Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
WELKOM WELKOM

 

Welkom bij de Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

 

 

De opbouw van deze website is als volgt:

In de linker kolom ziet u de menu-onderdelen, als daarin een klein driehoekje staat
kunt u daarop klikken met de muis, er  komen dan gerelateerde  sub menu(s) te voorschijn.

De midden kolom bevat de pagina's bij de het gekozen menu onderdeel.

In de rechter kolom staan het nieuws en eventuele recente wijzigingen, en ongeveer een maand met wat ouder nieuws.

 

 Weblog

Ds. van Dijk heeft een weblog over mens en God, puttend uit de christelijke traditie.

In onze tijd wordt gezegd, dat het grote verhaal over God niet meer bestaat.
Dat is, denk ik wel waar, ervan uitgaande dat er ooit wel een groot verhaal is geweest.
De verschrikkelijke vergissing die veel denkers daarbij maken is dat ze God -het woord God- daarmee als overbodig wegzetten.
Die vergissing lijkt mij verschrikkelijk, omdat met die beweging blindheid bestaat voor de religiositeit die de hele samenleving doortrekt.
Daarmee bedoel ik niet zozeer de spiritualiteit van New Age, maar vooral de veel minder grijpbare spiritualiteit van de post-moderne autonome mens.
Door na te denken over het spreken uit de christelijke traditie, hoop ik ook helder te krijgen wat onze samenleving drijft en bij elkaar houdt.

Als het je aardig lijkt om te volgen wat ik aan het doen ben-
en mij lijkt het meer dan aardig als je dat doen zou, en ook zou willen reageren dan kun je me op deze link vinden
 


 

Hieronder staan de foto's van onze kerken. Elke zondag vind in één van deze kerken een kerkdienst plaats, meestal in Sauwerd.
Bovendien vinden er diensten plaats op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste kerstdag en oudjaarsavond. Op stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie in het menu (links bij Kerkdiensten) voor de juiste tijden.


 

 

De (oorspronkelijk) hervormde kerk in Adorp

 

 


De (oorspronklijk) hervormde kerk in Wetsinge.
Bekijk de binnenzijde, in de oude situatie (panoramafoto dwz 360°).

 

 
 

De (oorspronkelijk) gereformeerde kerk in Sauwerd, met links de pastorie, en rechts het Oldenhuis.

 

 

 

 


Het interieur van de kerk in Sauwerd.

 

Drie wanden zijn voorzien van een bijbelse afbeelding. De schilderijen  zijn van de schilder Aizo Betten (1938-2014) uit Warffum. Aizo was lid van de kunstenaarskring "de Ploeg"en heeft veel naam gemaakt als kunstenaar.

 

 

Pagina laatst aangepast op 16-december2014

 

 
 
 
 
Nieuw(s)

 
Afkondigingen 22-november-2015

Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De eerste collecte is de diaconie en de tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.
 
Er staat straks koffie en thee klaar in het Oldenhuis. U bent van harte uitgenodigd.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
 

 


 


 Recent gewijzigd.

  • V&T Wijziging lezing op 10 dec 2015. klik hier.


Oudere mededelingen

Afkondigingen 15-november-2015
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

In deze dienst gaat ds Diemer voor uit Bedum en speelt Rudi Diekstra op het orgel.
 
De eerste collecte is stichting GAVE en de tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
 
We denken aan iedereen voor wie het leven op een keerpunt staat. Het is ingrijpend, wanneer de weg, waarop je liep niet doorgaat, maar afbreekt. Je moet voor jezelf een nieuwe toekomst uitdenken. Maar je kijkt ook met nieuwe ogen naar je verleden: deed ik het fout? wat betekenden de jaren op deze weg? Wie waren mijn metgezellen? Keerpunten zijn vol pijn. Pijn van het afscheid. Pijn van de teleurstelling. Maar juist op keerpunten kan ook God zich melden. Als een grote liefde aan wie je je kunt toevertrouwen.
 
Rondom de eredienst.
 
Komende zondag, 22 november, is de laatste zondag vóór advent. We kijken uit naar de toekomst. En tegelijk leeft in ons het besef, dat alle dingen voorbij gaan. “Geen steen zal op de andere blijven staan”, zegt Jezus in het evangelie. En hij schildert een tijd van grote onrust. Oorlogen en geruchten van oorlogen. “Maar het zal het einde niet zijn”. Nee – het is een nieuw begin. “Je weet toch hoe het bij de vijgeboom gaat?” Als die zijn takken week maakt, dan staat het te gebeuren. Dan komt de Mensenzoon Marcus 13.
We gedenken op deze bijzondere dag allen die ons in het afgelopen jaar zijn voorgegaan
 
met een hartelijke groet uit een druilerig en grauw Sauwerd. Wat kun je soms verlangen naar heldere koude met blauwe luchten
 
ds. Sybrand van Dijk
 


Afkondigingen 8-november-2015.
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
In deze dienst gaat ds. de Jager uit Haren voor.

