Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
WELKOM WELKOM

 

Welkom bij de Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

 

De opbouw van deze website is als volgt:

In de linker kolom ziet u de menu-onderdelen, als daarin een klein driehoekje staat
kunt u daarop klikken met de muis, er  komen dan gerelateerde  sub menu(s) te voorschijn.

De midden kolom bevat de pagina's bij de het gekozen menu onderdeel.

In de rechter kolom staan het nieuws en eventuele recente wijzigingen, en ongeveer een maand met wat ouder nieuws.

 

 Weblog

Ds. van Dijk heeft een weblog over mens en God, puttend uit de christelijke traditie.

In onze tijd wordt gezegd, dat het grote verhaal over God niet meer bestaat.
Dat is, denk ik wel waar, ervan uitgaande dat er ooit wel een groot verhaal is geweest.
De verschrikkelijke vergissing die veel denkers daarbij maken is dat ze God -het woord God- daarmee als overbodig wegzetten.
Die vergissing lijkt mij verschrikkelijk, omdat met die beweging blindheid bestaat voor de religiositeit die de hele samenleving doortrekt.
Daarmee bedoel ik niet zozeer de spiritualiteit van New Age, maar vooral de veel minder grijpbare spiritualiteit van de post-moderne autonome mens.
Door na te denken over het spreken uit de christelijke traditie, hoop ik ook helder te krijgen wat onze samenleving drijft en bij elkaar houdt.

Als het je aardig lijkt om te volgen wat ik aan het doen ben-
en mij lijkt het meer dan aardig als je dat doen zou, en ook zou willen reageren dan kun je me op deze link vinden
 


 

Hieronder staan de foto's van onze kerken. Elke zondag vind in één van deze kerken een kerkdienst plaats, meestal in Sauwerd.
Bovendien vinden er diensten plaats op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste kerstdag en oudjaarsavond. Op stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie in het menu (links bij Kerkdiensten) voor de juiste tijden.


 

 

De (oorspronkelijk) hervormde kerk in Adorp

 

 


De (oorspronklijk) hervormde kerk in Wetsinge.
Bekijk de binnenzijde, in de oude situatie (panoramafoto dwz 360°).

 

 
 

De (oorspronkelijk) gereformeerde kerk in Sauwerd, met links de pastorie, en rechts het Oldenhuis.

 

 

 

 


Het interieur van de kerk in Sauwerd.

 

Drie wanden zijn voorzien van een bijbelse afbeelding. De schilderijen  zijn van de schilder Aizo Betten (1938-2014) uit Warffum. Aizo was lid van de kunstenaarskring "de Ploeg"en heeft veel naam gemaakt als kunstenaar.

 

 

Pagina laatst aangepast op 21-december2014

 

 
 
 
 
Nieuw(s)
 
Afkondigingen 25 september 2016

Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
....

De eerste collecte is voor evangelisatie in eigen gemeente en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente. De deurcollecte is voor de voedselbank.

Op zondagavond 2 oktober wordt het nieuwe seizoen van Vorming & Toerusting met een orgelconcert geopend! Drie vaste organisten van onze gemeente, namelijk Rudi Diekstra, Dirk Stavenga en Rolf Wassens, hebben elk een mooi programma van een klein half uur samengesteld.                                     
Er is muziek uitgezocht van bekende componisten, zoals Bach, Händel en Buxtehude. Maar ook van onbekendere componisten.  Kortom: er is een prachtig en afwisselend programma.  
Het concert begint om 19.30 uur. 
Kosten: € 5,00, dit is inclusief koffie/thee. 
Iedereen is van harte welkom. Het zou mooi zijn om hier met een volle kerkzaal naar de muziek te luisteren!
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe. 

Uit de gemeente.
 
Op de eerste dag van de herfst werd Annelynn geboren. Nou ja, herfst? Het was volop zomer! Annelynn is de dochter van Petra en Wridzer Datema (Singelweg 2, Sauwerd) en de zus van Rosalie en Matthias. Ze is ook de kleindochter van Menko Datema. Maar vóór alles is zij zichzel. En geliefd door God. We bidden dat de zon zal schijnen in haar leven. Ook als het soms duister zal zijn.
 
Rondom de eredienst.
 
2 Oktober is de jeugd aan zet. Ze bereiden een kerkdienst voor rondom de tweede brief van de apostel Paulus aan zijn leerlinge Timotheus. “Schaam je niet!”,  schrijft hij. Niet voor het evangelie. Niet voor Christus. Niet voor jezelf. Het wordt een leuke, interactieve dienst. Maar je hoeft je mobieltje er niet voor mee te nemen. Denk wel om de aanvangstijd: die is weer om negen uur.
 
