Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
WELKOM

WELKOM

 

Welkom bij de Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

 

 

De opbouw van deze website is als volgt:

In de linker kolom ziet u de menu-onderdelen, als daarin een klein driehoekje staat
kunt u daarop klikken met de muis, er  komen dan gerelateerde  sub menu(s) te voorschijn.

De midden kolom bevat de pagina's bij de het gekozen menu onderdeel.

In de rechter kolom staan het nieuws en eventuele recente wijzigingen, en ongeveer een maand met wat ouder nieuws.

 

 Weblog

Ds. van Dijk heeft een weblog over mens en God, puttend uit de christelijke traditie.

In onze tijd wordt gezegd, dat het grote verhaal over God niet meer bestaat.
Dat is, denk ik wel waar, ervan uitgaande dat er ooit wel een groot verhaal is geweest.
De verschrikkelijke vergissing die veel denkers daarbij maken is dat ze God -het woord God- daarmee als overbodig wegzetten.
Die vergissing lijkt mij verschrikkelijk, omdat met die beweging blindheid bestaat voor de religiositeit die de hele samenleving doortrekt.
Daarmee bedoel ik niet zozeer de spiritualiteit van New Age, maar vooral de veel minder grijpbare spiritualiteit van de post-moderne autonome mens.
Door na te denken over het spreken uit de christelijke traditie, hoop ik ook helder te krijgen wat onze samenleving drijft en bij elkaar houdt.

Als het je aardig lijkt om te volgen wat ik aan het doen ben-
en mij lijkt het meer dan aardig als je dat doen zou, en ook zou willen reageren dan kun je me op deze link vinden
 


 

Hieronder staan de foto's van onze kerken. Elke zondag vind in één van deze kerken een kerkdienst plaats, meestal in Sauwerd.
Bovendien vinden er diensten plaats op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste kerstdag en oudjaarsavond. Op stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie in het menu (links bij Kerkdiensten) voor de juiste tijden.


 

 

De (oorspronkelijk) hervormde kerk in Adorp

 

 


De (oorspronklijk) hervormde kerk in Wetsinge.
Bekijk de binnenzijde, in de oude situatie (panoramafoto dwz 360°).

 

 
 

De (oorspronkelijk) gereformeerde kerk in Sauwerd, met links de pastorie, en rechts het Oldenhuis.

 

 

 

 


Het interieur van de kerk in Sauwerd.

 

Drie wanden zijn voorzien van een bijbelse afbeelding. De schilderijen  zijn van de schilder Aizo Betten (1938-2014) uit Warffum. Aizo was lid van de kunstenaarskring "de Ploeg"en heeft veel naam gemaakt als kunstenaar.

 

 

Pagina laatst aangepast op 16-december2014

 

 
 
 
 
Nieuws


Afkondigingen 25-janunari-2015.
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
Vanavond is er catechese voor de catechesegroep van 12 tot 13 jaar, en voor de catechesegroep van 14 tot 16 jaar. We gaan nadenken over de jeugddienst van 15 februari. We komen om 19:00 uur samen in het Oldenhuis.
Aanstaande vrijdag is er club voor alle meiden van 12 tot 16 jaar. De avond begint om 19:30 uur, en vindt plaats in het Oldenhuis.
Deze week heeft u de envelop voor Actie Kerkbalans 2015 ontvangen. Het thema van dit jaar is "Mijn kerk deelt".
In de enveloppe zit diverse informatie over de actie; er wordt uitgelegd waarvoor u/jij geeft. Dit jaar vragen wij uw aandacht voor de periodieke giften.
 
Op zondag 25 januari en zondag 1 februari  kunt u de antwoordstrook in de bus in het Oldenhuis deponeren. Inleveren bij de boekhouder, Piet Ritzema (Schoolstraat 9), kan ook.
Wij bevelen de actie van harte aan !
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 


Recent aangepast:
 
  • Foto's van het afscheid van Annie Koenes als organiste.
  • De restauratie van de kerk is klaar! In totaal staan er nu 4 series, in beeld gebracht door Klaas Wildeman. Zie het fotoalbum.
Oudere  mededelingen en nieuws

Afkondigingen 18-januari-2015.

De komende week zult u de envelop voor Actie Kerkbalans 2014 ontvangen. Het thema van dit jaar is "Mijn kerk deelt".
In de enveloppe zit diverse informatie over de actie; er wordt uitgelegd waarvoor u/jij geeft. Dit jaar vragen wij uw aandacht voor de periodieke giften.
 
Op zondag 25 januari en zondag 1 februari  kunt u de antwoordstrook in de bus in het Oldenhuis deponeren. Inleveren bij de boekhouder, Piet Ritzema (Schoolstraat 9), kan ook.
Wij bevelen de actie van harte aan !
 
 
Woensdagavond 21 januari, is er een Ladies Night in Sauwerd georganiseerd door beide kerken. Deze keer gaan we creatief bezig. 
U kunt zich opgeven voor:
Scrappen, haken,t elefoonhoesjes maken, speksteen bewerken, sieraden maken  en cup cakes decoreren. 
U kunt zich opgeven  voor 1 of 2 workshops via de inschrijflijsten op het prikbord in de hal. 
De kosten voor deze avond zijn 5 euro pp.
De inloop is vanaf 19.30, we starten om 19.45 met de workshops.
U bent van harte welkom!
 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar ons kosterspaar,  Marjan en Reinder van der Veen.


Rondom de eredienst.
 
