Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
WELKOM WELKOM

 

Welkom bij de Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

 

De opbouw van deze website is als volgt:

In de linker kolom ziet u de menu-onderdelen, als daarin een klein driehoekje staat
kunt u daarop klikken met de muis, er  komen dan gerelateerde  sub menu(s) te voorschijn.

De midden kolom bevat de pagina's bij de het gekozen menu onderdeel.

In de rechter kolom staan het nieuws en eventuele recente wijzigingen, en ongeveer een maand met wat ouder nieuws.

 

 Weblog

Ds. van Dijk heeft een weblog over mens en God, puttend uit de christelijke traditie.

In onze tijd wordt gezegd, dat het grote verhaal over God niet meer bestaat.
Dat is, denk ik wel waar, ervan uitgaande dat er ooit wel een groot verhaal is geweest.
De verschrikkelijke vergissing die veel denkers daarbij maken is dat ze God -het woord God- daarmee als overbodig wegzetten.
Die vergissing lijkt mij verschrikkelijk, omdat met die beweging blindheid bestaat voor de religiositeit die de hele samenleving doortrekt.
Daarmee bedoel ik niet zozeer de spiritualiteit van New Age, maar vooral de veel minder grijpbare spiritualiteit van de post-moderne autonome mens.
Door na te denken over het spreken uit de christelijke traditie, hoop ik ook helder te krijgen wat onze samenleving drijft en bij elkaar houdt.

Als het je aardig lijkt om te volgen wat ik aan het doen ben-
en mij lijkt het meer dan aardig als je dat doen zou, en ook zou willen reageren dan kun je me op deze link vinden
 


 

Hieronder staan de foto's van onze kerken. Elke zondag vind in één van deze kerken een kerkdienst plaats, meestal in Sauwerd.
Bovendien vinden er diensten plaats op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste kerstdag en oudjaarsavond. Op stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie in het menu (links bij Kerkdiensten) voor de juiste tijden.


 

 

De (oorspronkelijk) hervormde kerk in Adorp

 

 


De (oorspronklijk) hervormde kerk in Wetsinge.
Bekijk de binnenzijde, in de oude situatie (panoramafoto dwz 360°).

 

 
 

De (oorspronkelijk) gereformeerde kerk in Sauwerd, met links de pastorie, en rechts het Oldenhuis.

 

 

 

 


Het interieur van de kerk in Sauwerd.

 

Drie wanden zijn voorzien van een bijbelse afbeelding. De schilderijen  zijn van de schilder Aizo Betten (1938-2014) uit Warffum. Aizo was lid van de kunstenaarskring "de Ploeg"en heeft veel naam gemaakt als kunstenaar.

 

 

Pagina laatst aangepast op 21-december2014

 

 
 
 
 
Nieuw(s)
Terugblik

Afgelopen zaterdag organiseerde de commissie Nacht zonder Dak een braderie in Sauwerd. En dat was niet zomaar een braderie. We waren onder de indruk van de organisatie. Aan alles was gedacht. EHBO’ers, toiletten, reclameborden, communicatiemiddelen. Alles om de geweldige markt, het feestplein, de hapjes, drankjes, spelletjes, oude ambachten, draaimolen en tombola mogelijk te maken. Het enige wat niemand in de hand had, was het weer. Dat viel niet helemaal mee. Maar ook niet helemaal tegen. Het was een mooie dag. Dank jullie wel!


Rondom de eredienst

We lezen verder in Numeri. Het angstaanjagende verhaal van de slangen. Een vriendin van ons droomde ooit dat door alle vensters van haar huis slangen naar binnen kropen. Ze riep zichzelf toe: “Word wakker! Word wakker!” Het duurde. Uiteindelijk schrok ze, bezweet, wakker. “Ik voelde nog hoe de laatste slang over mijn arm weggleed.” Waardoor die droom werd veroorzaakt, hoort u komende zondag. Maar als u Numeri leest, kunt u al een vermoeden hebben. Wat wij zeggen, over elkaar, over God, over de wereld, de kerk, over bekenden; het strekt lang niet altijd tot zegen.
lezing Numeri 21: 4-9 en Lucas 9: 51-69

met een hartelijke groet,

ds. Sybrand van Dijk


Afkondigingen 19 juni 2016

Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De eerste collecte is voor het Classisproject in Guatemala en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.

