Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
WELKOM

WELKOM

 

Welkom bij de Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

 

 

De opbouw van deze website is als volgt:

In de linker kolom ziet u de menu-onderdelen, als daarin een klein driehoekje staat
kunt u daarop klikken met de muis, er  komen dan gerelateerde  sub menu(s) te voorschijn.

De midden kolom bevat de pagina's bij de het gekozen menu onderdeel.

In de rechter kolom staan het nieuws en eventuele recente wijzigingen, en ongeveer een maand met wat ouder nieuws.

 

 Weblog

Ds. van Dijk heeft een weblog over mens en God, puttend uit de christelijke traditie.

In onze tijd wordt gezegd, dat het grote verhaal over God niet meer bestaat.
Dat is, denk ik wel waar, ervan uitgaande dat er ooit wel een groot verhaal is geweest.
De verschrikkelijke vergissing die veel denkers daarbij maken is dat ze God -het woord God- daarmee als overbodig wegzetten.
Die vergissing lijkt mij verschrikkelijk, omdat met die beweging blindheid bestaat voor de religiositeit die de hele samenleving doortrekt.
Daarmee bedoel ik niet zozeer de spiritualiteit van New Age, maar vooral de veel minder grijpbare spiritualiteit van de post-moderne autonome mens.
Door na te denken over het spreken uit de christelijke traditie, hoop ik ook helder te krijgen wat onze samenleving drijft en bij elkaar houdt.

Als het je aardig lijkt om te volgen wat ik aan het doen ben-
en mij lijkt het meer dan aardig als je dat doen zou, en ook zou willen reageren dan kun je me op deze link vinden
 


 

Hieronder staan de foto's van onze kerken. Elke zondag vind in één van deze kerken een kerkdienst plaats, meestal in Sauwerd. Zie in het menu (links bij Kerkdiensten) voor de juiste tijden.


 

 

De (oorspronkelijk) hervormde kerk in Adorp

 

 


De (oorspronklijk) hervormde kerk in Wetsinge.
Bekijk de binnenzijde, in de oude situatie (panoramafoto dwz 360°).

 

 
 

De (oorspronkelijk) gereformeerde kerk in Sauwerd, met links de pastorie, en rechts het Oldenhuis.

 

 

 

 


Het interieur van de kerk in Sauwerd.

 

Drie wanden zijn voorzien van een bijbelse afbeelding. De schilderijen  zijn van de schilder Aizo Betten uit Warffum. Aizo is lid van de kunstenaarskring "de Ploeg"en heeft veel naam gemaakt als kunstenaar.

 

 

Pagina laatst aangepast op 27-mei-2014

 

 
 
 
 
Nieuws

Mededelingen van de kerkenraad 27 juli 2014.

Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst, met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst, waarin wij het Heilig Avondmaal met elkaar vieren, gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Annie Koenes op het orgel.
 

Oudere  mededelingen en nieuws

Medelingen van de kerkenraad 20 juli 2014

Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst, met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
Na de dienst bent u allemaal van harte uitgenodigd voor de koffie, thee en limonade.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de pastorie.

Psalm 107 zingt: al wie werd thuis gebracht uit ongastvrije streken, zal van Gods liefde spreken! Die woorden zingen in mij. Voor allen die de laatste weken in de gemeente door ziekte en schrik werden geraakt. Ook voor hen die hier niet worden genoemd.
 
Onze gedachten zijn even zeer bij alle nabestaanden van de bijna driehonderd mensen die omkwamen doordat hun vliegtuig uit de lucht werd geschoten. Een stuurfout of een technische oorzaak van een ramp als deze is al moeilijk te verdragen, laat staan het weten dat mensen dit moedwillig aan mensen aandeden. Met verkrampt hart luisteren we naar de politieke spelletjes die maar doorgaan. Alsof leven niet belangrijker en de dood niet groter is dan al onze belangen. We bidden om Gods ontferming. Over de nabestaanden allereerst. Over de hulpverleners. En over de politici. Dat het licht blijft.
 
Rondom de eredienst.
 
We lezen in deze zomerweken uit de Tien Woorden. Filosofisch is het nog wel een probleem hoe wetten mensen zouden kunnen veranderen. Een wet is uiterlijk. Ze is niet in jou gegroeid, niet in jou tot wasdom gekomen. Een wet wordt jou opgelegd.
 
