Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd
 
 
WELKOM WELKOM

 

Welkom bij de Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd

 

De opbouw van deze website is als volgt:

In de linker kolom ziet u de menu-onderdelen, als daarin een klein driehoekje staat
kunt u daarop klikken met de muis, er  komen dan gerelateerde  sub menu(s) te voorschijn.

De midden kolom bevat de pagina's bij de het gekozen menu onderdeel.

In de rechter kolom staan het nieuws en eventuele recente wijzigingen, en ongeveer een maand met wat ouder nieuws.

 

 Weblog

Ds. van Dijk heeft een weblog over mens en God, puttend uit de christelijke traditie.

In onze tijd wordt gezegd, dat het grote verhaal over God niet meer bestaat.
Dat is, denk ik wel waar, ervan uitgaande dat er ooit wel een groot verhaal is geweest.
De verschrikkelijke vergissing die veel denkers daarbij maken is dat ze God -het woord God- daarmee als overbodig wegzetten.
Die vergissing lijkt mij verschrikkelijk, omdat met die beweging blindheid bestaat voor de religiositeit die de hele samenleving doortrekt.
Daarmee bedoel ik niet zozeer de spiritualiteit van New Age, maar vooral de veel minder grijpbare spiritualiteit van de post-moderne autonome mens.
Door na te denken over het spreken uit de christelijke traditie, hoop ik ook helder te krijgen wat onze samenleving drijft en bij elkaar houdt.

Als het je aardig lijkt om te volgen wat ik aan het doen ben-
en mij lijkt het meer dan aardig als je dat doen zou, en ook zou willen reageren dan kun je me op deze link vinden
 


 

Hieronder staan de foto's van onze kerken. Elke zondag vind in één van deze kerken een kerkdienst plaats, meestal in Sauwerd.
Bovendien vinden er diensten plaats op bid- en dankdag, in de Goede Week, op Kerstavond, Eerste kerstdag en oudjaarsavond. Op stille Zaterdag en op Kerstavond zijn de diensten in Adorp.
Zie in het menu (links bij Kerkdiensten) voor de juiste tijden.


 

 

De (oorspronkelijk) hervormde kerk in Adorp

 

 


De (oorspronklijk) hervormde kerk in Wetsinge.
Bekijk de binnenzijde, in de oude situatie (panoramafoto dwz 360°).

 

 
 

De (oorspronkelijk) gereformeerde kerk in Sauwerd, met links de pastorie, en rechts het Oldenhuis.

 

 

 

 


Het interieur van de kerk in Sauwerd.

 

Drie wanden zijn voorzien van een bijbelse afbeelding. De schilderijen  zijn van de schilder Aizo Betten (1938-2014) uit Warffum. Aizo was lid van de kunstenaarskring "de Ploeg"en heeft veel naam gemaakt als kunstenaar.

 

 

Pagina laatst aangepast op 21-december2014

 

 
 
 
 
Nieuw(s)

 
Afkondigingen  22 mei 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten en degenen die op een andere manier deze dienst met ons meebeleven, hartelijk welkom.

De kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen dat de volgende mensen bereid zijn gevonden om de openstaande vacatures te vervullen.
Peter de Lange bestuurlijk ouderling
Arie van Wijk bestuurlijk ouderling
Bert Westra diaken
Tjeerd Geertsema pastoraal medewerker
Johann Huinder pastoraal medewerker
Johan Korendijk pastoraal medewerker
Lien Wouda pastoraal medewerker.,
In de dienst van zondag 29 mei a.s. zullen zij, wanneer er geen wettige bezwaren worden ingediend worden bevestigd.
 
Bloemen: Voor alle leerkrachten hebben we een roos.
 
De eerste collecte is voor de bloemen in de kerk en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.


We nodigen u van harte uit om na de dienst een kopje koffie of thee met ons te drinken in het Oldenhuis.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
 Uit de gemeente.
 
.....
 
