Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
WELKOM

WELKOM

 

Welkom bij de Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

 

 

De opbouw van deze website is als volgt:

In de linker kolom ziet u de menu-onderdelen, als daarin een klein driehoekje staat
kunt u daarop klikken met de muis, er  komen dan gerelateerde  sub menu(s) te voorschijn.

De midden kolom bevat de pagina's bij de het gekozen menu onderdeel.

In de rechter kolom staan het nieuws en eventuele recente wijzigingen, en ongeveer een maand met wat ouder nieuws.

 

 Weblog

Ds. van Dijk heeft een weblog over mens en God, puttend uit de christelijke traditie.

In onze tijd wordt gezegd, dat het grote verhaal over God niet meer bestaat.
Dat is, denk ik wel waar, ervan uitgaande dat er ooit wel een groot verhaal is geweest.
De verschrikkelijke vergissing die veel denkers daarbij maken is dat ze God -het woord God- daarmee als overbodig wegzetten.
Die vergissing lijkt mij verschrikkelijk, omdat met die beweging blindheid bestaat voor de religiositeit die de hele samenleving doortrekt.
Daarmee bedoel ik niet zozeer de spiritualiteit van New Age, maar vooral de veel minder grijpbare spiritualiteit van de post-moderne autonome mens.
Door na te denken over het spreken uit de christelijke traditie, hoop ik ook helder te krijgen wat onze samenleving drijft en bij elkaar houdt.

Als het je aardig lijkt om te volgen wat ik aan het doen ben-
en mij lijkt het meer dan aardig als je dat doen zou, en ook zou willen reageren dan kun je me op deze link vinden
 


 

Hieronder staan de foto's van onze kerken. Elke zondag vind in één van deze kerken een kerkdienst plaats, meestal in Sauwerd.
Bovendien vinden er diensten plaats op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste kerstdag en oudjaarsavond. Op stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie in het menu (links bij Kerkdiensten) voor de juiste tijden.


 

 

De (oorspronkelijk) hervormde kerk in Adorp

 

 


De (oorspronklijk) hervormde kerk in Wetsinge.
Bekijk de binnenzijde, in de oude situatie (panoramafoto dwz 360°).

 

 
 

De (oorspronkelijk) gereformeerde kerk in Sauwerd, met links de pastorie, en rechts het Oldenhuis.

 

 

 

 


Het interieur van de kerk in Sauwerd.

 

Drie wanden zijn voorzien van een bijbelse afbeelding. De schilderijen  zijn van de schilder Aizo Betten (1938-2014) uit Warffum. Aizo was lid van de kunstenaarskring "de Ploeg"en heeft veel naam gemaakt als kunstenaar.

 

 

Pagina laatst aangepast op 16-december2014

 

 
 
 
 
Nieuws

Afkondigingen 24-mei-2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.  
 
In deze dienst op Pinksterzondag gaat ds. Giethoorn uit Groningen voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel en verleent het koor Simi Jadech uit Appingedam haar medewerking.
 
De kerkenraad is verheugd u de namen te noemen van de gemeenteleden die worden voorgedragen als bestuurlijk ouderling, jeugdouderling, ouderling kerkrentmeester, scriba en pastoraal medewerker:
 
Ingrid van Veen
Mariëlle Zijlstra
Johan Offringa
Titia Bijma
Kees Raangs
 
De bevestiging vindt plaats in de dienst van zondag 31 mei. In deze dienst van afscheid en bevestiging, hoopt onze eigen predikant,  ds. Sybrand van Dijk, voor te gaan.
 
Nog een verheugende mededeling vanuit de kerkenraad. Hilma Brinkhuizen heeft aangegeven belijdenis van haar geloof te willen doen. Dit zal plaats vinden in de dienst van 7 juni.
 
Er is veel geld voor diverse goede doelen ingezameld de afgelopen weken. Allereerst de totale opbrengst van de diverse acties voor Nacht zonder Dak. Deze hebben maar liefst €6.837,39 opgebracht! De collecte voor Nepal van vorige week zondag heeft € 453,63 opgebracht. Alle gevers en geefsters hartelijk dank voor u en jullie bijdragen!
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

 

 
Recent aangepast:
  • Zie het fotoboek voor activiteiten op hemelvaartsdag, en ook een tweetal filmpjes.
  • Foto's van de excursie naar Huizing en Middelstum.
 


Afkondigingen 17-mei-2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.  
 
In deze dienst gaat ds. Van der Mark uit Uithuizen voor en speelt Jenne Jan Kwant op de piano.
 
De eerste collecte is bestemd voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal.
Deze keer geen collecte voor Kerk in Actie maar voor een goede kennis van Marieke Hogendoorn. Haar naam is Ocky Pladet en jaarlijks brengt zij ten minste 3 maanden door in Nepal met een groep vrijwilligers waar onder artsen en verpleegkundigen. In afgelegen gebieden voeren zij operaties uit en verlenen zij zorg.
De reis wordt uit eigen zak betaald. In de loop der jaren is het gelukt een kindertehuis en een schooltje op te zetten. Ook zijn er kinderen die steun krijgen om een vervolgopleiding te doen in de gezondheidszorg.
Als gevolg van de aardbeving is er aan allerlei zaken gebrek.
Van de opbrengst van de collecte zal niets aan een strijkstok blijven hangen. Wij bevelen deze collecte van harte bij u en jou aan.
 
