Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
WELKOM WELKOM

 

Welkom bij de Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

 

De opbouw van deze website is als volgt:

In de linker kolom ziet u de menu-onderdelen, als daarin een klein driehoekje staat
kunt u daarop klikken met de muis, er  komen dan gerelateerde  sub menu(s) te voorschijn.

De midden kolom bevat de pagina's bij de het gekozen menu onderdeel.

In de rechter kolom staan het nieuws en eventuele recente wijzigingen, en ongeveer een maand met wat ouder nieuws.

 

 Weblog

Ds. van Dijk heeft een weblog over mens en God, puttend uit de christelijke traditie.

In onze tijd wordt gezegd, dat het grote verhaal over God niet meer bestaat.
Dat is, denk ik wel waar, ervan uitgaande dat er ooit wel een groot verhaal is geweest.
De verschrikkelijke vergissing die veel denkers daarbij maken is dat ze God -het woord God- daarmee als overbodig wegzetten.
Die vergissing lijkt mij verschrikkelijk, omdat met die beweging blindheid bestaat voor de religiositeit die de hele samenleving doortrekt.
Daarmee bedoel ik niet zozeer de spiritualiteit van New Age, maar vooral de veel minder grijpbare spiritualiteit van de post-moderne autonome mens.
Door na te denken over het spreken uit de christelijke traditie, hoop ik ook helder te krijgen wat onze samenleving drijft en bij elkaar houdt.

Als het je aardig lijkt om te volgen wat ik aan het doen ben-
en mij lijkt het meer dan aardig als je dat doen zou, en ook zou willen reageren dan kun je me op deze link vinden
 


 

Hieronder staan de foto's van onze kerken. Elke zondag vind in één van deze kerken een kerkdienst plaats, meestal in Sauwerd.
Bovendien vinden er diensten plaats op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste kerstdag en oudjaarsavond. Op stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie in het menu (links bij Kerkdiensten) voor de juiste tijden.


 

 

De (oorspronkelijk) hervormde kerk in Adorp

 

 


De (oorspronklijk) hervormde kerk in Wetsinge.
Bekijk de binnenzijde, in de oude situatie (panoramafoto dwz 360°).

 

 
 

De (oorspronkelijk) gereformeerde kerk in Sauwerd, met links de pastorie, en rechts het Oldenhuis.

 

 

 

 


Het interieur van de kerk in Sauwerd.

 

Drie wanden zijn voorzien van een bijbelse afbeelding. De schilderijen  zijn van de schilder Aizo Betten (1938-2014) uit Warffum. Aizo was lid van de kunstenaarskring "de Ploeg"en heeft veel naam gemaakt als kunstenaar.

 

 

Pagina laatst aangepast op 21-december2014

 

 
 
 
 
Nieuw(s)
 

 
Afkondigingen 24 april 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

In deze dienst is er muzikale begeleiding door de blaasgroep van Bert Westra met op de piano Jenne Jan Kwant.

.....

De eerste collecte is voor Eredienst en kerkmuziek en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente. Bij de deur is de collecte voor de voedselbank.

Vanmiddag sluit de commissie Vorming & Toerusting het seizoen 2015-2016 af met een georganiseerde wandeling rondom de Nieuwe Kerk aan de Nieuwe Boteringestraat, en een bezoek aan de Nieuwe Kerk onder leiding van de heer Pieter Bootsma, oud-rector van het Wessel Gansfort College. Vertrek vanaf het Kerkplein om 13.30 uur. Voor vervoer ligt er een intekenlijst in de hal van het Oldenhuis. Op eigen gelegenheid reizen kan natuurlijk ook.
We verzamelen om 14.00 uur aan de zuidwestzijde van de Nieuwe Kerk. Afsluiting is rond 16.30 uur. Deelname kost € 5,00.
 
In de hal van de kerk is een bak geplaatst, deze is bestemd voor lege flessen. De actie is voor Tear, voor het project ‘Mumbai it is!’ Dit project zet zich in voor de straatjongeren in Mumbai, India. Dit is dezelfde bestemming als het project Nacht zonder Dak. Dit zal plaatsvinden op 8 juli op het sportpark. U kunt uw lege flessen in de bak inleveren tot en met zondag 5 juni.
 
We willen u allen van harte uitnodigen om na de dienst samen een kopje koffie of thee te drinken in het Oldenhuis.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Rondom de eredienst.
 