Het zijn een beetje rare, rommelige weken. Koningsdag, hemelvaart, bevrijdingsdag, tweede pinksterdag. Het doorbreekt de regelmaat. Ik merk aan mijzelf dat ik daar onrustig van word. Ik leef op bij ´de kalme gang, de kleine zaak´. Ben ik een beetje negentiende eeuws? Misschien Het staat haaks op onze tijdsgeest. Voor de meeste mensen (?) geldt: er moet elke dag iets nieuws, elke dag iets onverwachts te beleven zijn. Ik denk: “Maar zo raak je toch jezelf kwijt? Een mens heeft het toch nodig om tot een regelmaat te komen, en daarmee tot de vraag: “waar doe ik het voor, wat is de kern van mijn leven, wat doet er toe”. De gebedstijden in de kloosters (zeven!), maar ook de momenten van gebed die Luther – ex-monnik -  voor mogelijk hield in een gezin (vijf: bij het opstaan, bij de maaltijd, bij het slapen gaan)- die gebedsmomenten willen de tijd even vasthouden. Om in alle reuring alsnog bij de vragen te komen. En daarmee: bij God.
 
Rondom de eredienst.
 
Over onrust gesproken! Maar het was wel vrolijke onrust. Ik bedoel de Kerk-en-school-dienst van afgelopen zondag. De kinderen hadden hard gewerkt. We hebben anderhalve week met elkaar gesproken over bidden, God, Esther, er is gestudeerd op de teksten van het spel, de versieringen werden gemaakt, muziek werd ingestudeerd. Daar waren veel mensen bij betrokken. Ouders, muzikanten, onze koster, de leerkrachten, en de kinderen zelf, natuurlijk: heel veel dank voor allemaal!
 
Komende zondag is het opnieuw feest. De nieuwe ambtsdragers en de pastoraal medewerkers worden bevestigd. We zijn blij met hun inzet. Deze zondag beginnen we met een tocht door het boek Numeri. Geen dagelijkse leeskost. Wat mij aanspreekt: dat wij onderweg zijn. Niet alleen persoonlijk, ieder door haar eigen leven, maar ook wereldwijd: deze wereld is op weg naar een nieuwe toekomst. Wat mij ook aanspreekt: in het licht van die toekomst is het vandaag vaak een woestijn. Je ervaart teleurstelling, tegenslag, narigheid. Wat te doen? Gevoelig blijven voor de tekenen van Gods aanwezigheid. Gericht zijn – ik lees het in Numeri – op het opstijgen van de wolk van God.
Lezing Numeri 9: 15-23
 
met een hartelijke groet aan u allen. De wind draait en draait deze dagen. Het lijkt wel Prediker om ons heen! De ene dag waait hij uit het Noorden en is het steenkoud, de andere dag waait hij uit het Zuiden en smoren de mussen van het dak af. Het is de kunst, om bij noordenwind de warmte van de zuidenwind in de ziel te dragen en bij zuidenwind, de koelte van de noordenwind.
 
ds. Sybrand van Dijk
 
 

 
   Recent gewijzigd.

  • Zie het "Foto Album"  voor de Kerk-en-School-dienst foto's
 

Oudere mededelingen

Afkondigingen  15 mei 2016

 Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

In deze dienst vieren we het Heilig avondmaal.

De kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen dat de volgende gemeenteleden bereid zijn gevonden om een ambt te vervullen.
.......
 
In de dienst van zondag 29 mei a.s. zullen zij, wanneer er geen wettige bezwaren worden ingediend worden bevestigd.


De eerste collecte is voor De Pinkstercollecte en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.


Denkt u aan de mogelijkheid om uw lege flessen in te leveren voor het goede doel? In de hal van de kerk staat een bak. De opbrengst is voor Tear, het project ‘Mumbai it is!’ Dit project zet zich in voor de straatjongeren in Mumbai, India.
 
Morgenvroeg is er een zangochtend in dit kerkgebouw i.s.m. de Gereformeerde kerk vrijgemaakt. De dienst begint om 10.00 uur. Na de dienst zal er koffie en thee klaar staan in het Oldenhuis met wat lekkers. Voor de kinderen zal er dan een spel worden georganiseerd. U bent van harte uitgenodigd.
 
Komende vrijdag, 20 mei, vindt het DikDakDiner plaats. Een avond lekker eten voor het goede doel, een mooie toekomst voor straatjongeren in Mumbai, India. De avond wordt georganiseerd door jongeren van onze kerk in samenwerking met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Opgeven kan via de lijst in de hal van het Oldenhuis.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.

Uit de gemeente.
 
