Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
WELKOM WELKOM

 

Welkom bij de Protestantse gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd

 

De opbouw van deze website is als volgt:

In de linker kolom ziet u de menu-onderdelen, als daarin een klein driehoekje staat
kunt u daarop klikken met de muis, er  komen dan gerelateerde  sub menu(s) te voorschijn.

De midden kolom bevat de pagina's bij de het gekozen menu onderdeel.

In de rechter kolom staan het nieuws en eventuele recente wijzigingen, en ongeveer een maand met wat ouder nieuws.

 

 Weblog

Ds. van Dijk heeft een weblog over mens en God, puttend uit de christelijke traditie.

In onze tijd wordt gezegd, dat het grote verhaal over God niet meer bestaat.
Dat is, denk ik wel waar, ervan uitgaande dat er ooit wel een groot verhaal is geweest.
De verschrikkelijke vergissing die veel denkers daarbij maken is dat ze God -het woord God- daarmee als overbodig wegzetten.
Die vergissing lijkt mij verschrikkelijk, omdat met die beweging blindheid bestaat voor de religiositeit die de hele samenleving doortrekt.
Daarmee bedoel ik niet zozeer de spiritualiteit van New Age, maar vooral de veel minder grijpbare spiritualiteit van de post-moderne autonome mens.
Door na te denken over het spreken uit de christelijke traditie, hoop ik ook helder te krijgen wat onze samenleving drijft en bij elkaar houdt.

Als het je aardig lijkt om te volgen wat ik aan het doen ben-
en mij lijkt het meer dan aardig als je dat doen zou, en ook zou willen reageren dan kun je me op deze link vinden
 


 

Hieronder staan de foto's van onze kerken. Elke zondag vind in één van deze kerken een kerkdienst plaats, meestal in Sauwerd.
Bovendien vinden er diensten plaats op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste kerstdag en oudjaarsavond. Op stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie in het menu (links bij Kerkdiensten) voor de juiste tijden.


 

 

De (oorspronkelijk) hervormde kerk in Adorp

 

 


De (oorspronklijk) hervormde kerk in Wetsinge.
Bekijk de binnenzijde, in de oude situatie (panoramafoto dwz 360°).

 

 
 

De (oorspronkelijk) gereformeerde kerk in Sauwerd, met links de pastorie, en rechts het Oldenhuis.

 

 

 

 


Het interieur van de kerk in Sauwerd.

 

Drie wanden zijn voorzien van een bijbelse afbeelding. De schilderijen  zijn van de schilder Aizo Betten (1938-2014) uit Warffum. Aizo was lid van de kunstenaarskring "de Ploeg"en heeft veel naam gemaakt als kunstenaar.

 

 

Pagina laatst aangepast op 21-december2014

 

 
 
 
 
Nieuw(s)
Afkondigingen 25 juni 2017

Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar....

De eerste collecte is voor evangelisatie in eigen gemeente, de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente; De deurcollecte is voor de voedselbank.

Na deze dienst staat er koffie en thee klaar in het Oldenhuis, u bent van harte uitgenodigd.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 

Oudere mededelingen

Afkondigingen 18 juni 2017

Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen dat de volgende mensen bereid zijn gevonden om de openstaande vacatures te vervullen.
Lidy Luinstra en Menco Datema, voor de functie pastoraal medewerker
Annet Oosterhof voor de functie bestuurlijk ouderling met de taak kerkrentmeester.
Op zondag 25 juni zal de dienst van afscheid en bevestiging plaatsvinden.
De bloemen gaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar ....

De eerste collecte is voor binnenlands diaconaat en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Rondom de eredienst.

Vorige week piepte een mus steeds luider tijdens de kerkdienst. Ik dacht eigenlijk dat die onder de dakpannen zat, bij een luchtgat ofzo. Psalm 84 ging, natuurlijk, door mijn hoofd. Over de mus die haar jonkjes neerlegt bij het altaar van de Heer. De werkelijkheid was treuriger: het jonge beestje was ergens doorheen gevallen en zat op een randje in de kerk. Daar liet het zich natuurlijk nog niet zomaar wegvangen. Marjan, de koster, en ik, zijn na de dienst op safari geweest. Wat kan een mus zich verstoppen! Uiteindelijk vingen we hem. Toen ik hem buiten losliet, kwamen direkt pappa-mus en mammamus gealarmeerd aanfladderen. In de heg bij Esther van der Veen kreeg het dierte alweer een mugje toegestopt. Eind goed, al goed.

