Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
WELKOM

WELKOM

 

Welkom bij de Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

 

 

De opbouw van deze website is als volgt:

In de linker kolom ziet u de menu-onderdelen, als daarin een klein driehoekje staat
kunt u daarop klikken met de muis, er  komen dan gerelateerde  sub menu(s) te voorschijn.

De midden kolom bevat de pagina's bij de het gekozen menu onderdeel.

In de rechter kolom staan het nieuws en eventuele recente wijzigingen, en ongeveer een maand met wat ouder nieuws.

 

 Weblog

Ds. van Dijk heeft een weblog over mens en God, puttend uit de christelijke traditie.

In onze tijd wordt gezegd, dat het grote verhaal over God niet meer bestaat.
Dat is, denk ik wel waar, ervan uitgaande dat er ooit wel een groot verhaal is geweest.
De verschrikkelijke vergissing die veel denkers daarbij maken is dat ze God -het woord God- daarmee als overbodig wegzetten.
Die vergissing lijkt mij verschrikkelijk, omdat met die beweging blindheid bestaat voor de religiositeit die de hele samenleving doortrekt.
Daarmee bedoel ik niet zozeer de spiritualiteit van New Age, maar vooral de veel minder grijpbare spiritualiteit van de post-moderne autonome mens.
Door na te denken over het spreken uit de christelijke traditie, hoop ik ook helder te krijgen wat onze samenleving drijft en bij elkaar houdt.

Als het je aardig lijkt om te volgen wat ik aan het doen ben-
en mij lijkt het meer dan aardig als je dat doen zou, en ook zou willen reageren dan kun je me op deze link vinden
 


 

Hieronder staan de foto's van onze kerken. Elke zondag vind in één van deze kerken een kerkdienst plaats, meestal in Sauwerd.
Bovendien vinden er diensten plaats op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste kerstdag en oudjaarsavond. Op stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie in het menu (links bij Kerkdiensten) voor de juiste tijden.


 

 

De (oorspronkelijk) hervormde kerk in Adorp

 

 


De (oorspronklijk) hervormde kerk in Wetsinge.
Bekijk de binnenzijde, in de oude situatie (panoramafoto dwz 360°).

 

 
 

De (oorspronkelijk) gereformeerde kerk in Sauwerd, met links de pastorie, en rechts het Oldenhuis.

 

 

 

 


Het interieur van de kerk in Sauwerd.

 

Drie wanden zijn voorzien van een bijbelse afbeelding. De schilderijen  zijn van de schilder Aizo Betten (1938-2014) uit Warffum. Aizo was lid van de kunstenaarskring "de Ploeg"en heeft veel naam gemaakt als kunstenaar.

 

 

Pagina laatst aangepast op 16-december2014

 

 
 
 
 
Nieuws


Afkondigingen 26-april-2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.  
 
In deze dienst  gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.
 
Vanavond is er provider en het onderwerp is groepsdruk en weerbaarheid.
 
Op zondagmiddag 3 mei nodigt de Commissie vorming en toerusting ons uit voor de afsluiting van het seizoen.
Het programma begint met een bezoek aan de Johannes de Doperkerk in Huizinge. We gaan door naar Middelstum waar we eerst met elkaar een kopje thee of koffie drinken bij de borg Ewsum. Daarna maken we een wandeling over het borgterrein en door de omgeving.
We vertrekken met auto’s om 13.30 uur van het kerkplein in Sauwerd. Om 14.00 uur begint de rondleiding in de kerk van Huizinge. Om ongeveer 16.30 uur zal het programma bij de borg Ewsum afgelopen zijn. De kosten bedragen € 4,00 inclusief een kopje thee/koffie.       
Voor vervoer kan er contact worden opgenomen met Kees Raangs
 
Heeft u nog lege flessen? U kunt ze deponeren in de bak in de hal. De opbrengst van deze actie is voor Tear, voor de straatjongeren in Bolivia. Dit is dezelfde bestemming als het project Nacht zonder Dak. Dit zal plaatsvinden op 14 mei op het voetbalveld. U kunt uw lege flessen in de bak inleveren tot en met zondag 10 mei.
 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Peter Velting. Afgelopen vrijdag werd hij onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

 
 

Recent aangepast:
  • Foto's van de gezellige avond.
  • Impresssie van het repair café op 18 april, in het "Foto album".
 

