Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
WELKOM WELKOM

 

Welkom bij de Protestantse gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd.


 

Zo is onze website opgebouwd:

In de linker kolom ziet u de menu-onderdelen, als daarin een klein driehoekje staat
kunt u daarop klikken met de muis, er  komen dan gerelateerde  sub menu(s) te voorschijn.

De midden kolom bevat de pagina's bij de het gekozen menu onderdeel.

In de rechter kolom staan het nieuws en eventuele recente wijzigingen, en ongeveer een maand met wat ouder nieuws.

Opmerkingen hieover kunt u bij de webbeheerder melden.

 

 Weblog

Ds. van Dijk heeft een weblog over mens en God, puttend uit de christelijke traditie.

In onze tijd wordt gezegd, dat het grote verhaal over God niet meer bestaat.
Dat is, denk ik wel waar, ervan uitgaande dat er ooit wel een groot verhaal is geweest.
De verschrikkelijke vergissing die veel denkers daarbij maken is dat ze God -het woord God- daarmee als overbodig wegzetten.
Die vergissing lijkt mij verschrikkelijk, omdat met die beweging blindheid bestaat voor de religiositeit die de hele samenleving doortrekt.
Daarmee bedoel ik niet zozeer de spiritualiteit van New Age, maar vooral de veel minder grijpbare spiritualiteit van de post-moderne autonome mens.
Door na te denken over het spreken uit de christelijke traditie, hoop ik ook helder te krijgen wat onze samenleving drijft en bij elkaar houdt.

Als het je aardig lijkt om te volgen wat ik aan het doen ben-
en mij lijkt het meer dan aardig als je dat doen zou, en ook zou willen reageren dan kun je me op deze link vinden
 


 

Hieronder staan de foto's van onze kerken. Elke zondag vind in één van deze kerken een kerkdienst plaats, meestal in Sauwerd.
Bovendien vinden er diensten plaats op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste kerstdag en oudjaarsavond. Op stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie in het menu (links bij Kerkdiensten) voor de juiste tijden.


 

 

De (oorspronkelijk) hervormde kerk in Adorp

 

 


De (oorspronklijk) hervormde kerk in Wetsinge.
Bekijk de binnenzijde, in de oude situatie (panoramafoto dwz 360°).

 

 
 

De (oorspronkelijk) gereformeerde kerk in Sauwerd, met links de pastorie, en rechts het Oldenhuis.

 

 

 

 


Het interieur van de kerk in Sauwerd.

 

Drie wanden zijn voorzien van een bijbelse afbeelding. De schilderijen  zijn van de schilder Aizo Betten (1938-2014) uit Warffum. Aizo was lid van de kunstenaarskring "de Ploeg"en heeft veel naam gemaakt als kunstenaar.

 

 

Pagina laatst aangepast op 21-december2014

 

terug
 
 
 
 
Nieuw(s)

Afkondigingen 19 november 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom. Vandaag vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal.
 
De bloemen gaan ....
Wie is in de gelegenheid om de bloemen te bezorgen? U kunt ze na de dienst ophalen. Er wordt nog een kaartje bij geschreven. Alvast bedankt.
 
De eerste collecte is voor het classisproject Guatemala en de tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente.
 
Het team dat bezig is met de voorbereidingen van actie kerkbalans wil graag een groepsfoto maken van aantal gemeenteleden; uit alle leeftijdscategorieën. Deze foto gaan we gebruiken in het materiaal dat over een aantal weken bij iedereen op de mat valt.
Het doet niet zeer, we gaan geen gekke dingen doen dus....................