1 mei, Rogate. We lezen door in de Hebreeën. Hoofdstuk 5: 11 – 6: 8. Vraagt de schrijfster tot nog toe al veel van de hoorder. Bij deze hoofdstukken is openheid nog veel meer gevraagd. Ze spreekt harde woorden. Als lezer ben ik geneigd om mij af te sluiten. Om te denken: “Nou, nou”. Of: “O ja, dat zijn nu goede woorden voor Pietje, ik hoop dat hij luistert.” Maar zelf luisteren? Kuch.
Hebreeën wijst er op, dat de gelovigen niet zijn wie ze hadden kunnen zijn. Ze hadden al zelf leraar kunnen zijn, maar ze drinken nog steeds melk. Er valt een stevig oordeel: wie van het geloof valt kan daar niet naar terugkeren, je zou Christus opnieuw kruisigen. Augustinus, vier eeuwen later, oordeelde heel anders. Den Heyer zegt dat juist om deze uitspraak eeuwen lang gediscussieerd is, of de Hebreeën wel in de bijbel thuis hoort. Hardheid is moeilijk. Maar is het daarmee ook onwaar?
 
5 mei, Hemelvaart, veertigste dag van Pasen. Op deze dag val ik zelf bijna in vermaningen. Het doet mij verdriet dat méér christenen op deze dag denken aan de caravan of aan een rondje fietsen in de zon, dan aan het opzoeken van de gemeenschap. Ik hoop elk jaar weer op regen. Dat is niet aardig. Ik weet het. We lezen verder in hoofdstuk 9 (1-15). De schrijfster slaat de bijbel opnieuw open bij de boeken van het Oude Testament, met name Leviticus. Zij beschrijft de tent der samenkomst uit  de woestijntijd. Zó uitbundig, dat ik mij als protestant ineens heel kaal voel. Onze eredienst lijkt tegenover de voorschriften uit Leviticus meer op een versierd college dan op liturgie. Of wil ze dat niet zeggen? Ze schrijft: wat in het Oude Testament werd uitgebeeld, dat heeft Jezus werkelijk gedaan. “Hij is de hemelse tabernakel binnengegaan”. Een tekst die voor deze dag geschreven lijkt.
 
Het zijn de koudste aprildagen sinds 1502 meen ik. Of in elk geval zoiets heb ik gehoord. Maar tussen de hagelbuien door, hippen de mussen en koolmezen over het terras om hondenharen, pluisjes en takjes te verzamelen. Koud of niet: zij blijven hun nesten bouwen. In de verwachting op betere tijden. Moesten wij in ons leven ook maar doen,
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk
 
   Recent gewijzigd.

  • Op de Homepagina staat de uitnodiging om de visitatie van onze gemeente bij te wonen.
  • Zie het "Foto Album"  voor de Repair café ochtend in het Oldenhuis.


 
Oudere mededelingen

Afkondigingen 17 april 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De eerste collecte is voor het classisproject in Guatemala Evangelisatie in eigen gemeente en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.

Wij willen u van harte uitnodigen voor de gemeenteavond van onze gemeente. Deze zal a.s. woensdag 20 april gehouden worden, in het Oldenhuis. We beginnen om 19.30 uur.

Ook willen wij u de visitatie van onze gemeente onder de aandacht brengen. Deze is op dinsdag 26 april. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
 
Zondagmiddag 24 april is er een wandeling rondom de Nieuwe Kerk aan de Nieuwe Boteringestraat, en een bezoek aan de Nieuwe Kerk onder leiding van de heer Pieter Bootsma, oud-rector van het Wessel Gansfort College.
Met deze excursie wordt door de commissie Vorming & Toerusting het seizoen 2015-2016 afgesloten. En die afsluiting belooft ook dit jaar weer een leerzaam én gezellig evenement te worden. Dus neem de uitnodiging aan en ga mee………………!
Vertrek vanaf het Kerkplein om 13.30 uur. Voor vervoer ligt er een intekenlijst in de hal van het Oldenhuis. Op eigen gelegenheid reizen kan natuurlijk ook.
We verzamelen om 14.00 uur aan de zuidwestzijde van de Nieuwe Kerk. Afsluiting is rond 16.30 uur. Deelname kost € 5,00.
  
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Uit de gemeente.
.......... 
 