25 juni nemen we afscheid van Bram Hogendoorn als ouderling-kerkrentmeester en van Alie de Graaf als pastoraal medewerker. Annet Oosterhof, Lidy Luinstra en Menko Datema hebben zich bereid verklaard om respectievelijk ouderling-kerkrentmeester en pastoraal medewerkers te worden.. Op die manier is de vakature van Jan Zandbergen vervuld. Daar zijn we meer dan dankbaar voor

We lezen deze ochtend de belofte van de Heer, dat wij zullen weten wat we zeggen moeten als het er op aan komt. We bidden om een gezegende dienst.
lezingen: Jesaja 62: 6-7, 10-12 en Mattheus 10: 26-33

het zijn warme dagen. We zijn gehouden om de koelte op te zoeken. Zo lijkt het in ons leven steeds: we laten liggen waar we geen invloed op hebben en we doen wat binnen ons bereik ligt.

met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk


Afkondigingen 11 juni 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
De kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen dat de volgende mensen bereid zijn gevonden om de openstaande vacatures te vervullen.
Lidy Luinstra en Menco Datema, voor de functie pastoraal medewerker
en Annet Oosterhof voor de functie bestuurlijk ouderling met de taak kerkrentmeester.
Op zondag 25 juni zal de dienst van afscheid en bevestiging plaatsvinden.

De bloemen gaan ...

De eerste collecte is voor werelddiaconaat en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
Na deze dienst staat er koffie en thee klaar in het Oldenhuis, u bent van harte uitgenodigd.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Meeleven.
 
Hoe kan een crises vindplaats worden van vertrouwen? Dat valt nog niet mee. Je eerste reaktie is: “Dat kan niet.” Toen ik eens met een vriendin in de bergen wandelde, zei ik: “Wat eigenaardig dat je je de ruimte en vrijheid van de bergtoppen al bijna niet meer kunt voorstellen, zodra je weer in het dal loopt.” Zij antwoordde: “Eigenlijk zouden we door het dal moeten lopen met het innerlijk dat we op de bergen ontvingen.”
Dat is een pogen waard: dat je in de crises je aandacht verschuift. Niet allereerst let op wat is fout gegaan, maar dat je zoekt naar wat houvast geeft en goed is. Vriendschap kan misschien zo’n houvast zijn. Dat er goede mensen om je heen zijn. Kan God een houvast zijn? In de crisis.?
 

Rondom de eredienst.
 
11 juni, Trinitatis, Van de Drie-eenheid
Het goede nieuws is dat er mensen te bevestigen zijn. Maar de aantekening daarbij is: zij worden niet op deze morgen bevestigd. Waarschijnlijk wel op de 18de en uiterlijk op de 25 ste.
Trinitatis is een naam uit zowel de Lutherse als de Rooms-Katholieke traditie. Op deze dag wordt gevierd hoe God handelt: creatief, veelzijdig, divers. Nooit ontbreken er mogelijkheden bij Hem. Hij wekt ons om zelf creatief te worden. Ons niet te laten vangen. God is geen steen. Wij zijn geen steen. Je hebt meer veerkracht dan je denkt
lezingen Exodus 34: 4-9 en Mattheus 28: 16-20
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van DijkAfkondigingen 28 mei 2017
 

Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan .....
 
De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente; De deurcollecte is voor de voedselbank.
 
Na deze dienst staat er koffie en thee klaar in het Oldenhuis, u bent van harte uitgenodigd.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


4 juni Pinksteren! De vijftigste dag van Pasen.
 
