Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
WELKOM WELKOM

 

Welkom bij de Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

 

De opbouw van deze website is als volgt:

In de linker kolom ziet u de menu-onderdelen, als daarin een klein driehoekje staat
kunt u daarop klikken met de muis, er  komen dan gerelateerde  sub menu(s) te voorschijn.

De midden kolom bevat de pagina's bij de het gekozen menu onderdeel.

In de rechter kolom staan het nieuws en eventuele recente wijzigingen, en ongeveer een maand met wat ouder nieuws.

 

 Weblog

Ds. van Dijk heeft een weblog over mens en God, puttend uit de christelijke traditie.

In onze tijd wordt gezegd, dat het grote verhaal over God niet meer bestaat.
Dat is, denk ik wel waar, ervan uitgaande dat er ooit wel een groot verhaal is geweest.
De verschrikkelijke vergissing die veel denkers daarbij maken is dat ze God -het woord God- daarmee als overbodig wegzetten.
Die vergissing lijkt mij verschrikkelijk, omdat met die beweging blindheid bestaat voor de religiositeit die de hele samenleving doortrekt.
Daarmee bedoel ik niet zozeer de spiritualiteit van New Age, maar vooral de veel minder grijpbare spiritualiteit van de post-moderne autonome mens.
Door na te denken over het spreken uit de christelijke traditie, hoop ik ook helder te krijgen wat onze samenleving drijft en bij elkaar houdt.

Als het je aardig lijkt om te volgen wat ik aan het doen ben-
en mij lijkt het meer dan aardig als je dat doen zou, en ook zou willen reageren dan kun je me op deze link vinden
 


 

Hieronder staan de foto's van onze kerken. Elke zondag vind in één van deze kerken een kerkdienst plaats, meestal in Sauwerd.
Bovendien vinden er diensten plaats op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste kerstdag en oudjaarsavond. Op stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie in het menu (links bij Kerkdiensten) voor de juiste tijden.


 

 

De (oorspronkelijk) hervormde kerk in Adorp

 

 


De (oorspronklijk) hervormde kerk in Wetsinge.
Bekijk de binnenzijde, in de oude situatie (panoramafoto dwz 360°).

 

 
 

De (oorspronkelijk) gereformeerde kerk in Sauwerd, met links de pastorie, en rechts het Oldenhuis.

 

 

 

 


Het interieur van de kerk in Sauwerd.

 

Drie wanden zijn voorzien van een bijbelse afbeelding. De schilderijen  zijn van de schilder Aizo Betten (1938-2014) uit Warffum. Aizo was lid van de kunstenaarskring "de Ploeg"en heeft veel naam gemaakt als kunstenaar.

 

 

Pagina laatst aangepast op 21-december2014

 

 
 
 
 
Nieuw(s)

Afkondigingen 26 februari 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
In deze dienst gaat ds van Houte uit Groningen voor en speelt Dirk Stavenga op het orgel.


De bloemen gaan ....

A.s. woensdagavond zal om 19.00 uur een avondgebed worden gehouden.
 
De eerste collecte is voor Noodhulp, de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente; De deurcollecte is voor de voedselbank.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
 

 Recent gewijzigd.

In het fotoboek staat een album met de doop van Jula Arends.
 
 Oudere mededelingen
 

Afkondigingen  19 februari 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

De bloemen gaan .....

De eerste collecte is voor het Classisproject in Guatemala, de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
Viering 500 jaar protestantisme. Op zaterdag 4 maart zullen er in Appingedam verschillende activiteiten plaatsvinden rond het thema: Vrouwen en protestantisme. Van 10.00 – 16.00 uur bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen of te luisteren naar bijvoorbeeld muziek, zang of een lezing. In het Oldenhuis liggen flyers met meer uitleg over de activiteiten. De toegang is gratis, blijft u lunchen dan wordt er een bijdrage van € 5 gevraagd.
 
Na de dienst staat er koffie en thee klaar in het Oldenhuis. U bent van harte uitgenodigd.

Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Persoonlijk.
 
Een aantal weken heb ik hier niet geschreven. De persoonlijke omstandigheden vroegen om veel aandacht. Als je ingrijpende dingen meemaakt, raken concentratie, energie en nauwkeurigheid buiten beeld. Net als bij fietsen: je rijdt over een grote steen, raakt de controle kwijt, je begint te zwabberen en ergens val je neer. Je voelt het aankomen, je kunt niet veel meer dan meegaan met de beweging. En hopen dat je er redelijk onbeschadigd uit komt.
 
Mijn partner is, na een ingrijpende operatie en lange ziekenhuisopname, nu in Beatrixoord. Langzaam komt er weer wat licht, ook al zijn pas weinig vragen beantwoord. De toekomst ligt open als onbekend terrein. De enige kracht kan het vertrouwen zijn.
 
“Het aan je laten gebeuren”, het “wachten tot de morgen komt” en het “aanwezig zijn voor als het er op aan komt”  zijn de oefeningen van de laatste maanden.
 
