Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
WELKOM WELKOM

 

Welkom bij de Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

 

De opbouw van deze website is als volgt:

In de linker kolom ziet u de menu-onderdelen, als daarin een klein driehoekje staat
kunt u daarop klikken met de muis, er  komen dan gerelateerde  sub menu(s) te voorschijn.

De midden kolom bevat de pagina's bij de het gekozen menu onderdeel.

In de rechter kolom staan het nieuws en eventuele recente wijzigingen, en ongeveer een maand met wat ouder nieuws.

 

 Weblog

Ds. van Dijk heeft een weblog over mens en God, puttend uit de christelijke traditie.

In onze tijd wordt gezegd, dat het grote verhaal over God niet meer bestaat.
Dat is, denk ik wel waar, ervan uitgaande dat er ooit wel een groot verhaal is geweest.
De verschrikkelijke vergissing die veel denkers daarbij maken is dat ze God -het woord God- daarmee als overbodig wegzetten.
Die vergissing lijkt mij verschrikkelijk, omdat met die beweging blindheid bestaat voor de religiositeit die de hele samenleving doortrekt.
Daarmee bedoel ik niet zozeer de spiritualiteit van New Age, maar vooral de veel minder grijpbare spiritualiteit van de post-moderne autonome mens.
Door na te denken over het spreken uit de christelijke traditie, hoop ik ook helder te krijgen wat onze samenleving drijft en bij elkaar houdt.

Als het je aardig lijkt om te volgen wat ik aan het doen ben-
en mij lijkt het meer dan aardig als je dat doen zou, en ook zou willen reageren dan kun je me op deze link vinden
 


 

Hieronder staan de foto's van onze kerken. Elke zondag vind in één van deze kerken een kerkdienst plaats, meestal in Sauwerd.
Bovendien vinden er diensten plaats op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste kerstdag en oudjaarsavond. Op stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie in het menu (links bij Kerkdiensten) voor de juiste tijden.


 

 

De (oorspronkelijk) hervormde kerk in Adorp

 

 






De (oorspronklijk) hervormde kerk in Wetsinge.
Bekijk de binnenzijde, in de oude situatie (panoramafoto dwz 360°).

 

 




 

De (oorspronkelijk) gereformeerde kerk in Sauwerd, met links de pastorie, en rechts het Oldenhuis.

 

 

 

 


Het interieur van de kerk in Sauwerd.

 

Drie wanden zijn voorzien van een bijbelse afbeelding. De schilderijen  zijn van de schilder Aizo Betten (1938-2014) uit Warffum. Aizo was lid van de kunstenaarskring "de Ploeg"en heeft veel naam gemaakt als kunstenaar.

 

 

Pagina laatst aangepast op 21-december2014

 

 
 
 
 
Nieuw(s)

Voor diegenen die het voorblad van "De schakel"
in de gekozen kleurstelling lastig vinden, staat
hieronder een beter zichtbare versie.






 
Afkondigingen 4 december 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen ......

De eerste collecte is voor Landelijk Pastoraat en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.
 
Op vrijdag 9 december houden de gezamenlijke kerken in Adorp Wetsinge en Sauwerd weer een huis aan huis actie voor de voedselbank. Wie helpt er mee? We starten om 18.00 uur vanuit het Oldenhuis.

Hoe de Statenbijbel tot stand kwam is de titel van de lezing, die de heer Cees Reinders zal houden op dinsdagavond 13 december in het Oldenhuis.                            
Na de Reformatie was het een grote wens de Bijbel in de eigen taal te kunnen lezen. Toen de Synode van Dordrecht van 1618 opdracht gaf een nieuwe vertaling in het Nederlands te maken kwamen theologen en taalkundigen in actie voor een zo betrouwbaar mogelijke Bijbel. Hoe dat allemaal verliep is op deze avond te horen.
De lezing begint om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 

Uit de gemeente.
 .....

Rondom de diensten.
 