Zondagavond start het seizoen van Vorming en Toerusting met een orgelconcert door drie van onze vaste organisten. Ze hebben een prachtig  programma samengesteld uit werk van Bach, Händel en Buxtehude. Maar ook onbekende componisten passeren de revue. Aanvang 19.30 uur. Kosten: 5 euro. U bent van harte welkom.
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk

 
  Recent gewijzigd.

  • Foto's van de Vossenjacht op 26 augustus 2016.
  • In het fotoboek: De startzondag.
 

Oudere mededelingen

Afkondigingen 18 september 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

Vandaag gaat dominee Roel Knijff uit Geldermalsen voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.

.....

De eerste collecte is voor de vredesweek en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.
Wij zijn superblij en dankbaar voor de opbrengst van de collecte voor Compasion het project van Annet, van vorige week. Deze heeft €391,11 opgebracht.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 


Uit de gemeente.
 
Een feestelijk en mooi bericht van Corienne Moes en Sebastiaan Kroon (Acacialaan 9, Sauwerd). Zij werden de ouders van Yenna. Yenna is het zusje van Feline. We feliciteren jullie van harte! Ook een felicitatie aan Tjaaktje en Meint Moes, oma en opa, en aan Gerrie Bakker, overgrootmoeder. En, natuurlijk, aan de familie van Sebastiaan. We wensen en bidden jullie toe dat Yenna zal opgroeien tot een liefdevol en geworteld mens.
 
De geboorte van een kind raakt ons. De ouders allereerst. Maar daarna ook allen. Hoe kostbaar het leven is. Wat een groot wonder. Dat een kind een kans krijgt, een schone lei. Het kind herinnert ons er aan dat het zo zou kunnen blijven: het leven een wonder en altijd een kans om opnieuw te beginnen. Het is het wonder van God dat ons raakt.
 
Rondom de eredienst.
 
Het is toeval. Op de zondag ná prinsjesdag twee lezingen over de economie. Twee nogal felle lezingen. Uit Amos, die de mensen aanroept “die van hun bedden afhangen” om rechtvaardig te zijn. En een lezing uit Lucas,  over de rijke man en de arme Lazarus. Lucas, dat is dan weer niet zo toevallig. Deze evangelist gelooft in een andere wereld. Een wereld met kansen voor allen. “Laat de doden toch nog een keer terugkomen”, zegt de rijke man nadat hij gestorven is.  “Nee”,  antwoordt Abraham: “Er is Mozes en er zijn de profeten. Daarmee kan iedereen alles al weten wat er te weten is.” lezingen Amos 6: 1-10 en Lucas 16: 19-31
 
met een hartelijke groet aan u allen,
 
ds. Sybrand van DijkAfkondigingen 11 september 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
We vieren vandaag Startzondag. Het thema is “deel je leven” Na de dienst vervolgen we de dag bij Menko Datema.

.....

Woensdag is de kerk om 9.00 uur open voor ochtendgebed.
Donderdag start de psalmenkring U bent van harte welkom.


De eerste collecte is voor projecten in Ecuador opgezet door Compassion, dit zal straks nader worden toegelicht door Annet Zwakenberg. De tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
 
Van 17 t/m 25 september vraagt Kerk in Actie aandacht voor de kerk in Syrië. Het land wordt al vijf jaar geteisterd door een burgeroorlog (vijf jaar! Dat is net zo lang als bij ons de Tweede Wereldoorlog duurde). Van de 18 miljoen inwoners zijn er 12 miljoen op de vlucht. Velen hebben hun toevlucht gezocht in buurlanden als Libanon . Vier miljoen Libanezen vangen ruim één miljoen Syriërs op. De nood is enorm. Ook voor de kerk. Vaak juist voor de kerk: zij is vaak doelwit in de burgeroorlog. Toch probeert zij, waar zij maar kan aanwezig te zijn en mensen te helpen. “Wij zijn vastbesloten om hier te blijven”, herhaalt de Armeens kerkleider Aram l waar hij maar kan. Zijn uitspraak geeft aan, hoe onvanzelfsprekend dat inmiddels is geworden. Kerk in Actie vraagt om voorbede. Onze diakonie zal komende zondag voor de christenen in Syrië een collecte houden. De landelijke kerk hoopt dat er in totaal 1 miljoen euro opgehaald kan worden. Dragen wij ons steentje bij?
 
