Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
WELKOM WELKOM

 

Welkom bij de Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

 

De opbouw van deze website is als volgt:

In de linker kolom ziet u de menu-onderdelen, als daarin een klein driehoekje staat
kunt u daarop klikken met de muis, er  komen dan gerelateerde  sub menu(s) te voorschijn.

De midden kolom bevat de pagina's bij de het gekozen menu onderdeel.

In de rechter kolom staan het nieuws en eventuele recente wijzigingen, en ongeveer een maand met wat ouder nieuws.

 

 Weblog

Ds. van Dijk heeft een weblog over mens en God, puttend uit de christelijke traditie.

In onze tijd wordt gezegd, dat het grote verhaal over God niet meer bestaat.
Dat is, denk ik wel waar, ervan uitgaande dat er ooit wel een groot verhaal is geweest.
De verschrikkelijke vergissing die veel denkers daarbij maken is dat ze God -het woord God- daarmee als overbodig wegzetten.
Die vergissing lijkt mij verschrikkelijk, omdat met die beweging blindheid bestaat voor de religiositeit die de hele samenleving doortrekt.
Daarmee bedoel ik niet zozeer de spiritualiteit van New Age, maar vooral de veel minder grijpbare spiritualiteit van de post-moderne autonome mens.
Door na te denken over het spreken uit de christelijke traditie, hoop ik ook helder te krijgen wat onze samenleving drijft en bij elkaar houdt.

Als het je aardig lijkt om te volgen wat ik aan het doen ben-
en mij lijkt het meer dan aardig als je dat doen zou, en ook zou willen reageren dan kun je me op deze link vinden
 


 

Hieronder staan de foto's van onze kerken. Elke zondag vind in één van deze kerken een kerkdienst plaats, meestal in Sauwerd.
Bovendien vinden er diensten plaats op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste kerstdag en oudjaarsavond. Op stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie in het menu (links bij Kerkdiensten) voor de juiste tijden.


 

 

De (oorspronkelijk) hervormde kerk in Adorp

 

 


De (oorspronklijk) hervormde kerk in Wetsinge.
Bekijk de binnenzijde, in de oude situatie (panoramafoto dwz 360°).

 

 
 

De (oorspronkelijk) gereformeerde kerk in Sauwerd, met links de pastorie, en rechts het Oldenhuis.

 

 

 

 


Het interieur van de kerk in Sauwerd.

 

Drie wanden zijn voorzien van een bijbelse afbeelding. De schilderijen  zijn van de schilder Aizo Betten (1938-2014) uit Warffum. Aizo was lid van de kunstenaarskring "de Ploeg"en heeft veel naam gemaakt als kunstenaar.

 

 

Pagina laatst aangepast op 21-december2014

 

 
 
 
 
Nieuw(s)

 
Afkondigingen 15 januari 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
Een speciaal welkom aan de familie Wind en Arends en vrienden van de doopouders.


De bloemen .....


De eerste collecte is voor Oecumene en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.
Dinsdagavond 17 januari zal er in het Oldenhuis een lezing gehouden worden over God en geweld.  Wouter Slob, PKN-predikant in Zuidlaren, zal de achtergronden schetsen van religieus geweld en specifiek ingaan op hedendaagse manifestaties daarvan. Deze lezing wordt van harte aanbevolen, het betreft een zeer actueel onderwerp.
Volgend weekend heeft de gereformeerde kerk vrijgemaakt een feestelijk weekend om de verbouwing van hun kerkgebouw te laten zien en te vieren. Zaterdag 21 januari van 14.00 – 17.00 uur zal er open huis zijn voor dorpsgenoten en belangstellenden. U bent van harte uitgenodigd.
 
Na deze dienst staat er koffie en thee klaar in het Oldenhuis.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Uit de gemeente 

.......

Met mijn partner, Henk, gaat het niet zo goed. Met het moderamen heb ik afgesproken dat ik volgende week (van 23 januari tot 28 januari) vrij heb.
 
Rondom de eredienst.
 
