Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
WELKOM

WELKOM

 

Welkom bij de Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

 

 

De opbouw van deze website is als volgt:

In de linker kolom ziet u de menu-onderdelen, als daarin een klein driehoekje staat
kunt u daarop klikken met de muis, er  komen dan gerelateerde  sub menu(s) te voorschijn.

De midden kolom bevat de pagina's bij de het gekozen menu onderdeel.

In de rechter kolom staan het nieuws en eventuele recente wijzigingen, en ongeveer een maand met wat ouder nieuws.

 

 Weblog

Ds. van Dijk heeft een weblog over mens en God, puttend uit de christelijke traditie.

In onze tijd wordt gezegd, dat het grote verhaal over God niet meer bestaat.
Dat is, denk ik wel waar, ervan uitgaande dat er ooit wel een groot verhaal is geweest.
De verschrikkelijke vergissing die veel denkers daarbij maken is dat ze God -het woord God- daarmee als overbodig wegzetten.
Die vergissing lijkt mij verschrikkelijk, omdat met die beweging blindheid bestaat voor de religiositeit die de hele samenleving doortrekt.
Daarmee bedoel ik niet zozeer de spiritualiteit van New Age, maar vooral de veel minder grijpbare spiritualiteit van de post-moderne autonome mens.
Door na te denken over het spreken uit de christelijke traditie, hoop ik ook helder te krijgen wat onze samenleving drijft en bij elkaar houdt.

Als het je aardig lijkt om te volgen wat ik aan het doen ben-
en mij lijkt het meer dan aardig als je dat doen zou, en ook zou willen reageren dan kun je me op deze link vinden
 


 

Hieronder staan de foto's van onze kerken. Elke zondag vind in één van deze kerken een kerkdienst plaats, meestal in Sauwerd.
Bovendien vinden er diensten plaats op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste kerstdag en oudjaarsavond. Op stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie in het menu (links bij Kerkdiensten) voor de juiste tijden.


 

 

De (oorspronkelijk) hervormde kerk in Adorp

 

 


De (oorspronklijk) hervormde kerk in Wetsinge.
Bekijk de binnenzijde, in de oude situatie (panoramafoto dwz 360°).

 

 
 

De (oorspronkelijk) gereformeerde kerk in Sauwerd, met links de pastorie, en rechts het Oldenhuis.

 

 

 

 


Het interieur van de kerk in Sauwerd.

 

Drie wanden zijn voorzien van een bijbelse afbeelding. De schilderijen  zijn van de schilder Aizo Betten (1938-2014) uit Warffum. Aizo was lid van de kunstenaarskring "de Ploeg"en heeft veel naam gemaakt als kunstenaar.

 

 

Pagina laatst aangepast op 16-december2014

 

 
 
 
 
Nieuws

Afkondigingen 1-maart-2015
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst gaat ds. Sybrand van Dijk voor en speelt Arie van Wijk op het orgel.
 
Vanavond om 7 uur is er Provider voor de 12 -14 jarigen en de 14 – 16 jarigen onder leiding van Geerte Kwant en Annet Zwakenberg.
 
Dinsdag 3 maart, ’s avonds om 8 uur, is alweer de vierde wijkavond. Bedoeld voor wijk 3 maar ook gemeenteleden uit andere wijken zijn van harte welkom.
 
Woensdag 4 maart, ’s avonds om 7 uur, is het derde Avondgebed in deze kerk. U bent allemaal van harte uitgenodigd.
 
Denkt u er aan dat ook deze maand de voedselbank een beroep op ons doet? Deze week kunt u lang houdbare zuivelproducten en verzorgingsmiddelen inleveren bij Anneke van der Schans of bij de Superrr.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 

Rondom de eredienst.
 
Komende zondag gaan we verder in de kleine catechese naar Pasen. We spraken over God als de stem die ons roept. Over de mens die de gelaagdheid met zich meedraagt. Deze zondag wil ik met u spreken over het Koninkrijk. Wat is het? Is het “de hemel”? Of is het meer? En zo ja, wat dan? En wat zegt het ons?