Vaak word je op jezelf terug geworpen als de gewone stroom van het leven onderbroken wordt. Het kan zijn dat we belangrijke dingen ervaren. Dat er vragen worden gesteld waarop we een antwoord moeten vinden. Soms is het meer zaak om de angsten stil te houden en het leven voorrang te geven. Wat ons ook gebeurt en waar we ook in ons leven zijn: dit is de enige mogelijkheid. Er is geen ander bestaan dan dit. Leef het met aandacht.
 
Rondom de eredienst.
 
We lezen in de tijd na Pasen de brief aan de Hebreeën. Een brief die geen brief is, maar een preek. Ja, ik vraag mij ook af, hoe de eerste christenen hier naar geluisterd hebben. Het Grieks is opgepoetst en uitbundig. Begrepen ze wat ze hoorden? Hadden zij meer kennis dan wij? Een dieper geestelijk leven?
De preek wil de mensen opwekken trouw te blijven aan de God die zich heeft ontvouwd in Christus Jezus. En de prediker, mogelijk zelfs een predikster, ondersteunt haar betoog met een overvloed aan beelden uit de boeken die wij het Oude Testament noemen.
Komende zondag komen we in de binnenkamer van het betoog. Er past ons een houding van luisteren en ontvangen. Ik begrijp dat we er sneller “iets van willen vinden”. Misschien zijn wij dáárvoor een maatje te klein. Hebreeën betoogt, dat Jezus onze hogepriester is. Maar anders dan de hogepriesters uit het Oude Testament, brengt hij niet elk jaar een offer, maar heeft Hij een offer gebracht dat voldoende was. Jezus schonk zichzelf als offerlam. Hij is als Melchisedek die zomaar, zonder oorzaak bij Abraham kwam en hem brood en wijn aanbood.
Ik wil met u nog een keer naar de lezing van Goede Vrijdag. Wat gebeurt er op Golgotha? Ik denk er aan om iets uit te graven over de offers in het Oude Testament – en, natuurlijk, uiteindelijk de vraag: wat doet dat met ons? Wat zegt het ons?
 
met een hartelijke groet. De lente komt slechts aarzelend op gang.  Het lijkt wel alsof we sinds oktober in een natte, koude treurigheid zijn beland zonder einde. Maar wie goed oplet, ziet toch hoe de bomen groen worden, de planten gaan groeien en de eerste zwaluwen komen kijken. Aarzelend of niet: het licht breekt door
 
Sybrand van Dijk
  Afkondigingen 10 april 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.


De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Piet Ritzema, hij is thuisgekomen uit het ziekenhuis.
 
De eerste collecte is voor Evangelisatie in eigen gemeente en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.


De commissie Vorming & Toerusting heeft voor dinsdagavond 12 april een bijzondere excursie georganiseerd: namelijk een bezoek aan de kluizenaar in het kerkje van Warfhuizen. We zijn van 19.00 tot uiterlijk 20.45 uur te gast bij Pater Hugo. Hij leeft sinds 2001 als kluizenaar in Warfhuizen. Het belooft een heel bijzondere avond te worden.
De commissie nodigt u allen van harte uit om mee te gaan. Wie vervoer wil kan intekenen op een lijst in de hal. Vertrek is om 18.30 uur vanaf het Kerkplein. Kosten € 5,00.
 
We willen u allen van harte uitnodigen om na de dienst samen een kopje koffie of thee te drinken in het Oldenhuis.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
 
Sinds vorige week pak ik stap voor stap het werk weer op. Het is een groot wonder, dat het allemaal zo goed is gegaan. Ik heb één van mijn nieren aan mijn partner gegeven. Het gaat goed met hem. En ook met mij.
 
De afgelopen weken is er veel in de gemeente gebeurd. Een aantal van u heeft nare uitslagen in het ziekenhuis te horen gekregen. Ik hoor ook van mensen die op uitslagen wachten en daar tegen opzien.
 
We denken aan Piet Ritzema (Schoolstraat  9, Sauwerd). Ook hij onderging een niertransplantatie. Maar de verbetering laat nog op zich wachten. Dat begroot ons enorm. Hij moet nu drie keer in de week naar de dialyse. Van harte hopen we, Piet, dat de situatie voor jou verandert. We noemen jou, Ayu en Herman in onze gebeden.
 