We denken aan iedereen die op een grens is. Die moeten besluiten hoe ze verder gaan. Omstandigheden kunnen je dwingen stappen te nemen die je zelf niet had willen zetten. Meer hulp vragen, kleiner wonen, ander werk. Hoe behoud je daarbij je vrijheid? Ik denk door te aanvaarden wat je niet kunt veranderen. Je verliest aan het gevecht tegen vaststaande feiten. In de aanvaarding kan duidelijk worden dat er toch keuzes zijn. De keuze om er iets van te maken, bijvoorbeeld. Richt je gevecht op wat je wel kunt doen of wie je wel kunt zijn.
 
Rondom de eredienst.
 
We verwelkomen ds. Roel Knijff. Jaren was hij hier gemeentepredikant. We heten hem van harte welkom en wensen allen een gezegende dienst toe,
 
met een hartelijke groet,

ds. Sybrand van DijkAfkondigingen 4 september 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.


...

De eerste collecte is voor Missionair werk en kerkgroei en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.

Volgende week zondag 11 september is de collecte, anders dan is aangegeven in het kerkblad, voor het werk van Compassion. Annet Zwakenberg zal op 21 september naar Ecuador vertrekken om daar opnieuw een Muskathlon te doen, net als vorig jaar in Kenia. Tijdens de dienst van 11 september zal ze meer over deze reis vertellen. Met het geld van de collecte van volgende week kan Compassion projecten opzetten in Ecuador om meer kinderen in armoede te helpen en een kans te geven op een betere toekomst. Door middel van scholing, medische zorg voeding en bijbel studies. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 

Zondag 11 september is tevens onze startzondag van het nieuwe seizoen. Vooraf aan de dienst zal er koffiedrinken zijn samen met de gereformeerde kerk vrijgemaakt.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.Uit de gemeente.
 
Wanneer je ziek bent, is het fijn dat mensen meeleven. Maar er is een andere kant, een schaduwkant. Ik noem een paar elementen daarvan.
Als je je leven deelt, dan is wat er met je gebeurt niet langer alleen “jouw verhaal”. Jij, maar ook anderen gaan vertellen wat er met jou is. Dat is een vervreemdende ervaring. Je kunt er ook het gevoel bij hebben dat anderen niet precies, of helemaal niet, zeggen hoe het is. Mensen vergissen zich soms in hun berichten.
Daarnaast lijkt het, alsof je pas “echt” ziek bent, wanneer er beterschapskaartjes bij je door de bus vallen. Henk kreeg eens bloemen van zijn werk, terwijl hij de uitslagen nog maar nauwelijks zelf kende. Prachtige bloemen, maar ze waren te vroeg.
Soms heb je zelf tijd nodig om je plek wéér te vinden, voordat je aan anderen kunt vertellen wat er aan de hand is.
Er zijn ook mensen die meeleven niet fijn vinden.
 
Daardoor kunnen niet altijd alle mensen genoemd worden. Terwijl wij in onze gebeden wel aan hen denken en in ons hart met hen meeleven.
 
Rondom de eredienst.
 
11 september, startzondag! Het thema is “Deel je leven.” We nodigen daarom iedereen van harte uit om tijd, gebed, plezier en bezinning te delen op deze dag. En uw geld. Dat  kunt u ook delen.
 
Om kwart over tien staat de koffie klaar. We wisselen met de broeders en zusters van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en vragen hen: wat hoorden jullie in jullie dienst? Om elf uur begint onze kerkdienst. We lezen uit Lucas 3, over Johannes de Doper die mensen oproept: “Als je twéé jassen hebt, geef er dan één weg.”
In deze dienst vertelt Annet Zwakenberg over haar actie voor kinderen in Ecuador. Ook dit jaar heeft ze getraind voor een muskathlon en sponsorgelden opgehaald. De laatste ronde is deze zondag: neemt u geld mee dat knispert? Ze ontvangt bovendien de reiszegen.
 
Na afloop wandelen we naar de Onstaheerd. Daar is een kopje koffie en de markt van talenten. We laten aan elkaar zien wat onze liefhebberijen zijn, onze hobbies, onze creativiteit. We spreken met elkaar en er is de mogelijkheid om lopend met elkaar te praten. Er wordt gekookt. We sluiten de dag af met een maaltijd en lofzang. Dit zal rond drie uur zijn.
Van harte welkom!

ds. Sybrand van Dijk


 

 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.