Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
WELKOM WELKOM

 

Welkom bij de Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

 

 

De opbouw van deze website is als volgt:

In de linker kolom ziet u de menu-onderdelen, als daarin een klein driehoekje staat
kunt u daarop klikken met de muis, er  komen dan gerelateerde  sub menu(s) te voorschijn.

De midden kolom bevat de pagina's bij de het gekozen menu onderdeel.

In de rechter kolom staan het nieuws en eventuele recente wijzigingen, en ongeveer een maand met wat ouder nieuws.

 

 Weblog

Ds. van Dijk heeft een weblog over mens en God, puttend uit de christelijke traditie.

In onze tijd wordt gezegd, dat het grote verhaal over God niet meer bestaat.
Dat is, denk ik wel waar, ervan uitgaande dat er ooit wel een groot verhaal is geweest.
De verschrikkelijke vergissing die veel denkers daarbij maken is dat ze God -het woord God- daarmee als overbodig wegzetten.
Die vergissing lijkt mij verschrikkelijk, omdat met die beweging blindheid bestaat voor de religiositeit die de hele samenleving doortrekt.
Daarmee bedoel ik niet zozeer de spiritualiteit van New Age, maar vooral de veel minder grijpbare spiritualiteit van de post-moderne autonome mens.
Door na te denken over het spreken uit de christelijke traditie, hoop ik ook helder te krijgen wat onze samenleving drijft en bij elkaar houdt.

Als het je aardig lijkt om te volgen wat ik aan het doen ben-
en mij lijkt het meer dan aardig als je dat doen zou, en ook zou willen reageren dan kun je me op deze link vinden
 


 

Hieronder staan de foto's van onze kerken. Elke zondag vind in één van deze kerken een kerkdienst plaats, meestal in Sauwerd.
Bovendien vinden er diensten plaats op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste kerstdag en oudjaarsavond. Op stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie in het menu (links bij Kerkdiensten) voor de juiste tijden.


 

 

De (oorspronkelijk) hervormde kerk in Adorp

 

 


De (oorspronklijk) hervormde kerk in Wetsinge.
Bekijk de binnenzijde, in de oude situatie (panoramafoto dwz 360°).

 

 
 

De (oorspronkelijk) gereformeerde kerk in Sauwerd, met links de pastorie, en rechts het Oldenhuis.

 

 

 

 


Het interieur van de kerk in Sauwerd.

 

Drie wanden zijn voorzien van een bijbelse afbeelding. De schilderijen  zijn van de schilder Aizo Betten (1938-2014) uit Warffum. Aizo was lid van de kunstenaarskring "de Ploeg"en heeft veel naam gemaakt als kunstenaar.

 

 

Pagina laatst aangepast op 16-december2014

 

 
 
 
 
Nieuw(s) 
 
Afkondigingen 4-oktober-2015
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
In deze dienst waarin wij het heilig avondmaal vieren gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Arie van Wijk op het orgel.

De eerste collecte is voor Vluchtelingenhulp en de tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.
 
Op vrijdagavond 9 oktober spelen we als gemeente het spel Tri-axy. Een spel voor oud én jong. De avond begint om 20 uur en vindt plaats in de kerk. Opgeven kan op de lijst in hal van het Oldenhuis, of bij Mariëlle Zijlstra.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 

 

Recent gewijzigd:

 

  • Foto's van de Startzondag. (in het fotoboek).
  • De nieuwe V&T gids is er weer.


Oudere mededelingen

Afkondigingen 27-september-2015
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
In deze dienst gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Dennis Wubs op het orgel.

De eerste collecte is voor het Regionaal Diaconaal Fonds en de tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente. De deurcollecte is voor de voedselbank.
 
Er is een nieuwe piano aangekocht, deze is gefinancierd vanuit het verjaardagsfonds. 