Op woensdag 11 maart vieren we biddag voor gewas en arbeid. De dienst begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom.
 
met een hartelijke groet aan u allen,
 
 
ds. Sybrand van Dijk


 
DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK
Meedenken over de toekomst van de Protestantse Kerk? Dat kan! Vul de vragenlijst in op: protestantsekerk.nl/kerk2025 Hoe ziet de kerk er in 2025 uit? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af?
Een vragenlijst voor gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers en predikanten. De vragenlijst is in te vullen tot en met 31 maart 2015.
 


Oudere  mededelingen en nieuws


Afkondigingen 22-februari-2015.
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

Woensdag 25 februari, ’s avonds om 7 uur, is het tweede Avondgebed in deze kerk. U bent allemaal van harte uitgenodigd.
 
Vrijdag 27 februari om half ’s avonds, is er club voor de jongens van 12 tot 16 jaar.
 
Helaas wordt er dit jaar geen 40 dagen kalender gemaakt. Het was de bedoeling een kalender voor èn door de gemeente te maken. Bij gebrek aan kopij is besloten geen kalender te maken.  
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
 
Welkom op Facebook.
 
Facebook is een soort feestje op internet. Je komt er allerlei mensen tegen. Je kletst wat, lacht wat, maakt wat grappen hier en daar en hebt een leuke tijd met elkaar. Maar soms ontstaat er ook een serieus gesprek. Sommige van je ‘facebookvrienden’ spreek je één keer. Anderen blijf je volgen. Omdat ze werkelijk iets te vertellen hebben.
 
Welkom ook op mijn facebook.  Hier praat ik met vrienden die ik al meer dan dertig jaar ken, maar ook nieuwe mensen komen voorbij. Er zijn dominees bij, gelovigen, niet-kerkelijken, familie, geen familie, Nederlanders, andere nationaliteiten, hoogleraren en werkelozen. Sommigen zijn actief voor mensenrechten en gelijkberechtiging. De een benader ik altijd serieus. Maar wie ik beter ken noem ik ook wel eens plagend “schat” of “slimmerik”. Ze plagen mij ook. En door de flauwekul heen praten we serieus met elkaar. Over het geweld van IS en wat we zouden moeten doen. Over de oecumene, over Calvijn, over kerkelijke liederen, of over het gereformeerd belijden. U kunt het allemaal volgen, als u mijn vrienden afspeurt. Dat kan. Het mag ook.  Alles is openbaar, tenslotte.
Ik vraag mij alleen af: waarom zou je het doen als je niet mijn facebookcontact bent? Waarom zou je al mijn vrienden aflopen en je bemoeien met wat – uiteindelijk-  toch van mij zelf is?
 
Rondom de erediensten.
 
Elke woensdag in de veertigdagentijd staat de kerk om 19.00 uur open. We lezen met elkaar een psalm, een gedeelte uit het Johannesevangelie, we zingen en we bidden.  Zo zoeken we de innerlijke stilte. Om God te verstaan.
 
1 maart
In de weken naar Pasen lopen we langs een aantal (geloofs-)thema’s.  Deze zondag is ‘de mens’ aan de orde. Wij zijn wonderlijk complexe wezens. We kunnen heel veel. En we weten wat we kunnen. En tegelijkertijd kunnen we ook heel veel niet. We doen vaak het goede. Maar toch geven we steeds doorgang aan het kwade. En ook daar weten we van. Ik weet dat ik goede wil. Ik weet dat ik het kwade doe. En ik weet dat het zo niet altijd door kan gaan. Want op een dag is mijn tijd op. We lezen  Genesis 3: 1-7a, Romeinen 7: 18-20 en Mattheus 4: 1-11
 
met een hartelijke groet aan u allen
de zon gaat op dit moment in gouden kleuren onder. Het verbaast mij, hoe je door verkeerde gebeurtenissen terneer gedrukt kan worden. Maar een heel klein goed moment is bij machte om je al weer helemaal op te richten. Dat het licht u optilt
 
ds. Sybrand van Dijk


Afkondigingen 15-februari-2015.
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst, die samen met de jeugd is voorbereid gaat ds. Sybrand van Dijk. Dirk Stavenga speelt op het orgel en Jenne Jan Kwant op de piano.
 