Oudere  mededelingen en nieuws

Afkondigingen 19-april-2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.  
 
In deze dienst  gaat ds. Huizinga uit Bedum voor en speelt Jenne Jan Kwant op de piano.
 
Aanstaande woensdag 22 april worden u en jij van harte uitgenodigd voor de gemeenteavond. De avond begint om half acht, hier in de kerk.
 
Denkt u aan de gezellige avond van vrijdag 24 april? Vandaag kunt u zich hier nog voor op geven. Er ligt een intekenlijst in het Oldenhuis. Er wordt op u en jullie gerekend!
 
Heeft u nog lege flessen? U kunt ze deponeren in de bak in de hal. De opbrengst van deze actie is voor Tear, voor de straatjongeren in Bolivia. Dit is dezelfde bestemming als het project Nacht zonder Dak. Dit zal plaatsvinden op 14 mei op het voetbalveld. U kunt uw lege flessen in de bak inleveren tot en met zondag 10 mei.

Na de dienst bent u allemaal van harte uitgenodigd voor de koffie.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Afkondigingen 14-april-2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.  
 
In deze dienst op gaat ds. Segger uit Uithuizen voor en speelt Gerwin Hoekstra op het orgel.
 
De kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 staat onder leiding van
Bob Brinkhuizen en Ingrid van Veen.
Vanavond om 19.00 uur is er weer catechese voor de 12 t/m 14 jarigen. Deel 2 van Wereld winnen. Het is bij Menko Datema op de boerderij.  Onder leiding van Andrea Kwant en Menko Datema.

Het moderamen heeft gemeend er goed aan te doen onze predikant even rust te gunnen. Mocht zich de komende week iets voor doen, weet dan dat u altijd terecht kunt bij uw wijkouderling of één van de andere kerkenraadsleden.

Op donderdagavond 16 april zal er een lezing gehouden worden over Paulus door Karin Neutel.

Karin Neutel is onderzoeker en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, op het gebied van het Nieuwe Testament en vroeg christendom.
De lezing wordt gehouden in het Oldenhuis en begint om 20.00 uur.
 
Drie kerkenraadsleden en 1 pastoraal medewerker leggen deze zomer hun taken neer. De kerkenraad is blij u te kunnen vertellen dat alle vacatures weer vervuld zijn.
De bevestiging vindt plaats op zondag 31 mei.
 
Er ligt een intekenlijst voor de gezellige avond op vrijdag 24 april. Er wordt op u en jullie gerekend!
 
Op zaterdag 18 april organiseren we in samenwerking met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt een Repair Café. U bent allen van harte welkom om uw kleding, eenvoudige elektrische apparaten of fiets te laten repareren. U kunt natuurlijk ook gewoon langs komen voor een kopje koffie. Het Repair Café wordt gehouden in De Hoeksteen, van 10 tot 13uur.

Ben je handig en wil je helpen? Schrijf je naam op de lijst in de hal of geef je op bij Mariëlle Zijlstra.
 
Denkt u aan de lege flessen? U kunt ze deponeren in de bak in de hal. De opbrengst van deze actie is voor Tear, voor de straatjongeren in Bolivia. Dit is dezelfde bestemming als het project Nacht zonder Dak. Dit zal plaatsvinden op 14 mei op het voetbalveld. U kunt uw lege flessen in de bak inleveren tot en met zondag 10 mei.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Afkondigingen 5-april-2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.  
 
