Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
WELKOM WELKOM

 

Welkom bij de Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

 

De opbouw van deze website is als volgt:

In de linker kolom ziet u de menu-onderdelen, als daarin een klein driehoekje staat
kunt u daarop klikken met de muis, er  komen dan gerelateerde  sub menu(s) te voorschijn.

De midden kolom bevat de pagina's bij de het gekozen menu onderdeel.

In de rechter kolom staan het nieuws en eventuele recente wijzigingen, en ongeveer een maand met wat ouder nieuws.

 

 Weblog

Ds. van Dijk heeft een weblog over mens en God, puttend uit de christelijke traditie.

In onze tijd wordt gezegd, dat het grote verhaal over God niet meer bestaat.
Dat is, denk ik wel waar, ervan uitgaande dat er ooit wel een groot verhaal is geweest.
De verschrikkelijke vergissing die veel denkers daarbij maken is dat ze God -het woord God- daarmee als overbodig wegzetten.
Die vergissing lijkt mij verschrikkelijk, omdat met die beweging blindheid bestaat voor de religiositeit die de hele samenleving doortrekt.
Daarmee bedoel ik niet zozeer de spiritualiteit van New Age, maar vooral de veel minder grijpbare spiritualiteit van de post-moderne autonome mens.
Door na te denken over het spreken uit de christelijke traditie, hoop ik ook helder te krijgen wat onze samenleving drijft en bij elkaar houdt.

Als het je aardig lijkt om te volgen wat ik aan het doen ben-
en mij lijkt het meer dan aardig als je dat doen zou, en ook zou willen reageren dan kun je me op deze link vinden
 


 

Hieronder staan de foto's van onze kerken. Elke zondag vind in één van deze kerken een kerkdienst plaats, meestal in Sauwerd.
Bovendien vinden er diensten plaats op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste kerstdag en oudjaarsavond. Op stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie in het menu (links bij Kerkdiensten) voor de juiste tijden.


 

 

De (oorspronkelijk) hervormde kerk in Adorp

 

 


De (oorspronklijk) hervormde kerk in Wetsinge.
Bekijk de binnenzijde, in de oude situatie (panoramafoto dwz 360°).

 

 
 

De (oorspronkelijk) gereformeerde kerk in Sauwerd, met links de pastorie, en rechts het Oldenhuis.

 

 

 

 


Het interieur van de kerk in Sauwerd.

 

Drie wanden zijn voorzien van een bijbelse afbeelding. De schilderijen  zijn van de schilder Aizo Betten (1938-2014) uit Warffum. Aizo was lid van de kunstenaarskring "de Ploeg"en heeft veel naam gemaakt als kunstenaar.

 

 

Pagina laatst aangepast op 21-december2014

 

 
 
 
 
Nieuw(s)


 
Afkondigingen 23 oktober 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.


In deze dienst gaat ds. Mw Anja Diesemer uit Wetsinge voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.

....

De eerste collecte is voor het ziekhuispastoraat en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.


Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

 


Recent gewijzigd.

  • In het fotoboek: De startzondag.


Oudere mededelingen

 
Afkondigingen 16 oktober 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.


In deze dienst gaat ds. H Jansen uit Winsum voor en speelt Dennis Wubs op het orgel.

...

De eerste collecte is voor werelddiaconaat en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.


Aanstaande dinsdag 18 oktober bent u van harte welkom op de lezing gehouden door Jacques Tersteeg over Clara Feyoena van Sytzama. Clara leefde in de 18e eeuw, zij groeide op in Bellingeweer op de Tammingaborg. Jacques Tersteeg vertelt over haar leven en haar werk als schrijfster. Clara’s bekendste gedicht is “Wij knielen voor uw zetel neer” dat als gezang 231 in het Liedboek voor de kerken staat. 
De lezing begint om 20.00 uur in het Oldenhuis. Van harte aanbevolen!
 
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Afkondigingen 9 oktober 2016

.Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar:
...
...
Ook gaat er een bos bloemen naar Freerk Mulder als dank voor zijn jarenlange inzet bij het stencilen van de Schakel.


De eerste collecte is voor De Arme kant van Winsum en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.

