Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
WELKOM

WELKOM

 

Welkom bij de Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

 

 

De opbouw van deze website is als volgt:

In de linker kolom ziet u de menu-onderdelen, als daarin een klein driehoekje staat
kunt u daarop klikken met de muis, er  komen dan gerelateerde  sub menu(s) te voorschijn.

De midden kolom bevat de pagina's bij de het gekozen menu onderdeel.

In de rechter kolom staan het nieuws en eventuele recente wijzigingen, en ongeveer een maand met wat ouder nieuws.

 

 Weblog

Ds. van Dijk heeft een weblog over mens en God, puttend uit de christelijke traditie.

In onze tijd wordt gezegd, dat het grote verhaal over God niet meer bestaat.
Dat is, denk ik wel waar, ervan uitgaande dat er ooit wel een groot verhaal is geweest.
De verschrikkelijke vergissing die veel denkers daarbij maken is dat ze God -het woord God- daarmee als overbodig wegzetten.
Die vergissing lijkt mij verschrikkelijk, omdat met die beweging blindheid bestaat voor de religiositeit die de hele samenleving doortrekt.
Daarmee bedoel ik niet zozeer de spiritualiteit van New Age, maar vooral de veel minder grijpbare spiritualiteit van de post-moderne autonome mens.
Door na te denken over het spreken uit de christelijke traditie, hoop ik ook helder te krijgen wat onze samenleving drijft en bij elkaar houdt.

Als het je aardig lijkt om te volgen wat ik aan het doen ben-
en mij lijkt het meer dan aardig als je dat doen zou, en ook zou willen reageren dan kun je me op deze link vinden
 


 

Hieronder staan de foto's van onze kerken. Elke zondag vind in één van deze kerken een kerkdienst plaats, meestal in Sauwerd.
Bovendien vinden er diensten plaats op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste kerstdag en oudjaarsavond. Op stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie in het menu (links bij Kerkdiensten) voor de juiste tijden.


 

 

De (oorspronkelijk) hervormde kerk in Adorp

 

 


De (oorspronklijk) hervormde kerk in Wetsinge.
Bekijk de binnenzijde, in de oude situatie (panoramafoto dwz 360°).

 

 
 

De (oorspronkelijk) gereformeerde kerk in Sauwerd, met links de pastorie, en rechts het Oldenhuis.

 

 

 

 


Het interieur van de kerk in Sauwerd.

 

Drie wanden zijn voorzien van een bijbelse afbeelding. De schilderijen  zijn van de schilder Aizo Betten (1938-2014) uit Warffum. Aizo was lid van de kunstenaarskring "de Ploeg"en heeft veel naam gemaakt als kunstenaar.

 

 

Pagina laatst aangepast op 16-december2014

 

 
 
 
 
Nieuws


Afkondigingen 22-maart-2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Dennis Wubs op het orgel.
 
Woensdag 25 maart, ’s avonds om 7 uur, komen we bij elkaar voor het avondgebed.
 
Vandaag doen wij mee aan de Paasgroetenactie. Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen. Na de dienst kunt u bij de uitgang een kaart krijgen, met daarbij instructies hoe u deze op kunt sturen. Wij hopen op uw medewerking.
 
In de hal van de kerk is afgelopen week een bak geplaatst, deze is bestemd voor lege flessen. De actie is voor Tear, voor de straatjongeren in Bolivia. Dit is dezelfde bestemming als het project Nacht zonder Dak. Dit zal plaatsvinden op 14 mei op het voetbalveld. U kunt uw lege flessen in de bak inleveren tot en met zondag 10 mei.
 
In het Oldenhuis ligt een intekenlijst waarop u aan kunt geven dat u een papieren versie van het jaarverslag wilt ontvangen.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 

Uit de gemeente.
 
De dood is een grote pijn. Eenvoudig, doordat we de gestorvenen missen. Maar ook, soms, doordat we de overledene een langer leven gegund hadden. Het is moeilijk rust te vinden bij een sterven dat we als onrechtvaardig ervaren. De dood komt niet bij iedereen pas als je oud bent. En zelfs dan.
De dood van een ander verandert ons ook. Nooit meer gesprekken met deze ene. Nooit meer kun je delen, wat je met deze ene deelde. We moeten ons innerlijk opnieuw schikken. En opnieuw leren kennen.
De dood doet ons voelen, dat wij zelf zullen sterven. Ik vind het een vreemde gedachte: dat ik er op een dag niet meer zijn zal. Ik vraag mij af: hoe kan ik leven met de pijn van de dood?
Henri Nouwen vroeg ooit: hoe kan ik zó leven, dat mijn dood vrucht zal opbrengen?
 
Rondom de erediensten
 
29 maart vieren we Palmzondag. Samen met de Meander. De kinderen van deze school zijn al druk aan het voorbereiden. Er wordt een spel ingestudeerd: “En niemand wilde een ezel zijn”. Liedjes worden geoefend, er wordt getekend en geknutseld. Ik ben er van overtuigd, dat het een mooie, feestelijke ochtend wordt.
 
Palmzondag is de eerste dag van de “Stille Week”. Dag-na-dag herdenkt de christenheid het lijden en sterven van de Heer. Herdenken is méér dan: je herinneren. Herdenken is: je zó intens herinneren dat het voelt alsof je er bij bent. Jij staat langs de weg naast Simon van Cyrene. Jij staat bij het kruis. En jij gaat vroeg in de morgen op weg naar het graf.. De Heer gaat Zijn weg, om jou mee te nemen.
 
