Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
WELKOM

WELKOM

 

Welkom bij de Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

 

 

De opbouw van deze website is als volgt:

In de linker kolom ziet u de menu-onderdelen, als daarin een klein driehoekje staat
kunt u daarop klikken met de muis, er  komen dan gerelateerde  sub menu(s) te voorschijn.

De midden kolom bevat de pagina's bij de het gekozen menu onderdeel.

In de rechter kolom staan het nieuws en eventuele recente wijzigingen, en ongeveer een maand met wat ouder nieuws.

 

 Weblog

Ds. van Dijk heeft een weblog over mens en God, puttend uit de christelijke traditie.

In onze tijd wordt gezegd, dat het grote verhaal over God niet meer bestaat.
Dat is, denk ik wel waar, ervan uitgaande dat er ooit wel een groot verhaal is geweest.
De verschrikkelijke vergissing die veel denkers daarbij maken is dat ze God -het woord God- daarmee als overbodig wegzetten.
Die vergissing lijkt mij verschrikkelijk, omdat met die beweging blindheid bestaat voor de religiositeit die de hele samenleving doortrekt.
Daarmee bedoel ik niet zozeer de spiritualiteit van New Age, maar vooral de veel minder grijpbare spiritualiteit van de post-moderne autonome mens.
Door na te denken over het spreken uit de christelijke traditie, hoop ik ook helder te krijgen wat onze samenleving drijft en bij elkaar houdt.

Als het je aardig lijkt om te volgen wat ik aan het doen ben-
en mij lijkt het meer dan aardig als je dat doen zou, en ook zou willen reageren dan kun je me op deze link vinden
 


 

Hieronder staan de foto's van onze kerken. Elke zondag vind in één van deze kerken een kerkdienst plaats, meestal in Sauwerd. Zie in het menu (links bij Kerkdiensten) voor de juiste tijden.


 

 

De (oorspronkelijk) hervormde kerk in Adorp

 

 


De (oorspronklijk) hervormde kerk in Wetsinge.
Bekijk de binnenzijde, in de oude situatie (panoramafoto dwz 360°).

 

 
 

De (oorspronkelijk) gereformeerde kerk in Sauwerd, met links de pastorie, en rechts het Oldenhuis.

 

 

 

 


Het interieur van de kerk in Sauwerd.

 

Drie wanden zijn voorzien van een bijbelse afbeelding. De schilderijen  zijn van de schilder Aizo Betten (1938-2014) uit Warffum. Aizo was lid van de kunstenaarskring "de Ploeg"en heeft veel naam gemaakt als kunstenaar.

 

 

Pagina laatst aangepast op 10-aug-2014

 

 
 
 
 
NieuwsAfkondigingen
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u en onze gasten hartelijk welkom in deze dienst op de laatste zondag van het Kerkelijk jaar..
 
In deze dienst  gaat ds. Sybrand voor en speelt Jenne Jan Kwant op de piano.
 
De herstelwerkzaamheden van het kerkgebouw vorderen gestaag maar zijn nog niet afgerond. Daarom zullen we volgende week zondag ook nog kerken in Ubbegaheem.
 
Na de dienst bent u allemaal van harte welkom bij de koffie.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 


Rondom de eredienst.
 
Komende zondag is het eerste advent. Hoewel het buiten warm en zacht is, nadert de winter. Ik vind het elk jaar van grote kracht, dat de Kerk bij het naderen van het duister viert hoe het licht komt. En als het licht letterlijk terugkeert (in de Paastijd) gedenkt de Kerk, hoe het duister telkens terrein inneemt. Wat doen wij om de weg van het licht te openen? Of, in een kerklied, hoe verwachten wij de komst van de Heer? We lezen over dienaren die in het huis waken, totdat de eigenaar terug zal komen. Ons leven is: het feest van God voorbereiden. lezingenJesaja 63: 19b – 64:8 en  Marcus 13: 24-37
 
“Heb jij mijn nijlpaard wel eens goed gezien?” Het antwoord van God cirkelt de laatste weken om mij heen. De Heer zegt het tegen Job.  Job heeft God tot spreken geroepen, nu het verschrikkelijke en onbegrijpelijke over zijn leven is uitgegoten. Zijn vrienden gaven hem een antwoord vol logica: Je hebt gezondigd, Job. Daarom overkomt je dit. Job rebelleert tegen deze woorden. “Onzin! Ik heb niet gezondigd.” God spreekt woorden vol absurditeit. Wat moet een nijlpaard tegenover het leed in Jobs bestaan? Niets! En toch buigt Job zich. Waarom?
Ik buig mij, omdat het leven een groot wonder is. Inderdaad, dat nijlpaard. Wat een fantastisch, eigenaardig, sterk en lui dier. Het had er ook niet kunnen zijn. Ik had er ook niet kunnen zijn.
 
Maar ik ben er wel.
 
Ook als mijn leven niet loopt zoals ik had gehoopt of gewild, is dit wel mijn leven. Van verbazing stijg ik op, van verwondering van ik neer.
Ik kijk naar uw nijlpaard, Heer. En ik denk: “God. Wat mooi.”
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk 


Recent aangepast:
 
  • De restauratie van de kerk, in beeld gebracht door Klaas Wildeman. Zie het fotoalbum. 
    Serie foto's  no 2 is er nu bijgezet.
Oudere  mededelingen en nieuws


Afkondigingen 16-november-2014. 
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst  gaat ds. Anja Diesemer voor en speelt Arie van Wijk op de piano.
 
De eerste collecte is bestemd voor kerk in actie binnenlands diaconaat en de tweede voor het werk in eigen gemeente.  
 
De kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 staat onder leiding van
Hannie Ritzema en Bob Brinkhuizen.
 
