Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
WELKOM WELKOM

 

Welkom bij de Protestantse gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd

Vakantieperiode

Tijdens de vakantieperiode, 17 juli - 13 augustus 2017, van onze predikant ds. S van Dijk is onze scriba Titia Bijma het eerste aanspreekpunt.
Telefoon: 06-20363636
 

De opbouw van deze website is als volgt:

In de linker kolom ziet u de menu-onderdelen, als daarin een klein driehoekje staat
kunt u daarop klikken met de muis, er  komen dan gerelateerde  sub menu(s) te voorschijn.

De midden kolom bevat de pagina's bij de het gekozen menu onderdeel.

In de rechter kolom staan het nieuws en eventuele recente wijzigingen, en ongeveer een maand met wat ouder nieuws.

 

 Weblog

Ds. van Dijk heeft een weblog over mens en God, puttend uit de christelijke traditie.

In onze tijd wordt gezegd, dat het grote verhaal over God niet meer bestaat.
Dat is, denk ik wel waar, ervan uitgaande dat er ooit wel een groot verhaal is geweest.
De verschrikkelijke vergissing die veel denkers daarbij maken is dat ze God -het woord God- daarmee als overbodig wegzetten.
Die vergissing lijkt mij verschrikkelijk, omdat met die beweging blindheid bestaat voor de religiositeit die de hele samenleving doortrekt.
Daarmee bedoel ik niet zozeer de spiritualiteit van New Age, maar vooral de veel minder grijpbare spiritualiteit van de post-moderne autonome mens.
Door na te denken over het spreken uit de christelijke traditie, hoop ik ook helder te krijgen wat onze samenleving drijft en bij elkaar houdt.

Als het je aardig lijkt om te volgen wat ik aan het doen ben-
en mij lijkt het meer dan aardig als je dat doen zou, en ook zou willen reageren dan kun je me op deze link vinden
 


 

Hieronder staan de foto's van onze kerken. Elke zondag vind in één van deze kerken een kerkdienst plaats, meestal in Sauwerd.
Bovendien vinden er diensten plaats op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste kerstdag en oudjaarsavond. Op stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie in het menu (links bij Kerkdiensten) voor de juiste tijden.


 

 

De (oorspronkelijk) hervormde kerk in Adorp

 

 


De (oorspronklijk) hervormde kerk in Wetsinge.
Bekijk de binnenzijde, in de oude situatie (panoramafoto dwz 360°).

 

 
 

De (oorspronkelijk) gereformeerde kerk in Sauwerd, met links de pastorie, en rechts het Oldenhuis.

 

 

 

 


Het interieur van de kerk in Sauwerd.

 

Drie wanden zijn voorzien van een bijbelse afbeelding. De schilderijen  zijn van de schilder Aizo Betten (1938-2014) uit Warffum. Aizo was lid van de kunstenaarskring "de Ploeg"en heeft veel naam gemaakt als kunstenaar.

 

 

Pagina laatst aangepast op 21-december2014

 

 
 
 
 
Nieuw(s)
Afkondigingen 23 juli 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
In deze dienst gaat ds Lootsma uit Winsum voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.

De bloemen gaan ....
 
De eerste collecte is voor het open hof Groningen en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
Voor de startzondag op 17 september hebben we weer enkele enthousiaste mensen nodig om de dienst en het programma voor te bereiden. Het thema is:
Een open huis
U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier in het Oldenhuis.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
 
 

Oudere mededelingen


Afkondigingen 16 juli 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
In deze dienst is er aandacht voor de overstap van de kinderen uit groep 8 van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

De bloemen gaan ....

De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
Na deze dienst is er koffiedrinken bij de fam van  Veen  Burchtweg.
Er worden verschillende activiteiten boerengolf, gezellig praten en zijn er leuke dingen te doen voor de kinderen. 
We sluiten het samenzijn af met een gezamenlijke lunch
Een paar praktische dingen:
· De lunchmaaltijd is een American Party, ofwel: Maak zelf iets lekkers om te eten, en neem dat mee. Dan kan iedereen van elkaars kook- en bakkunsten genieten! Vuistregel: maak een gerecht voor zoveel mensen als je eigen gezin of gezelschap, dan is er altijd genoeg. Voor soep en drinken wordt al gezorgd. 
· Er zijn een beperkt aantal stoelen aanwezig, maar neem voor zover mogelijk graag een eigen kleedje of (tuin)stoel mee.
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.Afkondigingen 9 juli 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
De bloemen gaan ...
De eerste collecte is voor het Classisproject Guatemala en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;

Op zondag 16 juli a.s. sluiten we het seizoen af met een feestelijk programma.
Het thema van die dag is “Mensen vangen”. Graag nodigen we iedereen van harte uit voor de kerkdienst en de activiteiten daarna.

