Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
WELKOM WELKOM

 

Welkom bij de Protestantse gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd

 

De opbouw van deze website is als volgt:

In de linker kolom ziet u de menu-onderdelen, als daarin een klein driehoekje staat
kunt u daarop klikken met de muis, er  komen dan gerelateerde  sub menu(s) te voorschijn.

De midden kolom bevat de pagina's bij de het gekozen menu onderdeel.

In de rechter kolom staan het nieuws en eventuele recente wijzigingen, en ongeveer een maand met wat ouder nieuws.

 

 Weblog

Ds. van Dijk heeft een weblog over mens en God, puttend uit de christelijke traditie.

In onze tijd wordt gezegd, dat het grote verhaal over God niet meer bestaat.
Dat is, denk ik wel waar, ervan uitgaande dat er ooit wel een groot verhaal is geweest.
De verschrikkelijke vergissing die veel denkers daarbij maken is dat ze God -het woord God- daarmee als overbodig wegzetten.
Die vergissing lijkt mij verschrikkelijk, omdat met die beweging blindheid bestaat voor de religiositeit die de hele samenleving doortrekt.
Daarmee bedoel ik niet zozeer de spiritualiteit van New Age, maar vooral de veel minder grijpbare spiritualiteit van de post-moderne autonome mens.
Door na te denken over het spreken uit de christelijke traditie, hoop ik ook helder te krijgen wat onze samenleving drijft en bij elkaar houdt.

Als het je aardig lijkt om te volgen wat ik aan het doen ben-
en mij lijkt het meer dan aardig als je dat doen zou, en ook zou willen reageren dan kun je me op deze link vinden
 


 

Hieronder staan de foto's van onze kerken. Elke zondag vind in één van deze kerken een kerkdienst plaats, meestal in Sauwerd.
Bovendien vinden er diensten plaats op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste kerstdag en oudjaarsavond. Op stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie in het menu (links bij Kerkdiensten) voor de juiste tijden.


 

 

De (oorspronkelijk) hervormde kerk in Adorp

 

 


De (oorspronklijk) hervormde kerk in Wetsinge.
Bekijk de binnenzijde, in de oude situatie (panoramafoto dwz 360°).

 

 
 

De (oorspronkelijk) gereformeerde kerk in Sauwerd, met links de pastorie, en rechts het Oldenhuis.

 

 

 

 


Het interieur van de kerk in Sauwerd.

 

Drie wanden zijn voorzien van een bijbelse afbeelding. De schilderijen  zijn van de schilder Aizo Betten (1938-2014) uit Warffum. Aizo was lid van de kunstenaarskring "de Ploeg"en heeft veel naam gemaakt als kunstenaar.

 

 

Pagina laatst aangepast op 21-december2014

 

 
 
 
 
Nieuw(s)
 

Afkondigingen 26 maart 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen ...

De eerste collecte is voor Noodhulp in Afrika, de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
A.s. woensdag zal er een avondgebed worden gehouden om 19.00 uur.
 
Komende week ontvangt u de uitnodiging voor de gemeenteavond op woensdag 19 april, met de vraag een keuze te maken over het jaarverslag.
In de hal ligt een intekenlijst wanneer u het jaarverslag op papier wilt ontvangen. U kunt dit ook via uw wijkouderling aangeven. Wilt u het jaarverslag digitaal ontvangen, stuurt u dan een mail naar de scriba.  Let u dan op het lage streepje tussen scriba en pknsauwerd;
 
In het Oldenhuis staat koffie en thee klaar. Blijft u ook?
De werkgroep diaconaat vraagt uw hulp voor de Paasgroetenactie. Tijdens het koffiedrinken liggen er op de tafels kaarten waarmee we de Paasgroeten over willen brengen aan gevangen in binnen-  en buitenland. Helpt u mee de kaarten te schrijven?
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
 
Sommigen hebben berichten gekregen die hun leven onherroepelijk hebben veranderd. Er is geen andere keuze dan te aanvaarden wat is. En het daar mee te doen.
Als dingen gebeuren die je niet had gewild, zoekt je geest naar mogelijkheden om te ontsnappen. Heb ik iets niet gezien? Had ik het kunnen voorkomen? Als ik nu iets anders had gedaan, was het dan anders geweest? Alsof je het hele terrein verkent. Je komt steeds tot dezelfde conclusie: dit is het. Hier moet ik het mee doen.
Job zegt in zijn tirade tegen God: Ik heb geprotesteerd, maar U was sterker dan ik.
 
