Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
WELKOM

WELKOM

 

Welkom bij de protestantse kerk Adorp Wetsinge Sauwerd

 

 

De opbouw van deze website is als volgt:

In de linker kolom ziet u de menu-onderdelen, als daarin een klein driehoekje staat
kunt u daarop klikken met de muis, er  komen dan gerelateerde  sub menu(s) te voorschijn.

De midden kolom bevat de pagina's bij de het gekozen menu onderdeel.

In de rechter kolom staan het nieuws en eventuele recente wijzigingen, en ongeveer een maand met wat ouder nieuws.

 

 Weblog

Ds. van Dijk heeft een weblog over mens en God, puttend uit de christelijke traditie.

In onze tijd wordt gezegd, dat het grote verhaal over God niet meer bestaat.
Dat is, denk ik wel waar, ervan uitgaande dat er ooit wel een groot verhaal is geweest.
De verschrikkelijke vergissing die veel denkers daarbij maken is dat ze God -het woord God- daarmee als overbodig wegzetten.
Die vergissing lijkt mij verschrikkelijk, omdat met die beweging blindheid bestaat voor de religiositeit die de hele samenleving doortrekt.
Daarmee bedoel ik niet zozeer de spiritualiteit van New Age, maar vooral de veel minder grijpbare spiritualiteit van de post-moderne autonome mens.
Door na te denken over het spreken uit de christelijke traditie, hoop ik ook helder te krijgen wat onze samenleving drijft en bij elkaar houdt.

Als het je aardig lijkt om te volgen wat ik aan het doen ben-
en mij lijkt het meer dan aardig als je dat doen zou, en ook zou willen reageren dan kun je me op deze link vinden
 


 

Hieronder staan de foto's van onze kerken. Elke zondag vind in één van deze kerken een kerkdienst plaats, meestal in Sauwerd. Zie in het menu (links bij Kerkdiensten) voor de juiste tijden.


 

 

De (oorspronkelijk) hervormde kerk in Adorp

 

 


De (oorspronklijk) hervormde kerk in Wetsinge.

 

 
 

De (oorspronkelijk) gereformeerde kerk in Sauwerd, met links de pastorie, en rechts het Oldenhuis.

 


 

 


Het interieur van de kerk in Sauwerd.

 

Drie wanden zijn voorzien van een bijbelse afbeelding. De schilderijen  zijn van de schilder Aizo Betten uit Warffum. Aizo is lid van de kunstenaarskring "de Ploeg"en heeft veel naam gemaakt als kunstenaar.

 

 

Pagina laatst aangepast op 26-april-2011

 

 
 
 
 
Nieuws

Mededelingen van de kerkenraad 20 april 2014. 

Dinsdagavond 22 april is er Provider voor groep 2 in het Oldenhuis. De avond  begint om half 8.
 
Woensdag 23 april is de jaarlijkse gemeenteavond waar voor iedereen, van jong tot oud, van harte is uitgenodigd. Deze avond begint om 19.30 uur.
 
Donderdag 24 april komt de 30* groep weer bij elkaar, ’s avonds om 8 uur bij Peter en Daniëlle de Lange.
 
De komende week worden de spaardoosjes weer opgehaald. Was u vergeten ze te vullen? Het kan dus nog!
 
In de week van 4 t/m 10 mei organiseert de PKN en de Gereformeerd vrijgemaakte kerk een activiteitenweek.
Tijdens deze week wordt zoveel mogelijk geld ingezameld.
Het geld zamelen we in Tear, die de straatjongeren in Bolivia, Kenia en Cambodja in deze landen helpt aan onderdak, begeleiding, onderwijs en aan een toekomst.
Jong en oud kunnen die week op verschillende manieren geld inzamelen. Zoals door klusjes in de buurt, lege flessen inzamelen, auto wassen etc.
De week wordt afgesloten met een Nacht Zonder Dak op vrijdag 9 mei voor jongeren vanaf 12 jaar en een bazaar op zaterdagmiddag 10 mei op het kerkplein.
Wilt u zelf ook op de bazaar een plek hebben om iets te verkopen of om iets te doen? 
U kunt zich opgeven door middel van de intekenlijst of contact opnemen met Andrea Kwant.

 

 


Recent aangepast:

  • Uitnodiging Gemeenteavond, nu lezen.
  • Foto's van de gezellige avond 28-maart-2014
  • Foto's van de plaatsing van het gedenkteken voor overledenen.
  • Aangepast: Diaconaat pagina.