Het is van onschatbare waarde te weten, dat anderen met je mee wachten. We kregen veel post. Kaartjes met lieve en bemoedigende teksten. Bijzonder, dat zo veel mensen tijd voor je nemen en aan je denken. Sommigen hebben bloemen gestuurd, cadeautjes neergezet. Het helpt. Echt. Een collega van mij zei eens: “Wij kunnen elkaars leven niet wijzigen. We kunnen er wel het licht anders over laten vallen.” Zo is het. Heel, heel hartelijk dank dus aan u allen.
 
En God? God is aanwezig in alle ruimte tussen woorden en zinnen. Zonder God viel alles uit elkaar.

Rondom de erediensten.
 
zondag 26 februari. We tellen al sinds drie weken naar het Paasfeest toe. De zondagen zijn getooid met schitterende namen, septuagesima, sexagesima, quinquagesima. In het Nederlands klinken ze ontnuchterend: de zeventigste de zestigste en de vijftigste (dag voor Pasen). Maar als je weet, dat het alle drie getallen zijn van gemis èn volheid tesamen, de zeventigste verwijst èn naar de ballingschap èn naar de zeven scheppingsdagen, de zestigste verwijst naar de mens in zijn tekort èn in zijn schepping, de vijftigste is het getal van zowel weduwe-zijn als het getal van het (geliefde) volk Israël, dan begrijp je hoe bijzonder deze dagen zijn. In het gemis is God aanwezig. In de afwezigheid is aanwezigheid te vinden. In het verlies ligt nieuw leven. Ik zelf ga in Warffum en Ten Post voor. In Sauwerd verwelkomen we Ds. Van Houte uit Groningen. Een gezegende dienst bid ik u toe.
 
woensdag 1 maart. Aswoensdag. In de veertigdagentijd komen we op woensdagavond bijeen. We lezen een psalm, een gedeelte uit het evangelie, er is stilte, voorbeden en een lied. Elk avondgebed duurt ongeveer drie kwartier. Dennis Wubs bespeelt het orgel. We beginnen om 19.00 uur.
U bent van harte welkom.
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk.Afkondigingen 12 februari 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

Ook dit jaar ontstaan er vacatures omdat de ambtstermijn van een aantal mensen is verstreken. Deze week ontvangt u de uitnodiging om namen aan te leveren van mensen die u geschikt acht voor de volgende functies. We zijn op zoek naar 1 ouderling en 2 pastoraal medewerkers.
Ingevulde formulieren kunnen ondertekend, de komende twee weken weer worden ingeleverd in het Oldenhuis. U kunt ook mailen met de scriba of de formulieren bij haar in de brievenbus te doen.
 
De bloemen gaan ......
 

De eerste collecte is voor de arme kant van Winsum de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
 
Op donderdagavond 16 februari organiseert het platvorm nieuwe burgers (diaconieën GKV en PKN, Vluchtelingenwerk Noord-Nederland, gemeente Winsum, steunpunt vrijwilligerswerk en Coming Home) een avond over cultuurverschillen en inburgering. 
Rien van der Toorn en Erica Suderee van vluchtelingenwerk Noord-Nederland gaan spreken over dit onderwerp. Rien en Erica nemen je mee in de uitdagingen van het inburgeren en welke rol cultuurverschillen hierin spelen.
Rien van der Toorn: ‘De aanwezigheid van mensen uit niet-westerse culturen vraagt om inzicht en gevoeligheid in omgang en communicatie. Daarvoor moeten we verder kijken dan cultureel gedrag, maar naar de dieperliggende wereldbeelden achter de verschillen. Daarbij is het onszelf spiegelen in onze eigen 'vreemde' Nederlandse cultuur, onontbeerlijk’
Een zeer boeiend en actueel onderwerp, van harte welkom!
Inloop 19.45 uur. 
Start 20.00 uur. 
Locatie: ‘de Poort’, borgweg 36 Winsum. Toegang gratis.

Zondag a.s. Geeft Annet Zwakenberg een reisverslag van haar 2de muscathlonloop in Ecuador. 
Eveneens op deze zondag worden we getrakteerd door onze vrijgemaakte broeders en zusters, vanwege het gebruik van ons kerkgebouw tijden de verbouw van hun eigen kerk. Komt allen!
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.Afkondigingen 5 februari 2017
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.


De bloemen gaan .....

De eerste collecte is voor Missionair werk en kerkgroei, de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente;
Op dinsdag 7 februari, is er de jaarlijkse gezamenlijke activiteit met de Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt in de Centrumkerk in Winsum. De lezing begint om 20.00 uur. De kosten bedragen zoals gewoonlijk 5 euro, incl. koffie/thee.
ds. Hinne Wagenaar, gemeente- en pionierpredikant komt vertellen over de achtergrond en huidige ontwikkelingen van Nijkleaster, dat in 2012 is opgericht als een van de eerste pioniersplekken in Nederland.
De titel van de lezing luidt: Hoe God terugkwam in Jorwert-een nieuwe manier van kerk-zijn.
De beide commissies Vorming & Toerusting heten u graag hartelijk welkom op deze avond! Voor vervoer naar Winsum kunt u zo nodig contact opnemen met Kees Raangs.
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.