Rondom de erediensten.
 
2 april Judica- Doe mij recht
Psalm 43 is onze leidraad. Hier smeekt een bidder om recht. De gelovige is trouw aan God, doet zelf recht, maar ervaart enkel onrecht. Zijn eigen trouw roept de haat van anderen op. Zo heeft Israël het ervaren. Waar heeft hun trouw hen gebracht? In de ballingschap! Zo is het ook met de Zoon van Israël gegaan: Zijn trouw aan God voerde Hem naar de dood.
En toch: had Hij de trouw verlaten dan was Hij gestorven voor altijd. Nu stierf Hij, maar Hij leeft.
lezingen Exodus 14: 15-31 en Johannes 8: 46-59
 
5 april, avondgebed om 19.00 uur Met een doel voor ogen?
Je kunt van twee kanten geïnspireerd raken. Door een voorbeeld uit het verleden. Maar ook door een perspectief op de toekomst. Jezus heeft mensen door de eeuwen heen op beide wijzen aangespoord. Zijn leven is een breuk in de tijd, zijn dood riep mensen op Zijn leven opnieuw vorm te geven in hun eigen bestaan. Wat het hen ook zou kosten. Vanuit de toekomst roept Hij evenzeer: dat er een betere wereld komt. Meer hemels.
Hebreeën 11: 32 – Hebreeën 12: 2
 
de lente is onverwacht uitgebroken. Alle narcissen staan in bloei, de eerste bloesem gaat open. We zitten rond het middaguur in de zon. Wat is het feestelijk buiten. Konden we maar een beetje lente in onze broekzak bewaren voor mindere uren, voor regen en tegenvallers
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk

  Oudere mededelingenAfkondigingen 19 maart 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De eerste collecte is voor de kerk in actie 40 dagencollecte, de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
A.s. woensdag zal er om 19.00 uur een avondgebed worden gehouden in ons kerkgebouw.
 
Volgende week, op zondag 26 maart, zal de eerste collecte voor de Noodhulp i.v.m. de hongersnood in Afrika zijn.
Door de weinige regenval, de aanhoudende droogte, armoede en andere factoren dreigt hongersnood voor meer dan 20 miljoen mensen. Inmiddels zijn ook waterbronnen opgedroogd en is een groot deel van de oogst mislukt. Hierdoor stijgen de voedselprijzen sterk waardoor reeds gedupeerde gezinnen geen voedsel kunnen kopen. In Zuid-Soedan alleen al leven 5,5 miljoen mensen met honger. 100.000 Inwoners van het, door geweld en droogte geteisterde, land dreigen van de honger te streven. De ramp in Zuid-Soedan is een menselijke ramp dor de combinatie van droogte, armoede en gewelddadige conflicten die ervoor zorgen dat de hulpverleners bepaalde delen van het land niet goed kunnen bereiken. Kerk in Actie is door haar goede lokale contacten goed in staat hulp te bieden! Maar daarvoor is uw bijdrage van groot belang! Wij hopen te mogen rekenen op uw bijdrage aan de collecte.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Rondom de erediensten
 
zondag 26 maart, Laetare, verheugt u! Halverwege de veertigdagentijd breekt een straal licht door van Pasen. Wie wacht wordt vervuld met hoop. Wie de hoop leert kennen, draagt de last van het gemis. Ze gaan samen op: hoop en pijn. We lezen Johannes 9: 1-13. De genezing van de blind geboren man. Hij kon het niet zien. Dat lag niet aan hem. Het lag aan niemand. Hij zag het niet. Jezus schenkt hem het zicht. Dat is wat Jezus doet: Hij geeft ons zicht op de dingen. Met Hem weten wij waar we op moeten letten, wat we zullen ontvangen en wat we zullen doen. Het betekent: je leven verandert onherkenbaar.
Uit de dood wordt nieuw leven geboren. Lezing uit het eerste testament: 1 Samuel 16: 1-13
 