Kanazondag! Ik zeg het ieder jaar weer, hoezeer ik van deze zondag houd. Dat Johannes een geschiedenis noteert waarin verdriet, mislukking en teleurstelling samen vallen met vreugde, feest en zegen. Niet als: het was verdrietig en gelukkig werd het weer goed. Maar als: in het verdriet was ook heelheid te vinden. Prachtig. Eén van de lagen van het verhaal is dit: dat het hier al verteld hoe Jezus zichzelf in de dood zal geven. Die wijn: dat is de wijn van het koninkrijk. De wijn die wij drinken bij het avondmaal. Een groot geluk dat wij komende zondag het avondmaal ook vieren.
lezingen Jesaja 62: 1-4 en Johannes 2: 1-11
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk

  
 Oudere mededelingen

Afkondigingen 8 januari 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan .......

De eerste collecte is voor het Regionaal Diaconaal Fonds en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.
Dinsdagavond 17 januari zal er in het Oldenhuis een lezing gehouden worden over God en geweld.  Wouter Slob, PKN-predikant in Zuidlaren, zal de achtergronden schetsen van religieus geweld en specifiek ingaan op hedendaagse manifestaties daarvan. Deze lezing wordt van harte aanbevolen, het betreft een zeer actueel onderwerp.
Na deze dienst staat er koffie en thee klaar in het Oldenhuis. U bent van harte uitgenodigd.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Rondom de eredienst
15 januari, eerste zondag na epifanie. Onze vraag is: hoe verschijnt de Heer? Hoe is Hij te verwachten? Vorige week lazen we over de magiërs die hun leven uit handen gaven en knielden. Vanmorgen lezen we over de Heer die zèlf óók zijn leven uit handen geeft. Hij schenkt zich in de doop. Aan het leven van mensen. Wat wil dit zeggen? Dat wij geborgen zijn. Bij Christus. Dat wij niet bang hoeven te zijn onszelf te verliezen. Dat wij geboren zijn om onszelf te geven. Als antwoord op Christus.
 
Jula wordt gedoopt. Zij is de dochter van Jolien Wind en Patrick Arends, Schoolstraat 6, Sauwerd. We verheugen ons, en aan de klappende handjes van Jula te zien – afgelopen zondag-  zij ook!
lezingen Jesaja 42:1-7 en Mattheus 3: 13-17
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk
Afkondigingen 1 januari 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.


De bloemen gaan ......

De eerste collecte is voor de Diaconie en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
 
.......

Heel hartelijk willen we u danken voor de vele kerst- en nieuwjaarswensen die u aan ons schreef. Wij hopen en bidden dat 2017 voor u een jaar zal zijn, waarin de liefde van God de kern van uw leven zal zijn.
 
Rondom de eredienst.
 
De vrijgemaakte broeders en zusters hebben hun eigen kerkgebouw weer in gebruik genomen. Het is een mooie tijd geweest, waarin wij het gebouw deelden. Iemand opperde al: “Loat toch ain gebaauw ienstört’n” Dat zal niet zo gauw gebeuren, nu beide aardbevingsbestendig zijn gemaakt. Maar we hopen wel dat we de contacten over en weer op een nieuwe manier inhoud kunnen geven.
 
8 januari, epifanie. De verschijning van de Heer. De magiërs komen weer voorbij. Dat doen zij ieder jaar. En ieder jaar weer zijn we onder de indruk van de ommezwaai in hun leven. Zij die de hemel afspeurden naar tekenen, om zo te weten welke keuzes de juiste zijn en hoe je je leven voorspoedig houdt (als Mars in het huis van Venus staat, moet u uw aandelen verkopen), werden zij mensen die reisden. “Langs een andere weg”,  schrijft de evangelist. Zo had hen een engel gewaarschuwd.
Die zin, dat zij reisden langs een andere weg, is waar het kerstfeest op uit loopt: dat wij andere mensen zullen worden. Vrij om te gaan, waar wij geroepen worden. Wat is het geheim van deze mannen en vrouwen uit het Oosten? Het is hun mislukking bij Herodes en hun opstanding bij Jezus. Terwijl zij knielden. Als ik mij groot houd, ben ik klein, als ik klein ben, ben ik groot.
lezingen: Jesaja 60: 1-6 en Mattheus 2: 1-12
 
met een lichte en hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk.Afkondigingen 25 december 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.


De bloemen gaan ......

De eerste collecte is voor Kinderen in de knel en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente. De deurcollecte is voor de voedselbank.

Morgenvroeg zal in dit kerkgebouw het Kinderkerstfeest worden gevierd. Aanvang 10.00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


 

 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.