Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
WELKOM

WELKOM

 

Welkom bij de Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

 

 

De opbouw van deze website is als volgt:

In de linker kolom ziet u de menu-onderdelen, als daarin een klein driehoekje staat
kunt u daarop klikken met de muis, er  komen dan gerelateerde  sub menu(s) te voorschijn.

De midden kolom bevat de pagina's bij de het gekozen menu onderdeel.

In de rechter kolom staan het nieuws en eventuele recente wijzigingen, en ongeveer een maand met wat ouder nieuws.

 

 Weblog

Ds. van Dijk heeft een weblog over mens en God, puttend uit de christelijke traditie.

In onze tijd wordt gezegd, dat het grote verhaal over God niet meer bestaat.
Dat is, denk ik wel waar, ervan uitgaande dat er ooit wel een groot verhaal is geweest.
De verschrikkelijke vergissing die veel denkers daarbij maken is dat ze God -het woord God- daarmee als overbodig wegzetten.
Die vergissing lijkt mij verschrikkelijk, omdat met die beweging blindheid bestaat voor de religiositeit die de hele samenleving doortrekt.
Daarmee bedoel ik niet zozeer de spiritualiteit van New Age, maar vooral de veel minder grijpbare spiritualiteit van de post-moderne autonome mens.
Door na te denken over het spreken uit de christelijke traditie, hoop ik ook helder te krijgen wat onze samenleving drijft en bij elkaar houdt.

Als het je aardig lijkt om te volgen wat ik aan het doen ben-
en mij lijkt het meer dan aardig als je dat doen zou, en ook zou willen reageren dan kun je me op deze link vinden
 


 

Hieronder staan de foto's van onze kerken. Elke zondag vind in één van deze kerken een kerkdienst plaats, meestal in Sauwerd. Zie in het menu (links bij Kerkdiensten) voor de juiste tijden.


 

 

De (oorspronkelijk) hervormde kerk in Adorp

 

 


De (oorspronklijk) hervormde kerk in Wetsinge.
Bekijk de binnenzijde, in de oude situatie (panoramafoto dwz 360°).

 

 
 

De (oorspronkelijk) gereformeerde kerk in Sauwerd, met links de pastorie, en rechts het Oldenhuis.

 

 

 

 


Het interieur van de kerk in Sauwerd.

 

Drie wanden zijn voorzien van een bijbelse afbeelding. De schilderijen  zijn van de schilder Aizo Betten (1938-2014) uit Warffum. Aizo was lid van de kunstenaarskring "de Ploeg"en heeft veel naam gemaakt als kunstenaar.

 

 

Pagina laatst aangepast op 10-aug-2014

 

 
 
 
 
Nieuws

Afkondigingen 17-augustus-2014.

De kerkenraad is verheugd u te kunnen vertellen dat op vrijdag 22 augustus, Mariëlle van der Veen en Hylke Zijlstra trouwen in deze kerk. De dienst, waarin ds. Sybrand van Dijk voorgaat, begint om 19 uur.
 
Vanavond om 19.00 uur is er weer een sing-in in de kerk De Hoeksteen te Sauwerd. Het thema is:  Wéér thuis!
De sing-in wordt georganiseerd door de Gereformeerde kerk vrijgemaakt en de PKN Adorp, Sauwerd, Wetsinge. Enkele muzikanten en de band zullen de liederen die wij zingen begeleiden. 
Annet Zwakenberg zal haar ervaring op de Alpe d'Huez vertellen voor KWF kankerbestrijding. Aranka Huisman, Harmen Wienke en Geerte Kwant zullen hun ervaringen van hun missie in Hongarije en Roemenië vertellen. Dirk Zwakenberg zal ons iets vertellen over zijn missie in oktober aanstaande.
Maar mocht u zelf ook een bijzondere ervaring hebben in de vakantie dan mag u zich melden voorafgaand aan de sing-in.
 

Na de dienst is er koffie, thee en limonade. U bent allemaal van harte uitgenodigd.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
 
Rondom de eredienst
 
Twee tafelen kennen de Tien Woorden. Vijf over jou en God, met je ouders als vijfde woord, en vijf over jou en je naaste. Dat je niet zult doden, niet zult stelen, niet zult liegen over je naaste. Praktischer kun je het niet krijgen. Gemakkelijker evenmin. Wat is nu eenvoudiger dan de ander niet dood maken? Veel mensen lukt dat zonder enige moeite.
En toch: er is een stroom in de geschiedenis die drijft op moord en leugen en diefstal. Die lijkt niet te stoppen. In tegendeel. De geschiedenis lijkt te stoppen, zodra mensen ophouden te doden.
Wat willen de Tien Woorden? Zijn het wel geboden in de klassieke zin, zoals ze altijd zijn opgevat. Zelf noemen ze zich niet zo. In Exodus staat: En God sprak al deze woorden – debariem in het Hebreeuws. En wat Hij zegt, gebeurt. In Genesis 1 spreekt God ook tien maal. Niet helemaal toevallig.
Zijn de Woorden niet veel meer beloften? lezingen Exodus 20: 13, Romeinen 5: 13-17 en Mattheus 5: 43-45
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk

 
Kent u "PKN Nieuwsbrief van de dienstenorganisatie" ? Klik hier
 Oudere  mededelingen en nieuws


Afkondigingen 10-aug-2014
 
De kerkenraad is verheugd u te kunnen vertellen dat op vrijdag 22 augustus, Mariëlle van der Veen en Hylke Zijlstra trouwen in deze kerk. De dienst, waarin ds. Sybrand van Dijk voorgaat, begint om 19 uur.
 