We denken aan allen voor wie dit een tijd van wachten is. In het dagelijks bestaan ligt de toekomst redelijk vast. We hebben er een beeld bij hoe het volgende week zal zijn; wat we gaan doen of waar we zullen zijn. Het kan anders worden, maar dit is wat we verwachten.
Er zijn ook tijden, waarin we niets verwachten kunnen. Alles kan alle kanten op. Het kan goed worden. Het kan verkeerd gaan. De tijd zal het leren.
Ik weet hoezeer een wachttijd van je vraagt om het uit te houden met je angsten. Om je hoop en verwachting binnen te laten. En je angst buiten. Zo veel mogelijk buiten.
Kan God voor ons, kan het gebed voor ons een mogelijkheid zijn om open en geduldig te blijven?
 
Rondom de eredienst.
 
Er wordt hard gewerkt in de Meander om de Kerk-en-schooldienst tot een feest te maken. De kinderen vertellen het verhaal van Esther. Zij was de moedige koningin die het opnam voor haar volk. Zij durfde de koning tegen te spreken, toen die had bepaald dat Esthers volk, de Joden, vermoord moesten worden.
De Joden vertellen deze geschiedenis tot op vandaag tijdens het poerimfeest. Ze vieren de overwinning van het goede over het kwaad. En daar verkleden ze zich bij.  Omdat je nooit weet  wat er in de ander schuil gaat. En je de ander nooit helemaal kent.
Daarom roepen we iedereen op om zich te verkleden. Je kunt het klein houden: een hoedje , een grappige bril, een strikje. Je kunt ook los gaan: je wilde altijd al bankdirecteur zijn, of schilder, of politie-agent. Hoe oud je ook bent: diep het kind in je op.
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk
 
Afkondigingen 8 mei 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

......
 
De eerste collecte is voor Diaconie en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.


Denkt u aan de mogelijkheid om uw lege flessen in te leveren voor het goede doel? In de hal van de kerk staat een bak. De opbrengst is voor Tear, het project ‘Mumbai it is!’ Dit project zet zich in voor de straatjongeren in Mumbai, India.
 
Op 2de Pinksterdag zal er een zangdienst plaatsvinden in deze kerk. In samenwerking met de Gereformeerde kerk vrijgemaakt, aanvang is 10 uur. U bent van harte uitgenodigd.


Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Uit de gemeente.
 
....

Een aantal mensen denkt na over verhuizen. Sommigen hebben hun huis verkocht. Dat zijn grote stappen. Ik zelf heb elke verhuizing nogal stressvol gevonden. Alleen al praktisch: hoe krijg je alle spullen ingepakt. Mij lukt het nooit om helemaal klaar te zijn voordat de verhuizers komen. Telkens blijken nog her en der dingen te liggen. Daarnaast, een diepere laag, is er de angst voor het onbekende. Je weet wel wat je achterlaat. Maar je weet niet, wat je wacht. En tenslotte: het is niet gemakkelijk om achter te laten en weg te gaan. Je hebt op je oude plek veel ervaren. Een, groter of kleiner, deel van je leven ontstond hier. En ineens sluit je dat af. Het is een raken aan je grote voorbijgaan.
 
Maar: verhuizen geeft ook nieuwe kansen. Een nieuw begin.  Het is mooi om in de nieuwe situatie te groeien. Het is niet zonder betekenis, dat in de bijbelse verhalen vaak wordt opgeroepen om op weg te gaan. We wensen allen die gaan verhuizen een goed nieuw begin. En Gods zegen.
 
Rondom de erediensten.
 
Zondag 15 mei, Pinksteren is de vijftigste dag na Pasen, een dag van oogsten. Maar Pinksteren is ook aanwezig op heel veel andere momenten in je leven. Hoop ik. Het zijn die momenten waarop je zegt: “Aha! Ja! Precies, zo!” De leerlingen van Jezus begrépen nu, wat Hij had gedaan. En ze begonnen er van te getuigen. In sommige kringen wordt gedacht dat de Geest vooral te maken heeft met buitengewone ervaringen: het spreken in vreemde talen, het bovennatuurlijk omvallen, ik denk dat de Geest veel menselijker is. Je begrijpt de betekenis van Jezus voor jouw bestaan. En je gaat daaruit leven. Begrijpen is een wonder op zich. Vaak begrijp ik mijzelf niet. Laat staan jou.  En dan zeggen dat ik iets van God begrijp?
We verlaten de Hebreeën met, opnieuw, een vermaning: jullie hebben nog helemaal niets meegemaakt, en jullie willen nu al opgeven? Schaam je, en richt je op de Heer die de haat van zondaren heeft weerstaan. De dienst is mee voorbereid door de diakonie. We vieren het  hl. Avondmaal.
 