Derde advent alweer.  De weken kijken uit naar het eind der tijden. Nog steeds. En tegelijk kijken ze uit naar de geboorte van de Heer. In Zijn komst, in de verschijning van Jezus, hebben we geproefd hoe het einde zal zijn: barmhartig. Maar ook: de barmhartigheid vraagt om jouw inzet, jouw bekering. Hoe kun je je inzetten? Niet anders dan door je open te stellen voor God. Maria zei: “Mij geschiede naar uw wil” Ze opent zichzelf voor de toekomst van God. God zal barmhartig zijn: ik kan alleen maar zeggen: Hier ben ik. Ik wacht, totdat ik de barmhartigheid van U zie komen.
 
Gaudete! Heet deze zondag. Verblijdt u! Als een oproep. Als, ook , een opdracht. Wees blij, want de Heer is niet ver meer.  lezingen:  Jesaja 35: 1-10 en Mattheus 11: 2-11
 

 




Oudere mededelingen


Afkondigingen 27 november 2016 


Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten 
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan ....

De eerste collecte is voor Missionair werk en kerkgroei en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente. De deurcollecte is voor de voedselbank. 

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.





Afkondigingen 20 november 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.


De bloemen .....

De eerste collecte is voor de Diaconie en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.
 
Wegens familieomstandigheden gaat de basiscatechese vanavond niet door. 

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.



Afkondigingen 13 november 2016

 Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen .....

De eerste collecte is voor Kerk in actie: binnenlands diaconaat en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.


Aanstaande donderdag 17 november zal Marius Heemstra komen vertellen over het vroege christendom in de tweede helft van de eerste eeuw, de periode waarin de boeken van het Nieuwe Testament werden geschreven. Twee van de belangrijkste gebeurtenissen van die tijd zijn de verwoesting van de Tempel in Jeruzalem door de Romeinen en direct daarna de Romeinse belasting die werd opgelegd aan alle Joden binnen het Romeinse Rijk. Beide hadden enorme gevolgen, zichtbaar in het Nieuwe Testament. U wordt allen van harte uitgenodigd voor deze interessante lezing.
 
Op vrijdagavond 18 november aanstaande, doen wij samen met de jeugd van de GKV-kerk mee aan Sirkelslag KIDS. Dit is een bijbels doe en denk spel, waarbij we als team spelen tegen meer dan 100 andere teams in Nederland. Zit je in groep 5, 6, 7 of 8 van de basisschool, dan ben je van harte welkom om deel te nemen aan ons team. Sirkelslag KIDS is van 19:30- 21:00. Opgave kan door middel van de inschrijflijst die hangt in de hal of bij Petra Datema- Heller en Germa Zwakenberg.
 
Op diezelfde avond wordt er door het JOC een spooktocht georganiseerd in Zeerijp. We vertrekken om 18.45 uur bij de kerk. De kosten zijn €5. Er zijn nog een paar plekken, echter vol is vol. Ook deze activiteit van harte aanbevolen.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

 
Rondom de erediensten.
 
Afgelopen zondag, een indrukwekkende, vrolijke jeugddienst, liet de techniek ons in de steek. Helaas is de uitzending op kerkomroep.nl mislukt. Daardoor had u geen verbinding. Het lag niet aan de luisteraar.
 
20 november, 11de zondag van de herfst, laatste zondag kerkelijk jaar, Christus Koning
In de herfst gaat het om de laatste dingen. Zo zit het kerkelijk jaar in elkaar. De herfst vraagt naar de vruchten. Wat levert het leven uiteindelijk op. Wat blijft er over aan het eind?
Wie de vruchten telt, telt ook het gemis: de kansen die er waren, maar die niet werden benut, de verlangens die er waren, maar die je niet aandurfde, de vrijheid die er kwam maar die je niet inging. In de herfst worden in de kerk de mensen genoemd die we missen. Met wie wij nog wachten op “de laatste dingen”. Lezing 1 Korintiërs 3: 9c-17
 
Druilerig weer is soms slechter te verdragen dan echte kou. Je weet niet waar je aan toe bent. Je weet niet wat het worden zal. Je moet het maar zien uit te houden met je zorgen, je gedachten, met je angsten zelfs. Kunnen we ons vertrouwen vinden in God die ons nabij is?
 
met een hartelijke groet
 
ds. Sybrand van Dijk


 

 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.