woensdag 29 maart. De weg van God.
Nog een blinde man, nu uit  Markus 10: 32-36. Hij zit langs de weg, schrijft de evangelist. Dat is letterlijk zo. Het is figuurlijk zo: hij doet niet mee. Het is geestelijk zo: hij zit langs de weg van de Heer. Uiteindelijk zal hij de Heer volgen “op de weg”.  We stellen ons de vraag: waar sta ik? Waar zit ik? Waar ga ik?
met een hartelijke groet aan u allen
 
de lente is vandaag begonnen, maar het hagelt. Wat is dat toch wonderlijk. Je ziet het een, maar je gelooft het ander. Ik hoop dat we steeds meer leren de warmte te zien, ook als het koud is. Het licht te zien, ook als het donker is.
 
ds. Sybrand van Dijk
 Afkondigingen 12 maart 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan met een hartelijke groet vanuit de gemeente naar Henk van Donk, hij is na een langdurige ziekenhuisopname weer thuis.
 
De eerste collecte is voor de voorjaarszendingscollecte, de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
De commissie Vorming & Toerusting nodigt u van harte uit voor de laatste lezing van het seizoen 2016-2017!
De titel van deze lezing die op dinsdag 14 maart gehouden zal worden door de heer Jan Luth luidt: Sterven en Troost, het requiem en protestantse begrafenismuziek
Een lezing waarin uitvaartmuziek in de protestantse en de rooms-katholieke traditie met elkaar worden vergeleken en we tot verrassende ontdekkingen komen. Jan Luth, richt zich op tekstgebonden muziek en zal deze ook laten horen.
De lezing wordt gehouden in het Oldenhuis en begint om 20.00 uur.  Kosten zijn 5 euro, koffie/thee inbegrepen.
 
A.s. woensdag zal er een avondgebed worden gehouden om 19.00 uur.
 
Straks staat er koffie en thee klaar in het Oldenhuis, u bent van harte uitgenodigd.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
We denken aan de familie Oosterhuis. Donderdagmiddag nemen zij afscheid van hun moeder, schoonmoeder en oma Siepke Oosterhuis-Baar. Als iemand sterft, maak je in jezelf een balans op. Je zult dat nog vele malen daarna doen. Wat heb je samen gedeeld? Wat was goed en zul je missen? Wat heb je bij het leven gemist? De gedachten hierover schuiven met de tijd. Totdat een verbondenheid overblijft. Die verbondenheid bestaat uit mededogen. We bidden u Gods zegen toe.
 
Rondom de erediensten.
 
zondag 19 maart Oculi, Ogen. Psalm 25 nog een keer aan het woord. “Ik houd mijn ogen gevestigd op God, van Hem komt mijn heil.” We lezen Johannes 4: 5-26. Een liefdesgeschiedenis! Zoals Jakob zijn Rebekka vond bij de bron, zo vindt de vrouw haar ware Jakob. Het gaat, heel precies, over de ware aanbidding.  Waar vinden wij God? Moeten wij naar heilige plaatsen? En zo ja, naar welke dan? Jezus antwoord is treffend: jij bent zelf de heiligste plaats. Je kunt heilige plaats worden, wanneer je leeft in waarheid en Geest. Jezus opent zich voor de vrouw, Hij geeft zich door te zeggen: “ego eimi’ Ik ben het. Woorden die de vrouw overneemt: “Hij is het!”
lezing uit het eerste testament Exodus 17: 1-7
 
woensdag 22 maart, 19.00 uur,  Doodlopende weg?
We lezen Genesis 13: 6-15.  Abraham en Lot moeten kiezen welke weg ze gaan “want ze waren te rijk dat het land hen beiden dragen zou”. Lot trekt op naar Sodom, de stad die er aangenaam en weelderig uitziet. Abraham slaat zijn ogen op en hoort een stem die zegt: “Dit zal het land zijn dat ik aan jouw nakomelingen geven zal.”
 
De zon breekt door. Iedereen voelt de energie terug komen. Wat warmte en licht kunnen doen. Iemand zei verrast: “Toen ik vanmorgen weg ging, was de tuin nog kaal. En nu staan er krokussen te bloeien!” Licht is één van de getuigen van God. Hij die ons wekt tot een bloeiend bestaan,
 
met een hartelijke groet aan u allen,
ds. Sybrand van Dijk 

 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.