Een beetje ongrijpbaar, lijkt het Pinksterfeest. En toch is niet één van de feesten zó concreet. Kerst gedenkt de geboorte, tweeduizend jaar geleden. Pasen gedenkt de opstanding, tweeduizend jaar geleden (goed, minus 33 jaar). Hemelvaart: tweeduizend jaar geleden. Waar zijn wij?
Wij zijn hier en vandaag. Pinksteren viert dat wat toén en dáár, Pinksteren viert dat wat geschréven staat wáár kan worden in jou. In jouw leven. In deze tijd. We lezen uit de Kolossenzenbrief: als u nu met Christus bent opgestaan. Jij bent de opgestane. Jij bent de zoon van God. Om jou staat alles geschreven.
Paulus schrijft radikaal: dan leg je je oude leven af, en dan neem je Christus aan. In ons leven zullen dat processen zijn. Wegen van vallen, opstaan en opnieuw beginnen. Vijftig (het getal van het aantal dagen na Pasen) heeft een dubbele symboliek: onbereikbaar (veertig is een mensenleven, vijftig gaat daar boven uit) en toch waar vijf(tig)  is het getal van Gods volk.
 
We vragen ons vanochtend af: wat wil ik afleggen? Wat kan ik van God ontvangen? We vieren het avondmaal. Die maaltijd waarin het “het kan niet” en het “en toch gebeurt het wel” bij elkaar komen. Wij zijn leeg, wij worden gevuld. “Je bent geen verlatene, je zult gehuwde worden genoemd”, schreef Jesaja. Lezingen: Kolossenzen 3 en Handelingen 2: 1-11
 
5 juni Tweede Pinksterdag! Om tien uur komen we samen met de broeders en zusters van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. In hun kerkgebouw. Om tien uur. “Een vernieuwd hart!” We lezen de belofte, dat ons stenen hart zal worden omgeruild voor een hart van vlees. Ds. Jagersma ontwerpt een stellingenspel waarbij je mobiele telefoon nodig is. Neem die mee! Het wordt een feestelijke ochtend.
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van DIjkAfkondigingen 21 mei 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan ......
 
De eerste collecte is voor regionaal diaconaal fonds en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Rondom de erediensten
donderdag 25 mei, veertigste dag van Pasen. Hemelvaart.
. “Een dubbel deel van zijn Geest”, dat ontvangt Eliza. Als erfgenaam van Elia. Ook wij, erfgenamen van de Heer, hebben Zijn Geest ontvangen. Om te doen wat Hij heeft gevraagd. Maar ook – om weer uit handen te geven wat we hebben gedaan.
lezingen 2 Koningen 2: 1-15 en Marcus 16: 14-20
 
28 mei, Exaudi, Wezenzondag. Tussen hemelvaart en pinksteren
Enkele jongeren uit de jongste catechisatiegroep schilderden op het thema “vrijheid”. Hoe ziet voor jou een vrij land er uit. De achtergrond was het verhaal van de uittocht. Wel weg uit Egypte, maar nog niet in het beloofde land. Veel arkadische landschappen werden getekend. Als in het visioen van Jesaja. Dat de lam en de leeuw samen liggen. En dat de wolf en het rund gras grazen, allebei.
Deze zondag tonen we de schilderijen. En we lezen het visioen van Jesaja.
 
De bijbelse boeken stellen vragen aan ons. Op elke bladzijde, zo’n beetje, wel één. Harde vragen zijn het. Met weinig keuzemogelijkheden. Kiest u de dood? Kiest u het leven? Zegt u ja? Zegt u nee?
Vaak heb ik me afgevraagd, waarom zo bars. De werkelijkheid is toch veel genuanceerder?
 
Sta je op een wissel. Dan zo is mij gebleken, is er niet veel nuance meer. Dan doe je het of dan doe je het niet. Ga je er wat van maken? Of laat je het er bij zitten? Schep je iets nieuws, of heb je het wel gezien? De scherpte van de vragen ontlokken mij mijn houding, mijn gedachten, mijn positie. Ga ik het doen?
 
De bijbelse geschriften hopen op een ja. God hoopt op een ja. Op elk moment van ons bestaan een hartelijk ja op het leven-zoals-het-er-is
 
met een hartelijke groet
ds. Sybrand van Dijk


 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.