 


 

Oudere  mededelingen en nieuws

Mededelingen van de kerkenraad 13 april 2014. 

Vanavond is er basiscatechese voor de groepen 7 en 8. Jullie worden verwacht om kwart over 7 bij Bert van Zessen aan de Plantaanlaan 16.
 
Morgenavond is om 19 uur Provider voor groep 1 in het Oldenhuis.
 
In deze Stille week leven we toe naar Pasen. Van woensdag tot en met zaterdag zijn er ’s avonds diensten waarvoor u allemaal van harte bent uitgenodigd.
 
Op woensdagavond, om 19 uur, is er  een avondgebed in deze kerk.  We bidden, lezen uit de bijbel, zingen met elkaar en zijn stil.
 
Op Witte Donderdag, verzamelen ons om 19.30 uur bij  het kerkje van Wetsinge. Vervolgens lopen we via de Singelweg en de Burchtweg naar de kerk in Sauwerd waar we het Heilig Avondmaal met elkaar vieren. Meer informatie over de route van Wetsinge naar Sauwerd, kunt u lezen op de achterzijde van de liturgie en Kerkbericht de Schakel.
 
Op Goede Vrijdag  is er dienst in deze kerk, om 19.30 uur en op Stille Zaterdag ontmoeten we elkaar in de kerk van Adorp. Deze dienst begint om 21.30 uur en ook deze avond vieren we het Heilig Avondmaal met elkaar.
 
Vier gemeenteleden leggen deze zomer hun taak als pastoraal medewerker neer. De kerkenraad is blij u te kunnen vertellen dat Alie van Dijken, Marjan Ozinga, Jan Zandbergen en Anneke Zwakenberg, deze taak voor de komende jaren op zich willen nemen. De bevestiging vindt plaats op zondag 15 juni.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 Rondom de erediensten.
 
Palmzondag.
Een lange sliert kinderen kwam zingend en met palmpaasstokken de kerk binnen gelopen. Dankzij de grote inzet van de leiding van de kindernevendienst. De haantjes kregen we van bakker Berghuis. Fantastisch dat het zo kon. Een hartelijke dank van ons allemaal aan de mensen die zo hard hebben gewerkt.
 
De drie “geduchte dagen” vóór Pasen zijn als een sterven en opnieuw geboren worden. Als kind klom ik geregeld het zwemwater uit om door de koude wind te lopen. Als ik dan weer het zwembad indook, merkte ik hoe warm het was en hoe het mij droeg. Zo ongeveer.  We gedenken de weg van Jezus. Hij ging de dood tegemoet. En hij vond liefde. De liefde die hem zijn leven lang gedragen had. En aan wie hij een leven lang trouw was gebleven. En toch had hem die liefde nooit zo warm en krachtig toegeschenen als juist na zijn dood. Ik weet wel, praktisch kan dat niet. Wat ervaart een mens na zijn dood? En toch is het zo. Als wij met hem sterven – deze dagen – ontvangen wij een nieuw leven terug in zijn opstanding. Je kunt altijd opnieuw beginnen is er een ééndimensionale vertaling van. En het nieuwe begin blijkt sterker dan je ooit had verwacht.
 
Ik wens u een gezegende week.
 
Witte Donderdag, 17 April, We kwamen deze dag altijd in Wetsinge bijeen. We vierden en gedachten de zalving door de vrouw, de voetwassing, en het, vooralsnog, laatste bevrijdingsmaal dat de Heer met zijn leerlingen deelde. De kerk van Wetsinge wordt echter verbouwd. We kunnen er nu niet meer terecht. Mede daardoor is er naar een andere liturgie gezocht. “Als een volk onderweg” ontmoeten we elkaar allereerst vóór de kerk van Wetsinge. Daar lezen we over Petrus die wil verhoeden dat de Heer de weg naar Jeruzalem kiest.  Langs de Singelweg wandelen we naar de kerk in Sauwerd. Op het grasveldje bij  de haven lezen we over de zalving door een vrouw. En bij de familie Datema lezen we, tenslotte, over voetwassing. In de Kerk van Sauwerd staat de tafel gereed. Hier zullen wij, zingend en biddend, het Avondmaal met elkaar vieren.
 
Kunt u niet, wilt u niet lopen? U kunt alvast wachten in Sauwerd wachten.
 