In deze dienst op gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.
 
De eerste collecte is bestemd voor JOP  en de tweede voor het werk in eigen gemeente.
 
De opbrengst van de collecte van vorige week, voor Compassion, heeft € 388,57 opgebracht. Een mooi bedrag en, heeft u de collecte gemist, dan is het nog altijd mogelijk een bijdrage over te maken.
 
De kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 staat onder leiding van
Titia Bijma en Anneke Zwakenberg.
 
Dinsdagavond 7 april, om 7 uur, komt de Psalmenkring bijeen in de pastorie.
 
Op donderdagavond 16 april zal er een lezing gehouden worden over Paulus door Karin Neutel. Karin Karin Neutei  is onderzoeker en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, op het gebied van het Nieuwe Testament en vroeg christendom. Zij is vooral geboeid door ideeën van toen en nu over hoe mensen omgaan met elkaar en met hun lichaam.
In de inleiding “Hoe weet je dat Paulus een grapje maakt als niemand lacht? In discussie met Petrus over Joden en niet-Joden “  wordt gekeken naar het meningsverschil met Petrus dat Paulus beschrijft in zijn brief aan de Galaten. Deze tekst is veelbesproken in het recente onderzoek naar Paulus, maar waar ging het precies om en wat betekent dat voor onze kijk op deze twee belangrijke figuren?  
De lezing wordt gehouden in het Oldenhuis van de Protestantse Gemeente Adorp-Wetsinge-Sauwerd, Kerkstraat 11 in Sauwerd en begint om 20.00 uur.
 
Deze week kunt u producten inleveren voor de voedselbank bij Anneke van der Schans en de Superrr. Kijk in kerkbericht de Schakel om welke producten het gaat.
 
Vandaag u nog aan geven dat u een papieren versie van het jaarverslag wilt ontvangen.
De intekenlijst daarvoor ligt in het Oldenhuis.
 
Ook ligt er een intekenlijst voor de gezellige avond op vrijdag 24 april. Er wordt op u en jullie gerekend!
 
Denkt u aan de lege flessen? U kunt ze deponeren in de bak in de hal. De opbrengst van deze actie is voor Tear, voor de straatjongeren in Bolivia. Dit is dezelfde bestemming als het project Nacht zonder Dak. Dit zal plaatsvinden op 14 mei op het voetbalveld. U kunt uw lege flessen in de bak inleveren tot en met zondag 10 mei.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
 
Door de zorgen om de gezondheid van mijn partner, ben ik deze week veel afwezig. Komende zondag zal de dienst voor mij worden waargenomen door Gerbrand Segger uit Uithuizen. Het was een grote steun dat veel collega’s reageerden op mijn mail om hulp.
 
We kijken terug op een intense Paascyclus. Als je in een week tijd veel bij elkaar komt, ervaar je het feest ook werkelijk als een ‘doorgang’. Pasen, het hebreeuwse woord voor Pasen, betekent dat ook: doorgang. Van de dood naar het leven. Van het duister naar het licht. Van de gevangenschap naar de vrijheid. Donderdag liepen we als pelgrims van Wetsinge naar Sauwerd. We begonnen in de stromende regen en eindigden in een flets zonnetje bij het avondmaal. Het was een gelijkenis in zichzelf. Vrijdag gedachten wij het lijden en sterven van Christus. Het kruis werd de kerk ingedragen. Iemand had zelfs eigen bloemen meegebracht. Dat ontroerde mij. Het is elke keer weer een sterk gebaar: ik wil mij aan de Heer toevertrouwen. Zaterdag was intiem en kostbaar. Wij waakten met het verdriet van de wereld om ons heen, we hielden de hoop in ons levend. Buiten bij het vuur staken we de paaskaars aan en zongen het lied van de opstanding. Zondag was mooi, ingetogen feestelijk.
 
