Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
WELKOM

WELKOM

 

Welkom bij de Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

 

 

De opbouw van deze website is als volgt:

In de linker kolom ziet u de menu-onderdelen, als daarin een klein driehoekje staat
kunt u daarop klikken met de muis, er  komen dan gerelateerde  sub menu(s) te voorschijn.

De midden kolom bevat de pagina's bij de het gekozen menu onderdeel.

In de rechter kolom staan het nieuws en eventuele recente wijzigingen, en ongeveer een maand met wat ouder nieuws.

 

 Weblog

Ds. van Dijk heeft een weblog over mens en God, puttend uit de christelijke traditie.

In onze tijd wordt gezegd, dat het grote verhaal over God niet meer bestaat.
Dat is, denk ik wel waar, ervan uitgaande dat er ooit wel een groot verhaal is geweest.
De verschrikkelijke vergissing die veel denkers daarbij maken is dat ze God -het woord God- daarmee als overbodig wegzetten.
Die vergissing lijkt mij verschrikkelijk, omdat met die beweging blindheid bestaat voor de religiositeit die de hele samenleving doortrekt.
Daarmee bedoel ik niet zozeer de spiritualiteit van New Age, maar vooral de veel minder grijpbare spiritualiteit van de post-moderne autonome mens.
Door na te denken over het spreken uit de christelijke traditie, hoop ik ook helder te krijgen wat onze samenleving drijft en bij elkaar houdt.

Als het je aardig lijkt om te volgen wat ik aan het doen ben-
en mij lijkt het meer dan aardig als je dat doen zou, en ook zou willen reageren dan kun je me op deze link vinden
 


 

Hieronder staan de foto's van onze kerken. Elke zondag vind in één van deze kerken een kerkdienst plaats, meestal in Sauwerd. Zie in het menu (links bij Kerkdiensten) voor de juiste tijden.


 

 

De (oorspronkelijk) hervormde kerk in Adorp

 

 


De (oorspronklijk) hervormde kerk in Wetsinge.
Bekijk de binnenzijde, in de oude situatie (panoramafoto dwz 360°).

 

 
 

De (oorspronkelijk) gereformeerde kerk in Sauwerd, met links de pastorie, en rechts het Oldenhuis.

 

 

 

 


Het interieur van de kerk in Sauwerd.

 

Drie wanden zijn voorzien van een bijbelse afbeelding. De schilderijen  zijn van de schilder Aizo Betten (1938-2014) uit Warffum. Aizo was lid van de kunstenaarskring "de Ploeg"en heeft veel naam gemaakt als kunstenaar.

 

 

Pagina laatst aangepast op 10-aug-2014

 

 
 
 
 
Nieuws


Afkondigingen 21 september 2014.

De Commissie Vorming en Toerusting nodigt ons uit voor de eerste activiteit van dit seizoen. Op dinsdagavond 23 september heeft u de kans om een bezoek te brengen aan de Russisch-Ortodoxe kerk in Groningen. De avond begint om half 8 (in Groningen) en het voorstel is om met de trein van 19.01 uur te vertrekken vanaf station Sauwerd.

De psalmenkring zou op 23 september zijn maar schuift nu door naar 14 oktober, dinsdagavond, 20 uur.
 
De Commissie Vorming en Toerusting attendeert ons ook op een bijzondere theatervoorstelling van Kees van der Zwaard. Deze voorstelling met de titel ‘Hier sta ik’ is een verhaal over vriendschap, verraad, geweten en verleiding en het intense menselijke verlangen naar integriteit en heelheid.  De voorstelling is op dinsdag 7 oktober in de Centrumkerk te Winsum. Meer informatie is de te vinden in het programmaboekje van Vorming en Toerusting.
 
Het is nog steeds mogelijk u op te geven als vrijwilliger voor de diverse werkzaamheden die gedaan moeten worden in verband met het herstel van de aardbevingschade.
De intekenlijsten liggen in het Oldenhuis.  Er is nog ruimte voor meer namen.
 