Goede Vrijdag 18 April. Een dag vol betekenisvolle stilte. “Ik verkondig u Christus, de Gekruisigde”, zegt Paulus. Dat de Heer is gedood, blijft onze levens tekenen. Wij zeggen de evangelisten na: “En Hij die werd gedood, Hij is het leven.” Jezus ontdekte de weg.
We lezen uit het Johannesevangelie. We zijn stil. Het kruis wordt binnengedragen. Wij verblijven, zoveel wij kunnen bij Jezus, de Heer.
 
Stille Zaterdag 19 April. Na het geweld van Goede Vrijdag, volgt een dag van waken. Het geweld moet eerst dalen, voordat iets zichtbaar wordt. “Jezus strijdt” wordt gezegd over de dagen dat Hij in het graf lag. Goedheid wordt bevochten. Wij hebben tijd nodig, voordat wij antwoord vinden op de dood van Hem die goed was. Drie dagen, vijftig dagen, een leven lang. We waken bij een aantal van de twaalf klassieke lezingen. We verwachten het licht, dat wordt ontstoken in de nacht. We delen brood en wijn. Wij worden gevoed.
 
Eerste Paasdag, 20 April. Deze jubel draagt de herinnering aan de vorige dagen in zich. Zoals een weduwe weer tot leven komt, na verloop van tijd. Zo. Haar vreugde is oprecht. Dat zij weer genieten kan van de dingen. De dingen dragen meer een gouden rand. Maar ze dragen ook een pijn. Zo leeft de kerk. Ze weet: God schenkt ons het leven! Maar dat weten draagt verdriet in zich. Om de gemiste kansen. Om de dood. Om de dood van de Heer. We jubelen, zoals psalmen dat doen: in alles herkennen wij de goedheid van God. lezingen Exodus 14: 9-14, Johannes 20: 1-18
met een hartelijke groet aan u allen en een lofpsalm in gedachtenMededelingen van de kerkenraad 6 april 2014.
Morgenavond, maandag 7 april, is er weer Provider voor de beide groepen.
 
Dinsdagavond is er Psalmenkring. De avond begint om 8 uur en iedereen is van harte welkom.
 
Woensdagavond om 19 uur, is er avondgebed. Hiervoor is iedereen is van harte uitgenodigd.
 
De commissie vorming en toerusting nodigt ons uit voor avond over de zeven kruiswoorden in de muziek. Inleider is Dirk Herman de Jong en deze avond, die om 8 uur begint vindt plaats op donderdag 10 april.
 
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen.
Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. Na de dienst kunt u bij de uitgang een kaart krijgen, met daarbij instructies hoe u deze op kunt sturen. Wij hopen op uw medewerking.
 
Ook de voedselbank doet deze maand weer een beroep op ons.  Deze maand kunt u lang houdbare zuivelproducten en verzorgingsmiddelen inleveren bij Anneke van der Schans of bij de Superrr.
 

Uit de gemeente.
 
Vorige week woensdag was een indrukwekkende dag voor de kleine gemeenschap van Adorp. Drie mensen stierven. Harry Torrenga was actief in de wereld van de sport, en niet alleen daar. Klaas Wiersema stond midden in het dorpsleven. Hij stond nog altijd bekend als “de wethouder”. En Hiske Pruim is met haar leven verworteld aan het dorp. Het is schokkend en pijnlijk om zo dichtbij onze kwetsbaarheid te komen. We denken aan de families, allereerst. We denken aan hun vrienden. We hopen dat zij kracht kunnen ervaren aan elkaars aanwezigheid. En dat er ruimte zal zijn voor ieders, eigen verdriet. Wij gedenken u in onze gebeden.
 
Wij denken ook aan hen die deze week eveneens in het ziekenhuis zijn opgenomen. Als het onzekere doorbreekt ervaren we spanning en angst. Maar we kunnen soms ook ontdekken wat ons kracht geeft om verder te gaan. Zo bidden wij allen toe. Dat Gods goedheid sterker is, dan ons wankelen.
 
Rondom de erediensten.
 
13 April, Palmzondag. De Winsumer Cantorij is bij ons te gast. Met hen vieren wij de intocht van Jezus in Jeruzalem. Het was zijn besluit om trouw te zijn. Aan de kleine mensen. Tegelijk gedenken wij, wat het hem kostte: zijn leven. Die dubbelheid is niet op te heffen. Het meest verschrikkelijke was het meest hoopvolle. Eenvoudiger krijg je het niet. De kinderen maken hun palmstokken af: het kruis dat vrucht draagt. Draagt lijden meer waarheid in zich dan voorspoed? Nee, niet in het algemeen. Dit lijden draagt wel waarheid: liefde is sterker dan dood. lezingen Mattheus 21: 1-9,  Jesaja 51: 12-23 en Mattheus 26: 36-46.
 