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Rondom de eredienst.
Zondag 26 november tellen we de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Traditioneel gaan de lezingen over het eind der tijden. Dat gewogen zal worden wie we waren. En wie we niet waren. Vaak zijn de beelden gebruikt om mensen bang en klein te maken. Pas maar op! Aan het einde zal God je toch te pakken krijgen! De beelden zijn, omgekeerd juist, als hoop bedoeld. Dat het kwaad ten einde zal gaan. En dat wat kwetsbaar en broos gezaaid is, tot wasdom zal komen. Deze wereld omgekeerd is het visioen. Dat lachen zullen zij die huilen.
We gedenken allen die dit jaar uit de tijd zijn gekomen en die ons zijn voorgegaan. Zij hebben hun leven met ons gedeeld. Veel hebben wij van hen geleerd. Wij gedenken in de gemeenschap van Christus:
 
Engbert Donker
Saapke Bijsterveld-Tjepkema
Pieterke van der Kloet-Heikema
Siepke Oosterhuis-Baar
Aartje Eppinga-Lubbersen
Grietje Jacoba Duursema-Polkerman
Jitske Dijkstra-Haven
 
Hoewel hier en daar de naam van een andere predikant wordt genoemd, ga ik zelf op deze bijzondere zondag voor.
 
De dagen zijn grauw en nat. En toch zijn we begonnen feesten van licht en hartelijkheid te vieren. Sint Maarten kwam voorbij. Sint Nicolaas deed zijn intree. Ze zeggen ons: blijf kijken naar het licht, ook als je het niet ziet!
 
Met een hartelijke groet
 
Sybrand van DIjk
  Recent gewijzigd.

  • V&T de nieuwe activiteitengids. (zie commissies tabblad) Oudere mededelingen

Afkondigingen 12 november 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
Mededeling van de commissie Vorming & Toerusting
Over twee dagen, dinsdag 14 november, is er de avond over geloofsopvoeding, geleid door een medewerker van het JOP.   

Alle ouders van kinderen t/m 16 jaar hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Hoe meer ouders er komen des te mooier de avond kan worden.
Heeft u zich, via de mail, nog niet opgegeven bij onze predikant doe het dan alsnog! Mondeling mag natuurlijk ook. Weet u van harte welkom!
 
De bloemen gaan .....

De eerste collecte is voor het  binnenlands diaconaat en de tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente.
 
 
Na deze dienst is er koffiedrinken in het Oldenhuis. U bent van harte uitgenodigd.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
....

Rondom de eredienst
19 november, viering hl. Avondmaal. Het is – ook in de kerk- de herfsttijd: de vruchten worden geoogst. In het laatste oordeel zullen ze worden geoogst  voorgoed.
Beatrice de Graaf schreef een indrukwekkend artikel over het terrorisme en I.S. Ze schreef: in het christelijk geloof weten we dat het kwaad voorbij zal gaan. Hoeveel macht het ook lijkt te hebben, het is niet werkelijk.  We lezen over Abraham die het oordeel over Sodom aanvecht. “Als er tien rechtvaardigen worden gevonden?”, bidt hij: “Zou u de stad dan omwille van hen sparen?”  “Ja”, zegt God. “Dan zou ik de stad sparen.”  Vernietiging is in zichzelf óók een kwaad. Voordat je naar dat middel zou grijpen, moet je je afvragen: waren er echt geen wegen van vertrouwen meer te bewandelen?
Lezingen Genesis 18: 22-33 en Mattheus 25: 31-46
 
Met een hartelijke groet aan u allen
Ds. Sybrand van DijkAfkondigingen 5 november 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
De bloemen gaan .....
 
De eerste collecte is voor de najaarszendingscollecte en de tweede collecte is voor het werk in eigen gemeente.
 
Na deze dienst gaan we met elkaar in gesprek over de nieuwe jeugdwerkvisie.
U bent daarbij van harte uitgenodigd.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
 
Twee mooie berichten. (zie kerkbode van deze week.)

Rondom de eredienst.
Afgelopen zondag bereidden we met de jongeren van 12 tot 15 jaar de dienst voor. We richten ons op het gebed. We ontdekten dat bidden vooral vertrouwen geven is. Komende zondag richten we een klaagmuur op, maar ook een Hof van Lof. We lezen daarbij Lucas 11
U bent van harte welkom
 
Met een hartelijke groet aan u allen
 
Ds. Sybrand van Dijk


 

 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.