Op zondagavond 17 augustus om 19.00 uur is er weer een sing-in in de kerk De Hoeksteen te Sauwerd. Het thema is:  Wéér thuis!
De sing-in wordt georganiseerd door de Gereformeerde kerk vrijgemaakt en de PKN Adorp, Sauwerd, Wetsinge. Enkele muzikanten en de band zullen de liederen die wij zingen begeleiden. 
Annet Zwakenberg zal haar ervaring op de Alpe d'Huez vertellen voor KWF kankerbestrijding. Aranka Huisman, Harmen Wienke en Geerte Kwant zullen hun ervaringen van hun missie in Hongarije en Roemenië vertellen. Dirk Zwakenberg zal ons iets vertellen over zijn missie in oktober aanstaande.
Maar mocht u zelf ook een bijzondere ervaring hebben in de vakantie dan mag u zich melden voorafgaand aan de sing-in.

Uit de gemeente.
 
Een huwelijk.
 
22 Augustus aanstaande trouwen Mariëlle van der Veen en Hylke Zijlstra. De kerkelijke bevestiging en inzegening vindt om 19.00 uur plaats. In onze kerk aan de Kerkstraat. Het is een feest om jullie huwelijk mee te kunnen voorbereiden. We wensen jullie een zonnige, hartelijke dag toe. En een gezegende weg samen!
Een huwelijksviering is openbaar. “Ten overstaande van God en Zijn gemeente”. U bent daarom allen van harte welkom om met dit jonge bruidspaar mee te bidden.
 
Rondom de erediensten.
 
We lezen komende zondag het vijfde woord: eer uw vader en uw moeder.
Met dit woord komen onze verhalen los. We hebben allemaal een vader. En allemaal een moeder. Sommigen zullen liefdevolle gedachten over hen koesteren. Anderen kunnen vertellen over een moeizame relatie. Derden gingen een hele weg.
Wat mij opvalt is dit: het woord is op de toekomst gericht. Op mijn toekomst. Het is bovendien het laatste woord op de tafel betreffende God en mens. Het zesde en de volgende woorden geven vorm aan de relatie tussen mens en mens.
Wat heb ik bij mijn ouders ontdekt? Wat ontving ik van hen? En welke dingen daaruit geven mij, positief of negatief richting in mijn bestaan. Anselm Grün schreef: de wonden die wij aan onze ouders opliepen hebben ons net zo veel te zeggen, als de liefde die wij van hen kregen.
 
’s Avonds vieren wij, samen met de Vrijgemaakte Kerk, de gaven die wij hebben ontvangen. Een aantal mensen zal vertellen over hun zomerwerk. Ze trokken naar landen in Midden Europa. We danken God om de rijkdom die wij in ons dragen. En wij bidden om de plaatsen te vinden waarop wij tot bloei komen. U bent van harte uitgenodigd!
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk


Afkondigingen  3-aug-2014

Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst gaat ds. Frenay uit Winsum voor en speelt Arie van Wijk op het orgel.
 
De eerste collecte is bestemd voor bloemen in de kerk, de tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente.
 
De kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 staat onder leiding van
Titia Bijma.
 
Op zondagavond 17 augustus om 19.00 uur is er weer een sing-in in de kerk De Hoeksteen te Sauwerd.  Het thema is; Wéér thuis!
De sing-in wordt georganiseerd door de Gereformeerde kerk vrijgemaakt en de PKN Adorp, Sauwerd, Wetsinge. Enkele muzikanten en de band zullen de liederen die wij zingen begeleiden. 
Annet Zwakenberg zal haar ervaring op de Alpe d'Huez vertellen voor KWF kankerbestrijding. Aranka Huisman, Harmen Wienke en Geerte Kwant zullen hun ervaringen van hun missie in Hongarije en Roemenië vertellen. Dirk Zwakenberg zal ons iets vertellen over zijn missie in oktober aanstaande.
Maar mocht u zelf ook een bijzondere ervaring hebben in de vakantie dan mag u zich melden voorafgaand aan de sing-in.
 