Voor mij persoonlijk gaven de dagen vorm aan mijn huidige machteloosheid. Je kunt soms niets anders dan wachten, bidden en waken. En tegelijk werd mij perspektief geboden. God is getrouw. Hij zal ons leven herscheppen, heeft ons leven herschapen in Christus.
 
met een hartelijke groet aan u allen,
ds. Sybrand van Dijk


Afkondigingen 29-maart-2014
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.  Deze dienst is voorbereid met de kinderen van basisschool de Meander.
 
In deze dienst op Palmzondag gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.
 
De eerste collecte is bestemd voor Compassion.  Compassion is de organisatie waarmee Annet Zwakenberg deze zomer naar Kenia gaat. Ze heeft ons er vorige week zondag over verteld en in Kerkbericht de Schakel kunt u er over lezen. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.  De tweede voor het werk in eigen gemeente. De deurcollecte is bestemd voor de voedselbank.
 
Vanavond is er catechisatie voor de groepen 7 en 8 bij de familie Poelma en Provider voor de 12 – 16 jarigen.
 
Woensdag 1 april, ’s avonds om 7 uur, komen we bij elkaar voor het avondgebed.
 
Op Witte Donderdag, verzamelen ons om 19.30 uur bij  het kerkje van Wetsinge. Vervolgens lopen we via de Singelweg en de Burchtweg naar de kerk in Sauwerd waar we het Heilig Avondmaal met elkaar vieren. Meer informatie over de route van Wetsinge naar Sauwerd, kunt u lezen in Kerkbericht de Schakel.
 
Op Goede Vrijdag  is er dienst in deze kerk, om 19.30 uur en op Stille Zaterdag ontmoeten we elkaar in de kerk van Adorp. Deze dienst begint om 21.30 uur en ook deze avond vieren we het Heilig Avondmaal met elkaar.
 
De bak in de hal is nog niet vol. Deze is bestemd voor lege flessen en de opbrengst van deze actie is voor Tear, voor de straatjongeren in Bolivia. Dit is dezelfde bestemming als het project Nacht zonder Dak. Dit zal plaatsvinden op 14 mei op het voetbalveld. U kunt uw lege flessen in de bak inleveren tot en met zondag 10 mei.
 
In het Oldenhuis ligt een intekenlijst waarop u aan kunt geven dat u een papieren versie van het jaarverslag wilt ontvangen.
 
Na de dienst bent u allemaal van harte uitgenodigd voor koffie, thee of limonade.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.Rondom de erediensten.
 
Vorige week schreef ik uitgebreid over deze bijzondere week. De christenheid gedenkt het leven, het lijden en sterven en de opstanding van de Heer. In Adorp-Wetsinge Sauwerd zijn de volgende diensten.
Witte Donderdag, 19.30 uur vanaf het kerkje te Wetsinge
Goede Vrijdag, 19.30 uur. in de kerk te Sauwerd
Stille Zaterdag, 20.30 uur Paaswake in de kerk te Adorp
Stille Zaterdag, 21.15 uur Lof aan het licht, doopgedachtenis en maaltijd van de Heer in de kerk te Adorp
 
Paasmorgen, 9.30 uur. Viering van de opstanding. We lezen de ontroerende geschiedenis uit Johannes 20. Over Maria in de tuin. Zij staat daar als Eva. In Christus ontmoet zij de nieuwe Adam. Zij draait zich om en komt tot leven. In één geschiedenis wordt het verlangen uit Hooglied samengebald: de mensen op zoek naar de liefde die hen geneest, zij worden in de Heer gevonden. Wij zijn geboren tot het nieuwe leven. 
 
Ik wens u allen gezegende paasdagen toe. Het stormt buiten. Het lijkt in niets op lente, laat staan op zomer. Maar dat is nu juist gefundenes Fressen voor gelovigen: je ziet er niks van. En toch is het er wel. De belofte. De nieuwe toekomst. God.
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk
  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.