Aansluitend bij de Actieweek voor vluchtelingen van Kerk in Actie, van 27 september tot 4 oktober,  zal de eerste collecte op zondag 4 oktober bestemd zijn voor Vluchtelingenhulp. 
Kerk in Actie ondersteunt al jaren gastvrije kerken en organisaties, die zich overal langs de vluchtroute en in conflictgebieden inzetten voor gevluchte, dakloze en ontheemde mensen. In kampen in Jordanië delen kerken bijvoorbeeld voedsel en tenten uit. In Syrië zorgen ze ervoor dat ontheemde kinderen toch naar school kunnen. In Griekenland zorgen kerken voor voedsel, drinkwater, tenten en sanitaire voorzieningen. En ook in Nederland bieden kerken praktische hulp. We bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
 
Op vrijdagavond 9 oktober spelen we als gemeente het spel Tri-axy. Een spel voor oud én jong. De avond begint om 20 uur en vindt plaats in de kerk. Opgeven kan op de lijst in hal van het Oldenhuis, of bij Mariëlle Zijlstra.
 
Na deze dienst is er koffiedrinken in het Oldenhuis. U bent van harte uitgenodigd.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
 
“Er is een tijd voor dit en er is een tijd voor dat”, schrijft Prediker. Dingen komen en gaan. Buiten je invloed om, soms. “God doet het goede”,  vervolgt hij, “zonder dat we weten wat precies”. Zou Prediker ons kunnen helpen het goede steeds weer te zoeken? In alle situaties? Wat helpt je verder. Wat geeft je kracht. Wat maakt het leven de moeite.
Als God aanwezig is, dan zou het mogelijk kunnen zijn om niet verstrikt te raken in wat er niet meer is. Maar om verder te gaan met wat er wel is.
 
Rondom de eredienst.
 
Israëlzondag, 4 Oktober. In Kerkbericht de Schakel volgde ik het leesrooster, met Maleachi 2 en Marcus 10. Deze twee teksten bij elkaar werden een pleidooi voor het gezin. Ik zal eerlijk zijn: ik kreeg die twee dingen niet bij elkaar: het gezin aan de ene kant en Israëlzondag aan de andere kant. Ik koos uiteindelijk voor een andere tekst. Twee andere teksten: Psalm 19 en Romeinen 11: 13-24. Enfin: zo’n inkijkje in de keuken krijgt u niet vaak.
 
In de laatste tekst worstelt Paulus ermee dat niet alle Joden (zijn broers en zussen) Jezus zijn gevolgd. Hoe kan dat? En zijn de mensen die Jezus wèl volgen dan beter? Paulus komt met het beeld van de olijfboom. Op de edele stam worden wilde loten ingeënt. De edele stam, dat zijn de kinderen van Israël, de wilde loten dat zijn wij. Heidenen. “laten de wilde loten dan niet neerkijken op de edele stam” en óók niet op de takken die er vroeger zaten. Het kon wel eens zo zijn, schrijft Paulus, dat de oorspronkelijke takken straks opnieuw worden ingeënt. En dat je er zelf weer uit wordt gehaald. Met andere woorden: hou je grote mond. En vrees God.
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk
 


Afkondigingen 20-september-2015
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons meebeleven, hartelijk welkom.
In deze dienst gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.
De eerste collecte is voor de Vredesweekcollecte en de tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.
 
De commissie vorming en toerusting organiseert op zondag 27 september een bezoek aan de moskee in Selwerd. Tijdens het bezoek krijgen we veel informatie over de geschiedenis, het geloof/ de geloofsbeleving, de diensten en de samenstelling van de geloofsgemeenschap. Als u belangstelling hebt kunt u uw naam noteren op de intekenlijst in de hal. 
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
 
We denken aan allen die met moeilijke uitslagen uit het ziekenhuis thuis kwamen. Hoe vind je je leven, als je gezondheid je in de steek laat? Er ligt het feit, maar het feit is nog niet je hele bestaan. Hoe je met de feiten omgaat kan ruimte scheppen. Soms moet je je, zo lang het kan, verzetten tegen het ziek-zijn. Maar er kan ook een moment komen, dat je moet aanvaarden dat het is, zoals het is. Juist in die aanvaarding kun je je vrij voelen. Vrijer, dan in je verzet.
 