Oproep aan de gemeente: We willen graag een werkgroep maken i.v.m. startzondag 2016. Wie wil meedenken over en of meehelpen aan de voorbereiding van de startzondag van seizoen 2016-2017. Het thema is DEEL JE LEVEN.
Mogelijke hulp kan bestaan uit: Meedenken over de dienst – Meedenken over activiteiten op deze zondag – Praktische hulp. In de hal vindt u een intekenlijst.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
  
 
 
Afkondigingen 12 juni 2016

 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
....

In de hal liggen 2 kaarten met een hartelijke groet van onze gemeente , u wordt van harte uitgenodigd om uw naam op deze kaarten te zetten.
 
De eerste collecte is voor het goede doel van Nacht zonder dak en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.


U wordt van harte uitgenodigd om straks een kopje koffie of thee met ons te drinken in het Oldenhuis.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
 

18 juni: Midzomerbraderie

Je hebt het toch wel in je agenda gezet? De Midzomerbraderie in Sauwerd op zaterdag 18 juni aanstaande? Van de ochtend tot laat in de middag is er een grote markt in het “oude deel van Sauwerd”. Er is van alles te koop, van cadeautjes, tot aardbeien; er is van alles te zien: oude ambachten, er is van alles te eten. Het wordt een gezellige dag. Welkom! De opbrengst is voor de Nacht zonder Dak.


Rondom de eredienst
Wanneer in onderzoeken gevraagd wordt naar de toekomst, is er altijd weer een vreemde tweedeling: mensen zijn optimistisch als het over hun eigen leven gaat. Maar ze zijn pessimistisch als het over hun land, over deze wereld gaat. Zijn we te rooskleurig over onze eigen kansen? Denken we te zwart over de wereld? Numeri vertelt de geschiedenis van de verspieders: twaalf hebben even in de toekomst gekeken. En wat zij zagen? Grote, zoete vruchten. Maar ze zagen ook reuzen. Leeuwen en beren, zouden wij zeggen. Het Koninkrijk van God, het beloofde land, is héél dichtbij. Het is ook ver weg. Dichtbij in onze dromen. Ver weg in onze angsten. De dubbelheid leeft in onszelf. We kijken uit naar wat komt. We kijken er tegenop. Wat in ons wint?
lezingen Numeri 13: 1-2 en Numeri 13: 21 tot hoofdstuk 14: 3 en Lucas 7: 36-8: 3


met een hartelijke groet aan u allen,


ds. Sybrand van Dijk  Recent gewijzigd.

  • Zie het "Foto Album"  voor de Kerk-en-School-dienst foto's
 

Oudere mededelingen


 
Afkondigingen 5 juni 2016

 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

In deze dienst gaat ds. Wim van der Wel uit Hardenberg voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.


De eerste collecte is voor het werelddiaconaat en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.


Op zaterdag 18 juni organiseren we de Mid-Zomer-Braderie. We zoeken hiervoor nog verschillende vrijwilligers. Mensen die dingen willen maken die wij kunnen verkopen, taartbakkers en soepkokers, en vrijwilligers die op de dag zelf willen helpen. Inschrijflijsten liggen in de hal van het Oldenhuis. De opbrengst is voor het goede doel van Nacht zonder dak.
 
U wordt van harte uitgenodigd om straks een kopje koffie of thee met ons te drinken in het Oldenhuis.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
Rondom de eredienst.
 
Komende zondag, jeugddienst! Er is weer hard gewerkt. De jongeren buigen zich over de vraag naar onze rijkdom en de armoede in een deel van de wereld. Is er wat aan te doen? En zo ja, wat dan? We lezen uit Jesaja 58: 1-14. Er is een presentatie over de sloppenwijken in Mumbai. En we bereiden ons voor op de Nacht zonder dak, 8 juli aanstaande.
 
U bent van harte welkom.
 
met een hartelijke groet ,
 
ds. Sybrand van Dijk

 Oproep werkgroep startzondag 2016

Wie wil meedenken over en of meehelpen aan de voorbereiding van de startzondag van seizoen 2016-2017. Het thema is DEEL JE LEVEN. 
Mogelijke hulp kan bestaan uit: Meedenken over de dienst – Meedenken over activiteiten op deze zondag – Praktische hulp.         In de hal vindt u een intekenlijst.
  

 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.