16 April, woensdag in de stille week. Het laatste avondgebed, als intrede naar de “drie geduchte dagen”. We lezen uit het boek Prediker: loof uw Schepper in de dagen van uw jeugd. Als nog niet gekomen zijn de jaren waarvan je zegt “Hierin heb ik geen behagen.” “Verbeid uw tijd”, zei mijn oma, als ik ergens geen gat in zag. Of te wel: nu is het de tijd. lezing Prediker 12: 1-7
 
17 April, Witte Donderdag. We verzamelen deze avond bij het kerkje van Wetsinge. We lopen. Als beeld van Gods volk. Onderweg. Je wilt dingen in je leven vasthouden. Maar ze glijden uit je handen. Zo moet het gaan. We zijn nog niet, waar we kunnen zijn. We lezen over Petrus die de Heer verhoeden wil om naar Jeruzalem te gaan. We lezen over ‘de vrouw’ die Jezus zalft. En we lezen over de voetwassing. In de kerk van Sauwerd vieren we de maaltijd van de Heer. Wij worden gevoed, geïnspireerd en verzoend door Zijn leven. Neem een zaklamp mee!
 
met een hartelijke groet aan u allen
en een bede dat Pasen u vernieuwen zal
 
ds. Sybrand van DijkMededelingen van de kerkenraad 30 maart 2014.
 

Woensdagavond om 19 uur, is er avondgebed. Iedereen is van harte welkom.
 
De commissie vorming en toerusting nodigt ons uit voor avond over de zeven kruiswoorden in de muziek. Inleider is Dirk Herman de Jong en deze avond vindt plaats op donderdag 10 april.
 
De kerkenraad is blij u te kunnen vertellen dat de vacatures die deze zomer ontstaan in de werkgroep pastoraat, allemaal opnieuw vervuld zullen worden. Vier gemeenteleden durven het aan de komende 4 jaar de taak van pastoraal medewerker op zich te nemen.
 
Deze week heeft u een uitnodiging ontvangen voor de gemeenteavond van 23 april a.s. In deze brief heeft u kunnen lezen, dat als u het jaarverslag wilt ontvangen, u dat zelf aan moet geven. In het Oldenhuis ligt een intekenlijst waarop u aan kunt geven dat u  een papieren versie van het jaarverslag wilt ontvangen.


Uit de gemeente.
 
Verschillende mensen ondergaan een ingrijpende operatie. Jullie voelen een zekere aanvaarding. Er is geen andere mogelijkheid.  Tegelijk roept het spanningen op. Lukt het? Hoe is het herstel? Hoe wordt het leven hierna. We wensen jullie vertrouwen toe. En de moed om het te doen met wat komt.
 
Het voorjaar is in alle uitbundigheid losgebarsten. “Dat er zo veel kracht is”, zei iemand: “daarin zie ik wel een gelijkenis met God.” Aan ons om los te komen. En te ontvangen wat zo overdadig op ons af komt. “Denk niet meer aan wat vroeger was”, zegt de profeet. “God is iets nieuws begonnen, zie je het niet?”
 
Rondom de erediensten.
 
6 April, Judica – doe mij recht! De naam van deze zondag komt uit Psalm 43. Het is een roep aan God. Dat mijn leven niet zinloos zal blijken. Dat ik word gezien. Maar het is evenzeer de roep van God. Dat Hij wordt gezien! Een rare gedachte: dat God ons luisteren nodig heeft, en ons handelen. Als wij Hem geen recht doen, wordt Hij machteloos. We lezen uit Mattheus. Jezus zegt: “U zult aanstoot aan mij nemen.” Sterker dan de NBV het vertaalt. Het ligt tegen het walgen aan. Omdat Hij de weg van de machteloze tot zijn weg maakt. “Maar dan zal ik er voor u zijn!”, roept Petrus flink. Maar nee.
We lezen Zacharia 13: 1-9 en Mattheus 26: 31-35
 
9 April, avondgebed. Let niet op de wind. Let ook niet op de regen. Je zou nooit aan zaaien toekomen. Begin met zaaien. En wat ervan kom, of niet van komt: laat dat los. Het ligt buiten je macht. lezing Prediker 11: 1-6
 
met een hartelijke groet aan u allen,
 
ds. Sybrand van Dijk
 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.