Maandag 16 mei.
 
Gemeenteleden uit de Protestantse Gemeente en uit de Gereformeerde Kerk hebben samen de viering voorbereid voor tweede Pinksterdag. Pinksteren is óók het feest, waarop de muren omvallen. En Christus in vele talen verstaanbaar wordt. Er zal veel gezongen en gemusiceerd worden.  U bent van harte welkom. We beginnen om tien uur.
 
met een hartelijke groet aan u allen,
 
ds. Sybrand van Dijk
Afkondigingen  1 mei 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

...
 
De eerste collecte is voor Missionair werk en kerkgroei en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente.


In de hal van de kerk staat een bak voor lege statiegeldflessen. De opbrengst van de flessenactie is voor Tear, het project ‘Mumbai it is!’ Dit project zet zich in voor de straatjongeren in Mumbai, India. Dit is dezelfde bestemming als het project Nacht zonder Dak. Dit zal plaatsvinden op 8 juli op het sportpark. U kunt uw lege flessen in de bak inleveren tot en met zondag 5 juni.
 
We willen u allen van harte uitnodigen om na de dienst samen een kopje koffie of thee te drinken in het Oldenhuis.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.
 
Uit de gemeente.
 
We denken aan allen die op uitslagen wachten. De vraag  „wat is er met mij aan de hand” is een onrustige. Je vraagt je af, of je het wel weten wilt. Ik ben onder de indruk wat er veranderen kan door de uitspraak van een dokter. Of je bent zó opgelucht, dat je niet meer begrijpen kunt hoeveel zorgen je je maakte. Of je bent teneer geslagen, omdat de dokter vertelde, waar je bang voor was. Je zou willen dat je een innerlijke vrede had die je verder brengt. In zorg. Maar ook in vrede. Zou gebed een vindplaats van een dergelijke rust kunnen zijn?
 
5 mei, Hemelvaart, veertigste dag van Pasen. Op deze dag val ik zelf bijna in vermaningen. Het doet mij verdriet dat méér christenen op deze dag denken aan de caravan of aan een rondje fietsen in de zon, dan aan het opzoeken van de gemeenschap. Ik hoop elk jaar weer op regen. Dat is niet aardig. Ik weet het. We lezen verder in hoofdstuk 9 (1-15). De schrijfster slaat de bijbel opnieuw open bij de boeken van het Oude Testament, met name Leviticus. Zij beschrijft de tent der samenkomst uit  de woestijntijd. Zó uitbundig, dat ik mij als protestant ineens heel kaal voel. Onze eredienst lijkt tegenover de voorschriften uit Leviticus meer op een versierd college dan op liturgie. Of wil ze dat niet zeggen? Ze schrijft: wat in het Oude Testament werd uitgebeeld, dat heeft Jezus werkelijk gedaan. “Hij is de hemelse tabernakel binnengegaan”. Een tekst die voor deze dag geschreven lijkt.
 
8 mei, Exaudi. Een intrigerende zondag. Een die, net als Stille Zaterdag, en net als de zondag na Kerst, het uithoudt met de ervaren afwezigheid. Afwezigheid van antwoorden. Afwezigheid van iets waar je je aan zou kunnen vasthouden. Afwezigheid, ervaren, van God. Een tijd van wachten. Niet weten. Dus ook van niet weten dat God misschien er nìet zou zijn. Werkelijk niet-weten. Dat woordje “niet” komt in de lezing van vandaag, Hoofdstuk 11, veel voor. Er is een stroom van mensen op weg gegaan, terwijl zij het niet zagen. Ze hadden van horen-zeggen dat God een nieuwe toekomst had voorbereid. Maar zien? Nee. En toch gingen zij. En al gaande, ontvingen zij meer dan zij hadden gedacht.
 
Met een hartelijke groet aan u allen,
 
ds. Sybrand van Dijk
 
Afkondigingen 24 april 2016
 
Goedemorgen gemeente, namens de kerkenraad heten we u, onze gasten
en degenen die op een andere manier deze dienst met ons mee beleven, hartelijk welkom.

