Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
WELKOM WELKOM

 

Welkom bij de Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

 

De opbouw van deze website is als volgt:

In de linker kolom ziet u de menu-onderdelen, als daarin een klein driehoekje staat
kunt u daarop klikken met de muis, er  komen dan gerelateerde  sub menu(s) te voorschijn.

De midden kolom bevat de pagina's bij de het gekozen menu onderdeel.

In de rechter kolom staan het nieuws en eventuele recente wijzigingen, en ongeveer een maand met wat ouder nieuws.

 

 Weblog

Ds. van Dijk heeft een weblog over mens en God, puttend uit de christelijke traditie.

In onze tijd wordt gezegd, dat het grote verhaal over God niet meer bestaat.
Dat is, denk ik wel waar, ervan uitgaande dat er ooit wel een groot verhaal is geweest.
De verschrikkelijke vergissing die veel denkers daarbij maken is dat ze God -het woord God- daarmee als overbodig wegzetten.
Die vergissing lijkt mij verschrikkelijk, omdat met die beweging blindheid bestaat voor de religiositeit die de hele samenleving doortrekt.
Daarmee bedoel ik niet zozeer de spiritualiteit van New Age, maar vooral de veel minder grijpbare spiritualiteit van de post-moderne autonome mens.
Door na te denken over het spreken uit de christelijke traditie, hoop ik ook helder te krijgen wat onze samenleving drijft en bij elkaar houdt.

Als het je aardig lijkt om te volgen wat ik aan het doen ben-
en mij lijkt het meer dan aardig als je dat doen zou, en ook zou willen reageren dan kun je me op deze link vinden
 


 

Hieronder staan de foto's van onze kerken. Elke zondag vind in één van deze kerken een kerkdienst plaats, meestal in Sauwerd.
Bovendien vinden er diensten plaats op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste kerstdag en oudjaarsavond. Op stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie in het menu (links bij Kerkdiensten) voor de juiste tijden.


 

 

De (oorspronkelijk) hervormde kerk in Adorp

 

 


De (oorspronklijk) hervormde kerk in Wetsinge.
Bekijk de binnenzijde, in de oude situatie (panoramafoto dwz 360°).

 

 
 

De (oorspronkelijk) gereformeerde kerk in Sauwerd, met links de pastorie, en rechts het Oldenhuis.

 

 

 

 


Het interieur van de kerk in Sauwerd.

 

Drie wanden zijn voorzien van een bijbelse afbeelding. De schilderijen  zijn van de schilder Aizo Betten (1938-2014) uit Warffum. Aizo was lid van de kunstenaarskring "de Ploeg"en heeft veel naam gemaakt als kunstenaar.

 

 

Pagina laatst aangepast op 21-december2014

 

 
 
 
 
Nieuw(s)
 Afwezig.
 
De afgelopen vijf jaar hebben voor mijn partner Henk en mij in het teken gestaan van leven-met-ziekte. Het was steeds de vraag: hoe houden we het leven open? Hoe zorgen we er voor, dat de ziekte niet àlles overneemt? We hebben geprobeerd om de vreugde dichtbij te houden en het vertrouwen. Dat lukte vaak, het lukte soms ook niet. Er zijn maanden geweest, waarin alles over onze grenzen ging en waarin we onszelf zijn kwijtgeraakt in alles wat gebeurde.
 
Komende vrijdag (12 februari) zetten we een nieuwe stap. Ik doneer mijn nier aan mijn partner. We hopen dat hij daardoor zal kunnen herstellen. Maar we weten de uitkomst niet.
Voor de gemeente betekent het, dat ik in elk geval van 12 februari tot en met 20 maart afwezig zal zijn. Die tijd heb ik nodig om op te knappen. Heeft u een predikant nodig, dan kunt u bellen met Titia Bijma, 06-20363636. Zij zal u verder helpen.
 
Frits Bakker heeft in rap tempo vervangers kunnen vinden voor de erediensten in deze tijd. Fantastisch! Ook de veertigdagengebeden op woensdag gaan gewoon door als anders.
 
Piet Drijfhout en Titia Bijma zorgen voor de kopij van de Kerkbode. U kunt berichten aan hen doorgeven.
 
Ik wens u een heel goede voorbereidingstijd op Pasen toe. Neem de kans te baat om je in te keren en jezelf de vraag te stellen: wie ben ik? Wie ben ik voor Gods aangezicht? Wie is God voor mij?
 
Met een hartelijke groet aan u allen
Sybrand van Dijk
 

 


 
Oudere mededelingen


 
Afkondigingen 7- februari-2016

 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de doopouders Hielke en Mariëlle Zijlstra -van der Veen.

De eerste collecte is voor Kerk in actie: werelddiaconaat en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.


U bent van harte uitgenodigd om straks na de dienst met ons een kopje koffie of thee te drinken in het Oldenhuis.
Er zullen dan ook weer dames klaarstaan voor de verkoop van 40 dagenkalenders ten behoeve van het goede doel van Nacht zonder dak. De kalenders zijn €5 per stuk.
 