Ineens is de roeping door God weer actueel. In de Islam voelen jongeren zich geroepen. Strenger te leven. Zich te zuiveren. Religieuzer te worden. Sommige jongeren voelen zich geroepen om de strijd op te pakken. Tegen de – in hun ogen – verloedering van de wereld. Ze streven het rijk van (hun?) God na.
Het echoot mee, nu wij zelf lezen over roeping. Als God roept? Waartoe dan? En horen wíj nog wel eens iemand roepen? Want dat lijkt op te vallen: tegenover hun gedrevenheid steken wij nogal gezapig af. Of niet?
Lezingen 1 Samuel 3: 1-10 en Marcus 1: 14-20
 
met een hartelijke groet aan u allen,
 
ds. Sybrand van DijkAfkondigingen 11-januari-2015.
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst, waarin Emily Manuela Werksma  gedoopt zal worden,
gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt  Jenne Jan Kwant  op de piano.
 
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de aanschaf van een andere piano.  We gaan nog even door met deze collecte.  Inmiddels staat de teller op ca. 1600 euro.
 
De commissie vorming en toerusting nodigt ons uit voor een lezing over het pauselijk schrijven van Paus Franciscus op donderdag 15 januari. Monseigneur Korte, bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden is de spreker deze avond.  De avond begint om 8 uur in het Oldenhuis.
 
Woensdag 21jan. wordt een Ladies Night in Sauwerd georganiseerd door beide kerken. Deze keer gaan we creatief bezig. U kunt zich opgeven voor: Scrappen Haken Telefoonhoesjemaken Speksteen bewerken Sieraden maken En cup cakes decoreren (max 4) U kunt zich opgeven voor 1 of 2 workshops via de inschrijflijsten op het prikbord in de hal. De kosten voor deze avond zijn 5 euro pp. De inloop is vanaf 19.30, we starten om 19.45 met de workshops. U bent van harte welkom!
 
In de dienst van volgende week zondag vieren wij het Heilig Avondmaal.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
Bij de diensten.

Bruiloft te Kana, 2e zondag na epifanie

Maria durft te zeggen, wat iedereen al denkt: ‘de wijn is op’. Ze raakt daarmee aan de droogte waarin mensen soms terecht komen. De hardheid, die je in de wereld aantreft. "De wijn is op", is beeld van de bruiloft van God met zijn mensen die stagneert. En Johannes de evangelist vertelt vervolgens, hoe Jezus weigert zich bij die constatering neer te leggen. "De wijn is op" blijkt de ruimte te zijn voor een nieuw begin.
We vieren het Heilig Avondmaal.

Lezingen Jesaja 62: 1-5 en Johannes 2: 1-11


Afkondigingen 4-januari-2015.
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst  gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt  Arie van Wijk op het orgel.

De kerkenraad is verheugd u te kunnen vertellen dat de Heilige doop is aangevraagd door René en Angela Werksma voor hun dochter Emily.  Emily zal  worden gedoopt in de dienst van zondag 11 januari. Deze dienst begint niet, zo als gebruikelijk,  om half 10 maar om 11 uur. Vanaf 10 uur staat de koffie klaar.
 
Aanstaande vrijdagavond, 9 januari, organiseert het JOC een film -  en spelletjesavond voor de jongeren van onze gemeente.  De avond begint om half 8 in het Oldenhuis.

Deze week is er weer een "psalmenkring".
 
Ook in dit nieuwe jaar, willen we graag ons steentje bijdragen aan de voedselbank. Deze maand worden blikgroenten en suiker ingezameld. U kunt de producten inleveren bij Anneke van der Schans of bij de Superrr.

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor de koffie met nieuwjaarsrolletjes.  
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Rondom de erediensten.
 
“Die ingaat in mijn troebel water”,  is een regel uit een lied dat ooit door een koor uit Rotterdam werd gezongen.  Ontroerende woorden: dat mijn tekorten worden gedeeld. En lief gehad. Wij rekenen vooral met het oordeel. De mening over de ander lijkt jezelf ‘schoon’ te houden. Wie wil omgaan met mensen van slechte naam? Jezus geeft zich. Deelt zijn bestaan. En neemt de ander aan, zoals de ander is. Zo ook mij. Ik ben ontroerd en verbaasd.
Deze morgen wordt Emily gedoopt, de dochter van Rene en Angela Werksma (Wilgenlaan 7, Sauwerd). De lezing is Marcus 1: 1-11
 
Het nieuwe jaar is al weer bijna een week op dreef. Hoeveel is er nieuw? Dat heeft toch vooral met ons innerlijk te maken. Nemen wij zelf het oude in ons mee? Of laten wij los om ruimte te scheppen. Ruimte voor wat komen gaat. God roept ons elke keer weer op de beweging van het leven te volgen. “Staar niet op wat vroeger was, blijf niet hangen aan het verleden” Er komt iets nieuws. Zie je het nog niet?
Ik wens u een gezegend 2015 toe.
 
met een hartelijke groet
 
ds. Sybrand van DijkAfkondigingen 28-december-2014.
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst  gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt  Annie Koenes op het orgel.
 
De eerste collecte is bestemd voor kinderen in de knel en de tweede voor de aanschaf van een andere piano. De deurcollecte is bestemd voor de voedselbank.
 De kerkenraad is verheugd u te kunnen vertellen dat de Heilige doop is aangevraagd door René en Angela Werksma voor hun dochter Emily.  Emily zal  worden gedoopt in de dienst van zondag 11 januari. Deze dienst begint niet, zo als gebruikelijk,  om half 10 maar om 11 uur.
 De oudejaardienst, op woensdag 31 december, begint om half 8. U bent van harte uitgenodigd.
 
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor de koffie.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.