Volgende week zondag vieren we het Heilig Avondmaal met elkaar.
 

 
Recent aangepast:
 
  • Fotos' van de startzondag (2 albums nu) , staan in het fotoalbum.
  • De nieuwe activiteitengids is uit. De pagina onder "Commissies" bij Vorming en Toerusting is verwijst naar de digitale versie.
Oudere  mededelingen en nieuwsAfkondigingen 14-september-2014.

Maandagavond 15 september zou de nieuwe  17+ kring bij elkaar komen, maar alle catechisaties worden uitgesteld tot nadere aankondig.
Maar op donderdag 18 sept. heeft wel de 30+kring haar  eerste avond van dit seizoen. Deze avond begint om 8 uur bij Peter en Daniëlle de Lange.
 
De Commissie Vorming en Toerusting nodigt ons uit voor de eerste activiteit van dit seizoen. Op dinsdagavond 23 september heeft u de kans om een bezoek te brengen aan de Russisch-Ortodoxe kerk in Groningen. De avond begint om half 8 (in Groningen) en het voorstel is om met de trein van 19.01 uur te vertrekken vanaf station Sauwerd.
 
Ook ons kerkgebouw is getroffen door aardbevingen. De herstelwerkzaamheden zullen  half oktober starten. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer maar er zullen ook vrijwilligers nodig zijn voor diverse klussen.
Het college van kerkrentmeesters doet een herhaalde oproep en vraagt  mensen die handig zijn met elektriciteit,  bouwactiviteiten, schilderen maar ook mensen die mee helpen de kerk leeg te maken en, als alles achter de rug is, het schoonmaken van de kerk. 
In het Oldenhuis liggen intekenlijsten waarop u uw naam in kunt vullen.
 
Dit alles betekent ook dat we een aantal weken niet terecht kunnen in de kerk en we uit zullen wijken naar Dorpshuis Ubbegaheem.  Meer informatie kunt u lezen in Kerkbericht de Schakel van de maand oktober.
 


Afkondigingen 7 september 2014

Dinsdagavond 9 september komt de Psalmenkring voor dit eerste keer in dit nieuwe seizoen bij elkaar.  De avond begint om 8 uur in het Oldenhuis.
 
De voedselbank doet deze maand weer een beroep op ons. De producten zijn vacuüm verpakt broodbeleg en rookworsten. U kunt ze als vanouds inleveren bij Anneke van der Schans of bij de Superrr.
 
Ook ons kerkgebouw is getroffen door aardbevingen. De herstelwerkzaamheden zullen  half oktober starten. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer maar er zullen ook vrijwilligers nodig zijn voor diverse klussen.
Het college van kerkrentmeesters doet een beroep op mensen die handig zijn met elektriciteit,  bouwactiviteiten, schilderen maar ook mensen die mee helpen de kerk leeg te maken en, als alles achter de rug is, het schoonmaken van de kerk.  In het Oldenhuis liggen intekenlijsten waarop u uw naam in kunt vullen.
 
Dit alles betekent ook dat we een aantal weken niet terecht kunnen in de kerk en we uit zullen wijken naar Dorpshuis Ubbegaheem.  Meer informatie kunt u lezen in Kerkbericht de Schakel van de maand oktober.
 
Uit de pastorie

  Geboren.
 
Op 5 september werd Emily Manuela geboren. Zij is de dochter van René en Angela Werksma (Wilgenlaan 7, 9771 AT Sauwerd). We feliciteren hen van harte! Fantastisch. We hopen op veel geluk en bidden dat Emily zal uitgroeien tot een stevig en geworteld mens. Jullie schreven op haar kaartje: Uit onze liefde/ uit onze dromen/ uit Gods handen/ ben jij gekomen.

    Creativiteit.
 