En dan zijn er ook tekenen van hoop. 6 April j.l. werd Jaylissa Pauletta Tjarda geboren, dochter van Lammert Brinkhuizen en Jeanette Lammers (Oosterstraat 31, Sauwerd). Ze is het zusje van Jeremy. En de kleindochter van Peter en Tjarda Brinkhuizen. “Trotse opa en oma”, lieten zij weten. Ook Lammert en Gre Bijma feliciteren wij van harte. Zij zijn de overgrootouders van de kleine Jaylissa. We bidden om Gods zegen, dat zij in een kring van liefde zal opgroeien.
 
Rondom de eredienst.
 
We lezen verder in de brief, pardon de préék aan de Hebreeën. Hoofdstuk 4: 1-13. Het doel van ons bestaan is, zegt de schrijver,  pardon.. de schrijfster van de preek, de sabbatsrust. Staan wij er dan mooi gekleurd op met onze arbeidsethos. Werk is, als ik mij niet vergis, steeds meer ons leven geworden. We mikken op de beste carrière. We mikken op het hoogste inkomen. En het lijkt alsof daar ons bestaansrecht van af hangt. En dan komt de Hebreeën aan en die zegt: “Wij zullen ingaan in de rust”.
 
Met een hartelijke groet. De lente laat zich, ondanks de regen en ondanks de kou, steeds meer zien. Het is bijna een gelijkenis over God.  Hij zaait goedheid, ook al denken wij soms van niet
 
Sybrand van Dijk
Afkondigingen 3 april  2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

In deze dienst gaat ds G.H. Renting uit Zuidhorn voor en speelt Arie van Wijk op het orgel.
 
De eerste collecte is voor de Arme kant van Winsum en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.

Afgelopen week heeft u de uitnodiging voor de gemeenteavond op woensdag 20 april ontvangen, met de vraag een keuze te maken over het jaarverslag.
In de hal ligt een intekenlijst wanneer u het jaarverslag op papier wilt ontvangen. U kunt dit ook via uw wijkouderling aangeven. Wilt u het jaarverslag digitaal ontvangen, stuurt u dan een mail naar de scriba.  
 
De commissie Vorming & Toerusting heeft voor dinsdagavond 12 april een bijzondere excursie georganiseerd: namelijk een bezoek aan de kluizenaar in het kerkje van Warfhuizen. We zijn van 19.00 tot uiterlijk 20.45 uur te gast bij Pater Hugo. Hij leeft sinds 2001 als kluizenaar in Warfhuizen. Het belooft een heel bijzondere avond te worden.
De commissie nodigt u allen van harte uit om mee te gaan. Wie vervoer wil kan intekenen op een lijst in de hal. Vertrek is om 18.30 uur vanaf het Kerkplein. Kosten € 5,00.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Thuisgekomen uit het ziekenhuis
Piet Ritzema is afgelopen week thuisgekomen uit het ziekenhuis. Piet heeft een niertransplantatie ondergaan. Er is nog grote zorg rond de verdere verloop van zijn herstel. We bidden je Gods kracht en zegen toe.


Namens de kerkenraad:
Titia Bijma, scriba.
Piet Drijfhout, voorzitter.

Rondom de diensten.
 
Komende zondag, 10 april, zo is het plan, zal ik zelf weer voorgaan. Ik kijk er naar uit! We spraken elkaar de laatste keer aan het begin van de veertig-dagen-tijd. Het is een tijd die je wil terugbrengen naar de belangrijke vragen: waarom? wie? hoe? Naar de vragen “hoe is mijn leven nu voor God?”en “hoe kan het zijn?” Door de operaties werden het voor Henk en mij bijzondere weken. Vooral omdat alles zo buitengewoon goed is gegaan. Iemand met een vergelijkbare ervaring schreef ons: “Hoe dan ook komen de vragen naar je eigen dood dichterbij.” En daarmee ook de vragen naar je leven.
We zijn nu in de tijd van Pasen naar Pinksteren. Het is een soort broedtijd. Christus is uit de doden opgestaan. Het leven, nee Zijn leven, heeft overwonnen. Dat bericht is zo absurd (wij verkeren gemakkelijker met de teleurstelling dan met de hoop), dat je zeven weken nodig hebt om het te laten bezinken. “De leerlingen waren in het huis”, zo meldt de Handelingen. Willem Barnard noteert daarbij: “dat kan niet anders betekenen dan dat de leerlingen zich verdiepten in de schriften. Dáár zochten zij het antwoord op de vraag wat de opstanding te betekenen heeft.”
Ik had gedacht deze zeven weken, naast de voorgegeven lezingen, de brief aan de Hebreeën te lezen.
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk


 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.