Woensdagavond, 1 april, is er om 19.00 uur een avondgebed in de kerk te Sauwerd
Witte Donderdag, 2 April verzamelen we ons om 19.30  uur bij het kerkje te Wetsinge. Vandaar lopen we lezend en biddend naar de kerk te Sauwerd. Hier vieren wij “als in de opperzaal” de maaltijd van de Heer
Goede Vrijdag, 3 april, komen we om 19.30 samen in de kerk te Sauwerd. We lezen het lijdensevangelie volgens Johannes. We zijn stil en bidden. Het kruis wordt de kerk binnengedragen. We brengen onze verbondenheid met de Heer (ik wil “ja” zeggen op Hem) door rozen bij het kruis te leggen
Zaterdag, 4 april, is er vanaf 20.30 uur een wake in de kerk van Adorp. We zijn stil, lezen en bidden. Om 21.15 uur verzamelen we ons vóór de kerk rondom het vuur. Hier wordt de nieuwe Paaskaars ontstoken. We vieren het licht van Christus’ opstanding. We herdenken onze doop en vieren de maaltijd van de Heer.
 
U bent op al deze avonden van harte welkom
 
ik wens u een goede voorbereiding op het feest van Pasen
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk

 

Recent aangepast:
  • Foto's van de doop van Emily.
 
 
DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK
Meedenken over de toekomst van de Protestantse Kerk? Dat kan! Vul de vragenlijst in op: protestantsekerk.nl/kerk2025 Hoe ziet de kerk er in 2025 uit? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af?
Een vragenlijst voor gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers en predikanten. De vragenlijst is in te vullen tot en met 31 maart 2015.
 


Oudere  mededelingen en nieuws


Afkondigingen 15-maart- 2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst, waarin wij het Heilig Avondmaal vieren, gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel. Na afloop is er gelegenheid om na te praten over de dienst.
 
Woensdag 18 maart, ’s avonds om 7 uur, komen we bij elkaar voor het avondgebed.
 
De Commissie vorming en toerusting nodigt ons uit voor een avond over troosten en verdriet. Ds. Fokke Fennema leidt deze avond in en zal met ons in gesprek gaan. Dit alles op donderdag 19 maart, ’s avonds om 8 uur in het Oldenhuis.
 
In de hal van de kerk is afgelopen week een bak geplaatst, deze is bestemd voor lege flessen. De actie is voor Tear, voor de straatjongeren in Bolivia. Dit is dezelfde bestemming als het project Nacht zonder Dak. Dit zal plaatsvinden op 14 mei op het voetbalveld. U kunt uw lege flessen in de bak inleveren tot en met zondag 10 mei.
 
Binnenkort ontvangt u de uitnodiging voor de gemeenteavond van 22 april. Net als vorig jaar, moet u zelf aangeven als u een papieren versie van het jaarverslag wilt ontvangen. In het Oldenhuis ligt een intekenlijst waarop u dit aan kunt geven.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.Afkondigingen 8 maart 2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Jenne Jan Kwant op de piano.
 
Woensdag 11 maart, ’s avonds om half 8, is het Biddag voor gewas en arbeid. U bent allemaal van harte uitgenodigd.
 
Donderdag 12 maart is al weer de laatste wijkavond, bedoeld voor wijk 4. Maar ook hier zijn gemeenteleden uit andere wijken van harte welkom.
 
De Commissie vorming en toerusting nodigt ons uit voor een avond over troosten en verdriet. Ds. Fokke Fennema leidt deze avond in en zal met ons in gesprek gaan. Dit alles op donderdag 19 maart, ’s avonds om 8 uur in het Oldenhuis.
 
Volgende week zondag 15 maart, is er na de dienst weer gelegenheid om met elkaar over de dienst na te praten.  In deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal.
 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Sybrand en Henk.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.Afkondigingen 1-maart-2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Arie van Wijk op het orgel.
 
Vanavond om 7 uur is er Provider voor de 12 -14 jarigen en de 14 – 16 jarigen onder leiding van Geerte Kwant en Annet Zwakenberg.
 
Dinsdag 3 maart, ’s avonds om 8 uur, is alweer de vierde wijkavond. Bedoeld voor wijk 3 maar ook gemeenteleden uit andere wijken zijn van harte welkom.
 
Woensdag 4 maart, ’s avonds om 7 uur, is het derde Avondgebed in deze kerk. U bent allemaal van harte uitgenodigd.
 
Denkt u er aan dat ook deze maand de voedselbank een beroep op ons doet? Deze week kunt u lang houdbare zuivelproducten en verzorgingsmiddelen inleveren bij Anneke van der Schans of bij de Superrr.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
Rondom de eredienst.
 
Komende zondag gaan we verder in de kleine catechese naar Pasen. We spraken over God als de stem die ons roept. Over de mens die de gelaagdheid met zich meedraagt. Deze zondag wil ik met u spreken over het Koninkrijk. Wat is het? Is het “de hemel”? Of is het meer? En zo ja, wat dan? En wat zegt het ons?

Op woensdag 11 maart vieren we biddag voor gewas en arbeid. De dienst begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom.
 
met een hartelijke groet aan u allen,
 
 
ds. Sybrand van Dijk


Afkondigingen 22-februari-2015.
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

Woensdag 25 februari, ’s avonds om 7 uur, is het tweede Avondgebed in deze kerk. U bent allemaal van harte uitgenodigd.
 
Vrijdag 27 februari om half ’s avonds, is er club voor de jongens van 12 tot 16 jaar.
 
Helaas wordt er dit jaar geen 40 dagen kalender gemaakt. Het was de bedoeling een kalender voor èn door de gemeente te maken. Bij gebrek aan kopij is besloten geen kalender te maken.  
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.