De eerste collecte is bestemd voor de arme kant van Winsum en de tweede voor de aanschaf van een andere piano.  
 
De kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 staat onder leiding van
Anneke Zwakenberg.
 
Maandagavond 16 februari, is alweer de derde wijkavond. Deze is bedoeld voor wijk 2 maar ook gemeenteleden uit andere wijken zijn van harte welkom. De avond begint om 8 uur in het Oldenhuis.
 
Woensdag 18 februari, ’s avonds om 7 uur, is het eerste Avondgebed in deze kerk. U bent allemaal van harte uitgenodigd.
 
Volgende week zondagmorgen, de 22e,  heeft u de mogelijkheid om mee te doen aan een nabespreking van de dienst. U hoeft zich hier niet voor op te geven.
 
Helaas wordt er dit jaar geen 40 dagen kalender gemaakt. Het was de bedoeling een kalender voor èn door de gemeente te maken. Bij gebrek aan kopij is besloten geen kalender te maken.  
 
Zaterdag 6 juni gaan we vanuit Sauwerd naar de EO-jongerendag in Arnhem. Meer informatie hierover hebben de jongeren via een brief ontvangen. Let op: in verband met de reservering van de kaarten kan je je alleen vandaag nog opgeven! Opgeven kan bij Mariëlle Zijlstra.  
 
De kerkenraad vraagt u mee te denken over de invulling van de vacatures die ontstaan in de kerkenraad en in de werkgroep pastoraat. Vandaag kunt u de strookjes voor de uitvraag van nieuwe ambtsdragers nog inleveren.
 
Na de dienst is iedereen van harte welkom bij de koffie.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 


Afkondigingen 8-februari-2015.
 
Goede morgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.
 
In deze dienst gaat ds. Roel Knijff uit Geldermalsen voor en speelt Jenne Jan Kwant op de piano.

Dinsdagavond 10 februari nodigt de Commissie Vorming en Toerusting ons van harte uit voor een avond waar Justin Kroesen gaat vertellen over tastbare middeleeuwen in Zweedse dorpskerken.
 
Woensavond 11 februari is de tweede wijkavond in Adorp. De avond  begint om 8 uur.
 
Evenals in voorgaande jaren, wordt er weer een 40 dagen kalender gemaakt. Wilt u er eentje hebben? Noteer dan uw naam op de intekenlijst die in het Oldenhuis ligt.
 
Vandaag en volgende week zondag kunt u de strookjes voor de uitvraag van nieuwe ambtsdragers inleveren.   De kerkenraad vraagt u mee te denken over de invulling van de vacatures die ontstaan in de kerkenraad en in de werkgroep pastoraat.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
Rondom de eredienst.

Het zal over de liefde gaan, komende zondag. De liefde van de een voor de ander. Het is de dag na Valentijn, immers. Een van de boeren uit BZV zal vertellen wat hij zocht. En wat hij vond. Van de KRO mogen we natuurlijk nog niet zeggen wie er komt. Boer Tom, die 1808 harten feller kloppen deed? Of boer Geert die wel van een kusje houdt? Boerin Bertie misschien, die nog steeds naar een openingszin lijkt te zoeken?

Één boer heeft in elk geval toegezegd, en komt ook, dat is boer Boaz. We vroegen aan hem wat liefde is. En of God er ook iets mee te maken heeft. Hij vertelde daarop zíjn verhaal. Met een vrouw die midden in de nacht aan zijn voeten te slapen lag! In een mooie jurk, opgemaakt en met een lekker luchtje op. Dat is nog eens wat anders dan een brief!

U bent allen van harte welkom. Jong, of jong van hart. verliefd, verloofd, getrouwd, of geen van dit al.

ds. Sybrand van Dijk
  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.