PROGRAMMA
09:30 de kerkdienst       waarin aandacht is voor de overstap van de kinderen uit groep 8 van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.
Koffiedrinken bij het Sauwerder haventje. (Het veldje achter fam. Van der Veen) Daar is er koffiedrinken, boerengolf, gezellig praten en zijn er leuke dingen te doen voor de kinderen. 
Een gezamenlijke lunch
 Een paar praktische dingen:
· De lunchmaaltijd is een American Party, ofwel: Maak zelf iets lekkers om te eten, en neem dat mee. Dan kan iedereen van elkaars kook- en bakkunsten genieten! Vuistregel: maak een gerecht voor zoveel mensen als je eigen gezin of gezelschap, dan is er altijd genoeg. Voor soep en drinken wordt al gezorgd. 
· Is vervoer een probleem? Bel Peter de Lange (050-3062194).
· Er zijn een beperkt aantal stoelen aanwezig, maar neem voor zover mogelijk graag een eigen kleedje of (tuin)stoel mee.
Tot ziens op 16 juli!
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Rondom de eredienst.
Zondag 16 juli. Overstapdienst en afsluiting van het seizoen. Er is een heel programma deze dag. Met eten, spelen, zingen en het loven van God. Een aantal kinderen stapt over van de kindernevendienst naar de jongerengroepen. We lezen deze morgen over de opdracht “visser van mensen te worden”. Hoe je een vis vangt is bekend. Met een haak en een schepnet. Maar hoe vang je een mens? En waartoe moet je die vangen? En: zou ik zelf wel gevangen willen worden? We zullen wat vistechnieken oefenen.
We kijken uit naar uw komst.

Met een hartelijke groet
Ds. Sybrand van Dijk.Afkondigingen 2 juli 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan ........
 
De eerste collecte is voor het Jop en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
In de zomermaanden worden er minder Schakels uitgebracht. De kopij voor de het volgende nummer van het Kerkbericht de Schakel gaat over de periode van 17 juli – 15 september. De uiterste inleverdatum voor de kopij is aanstaande zaterdag 8 juli.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Uit de gemeente.
 
We denken aan hen die voor kortere of langere tijd in de Twaalf Hoven zijn opgenomen. Aan hen die herstellen en hopen om weer naar huis te gaan. Maar ook aan hen die begrijpen dat ze op een kruispunt in hun leven staan. Naar welke kant gaat het van hier? We bidden u vertrouwen toe om het nieuwe te aanvaarden. En om daarin weer uzelf terug te vinden.
 

Mooi dat er woorden zijn. Mooier nog dat er woorden zijn die dubbele dingen, ja zelfs tegenstellingen in zichzelf kunnen opnemen. Het Griekse woord crisis is zo’n ‘verbindingswoord’. Het betekent enerzijds, dat het een foute boel is geworden. De financiële crisis betekende dat het geld niet meer wilde rollen, dat mensen ontslagen werden, dat bedrijven failliet gingen. Maar crisis betekent óók: dat je je kunt bezinnen op een andere toekomst. Dat je een andere weg inslaat dan je tot nog toe gelopen hebt. Als dat lukt, die nieuwe weg, dan kun je soms in verwondering terug kijken. “Goed dat ik veranderd ben!” God is, als ik het goed versta, de stem die ons oproept: “Blijf niet vasthouden aan wat voorbij gaat, maar omarm wat komen zal.” “Vertrouw de nieuwe wegen”, schreef Klaus Peter Hertzsch

Rondom de eredienst
voor zondag 9 juli. Derde zondag van de zomer. Als iets groot is, zal het zich in het kleine laten zien. De grote beloftes van een nieuwe wereld. Van rechtvaardigheid. Van God-in-ons-midden. Ze beginnen alle bij ons zelf. Was ooit ook een tekst van: Verander de wereld, begin bij jezelf. Jeremia, we lezen hoofdstuk 17, lijkt het bijbelboek Spreuken te citeren. “Vervloekt de jonge man die zijn spieren tot zijn sterkte maakt, gezegend de mens die bij de HEER zijn toevlucht zoekt”. Hij neemt de wijsheid van Spreuken over. “Wees barmhartig”,  zegt Jezus. Laat een ommekeer in jezelf toe. Want het koninkrijk van God komt via jou
lezingen Jeremia 17: 5-13 en  Lucas 6: 36-42
 


 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.