Rondom de eredienst.
 
Elia is de profeet die het opneemt tegen Baäl. Dat is niet alleen geschiedenis. Het is evenmin alleen mythe. Wij lezen in de kerk niet “om de geschiedenis”,  wij lezen om “Woord van God” te verstaan. Wie zijn wij? Wat moeten wij doen?
Elia is een stem in ons midden. Zoals ook Baäl levende werkelijkheid is. Baäl betekent, ik schrijf het nog maar eens weer: bezitter, baas, mannetje. Achab is koning. En aanhanger van Baäl. Hij ziet de wijngaard van zijn buurman. Die wil hij hebben. Zijn vrouw Izebel geeft hem raad: : “laat je buurman verdwijnen, dan is de wijngaard van jou. Jij bent toch koning!”
Del Monte is een grote producent van fruit. Van bananen, bijvoorbeeld. In Guatamala onder andere. De regering daar heeft een minimumprijs vastgesteld voor bananen en daarmee voor de lonen van de plukkers. Maar papieren worden vervalst. Bananen onder de prijs verkocht. En vakbondsmensen die tegen de praktijken protesteren, … verdwijnen. Ik wandel de supermarkt binnen en zie de aanbieding: bananen, 1 euro per kilo! De huisvrouw in mij denkt: “Dat is mooi meegenomen.”
 
Of vindt u dit spiegelverhaal te associatief? Wie wij aanbidden is bij Elia (ook) een politieke zaak.
lezing 1 Koningen 21
 
De herfst trekt ons land binnen. Ik hoop dat u van de vruchten kunt genieten,
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk
 

Afkondigingen 13-september-2015.
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom op deze startzondag.  
 
In deze dienst gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Jenne Jan Kwant op de piano.
De eerste collecte is voor het JOP en de tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Startweekend.
En toen scheen zomaar tòch de zon. Terwijl wind en regen voorspeld was. Een mooi cadeautje op twee vrolijke en feestelijke dagen. Zaterdagavond gingen jongeren de huizen langs voor een running dinner. Het was gezellig en zinvol tegelijk. Goede gesprekken werden gevoerd. Net als zondag. In de dienst verzamelden we letterlijk onze gebeden. Daarna was er koffie met lekkernij op de boerderij van Menko. Er volgde een puik programma. En weer werd er naar elkaar geluisterd en met elkaar gesproken. Een groep binnen vroeg zich af: “Hoe vaak praten wij eigenlijk over ons innerlijk?. Op hetzelfde moment stond een groep buiten spontaan met dorpsgenoten te praten. Jongeren maakten foto’s van ‘sporen van God’, kinderen zochten schatten en knutselden een mobiel. De tijd vloog voorbij en voor we er erg in hadden, zaten we al weer bij de afsluitende maaltijd. Een dag met een glimlach.

Heel hartelijk wil ik iedereen danken die heeft meegeholpen in de voorbereidingen. Maar in het bijzonder Marjan van der Veen die alles had klaargezet en er voor zorgde dat alles op rolletjes verliep. Dank je wel.

Komende zondag, 20 september.
We lezen verder in het boek van de Koningen. Elia, de enige profeet die de Heer dient, loopt een hele weg “naar beneden”.  In moderne termen zouden we zeggen: hij is depressief. Na het grote spektakel op de Karmel, en het succes dat hij er mee had bij het volk, volgt een grote stilte.

Hij wordt gedwongen terug te kijken. Had hij in de strijd tussen de Heer en Baäl wel begrepen, eigenlijk, wie de Heer is? Of moet hij toch nog een keer ondervinden hoe ànders God is. We lezen vandaag de geschiedenis op de berg Horeb. 1 Koningen 19

Ook 20 september, in de middag, neemt Ineke Wolters afscheid van de gemeente in Baflo. Je hebt je met grote trouw ingezet voor de mensen. Met eenzelfde trouw leidde je jaren de classis. We wensen je veel vreugde toe op de weg die vóór je ligt. En alle wijsheid voor de gemeente van Baflo. Ineke, het ga je goed!
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.