Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
WELKOM WELKOM

 

Welkom bij de Protestantse gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd.


 

Zo is onze website opgebouwd:

In de linker kolom ziet u de menu-onderdelen, als daarin een klein driehoekje staat
kunt u daarop klikken met de muis, er  komen dan gerelateerde  sub menu(s) te voorschijn.

De midden kolom bevat de pagina's bij de het gekozen menu onderdeel.

In de rechter kolom staan het nieuws en eventuele recente wijzigingen, en ongeveer een maand met wat ouder nieuws.

Opmerkingen hieover kunt u bij de webbeheerder melden.

 

 Weblog

Ds. van Dijk heeft een weblog over mens en God, puttend uit de christelijke traditie.

In onze tijd wordt gezegd, dat het grote verhaal over God niet meer bestaat.
Dat is, denk ik wel waar, ervan uitgaande dat er ooit wel een groot verhaal is geweest.
De verschrikkelijke vergissing die veel denkers daarbij maken is dat ze God -het woord God- daarmee als overbodig wegzetten.
Die vergissing lijkt mij verschrikkelijk, omdat met die beweging blindheid bestaat voor de religiositeit die de hele samenleving doortrekt.
Daarmee bedoel ik niet zozeer de spiritualiteit van New Age, maar vooral de veel minder grijpbare spiritualiteit van de post-moderne autonome mens.
Door na te denken over het spreken uit de christelijke traditie, hoop ik ook helder te krijgen wat onze samenleving drijft en bij elkaar houdt.

Als het je aardig lijkt om te volgen wat ik aan het doen ben-
en mij lijkt het meer dan aardig als je dat doen zou, en ook zou willen reageren dan kun je me op deze link vinden
 


 

Hieronder staan de foto's van onze kerken. Elke zondag vind in één van deze kerken een kerkdienst plaats, meestal in Sauwerd.
Bovendien vinden er diensten plaats op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste kerstdag en oudjaarsavond. Op stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie in het menu (links bij Kerkdiensten) voor de juiste tijden.


 

 

De (oorspronkelijk) hervormde kerk in Adorp

 

 


De (oorspronklijk) hervormde kerk in Wetsinge.
Bekijk de binnenzijde, in de oude situatie (panoramafoto dwz 360°).

 

 
 

De (oorspronkelijk) gereformeerde kerk in Sauwerd, met links de pastorie, en rechts het Oldenhuis.

 

 

 

 


Het interieur van de kerk in Sauwerd.

 

Drie wanden zijn voorzien van een bijbelse afbeelding. De schilderijen  zijn van de schilder Aizo Betten (1938-2014) uit Warffum. Aizo was lid van de kunstenaarskring "de Ploeg"en heeft veel naam gemaakt als kunstenaar.

 

 

Pagina laatst aangepast op 21-december2014

 

 
 
 
 
Nieuw(s)

Afkondigingen 17 september 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
De bloemen gaan ....
Een mooi bericht: ... Zie kerkbode.

De eerste collecte is voor het project Kenia en de tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente
 
De commissie van Vorming & Toerusting nodigt u uit om deel te nemen aan de start van het nieuwe seizoen op dinsdagavond 26 september.
Die avond is er in navolging van Maarten Luther een „tafelpraat”: met elkaar eten en van gedachten wisselen. De predikant zal een korte tafelrede houden waarna we met elkaar in gesprek gaan. Er wordt een lekkere 3-gangen maaltijd gekookt door vrijwilligers. Opgave vóór 20 september.
In de hal ligt een intekenlijst en hangt nadere informatie. U bent van harte welkom op deze bijzondere avond!

We vieren vandaag de startzondag. Het thema van vandaag is proeven.

Na deze dienst is er koffiedrinken in het Oldenhuis, waarvoor u allen van harte bent uitgenodigd.  
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Terugblik.
Wat kijken we op een leuke, zinvolle en vooral lekkere startzondag terug. Mooi waren de verhalen over de zoetheid van het leven, als alles klopt – als zoete pruimen aan een boom in eigen tuin-, over zuur, hoe het kan bijten en je na jaren toch verwonderd kunt zeggen “Dat het goed is geworden”.
 
Maar het leven kan ook bitter zijn. Dan is er geen verwondering. En niets lost op. Het is een deel van je leven. Je hebt het er mee te doen. Ontroerend, tenslotte, hoe iemand bij zout (zijn er mensen in uw leven geweest die zout voor u waren?) haar moeder noemde. “Als tiener vond ik mijn moeder vaak lastig, maar nu pas weet ik hoeveel ik van haar heb geleerd.” Wij kunnen het moment van vandaag slechts zelden overzien. 
De psalm, psalm 34 en psalm 77, hielp ons onze bron te vinden in de goedheid van God, los van alle omstandigheden. Voed je niet met wat zuur of bitter is, maar voed je met het woord dat is als honing. “Kun je in de regen aan de zon denken?”, vroeg een vriendin?
 
Het beeld van de kinderen die in onze tuin rondom een vuurtje broodjes aan het bakken waren – ik vind brood echt één van de wereldwonderen- is zo’n zonnetje.
 
Rondom de eredienst.
 
