we ons gebouw delen met de broeders en zusters van de Vrijgemaakte Kerk. Van harte welkom!
 
met een hartelijke groet. We gaan deze zomer door “van belofte naar belofte”, belofte op mooi weer. Dat er dan toch op de dag zelf niet blijkt te zijn. Het lijkt het echte leven wel. Je dacht: en nu klaart het op. Het begon te regenen. En toch verlaat ons de hoop nooit.
ds. Sybrand van Dijk


 

Afkondigingen 7 augustus 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.


In deze dienst gaat ds Lootsma uit Winsum voor en speelt Arie van Wijk op het orgel.

De eerste collecte is voor de Diaconie en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
 Rondom de erediensten.
 
Tot de startzondag hebben we vier zondagen. Ik dacht: misschien is het zinvol die weken in te vullen als een soort zomerbasiscursus.  Ik wil u meenemen naar een viertal waarom-vragen. We doen in de kerk veel met een grote vanzelfsprekendheid. Maar daardoor weten we niet altijd waarom dat zo is.
Terug naar de basis. Of, om het in het Nederlands van ds. Plaisier te zeggen: Back to the basics.
 
14 augustus stellen we de vraag: waarom (geloven we in) God?
21 augustus: waarom de bijbel?
28 augsutus:  waarom Jezus?
4 september:  waarom de kerk?
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk
 Afkondigingen 31 juli 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.


In deze dienst gaat ds. van der Mark uit Wolvega voor en speelt Rudi Diekstra op het orgel.

De bloemen gaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente, naar Bart en Tiny van der Zwaag. Zij gaan deze week verhuizen. Wij wensen hen een goede tijd in hun nieuwe woonplaats Zuidlaren.

....

De eerste collecte is voor Het Regionaal Fonds en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente. De deurcollecte is voor de voedselbank.
 
Denkt u aan het gewijzigde aanvangstijdstip van de diensten in de komende maanden? In de maand augustus starten onze diensten om 9.00 uur.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


 

 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.