De Commissie Vorming & Toerusting nodigt u van harte uit voor een interessante lezing over een stukje (kerk-) geschiedenis van Sauwerd en Wetsinge.
Aanstaande dinsdagavond, 18 november,  zal Reina de Lange een lezing houden.  Het onderwerp van haar lezing zal zijn De Onsta’s en de kerken van Sauwerd en Wetsinge.
De avond wordt gehouden in Gereformeerd Vrijgemaakte kerk in Sauwerd. Aanvang is om 20.00 uur. Kosten bedragen € 4,00 inclusief een kopje koffie/thee.     
 
Even een paar zaken over de herstelwerkzaamheden van ons kerkgebouw.  De werkzaamheden zijn nog niet afgerond en daarom zullen we in ieder geval de komende twee weken ook nog ‘kerken’ in Ubbegaheem. Er wordt druk gewerkt in het kerkgebouw en daarom een oproep aan al diegenen die van bakken houden.  Misschien wilt u eens iets lekkers voor bij de koffie bakken? Overdag is de kerk open en kunt u uw baksel altijd brengen.  Dit wordt erg op prijs gesteld. Ook niet zelf gebakken lekkernijen zijn overigens van harte welkom.
 
Nog even voor degene die minder goed horend zijn, in deze zaal is geen ringleiding aanwezig.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de pastorie

Wie is wijs?, vraagt psalm 107. En het lied antwoordt: ‘die beseft de weldaden des Heren’. Wijsheid heeft niet zo veel met kennis te maken, of met diploma’s. Wijsheid is: je weg weten in alle omstandigheden. Dat je niet heen-en-weer wordt geslagen. Dat je niet onthand staat tegenover wat het leven je soms aanreikt. Harde dingen gebeuren: mensen sterven jong, mensen worden ontslagen, mensen genezen niet. Dat is de werkelijkheid. Met God wordt die niet anders. Jij wordt, hopelijk, anders. Dat je in alles dit ervaart: er zijn weldaden die mij sterk maken. Soms zie je het gebeuren: een onverwachte hand naar je uitgestrekt toen je het nodig had. En dan de moed hebben die hand vast te pakken.
 
Rondom de eredienst.
 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar, komende zondag. We gedenken allen die ons in de dood zijn voorgegaan. We doen dit, volgens de Lutherse traditie, op de grens naar advent toe, de tijd van verwachting. We spreken de namen uit, bekleed met verwachting. Welke? Dat zij niet vergeten zijn. Maar geborgen. En dat hun daden vrucht zullen dragen in ons. We komen, ook deze week, in Ubbegaheem bijeen.
 
met een hartelijke groet aan u allen,
het is herfst, de bladen vallen, maar het zonlicht speelt er liefdevol en vol goud om heen
 
ds. Sybrand van Dijk.
Afkondigingen 9-november-2015
 
Dinsdagavond 11 november, ’s avonds om 8 uur, komt de psalmenkring bij elkaar in de pastorie. U bent van harte uitgenodigd.
 
Vandaag kunt nog mee doen aan de Dorcas Voedselactie. Voedingswaren kunt u inleveren in de dozen in de hal. Er is ook een collectebus waarin u een gift kunt doen. Dit jaar komt een deel van de voedselpakketten ten goede aan mensen die vluchtten voor het geweld in hun land. 
 
De Commissie Vorming & Toerusting nodigt u van harte uit voor een interessante lezing over een stukje (kerk-) geschiedenis van Sauwerd en Wetsinge.
Op dinsdagavond 18 november zal Reina de Lange een lezing houden.  Het onderwerp van haar lezing zal zijn De Onsta’s en de kerken van Sauwerd en Wetsinge.
De avond wordt gehouden in Gereformeerd Vrijgemaakte kerk in Sauwerd. Aanvang is om 20.00 uur. Kosten bedragen € 4,00 inclusief een kopje koffie/thee.
 

Afkondigingen 2-november-2015. 
 
Dinsdagavond komt de jongerengespreksgroep, de 17+ groep, bij elkaar.
 
Woensdag is het Dankdag.  De dienst begin om half en u bent allemaal van harte uitgenodigd.
 
Deze week wordt de Dorcas voedselactie gehouden. Het thema van de Dorcas Voedselactie is ‘Doe een boodschapje extra!’. De tijdens de actieweek ingezamelde middelen komen terecht in voedselpakketten, voedsel voor nu, of worden geïnvesteerd in voedselzekerheidsprojecten, voedsel voor later. Dit jaar komt een deel van de voedselpakketten ten goede aan mensen die vluchtten voor het geweld in hun land.  Vandaag en a.s. woensdag (dankdag) kunt voedingswaren inleveren in de dozen in de hal. Er is ook een collectebus waarin u een gift kunt doen.
 
Ook de Voedselbank doet deze maand een beroep op ons.  Deze week kunt rijst, pastaproducten en pakjes margarine, bak – en braadproducten inleveren bij Anneke van der Schans of bij de Superrrr.
 

Afkondigingen 26-oktober-2014
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u en onze gasten hartelijk welkom.
 
In deze dienst  gaat ds. Arie de Leeuw uit Wetsinge voor en speelt Jenne Jan Kwant op de piano.
Er is vanavond catechese voor de groepen 7 en 8 bij de familie Poelman, Burchtweg 2, we beginnen op 19.15 uur.
 
De eerste collecte is de Hervormingsdagcollecte en de tweede voor het werk in eigen gemeente.  De uitgangscollecte is bestemd voor de voedselbank.
 
De kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 staat onder leiding van
Bob Brinkhuizen, Pieter Jan Kwant en Corine Buikema.
 
Na de dienst bent u allemaal van harte welkom bij de koffie.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.