Maar hoeveel wet zit er eigenlijk in de Tien Woorden? Onze protestantse theologie heeft altijd een scherp onderscheid gemaakt – en zich daarbij beroepen op Paulus-en  de wet tegenover de genade gesteld. De wet vind je dan in de thora en de genade in het evangelie. Maar of het zo scherp is? In het hart van de Tien Woorden staat het langste gebod – een aanwijzing dat we hier lang bij stil worden gezet. Het vertelt van de sabbat: omdat God zelf heeft gerust, zegt de ene versie van de tien woorden; nee, omdat je moet weten dat het slaaf-zijn altijd op de loer ligt zegt het andere gebod. De feestelijke rust is het hart van jouw bestaan. In christelijke termen: de genade.
 
Ik heb mij altijd hier over verbaasd: dat de protestanten, die zo onder de indruk zijn van de genade, het werken als taak en doel van het bestaan hebben gesteld. Wij hebben de tijd ontgonnen als was het woeste grond en werden zo … juist: slaven van klok en werk.
Hoe worden we weer vrij? Vrij in God?
 
We vieren het avondmaal, zomaar, als een goede gave van rust.
 
met een hartelijke, zomerse groet aan u allen
 
ds. Sybrand van DijkAfkondigingen 13 juli 2014

Geen bijzonderheden

Uit de gemeente.
 
De afgelopen weken, waarin wij op vakantie waren, zijn voor een aantal mensen onrustig geweest. Ze werden dicht bij de kwetsbaarheid gebracht. Ons sterke leven, vol aanwezigheid, gaat voorbij op een dag. Het is angstig en verdrietig als je aan dat weten raakt.  En tegelijk gebeurt er ook iets anders: in onze angst en in ons verdriet ervaren wij hoe kostbaar ons leven is. En hoe kostbaar de mensen die rondom ons staan. We kunnen er een grote liefde in ervaren.
Wij bidden om genezing voor allen, maar – meer nog-  wij bidden dat wij de moed vinden om de liefde te vertrouwen, meer dan het leven. Omdat in de liefde God woont.

Rondom de erediensten.
 
In de zomermaanden wijken we altijd af van de lezingen die het kerkelijk rooster aanbiedt. In de voorgaande jaren lazen we uit de brief aan de Romeinen, we lazen in de Heidelberger Catechismus, we verdiepten ons in “moeilijke teksten”. Dit jaar stel ik voor dat we een aantal van de Tien Woorden met elkaar lezen. Om te beginnen bij het eerste woord: “Ik ben”. Het wordt Maarten ’t Hart altijd rood voor de ogen, wanneer hij deze – en vergelijkbare- bijbelwoorden leest. Hij vindt God een egocentrische, megalomane God. Ik vraag mij af, of hij in zijn woede op God niet te snel is. Misschien is God – de God van Israël- juist een begrenzing van òns egocentrisme en ònze megalomane droomwensen. Wie is de “Ik” die hier spreekt. En waarom zouden wij waarde hechten aan –deze- woorden van drieduizend jaar geleden?
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk

​Mededelingen kerkenraad 6 juli 2014

Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst, met ons mee beleven, hartelijk welkom.

In deze dienst gaat ds. De Jager uit Haren voor en speelt Arie van Wijk op het orgel.

De eerste collecte is bestemd voor het jeugdwerk JOP en de tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente.
De kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 staat onder leiding van
Corine Buikema en Pieter Jan Kwant.

De voedselbank rekent deze maand ook weer op ons. Deze maand kunt u koffie, thee en koffiemelk inleveren bij Anneke van der Schans of bij de Superrr.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Mededelingen kerkenraad 29 juni 2014

Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst, met ons mee beleven, hartelijk welkom.

In deze dienst, waarin de kerkelijke activiteiten feestelijk worden afgesloten, gaat ds. Karelse uit Glimmen voor en speelt Annie Koenes op het orgel.

De eerste collecte is bestemd voor kinderen in de knel en de tweede collecte is voor het project Tanzania. De deurcollecte is bestemd voor de voedselbank.

De kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 staat onder leiding van
Anneke Zwakenberg, Kim Nanninga en Judith Visser.

Na de dienst is er koffie drinken. Daarna gaan we met elkaar het spel bijbelstriviant spelen. We sluiten af met een maaltijd van brood, vis en wijn. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.