Wat achterblijft na het startweekend  is de verbazing over de scheppende kracht van mensen. Zaterdag brachten moestuinierders kilo’s en kilo’s prachtige groentes en heerlijk fruit binnen. Door eigen hand gekweekt. Koks namen ze ’s middags mee naar huis en ’s avonds stond er een fantastische maaltijd op tafel. Als je alle gerechten zo op een rij zag, raakte je onder de indruk wat in korte tijd mogelijk is. Zondag werd door De Bazuin uit Ezinge gemusiceerd, samen met Arie van Wijk en ons allen, in een klein uur werd een schilderij gemaakt over het lied “Here Jezus, wij zijn hier om uw woord bijeen gekomen”, werden foto’s gemaakt die feesten in de Bijbel verbeelden, werd er gewandeld en gesproken met elkaar over God en het leven, werden broodjes gesmeerd en werd met kinderen armbanden geknoopt. En , ja ook nu: er werd met elkaar gegeten. Een vrolijke dag. Maar ook creatief.  We proefden iets van de vreugde van God.
 
    Rondom de eredienst.
 
“Vergeven”, het is één van de centrale noties in het christelijke denken. Dat je weer open maakt, wat dicht is gevallen. En dat een relatie daardoor weer kan stromen. Er zit iets in van “door het onmogelijke heengaan”.  Wat in het verleden is gebeurd tussen jou en de anderen, laat je vandaag geen macht meer hebben. Niet over jouzelf. En die over die anderen.
Het is een weg die door het verlangen wordt gewezen:  niemand wil zich zomaar afsnijden van een ander. Ons innerlijk is op verbinding gebouwd.
Maar soms zijn er goede redenen om de afstand te bewaren: de ander heeft je genadeloos gekwetst. Hij mag niet de ruimte krijgen dat nog eens te doen. Met sommige mensen weet ik niet om te gaan zonder zelf schade te lijden. Ik houd afstand uit zelfbescherming.
Daarom, misschien, dat in de Schriften vergeven eerder iets is, dat aan jóu wordt gedaan: jij werd vrijgemaakt om de ander los te laten. Meer dan: en nu zul en nu moet je de ander vergeven. Alle dingen hebben hun tijd.
lezingen Exodus 32: 7-14 en Mattheus 18: 21-35
 
met een hartelijke groet aan u allen
ds. Sybrand van Dijk
Afkondigingen 31-augustus 2014
 
In het weekend van 6 en 7 september is het startweekend. Het thema is "vieren en delen".
Hierbij een oproep voor zaterdag 6 september, dan zal u een om 19.00 uur een maaltijd worden aangeboden. Deze maaltijd zal door middel van inbreng van producten uit eigen tuin gemaakt worden.
Daarom een oproep aan mensen met een eigen moestuin.  Bent u bereid wat groente en of fruit met ons te delen.
 Lever deze dan in op zaterdag 6 september om  11.00 uur in het Oldenhuis.
Tevens doen we een oproep aan mensen die van koken houden en van die producten een maaltijd willen bereiden.
U kunt zich voor het inleveren, het koken of het opeten aanmelden op een lijst in het Oldenhuis.

Op zondag 7 september zal de muziekgroep "de Bazuin" haar medewerking verlenen aan de dienst.

Uit de gemeente

 We denken aan allen voor wie dit een tijd van inleveren is. Ik denk wel eens: onze cultuur is sterk in opbouwen, in de hand houden en plannen. Het geeft ons kracht en overzicht. Maar de keerzijde is, dat we kwetsbaar zijn tegenover onze laatste levensfaze. We zien in de vermindering van ons leven allereerst de angst: wat staat ons te wachten? We lijken vooral boos te worden om het feit dat het leven ons weer afneemt wat het ons eerder gaf. Zouden wij ook wegen kunnen vinden waarop wij goedheid en licht ontdekken in juist datgene wat voor ons moeilijk te aanvaarden is? Zou het ons helpen, te weten dat wij leven vanuit een geborgenheid waarvoor wij niet hoefden te werken? En die ons dus niet afgenomen kan worden, wat ons ook gebeurt?
 