24 september, eerste zondag van de herfst
 
Deze herfst volgen we het leesrooster van de Lutherse Kerk. Uiteraard is dit een verwijzing naar het jaar 1517, toen Luther een debat wilde openen over de aflaten, de genade van God, de verzoening. Hij deed dit, zo vertelt men, door 95 stelling op de deur van de slotkapel te Wittenberg te timmeren.
Vandaag lezen we de oproep om te breken met de mammon. “De geldgod” zo verstaan wij bijna direkt. En dat is de mammon óók. Maar de naam is breder: het is alles wat ons weghoudt bij het echte en het ware. Wat in staat tussen God en mij. Je kunt vasthouden aan een verleden dat er niet meer is, je kunt vasthouden aan je woonplaats die goed was maar nu niet meer, je kunt beelden koesteren die niet meer waar blijken. De Heer dienen is vertrouwen op wat nu is en meegaan met waar de Geest je drijft. Om dat aan ons te laten doen, zo vrij zijn wij zelden.
Lezingen Jesaja 66: 5-14 en Mattheus 6: 24-34
 
Met een hartelijke groet aan u allen,
 
Ds. Sybrand van Dijk.
Recent gewijzigd.

  • Zie het fotoboek voor een paar foto's van de vossenjacht.
  • V&T de nieuwe activiteitengids. (zie commissies tabblad)


 
Oudere mededelingen

Afkondigingen 12 september 2017

Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan ....

De eerste collecte is voor het JOP en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
De commissie van Vorming & Toerusting nodigt u uit om deel te nemen aan de start van het nieuwe seizoen op dinsdagavond 26 september.
Die avond is er in navolging van Maarten Luther een „tafelpraat”: met elkaar eten en van gedachten wisselen. De predikant zal een korte tafelrede houden waarna we met elkaar in gesprek gaan. Er wordt een lekkere 3-gangen maaltijd gekookt door vrijwilligers. Opgave vóór 20 september.
In de hal ligt een intekenlijst en hangt nadere informatie. U bent van harte welkom op deze bijzondere avond!

Rondom de eredienst
 
Kom en proef hoe goede Heer is.
Zo zingt psalm 34. De regel roept op tot een geestelijk leven. Dat je, wat je ook overkomt, je bron zal vinden in de goedheid. Als een soort constante.
 
Kan dat? Dat je de bitterheid niet tot je toelaat? Het zal je de ene keer beter lukken dan de andere keer. Er zijn dagen in het leven dat je overspoeld wordt, bron of geen bron. Maar het is de oefening wel waard. Wie woorden over Gods goedheid dichtbij houdt, staat steviger.
 
We proeven 17 september de smaken van het leven. Komen we ook bij de smaak van de Heer?
Het is startzondag. Na de interactieve dienst zullen we nog veel meer proeven, in gesprek en maaltijd. De kinderen bakken (zoete?) broodjes.
U bent van harte welkom
 
Met een hartelijke groet
Ds. Sybrand van Dijk Afkondigingen 3 september 2017
 

Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan ....
 
De eerste collecte is voor missionair werk en kerkgroei en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
Na deze dienst is er koffiedrinken in het Oldenhuis. U bent van harte uitgenodigd.
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
......

We beleven een paar mooie nazomerdagen. Het weer is rustig en zonnig, de herfst hangt al in de lucht. Het is alsof het weten dat de zomer nu echt voorbijgaat ervoor zorgt dat je de warmte bewuster in je opneemt. Als de dingen vanzelfsprekend zijn, gaan ze onopgemerkt en snel voorbij. Pas als er een breuk ontstaat, een onvanzelfsprekendheid binnenkomt, voelen we hóe bijzonder alles is. Zouden we elke dag kunnen leven alsof dit de enige is? Elke dag is een geschenk.
 
Rondom de dienst.
We komen aan het eind van onze zomerzondagen. We spraken over de almacht van God (dat almacht niet zozeer betekent “God kan alles”, maar dat het de erkenning is dat déze macht het voor het zeggen heeft in mijn leven. Deze zachte, kwetsbare, helende macht van God), we spraken over de genade (dat die altijd de eerste is, dat het God zelf is die genadig is, dat ons ongelooflijk veel wordt gegeven) en over zonde (die pijnlijke breuk die onze daden en ons wezen doortrekt maar die ons tegelijk oproept Gods goedheid te zoeken en te vertrouwen, meer dan alles), komende zondag buigen wij ons over Het koninkrijk der hemelen.
De term komt voor in de gelijkenissen bij Mattheus. Wat is er mee gedacht? De hemel? Waar we heen gaan als we sterven? Een nieuwe toekomst? Het onbekende dat komt? Of is het een verlangen dat ons drijft? Dat de werkelijkheid de werkelijkheid van God wòrdt?
 
Volgende week, 16 september vieren we de startzondag. Daarna pakken we het leesrooster weer op
 
Met een hartelijke groet aan u allen
Ds. Sybrand van Dijk.Afkondigingen 27 augustus 2017
 

Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan ....
 
De eerste collecte is voor het ziekenhuispastoraat en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
De kopij voor het Kerkbericht de Schakel moet uiterlijk a.s. zaterdag 2 september worden ingeleverd. Deze Schakel loopt tot en met oktober.
 
A.s. vrijdag 1 september organiseren wij samen met de gereformeerde kerk vrijgemaakt een gezellige ochtend voor de kinderen van de basisschool. Het plan is om vanaf 10.00 uur een vossenjacht te organiseren, waarna de kinderen rond 12.00 uur pannenkoeken eten in het kerkgebouw aan de Oude Winsumerstraatweg.
Voor deze activiteit hebben we nog enkele vossen nodig. U kunt zich opgeven in de hal of bij Alieke Van Straaten.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


 

 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.