De kerkenraad is verheugd u de namen te noemen van de gemeenteleden die worden voorgedragen als bestuurlijk ouderling, jeugdouderling, ouderling kerkrentmeester, scriba en pastoraal medewerker:
 
Ingrid van Veen
Mariëlle Zijlstra
Johan Offringa
Titia Bijma
Kees Raangs
 
De bevestiging vindt plaats in de dienst van zondag 31 mei.
 
Volgende week zondag, Pinksterzondag, gaat ds. Giethoorn uit Groningen voor, aan deze dienst verleend het koor Simi Jadech uit Appingedam haar medewerking.
 
Na de dienst is er koffie, thee en limonade. Iedereen is van harte welkom.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Afkondigingen 10-mei-2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.  
 
In deze dienst, die als thema ‘op straat’ heeft, gaat ds. Renting uit Zuidhorn voor en speelt Dennis Wubs op het orgel. De 20+ groep heeft deze dienst mede georganiseerd.
 
De eerste collecte is bestemd voor Nacht Zonder Dak en de tweede voor het werk in eigen gemeente.
 
De kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 staat onder leiding van
Mariëlle Zijlstra en Bob Brinkhuizen.
 
A.s. donderdag is het Hemelvaart. De dienst begint om half 10 en ds. Van der Mark uit Uithuizen gaat daar in voor.
’s Middags zijn er allerlei activiteiten op het sportpark waarbij iedereen van harte welkom is.
 
Volgende week zondag is de eerste collecte bestemd voor de slachtoffers in Nepal. Deze keer niet voor Kerk in Actie maar voor een goede kennis van Marieke Hogendoorn. Haar naam is Ocky Pladet en jaarlijks brengt zij ten minste 3 maanden door in Nepal met een groep vrijwilligers waar onder artsen en verpleegkundigen. In afgelegen gebieden voeren zij operaties uit en verlenen zij zorg.
De reis wordt uit eigen zak betaald. In de loop der jaren is het gelukt een kindertehuis en een schooltje op te zetten. Ook zijn er kinderen die steun krijgen om een vervolgopleiding te doen in de gezondheidszorg.
Als gevolg van de aardbeving is er aan allerlei zaken gebrek.
Van de opbrengst van de collecte zal niets aan een strijkstok blijven hangen. Wij bevelen deze collecte van harte bij u en jou aan.
 
Vorige week vrijdag hebben we voor TEAR een huis-aan-huis flesseninzamelingsactie gehouden. Samen met de ingeleverde flessen uit de bakken van de twee kerken heeft dit zo’n €500,- opgeleverd! Ook de benefietsoosavond afgelopen vrijdag, en het benefiettoernooi gisteren waren een groot succes!


Komende donderdag is het zo ver: Nacht Zonder Dak! Het programma voor de jongeren begint tussen 13 en 14 uur. Vanaf 16 uur is iedereen welkom bij de Fancy Fair. De Fancy Fair duurt tot 20 uur. Daarna gaat het Café Zonder Dak open. Om 21 uur begint daar de pubquiz. Teams opgeven voor deze quiz kan tussen 20 en 21 uur aan de bar.

Voor de Fancy Fair zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers die iets willen bakken of maken, of willen meehelpen op de dag zelf. Ben jij die vrijwilliger? Geef je dan op bij Geerte Kwant.
Heb je toevallig nog goede spullen die een tweede leven verdienen of levensmiddelen in de kast staan die je niet gebruikt? Dit kan tot donderdag worden ingeleverd bij Marjan van der Veen.

Na de dienst hebben we een gezellige borrel met tapas. Iedereen is van harte welkom.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 

Oudere  mededelingen en nieuws

Afkondigingen 3-mei-2015.
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.  
 
In deze dienst  gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Arie van Wijk op het orgel.
 
Morgenavond, 4 mei, om 6 uur is er catechisatie voor de 12 – 16 jarigen in het Oldenhuis.
 
Deze week kunt u weer producten voor de voedselbank inleveren bij Anneke van der Schans of bij de Superrrr. In Kerkbericht de Schakel kunt u lezen om welke producten het deze maand gaat.
 
Denkt u aan de lege flessen? De flessenbak is inmiddels weer leeg, maar mag weer vol! Volgende week zondag is uw laatste kans om uw statiegeldflessen en kratten in te leveren in de flessenbak in de hal.
Vrijdagavond 8 mei is er voor alle jongeren een speciale clubavond. Op deze avond verdiepen we ons op een ontspannende manier in het vraagstuk armoede. Het programma is gekoppeld aan de actie Nacht Zonder Dak. De avond begint om 19:30uur en vindt plaats in De Hoeksteen. Om 21:30 uur gaat ook de soos open. De opbrengst van deze soosavond is voor Nacht Zonder Dak.
Zaterdagavond 9 mei is er een benefietvoetbaltoernooi op de velden van SIOS. Teams opgeven kan nog steeds, bij Hidde Boer. De wedstrijden beginnen om 18:00uur. Komt u ook kijken?
Volgende week, zondag 10 mei, is er een jeugddienst, georganiseerd door de 20+ groep. De dienst heeft als thema ‘Op Straat’, en staat in het teken van de actie Nacht Zonder Dak. Na de dienst hebben we een gezellige borrel met tapas. De dienst vindt plaats, hier, in de protestante kerk.
 
Na de dienst is iedereen van harte welkom bij de koffie.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.