Ook in de vakantieperiode doet de Voedselbank een beroep op ons. De producten voor deze maand zijn blikgroentes en suiker. U kunt ze deze inleveren bij Anneke van der Schans of bij de Superr.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
 
Maandag overleed Roelf Hazekamp (Stationsstraat 52, Sauwerd). Twee van zijn goede vrienden waren bij hem. Zoals er steeds vrienden om hem heen zijn geweest, de laatste maanden. Zij, de thuiszorg en zijn zoon maakten dat het voor hem elke dag de moeite waard was om er te zijn. En de paarden. Zijn grote liefde.
Je zag hem veranderen.  Was hij eerst nog met elke vezel aan het leven verbonden, hij keek uit naar het WK, hij wilde nog dingen regelen,  er waren nog verhalen te helen; later zag je hoe hij los liet. Steeds minder vaak zei hij, dat hij nog wel ‘een hortje verder wilde.” Sommige zaken kwamen klaar en dat luchtte hem op. Wat hij niet meer kon doen, liet hij. Vorige week zei hij: “Het gaat niet meer, het is over.” We hoopten dat het niet lang meer voor hem zou duren. Het duurde niet heel lang meer.
 
En toch is het indrukwekkend. Hij die zo vol kracht was. Die de regie nam en sterk aanwezig was. Dat hij er nu niet meer is. Dat hij al zijn kracht verloor.  De dood is sterk en groot.
We kunnen niet, dan onze gebeden met hem delen. Dat zijn leven gezien is. En geliefd. En dat de liefde méér zal zijn dan alles. Gods liefde is meer dan alles. Meer zelfs dan ons leven.
 
We bidden troost toe aan zijn vrienden, aan zijn zoon Hein, aan de verschillende mensen van thuiszorg, aan allen die met hem verbonden zijn. Vrijdag om half twee is de uitvaart vanuit de kerk te Sauwerd.
 
 
We denken aan allen voor wie het leven een wissel lijkt te nemen. Het is steeds: verzorgen wat om zorg vraagt, vast houden wat kostbaar is, maar ook weten wanneer los te laten. Het zaad kan niet groeien, als het steeds wordt omgewoeld. Het moment weten, dat is volgens mij wijsheid.
 
Rondom de eredienst.
 
Hoewel we niet op vakantie zijn. En hoewel het met deze zomerse dagen overal vakantie is, waar je ook maar bent of wat je ook maar doet: de komende zondag is er opnieuw een gastpredikant. We heten Ds. Bijl uit Groningen van harte welkom in ons midden. En we wensen allen een gezegende dienst toe!
 
met een zonnige groet
ds. Sybrand van DijkMededelingen van de kerkenraad 27 juli 2014.

Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst, met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst, waarin wij het Heilig Avondmaal met elkaar vieren, gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Annie Koenes op het orgel.
 


Medelingen van de kerkenraad 20 juli 2014

Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst, met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
Na de dienst bent u allemaal van harte uitgenodigd voor de koffie, thee en limonade.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de pastorie.

Psalm 107 zingt: al wie werd thuis gebracht uit ongastvrije streken, zal van Gods liefde spreken! Die woorden zingen in mij. Voor allen die de laatste weken in de gemeente door ziekte en schrik werden geraakt. Ook voor hen die hier niet worden genoemd.
 
Onze gedachten zijn even zeer bij alle nabestaanden van de bijna driehonderd mensen die omkwamen doordat hun vliegtuig uit de lucht werd geschoten. Een stuurfout of een technische oorzaak van een ramp als deze is al moeilijk te verdragen, laat staan het weten dat mensen dit moedwillig aan mensen aandeden. Met verkrampt hart luisteren we naar de politieke spelletjes die maar doorgaan. Alsof leven niet belangrijker en de dood niet groter is dan al onze belangen. We bidden om Gods ontferming. Over de nabestaanden allereerst. Over de hulpverleners. En over de politici. Dat het licht blijft.
 
Rondom de eredienst.
 
We lezen in deze zomerweken uit de Tien Woorden. Filosofisch is het nog wel een probleem hoe wetten mensen zouden kunnen veranderen. Een wet is uiterlijk. Ze is niet in jou gegroeid, niet in jou tot wasdom gekomen. Een wet wordt jou opgelegd.
 
Maar hoeveel wet zit er eigenlijk in de Tien Woorden? Onze protestantse theologie heeft altijd een scherp onderscheid gemaakt – en zich daarbij beroepen op Paulus-en  de wet tegenover de genade gesteld. De wet vind je dan in de thora en de genade in het evangelie. Maar of het zo scherp is? In het hart van de Tien Woorden staat het langste gebod – een aanwijzing dat we hier lang bij stil worden gezet. Het vertelt van de sabbat: omdat God zelf heeft gerust, zegt de ene versie van de tien woorden; nee, omdat je moet weten dat het slaaf-zijn altijd op de loer ligt zegt het andere gebod. De feestelijke rust is het hart van jouw bestaan. In christelijke termen: de genade.
 
Ik heb mij altijd hier over verbaasd: dat de protestanten, die zo onder de indruk zijn van de genade, het werken als taak en doel van het bestaan hebben gesteld. Wij hebben de tijd ontgonnen als was het woeste grond en werden zo … juist: slaven van klok en werk.
Hoe worden we weer vrij? Vrij in God?
 
We vieren het avondmaal, zomaar, als een goede gave van rust.
 
met een hartelijke, zomerse groet aan u allen
 
ds. Sybrand van DijkAfkondigingen 13 juli 2014

Geen bijzonderheden

  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.