Aanstaande dinsdag 9 februari is er in dit kerkgebouw een avond met Karin van den Broeke over “kerk en samenleving”! Het begint om 20.00 uur. De kosten zijn € 5,00, hier is een kopje koffie of thee bij inbegrepen. U bent van harte uitgenodigd.
 
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
Afkondigingen 31-januari-2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De eerste collecte is voor Missionair werk en kerkgroei en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente. De deurcollecte is voor de voedselbank.

Na afloop van deze dienst staan Germa, Marrit en Kim in de hal voor de verkoop van de 40 dagenkalenders. De opbrengst van deze kalenders gaat naar het Nacht zonder dak doel van dit jaar. De kalenders zijn €5 per stuk. Germa zal tijdens de collecte kort een uitleg geven over het gekozen doel van dit jaar van Nacht zonder dak. Volgende week zondag kunt u ook nog een 40 dagenkalender kopen.
 
Ook zal er weer koffie en thee klaarstaan in het Oldenhuis. U bent van harte uitgenodigd.

Volgende week zondag 7 februari een feestelijke gebeurtenis. Pieter-Jan, zoon van Mariëlle en Hylke Zijlstra- van der Veen zal in deze dienst worden gedoopt.
 
Dinsdag 9 februari is er in dit kerkgebouw een avond met Karin van den Broeke over “kerk en samenleving”! Het begint om 20.00 uur. De kosten zijn € 5,00, hier is een kopje koffie of thee bij inbegrepen. U bent van harte uitgenodigd.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
 
We denken aan iedereen die de breekbaarheid van het leven dichtbij voelt. Als in ons bestaan binnenkomt, wat wij niet kunnen veranderen dan wordt van ons veel gevraagd. Om onze balans opnieuw te vinden. Vaak gaat dat door verzet heen: ik heb niet gewild wat er nu is. Kan deze gedachte ons helpen:  dat wij nooit buiten de ruimte van God vallen? Vertrouwen als ondergrond kan ons de moed geven om onze weg te gaan. Ook als wij die weg niet zelf uitkozen
 
Rondom de eredienst.
7 februari lezen we uit Genesis. Delen uit de geschiedenis van Noach. De aarde dreigt woest en leeg te worden, zoals in den beginne; God zelf lijkt woest en leeg te worden. “Ik zal de aarde vernietigen” , zegt Hij – alsof er niets meer is om de verwoesting te stoppen. Niets? Temidden van het aards geweld staat daar onverwacht Noach. Als een geschenk. Tòch nog één die niet mee doet.  “Met jou begin ik opnieuw”, herneemt God zich. Vaak wordt Noach gelezen met het oog op de Heer, met het oog op Jezus. Eén die niet meedeed. “Noach deed wat de Heer hem opdroeg”.
Vanmorgen wordt Pieter Johannes Hendrikus Zijlstra gedoopt (zoon van Mariëlle en Hylke Zijlstra- van der Veen, Plantsoenweg 7, Sauwerd) en Mariëlle doet belijdenis. We kijken uit naar een vreugdevolle dienst. Als een teken van hoop.
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk
 
Afkondigingen 24-januari-2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
In deze dienst gaat ds Knijff uit Geldermalsen voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.
De eerste collecte is voor catechese en educatie en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.
Na deze dienst staat er koffie en thee klaar in het Oldenhuis, u bent van harte uitgenodigd.
 
Dinsdagavond 26 januari is er in het Oldenhuis een gespreksavond o.l.v. Dick van de Meijden. Het thema van deze avond is verstandig geloven. De aanvangstijd is 20.00 uur. De kosten zijn € 5,00 incl. koffie/thee. Iedereen is van harte welkom!
 
Volgende week zondag is de dienst mede voor bereid door de 20+ gespreksgroep. In deze dienst gaat onze eigen dominee voor en speelt Jenne Jan Kwant op de piano.  Ook na deze dienst hebben we een gezamenlijk koffiemoment.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Voor komende zondag

De 20+ gesprekskring heeft met veel enthousiasme de dienst voorbereid. Hun vraag is: “Hoe laat God zich zien?” We lezen psalm 8 en Lucas 12:  22-32. Over Gods aanwezigheid en de plek van de mens. Wat betekent het, dat God de wereld omspant, zoals psalm 8 zingt. En wat zou het betekenen als deze God er niet was? En waar ontmoet je Hem dan?
We zien uit naar uw komst
 
met een hartelijke groet
 
ds. Sybrand van Dijk

 Afkondigingen 17-januari-2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
Vandaag vieren wij met elkaar het Heilig Avondmaal.
 
De eerste collecte is voor Oecumene en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.

Aanstaande dinsdag 19 januari is er om half 8 een filmavond in het Oldenhuis. We bekijken de prachtige film “Des hommes et des dieux”. De kosten zijn € 5,00 incl. koffie/thee. U bent van harte uitgenodigd.
 
Op donderdag 21 januari organiseert de diaconie een gezamenlijke bijeenkomst met arme kant van Winsum en GKV, om 19.30 uur in de Gereformeerde kerk vrijgemaakt, Oude Winsumer straatweg. Het onderwerp van de lezing is de voedselbank. U bent van harte uitgenodigd.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.