Rondom de eredienst.
 
Zeven september is het startzondag. De activiteiten buiten de erediensten gaan weer van start. Zoals de scholen van start zijn gegaan. Thema van de dag is: vieren en verbinden, met hart en ziel. We zullen veel zingen, onder leiding van De Bazuin uit Ezinge en Arie van Wijk. We lezen uit de brief aan de Efeziërs: dat de grootte van de liefde te kennen is tesamen met alle heiligen. Na afloop van de dienst gaan we in groepen uit een. Om de feesten uit de bijbel op foto’s te verbeelden, om te schilderen over het lied “Here Jezus om uw woord”, om met elkaar te spreken en te wandelen, of om broodjes te smeren. De kinderen hebben hun eigen programma. Zoals altijd, sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd. U bent van harte welkom!
 
met een hartelijke groet uit een bewolkt Sauwerd. Maar de lucht is vol zomerse belofte.
ds. Sybrand van Dijk.Afkondigingen 24 augustus 2014.
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Annie Koenes op het orgel.

In het weekend van 6 en 7 september is het startweekend. Het thema is "vieren en delen".Hierbij een oproep voor zaterdag 6 september, dan zal u een om 19.00 uur een maaltijd worden aangeboden. Deze maaltijd zal door middel van inbreng van producten uit eigen tuin gemaakt worden. Daarom een oproep aan mensen met een eigen moestuin.  Bent u bereid wat groente en of fruit met ons te delen. Lever deze dan in op zaterdag 6 september om  11.00 uur in het Oldenhuis. Tevens doen we een oproep aan mensen die van koken houden en van die producten een maaltijd willen bereiden.U kunt zich voor het inleveren, het koken of het opeten aanmelden op een lijst in het Oldenhuis.Op zondag 7 september zal de muziekgroep "de Bazuin" haar medewerking verlenen aan de dienst.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
Startweekend, 6 en 7 september.
 
6 september willen we met elkaar eten. Maar daar is nog wel wat voor nodig. Omdat het thema : “vieren , verbinden en delen”  is, leek het ons leuk om de mensen met een moestuin te vragen of er nog groente (in de diepvries) is die zij kunnen dele. Het idee is om die 6 september om 11.00 uur in het Oldenhuis in de leveren. Er zijn ook mensen nodig om te koken. En – uiteindelijk- om op te eten. U kunt zich hiervoor opgeven rondom de kerkdienst van 30 augustus. Ook in het Oldenhuis. We hopen op een gezellige middag en avond.

Rondom de eredienst.
 
Voor de laatste keer buigen wij ons over een “gebod”. Het tiende. In de commentaren en preken vaak het stiefkindje van de geboden. “Hier wordt niets nieuws gezegd”, schrijft iemand ferm: “de vorige geboden worden samengevat”.  Ik meen niet dat er “stiefkindjes” zijn. Niet in de geschriften als geheel, maar zeker niet in de Tien Woorden. Wat wordt er gezegd, als er staat: Begeer het leven van je naaste niet. Ik denk aan de sterke impuls die er op ons afkomt om een ander te zijn dan we zijn: we moeten sexy zijn, sterk zijn, jong zijn, snel zijn. We moeten mee kunnen met de tijd.
We willen ook. We willen vaak veel. Zegt het gebod misschien dit: jouw leven speelt zich niet ergens anders af. Jouw leven speelt zich af in jouw bestaan. 
Mooi vind ik dit: de Tien woorden beginnen met het woordje “IK”, (Ik ben de Heer, jouw God)  en eindigen met het woordje “de ander” (niets dat is van een ander). Tussen die twee komen wij tot onze recht.
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk

  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.