In deze dienst is er muzikale begeleiding door de blaasgroep van Bert Westra met op de piano Jenne Jan Kwant.

.....

De eerste collecte is voor Eredienst en kerkmuziek en de tweede collecte voor het werk in eigen gemeente. Bij de deur is de collecte voor de voedselbank.

Vanmiddag sluit de commissie Vorming & Toerusting het seizoen 2015-2016 af met een georganiseerde wandeling rondom de Nieuwe Kerk aan de Nieuwe Boteringestraat, en een bezoek aan de Nieuwe Kerk onder leiding van de heer Pieter Bootsma, oud-rector van het Wessel Gansfort College. Vertrek vanaf het Kerkplein om 13.30 uur. Voor vervoer ligt er een intekenlijst in de hal van het Oldenhuis. Op eigen gelegenheid reizen kan natuurlijk ook.
We verzamelen om 14.00 uur aan de zuidwestzijde van de Nieuwe Kerk. Afsluiting is rond 16.30 uur. Deelname kost € 5,00.
 
In de hal van de kerk is een bak geplaatst, deze is bestemd voor lege flessen. De actie is voor Tear, voor het project ‘Mumbai it is!’ Dit project zet zich in voor de straatjongeren in Mumbai, India. Dit is dezelfde bestemming als het project Nacht zonder Dak. Dit zal plaatsvinden op 8 juli op het sportpark. U kunt uw lege flessen in de bak inleveren tot en met zondag 5 juni.
 
We willen u allen van harte uitnodigen om na de dienst samen een kopje koffie of thee te drinken in het Oldenhuis.
 
Wensen wij elkaar een gezegende dienst toe.


Rondom de eredienst.
 
1 mei, Rogate. We lezen door in de Hebreeën. Hoofdstuk 5: 11 – 6: 8. Vraagt de schrijfster tot nog toe al veel van de hoorder. Bij deze hoofdstukken is openheid nog veel meer gevraagd. Ze spreekt harde woorden. Als lezer ben ik geneigd om mij af te sluiten. Om te denken: “Nou, nou”. Of: “O ja, dat zijn nu goede woorden voor Pietje, ik hoop dat hij luistert.” Maar zelf luisteren? Kuch.
Hebreeën wijst er op, dat de gelovigen niet zijn wie ze hadden kunnen zijn. Ze hadden al zelf leraar kunnen zijn, maar ze drinken nog steeds melk. Er valt een stevig oordeel: wie van het geloof valt kan daar niet naar terugkeren, je zou Christus opnieuw kruisigen. Augustinus, vier eeuwen later, oordeelde heel anders. Den Heyer zegt dat juist om deze uitspraak eeuwen lang gediscussieerd is, of de Hebreeën wel in de bijbel thuis hoort. Hardheid is moeilijk. Maar is het daarmee ook onwaar?
 
5 mei, Hemelvaart, veertigste dag van Pasen. Op deze dag val ik zelf bijna in vermaningen. Het doet mij verdriet dat méér christenen op deze dag denken aan de caravan of aan een rondje fietsen in de zon, dan aan het opzoeken van de gemeenschap. Ik hoop elk jaar weer op regen. Dat is niet aardig. Ik weet het. We lezen verder in hoofdstuk 9 (1-15). De schrijfster slaat de bijbel opnieuw open bij de boeken van het Oude Testament, met name Leviticus. Zij beschrijft de tent der samenkomst uit  de woestijntijd. Zó uitbundig, dat ik mij als protestant ineens heel kaal voel. Onze eredienst lijkt tegenover de voorschriften uit Leviticus meer op een versierd college dan op liturgie. Of wil ze dat niet zeggen? Ze schrijft: wat in het Oude Testament werd uitgebeeld, dat heeft Jezus werkelijk gedaan. “Hij is de hemelse tabernakel binnengegaan”. Een tekst die voor deze dag geschreven lijkt.
 
Het zijn de koudste aprildagen sinds 1502 meen ik. Of in elk geval zoiets heb ik gehoord. Maar tussen de hagelbuien door, hippen de mussen en koolmezen over het terras om hondenharen, pluisjes en takjes te verzamelen. Koud of niet: zij blijven hun nesten bouwen. In de verwachting op betere tijden. Moesten wij in ons leven ook maar doen,
 
met een hartelijke groet aan u allen
 
ds. Sybrand van Dijk


 
 

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.