De eerste collecte is voor het ziekenhuispastoraat en de tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.
 
Er staat straks koffie en thee klaar in het Oldenhuis, U bent van harte uitgenodigd.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
We denken aan iedereen voor wie zorg de toon is van elke daag. Zorg om de gezondheid. Zorg om de toekomst. Onze zorg kan creatief zijn: we ontdekken mogelijkheden om omstandigheden te veranderen. Zorg kan ook maken, dat het leven zwaar wordt. Ik tob. En toch verandert er niets. “De mens wikt, maar God beschikt”,  zou mijn oma gezegd hebben. Ik zelf weet niet, of God alles bepaalt, op die manier. Ik zou haar spreuk nieuwe woorden willen geven: “Wij tobben, maar wij kunnen ook ons vertrouwen geven, aan God”. Ik hoop, dat u dit ervaren kunt.
 
Rondom de eredienst.
Komende zondag ben ik in Baflo. Ik zal daar de nieuwe ambtsdragers bevestigen. In Sauwerd gaat ds. Diemer voor. Wij wensen u van harte een gezegende ochtend toe,
 
met een hartelijke groet
 
Sybrand van Dijk


Afkondigingen 1-november-2015
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De eerste collecte is voor de najaars zending collecte van kerk in actie en de tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente.
 
Op donderdagavond 5 november zal prof. Dr. Frits de Lange, bij ons in het Oldenhuis, een lezing houden over “beter ouder worden”. De avond begint om 20.00 uur.  De kosten bedragen € 5, dit is inclusief een kopje koffie of thee in de pauze. U bent van harte welkom!
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.Uit de gemeente.
.

Onze gedachten en gebeden zijn bij allen, voor wie het leven onzeker is. Wij kennen de uitkomst niet. En dat maakt ons soms dubbel bezorgd. Bezorgd om hoe het nu is en bezorgd om hoe het zal worden. Misschien kunnen we in God de vrijheid vinden om onze zorgen los te laten. We zijn hier en nu.
 
Rondom de eredienst.
 
Ik zelf ga voor in Giethoorn. Het is ontroerend en zinvol, dat er midden in dit toeristische dorp een groep mensen bij elkaar komt om uit de Bijbel te lezen en God te aanbidden. Als een zoutkorrel.
U ontvangt ds. De Jager uit Haren in uw midden. We wensen allen een gezegende ochtend toe.
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk
 


Afkondigingen 25-oktober-2015

 Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Jannie Offringa en Tjarda Brinkhuizen.

De eerste collecte is voor Hervormingsdag collecte en de tweede collecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente. De deurcollecte is voor de voedselbank.
 
Vanavond is er basiscatechese voor de kinderen van groep 7-8. We starten om 19:15 bij de familie Poelma aan de Burchtweg 2 in Sauwerd. We hopen dat jullie er allemaal bij kunnen zijn.
 
Op donderdagavond 5 november zal prof. Dr. Frits de Lange, bij ons in het Oldenhuis, een lezing houden over “beter ouder worden”. De avond begint om 20.00 uur.  De kosten bedragen € 5, dit is inclusief een kopje koffie of thee in de pauze. U bent van harte welkom!
 
Er staat straks weer koffie en thee klaar in het Oldenhuis, u bent van harte uitgenodigd.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Rondom de eredienst.

De saduceeërs verzamelen zich rondom Jezus. Het is altijd goed, je af te vragen, van wat voor groep er sprake is, maar in dit geval is het noodzakelijk: saduceeërs behoorden tot de hoogste sociale klasse. Zij hadden veel bezit. En, dat meldt Marcus er ook bij: zij geloofden niet in de opstanding. Opstanding is: dat je niet bang bent om te verliezen, want je weet – door het verlies heen begint een nieuwe werkelijkheid. Opstanding kan zijn: je verliest jezelf en je wordt opnieuw geboren. Opstanding kan zijn: je verliest je bezit- en ontdekt een nieuw begin. Opstanding – ja dat ook- is: je sterft en wordt tot een nieuw bestaan opgewekt.
Goed, de saduceeërs geloven niet dat dat kan. Hebben is hebben en verliezen is verliezen. Dus zorg dat je hebt.

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.