Op dinsdagavond 18 oktober bent u van harte welkom op de lezing gehouden door Jacques Tersteeg over Clara Feyoena van Sytzama. Clara leefde in de 18e eeuw, zij groeide op in Bellingeweer op de Tammingaborg. Jacques Tersteeg vertelt over haar leven en haar werk als schrijfster. Clara’s bekendste gedicht is “Wij knielen voor uw zetel neer” dat als gezang 231 in het Liedboek voor de kerken staat. 
De lezing begint om 20.00 uur in het Oldenhuis. Van harte aanbevolen!
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Uit de gemeente.

...... 

We denken aan allen die weet hebben van ziekte. Je wordt bij tegenslag met jezelf geconfronteerd. En met je kwetsbaarheid. Wij zijn niet in staat om de beperkingen of de grenzen te doorbreken die het leven ons kan opleggen. Hoe behouden we onze vrijheid? Ooit kreeg ik een doosje stickers met de tekst: “Binnen de begrenzing is veel ruimte”. Die te vinden is de levenskunst.
 
Dankdag
 
Zoals u en jij weet, is de Gereformeerde Kerk na de zomer begonnen met de verbouw van hun kerkgebouw. Sinds die tijd maken zij gebruik van onze kerk. In het begin even wennen: Wat doet die brievenkast in onze gang? Hoe regelen we het koffiedrinken? Waar leggen we onze liedboeken zo lang? We zijn nu een paar weken verder. Het is goed om te merken dat door de goede samenwerking en de wederzijdse hartelijkheid de Gereformeerde broeders en zusters ook in deze maanden invulling kunnen geven aan hun gemeente zijn. De onderlinge ontmoeting tussen de kerkdiensten wordt door velen ervaren als positief. Dat is iets om dankbaar voor te zijn.
 
Nu is het binnenkort dankdag. Beide gemeentes zijn dan gewend om in een avondkerkdienst God te danken voor wat hij gaf aan ‘gewas en arbeid’. In het overleg tussen beide kerken kwam de vraag naar boven: Hoe gaan we dit praktisch oplossen? Twee kerkdiensten op één avond, maar hoe laat dan? Is dat haalbaar? Tegelijk werd, gezien de bijzondere omstandigheden van de verbouwing en de praktische vraag waar we voor gezet waren, ook het idee uitgesproken om samen God te kunnen danken. Één samenkomst waarbij God gedankt wordt om wie Hij is en om wat Hij gegeven heeft. Maar de vraag is dan: Hoe gaan we dit vorm geven? Van wie moet zo’n dienst uitgaan?
 
De kerkenraden van beide gemeentes hebben gezocht naar een antwoord op deze vragen. In onderling overleg zijn ze uitgekomen op het volgende: op dankdagavond zal er één kerkdienst zijn, waarvoor beide gemeentes van harte worden uitgenodigd. Samen willen we God danken, zingen en luisteren naar Zijn Woord. Deze kerkdienst zal uitgaan (en dus onder verantwoordelijkheid staan) van de Gereformeerde Kerk. Praktisch gezien betekent het dat hun ouderlingen en diakenen dienst hebben en dat ds. Jagersma voor zal gaan. Voor muziek, gebed en Schriftlezing zal de medewerking worden gevraagd van gemeenteleden uit beide gemeentes. Ook ik zelf zal een deel van het gebed op mij nemen. Op deze manier hopen we samen God te kunnen danken voor alles wat Hij gaf.
 
Rondom de eredienst.
 
Komende zondag begroeten we Harmen Jansen  in de dienst. We wensen hem en u allen een gezegende samenkomst,
 
met een hartelijke groet
 
sybrand van dijk.

Afkondigingen 2 oktober 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar 
....
....
 Daniëlle de Lange als dank voor het vele werk voor kerkbericht de Schakel.

De eerste collecte is voor Kerk en Israël en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.

Vanavond wordt het nieuwe seizoen van Vorming & Toerusting met een orgelconcert geopend! Drie vaste organisten van onze gemeente, namelijk Rudi Diekstra, Dirk Stavenga en Rolf Wassens, hebben elk een mooi programma van een klein half uur samengesteld.                                     
Er is muziek uitgezocht van bekende componisten, zoals Bach, Händel en Buxtehude. Maar ook van onbekendere componisten.  Kortom: er is een prachtig en afwisselend programma.  
Het concert begint om 19.30 uur. 
Kosten: € 5,00, dit is inclusief koffie/thee. 
Iedereen is van harte welkom. Het zou mooi zijn om hier met een volle kerkzaal naar de muziek te luisteren!
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe. 

 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.